Nem tudnak mit kezdeni a szexualitással

2016. december 4. 11:35

Perintfalvi Rita
Magyar Narancs
Jézus az egész emberiségért halt meg, s ez által üdvözül mindenki. A páli szöveg viszont azt jelentené, hogy Jézus a kereszten csak a férfiakért halt meg.

„Mit jelent az pontosan, hogy »újra felfedezni Isten női arcát«?

Mary Daly amerikai teológusnőt idézném: »Ha az Isten férfi, akkor a férfijellegnek isteninek kell lennie…« Vagyis ha Istenhez kötődik a férfi princípium, akkor a női princípiumról azt lehet elmondani, hogy az a »nem isteni«, vagyis mindenképpen csökkent értékű, másodlagos, alárendelt. Annak érdekében, hogy ez a szemlélet változzon, és hogy a nőkről másként kezdjünk el gondolkodni, meg kell keresni Istenben a nőit, vagyis Isten »női arcát«. Ez persze filozófiai kérdés is, hiszen Isten egyszerre nő és férfi – vagy éppen egyik sem. Igazából nincsen neme, a »női« vagy a »férfi« jelleget Isten nemére vonatkoztatva csak úgy használhatjuk, mint analógiát vagy metaforát. A hagyományban Isten mindig férfiképekben, atyaként, királyként, bíróként stb. jelenik meg, azonban a Bibliában vannak a női képek is: Isten vigasztaló anya, szülő nő vagy bába. A feminista szentíráselemzés feladata, hogy felhívja a figyelmet a Bibliában lévő női hősökre, és rámutasson arra, hogy milyen sokféle nőképpel találkozhatunk a szövegekben. Kritikusan elemzi azokat a részleteket, amelyeket évszázadokig a nők elnyomására használtak fel. Az ilyen típusú olvasatoknak köszönhetően megváltozhat az, amit a nőkről gondolnak, illetve egy nő is máshogy viszonyul az olyan Istenhez, amelynek női arca is van.

Míg az első férfi a teremtés koronájaként jelenik meg a Bibliában, addig Éva a bűnre csábít. Ezt hogyan tudja felülírni a feminista Biblia-értelmezés?

A feminista teológiai szemlélet arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad a bibliai szövegeket szó szerint érteni. Nagy probléma, hogy egyes értelmezések Évát az egész női nemmel azonosítják. A fundamentalisták még ma is előszeretettel hivatkoznak Szent Pál Timóteushoz írt első levelére, amelyben a nők közösségben betöltött szerepéről van szó. A szöveg szerint – amit egyébként nem Pál apostol, hanem az egyik tanítványa írt – a nő nem taníthatja a férfit és nem uralkodhat felette. Alárendelt szerepének az oka, hogy ő volt a bűnre csábító, aki a gyermekszülés által fog csak üdvözülni. Ám már abban a kijelentésben, hogy a nő azáltal üdvözül, hogy gyermeket hoz a világra, komoly teológiai hiba van. Jézus az egész emberiségért halt meg, s ez által üdvözül mindenki. A páli szöveg viszont azt jelentené, hogy Jézus a kereszten csak a férfiakért halt meg. Ezt soha nem mondta a keresztény teológia – a szövegből mégis ez következik, ha szó szerint vesszük. Ezenkívül tévesen értelmezik a teremtéstörténetet is. Klasszikus toposza az antik és középkori teológiai gondolkodásnak az is, hogy azzal magyarázza a férfi nő feletti uralmát, hogy Isten előbb teremtette meg a férfit, mint a nőt. Itt a héber »hā’ādām« vagyis »az ember« kifejezés szerepel, amit tévesen Ádámnak értenek, ezért az embert a férfival azonosítják. Pedig ez a kifejezés azt jelenti, hogy »emberiség«. A feminista értelmezés szerint nem a férfit teremtette előbb az Isten, hanem megteremtette az emberiséget, amelynek van férfi és női arca. Ezenkívül a történet folytatása sem tesz semmilyen utalást arra, hogy Ádám és Éva között ne lenne egyenrangú a viszony: »Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt« (Teremtés könyve 2,21–22). Fontos tudni, hogy az ókori héber nyelv nem ismerte az absztrakt kifejezéseket, ezért képekkel írta le ezeket. Miután Isten Ádám bordájából megteremti Évát és Ádám elé vezeti, Ádám azt mondja, hogy »Ez már csont az én csontomból és hús az én húsomból« (Ter 2,23). A héber csont szó (’ecem) itt azt fejezi ki, hogy »velem teljesen azonos«. Ezek a szövegek azt mutatják meg, hogy nincsen rangbeli különbség férfi és nő között, ezt az értelmezést csak a későbbi teológia viszi bele. A feminista kritika ezeket a torzulásokat, néha célzatos félreértelmezéseket keresi meg. Például Szent Jeromos a 4. században azt mondja, hogy a nőnek le kell mondania a szexualitásról, nem szabad gyereket szülnie, szüzességben kell élnie, mert csak így válhat hasonlatossá a férfihoz, és így érheti el a tökéletességet. Aquinói Szent Tamás a 13. században azt állítja, hogy »a nő egy félresikerült férfi«. A feminista kritika arra is igyekszik felhívni a figyelmet, hogy ezeket az értelmezéseket cölibátusban élő férfiak találják ki, akik gyakran nem tudnak mit kezdeni a szexua­litással, az életformájukból adódó nehézségeket a női nemnek tulajdonítják, és minden frusztrációjukat a nőkre vetítik ki, akik »bűnre csábítanak« és összezavarják az amúgy tökéletes férfit.

A klasszikus teológia önök szerint nemcsak a nő szerepét értelmezi tévesen a Bibliában, hanem a homoszexualitást is.

Azt gondolom, hogy a homoszexualitás elítélése elsősorban onnan ered, hogy sem a teológiában, sem az egyházi közgondolkodásban, de gyakran a házas­életet élő hívő emberek fejében sincs rendbe rakva a testiséghez való viszony. Az eleve nagyon furcsa helyzet, hogy cölibátusban élő emberek tanítanak a házasságról és a szerelemről. Egy olyan személy, akinek nincsen tapasztalata a szexualitás és a párkapcsolat terén, hogyan beszélhet másoknak hitelesen ezekről a dolgokról? Egyébként a Bibliában összesen hét szöveg foglalkozik a homoszexualitással. (Bővebben lásd »Csak a nemi erőszakot ítéli el« című keretes írásunkat.) Fontos tudni, hogy a homoszexualitás modern fogalmát a Biblia nem is ismeri, hiszen az a 19. század produktuma.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 176 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"A páli szöveg viszont azt jelentené, hogy Jézus a kereszten csak a férfiakért halt meg."
A Pál apostolról nyilatkozó teológusnak illene tudnia, hogy a nők megítélésében az apostol nem ennyire egyoldalú. Nem kellene elfelejteni, hogy egyedül a Pál által szervezett egyházak (gyülekezetek) között voltak olyanok (bizony, több is), amelyeknek nő volt a vezetője. (Ha a római egyházat is történetesen Pál szervezi, a történelemben akár nőpápák is előfordulhattak volna.)

Gondolom, ezt nem az egész női nemre vonatkoztatva írta.

A hölgy fordítva ül a lovon : nem ő hivatott elmondani mit mondjon a szentírás , hanem a szentírás tanítja őt , miként kellene neki gondolkodnia...

Pluralizmus a katolicizmusban?
Gondolom, ez az jelentene, hogy idonkent a Satant illik valasztani.
Hat inkabb nem, jo? - kis feminista nagysad!
Vajon vannak maszkulinista nok is, adodik a kerdes.

Ez nem válasz a hős gárdista tettére.

Ekkora hülyét!

Egy Ferenc szazat csinal! Ezeret.

Buzihadjarat indul!

Isten a világegyetem tudata. Nincs értelme nőnek vagy férfinak tartani.

Az az érzésem, hogy Perintfalvi ugyanazt csinálja, mint a farizeusok és utódaik. Félremagyaráz és alternatív olvasatokat épít fel, hogy ne az írás lényegével kelljen foglalkozni. És egy idő után a magyarázat fontosabb szerepet tölt (majd) be, mint a lényeg.

+1

A megosztások 90%-a a marginális/szélsőséges/provokatív/orbánfób/destruktív/béndekpéteri megnyilvánulásokat szemlézi.

Ön színvakként akar színekről véleményt formálni...A hit művét , a szentírást , csakis hittel lehet megérteni , és Isten valódi művének látni .

Igen , a nyereg is átfordult , amitől azt hiszi a hölgy , hogy nem fordítva ül...Konkrétan és képes beszéd nélkül fogalmazva : a szentírás tanítását nem bírálni kell , hanem azt elfogadva tanulni belőle .

A "láthatatlan lény" tapasztalható , mert VAN . Csak jól kell felelni neki . Ön is tapasztalja , hiszen a primitív gúnyolódását isteníti-abszolutizálja / enélkül nem ez lenne a véleménye / . Íme , az Ön rossz válasza annak a tapasztalható , de "láthatatlan lénynek" , aki jobb választ érdemel , mert szeret minket .

Vannak még szép élmények ezen a Földön.
Kettévált a tömeg és felmosolyogták a Hölgyet álmaik vonatára.
Ezt meg kell őrizni a jövő számára, hogy majd tudják, elődeik bejövetelének hogyan örültek itt, Magyarországon.
Köszönjük szépem, most már nagyon vidáman tekintünk a szebb jövőnk felé!

Isten tudja is, hogy mi történik a világban.

Szerintem a feminizmus az valami pszichiátriai betegség.
A hölgy pedig ezt példázza az írásával.

Sikerült egy erősen katolikusellenes humanista szatírát odatenned Aquinoi Szent Tamás mellé. Ez így némileg a Gizike és a gőzeke esetének tűnik.

A nők egyenlőek a férfiakkal és a homoszexuálisokat hagyni kell, hogy éljék a saját életüket. Eddig rendben van, de ez miért "baloldali kereszténység"? A "baloldaliság" és a "jobboldaliság" politikai kategóriák. Hogy kerülnek ezek teológiai vitákba? A saját felfogásának hatókörét szűkíti le az a teológus, aki magát "baloldaliként" határozza meg. A magukat baloldali politikához kapcsolók nagy többsége nem hívő.

És mi a helyzet a protestáns egyházakkal, amelyek körében nő is lehet pap? Ezek baloldali egyházak? Vagy csak félig baloldaliak, mert elítélik a homoszexualitást?

A Magasságos letekintett a magasságból, s nem tetszett néki, amit látott.Imígyen szólt:Férfit, nőt úgy teremtettem, hogy jól el tudják végezni a rájuk bízott feladatot.És most azt látom, a férfi megveti, és megveri a nőt, a nő irigyli, s gyűlöli a férfit. Ezt megváltoztatandó, elrendelem a lélekvándorlást. Ezután mindenki kétszer szülessék meg, egyszer férfiként, egyszer nőként.Ekkor a férfi mondhatja: nem nézem le, nem verem többé a nőt, mert én is az vagyok, és a nő mondhatja, nem irigylem, nem gyűlölöm többé a férfit, mert én is az vagyok.
És most vizsgáljuk meg a problémát vallástörténeti szempontból.
A matriarchátus idején az anyaistennő /Tiamát/ volt az úr az égben, minden isten és istennő az ő leszármazottja volt.Midőn a férfiak megdöntötték a nőuralmat, ez a mezopotámiaiak hitvilágában így tükröződött:az istenek fellázadtak Tiámat uralma ellen,Marduk isten megölte őt, és ő lett a főisten.Az istennők az égben maradhattak.Női személyek azonban száműzve lettek az égből a héber hitvilág szerint, az egy Atyaisten,és az angyalok is férfiak.Ez utóbbit a hittanárunk mondta, tévesen gondolják sokan nőnek az angyalokat, azok mind férfiak.Hát persze, azért jöttek az angyalok a Földre,hogy nősülhessenek,de az Úrnak nem tetszett a dolog, és vízözönnel árasztotta el a Földet, ami ugye az angyaloknak nem ártott, csak az embereknek, és az ember-angyal keverékeknek, akik szegények nem is tehettek róla, ki az apukájuk.
Tanításunk szerint női lelkek is lehetnek már a mennyben, de testben csak Jézus, Mária, és Illés próféta,talán még Hénok is egyedül egy hatalmas országban - nem érzik magukat egyedűl?

Azt azért el kellene ismerni, hogy az egyház akkori vezetői nem kellő eréllyel utasították rendre a szélhámosokat, mivelhogy a szélhámosok is tejeltek. Ami azt illeti, többet, mint azok, akik az egész bonyolult dogmatikus gondolatmenetet elétárták az akkori hallgatóknak...

Ha elolvasod a Genezist, rá fogsz jönni, hogy tévedsz.

T. Magyar Narancs!
A Bibliában NEM a teremtés koronájaként van bemutatva a férfi.
Egyenjogú, egyenrangú és egyenértékű a férfi és a nő. Isten ilyennek teremtette őket. A Biblia írója sem mutatja be másként.
Ráadásul amikor Isten, Ádámnak azt a parancsot adta, hogy miről ehet és miről nem, Évát még meg sem teremtette.
Ha Éva, aki evett a gyümölcsből nem adott volna Ádámnak egy harapást, vagy nem felezte volna el, akkor most azt mondanátok, hogy milyen irigy volt az első asszony.

Rita!
Ugye te sem gondolod komolyan, hogy Szent Pál hatására uralkodnak ma is a férfiak a nők felett?!
Pál kora gyermeke volt, és azt írta le, amit látott, amit jónak látott.
Ha egy plébános hagyná, akkor a nők simán átvennék a plébánia vezetését, uralkodnának felette, megmondanák mit prédikáljon és hogyan. Mint ahogy meg is teszik. Nem elégednek meg a terítők mosásával, vasalásával.
A nő mindig is szeretett és tudott irányítani, uralkodni, máskülönben, hogyan tudott volna elvezetni, kormányozni egy nagy családot?

A homoszexualitás kérdése, pedig NEM onnan ered.
Pontosan, hogy a "testiséghez való", de egészséges viszonyból!

Ha valaki cölibátusban él, az nem azt jelenti, hogy nem volt még szerelmes, és fogalma sincs arról, hogy mi a testiség, szexualitás, párkapcsolat. Házasságba, családba születünk. Arról nem is beszélve, hogy kimondta neked hogy egy kispap a felszenteléséig, ami lehet akár 35 év is, nem járt lányokkal, nem volt szerelmes, nem találkozott nőnemű emberekkel, a bölcsitől kezdve.
Úgy látom, hogy nem tartozol a gyónó katolikusok közé, mert akkor tudhatnád, hogy egy pap, milyen remek tanácsokat ad a párkapcsolat, házassági konfliktus kezelésére.

Miért, olvastam egy hóttkomoly biblikus szakfolyóiratban megjelent cikket a Tékozló fiú feminista szövegmagyarázatáról.

Eszerint a történet nem jó, újra kell írni. Csak a férfitársadalom szempontjait tükrözi, nők kizárólag negatív szerepben jelennek meg benne egy helyen (nem segítek, tessék föllapozni: hol vannak nők a tékozló fiú történetében?)

Szükség volna egy olyan Tékozló fiú történetre, amelyben a társadalom női felének az évezredes tapasztalatvilága is hangot kap. Na, ez ám a tudomány!

Most ezzel hogy vitatkozzam? Ahhoz el kellene árulnom, hol szerepelnek nők a tékozló fiú történetében :-)

Köszönöm! Én is viszont kívánom, bár most, mire észrevettem a jókívánságaidat, túl vagyunk a készülődésen, -is.

Aki a Fölséges oltalmában lakik, aki a Mindenható árnyékában él,
az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom!
Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából.
Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod.
Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól;
sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől.
S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el.

Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra.
Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz.
Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon.
A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.
Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.
„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet.
Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.”

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés