Reformáció 500

Ferenc pápa: Luthernek igaza volt

2016. augusztus 8. 7:59
Martin Luther szándékai nem voltak tévesek – mondta nemrégiben Ferenc pápa arra az újságírói kérdésre, megszüntetik-e a reformátor egykori pápai kiátkozását. A pápa szerint Luther korában nem volt éppen követésre méltó modell az egyház: „Korrupció, világiasság, pénz- és hatalomvágy volt az egyházban, és ő ez ellen lépett fel”.

Ferenc pápa nemrégiben, június végén Örményországba utazott. A hazafelé tartó repülőúton válaszolt az újságírók kérdésére. Egyikük arra kérdezett rá, hogy a reformáció ötszázadik évfordulója felé közeledve nem volna-e itt az idő Luther pápai kiátkozásának visszavonására.

A pápa így válaszolt: „Úgy gondolom, Martin Luther szándékai nem voltak tévesek. Ő egy reformer volt. Lehet, hogy néhány eljárása nem volt helyes. De abban az időben, ha elolvassuk Pastor történetét (egy evangélikust, aki megtért, amikor a valóságot meglátta - katolikus lett), az egyház nem volt éppen követésre méltó modell. Korrupció, világiasság, pénz- és hatalomvágy volt az egyházban, és ő ez ellen lépett fel. Intelligens volt és megtett néhány lépést, meg is indokolva azokat. Ma a lutheránusok és katolikusok a protestánsokkal együtt egyetértünk a megigazulásra vonatkozó tanban. Ezen a fontos ponton ő nem tévedett. Orvosságot készített az egyháznak, de az orvosság aztán állapottá merevedett, egy fegyelmezett rendszerbe, hitvallásba, liturgiába. És nem volt egyedül: ott volt Zwingli, ott volt Kálvin, mindannyian különbözőek, és kik álltak mögöttük? Fejedelmek! Meg kell értenünk a kor történelmét. Ez egy olyan történet, amit nem könnyű megérteni. De aztán a dolgok haladtak tovább és ma nagyon jó a párbeszéd. 

Azt hiszem, hogy az a megigazulásról szóló dokumentum az egyik leggazdagabb és legmélyebb ökumenikus dokumentum. Igazam van? Vannak egyet nem értések, de ez az egyházaktól is függ. Buenos Airesben két lutheránus egyház volt: az egyik így gondolkodott, a másik amúgy. Magában a lutheránus egyházban sincs egység. Tisztelik egymást, szeretik egymást, és talán a különbözőség az, ami oly sokat ártott mindannyiunknak, most pedig szeretnénk újra elindulni az ösvényen, hogy találkozzunk ötszáz év után. Azt hiszem, imádkoznunk kell együtt, imádkoznunk. Fontos az imádság.

Második: dolgoznunk kell a szegényekért, az üldözöttekért, a rengetegszenvedőért, a menedékkérőkért… Együtt dolgozni és együtt imádkozni… A teológusoknak pedig a vita a feladatuk. De ez az út hosszú, nagyon hosszú. Egyszer azt mondtam viccelődve: »Én tudom, mikor jön el a teljes egység napja!« »Mikor?« »Az Emberfia eljövetelének másnapján!« Nem tudjuk ugyanis… A Szentlélek fogja megadni nekünk ezt a kegyelmet. De addig is imádkoznunk kell, szeretnünk egymást, együtt kell dolgoznunk, főleg a szegényekért, a szenvedőkért, a békéért és sok másért, az emberek kizsákmányolása ellen… Sok olyan dolog van, amelyért együttesen dolgozunk.”

Összesen 126 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Felkészül: Lenin.

De, éppen hogy nagyon is KÓSER.

Szerintem ez most gyöngébb volt. Néha tényleg csak az átfogó munkássága ismeretében jövök rá, hogy ironizál, de ez árulkodó volt. Talán a "Soros"-t nem kellett volna említenie, az már nagyon átlátszó.

Mondjuk a budai (német) papság történetesen a német császár emberét, Ottót akarta behozni a magyar trónra, a pápa meg nemzeti királyt akart, és királyunk is lett a derék (Anjou) Károly Róbert.

De mindenképpen jópofa eset. Kevésbé gemütlich, hogy Károly Róbert azután élethossziglan börtönbe záratta a pápát kiátkozó papokat. Daliás idők voltak, na!

Már bocsánat,de Németh Sándor a Vidám Vasárnap keretében többet szól Jézusról, annak cselekedeteiről, a követendő útról. S tele van a csarnok is hívekkel, rengeteg a fiatal, az értelmiségi.

Arról nem is beszélve, hogy Németh tudja kezelni a migrációt.

Lassan aki Jézusról akar hallani, az a Hit Gyülekezetébe fog járni, s nem katolikus templomokba. A Hit Gyülekezete lesz az egyetlen autentikus forrás, hitbéli koordináta.

