Ferenc pápa: Luthernek igaza volt

2016. augusztus 8. 7:59
Martin Luther szándékai nem voltak tévesek – mondta nemrégiben Ferenc pápa arra az újságírói kérdésre, megszüntetik-e a reformátor egykori pápai kiátkozását. A pápa szerint Luther korában nem volt éppen követésre méltó modell az egyház: „Korrupció, világiasság, pénz- és hatalomvágy volt az egyházban, és ő ez ellen lépett fel”.

Ferenc pápa nemrégiben, június végén Örményországba utazott. A hazafelé tartó repülőúton válaszolt az újságírók kérdésére. Egyikük arra kérdezett rá, hogy a reformáció ötszázadik évfordulója felé közeledve nem volna-e itt az idő Luther pápai kiátkozásának visszavonására.

A pápa így válaszolt: „Úgy gondolom, Martin Luther szándékai nem voltak tévesek. Ő egy reformer volt. Lehet, hogy néhány eljárása nem volt helyes. De abban az időben, ha elolvassuk Pastor történetét (egy evangélikust, aki megtért, amikor a valóságot meglátta - katolikus lett), az egyház nem volt éppen követésre méltó modell. Korrupció, világiasság, pénz- és hatalomvágy volt az egyházban, és ő ez ellen lépett fel. Intelligens volt és megtett néhány lépést, meg is indokolva azokat. Ma a lutheránusok és katolikusok a protestánsokkal együtt egyetértünk a megigazulásra vonatkozó tanban. Ezen a fontos ponton ő nem tévedett. Orvosságot készített az egyháznak, de az orvosság aztán állapottá merevedett, egy fegyelmezett rendszerbe, hitvallásba, liturgiába. És nem volt egyedül: ott volt Zwingli, ott volt Kálvin, mindannyian különbözőek, és kik álltak mögöttük? Fejedelmek! Meg kell értenünk a kor történelmét. Ez egy olyan történet, amit nem könnyű megérteni. De aztán a dolgok haladtak tovább és ma nagyon jó a párbeszéd. 

Azt hiszem, hogy az a megigazulásról szóló dokumentum az egyik leggazdagabb és legmélyebb ökumenikus dokumentum. Igazam van? Vannak egyet nem értések, de ez az egyházaktól is függ. Buenos Airesben két lutheránus egyház volt: az egyik így gondolkodott, a másik amúgy. Magában a lutheránus egyházban sincs egység. Tisztelik egymást, szeretik egymást, és talán a különbözőség az, ami oly sokat ártott mindannyiunknak, most pedig szeretnénk újra elindulni az ösvényen, hogy találkozzunk ötszáz év után. Azt hiszem, imádkoznunk kell együtt, imádkoznunk. Fontos az imádság.

Második: dolgoznunk kell a szegényekért, az üldözöttekért, a rengetegszenvedőért, a menedékkérőkért… Együtt dolgozni és együtt imádkozni… A teológusoknak pedig a vita a feladatuk. De ez az út hosszú, nagyon hosszú. Egyszer azt mondtam viccelődve: »Én tudom, mikor jön el a teljes egység napja!« »Mikor?« »Az Emberfia eljövetelének másnapján!« Nem tudjuk ugyanis… A Szentlélek fogja megadni nekünk ezt a kegyelmet. De addig is imádkoznunk kell, szeretnünk egymást, együtt kell dolgoznunk, főleg a szegényekért, a szenvedőkért, a békéért és sok másért, az emberek kizsákmányolása ellen… Sok olyan dolog van, amelyért együttesen dolgozunk.”

Összesen 119 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Felkészül: Lenin.

De, éppen hogy nagyon is KÓSER.

Szerintem ez most gyöngébb volt. Néha tényleg csak az átfogó munkássága ismeretében jövök rá, hogy ironizál, de ez árulkodó volt. Talán a "Soros"-t nem kellett volna említenie, az már nagyon átlátszó.

Mondjuk a budai (német) papság történetesen a német császár emberét, Ottót akarta behozni a magyar trónra, a pápa meg nemzeti királyt akart, és királyunk is lett a derék (Anjou) Károly Róbert.

De mindenképpen jópofa eset. Kevésbé gemütlich, hogy Károly Róbert azután élethossziglan börtönbe záratta a pápát kiátkozó papokat. Daliás idők voltak, na!

Már bocsánat,de Németh Sándor a Vidám Vasárnap keretében többet szól Jézusról, annak cselekedeteiről, a követendő útról. S tele van a csarnok is hívekkel, rengeteg a fiatal, az értelmiségi.

Arról nem is beszélve, hogy Németh tudja kezelni a migrációt.

Lassan aki Jézusról akar hallani, az a Hit Gyülekezetébe fog járni, s nem katolikus templomokba. A Hit Gyülekezete lesz az egyetlen autentikus forrás, hitbéli koordináta.

'Nem utolsó probléma az Ön meghasonlott zsidó jezsuitasága.'

Ez komoly??
Mert ha igen, az sok mindnet megmagyaráz!

Bölcs dolog ez a vélemény Lutherről. Bár akkor az egyház kettészakadt reformátusokra és katolikusokra ( az ortodoxok már korábban leváltak...) és lett is egy jó kis vallásháború rengeteg áldozattal, ez a reform, ami hatott a katolikus egyházra is, teremtette meg az alapját a modernebb, a dogmákhoz és a világi hatalomhoz nem "tűzzel-vassal" ragaszkodó egyháznak, ami igazából a fennmaradásának az alapja. Lehetnek konzervatívabb (pl. XVI. Benedek) vagy reformer ( pl. XXIII. János) pápák, azért az egész megpróbál haladni a korral. (Még Galileit is rehabilitálták...)

VIII. Henriknek nem született fia (utódja) Aragóniai Katalintól, és a pápa, de a vakbuzgó feleség sem ment bele a válásba. Ha megteszi és elvonul egy kolostorba, akkor a Király valószínűleg nem önállósodik és az egyház nem szakad. Ha már megtette akkor gyorsan feloszlatta a szerzetesrendeket (Ő lett az anglikán egyház feje) és lenyúlta a vagyonukat, kellett a pénz a hajóhadhoz. ( Ő tette meg az első lépést Anglia tengeri hatalommá válásához, távolról sem egy "feleséggyilkos" volt csak.)

Luther reformátor volt, aki kockáztatta az életét. A kor "Vatikánjára" jellemző volt a valamivel korábban élt VI. Sándornak, a Borgia pápának a működése, aki simán elment volna Milánó Hercegének, de egyházfőnek semmiképp. Ezek ellen lépett fel Luther...

Minden relatív...Az ortodox egyházak sokkal konzervatívabbak. Elég, ha csak az ikonfestés szabályaira gondolunk.

Függetlenség kell hozzá.

Sokszor emlegetjük itt a svéd egyház nyilvánvaló csődjét, ami eléggé összefügg az államegyházi jelleggel és az állami megrendelésekkel.

Ha a pápa egy szimpla olasz püspök volna, akkor az olasz állam mindenkori megnyilvánulásai igen erőteljesen befolyásolnák.

Azért érdemes megnézni pl. migráns-ügyben, hogy mennyire az eltérő állami megrendelések mentén oszlanak meg a katolikusok, meg amúgy a protestánsok is.

Ahol az állam migránssimogató, ott az egyháziak is, ahol az állam migráns-ellenes, ott az egyháziak is.

Akkor sem voltak Luther szándékai tévesek, amikor nekiment - szerzetes létére - a papságnak, a pápaságnak?
Ugyanis ezzel az egyoldalú szemléletével, utasította el a lényeget is, nevezetesen, hogy Jézus Péterre és apostolaira és annak utódaira bízta az egyházát, annak vezetését, összefogását.
És arról sem kellene megfeledkezni, hogy a reformáció mennyire támadta a szentmisét! Nem csak a latin nyelvezete miatt. Kálvin azt állította, - tévesen, félremagyarázva, - hogy "megismétlődik" Krisztus keresztáldozata. Vagyis, hogy: "A szentmise átkos bálványimádás".
Mi számtalanszor, II. János Pál pápa nevezetesen 25 alkalommal az egyház bűneiért, a protestánsoktól is.
Ezzel szemben a heidlbergi hitvallásban, ma is ez a mondat áll: "A szentmise átkos bálványimádás"

Csakhogy ez nem személyes. Itt évszázadokban kell gondolkodni. Ha valakinek megvan a függetlensége, de az ellenfeleinek meg megvannak az eszközei, hogy kiválasszák az utódát, akkor a szervezet történelmi távlatban szétesik.

A híres reneszánsz pápaság, meg már az előző évszázadok pápai mélyrepülése is azzal függ össze, hogy a franciák, majd olasz arisztokrata családok és végül a Borgiák "meghekkelték" a pápaválasztást: bejuttatták a maguk embereit a bíborosi kollégiumba.

Ha a Vatikán elveszítené a függetlenségét, pontosan ez történne megint. Lehet, hogy nem tíz éven belül, de az egyház 2000 éves.

Ezek szerint nem értesz egyet azzal amit a pápa Lutherrel kapcsolatban nyilatkozott?

Elsősorban ezekre a mondataira gondolok (nem fordítom le, mert tudom, hogy érted):

I think that the intentions of Martin Luther were not mistaken. He was a reformer.

On this point, which is very important, he did not err. He made a medicine for the Church


http://www.catholicnewsagency...

A véleményed összecseng ennek az írásnak a mondanivalójával

Clarity, not just charity, key on Martin Luther

https://cruxnow.com/commentary..

A mondandójuk azért is megfontolnivaló, mert mindketten protestánsok voltak, mielőtt katolizáltak.

Erről mi már beszélgettünk. Nem az elvekkel van a probléma, hanem a szándékos félremagyarázáson.
Akkor pontosítok, mert rosszul írtam.
Mi fogalmaztunk rosszul. A mi (katolikusok) megfogalmazásunk sikeredett szerencsétlenre. Erre vonatkozóan mondta Kálvin, hogy: "a szentmise átkos bálványimádás."
Én így tudom.

Azért, mert eljárt felettük az idő, elmúlt az indulat, higgadtan megnézve, ami a katolikus tanítás, hogy Luthernek voltak észrevételei amiben igaza volt.
Miért ne lehetne felülvizsgálni a dolgokat?
Az még nem önfeladás.

Ezt mi már megbeszéltük. Semmi újat nem tudunk egymásnak mondani a témában, csak ismételjük önmagunkat.
Persze tudnánk, de akkor Luther munkássága lenne a téma. Ebbe azért nem mennék bele, mert egy múltkori vitánkat sem fejeztük be, legalábbis nem válaszoltam egy kérdésedre, vagy megállapításodra már nem tudom. Az Eucharisztia volt a témánk.

Bár Lutherről szívesen meghallgatnám, - elolvasnám - a véleményedet.

Nem volt igaz, de nem a megfelelő szót használtuk és ez félreértésre, vagy inkább szándékos félremagyarázásra adott okot.

Szép, hogy beismerte+De arra emlékszik é a Szentatya Luther meg is nősült?

H. mennyire jó evangélikus Fabiny, arról megoszlik a hívek véleménye. Mindenesetre, nem kéne az ellen oldal politikai nézeteivel egyező nyilatkozatokat szire-szóra közzé tenni.

Luther szellem óriás volt. Az, ahogy a luteránus vallás hatása is egyre csökken a világban, nem örvendetes és reményt keltő.

Az a legfontosabb, ki megy lelkésznek.

A katolikusoknál a cölibátus nyilván nem ösztönöz a hivatásra, nehézség, amivel egy élet hosszon kéne együtt élni, de ez a katolikusok problémája.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés