szentbeszéd

2013. január 27. 16:01
A mai szentmisében hálát adunk Istennek a Szalézi Rend magyarországi megtelepedéséért.
2013. január 21. 8:06
A történelem pedig nem véletlenek sorozata, és nem pusztán az emberi erőfeszítések következménye. Isten gondviselése irányítja a sorsunkat.
2012. december 23. 10:42
A közeledő Messiás történetének ez a bensőséges eseménye nagyszerű dolgokat árul el magáról az emberről.
2012. szeptember 19. 10:05
Joggal kérdezzük magunktól azt is, van-e értelme magyar közösségeink, magyar kultúránk ápolásának. A választ hitünk fényénél keressük erre az élethelyzetre is.