"A pápa szerint Luther korában nem volt éppen követésre méltó modell az egyház: Korrupció, világiasság, pénz- és hatalomvágy volt az egyházban, és ő ez ellen lépett fel".

"Közeledve a 2000. évhez, II. János Pál egyre többször kért bocsánatot. Először 1992-ben Galileo Galilei meghurcolásáért, 1995-ben a XVI. században, az ellenreformáció során elkövetett dolgokért, illetve a nőkkel szemben elkövetett igazságtalanságokért, 1998-ban a holokauszt el nem ítéléséért és 1999-ben Jan Hus megégetéséért. A jubileumi 2000 évben pedig a türelmetlenségért és az erőszakért a másként gondolkodókkal szemben, a keresztes háborúk során elkövetett szörnyűségekért, az inkvizíció módszereiért, a keresztények közötti széthúzást eredményező vétkekért, a kiátkozásokért és üldözésekért, a zsidók ellen elkövetett vétkekért, a korábbi időszakokban tanúsított megvetésért, az ellenségeskedésért, a hallgatásért, az evangelizáció során elkövetett bűnökért és azokért a tettekért, amelyeket a társadalmi igazságosság, a gyengék, a még meg nem születettek ellen követtek el.

Abban is az első volt a pápák között, hogy hajlandó volt más vallások vezetőivel találkozni. Együtt imádkozott protestáns egyházi vezetőkkel – ez korábban elképzelhetetlen volt. (Egy ízben Luther Mártont így említette: atyánk a hitben.)"

A pápák ezen dolgokban is következetesek. Lehetséges, hogy belátják azt, "amit sokan nem", egyrészt azt, hogy a katolikusokért, a protestánsokért, ortodoxokért (is), ... ugyanazon Jézust feszítették keresztre. S úgy tűnik a pápák az is látják, hogy a katolikus egyház szent, mert Jézus egyháza, de egyben bűnös is, mert részben emberek, gyarló emberek alkották és alkotják, ahogyan a többi keresztény egyházat is.

Tisztelet Nekik, hogy volt erejük és van erejük szembenézni a múlt bűneivel is, ez a hiteles keresztény útja.

'Nem utolsó probléma az Ön meghasonlott zsidó jezsuitasága.'

Ez komoly??
Mert ha igen, az sok mindnet megmagyaráz!

Bölcs dolog ez a vélemény Lutherről. Bár akkor az egyház kettészakadt reformátusokra és katolikusokra ( az ortodoxok már korábban leváltak...) és lett is egy jó kis vallásháború rengeteg áldozattal, ez a reform, ami hatott a katolikus egyházra is, teremtette meg az alapját a modernebb, a dogmákhoz és a világi hatalomhoz nem "tűzzel-vassal" ragaszkodó egyháznak, ami igazából a fennmaradásának az alapja. Lehetnek konzervatívabb (pl. XVI. Benedek) vagy reformer ( pl. XXIII. János) pápák, azért az egész megpróbál haladni a korral. (Még Galileit is rehabilitálták...)

VIII. Henriknek nem született fia (utódja) Aragóniai Katalintól, és a pápa, de a vakbuzgó feleség sem ment bele a válásba. Ha megteszi és elvonul egy kolostorba, akkor a Király valószínűleg nem önállósodik és az egyház nem szakad. Ha már megtette akkor gyorsan feloszlatta a szerzetesrendeket (Ő lett az anglikán egyház feje) és lenyúlta a vagyonukat, kellett a pénz a hajóhadhoz. ( Ő tette meg az első lépést Anglia tengeri hatalommá válásához, távolról sem egy "feleséggyilkos" volt csak.)

Luther reformátor volt, aki kockáztatta az életét. A kor "Vatikánjára" jellemző volt a valamivel korábban élt VI. Sándornak, a Borgia pápának a működése, aki simán elment volna Milánó Hercegének, de egyházfőnek semmiképp. Ezek ellen lépett fel Luther...

Minden relatív...Az ortodox egyházak sokkal konzervatívabbak. Elég, ha csak az ikonfestés szabályaira gondolunk.

A keresztényeknek elsődleges Isten országát kell építeniük, ahogy arról a Szentírás ír.

A keresztényeknek magukban mind inkább Krisztussá kell válniuk, akkor lesz az egyén, Magyarország és földrész keresztény.

A világon a legnagyobb erőt Krisztus képviseli, nem az a lényeg, hogy mi magunk mit szeretnénk, minidg az a lényeg amit Ő tart helyesnek. Az Ő ereje nélkül senkik vagyunk, az Ő erejével felvértezve a pokol kapusi sem vesznek erőt az egyházon.

Ferenc pápa Krisztus földi helytartója.

Azon megnyilatkozások, amelyek Krisztus földi helytartójának személyét támadják a mában, egyben Krisztust támadják, Krisztustól távolítják el az embert, rombolva egyben az egyházat.

Az egyházon belüli acsarkodás, egymás személyének lejáratása nem Krisztustól jön, vigyázzunk, hogy kinek az eszközeit vesszük a kezünkbe.

Válaszok:
hhonor | 2016. augusztus 9. 6:45

Azokat pedig, akik Krisztust követik, támadások fogják érni, mert minél közelebb hajol valaki Krisztushoz, a világosság annál erősebb lesz s a világosság az, ami a sötétségre a legnagyobb veszélyt jelenti.

Ezért fontos, hogy lámpások legyünk, Krisztus lámpásai és ne engedjünk a sötétség eltérítő erőinek.

Krisztus katolikus lámpásainak egy részlete a mában ...
https://www.youtube.com/watch?v=cFiDrFZddSE

2016. májusában neves keresztény szolgálatvezetők, evangelizátorok gyűltek össze a világ különböző pontjairól, protestánsok, katolikusok Svájban, olyanok, akiknek szolgálatuk alatt több millióan, tízmillióan tértek és térnek meg a különböző földrészeken Krisztushoz.

A szolgálatvezetők közös Vízió Európa jövőjéről:

Az első pont, hogy a következő 10 évben 100 millióan térnek meg Európában. Ez olyan látás, amiben együtt részesültek (kb. 30-an voltak a svájci találkozón) és ahogy ők fogalmaztak “hitük van rá”.

Az utóbbi időben nagyon sok helyről az a prófécia érkezik, hogy itt van Európa ideje, Isten most nagy dolgo(ka)t visz véghez itt nálunk. és sok nagy léptékű szolgáló fordul a kontinens felé, akár figyelemmel és imával, akár konkrét szolgálattal (többen ide is költöznek).

Fontos volt még, hogy a svájci találkozón jelenlevők egységesen meg vannak győződve, hogy az európai ébredés a Katolikus egyházzal együtt fog zajlani, nem pedig ellene. Volt több prófécia a bronz kapuk kinyílásáról (Iz/Ézs 45,2) ami nem csak szimbolikus, mert a Vatikán egyik főbejáratát is így hívják…

Évente kb. 1000 templomot bontanak le vagy építenek át valami mássá (pl. mecsetté), logikus lesz, hogy ezeket mégis tartsa meg a katolikus vagy más történelmi egyház, mert szükség lesz rájuk, ha ilyen sokan térnek meg. Volt ilyen kép is, hogy a székesegyházak megtelnek dicsőítő fiatalokkal.

Isten egy új reformációt készít nekünk, ami összehozza a felekezeteket. Mintha azt mondaná az első reformációról, hogy: Hát megpróbáltatok gyermekeim, próbálkozásnak jó volt, de most én jövök. Csak figyeljetek!

Nagyon erősen megjelent az a gondolat is, hogy abba kell hagynunk a saját kis királyságaink építgetését és össze kell fognunk az egy célért, megtalálva a saját szolgálatunkat a nagy egészben. Itt az ideje a saját EGOnk és a saját LOGOnk letevésének. Nem kell attól sem félnünk, hogy ha nem védem a saját kis művemet, akkor lesüllyed, mert ha a viztükör emelkedik, minden hajó emelkedik vele!

Az egész folyamat a társadalom gyökeres átalakulásával fog járni, és persze ellenállás is lesz, de nagyon dicsőséges lesz mindez. Az imádság házainak pedig nagyon nagy szerep jut mindebben.

Beszámoló forrása, Imádság háza: http://www.imadsaghaza.org/

Válaszok:
hhonor | 2016. augusztus 9. 7:59

"Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! – Mert mondom nektek, van hatalma az Istennek, hogy ezekből a kövekből fiakat támasszon Ábrahámnak."

Keresztények Afrikában ...

Afrikában folyamatosan növekszik a keresztények számossága, néhány évtized és elérheti az 1 milliárd főt.

Keresztények Egyiptomban: https://www.youtube.com/watch?v=0WgbppJbO64
Afrikai további részein: https://www.youtube.com/watch?v=yiNZtUfWYnw

Isten az egész világban dolgozik.

Egy fiatal keresztény gyógyulásának története Nigériából:
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=einhard_bonnke:_tuzben_elni___david_kt4B

Egy muszlim lány megtérése:
https://www.youtube.com/watch?v=DIdXcgVa6s8

Hát itt az idő Európa ébredésére is.

Függetlenség kell hozzá.

Sokszor emlegetjük itt a svéd egyház nyilvánvaló csődjét, ami eléggé összefügg az államegyházi jelleggel és az állami megrendelésekkel.

Ha a pápa egy szimpla olasz püspök volna, akkor az olasz állam mindenkori megnyilvánulásai igen erőteljesen befolyásolnák.

Azért érdemes megnézni pl. migráns-ügyben, hogy mennyire az eltérő állami megrendelések mentén oszlanak meg a katolikusok, meg amúgy a protestánsok is.

Ahol az állam migránssimogató, ott az egyháziak is, ahol az állam migráns-ellenes, ott az egyháziak is.

Akkor sem voltak Luther szándékai tévesek, amikor nekiment - szerzetes létére - a papságnak, a pápaságnak?
Ugyanis ezzel az egyoldalú szemléletével, utasította el a lényeget is, nevezetesen, hogy Jézus Péterre és apostolaira és annak utódaira bízta az egyházát, annak vezetését, összefogását.
És arról sem kellene megfeledkezni, hogy a reformáció mennyire támadta a szentmisét! Nem csak a latin nyelvezete miatt. Kálvin azt állította, - tévesen, félremagyarázva, - hogy "megismétlődik" Krisztus keresztáldozata. Vagyis, hogy: "A szentmise átkos bálványimádás".
Mi számtalanszor, II. János Pál pápa nevezetesen 25 alkalommal az egyház bűneiért, a protestánsoktól is.
Ezzel szemben a heidlbergi hitvallásban, ma is ez a mondat áll: "A szentmise átkos bálványimádás"

Csakhogy ez nem személyes. Itt évszázadokban kell gondolkodni. Ha valakinek megvan a függetlensége, de az ellenfeleinek meg megvannak az eszközei, hogy kiválasszák az utódát, akkor a szervezet történelmi távlatban szétesik.

A híres reneszánsz pápaság, meg már az előző évszázadok pápai mélyrepülése is azzal függ össze, hogy a franciák, majd olasz arisztokrata családok és végül a Borgiák "meghekkelték" a pápaválasztást: bejuttatták a maguk embereit a bíborosi kollégiumba.

Ha a Vatikán elveszítené a függetlenségét, pontosan ez történne megint. Lehet, hogy nem tíz éven belül, de az egyház 2000 éves.

Ezek szerint nem értesz egyet azzal amit a pápa Lutherrel kapcsolatban nyilatkozott?

Elsősorban ezekre a mondataira gondolok (nem fordítom le, mert tudom, hogy érted):

I think that the intentions of Martin Luther were not mistaken. He was a reformer.

On this point, which is very important, he did not err. He made a medicine for the Church


http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-pope-francis-inflight-press-conference-from-armenia-45222/

A véleményed összecseng ennek az írásnak a mondanivalójával

Clarity, not just charity, key on Martin Luther

https://cruxnow.com/commentary/2016/06/29/clarity-not-just-charity-key-martin-luther/

A mondandójuk azért is megfontolnivaló, mert mindketten protestánsok voltak, mielőtt katolizáltak.

Erről mi már beszélgettünk. Nem az elvekkel van a probléma, hanem a szándékos félremagyarázáson.
Akkor pontosítok, mert rosszul írtam.
Mi fogalmaztunk rosszul. A mi (katolikusok) megfogalmazásunk sikeredett szerencsétlenre. Erre vonatkozóan mondta Kálvin, hogy: "a szentmise átkos bálványimádás."
Én így tudom.

Azért, mert eljárt felettük az idő, elmúlt az indulat, higgadtan megnézve, ami a katolikus tanítás, hogy Luthernek voltak észrevételei amiben igaza volt.
Miért ne lehetne felülvizsgálni a dolgokat?
Az még nem önfeladás.

Ezt mi már megbeszéltük. Semmi újat nem tudunk egymásnak mondani a témában, csak ismételjük önmagunkat.
Persze tudnánk, de akkor Luther munkássága lenne a téma. Ebbe azért nem mennék bele, mert egy múltkori vitánkat sem fejeztük be, legalábbis nem válaszoltam egy kérdésedre, vagy megállapításodra már nem tudom. Az Eucharisztia volt a témánk.

Bár Lutherről szívesen meghallgatnám, - elolvasnám - a véleményedet.

Nem volt igaz, de nem a megfelelő szót használtuk és ez félreértésre, vagy inkább szándékos félremagyarázásra adott okot.

Szép, hogy beismerte+De arra emlékszik é a Szentatya Luther meg is nősült?

H. mennyire jó evangélikus Fabiny, arról megoszlik a hívek véleménye. Mindenesetre, nem kéne az ellen oldal politikai nézeteivel egyező nyilatkozatokat szire-szóra közzé tenni.

Luther szellem óriás volt. Az, ahogy a luteránus vallás hatása is egyre csökken a világban, nem örvendetes és reményt keltő.

Az a legfontosabb, ki megy lelkésznek.

A katolikusoknál a cölibátus nyilván nem ösztönöz a hivatásra, nehézség, amivel egy élet hosszon kéne együtt élni, de ez a katolikusok problémája.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában