Visszatér a katolikus antimodernizmus

2015-10-12 11:01:51
Rózsa Kitti
Danube Institute blog
Ferenc pápa szerint a tudomány nem elmélkedik a természet igazságain, pusztán elemez, méréseket végez és előkészíti az emberiség uralmát. A technológia pedig még ennél is rosszabb, amely mindent uralni akar, tagadva a teremtést és Istent.

„Június 18-án mutatták be Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikáját, amire Russell Ronald Reno reagált a First Things oldalán megjelent cikkében. Reno véleménye szerint ez az enciklika a legerősebb modernségellenes üzenetet hordozó egyházi dokumentum IX. Pius 1864-es Syllabusa óta, amely kora tévedéseinek jegyzékbe foglalását tartalmazza.

Reno szerint Ferenc pápa enciklikájában tudomány-, technológia- és progresszivizmus-ellenes kijelentéseket tesz, a problémák gyökerének azt tekinti, hogy nem ismerjük el Istent, mint Teremtőt. Ehelyett az emberiség úgy tekint magára, mint aki leigázhatja és uralhatja a világot, amelyben a természet és minden más élőlény pusztán az emberi szükségletek és vágyak kiszolgálása végett létezik. Reno szerint a modernség szülte a tudományos kultúra kifejlődését, amely mára globálissá vált és mindenfajta világszintű konszenzus alapjául szolgálhat. Ferenc pápa szerint azonban a tudományos és kísérletező módszer maga problémát jelent, mert a birtoklás, uralom és transzformáció technikáját alkalmazza.

A pápa úgy látja: a tudomány nem elmélkedik a természet igazságain, pusztán elemez, méréseket végez és előkészíti az emberiség uralmát. A technológia pedig még ennél is rosszabb, amely mindent uralni akar, tagadva a teremtést és Istent. Ferenc pápa nem tagadja, hogy a tudomány és a technológia hasznos fejlesztéseket hoznak létre, kulcsfontosságú gyógyszereket alkotnak és segíthetnek a globális felmelegedés elleni küzdelemben is, mégis destruktívak, hiszen mindent a maguk vaslogikája alá hajtanak. Velük szembeni gyanakvását a modernség más dimenzióira is kivetíti: a Nyugat által teremtett világrend, a gazdasági globalizáció és a politikai kultúrára a tudomány mellett szintén anomáliák. Ferenc pápa szerint a jelenlegi világrend pusztítja a környezetet, elnyomja a tömegeket és elvakít a teremtés szépségeivel szemben.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.