Eretnekségnek ad utat Ferenc pápa teológusok szerint

2017. szeptember 24. 21:00
Egy új dokumentumban arra szólítják fel az egyházfőt teológusok és más egyházi személyek, hogy javítsa ki A szeretet öröme kezdetű apostoli buzdításának hét pontját, amelyeket részletesen elemeznek. Ezek megítélésük szerint hamisak és eretnekségre adnak lehetőséget, ezért az egyházfőnek el is kell határolódnia korábbi kijelentéseitől.

Téves egyházi tanítással és ebből eredő eretnekséggel vádolja Ferenc pápát a több nemzetközi katolikus internetes oldalon közétett dokumentum, amely az egyházfő Amoris laetitia (A szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdításának, „tévedéseinek” korrekcióját szorgalmazza az egyházfőtől.  

A 25 oldalas, pénteken éjfélkor közzétett dokumentumot eddig hatvanketten írták alá többségükben világi katolikus teológusok és egyházi személyek, közöttük Bernard Fellay, az egyház konzervatív szárnyát képviselő lefebvrianusok vezetője. Az aláírók között egy bíboros sem szerepel. 

A több nyelven közölt felhívást Ferenc pápához intézték arra szólítva fel az egyházfőt, hogy javítsa ki A szeretet öröme kezdetű apostoli buzdításának hét pontját, amelyeket részletesen elemeznek. Ezek megítélésük szerint hamisak és eretnekségre adnak lehetőséget, ezért az egyházfőnek el is kell határolódnia korábbi kijelentéseitől.

Gyermeki kötelességtudat

A dokumentum több nemzetközi katolikus honlapon és blogon megjelent, valamint egy külön erre létrehozott internetes oldalon (correctiofilialis.org). A dokumentum címe azt sugallja, hogy szerzői „gyermeki” kötelességtudattal és tisztelettel javítják ki a pápát. Leszögezik az egyház iránti hűségüket, az egyházfőt azonban csupán imájukról biztosítják. A dokumentumot augusztus 11-én személyesen Ferenc pápának juttatták el, de mivel az egyházfő nem válaszolt, most nyilvánosságra hozták. 

A szeretet öröme apostoli buzdítást Ferenc pápa 2016-ban jelentette meg az egy évvel korábban a családról rendezett püspöki szinódust követően. A szinódus témáihoz útmutatásként szolgáló pápai dokumentum egyik kezdettől vitatott pontja az áldozás szentsége volt az egyházi esküvő után elvált és polgárilag újraházasodott hívők esetében.  

A korrekciókat követelő dokumentum kijelenti, hogy Ferenc pápa „közvetetten vagy közvetlenül megengedte, hogy az isteni törvényekhez való engedelmesség lehetetlenné és nem kívánatossá váljék, mintha az egyháznak néha el kellene fogadnia a házasságtörést, mivel ez nem egyeztethető a katolikus vallás gyakorlásával”. 

Kételkedés

A dokumentum aláírói között szereplő Ettore Gotti Tedeschi az IOR vatikáni bank egykori elnöke, akit 2012-ben bocsátottak el a Vatikánból, úgy nyilatkozott, „teológusok kéréséről van szó, amely nem eretnekségről beszél, hanem azt állítja, hogy egyes kijelentések eretnekséget sugallhatnak”. 

Korábban 2016 szeptemberében négy bíboros szorgalmazta A szeretet öröme szerintük kétes pontjainak korrekcióját hangsúlyozva, hogy ezek zavart okoznak az egyházban és a hívőkben. Mivel Ferenc pápa nem válaszolt Carlo Caffarra azóta elhunyt bolognai érsek, a német Walter Brandmüller, az amerikai Raymond Leo Burke és a közben szintén meghalt Joachim Meisner német bíboros idén májusban újabb közös levelet írt neki, amelyre Ferenc pápa ismét nem reagált.

(MTI)

Összesen 79 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

egy hívő katolikust? soha. a pápa kijelentései "eretnekséget sugallhatnak". a protestantizmus maga az eretnekség.

Tisztában vagy az "eretnekség" szó tartalmával? Katolikusok írták a levelet. Tudod, mi a katolikus megítélés szerint az eretnekség? Szerintem fogalmad sincs. Legalábbis a hozzászólásból ez derül ki.

Az egyház (egyházak) sohasem marad ki semmilyen világrengető eseményből sem.

Te miről beszélsz? Olyan vagy, mint az a gyerek az iskolában, aki folyton jelentkezik, aztán, ha felszólítják kiderül, hogy milyen butaságokat beszél.

A cölibátus valóban emberi döntés, bármikor visszavonhatná a pápa, de, hogy semmilyen bibliai alapja ne lenne ez téves megközelítés.

Isten nem büntet! Isten nem lép közbe, ha valamit elront az ember. Isten a történelem ura, de ez nem azt jelenti, folyamatosan kijavítaná az emberek által okozott hibákat, mert akkor nem adott volna szabad akaratot.

És miért fogadja el a női lelkészeket? Ezt is vajon a Bibliából vezették le?

Természetesen le lehet vezetni a Bibliából. Jézus kizárólag férfiakat választott ki tanítványainak, az evangélium hirdetésére.

A leginkább osztódással szaporodó protestáns egyházakat a szakadás szelleme hozta létre, amelynek fő zászlóvivője volt Luther. A szakadás nem Istentől való, Jézus Krisztus halála előtt a benne hívők egységéért imádkozott az Atyához:

Halála előtt Jézus így imádkozott: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” (János 17,11)

A katolikus egyházat azok reformálták akik hűségesek maradtak hozzá, miközben szóvá tették bírálták azt ami nem egyezett Isten akaratával, mint Sziennai szent Katalin, szent Bernát, vagy Luther kortársa a legnagyobb katolikus reformátor, Assziszi Szent Ferenc, Luther tökéletes ellentéte, a hűségével, alázatos szeretetével, Isten és emberszeretetével. Őróla elképzelni se lehet, hogy leírt volna olyan gyűlöletes, uszító szövegeket, amilyenek Luther leírt a zsidókról és a katolikusokról.

A cölibátus Szent Pál szerint minden lehetőségek legjobbika, bár kétségtelenül nem az egyetlen lehetőség. Ő is abban élt, mégsem lett sem homokos sem pedofil (sic!), ahogy sokan mások sem.

Péter apostol ki is mondja, hogy MINDENT elhagyott Jézusért!

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt:

Mt 19,29
Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz az öröksége.
Mk 10,29
Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét,
Mk 10,30
százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -, az eljövendő világban pedig örök életet.

Mit mondott Jézus a szolgálatról?

Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: „Követlek, akárhova mégy.” Jézus azonban így felelt: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!” Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

Ez eléggé világos beszéd
Csak az mondhatja, hogy a cölibátus elképzelhetetlenül nagy ár Krisztusért, aki még nem igazán ismeri Őt.

Ez NEM eretnekség! Olvashattad.

A dokumentum aláírói között szereplő Ettore Gotti Tedeschi az IOR vatikáni bank egykori elnöke, akit 2012-ben bocsátottak el a Vatikánból, úgy nyilatkozott, „teológusok kéréséről van szó, amely nem eretnekségről beszél, hanem azt állítja, hogy egyes kijelentések eretnekséget sugallhatnak”.

Luther aki kitalálta a Sola Scriptura elvét, hogy félredobhassa a Szenthagyományt, amely a kezdet kezdetétől az Egyház zsinórmértéke volt, magát tette meg zsinórmértéknek.

Mit is mondott amikor számon kérték amikor egyszer úgy idézte a Szentírást, hogy beleszúrt egy szót, amely az eredeti szövegben nem volt benne? Megüzente meg azoknak, akik kérdőre vonták: „Mondd meg nekik, hogy Dr. Luther Márton így akarja!”

!!!

Ez szöges ellentétben áll Jézus tanításával, hogy egyetlen jóta vagy pontocska nem tűnhet el belőle!

Csak a Biblia, vagy a Biblia és a Hagyomány?

Jn 20,30; 21,25 – A Szentírásban nincs benne Jézus összes tanítása. (vö. pl. ApCsel 20,35)
Mk 13,31 – Jézus szavai nem vesznek el soha.
1Pét 1,25 – Jézus örökké tartó szavai az apostoli igehirdetésben maradnak fenn.
Mk 16,15 – Jézus szavait hirdetni kell minden embernek.
1Kor 15,1.11 – Az igét az apostolok mindig is hirdették, és nem leírták.
Róm 10,17 – A hit hallásból van, az apostolok hirdetése által.
Mal 2,7 – A tanítás az Úr követének, a papnak az ajkáról származik.
1Kor 11,2 – Az átadott hagyományokat meg kell tartani.
2Tessz 2,15 – Mind az élőszóban, mind a levelekben átadott hagyományhoz ragaszkodni kell.
2Tim 1,13 – Az a tanítás legyen az eszményünk, amelyet az apostoloktól hallottunk.
2Tim 2,2 – Ezt a tanítást kell továbbadni, hogy másokat tanítsunk.
2Tessz 2,15 – Meg kell őrizni a kapott krisztusi és apostoli Hagyományt.
1Kor 11,2 – Ezeket az apostoli hagyományokat, amelyeket átadtak nekünk, meg kell tartani.
2Tessz 3,6 – És őrizkedni kell azoktól, akik nem élnek ezen apostoli Hagyomány szerint. (vö. Róm 16,17)

Az evangéliumok és az apostolok cselekedetei arról tanúskodnak ugyanis, hogy erre a hivatásra Isten örök terve szerint került sor: Krisztus kiválasztotta azokat, akiket akart [vö. Mk 3,13sk, Jn 6,70] és ezt az Atyával együtt, a Szentlélek által tette [ApCsel 1,2] miután az éjszakát imádkozással töltötte [Lk 6,12]. Ezért az Egyház számára a hivatali papság [Vö. II. Vatikáni zsinat, „Lumen gentium” no. 28; „Presbyterorum ordinis” határozat, no. 2] engedélyezésénél mindig követendő normaként szolgált az, ahogyan az Úr kiválasztott 12 férfit, akikre Egyházát alapozta [vö. Jel 21,14]. Valójában nemcsak egy olyan hivatalt vettek át, amelyet az Egyház bármely tagja gyakorolhatott volna, hanem különleges módon és nagyon szorosan kapcsolódtak a megtestesült Ige küldetésével. [vö. Mt 10,1,7sk, 28,16-20, Mk 3,13-16, 16,14-15] Az apostolok ugyanezt tették, amikor kiválasztották munkatársaikat [Vö. 1Tim 3,1-13; 2Tim 1,6; Tit 1,5-9.], akik majd követik őket hivatalukban [Vö. KEK 1577]. Ebbe a kiválasztásba beletartoztak azok is, akik az Egyház létének során majd magát az apostoli hivatalt vitték tovább, vagyis az Úrnak és megváltónak, Krisztusnak helytartóságát [Vö. II. Vatikáni zsinat, „Lumen gentium” no. 20 és 21].

Az ifjú nem tartozott a 12 közé. Úgy tudjuk, hogy a Getszemáni nevű major Márk szüleié volt és Jézus tanítványaival többször volt már ott. Márk is ott töltötte az éjszakát, egy gyolcs ingben, ami éjszakai ruhának felel meg.
Jézus a tanítványai közül hármat, a három oszlopot, legbelsőbb tanítványaival távolabb ül le arra kéri, hogy virrasszanak és imádkozzanak érte. Majd otthagyja őket és még távolabb megy imádkozni a mennyei Atyához. A történetet te is tudod.

Bocsi, te a pizsamádat az ingedre, pólódra, öltönyödre veszed fel? Az inged alatt nem meztelen vagy?
Láthatod, hogy a Biblia mindent leír köntörfalazás nélkül. Dávidról is a zsidók legnagyobb királyáról. Jézus szétszaladt és rettegő tanítványairól is.

Látom nagy dolgok foglalkoztatnak. Olyan nagyok, hogy szekula commentjére egy szavad sincs, te kis hittérítő. Miért a katolikusokkal foglalkozol? Nincs munkád a gyülekezetedben?
Szép munka lenne szekulát megtéríteni, miért nem fogsz hozzá? Ja, hogy nincs elég tudásod hozzá! Így már értem, hogy miért maradtál ki a vele való vitából.

Nem értem, hogy mi a problémád? Mit honnan szedtem?

"1Kor 15,1.11 – Az igét az apostolok mindig is hirdették, és nem leírták."

"Na, ezt meg honnan szedted? Ebben a levélben Pál apostol pontosan azt mondja, hogy:"
Hol látsz ellentmondást?

Nem tudnál véletlenül, - persze véletlenek nincsenek - úgy hozzám szólni, hogy ne személyeskedj?
Ha egy számodra idegen nővel így tudsz csak beszélni a Szentírásról, az egy szegénységi bizonyítvány rólad.
Azt elfelejtetted odabiggyeszteni a szmájli után, hogy bibibííííííííííí!
Ne haragudj, de nem tudlak komolyan venni.
Még jó pár dologban különbözünk Pál és én. De, le tudom írni. Ez a legkevesebb különbség köztünk.
Pál diktálta a leveleit, nem maga írta, mert görögül nehézkesen írt.

De ne dumálj mellé, ha a címhez is hozzá tudnál szólni....nagy kérés ugye?
Csak a Biblia, vagy a Biblia és a Hagyomány?

Mit vallottak a Szenthagyományról az Ősegyháztól kezdve?

Szent Ireneusz (Kr. u. 180-199 között) – „Hát ha az apostolok semmiféle iratot sem hagytak volna ránk, nem kellene-e akkor szükségképpen a hagyományt elfogadnunk hitünk zsinórmértékének, amelyet az apostolok az Egyház pásztoraira bíztak? Őrájuk hallgat sok nép a barbárok közepette, akik Krisztusban hisznek, s akiknek a szívében tinta és papír nélkül, a Szentlélek által van beírva az Üdvözítő tanítása, akik ti. híven ragaszkodnak a régi hagyományhoz.” (Eretnekek ellen, 3,4.)

Tertullianus (Kr. u. 211) – „A példákból világosan láthatjuk, hogy olyan Írásban nem rögzített hagyományt is mint állásfoglalásunkat lehet védelmeznünk, amely a szokásban maradás révén szilárdult meg, és az ősi hagyományt kifejező tanúságával az állásfoglalásunk melletti kitartást sürgeti… Most is ezt kell megláttatnunk, vagyis azt, ami a hagyományt megőrzi a jövő számára. Bárki is adja át nekünk, te ne a szerzőjére figyelj, hanem a tekintélyére, és elsősorban az annak megfelelő állásfoglalásra, amit ezért kell továbbvinnünk. Nem elsősorban azért, mert emellett döntött az értelem, hanem mert ezt kaptuk az Istentől; ha csak most tanulod meg az értelmét, akkor is ezt az állásfoglalást kell követned!” (De corona 3,1-4; 4,1.4.7.)

Órigenész (Kr. u. 230) – „sokan vannak, akik úgy vélik magukról, hogy Krisztus érzületét birtokolják, mégis, jó néhányuk szellemisége eltér az elődökétől, ezért ragaszkodni kell az apostolok által hagyományozott, az öröklés rendje szerint az egyházban mostanáig fennmaradó egyházi tanításhoz, s csak azt szabad igazságnak hinni, ami semmiben sem tér el az egyházi és apostoli hagyománytól.” (A princípiumokról 1,2.)

Szent Athanasziosz (Kr. u. 350 körül) – „nézzük meg még, mi az, ami a katolikus egyháznak hagyománya, tanítása és hite kezdettől fogva, amit az Úr adott át, az apostolok hirdettek, az atyák pedig megőriztek. Ez ugyanis az Egyháznak biztos alapja, s aki ezt elhagyja, az már nem lehet keresztény, s nem is nevezhető annak. (Levél Szerapiónhoz, 1,28.)
2Tessz 2,15 – Meg kell őrizni a kapott krisztusi és apostoli Hagyományt.
1Kor 11,2 – Ezeket az apostoli hagyományokat, amelyeket átadtak nekünk, meg kell tartani.
2Tessz 3,6 – És őrizkedni kell azoktól, akik nem élnek ezen apostoli Hagyomány szerint. (vö. Róm 16,17)
Szent Athanasziosz (Kr. u. 350 körül) – „nézzük meg még, mi az, ami a katolikus egyháznak hagyománya, tanítása és hite kezdettől fogva, amit az Úr adott át, az apostolok hirdettek, az atyák pedig megőriztek. Ez ugyanis az Egyháznak biztos alapja, s aki ezt elhagyja, az már nem lehet keresztény, s nem is nevezhető annak. (Levél Szerapiónhoz, 1,28.)

Tudod, van egy nem kis különbség aközt, hogy valaki nem tud, vagy nem akar valamit. Ezt tartsd észben.

Ez nem egy mező, hanem egy kert. Nagyon szép, olajfákkal teli kert. Voltam ott, láttam azt a helyet, ami nem arról az epizódról nevezetes, hogy Márk elszaladt az egyik katona kezében hagyva a ruháját, hanem arról, Jézus ott imádkozott gyötrődve, mert tudta, hogy mi vár rá.
Ismétlem, hogy nem Jézus mellett volt Márk, Jézus egyedül imádkozott, mint ahogyan máskor is, a tanítványaitól elkülönülve. A három távolabb, a nyolc még távolabb. Márk még ennél is távolabb, hiszen nem tartozott a tanítványok körébe.
Mit mond Jézus, aki többször odament felkelteni őket? "Egy órát sem tudtál virrasztani velem?" Mk 32-42

Nekem nem, neked azért, mert magadból indulsz ki.
Nekem a gyónás, lelkibeszélgetés jutna az eszembe.
Megkérdezhetek olyan dolgokat, amiket a többiek előtt nem mernék, nem akarnék, vagy nem volt addig idő rá.
Itt a lényeg, hogy Jézust egyedül hagyták a tanítványok, kivéve Péter, mert mind elfutott félelmében.
Márk azért írta le ezt a jelenetet, hogy érzékeltesse, hogy ő egy szemtanú volt, bár nem Jézus tanítványa.
A katolikus fordítás gyolcsleplet ír. Ilyen volt Jézusnak is, amire a katonák sorsot vetettek. Ez egy értékes egybeszőtt ruhadarab.
Látom nagyon felkeltette az érdeklődésedet ez a jelenet.

A kíváncsiságotok, tolakodó, bizalmaskodó!
Te, ti, a legszemélyesebb Istenélményemre, Istenélményeimre!!!
vagytok kíváncsiak, holott tudomásotokra hoztam hogy, - nektek - biztos NEM mondom el.
Ugyanakkor feltettem egy igazán NEM bizalmas kérdést, amire nem kaptam választ, vajon miért?
A kérdésem úgy szólt, hogy melyik felekezetbe, gyülekezetbe, vagy szektába tartoztok. Ezt mindketten azóta is titkoljátok. És még te mersz Szent Pálra hivatkozni? A zsidóságából megtért Pálra? Aki sosem titkolta a múltját?
Miféle gyülekezetbe tartoztok, amelyiket így kell titkolni, miközben a Katolikus Egyház tévtanításairól, téveszméiről beszéltek folyamatosan!
A Katolikus Egyház 2000 éve őrzi és tanítja Jézus tanait, az Újszövetséget, a Biblia egészét, amit szent, Istentől sugallt könyvnek tart és nem mazsolázgat belőle mint ti, kényetek kedvetek szerint.
Ami kényelmetlen nektek, azt elvetitek, elhagyjátok, mert szűk nektek az a kapu. Ami könnyű, széles járható út az megtartjátok. Bár Jézus pont az ellenkezőjéről beszél.

Jézus rabbi volt. Mit gondolsz a rabbikat kik vették körül?
Nővel egy rabbi az utcán, nyilvános helyen szóba sem állhatott. Tudod, hogy mi volt a nőkkel kapcsolatos imájuk ugye? "Köszönöm Uram, hogy nem nőnek teremtettél!"
Bár a mai magyarázata nem az elkülönülés, lenézése a nőnek.

De vehetjük a görögöket is. Melyiket vett körül női tanítvány? Egyiket sem.

Mindent ki lehet forgatni. Mindenbe bele lehet magyarázni mindent.
Nem ülve ettek, hanem, mint a rómaiak, mert onnan vették ezt a szokást, könyökükre támaszkodva, félig fekve.

Márk egyébként fiatalabb volt, mint a szeretett tanítvány, a tanítvány akit Jézus szeretett, vagyis János.

Ezt azért írtam, ha esetleg, még pedofilozni is szeretnéd.
Ha te például tanítasz, akkor tudnod kell, hogy van egy pedagógusnak szeretett tanítványa, van, akik bármilyen gazfickók is, jobban szeretünk, mint egy másikat.

Jánost és Jakabot a Szentírás a mennydörgés fiainak nevezi, vagyis nem lehetett János, az a lányos szelíd fiúcska, mint a homi Leonardo, vagy más talán őt utánzó festők képein.

Jézus lábának megkenése.

Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!” 41„Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?” 43„Úgy gondolom, az, akinek többet elengedett” – felelte Simon. „Helyesen feleltél” – mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot nyernek.” A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!” Lk 7,36-50

Jézus korában természetes volt, hogy a vendégnek megmossák a lábát. A szolga, vagy a házigazda.

Szerinted nem volt jogos? Még Elizabeth Taylor is elfordult tőle, mert őt is simán átverte.

Úgy látom, hogy teljesen félreérted, vagy szándékosan félremagyarázod a szitut.
Semmiféle enyelgésről nincs szó.

E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke, s megerősítette: „Bizony, bizony, mondom nektek: Egyikőtök elárul.” Erre a tanítványok egymásra néztek, mert nem tudták, melyikükről mondta. A tanítványok közül az egyik, akit kedvelt Jézus, az asztalnál Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki és kérte: „Kérdezd meg, kiről beszél.” Erre Jézus keblére hajolt és megkérdezte: „Uram, ki az?” Jn 13, 21-25

A Szentírásból kéne tájékozódnod, nem a festőkéből, szobrászokéból.
Arra gondolok, hogy Éva nem adott almát Ádámnak. Mózesnek nem voltak szarvai stb.

Ezt a jelenetet nem a Szentírásból vetted.

Mivel Bibliát írtál, meg kell, hogy kérdezzem, hogy melyik eredeti szövegről beszélsz?

Szívesen tájékozódok az eredeti szövegből. Ha te ismered és olvasod, kérlek, hogy írd le nekem és a fordítást is.
Természetesen az általad felvetett vitatott részre gondoltam.

Ne parázz, nem én dislájkollak!

Ejnye István! Már megint pellengére állítottad az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházamat és annak 2000 éves tanítását.
Csak azt "felejtetted el" leírni, hogy amit állít szekula, és amit állítok én, ahhoz képest melyik az "eredeti, originál kijelentés".

Szóval, melyik a te PERVERZIÓD?

Azért az furcsa, hogy nem az ateista felebarátodat szólítod meg, és próbálod átadni számára Istenbe vetett hited bizonyságát. Ehelyett itt is kizárólagos mondanivalód 'rúgni egyet a katolikusba!' Viszont egyetlen tanúbizonyságot tevő szó sincs Isten mellett!!

Ez önmagáért beszél.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában