Miért fáj a kereszténység a világnak?

2017. március 8. 13:03

Máthé Zsuzsa
Kötelék
Krisztus tanítása ellen egyesül iszlamizmus és liberalizmus, vallási fanatikusok erőszaka és az Istent tagadó ideológiák agressziója.

„Krisztus egyházának legfőbb parancsa a szeretet. Vannak világvallások, amelyek le kívánják igázni a más hitűeket, vannak, amelyek megelégszenek a „ne árts!” parancsának betartatásával, ezekkel szemben a kereszténység  a felebaráthoz való teljes odafordulást, a cselekvő szeretetet hirdeti.

Hogy lehet az, hogy épp Krisztus tanítása ellen egyesül iszlamizmus és liberalizmus, vallási fanatikusok erőszaka és az Istent tagadó ideológiák agressziója? Mi, keresztények pedig miért hagyjuk, hogy így legyen?

Közeledik húsvét szent ünnepe és mintha közben világméretben újrajátszódna a nagypéntek felé vezető eseménysor. A véleményvezér farizeusok Krisztus szimbolikus halálát kívánják; közben az emberek tömege passzívan elfordul Tőle; a hatalom gyakorlói pedig mossák kezüket, és a demokráciára hivatkozva odavetik Őt áldozatul. De még a tanítványok közül is vannak, akik elárulják. Hátborzongató párhuzamok…”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 246 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Azért, mert a kereszténység örök és változatlan értékekre épül, a világ pedig időleges és változó érdekekre.

Vesd össze: az én országom nem e világból való.

Ugyanakkor van vigasz is: a pokol kapui sem vesznek rajta erőt.

'Imádkozzál és dolgozzál' - a keresztények egyik jelmondata. A modern emberek imádkozni sem tudnak és dolgozni is egyre kevesebbet kell nekik, még kevesebbet akarnak.

Javaslom, hogy állj oda egy imám vagy egy ISIS vezér elé azzal, hogy "Te itt sem lennél, ha nincs Jézus". Aztán küldjetek egy közös szelfit:)

Az tény, hogy az Újszövetség tudomásul vette a rabszolgaságot, és legföljebb dicséretes tettként, de semmiképpen nem erkölcsi kötelességként írta le a rabszolgafölszabadítást. A Filemonhoz írt levél csak másfél oldal, abban megtalálod Szent Pál vonatkozó tanítását.

Amit Szent Pál elvárt, hogy a rabszolgáknak is legyen joguk megkeresztelkedni, és ennek alapján gazdáik fogadják el, hogy "mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra: nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő; mert mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban." (Gal 3,26-28)

Úgy találod, hogy a mai világban nincsenek olyan személyek, akiknek mások szolgálatát dobta a gép?

Ha hiszel benne, akkor igen. Ha nem, akkor olyan szavakat kell keresni, amiket mindketten elfogadunk. Ilyesmit jelent a párbeszéd.

Amit Szent Pál egyértelműen tiltott, az a rabszolgákkal való kegyetlenkedés, ill. a tárgyként, vagy beszélő gépként való kezelésük.

Kíváncsi vagyok én arra a perre. Mondjuk háziápolásra szorul valaki, és többek között papi ajánlást is kér a jelentkezőktől. Percím?

Valahogy azért próbáld meg földolgozni.

Az biztos, hogy a gonoszság egyik büntetése az unalom. A gonosz ember úgy éli az életét, hogy nincs semmi, amiért lelkesedni tudna.

Számos esetben igen, pl. Filemont is erre biztatja Szent Pál, de számos más esetben meg nem, olyankor a rabszolgák maradtak rabszolgák. Szóval a rabszolgafölszabadítás max. az "ajánlott", de nem a "kötelező" kategóriába tartozott.

Az alexandriai könyvtárban a legnagyobb kárt Julius Caesar háborúi okozták, mégsem szokás őt hibáztatni.

Koppány és Vazul sztorija hatalmi harcok példája. Ezekre a hatalmi harcokra még ezer év után is hivatkozol, más, vallásilag semleges hatalmi harcok meg tíz év után is elfelejtődnek.

Vata történetesen ágyban, párnák között halt meg. Na jó, valszeg a sátra előtt, állatbőrökön. A fölkelése győzött. Csak éppen nem volt olyan programja, hogy "a pogányság helyreállítása". Olyan programja volt, hogy "az ellenséges német császárságból importált papok legyilkolása". Ezt meg kipipálta.

Az "erőszakos, gyilkos hittérítés" végeredménye, hogy élnek indiánok Dél-Amerikában, ráadásul alaposan összekeveredve a hódító spanyolokkal. Ahol nem folyt hittérítés, ott népirtás folyt.

"Inkvizíció" - basszus, nem érzed, milyen elcsépelt?

"Élősködés a társadalmon" - akkor most próbáld meg Európát templomok nélkül elképzelni.

Amúgy az állításod nagyjából stimmel, de érv is volt a déliek számára, hogy a rabszolgáik átlagos életszínvonala uraik gondoskodása miatt jóval magasabb volt, mint az északi városok munkásaié.

A Világosság a sötétségben világít , de a sötétség azt nem fogta fel / Jn 1.5 / .
A tulajdonába jött , de övéi nem fogadták be / Jn 1.11 /
Ez zajlik az idők végéig ! Nincs semmi meglepő abban , amiről a szerző ír .
De : mindazoknak azonban , akik befogadták , hatalmat adott , hogy Isten gyermekei legyenek /Jn 1.12 / .
Megéri !...

Csókay András nem bencés szerzetes, de neki is röviden ez a hitvallása.
http://hirtv.hu/magyarorszagel..

"Ti, szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat."

Mai nyelven: "Ti munkások... földi főnökeiteknek..." - Mi a gond?

Az Ádám-Éva történet műfajilag tanmese. Van benne egy beszélő állat, a kígyó, de az alkonyi szellőben sétáló Isten sem az a rettenetes látomás, aki megjelent mondjuk Mózesnek vagy Ezékiel prófétának.

A tanmesék igazsága a tanításuk. Ebben az esetben pl. az, hogy egy Isten által jónak alkotott világban valamiképpen az ember természetévé vált, hogy Istent gonoszsággal gyanúsítsa. Ez nem egy fejlődési törés után következik be valamiféle gyermeki ártatlanság után, hanem minden gyermek természetesen nő bele. Ez az áteredő bűn.

Hát nem nagy erősséged a szövegértés. Se a bibliai, se az én szövegem értése.

Ugyanabban a nihilizmusban vagy benne, mint a biblikus fundamentalisták, pl. a derék Isti föntebb.

A Bibliának szerinted vagy minden szava történeti igazság, vagy egyik sem.

Aki ellenben veszi az alázatot, hogy a szövegekkel foglalkozzon, az egyes szövegekben beszélő kígyót talál, amely egy tipikus meseállat, más szövegekben pedig öntudatos tanúkat, akik azt mondják, hogy jeléen voltak az elbeszélt eseményeknél.

Szent Pál nem a hite miatt nem mondaná tanmesének, hanem a világképe miatt. Egy olyan világkép miatt, amiben nincsenek se számítógépek, se az amerikai kontinens, se az evolúció. Tudod, 2000 éve élt.

A "mítosz" az istenekről szóló elbeszélés, amiben az ember, ha fölbukkan legföljebb mellékszereplő. Az Ádám-Éva történet határozottan monoteista, és az emberpár főszereplő. Ugyanakkor a beszélő kígyó az világos utalás egy másik műfajra.

Igazságon azt értem, hogy a szöveg reflektál az ember uralkodó helyzetére a teremtés rendjében, megállapítja, hogy ez valamiképpen Isten áldásának jele, miközben az ember élete tele van feszültséggel, és végül el kell mennünk a világból. Ez mind stimmel.

Pl. remekek a büntetések. Igen, az ember valóban uralkodik jó és rossz fölött, tudjuk, mi a jó és mi a rossz nekünk, általában tele van a naptárunk jónak tervezett dolgokkal, DE: ennek bezony határt szab a fájdalom. Ha elkezd fájni valamink, hirtelen rothadtul nem számít, mit írtunk a naptárba (vö. "fájdalommal szülöd gyermeked" - az asszony sajátos Istenképisége, hogy életet hozhat a világra. Viszont fájdalom árán, mert nem lett istenné).

Van egy másik Istenképiségünk is: dolgozunk. Alakítjuk a világunkat. De ez az időnkbe kerül, az meg az életünkbe. Isten nem dolgozik: a szavával teremt. Az állatok sem dolgoznak. Az ember dolgozik, mert olyan lett, mint az Isten, tudja a jót és a rosszat, de az embernek a teremtés ellenáll ("tövist és bojtorjánt terem neked").

Arra is van idő, hogy megválaszold, hogy a te közösségedben van-e véleményszabadság az evolúcióval kapcsolatban, vagy simán kirekesztitek azokat, akik számára ez természetes.

Ja, és ha Szent Péter apostol világképéhez szeretnél ragaszkodni, akkor légyszíves, hajítsd ki a számítógépedet, mert abba ez nem fér bele. Ez egy új jelenség, amelyet csak egy új világképben lehet megmagyarázni.

Tágítsuk egy kicsit! Kérem a kritériumot, aminek alapján bármely szövegben szétválasztod a történeti igazságot, és a másfajta igazságot!

Ami engem illet, döntőnek tekintem a szerző szándékát, ami a szöveg jellegzetességeiből fölismerhető. Aki történeti igazságot akar írni, az tanúkra hivatkozik, és dokumentumokra.

Aki úgy kezdi a történetét, hogy "egyszer régen egy távoli galaxisban", az nyilván nem a történeti igazságra tart igényt.

Azért tényleg szórakoztatóak vagytok. Ami Bin Laden testét illeti, akik legendákat gyártanak, azt mondják, hogy "valaki más, akit sem mi, sem az amik nem ismerünk, elvitte valahová".

Krisztus Urunkkal kapcsolatban határozottan az a tanúságtétel terjedt el, hogy "megjelent nekünk".

Biztos van valami természetes magyarázat :-)

Azért a kérdésem ennél egyszerűbb volt. Szoktál-e egy gyülekezetben imádkozni olyan személyekkel, akik szerint a világegyetem kezdetén az iskolában tanultaknak megfelelően egy Ősrobbanás áll, és utána az emberiség a biológiaórán tanultaknak megfelelően az állatvilágból fejlődött ki? Vagy aki így gondolkodik, az előbb-utóbb lekopik a gyülekezetetekből, mert nem tudtok mit kezdeni egymással?

Tovább is van, mondjam még?

Az első ingaórát a későbbi II. Szilveszter pápa (+1003) készítette a reimsi székesegyházban. — Az arab számokat, amelyeket ma használunk, ugyancsak ő vezette be. Az addig használatos római számokkal magasabb matematikát nem lehetett művelni.

Európa első növény-, állat- és ásványtanát Nagy Szent Albert (+1280) német szerzetes (kora legátfogóbb műveltségű embere) szerkesztette meg. Ő beszélt már arról is, hogy a Föld gömb alakú és hogy túlsó felén is laknak emberek.

A lemezjátszó ősét, a távcső és a mikroszkóp elvét Rogerius Bacon (+1294) angol ferences fedezte fel. Írt már arról, hogy a gőz erejével hajókat lehet hajtani. Megsejtette a fény hullámelméletét és írt “láthatatlan fénysugarakról”. Azt tanította, hogy a Föld gömb alakú.

Kolumbusz Kristóf papok indítására és segítségével indult Amerika felfedezésére. — Elsősorban Nagy Szent Albertnek és Rogerius Baconnak a művei adták neki a gondolatot, hogy a Föld gömbölyű. — Két pap bíztatására kapott a spanyol királytól hajót.

A puskaport Schwarz Bertold (+1350) szerzetes fedezte fel.

Kopernikuszt, a lengyel csillagászt nem kell bemutatni (+1543). Ő is egyházi ember volt: kanonok.

Az első nyomdát hazánkban Karai László budai prépost alapította. Ő hozta hazánkba Hesz András nyomdászt, akiről Buda egyik terét elnevezték.

A fénytan egyik nagy tudósa, F. Grimaldi jezsuita (+1633). Ő fedezte fel a színszóródást és a fényelhajlást. — A csillagászati kutatás történetének egyik legnagyobb alakja egy másik világhírű szerzetes, A. Secchi (+1870). Ugyanő a modern meteorológia megalapítója: szerkesztette az első időjárásjelző gépet, alakította ki Olaszországban az első meteorológiai hálózatot.

A gázok kutatásában is papok nevével találkozunk: E. Mariotte francia bencés neve közismert (+1670); — Gusman Bertold barát pedig 60 évvel a Montgolfiere testvérek előtt felszállt 1720-ban a portugál udvar előtt. — A gázlángot először jezsuiták alkalmazták Angliában, 1774-ben. Az első gázgyártársaságot egy szerzetes, Duan alapította Prestonban 1815-ben.

A vetítőgép felfedezője Kircher Atanáz szerzetes (+1680). Kora egyik nagy polihisztora volt. Felfedezte még a napfoltokat, a visszhang törvényeit, és többek között egy alapvető könyvet írt az egyiptomi hieroglifákról.

Az örökléstan egyik alapítója G. Mendel brünni szerzetes (+1884). Ma is “Mendel-féle szabályokról” beszél a tudomány.

A rajzokat továbbító távírót G. Caselli olasz apát fedezte fel. (+1891)

Az amatőr fényképészet egyik hazai úttörője Horváth Zsigmond egri ciszterci tanár volt (+1886). Nevéhez fűződik az egri meteorológiai állomás felszerelése is.

Marconi előtt felfedezi a drótnélküli távírót Károly Iréneusz premontrei szerzetes tanár; ugyanő szereli fel hazánkban az első orvosi vizsgálatokra alkalmas röntgenlaboratóriumot Nagyváradon1896-ban.

Az első dinamót Jedlik Ányos magyar bencés szerzetes készítette (+1844). Ő szerkesztette az első elektromágneses motort. Felfedezte pl. a szódavíz készítésére szolgáló készüléket. Az 1840-es évektől a pesti egyetem fizika tanszékén, elsőként tér át a latín nyelvű tanításról a magyar nyelvűre. – A kommunista kor hazai középiskolás tankönyvei leírták, hogy az egyik legjelentősebb magyar tudós Jedlik Ányos volt, de e könyvekben nem szerepelt, hogy ő pap és szerzetes volt (a maiakban már igen).

A csillagászat egyik nagy alakja a jezsuita szerzetes Hell Miksa. Az első magyar csillagvizsgálót ő vezette Nagyszombaton (+1754). Ő tervezte hazánk második csillagvizsgálóját is Kolozsvárott, ugyanő az egri Líceum csillagdáját és minden bizonnyal a Budai Csillagdát is. A Gellérthegyi Csillagvizsgáló első vezetője is pap volt. — Jellemző a kommunizmus idején elterjedt hamisításokra, hogy egy 1982-ben nálunk kiadott, Csillagászati Abc 102 neves csillagászról emlékezik meg név szerint. De nem említi, hogy közülük 30 katolikus pap volt. Két magyar csillagász pap nevét megörökíti a Hold-térkép is, Hell Miksáét és Fényi Gyuláét, valamint találkozhatunk ugyanitt az olasz A. Secchi szerzetes nevével is.

A tudományok összes területein működő papok ismertetésére itt nincs elég hely!
A kolostorokban sokszor európai hírű szerzetes-orvosok működtek.

A világ első orvosi egyetemét a bencések alapították Salernoban. Ennek az egyetemnek volt tanára Constantius Afer (+1087), aki az első anatómiai művet írta. Az első bonctani intézetet Schönborn Frigyes würtzburgi püspök állíttatta fel; az első elmegyógyintézetet Juan Joffre Gilbert szerzetes Valenciában (+1409-ben); az első modern értelemben felszerelt kórházat Borromei Szent Károly püspök (+1584). – Az első hazai orvosképzést irgalmas szerzetesek hozták létre Egerben.

A nyálkacsatornát, a könnymirigyeket Niels Stensen (+1688) dán anatómus (majd pap és püspök) fedezte fel. Ő állapította meg, hogy a szív izomzat.

A villamossággal történő gyógyítást (elektroterápia) Diwich Proiop (+1765) premontrei alkalmazta először.

A mesterséges altatás (narkózis) Opitz Celesztin prágai szerzetes főorvos nevéhez fűződik (1874).

A higanyszálas hőmérőt egy pap, Bouilau találta fel a XVII. században.

A kinint — mint lázcsillapítót és a malária ellenszerét — először szerzetesek alkalmazták Európában.

Az érzéstelenítést műtéteknél először az Irgalmas Rend használta Prágában (1847-ben).

V. Priessnitz osztrák pap (+1851) neve közismert. Róla nevezték el az általa először alkalmazott vizes borogatást. (Vörösmarty is megörökíti emlékét: “Priessnitz visszaadá a víznek régi hatalmát — S ősi erőben kél újra az emberi faj.”

Hasonlóan ismert a Kneipp-kúra (vízkúra), amely S. Kneipp plébánosról kapta elnevezését (+1897).

2000-ben a katolikus egyház világszerte több mint 60.000 intézményt (kórházat, otthont, lepragondozót) tart fenn hátrányos helyzetűek, betegek, öregek gondozására.

Miután átszúrták az oldalát ugye. Ja, és utána ez a tetszhalott bemutatta a csapatnak, hogy él, majd ismeretlen helyre távozott :-)

Tényleg vicces vagy, de semmiképp ne hagyd abba!

Szörnyű magány lehet ennyire okosnak lenni.

Azért az átlagnál tényleg többet erőlködsz azon, hogy megpróbálj ezt-azt beilleszteni valami saját elképzelésbe, és csak a többit népköltészetnek nyilvánítani.

De sajna az irodalmi műfajok elhatárolásának nem az a kritériuma, hogy mi az, ami az elképzeléseidbe belefér.

Népköltészet az, amit a szerző népköltészetnek szán. Pl. ha egy film úgy kezdődik, hogy "Régen egy távoli galaxisban", akkor nem okos megkérdezni, hogy honnan szerzett a szerző infókat egy régi és távoli galaxisról.

Húsvét közeledtével atyád a Sátán úgy látta jónak, hogy nyilvánulj meg a Mandiner kommentjeiben?

Miért nem olvastad el a megállapítást, amire válaszoltam?
Én nem mondom rád, hogy buta vagy, de azért Szent Pál szavaival, csak nem állom meg, hogy ne reagáljak rád.
"Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
.........................
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek."

"A nap, a bolygók és az üstökösök csodálatos berendezése csak egy mindentudó és mindenható lény tervéből és csakis az ő tervéből keletkezhetett."
I. Newton

Alkimista IS! Fizikus IS! Matematikus IS! Csillagász IS! Filozófus IS!
Mélyen vallásos IS!

„Olyan vagyok, mint a tengerparton játszó gyermek, aki játék közben imitt-amott egy, a szokottnál laposabb kavicsot vagy szebb kagylót talál, míg az igazság nagy óceánja egészében felfedezetlenül terül el tekintetem előtt.”
(Sir Isaac Newton)

Jézus sem tartotta oda, hogy megüsse a másik orcáját is a szolga.
Ugye tudod, hogy ehelyett mit mondott?

A két idő az evangélistáknál valóban eltér.
És persze a napok is.
Márknál de. 9 óra a "harmadik óra". Ezt "óra-sémának" nevezzük.Ez az adat ütközik Jn 19,14-gyel.

Márknál Cirenei Simont kényszerítik a katonák a kereszt továbbvitelére, aki a mezőről jön, tehát munkanap van. Akkor viszont ez nem a Pászka nap.

Egyik helyen sem a pontos kronológia a fontos. Jánosnál a pászkabáránnyal való párhuzam, Márknál az apokaliptikus idő-séma van az háttérben. Isten ura az eseményeknek és céljuk felé viszi azokat.
Értelmezett történet és nem egy pártatlan, semleges história arról, hogyan halt meg Jézus. Keresztény hitet tükröz arról, hogy mi az értelme, jelentősége, Jézus halálának.

Teológiai megfontolásból írja János, hogy Jézus maga viszi a keresztjét, mert nem szorul segítségre az Üdvözítő. És maga megy a Golgotára, nem viszik, mint a szinoptikusoknál. A Getszemáni kertben is maga megy az elfogói elé. Mindent önként csinál, mert elérkezett az Ő órája. Beteljesíti a küldetését.

Te meg miről beszélsz? Hogy te milyen sötét vagy!

Márknál de. 9 óra a "harmadik óra". Ezt "óra-sémának" nevezzük. Ez az adat ütközik Jn 19,14-gyel.

"Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt."
Jn 19,14
Ez viszont a zsidó időszámítás szerint délben volt. Ekkor hangzott el Pilátus halálos ítélete.

"Három óra volt, amikor keresztre feszítették."
Mk 15,25
Márk evangéliuma szerint viszont a hatodik órában Jézus már a kereszten függött. Mk 15,25.53
A megfeszítés időpontja a "harmadik óra" a MI időszámításunk szerint de. 9 óra.
Márk végig veszi az időpontokat. 15,1.25.33.34.42.

"napok" pénteken halt meg, csakhogy nem a péntekről beszéltem, hanem az előzményekről.

A szinoptikusok szerint Jézus niszán 14-én az előkészület napján, csütörtökön ad utasítást a tanítványoknak a húsvéti vacsora előkészítéséhez.
De ezt már a zsidó időszámítás szerint niszán 15-höz húsvéthoz számították. Éjjel elfogják, majd húsvétkor pénteken, niszán 15-én meghal a kereszten.

Csakhogy Jánosnál mások az időpontok. Nála is pénteken hal meg, de abban az évben niszán 15. szombatra esett. Vagyis Jézus halálának ideje niszán 14. a húsvéti előkészület napja. A húsvéti bárányvacsora időpontjában Jézus már a sírban nyugszik. Az utolsó vacsorát niszán 13-án ülte meg a tanítványaival. Ebben az esetben az utolsó vacsora nem lehetett a rituális bárányvacsora.

Ezért írtam Cirenei Simont, hogy munkából jött haza.
Valamint a bírósági tárgyalás, keresztre feszítés is a húsvéti ünnepen nem történhetett meg.
János kronológiája elfogadhatóbb.

Nem arról a napról beszéltem, amikor Jézus meghalt.
Azt persze, hogy mind a négy evangélista péntekre teszi. A péntek dátuma nem egyezik.
- A szinoptikusoknál niszán 14-én fogyasztják el a húsvéti vacsorát, és 15-én a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján feszítették keresztre, Jézust.
- Jánosnál az utolsó vacsora niszán 13. vagyis Jézust 14-én feszítik meg.

Ezek feltételezések, mert a Szentírás tudósok nem találtak végleges megoldást.
A rabbinista hagyomány, János kronológiai sorrendjét támasztja alá (Sanh 43a). Cirenei Simont írtam már.
A jánosít részesítik előnyben az egzegéták.

Jézus idejében a húsvét - pászka - és a kovásztalan kenyerek ünnepe már nem vált annyira külön, mint a Törvényben.

Részletesen elolvashatod, Gerhard Kroll Jézus nyomában könyvében.

Érdemes lett volna meghallgatni, de ennek híján, legalább elolvasni, Junger Béla a Pázmány jogi karán, Társulati esték keretében tartott előadását.
Keresztények a mai Szentföldön a címe.

http://www.magyarkurir.hu/hire..['g76786']/4/

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés