A nemzeti liberalizmusról szerveznek konferenciát a jezsuiták

2014-09-30 09:49:15
Október 11-én, szombaton a fővárosi Párbeszéd Házában egész napos konferenciát tartanak, a cél a kérdés történelmi távlatainak bemutatása.

„Kereszténység – nemzet – szabadság” (A nemzeti liberalizmus mai esélyei) címmel tudományos konferenciát rendez 2014. október 11-én, szombaton a Jezsuita Rend Budapesten, a Párbeszéd Házában. A konferencia védnöke Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke.

Korábban a XIX. századi reformkorról, a nemzeti liberalizmus nagy alakjainak, Széchenyi Istvánnak és Eötvös Józsefnek a szerepéről rendeztek konferenciákat, ahol közéleti elkötelezettségüket a keresztény hit szempontjából vizsgálták. A konferencia célja, hogy a mai magyar társadalom számára nagyon érzékeny, sok vitát kiváltó témát történelmi távlatba helyezzék, közelebb hozzanak a kölcsönös megértéshez és a mában is hasznosítsák történelmünknek a nemzeti liberalizmus teremtette értékes örökségét. 

Az eseményt a Bonum TV élőben közvetíti.

A konferencia programja:

10.00 Köszöntőt mond Vértesaljai László SJ

10.15 Bugár M. István, dr. habil. Debreceni Egyetem, BTK Filozófia Tanszék, tanszékvezető egy. docens
„A szabadság születése – és életben maradásának esélyei”

10.40 Kendeffy Gábor, dr. habil., egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Filozófia Tanszék
„A magán és a közös. Ágostoni alapvetés a közösségi gyakorlathoz."

11.05 Török Csaba dr., főiskolai docens (ESZHF)
„Liberalizmus és katolicizmus. A liberális gondolkodás a XIX. századi teológiában"

11.30 Kávészünet

11.50 Velkey Ferenc történész, Debreceni Egyetem, egyetemi docens
„A szabadság közösségteremtő ereje.” (A nemzet- és szabadság-eszmény halmazainak metszete a reformkorban)

12.15 Prof. dr. habil. Hörcher Ferenc, egyetemi tanár (a PPKE BTK Politikaelméleti doktori iskola vezetője), intézetigazgató (MTA BTK) „Nemzet és kultúra. A Széchenyiek gondolkodásának aktualitása a 21. századi Magyarországon”

13.05 Ebédszünet (szendvics ebéd)

14.00 Takáts József eszme- és irodalomtörténész Pécsi Tudományegyetem
„Fogalom átváltozások a 19-20. század fordulóján: liberális, nemzet, keresztény”

14.25 Lukács László professor emeritus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
„A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében"

14.50 Kulin Ferenc irodalomtörténész, a Magyar Művészet főszerkesztője
„Programok és attitűdök. A liberális eszmék polarizálódása a rendszerváltozás történetében"

15.15 Kerekasztal beszélgetés

16.15 Zárszó