Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Felhasználó törlése

2012. július 18. 10:07

Lehet visszatartani egy kicsit a lélegzetet – a halálbüntetést sem tiltja expressis verbis a katolikus tanítás.

„A kereszténység kétélű fegyver lett a politikai vitákban. Egyrészt megvetés tárgya, lásd az Amerikai Magyar Népszava fröcsögő tollú szerzőjét, aki afféle világméretű katolikus összeesküvést lát minden mögött (legfőként a magyar kormány mögött, ami mulatságos, tekintettel a fideszes derékhad vallási pedigréjére). Másrészt a béketáborozók bunkósbotjává válik abban a pillanatban, amint nekik nem tetsző nézetekkel találják magukat szemben. Persze rengeteg átmeneti álláspont létezik, ezért a mainstream gyakran váltogatja nézeteit: egyszer felháborodik a »pedofil papokon«, és a racionalitás útját követve adna ingyen ötleteket az Egyház reformjához, másrészt számon kéri a keresztény hitelveket a gaz gyűlölködő jobbosokon, ha úgy adódik. Ugyanaz a szabadgondolkodó, aki röhög a keresztények pietas-án, megrökönyödik azon, ha a keresztény mégsem ilyen. A hippi-filozófiát a keresztényeken számon kérő ugyanis elborzad, ha utóbbiak idézik neki a Máté 10,34-et:

Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.

Hasonló a helyzet most a halálbüntetés kérdésében. A kérdés nem először bukkan fel, gyakorlatilag minden olyan esetben előkerül, amikor történik egy brutális gyilkosság. Ezért próbáljuk meg távol tartani magunktól a konkrét ügyet, mert az valóban nem szerencsés, ha egy ilyen nehéz kérdésben a demokratikus lincshangulat válik döntővé. Ez azonban nem cáfolja a kérdés legitim mivoltát, mert a halálbüntetés engedélyezésének vagy tiltásának dilemmája nem olyan egyszerű, mint ahogy azt a szabadgondolkodók bemutatják.

1. Sokszor vetik azt a keresztények szemére, hogy az abortusz és melegházasság ügyében álláspontjuk irreleváns, hiszen szekularizált világban élünk, ezért erkölcsi kérdésekről csak a nép dönthet. Igen ám, de mi van akkor, ha a nép nem is annyira szekularizált, mint a szabadgondolkodó világ? A legtöbb esetben a »nép« ugyanis támogatná a halálbüntetést, és annak bevezetését leginkább a politikai elitek és/vagy azok nemzetközi szerződései akadályozzák meg.

2. Ilyenkor kerülnek elő az elébb még irrelevánsnak minősített keresztény erkölcsi elvek, melyeket számon lehet kérni a vadakon. Így blogok egész garmadája hivatkozik az V. parancsolatra: a halálbüntetés bevezetése ugyanis e parancsolat megsértése volna. Ez igaz lenne, ha az egyszeri katolikus, pláne a pápák és az egyháztanítók olyan jámbor, ám buta emberek lennének, hogy valami valóságidegen ideológia mentén döntenének ilyen kérdésekben. A szabadgondolkodók legnagyobb bánatára a valóságban sem az egyszeri katolikus, sem az egyháztanító nem ilyen. Az V. parancsolat értelmezésében ugyanis, mint minden más szabály értelmezésében, a fő kérdés a circumstancia (»környülállás«). Vagyis ha valaki veszélyezteti az életünket, szabad azt megvédenünk akár a támadó élete árán is; háborúban is »szabad« ölni. És – most lehet visszatartani egy kicsit a lélegzetet – a halálbüntetést sem tiltja expressis verbis a katolikus tanítás.”

A bejegyzés trackback címe: http://kereszteny.mandiner.hu/trackback/3211


68 komment
Összes hozzászóló megjelenítése
A kommentek nem szerkesztett tartalmak,
tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerintDemkrácia csak akkor lehet, ha fontos kérdésekben a többségi akarat számít.

Ha a többség bevezetné a halálbüntetést, akkor be kell vezetni.
Ha a többség engedélyezné a buzik házasságát, akkor azt is be kell vezetni. DE CSAK AKKOR! Mert amíg egy kisebbség mondja meg hogy mi és hogyan legyen, vagy kívülről erőltetnek rá valamit egy társadalomra, addig demokráciáról a legkevésbé sem beszélhetünk.

Válaszok:
Vendéen | 2012. július 18. 10:24
aeidennis | 2012. július 18. 11:30

Persze, hiszen eretnekeket küldtek máglyahalálra középkorban.
II.János Pál megbocsátott a merénylőnek.
Példákat lehet hozni.
Ki hogyan éli meg keresztényként a tanításokat.
Azért én hivatkoznék a tízparancsolatra , hogy
"Ne ölj!"

Válaszok:
TaTa86 | 2012. július 18. 11:41

Szent (!) Ágoston és az igazságos háború elmélete?
A hivatkozott ötödik parancs épp a Ne ölj, de ez nem ellentétes azzal a keresztény hagyomány szerint, hogy a támadót megölheted szükség esetén, ahogy a zsarnokölés is rendben van. Vagy mindenkinek tétlenül kéne néznie, ahogy mondjuk leigázza egy Hitler?
Obulus: az európai allatt baloldalit értesz? :D


Nem éppen. Pont hogy a katoliciizmus ennek az ellentetje. Amit te mondasz, az a protestantizmus. :D


Nem, valóban nem tiltja - jól illusztrálja ezt a kereszténység már majdnem kétezer éves története, az eretneküldözés, az inkvizíció, az újvilágbéli vérengzések. Egy-két gonosz 18. századbeli egyházellenes pamfletista szépen össze ia adogatta az áldozatok számát, s elég vitatható módon a következő:

"Summa summarum 11,419,200.
És igy mind edgyütt nem megyen többre, tizen egy million négy száz tizen kilenc ezer két száz embernél, a’ kik az Istenhez és a’ Valláshoz való buzgó tiszteletből agyon verettettek, le nyakaztattak, meg fojtattak, fel daraboltattak, vízbe fullasztattak, meg égettetettk, lovakkal széllyel szagattattak, fel nyársaltattak, keresztül spékeltettek, s.a.t. – és mind az Uj Testamentomnak ezen ki tételéhez mérve: Kényszerítsd őket bé jőni, hogy bé teljék az én házam."

szóval szeretném megnyugtatni Megadja Gábort, hogy senki se gondolja, hogy az egyház hippiszerű volna.


Ez az érvelés nevetséges. Mekkora képmutatás már azt gondolni, hogy valaki dönthet más életéről, míg mondjuk a sajátjáról nem (halálos ítélet vs. euthanázia)? Ez vicc.

Igazságos háborúban megengedett az ölés? És mi is az igazságos háború? Hát pl. a keresztes háborúk ilyenek voltak, ugye? Szégyenteljes érvelés.

Egyébként a hivatkozott J. de Maistre idézet alapján Nagy Imre és társai simán kivégezhetőek voltak. Vagy Sztálin többmillió áldozata. Mert ugye a "közjót" mindig az éppen hatalmon lévők elgondolása határozza meg.


Kik a katolikusok? Olvass többet!


Ha a többség ingyen sört követel, akkor legyen ingyen sör! Merhátnehogymá az idióta kisebbség mondja meg, hogy fizetni kelljen érte. Különben nem is beszélhetünk demokráciáról, nem?

Válaszok:
Kal | 2012. július 18. 12:42

Halálbüntetés ÉS kereszténység? Jézus sír.

Válaszok:
emhem | 2012. július 18. 13:19

Ez érdekelne: Mik azok az európai normák? Ki állította fel őket? Milyen jogon? Hol tudok az európai normákról szavazni, hol tudok protestálni, egyetleg támogatásomat kifejezni?

Ahogy én az oskolában megtanultam, és bizony az EUból emeltszintűztem, Európa államai demokratikus államok, így az európai közösség is demokratikus. Ekkor viszont hadd kérdezzem meg még egyszer: mikor szavazhattam én arról, hogy mik legyenek az európai normák? Mikor kérdezték meg erről a népet?

Válaszok:
aeidennis | 2012. július 18. 11:47
Kovács Jenő | 2012. július 18. 11:53

Mikor kérdezték meg bármelyik népet, hogy szeretne-e népképviseleti demokráciában élni?


http://www.consilium.europa.eu..

"IV. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. cikke kimondja, hogy senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni. Az Európai Unió valamennyi tagállama teljesen elkötelezte magát ezen
rendelkezések mellett, melyeket a gyakorlatban is alkalmaz."

Válaszok:
TaTa86 | 2012. július 18. 11:56

Még egyszer: mikor szavaztam én erről?

Nekem úgy tűnik, hogy egy mindent tudó élcsapat(, aki alatt mellesleg az EU egy impotens maga alá vizelő szerencsétlenség lett) elhatározta, és most úgy van.

Válaszok:
Kovács Jenő | 2012. július 18. 12:05
julianus | 2012. július 18. 14:36

Én csak ennyit fűznék hozzá:

" Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr."

Válaszok:
julianus | 2012. július 18. 13:56

Akkor szavaztál erről, amikor arról népszavaztál, EU-tagok legyünk-é, avagy sem. Ha igennel szavaztál, akkor a halálbüntetés eltörlése mellett is szavaztál.

Válaszok:
TaTa86 | 2012. július 18. 12:55

Sajnos @müller mentalitása szükségszerű következménye a jelen kormányzati ciklus jogalkotási gyakorlatának. Megvan a hatalmunk hozzá, hát törvénykezünk. Megvan a lehetőségünk, hát alkotmányozunk. Nagyon szomorú dolog, de tény, hogy a demokrácis alapjainak ismerete hiányzik a magyar emberek fejéből a legalacsonyabban képzettektől a vezetőkig, a társadalom minden szintjén. A jog uralma a hatalom fölött, a fékek és ellensúlyok, a kisebbség alapvető jogainak védelme, a jogbiztonság, a konszenzus-keresés a ciklusokon átívelő ügyekben, stb. - sajnos ezek ismeretlen értékek sokak előtt. Persze erre a hatalmon lévők azzal vágnak vissza, hogy a szocikkal nem lehet fair-play-t játszani, mert ők arra nem képesek, és valóban számos jelét adták az elmúlt húsz évben (meg főleg azelőtt) annak, hogy tényleg nem azok. Ez azonban a hatalom jelenlegi birtokosait nem mentesíti a felelősség alól: a demokrácia írott és íratlan szabályait be kell tartani. Megállapodtunk 26 másik országgal, hogy egy olyan úniót hozunk létre (ahhoz csatlakozunk), amelyben nincs halálbüntetés. Akkor miről beszélünk?! Komolyan, ezek miatt az inkvizítor mentalitású "főkeresztények" miatt egyre többször érzem úgy, hogy világi szempontból jobban tenném, ha titkolnám, hogy én is keresztény vagyok. Nem teszem, vállalom akkor is, ha szégyenletesnek tartom azoknak a megnyilvánulásait, akik magukat a kereszténység fundamentumai legfőbb őreinek tartják. Csak remélni tudom, hogy egyszer majd csak megvilágosodnak, és rájönnek, hogy hívő keresztény ember nem aggitálhat a halálbüntetés mellett, különösen nem akkor, ha pontosan tudja, hogy mi magyarok megállapodtunk másokkal (a többi EU tagállammal), hogy nem engedélyezzük.


Az EU legfontosabb princípiuma az egyenlőség elve, ebből következően a demokratikusság.

Mi egy olyan klubba csatlakoztunk, ahol elvileg egyenlőek vagyunk, és elvileg a nép dönt mindenhol.

Tehát még egyszer: honnan jönnek az EU-s (vagy európai) normák, és ki mikkor szavazott róla?
Mi a helyzet azokkal, akik 2004ben még nem voltak 18 évesek? Mikor szavaznak ők erről?

Nekem nagyon úgy tűnik, hogy zavar van az erőben. Ami meg is magarázza, miért ekkora fos az EU.

Válaszok:
Kovács Jenő | 2012. július 18. 13:00
emhem | 2012. július 18. 13:25
Counter | 2012. július 18. 13:51

Akkor kérj "politikai menedékjogot" Kínába, Oroszországba, Iránba, egyéb távolkeleti és arab országokba, esetleg Texasba. Ezeken a helyeken még van halálbüntetés, és legfőképp messze nem kell európai és általában a civilizált világ normái szerint élned.

Válaszok:
TaTa86 | 2012. július 18. 13:39

ne aggódj, nem a kereszténységről volt szó, csak a katolicizmusról


Én ezt a halálbüntetés kapcsán írtam.
Egyébként szegény lány életét már nem adná vissza ennek az állatnak a kivégzése.
Bár azt gondolom, hogy ez egy örök vita, pro és kontra...


ki lehet lépni az eu-ból. csak egy ugyanolyan népszavazás kell hozzá, mint a belépéshez. azt meg te is kezdeményezheted.

Válaszok:
TaTa86 | 2012. július 18. 13:40

Már megint demagóg vagy, és nem jött át neked a lényeg.

Egy szóval nem mondtam, hogy vissza kéne állítani a halálbüntetést, annyit kérdeztem, hogy milyen jogon tiltja meg az EU, illetve hogy ki milyen jogon szabja meg az "európai normákat"?

Nem akarok halálbüntetést, de azt akarom, hogy joga legyen bármelyik tagállamnak halálbüntetést bevezetni, ha a demokratikus többség így látja jónak.

(Ahogy pl az USÁban is működik.)


Ahh, szóval be lehet lépni, ki lehet lépni, csak kérdéseket nem lehet feltenni.

Értem.

És mi van, ha én szeretem Európát szeretem az EU-t, csak éppen azt a kvázi-bolsevik bandát rühellem, amelyik vezeti?


És mi a helyzet azokkal, akik nem akarják ma, hogy az MSZP megnyerje az 1994-es választásokat?

Hogyan formálnád át a múltat, az eldöntött ügyeket?
Hova vezet megfosztani a döntéseket a jövőre gyakorolt befolyásuktól?

Válaszok:
TaTa86 | 2012. július 18. 14:13
julianus | 2012. július 18. 14:38

„Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.” [2 Móz. 21, 24.25.]
„Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is. A ki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de a ki embert üt agyon, halállal lakoljon.” [3 Móz. 24,20.21.] „Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.” [5 Móz. 19,21.] „Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.” [Máté 5,38.]

Válaszok:
julianus | 2012. július 18. 14:07
Gombóc XVI. Artúr | 2012. július 18. 15:03

Aki pedig többet akar megtudni a Bibliában foglalt büntetéssel kapcsolatban, javaslom olvassa el a következő írást:
Tóth J. Zoltán A Biblia és a halálbüntetés
http://jesz.ajk.elte.hu/toth15..

Válaszok:
hhonor | 2012. július 18. 22:50

A halálbüntetéssel egy baj van, hogy visszafordíthatatlan. A magyar bírói gyakorlatra meg jó példa Mór. És lehet még több is van. Ahogy magunkat ismerem, egy-egy kényesebb politikai szituációban vissza is élnénk a lehetőséggel. Néha én is úgy gondolom, hogy most lenne az ideje a vissza állításának, azután lehiggadok, és elfogadom, hogy több a veszélye, mint az előnye. Ráadásul, amennyire szeretnek bennünket a közeli és távoli szomszédaink, rögtön ki is használnák valahogy ezt a lépésünket.


Kedves fórumtárs, javaslom olvasd el a következő linken található írásokat (a szinezett szövegre kattintva bejön a mögöttes szöveg) és vedd figyelembe, hogy a kéviselőkre, beleértve az EU képviselőket is, szavaztunk.
http://europa.eu/legislation_s..

Válaszok:
TaTa86 | 2012. július 18. 15:20

Vissza az időben? "MSZP megnyerje az 1994-es választásokat?"

Válaszok:
Counter | 2012. július 18. 14:38

Arra hivatkozva vonod kétségbe az "európai normák" elfogadottságát, hogy a címzettek egy része azt 2004-ben nem fogadhatta el.

Semmi gond.
Az 1994-98 között meghozott döntéseket sem fogadja el minden mai címzett. Hogyan kell helyreállítani a világ rendjét?
Pl. ma már lehet, hogy szeretnénk megrendezni a '96-os (?) Expot. Mi a teendő? Történjen csoda és legyen 10 kilométeres sugarú körben 1996?

Illetve ha úgy általában elképzelhető, hogy az időmúlás természetéből fakadó okok miatt folyamatosan normák válnak érvényessé olyanokra nézve, akik a normák megállapításában nem vettek és nem vehettek részt, ezt a szörnyű zavart hogyan lehet helyreállítani?
Minden nap legyen minden egyes normáról népszavazás az elhalálozásokra és betöltött 18. életévekre figyelemmel?


Ezt az apróbetűs részt lehagyták sajnos annak idején a szavazólapról.

Annak a szavazásnak 2004-ben csak akkor lett volna értelme, ha csak olyanok szavzhatnak, akik előtte kitöltöttek egy legalább 1000 kérdéses tesztet az EU joganyagából, történetéből és intézményeiből legalább 80%-ban helyesen. És csak akkor csatlakozunk, hogyha ezek az emberek a teljes lakosságszámhoz viszonyítva 50%+1 arányban igennel szavaznak.

De hát a "demokrácia" nem így működik, hanem könnyen nyitható bécsi cukrászdával...meg lejárt szavatosságú csirkefarháttal.


Ha tényleges éltfogytot kap, akkor már az is megmenti mások életét...


A szövegkörnyezetéből kiragadott idézet akár ellentétes is lehet a szöveg egészével:

Te ezt idézed:
"38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért."

Az ez után következő vers viszont ez:

"39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orczádat is."

Válaszok:
julianus | 2012. július 18. 21:36

Az érvelés ott bukik meg, hogy a kereszténységet a katolicizmussal azonosítja a szerző - inkább írja azt, hogy a katolikus dogmatika megengedheti a halálbüntetést, az pontosabb lenne!

Válaszok:
betyár | 2012. július 18. 18:22
koronaszep | 2012. július 18. 20:17

Tényleges életfogytiglannál az elítélt nem helyezhető feltételes szabadságra, teljesen mindegy, mit csinál.

A megszökés kockázatát kb. kiegyenlíti a tévedés kockázata a halálbüntetés oldaláról.
Illetve ha életben tartjuk, mindig megtörhet tovább és beismerhet újabb elemeket (pl. tettestársra vallhat) vagy más bűncselekményt. Halálbüntetésnél ez nem történhet meg, értelemszerűen.

Egyébként ha bűnösnek találják, a büntetéskiszabás kérdése nem sokkal több, mintsem hogy milyen lesz az életfogytiglanija: tényleges vagy nem.


a zsarnokölés-tana az kálvin:)


Így van, ez olyan, mint amikor Orbán azt mondja a híveinek, hogy: Mi, magyarok.

Egyébként elképesztő érvelés, tulajdonképpen - most lehet visszatartani a lélegzetet kicsit - ilyen érvek mentén nemsokára beüzemelhetik az szent inkvizíciót, és tulajdonképpen, ha már úgyis lesz halálbüntetés, legyen máglyahalál, a főtéren, nyilvánosan, hadd mulasson a nép .
Elmentek a picsbe, Horthyval, Nyírővel, Prohászkával, halálbüntetéssel együtt.
A szerző pedig kérjen segítséget, járjon bibliaórákra, ha nem érti az írást, ne pedig kontextusából kiragadott igékkel próbáljon barbár cselekedeteketet igazolni.


Ahhoz, hogy megértsed ezeknek az idézeteknek a moindanivalóját ismerned kelle a Biliát, a nyelvezetét és azt a kort melyben írodat. Akkor ezeknek a szavaknak más volt a jelentése, más cselekdetet takart, mint amire te most asszociálsz.
Röviden: Az általam idézett mondatoknak az a lényegi mondanivalója, hogy a büntetés nem lehet nagyobb, mint a bűn.
A mostani általad idézetnek pedig az arcul űt, nem fizikai bántalmat jelent, hanem sértést, gyülöletet. A fordits felé amásik orcádat, pedig szeretetet. Másként fogalmazva; a sértést, a gyülölet ne sértéssel, gyülölettel oltsad ki, hanem szeretettel.

Válaszok:
julianus | 2012. július 18. 21:45

Itt egy másik idézet a Bibliából.

"„Csak a húst az õt elevenítõ vérrel meg ne egyétek. De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertõl, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert” (1Móz 9:4-6)."


"Vagyis ha valaki veszélyezteti az életünket, szabad azt megvédenünk akár a támadó élete árán is; háborúban is »szabad« ölni. És – most lehet visszatartani egy kicsit a lélegzetet – a halálbüntetést sem tiltja expressis verbis a katolikus tanítás."

A szóbanforgó halálbüntetés kiszabása ítélkezés, büntetés keretében és irányában történne, nem pedig azért, mert közvetlenül valaki életünket veszélyeztetné. Ne feledjük, az 1999-es törvénymódosítás óta létezik azon tényleges életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetés kiszabhatósága, amely kizárja annak lehetőségét, hogy bizonyos idő elteltével a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét megvizsgálják.


Az írás csak az Ószövetség, a mózesi törvények szemszögéből viszgálja a halábüntetés kérdését (pontosabb lett volna a cím ezen formában: "Az Ószövetség és a halálbüntetés"). Vajon mi a státusz, van-e változás a mózesi törvények irányában a keresztények esetében az Újszövetség, Jézus kereszthalála és feltámadása fényében?


"Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: "Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek." [ApCsel 15,1]

Ugyanúgy felvetődik itt is a kérdés, a keresztények hogyan értelmezzék, alkalmazzák a mózesi törvényeket összességében?

"Ha tehát itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszűnéshez." [Zsid 8,13]

Az új tökéletes áldozat és főpap, Jézus által megváltozott minden.

"A papság megváltozásával azonban szükségképpen megváltozott a törvény is." [Zsid 7,12]

Önmagában az Ószövetségből levezetni a keresztényekre vonatkozóan a halálbüntetés létjogosultságát ... tévedés.


Isten nem ítélezni küldte el fiát a földre, hanem, hogy üdvözülhessünk. Nem tudom, hogy mi mennyiben "vállalhatjuk magunkra" a pálcatörést valaki üdvössége felett, halálos bűnben másvilágba küldve embereket?

Két bejátszás a témában:
http://www.youtube.com/watch?v..
http://www.youtube.com/watch?v..Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció | Elfelejtett jelszó