A reformáció és a „Nyugat öngyilkos forradalma”

2017. február 6. 14:21

Köntös László
reposzt
Igen figyelemre méltó, hogy a Mandiner a reformáció 500. évfordulójának évében egy ilyen írással rukkol elő.

„»A hagyományos katolikus értelmezéssel összhangban álló szemlélet szerint a kereszténység befolyását egy forradalmi folyamat ásta alá, amely lépésről lépésre bontotta le a trón és oltár szövetségét.


Ez a forradalom a nyugati civilizáció metafizikai öngyilkossága.

(...)

A humanizmus Isten és a katolikus hit primátusa helyett az embert tette a gondolkodás legfontosabb viszonyítási pontjává. Ennek talaján kapott erőre Luther határozott, egyértelmű, de téves világnézete.«


Igen figyelemre méltó, hogy a Mandiner a reformáció 500. évfordulójának évében egy ilyen írással rukkol elő. Filemon Norbert, a szerző, egyenesen azt állítja, hogy »minden rossz«, vagyis a nyugati civilizáció fokozatos leépülése és öntudatvesztése, ahogyan fogalmaz, a »metafizikai öngyilkosság«, a reformációval kezdődött. Felrajzol egy amúgy régtől fogva ismerős »fejlődési« modellt, forradalmak sorozatát, amelynek a végeredménye a mai, identitását vesztett Európa. A főbb forradalmi állomások: humanizmus-reformáció, felvilágosodás, kommunizmus, valamint a negyedik forradalom, amit ő kultúrmarxizmusnak nevez, s végül az ötödik, az utópisztikus fantázia világa. A lényeg, hogy ebben az egyébként nem túlságosan új történelemszemléletben (hazai gondolkodók közül elég csak Molnár Tamásra gondolnunk) Európát a forradalmak sorozata döntötte romba, s eme forradalmak kiindulópontja, ami az első dominót meglökte, maga a reformáció.

Mi tagadás, reformátusként elég komoly intellektuális erőfeszítésembe kerül ezen történelemértelmezés mögött nem látni valamiféle nagyon karakteres katolikus szemléletmódot, amely a mai napig nem volt képes megbocsátani a reformációnak, s a mai napig nem volt képes meghaladni az egyébként valóban sajnálatos és botrányos egyházszakadás hagyományos értelmezési keretét.

Holott mára már nyilvánvaló, hogy az a kulturális-ideologikus világ, amelyben az európai keresztyén felekezetek önmagukat egymással szemben értelmezték, immár a múlt világa, hiszen előállt egy új, korábban nem ismert viszonyítási pont, egy többségi szekuláris világ, ahonnan nézve, akárhogyan is, a keresztyénség egésze, minden belső megosztottsága, avagy pluralizmusa ellenére is egy platformra került. Akárhogyan is, a keresztyén felekezetek, még ha sok tekintetben, főleg belső teológiai kérdésekben egymáshoz viszonyítva is határozzák meg önmagukat, egy csónakba kerültek. Ez egy teljesen új nézőpontot kínál a keresztyénség egészének az értelmezéséhez, sőt a felekezeti önértelmezéséhez is. Mert még az is kiderülhetne, hogy a keresztyén felekezetek minden történelmi szétszakítottságuk ellenére is akár még szövetségre is léphetnének annak érdekében, hogy egy ellenkultúrát hozzanak létre a sokszor igenis keresztyénségellenes szekuláris gondolkodás dominanciájával szemben. Nagy elvi előrelépés lehetne egy olyan közös keresztyén hit, amely felhagyva a múlt szembeállító szemléletein, meggyőződéssel vallja, hogy a szekularizmus messze nem a »történelem vége«, hanem éppenséggel egy poszt-szekuláris korszak küszöbén állunk.”
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 360 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A LELKIISMERET a választóvíz, amelynek egyazon oldalán állnak a keresztények és a keresztyények, azaz katolikusok és mindenféle protestánsok:
VALLJA-E HOGY AZ EMBER ISTENTŐL, TEREMTŐJÉTŐL KAPOTT LELKIISMERETET?
Ez az Istentől kapott Lelkiismeret adja a képességét a jó és a rossz megkülönböztetésére, és életét ennek alapján szervezi.
Minden más eszmerendszer, filozófia, Istenen kívüliség nem keresztény híján van a lelkiismeret elismerésének.
Ezért aki Jézusban hiszi a Atya, Fiú, Szentlélek egységét, amiből az életét kapta, az testvér, felebarát és a különbség nem perdöntő.

El kell dönteni, hogy mekkora "reform" a farizeusokhoz visszatérni!
El kell dönteni, hogy mi ellen tetszenek még protestálni!
El kell dönteni, hogy pl. a Vidám Vasárnapok népével tényleg testvérek-e!

Szerintem egyszerű a döntés.

Köntös László írásait szeretem , de itt most nagyot téved . Nem arról van szó , hogy a katolikusok nem tudnak megbocsátani , hiszen van ökumenizmus , és jó , hogy van . Viszont : az úgynevezett reformáció valójában egyházszakadás volt , mert a Jézus által alapított egyetlen egyház helyébe semmiféle hivatkozással nem szabad másikat állítani .

Az Úr Jézus egyetlen egyházat alapított , s ehhez kell tartani magunkat . Ő az abszolút , minden más szempontot felülmúló norma .

Így van , kezdettől fogva komoly gondok voltak : nem az igazakat jöttem hívni , hanem a bűnösöket , mondta Jézus...

Ha üdvözülni akar , ilyen szamárságot ne írjon...Ugyanis : amit az örök Jézus akar , az végtelen üdv ; minden más egyéb véges-emberi töredék...

"Csak" egy bökkenő van : hogy Jézus a Teremtő-Megváltó Isten , létszerűen , s az ember a megkérdezett teremtmény . Lehet úgy is válaszolni neki , ahogy Ön leírta , de az nem felel meg a valós létviszonyoknak , ezért önsorsrontó . A feltámadt Jézus szenvedése , elutasítottsága , keresztje az idők végéig tart , s a végén leplezetlenül feltárul , mi a reális helyzet . Ez az ítélet .

Valóban , történelmi tény , hogy Luther nem akart egyházszakadást , de a körülmények fölébe kerekedtek .

Nincs igaza : a katolikus egyház az egyetlen , mely töretlenül vissza tudja magát vezetni , az apostoli utódláson keresztül Jézusig .

Válaszok:
Sulammit | 2017. február 7. 13:26

Abban az időben Föld központú világnézet volt.
Galilei katolikus volt és maradt.
Galilei lánya apáca lett.
Jó lenne, ha elolvasnád az életrajzát. Vagy legalább a perét.

Mi az, hogy képtelen a bűnbánatra, ... nem ezt teszi szüntelenül?

Önnek természetesen nincs igaza , mert alapvető tényeket tagad : pl. kezdettől volt Eucharisztia . Ön nem érti a történelmiséget : UGYANAZ másként valósul , az egyház a történelem vándora , identitásban .

"a katolikus egyház az egyetlen , mely töretlenül vissza tudja magát vezetni , az apostoli utódláson keresztül Jézusig ."
Ezt írta Péterx. Mi nem igaz benne? Cáfold!

Nem volt szentáldozás??? :) Hát akkor miért gyűltek össze házanként az Úr parancsa szerint?

Ja, és nem volt anyák napja sem. Ezért nem ünneplik meg az édesanyákat a jehovisták.

Téged nem lehet komolyan venni, Istike!

Akkor olvasd el a Szentírásban Jézus szavait.

Krisztus ígérete Péter életében megvalósult: „Te Péter vagy – azaz Kőszikla, és én erre a sziklára építem Egyházamat. és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta“ (Mt 16,18). Ez a krisztusi megbízás a pápaság kezdete és Szent Péternek a pápaságba való beiktatása.

Nem egyházaimat!

"Mint, a tolvaj". Jel 3,1.3
"Mint éjjel a tolvaj" 1Tessz 5,1-9
Vagyis váratlanul.

Van egy "kis" különbség a te és Jézus megfogalmazása közt. Ugyanis Jézus így ír a tolvajokról.

Mindannyian, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok.

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.

Na, ezt, ha kifejtenéd.

Ez jogászkodás. És a választ te is nagyon jól tudod.

Ja, és nem heppje, ez tény. Visszatudjuk vezetni.

1. Az apostoli utódlás nem "hepp" , hanem nagyon is kézzelfogható bizonyíték a Jézusig visszamenő hitelességre és igazságra .
2. Az ortodoxoktól a Péter-fősége / pápaság / különböztet meg . Róma volt kezdettől fogva a világegyház központja , s a Rómával való egység volt kezdettől fogva a kritérium . Az ortodoxok - sok ortodox egyház van : kopt , orosz stb - a szervezeti különbség miatt mások , a tanbeli közelség nagyon nagy !

Ön nagyot téved : a Jézussal való azonosságot mutatja be ...Ha ez nem lenne , AKKOR csakugyan lehetetlen lenne az eligazodás .

Beütöttem a gugliba a szót: lelkiismeret.
Pár idézet a meghatározásokból:
képességünk, melynél fogva saját cselekedeteink és egész erkölcsi mivoltunk fölött erkölcsi ítéletet mondunk, de inkább keress rá, s válassz, ha tudsz.
Én maradok ennél: 27"Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket."
A saját képmás, pedig a tőle kapott lelkiismeret.
Vagy élsz vele, vagy nem.
Esetleg felváltva, mint legtöbbünk.

A katolikus egyház a történelemben továbbélő Krisztus . Ezt egy elsőáldozó is tudja...

Tévedés : a "katolikus" a hitvallásban ontológiai kategória , nem csak felekezeti . Történelmileg a protestáns későbbi , nem-eredeti , s ugyanúgy véges , lehatárolt...

Jézus él ! Igaz ! Úgy , ahogy megtestesült , s feltámadottan a történelemben / is / tovább él . Tehát : Ő a FŐ , s élteti az Atyától , a Szentlélekkel az egyházát . Nem szabad a kettőt élesen szétválasztani ! A Fő , az egyház feje , s így életei már MOST az egyházát ! Ez különben analogice minden szeretetre igaz : a különbözőek egysége , s az egységben levők különbözősége !

Kár , mert a hit és az ész összetartozik !

Miért ne lenne jelentősége annak, hogy név szerint vissza lehet vezetni az apostolokra?
Ez egy fantasztikus dolog.

Ez olyan, mintha, semmibe vennéd Jézus családfáját is.

Amennyire a Szentírás engedi. Jézus a mérték és nem a vatikáni hierarchia.

Mert a protestánsok nem fogadnak el csak két szentséget az apostoli utódlást sem, a pápa főségét.
Akkor hol ökumenikus ez? És miért kellene ökumenikusnak lennie a hitvallásunknak? Kik nem fogadták el a jó pár száz évvel előttit?

Egyébként pedig a katolikus, nem egyetemest jelent?
Az apostoli nem magában foglalja a keresztény is ?
A "szent" maradt ki. Ettől lenne ökumenikus?

Kövecske? Miért nem mindjárt kavics?
Kénytelenek vagytok mindenféle manipulációra, mert nem fogadjátok el Péter primátusát.

... Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Jn 1,42

Jézus megváltoztatja Simon nevét "Kéfá"-ra, ami az arám nyelvben "sziklát" jelent. Ez egy nem mindennapi dolog volt Jézustól. Egyrészről azért, mert Jézus csak Simonnak adott új nevet, méghozzá egy olyan nevet, ami nem is volt személynév abban az időben.

Nézd meg, hogy Isten kiknek adott és miért új nevet.
Láthatod, hogy minden névadásnak üdvtörténeti szerepe, jelentősége van.

Tudás, érvek helyett már megint csak személyeskedésre futja?

Istike-Pistike, Isten, csak hozzád szól. Csak veled társalog. Áltasd csak magadat ezzel.
És persze elmagyarázta neked, hogyan értette ezt a kőszikla dolgot.
És azt is mondta neked ugye, hogy: "Igaz, hogy a teremtésnél azt mondtam, hogy "szaporodjatok és sokasodjatok", de te Pistike, csak nyugodtan használj kotont, magyarázd is meg magadnak és a katolikusoknak, hogy ezt neked szabad és ne vedd komolyan a szavaimat, csak amikor neked az jólesik."

Miért is kellene keresnem a hitet, ami rég megvan? Miért is kellene keresnem Jézust, aki rég rám talált?
Istike, ilyen sületlenségeket ne egy hívő embernek írj, hanem egy keresőnek.

Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra.
Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz.
Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon.
A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.
Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.
„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet.
Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.” 91. Zsoltár

Ez nem játék a betűkkel. Nem véletlen, hogy milyen hosszú ideig fogalmazták a Hitvallást, minden szóra ügyelve.

Magyar Katolikus Lexikon > E > egyetemes Egyház

egyetemes Egyház (lat. Ecclesia universalis): egyházfelfogás a II. Vatikáni Zsinat előtt, mely szerint azok is az üdvözítő →Egyházhoz tartoznak, akik jóhiszeműen kívül vannak az intézményes Egyházon, de Isten kegyelmében élnek. - Az ~ fogalma egyesíti az egyedül üdvözítő igaz Egyh. tanát (→extra ecclesiam nulla salus) azzal az elvvel, hogy aki önhibáján kívül nincs az Egyh-ban és Istennek tetsző életet él, üdvözülhet. - A II. Vat. Zsin. után az anonim keresztény fogalmában él tovább.

KL I:463.

Hülyeséget beszélsz! Nem azt jelenti, hogy nincs szükségem rá, hanem az, hogy vele élek. Fogod?
Gyengébbek kedvéért, Jézussal és a Jézusban való hitemmel.

Ha neked ez itt a keresztény oldalon eddig nem jött le, akkor vedd le a hályogot, - amit nevezhetek nyugodtan rosszindulatnak - a szemedről.

Az érveid özönét zúdítod rám. Hol is vannak?

Csakhogy Jézus megtestesült, ugye? Valóságos Isten és valóságos Ember.
Nem a szobrot imádod, szereted, hanem a mögötte lévő személyt.

Ez érdekes. És miért nem?
Csodálkoztam is, amikor szentségekről írtál.
Hogy állsz ezekkel a dolgokkal?

Tudomásul venni, hogy sok száz éve ez a szokás.
Mit szólsz Lukács evangelistához? Ő festette meg Szűz Mária portréját.
A képzőművészet nem a XXI. sz. találmánya.

Nincsen ember hiba nélkül.

Olvasd el az egész 7. fejezetet. Csak egy részét másoltam be.

A belső ember harca a benne lakó bűnnel

14 Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. 15 Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Zsolt 51,7 ; Gal 5,17 16 Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. 17 Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18 Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. 19 Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20 Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. 21 Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszra van lehetőségem. 22 Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, 23 de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24 Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25 Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.

Szent Pál Rómaiakhoz írt levele 7, 14-25

Igen, ha Pétert imádná valaki, az helytelen lenne.
Csak Istent imádjuk!

Megérintik, megsimogatják. Én még nem láttam,hogy csókolgatnák.
Ráadásul le is van zárva az a rész a Szent Péter bazilikában.

Reklamálj a művésznél. Ezt a képét mindenki ismeri.
Az almát is mondhatnád, ugyanis az sem szerepel a Bibliában, csak a művészek fantáziájában.

Mindig ugyanaz a téma kerül elő. Nem tudtok belenyugodni abba, hogy Jézusról szobrokat, festményeket készítünk, amit aztán, milliók és milliók látnak. Pl. a Pietát.
Ha annyira beakarjátok tartani a tízparancsolatot, miért dolgoztok szombaton?
Csak erre az egy parancsolatra vagytok háklisak, mert ezt tudjátok csak betartani. :)

Azt ugye tudod, hogy milyen korban keletkezett, írták a parancsolatokat? Milyen népek vették körül Izraelt? Mit jelent ez a tiltás?

Milyen érdekes, hogy amikor Isten adja a 2. parancsot, a nép épp az aranyborjú körül táncolt. Vagyis mire következtetsz ebből?

Ezt te honnan tudod? Ezt is megbeszélte veled?

Nem a képet, a szobrot szereted, imádod, hanem a mögötte levő embert.
A szerelmedről a fotó, gyerekeidről miért hordják az emberek a tárcájukba? Pedig mindennap látják őket.
Ilyen az ember. Vizuális. Szeret látni, érezni, tapintani.

"Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőnszerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek."

Isten nem mondta, hogy róla sem készíthetünk.

Amíg a gondolat, csak gondolat marad és nem váltják tettekre nincs semmi baj.

7.De ha nem cselekszel helyesen, nem bûn van-e az ajtó elõtt, mint leselkedõ állat, amely hatalmába akar keríteni, s amelyen uralkodnod kell? Ter 4,7

- Az egyformát, azt arra érti, hogy mindannyian vétkezünk, nem arra, hogy kisebb, nagyobb.
- Jézus is magasabb rendűnek nevezi a lelket.
"Ne féljetek azoktól akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik, inkább attól féljetek, aki a lelket is a testet is el tudja pusztítani!" Mt 10,26
- A Római levél a legnehezebb levél teológiailag.
A "jót akarom" a szándékot jelenti, nem az akarati elkötelezettséget.
Az ember nem úgy él, ahogyan szeretne. Szakadék van az eszménye és a reális élete között.
Tehát Pálnál az "akarok nem akarok" itt is a szándék nem az elhatározás értelmében kell értelmezni.
Mindig a jót keresve cselekszünk, még akkor is, ha rosszat teszünk. A bűnben is a jót keressük. Mivel ezt az abszolút Jótól, - Istenből - elfordulva cselekszi, a jót keresve, rosszat követ el.
- Törvényt Pál tágabb értelemben veszi. a bűnbeesett ember belső életében szabállyá válik, hogy a jót keresse és vágyakozzon utána, de a rosszat, mégis spontán elköveti. Gal 5, 16-17 itt is ezt a témát boncolgatja Pál.

Olcsó vádaskodás (mondhatnók sátáni tett) a "tisztelet" és az "imádat" fogalmát tudatosan összekeverni, amikor az egyház világos tartalmi megkülönböztetést ad:

- akit tisztelünk, azt értünk való imádságra kérjük Istennél

- akit imádunk, ahhoz imádkozunk, és azt kérjük, hogy hallgassa meg kéréseinket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A misén vétekről beszélünk. Olyan vétekről, amit ott meg is bánhatunk, személyes gyónás nélkül.
Egyszer mondtam egy atyának, hogy úgy....elkövettem volna, mire ő: "Hacsak gondolt rá és nem tette meg, akkor nincs semmi baj."
Igen, jó lenne, ha gondolati bűneink sem volnának, na de vannak. És Isten nem bünteti meg, ha uralkodni tudunk rajtuk, bármilyen súlyos gondolatok is legyenek azok.
A baj, ott kezdődik, ha folyamatosan játszunk azokkal a gondolatokkal, mert a végén tettekre is fogjuk váltani, ha nem akarunk uralkodni rajtuk, Vagy nem vagyunk elég erősek hozzá.
A bűn mindannyiunk ajtaja mögött ott leselkedik.

"Hol van Isten? Az égben..."

Micsoda??? :)
Na ezen már Loyolai Ignác is megbotránkozott a Legyetek jók, ha tudtok, c. filmben.

Sosem gondoltam Istenre, mint szakállas bácsira, de neked, hogy jutott ez az eszedbe?
Költőket is írhattál volna, az "öreg" Istenre.

Erről is már beszélgettünk. Michelangelo hiába festette meg Istent fehér szakállal, attól én még nem asszociálok öreg Istenre.
Ezért kérdeztem, hogy neked, honnan jutott eszedbe?
Vagyis, ha Istenről beszélsz, neked ez a kép ugrik be? Egy reformátusnak? :)

"Erre Fülöp kérte: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk."
"Már oly régóta veletek vagyok - felelte Jézus -, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? 14, Jn 8-9

Valamint tiltsátok meg a Biblia szerzőinek is.

Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek. És harsány hangon mondogatták egymásnak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.” Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele az ajkamat és így szólt: Iz 6, 1-7

Jézus életkorát vették a művészek. Ehhez viszonyították az Atya kinézetét. Ha azt mondjuk, hogy az Atyának a Fia, azt egy festőnek valamiképp érzékeltetnie kellett, ha meg akarta festeni.
Azért ugye tudod, hogy mi végre született ez a parancs?

És a szobrát a Hősök terén.

Azt ajánlom neked, hogy szerezz be anyagokat az áteredő bűnről, mert ez olyan téma, amit neked kell elolvasni és töprengeni rajta. Hiába válaszolunk, 66 kérdésed lesz minden mondat után és azokra lehetetlen itt válaszolni.
Járhatnál hittanra, egyetemistákkal, de ne gondold, hogy csak a te kérdéseidre fognak válaszolni.
Millió kérdésed van és a válaszokhoz évek hittan tanulására van szükség.

Nem azt mondom, hogy nem bírom. Nem azt mondom, hogy nem fogok válaszolni.
Azt mondom, hogy ez egy nagy téma és sajnálnám, ha nem tudnék kielégítő válaszokat adni.
Ha van türelmed kivárni, hogy szakaszosan írok, akkor állok elébe. Kérdezz!

Ahogy a szerző egyéb műveit olvasom, elsőként egy halom katolikust ültetne gályapadhoz. Úgyhogy sajnálom, lemaradtatok.

A bűn és a kegyelem szembeállítása.

Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek…
Római 5, 12-19

Olvasd végig.

"Galilei elitélése kétségtelenül egyes korabeli egyháziak szűklátókörűségét jelzi. De e történet beállítása egyúttal jelzi a vallás ellenes propaganda hamisságát is: – A köztudatban úgy él az esemény: hogy Galileit haladó tanai miatt a korabeli egyházi tudománytalanság börtönbe zárta. Az esemény ennél összetettebb. – Valójában Galilei korában a Nap-központú világkép nemcsak új volt, hanem tudományosan nem is volt bizonyítva. A kor számos legnagyobb tudósa is tagadta, mint pl. Tycho Brahe. A Galileit kihallgató bizottságok azt kérték tőle, addig ne hirdesse tényként e rendszert, amíg az tudományosan be nem bizonyosodik (mert mindaddig úgy tűnik, hogy helyesebb a Biblia által is sugallt, s a kor legtöbb tudósa által is vallott Föld-központú világképet vallani). Amikor ő megszegte ezt az ígéretét, s újra tényként írt a Kopernikusz által kidolgozott rendszerről, egyházi bíróság elé állították. Bár több egyházi tudós a pártjára állt (!), azok kerültek többségbe, akik ellene szavaztak. Névlegesen börtönre ítélték, valójában otthonában kellett élnie “házi őrizetben”, ahol munkáit továbbra is folytathatta. (A kommunista idők hazai lexikona “megkínzatásáról” is beszélt, ami nem igaz. Vö. Új Magyar Lexikon, Budapest 1962, III, 408). Galilei mindvégig hívő ember maradt, élete végén apáca-leánya volt fő vigasza. Ami pedig a korabeli egyház egészének “tudománytalanságát” illeti, a Galilei által vallott rendszer egészét egy hívő egyházi ember dolgozta ki: Kopernikusz kanonok; s – amint említettük – Galilei baráti körében számos pap tudós volt, akik próbáltak is pártjára állni, de a bizottság ítéletet kérő része erősebbnek bizonyult. (Vö. az új Magyar Katolikus Lexikon, Galilei)"

Az a különbség, hogy Arisztarkhoszt elüldözték a városából és tiltólistára tették a kortársai, Kopernikuszt meg továbbgondolták.

Az pl, hogy a csillagok ugyanabból az anyagból vannak, mint a Napunk, csak elképzelhetetlen távolságra tőlünk, Nicolaus Cusanus katolikus bíboros elmélete a XV. századból, és Giordano Brunoé a XVI.-ból. Cusanus köztiszteletben halt meg, Brunot megégette az egyház, de a gondolat maga jelen maradt az európai kultúrában.

Mármost, tekintettel a fénysebességre, mint állandóra, egymástól sokmilliárd fényévre lévő csillagok egy sokmilliárd éves világegyetemben férnek el, amelyben pl. sokmilliárd év alatt lefolyhatott az emberi élet evolúciója is.

Szóval nem akarod esetleg utólag megégetni Giordano Brunot?

Azért van összefüggés. Az ő gondolkodásában a Föld csak egy a sokmilliárd lakott bolygó között, és ezért nincs értelme pl. Jézus Krisztusról, mint egyetemes megváltóról beszélni.

Na és van felétek valaki, aki elfogadja az evolúciót, meg az olyasfajta tudományos evidenciákat, hogy a Világegyetem többmilliárd éves? Vagy közlitek azokkal, akik így gondolkodnak, hogy kívül tágasabb? Mert ha utóbbi, akkor történelmi esetlegesség, hogy 2017-ben van "kívül", 1600-ban meg nem volt.

Úgy tudom, hipotézisek fölállítása is része a tudományos tevékenységnek. Persze Bruno hipotézisét a már emlegetett Cusanus már 100 évvel korábban fölállította, de ezt csak utóbb vették észre a tudománytörténészek, Bruno viszont azonnal vihart kavart.

Viszont "tudományos tevékenység".

A te álláspontodat ismerem. Arra viszont kíváncsi volnék, hogy járnak-e a közösségedbe olyan hívők, akik elfogadják az evolúciót, és annak kereteként a több milliárd éves univerzumot?

Ha netán mindet elkergetitek, akkor ne nagyon vágj föl arra, hogy micsoda véleményszabadság van nálatok...

Nem-e? A Napra teremtette az embert, vagy a Földre Isten?!
A Nap forog a Föld körül és nem fordítva, ez volt a világképe az embereknek.

S ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az egész égi sereget, ne essél kísértésbe, ne borulj le, s ne imádd azt, amit az Úr, a te Istened minden népnek adott az ég alatt.
MTörv 4,19

Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet vagy az iramló levegőt, a csillagok körét, a hatalmas vizet vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek.
Bölcs 13,1-2

A Megváltó megjelenése.

Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.
Mt 24,29-31

És még számtalan helyen megtudnálak cáfolni. De hagyok neked is olvasnivalót. Kezd mindjárt a Genezissel.

"A Biblia nem sugall föld-központú világképet!"

Giordano Brúnó megégetése is elfogadhatatlan mai gondolkodásunk számára. De a vallásellenes propaganda – a felvilágosodás kora óta – vele kapcsolatban is hamisít. Mert nem tudományos nézetei miatt szenvedett máglyahalált, hanem vallási eretneksége (panteista nézetei, a Szentháromságnak és Krisztus megtestesülésének tagadása stb.) miatt.

Melyik egyházhoz tartozol?

Vedd már a fáradságot és olvasd el az első mondatot.

Tudod, abban a korban természetesnek vették, hogy a Föld a világ középpontja és minden akörül forog.
Geocentrikus világkép. Nem hallottál még róla?

Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: „Legyen világosság”, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel: az első nap.

„Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.”

Szerinted ez mit jelent?

Nem láttam a válaszod, ezért nem írtam.

"Kezdetben teremtette Isten" Brésit bárá Elohim
Leszögezi a szerző, hogy Isten teremtett mindent és mindennek kezdete volt. A világ nem öröktől fogva létezik, nem is az események véletlen összefüggésének eredményeként, hanem egy személyes Teremtő akarat következtében jött létre, amely valahonnan kiindult és valamerre tart, míg el nem éri a célját, míg be nem teljesíti az isteni elgondolást.

A zsidó hagyományban, valahányszor a Bibliában az Elohim megnevezés van, mindig a természet Uráról, az igazságos törvényt megvalósító Istenről beszélünk.
Az ember teremtésénél viszont mindkét Isten nevet láthatod, Elohim, JHWH, mert az ember életében a törvény és a gondviselés egyaránt nagy jelentőségű.
Elohim a törvény, JHWH a Gondviselő Istent jelöli.

A második Teremtéstörténetben Isten előbb teremti a földet és utána az eget. Időrendben ez az első Teremtéstörténet.
"Isten ismét szólt" Vajómer Elohim, Csak a harmadik teremtési nap közben és a végén hangzik el kétszer:"Isten látta, hogy ez jó".
A föld teremtésénél, ahová megváltásunkra, küldte Fiát, Jézus Krisztust!

De, ha a későbbit nézzük, természetes, hogy előbb Isten szétválaszt.
Hol olvastál "egeket"?

Ne írd át a Bibliát. Az égitesteket a negyedik napon teremtette Isten.
A Szentírásban az hangzik el, hogy a Napot, Holdat, csillagokat nekünk, értünk teremtette Isten azért, hogy jelek legyenek számunkra, az ünnepek és örömalkalmak jelei. Szerepük nem a világítás, hanem díszítő elemek, jelzőlámpák, jelzik a világosság és a sötétség beköszöntét, amely tőlük függetlenül történik az első nap kezdetétől.
A Hold minden időben pontosan jelzi a hónapokat, és megszabja az időt. A gyermek születésének idejét ma is holdhónapban számolják. De niszán hónap újholdján állították fel a pusztai Szentélyt Kiv 40,17 és még sok ünnep kapcsolódik hozzá.

Minden papnövendék tanul ógörögöt, hébert és latint. Mifelénk.

Nem olvastam SENKINÉL az egeket, égboltozatot annál inkább.
A senkinélbe bele tartoznak a zsidó rabbik is, de református teológusok és természetesen katolikus teológusok is.

Mit jelent az, hogy "mifelénk" ? Merre van a tifelétek?

Ez az ember maga Pál apostol.

Hol olvasol ilyet a Teremtéstörténetben?

Egyébként nem ez volt a témánk.

Héber szótár » égbolt jelentése héberül
Magyar égbolt
Héber שמיים (shamayím)

"Hol olvastál "egeket"?
1) Mifelénk közismert, sok teológus pont ezért tanul egy csomót héberül, meg görögül, hogy tudja,"

"Hogyhogy merre? Természetesen a Mennyben, a "harmadik égben",
Na döntsd már el, hogy merre az a merre! :)

"Az "Elohim" itt többesszámban van, ami sokféleképpen "értelmezhető", de hitem szerint utalás a Szentháromságra."

Természetesen nem a Szentháromságra utal.

Az egyik leggyakoribb istennév az Elohim, - látszólag - többes számban van, egyes számú alakja Elóah jóval ritkább.
Csakhogy az Elohim nem egyszerű többes szám! Mellette ugyanis mindig egyes számú melléknév és ige található. Pl. a Szentírás első mondatában: Brésit bárá Elohim = Kezdetben teremtette Isten. Ha mégis többes számú ige vagy melléknév szerepel mellette , úgy a szó nem az Egyistent, hanem a pogány isteneket vagy más hatalmasságokat, bírákat stb. jelenti.
Ugyanis a bibliai héber nyelvben, a többes szám az elvont főnevek kifejezésére is szolgál. A Teremtéstörténetben a meorot szó hol világítótestet, hol elvont főnévként világosságot fejez ki.
Ezért az egyes számú alak Elóah, - az arab Allah rokona - Istent jelent, míg a többes számú Elohim helyes fordítása Istenség.

Ezt a "poént" már elsütötted valamelyikünkkel szemben. Annyira nem volt jó, hogy ismételgessed.
A végével kezdem. Számtalanszor írtad már, többek között nekem is, hogy beszélt hozzád az Isten és ha hozzám nem, hozzánk katolikus beszélgető társaiddal, akkor mi nem is vagyunk igazi hívő keresztények.
Egyszóval személyesen neked mondta? Mert, ha nem akkor menj TE hozzá és kérdezd meg te. Én ugyanis hiszek a teológusainknak és a rabbiknak is. Te viszont csak belemagyarázod azt, amit csak akarsz a Bibliába, akárcsak a szektások. Szektás vagy? Mert tudományos magyarázatod nincs. És Isten sem nyilatkozta ki neked, mert akkor nem engem küldenél fel. És, amennyiben elmennék hozzá és elmondaná elhinnéd nekem? Szerintem NEM! Kifogásokat keresnél, mint itt a mandin rendszeresen.
"Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”
Lk 16,19
Tudod Jézus Krisztus megtestesült, adott egy tanítást az Atyáról és nem azért, hogy minden kérdésünkkel felszaladgáljunk hozzá, merthogy szerinted Isten fenn van és nem bennünk, velünk, köztünk.
Ezek szerint nem hiszel Jézusnak sem, mert Ő ezt tanította nekünk. Olvasd el a programbeszédét.

"A hitben ismerjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatatlanból lett."
Nem a Teremtéssel van harmóniába, mert akkor a zsidó levél szerzője nem ezt írta volna.
Példákat várunk az ősök hitére, s először ezt a kijelentést kapjuk: "hitből értjük meg, hogy a világot Isten teremtette". Ha a szerző a legelején a teremtéssel akarná kezdeni, Ter 1 nem lennének tanúk, akik hittel válaszolnának.

Azt azonban megvallom neked, hogy atyáim Istenének a szerint a tanítás szerint szolgálok, amelyet ők eretnekségnek mondanak, de hiszek mindabban, ami a törvényben és a próféták könyvében meg van írva. Istenbe vetett bizalommal remélem, hogy az igazak és a gonoszok feltámadnak, s ebben ők is osztoznak velem.
ApCsel 24,14
Erről, vagyis a feltámadásról szól ez az idézeted, csak a mondat végét, "elfelejtetted" bemásolni.
Hitgyülis vagy, mert náluk beszélnek órákon keresztül?
- "amibe nehezen férkőzik be bármi,"
Mit értesz ezalatt?
- "mivel ahhoz, hogy az ember szívében hit jöjjön létre, hallgatnia kell az ígét,"
Semmiféle igét nem hallottam, amikor már hit "jött" a szívembe.
Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.
Ef 2,8
Jézusnak nem a hangját kell megismerned, hanem a tanítását! Azt pedig bizony a Szentírásból és a teológiai könyvekből ismered meg, ill. a neked Jézusról tanító teológusoktól akiket hallgatsz. Ők pedig a Szentírásból, teológiai könyvekből szerezték a tudásukat, ill. szintén a tanáraiktól.
Én nem csak a prédikációért járok templomba, nálunk szentmise van. Azon belül Krisztus testét vesszük magunkhoz, amit ti a sok beszéddel próbáltok pótolni.
Olyan templomokba járok, ahol jól prédikál a pap. Még nem hallottam olyan prédikációt, amiből ne tanulhattam volna.
Nálunk - katolikusoknál - felnőtt hittan is van, különböző korosztálynak. Lelkigyakorlatok, stb.

Ha kb. 4 órát ülsz egy prédikáción, mi van a családdal?
Hogy működik ez nálatok? Mit csinálnak ez idő alatt a gyerekeitek? Ki foglalkozik velük?

Ami személyes, ami szent. Ez már nem tartozik a nagy nyilvánosságra.

A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.”
Jn 3,8

A szekta mai fogalmaink szerint az, amelyik válogat a tanításban, a Bibliában.
Elkülönülteknek is nevezik őket. Ráadásul akkoriban a keresztényeket zsidó szektának gondolták, nevezték.

Az írástudók, nem csak az Ószövetséget, - nagybetűvel írd! - de a Talmudot, Misnát is természetesen kívülről tudták, de olvasták és tanították is. Az akkori emberek mindent megjegyeztek amit kellett.
A farizeusok olyan törvényeket is betartattak a néppel amit ők sem, vagy csak nehezen tartottak be. Olyan törvényeket, ami nem Istentől ered.
Nem mosnák le a tanítóhivatalt, mert maguk sem értettek egyet egy csomó dologban, vagyis állandó vita folyt Isten tanításáról, törvényeiről, a rabbi iskolákban. Ott nem 4 órás előadások voltak, hanem kérdéseket tettek fel a növendékek, és úgy tanultak a válaszokból. Vitaiskola volt.

Azért az érdekes, hogy példaként emlegeted nekem a bibliaoktatóidat, de megrósz azért, mert tanulók, olvasok, még az is lehet, hogy tanítok, hogy miért nem csak Jézus hangjára figyelek.
Ha valaki olvassa az Újszövetséget, vagy az Ószövetséget, bizony, hogy követi és hallja a Szentháromság hangját.
Jézus 3 évig tanította a tanítványait is, és bizony elvárta, hogy megértség és tudják a tanítását. Természetesen nem várt tökéletességet semmilyen szinten amikor csak Isten az aki tökéletes. Azt viszont elvárta, hogy meg is értsék a tanítását, hogy tovább tudják adni, ha majd nem lesz velük.
" Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.« Ő így szólt hozzájuk: »Ó, te hitetlen nemzedék! Meddig legyek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? Hozzátok őt ide!«"
Mt 9,18

Miket beszélsz? Ahhoz, hogy evangelizálni tudjanak, nem elég Jézus hangjának megismerése. Ráadásul teljesen félreértelmezed ezeket a képesbeszédeket.
"Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszédek értelme.
Aztán így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet. Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet?"
Mk 4, 10.13
Olvasd el a Magvető példabeszédet! Megértették a tanítványok? NEM!
Nem tényleges hangról van szó, hanem arról, hogy Jézus kinyilatkoztatja magát, hol a világ világosságának, hol ajtónak, útnak, jó pásztornak, hogy megértsék azokat a példabeszédeket, amikben üdvtörténeti utalások vannak.
Jézust az Atya küldte ezért mondja, hogy nem tolvajként jön, hanem gazdaként.
A farizeusok és az írástudók magukat ültették Mózes székébe, így nem volt küldetésük és legtöbbször nem a nyáj javát keresték, hanem a saját dicsőségüket.
Jézus nem azért tanított három évig, hogy a tanítványok hú, de okosak legyenek és megtartsák maguknak a tudást, hanem, hogy tovább adják, evangelizálják az egész FÖLDET!

Mifelénk 3 szentmise van hétköznap. Vasárnap 4-5.
Örülök, hogy gyógyulások és egyebek vannak tifelétek Úrvacsora során.

Természetesen Sztálinhoz is szólt az Úr. Azt, hogy mit hallott meg, vagy mit valósított meg belőle az más kérdés.
"Akiknek van füle a hallásra, hallja meg!”
Mk 4,9
A Sátánnak nem kell ismernie a Szentírást, ő magát a Szentháromságot ismeri. És persze az emberi természetet is. Annyiban bizony használ neki, hogy simán megtéveszt, és bűnre csábítja az embereket.
Ha valaki olvassa, vagy hallgatta személyesen Jézust, az nem azt jelenti, hogy le is tette a voksát mellette. Gondolj csak a Gazdag ifjú történetére, de még jó néhány embert, történetet lehetne felsorolni.
A teológia utóbb volt. Ahhoz, hogy egyáltalán érdekeljen, bizony, hogy Isten ösztökélésére volt szükség. Mint írtam neked, előbb volt a hit és csak jóval, jóval később a megismerés, az evangéliumok hallgatása, olvasása, mivel nem vallásos családban születtem. Te csak ne aggódj értem, a hitemért. Mindenki aggódjon a sajátjáért, azt ápolja, azt tartsa szem előtt, ne a másikéval foglalkozzon, aki már megtért.
A szektások, jehovisták térítgetnek, leginkább nem az ateistákat, hanem a katolikusokat, vagy másvallású megtért embereket.
Ez NEM az én teológiám, hanem Jézusé. Ha pedig az, akkor Krisztus magába zárt engem.
Ez akárcsak pl. Sámuelnél, Bernadettnél, gyerekkori élmény. Nem publikus.

Nem azt írtam, hogy nem ismeri, hanem, azt, hogy nem kell, hogy ismerje, mert személyesen ismeri a Szentháromságos egy Istent.

Az egyik legkedvesebb zsoltárom a 91. zsoltár.
Máshonnan is idézhettél volna.
Miután az ördög minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust. Lk 4,13
Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Mt 4,11
Ekkor megjelent neki egy angyal az égből, és megerősítette.
Lk 22,43

Azért nem sikerült megölniük, mert még nem jött el Isten terve szerint, Jézus szenvedésének órája. Lukácsnál Názáretben volt az első gyilkossági kísérlet idején. Az írás úgy szól, hogy nem lehetséges, "hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el" Lk 13,33
Jánosnál sem jött el Jézus szenvedésének órája, a második gyilkosság idején, bár ekkor Jeruzsálemben volt.
Jézus valóságos Isten volt, tehát szépen elsétált a helyszínekről.

Onnan tudom, hogy a Bibliát nem a Sátán írta. Onnan tudom, hogy a Biblia Istentől sugalmazott írás. Onnan tudom, hogy a Sátán csak azt tudja "összezavarni", aki nem ismeri a Bibliát.
Onnan tudom, hogy ez nem az én teológiám, hanem a katolikus egyház és a protestánsok tanítása, teológiai magyarázata.
Onnan tudom, hogy imádkozó ember vagyok.

Ugye nem nagy baj, ha én viszont nem kérdezek ilyen szamárságokat tőled?

Ha a saját válaszodat akarod hallani, legközelebb tedd fel magadnak a kérdéseidet.
Júdás is ismerte Jézus hangját....

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés