Kontempláció

A szemlélődő női rendekről szóló apostoli konstitúciót adott ki Ferenc pápa

2016. július 25. 11:04
A szemlélődő női szerzetesrendekről adott ki apostoli konstitúciót Ferenc pápa, amelyben az ezen rendek előtt álló kihívásokra reagál az egyházfő, tárgyalva többek közt a nővérek képzését, a közösségek életét, egymáshoz és az egyházhoz való viszonyát is.

Új apostoli konstitúciót bocsátott ki a Vatikán július 22-én, pénteken; a Vultum Dei quaerere (Isten arcának keresése) kezdetű dokumentum a szemlélődő női rendekről szól - írja a Magyar Kurír.

A megfelelő formáció elősegítése; az imádság és Isten igéjének középpontba állítása, utóbbi különösen a lectio divina (Szentírásolvasás –  a szerk.) révén; a szemlélődő közösségek autonómiájának sajátságos feltételei; valamint az egyes kolostorok tagsági viszonya a szövetségeken belül – többek között ezeket a kérdéseket tárgyalja a pápa az új apostoli konstitúcióban.

A Vultum Dei quaerere bevezetőjében Ferenc pápa elmagyarázza, mi vezette a dokumentum megírására; beszél az útról, amely az egyház mögött áll, és „az emberi történelem gyors változásairól” a II. Vatikáni Zsinat óta eltelt ötven évben.

A dokumentum nagy részét tizenkét téma feldolgozása teszi ki, melyek megfontolást és változtatást igényelnek. Ilyen többek között a megfelelő képzés szükségessége, az imádság kérdése és az isteni Ige középpontba helyezése. Végül tizennégy cikkely zárja a dokumentumot, melyek a formációt, a hivatástisztázást, a közösségeken belüli irányítást, a közösségek autonómiáját és a közösségek egymáshoz való viszonyát érintik. Az utolsó cikkely leszögezi, hogy a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjának feladata, hogy új szabályozást dolgozzon ki az apostoli konstitúció ajánlásai alapján.

Összesen 160 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Rosszul tetted fel a kérdést. Nem azt kell kérdezni, ki a fene akar örökké élni, hanem azt,ki a fene akar meghalni? Alighanem senki, még az öngyilkosok se igazán. Szemlélődés a keleti vallásokban is van.Nem való mindenkinek. Akinek tehetsége és igénye van rá, azt boldoggá teszi. Nem haszontalan tehát,és,másokra nézve is lehet hasznos, hisz a szemlélődő nem teljesen elzárt,adhat másoknak is valami pluszt, pl lelki békét, felülemelkedést a napi gondokon,a dolgok más szemszögből való szemléletét.

Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
1 Tessz 5,17-18

„Történt pedig, hogy amikor tovább mentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt: Uram! Nem törődsz vele, hogy a testvérem egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen! Az Úr ezt válaszolta neki: - Márta, Márta! Sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.
(Lk 10,38-42; Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat fordítása).”

Gondolkozzunk kicsit együtt az általad idézett szövegen.

A szövegből kiderül, hogy bár mindkét ember ugyanazt a cselekvést végzi, ugyanabban az állapotban van (az ágyban) közülük csak az egyik üdvözül.
Ez a szöveg éppen azt akarja hagsúlyozni, hogy bár lehetnek akár életközösségben is (egy ágyban, együtt dolgozva), a sorsuk nem lesz azonos. Ebben az esetben nem a cselekvés a lényeg, hanem az, hogy közösségben vannak-e Istennel.

Még csak annyit, hogy a szemlélődő élet egyáltalán nem azonos a semmittevéssel. Hagyományosan sokat dolgoznak egy ilyen közösségen belül. Minden olyan munkát ami a létfenntartásukkal kapcsolatos maguk végeznek el. Sokat tudnék erről mesélni, mert a sógorom egy időben karthauzi szerzetesnek készült, akkor elmerültem kicsit a témában.


A karthauziak is szemlélődő rend. Életükről, mindennapjaikról készült egy igen értékes, film, a címe 'A nagy csend'. Ha szeretnéd megérteni, de legalábbis tisztában lenni vele, mit jelent a szemlélődő élet szánj rá időt és nézd meg.

"Philip Gröning egyszemélyes stábként hangolódik rá témájára, így képes arra, hogy kézzelfoghatóvá tegye e varázslatos és ismeretlen világot. Kitartóan, művészi módon filmezte a nap minden órájában teljes csendben élő szerzeteseket, kiknek életvitele gyakorlatilag kilencszáz éve nem változott.

A nagy csend különös, a mienktől teljesen eltérő világba tett utazás. Mit jelent az idő annak az embernek, aki tudja, hogy sohasem fogja elhagyni azt az épületet, amelyben él? Mit jelent számára a mindennapi élet? Mi az ima egy olyan világban, amelyben minden csak ismétlődik és mégis mindenki a saját idejében él? Mit jelent az ima? A kolostor? Az ember?

Nézőként betekinthetünk a kolostor mindennapjaiba, hogyan telnek az imádság, a templomi szertartások, a hegyekben tett ritka szabadtéri séták vagy a magány órái. A film teljes mértékben alámerül a szerzetesi élet csendjébe. Csupán képi eszközökkel érzékelteti az idő múlását, az évszakok változását, láttatja a napok egyre csak ismétlődő elemeit, az ismétlődő imákat, arcokat. Gröning bemutatja a szerzeteseket körülvevő fizikai világot (felszeletelt almát, a tűzifa aprítását, vakvezető botot), sőt a „külvilágot” is (a kolostor fölött szálló repülőt, a porta előtt gyülekező turistákat), jelezve, hogy a karthauziak bár a világtól elzárva, de ebben a világban élnek.

Az alkotó, amíg a kolostorban élt, teljes mértékben osztozott a szerzetesek mindennapi életében. Emellett készült el a film, ami a rendező számára ugyan olyan munka volt, mint a szerzetesek mindennapi feladatainak ellátása. A kolostor lakói nem szabtak a művésznek semmilyen feltételt, kivéve, hogy nem használhat mesterséges fényt, hozzáadott zenét, sem kommentárokat. Ezen kívül stáb nélkül, egyedül kellett dolgoznia.

A mintegy 160 perces film folyamán a szerzetesek nem beszélnek egymással, kivéve a heti káptalant vagy sétájuk során. A képi ábrázolást – a szerzetesek zsoltáréneklését kivéve – nem kíséri hozzáadott zene vagy kommentár. A nagy csend végén egyetlen interjú kap helyet: a közösség – a világ szemében talán egyik legelesettebb – tagja fogalmazza meg gondolatait Isten jelenlétéről a világban: „Ha az ember elutasítja Istent, miért él a földön? Isten végtelenül jóságos, mindig a javunkat akarja. Nem kell mást tennünk, csak hinni ebben, akkor boldogok leszünk.”

https://www.youtube.com/watch?..

A lényegre figyelj! Mit mondd Jézus? Mert te most Jézussal vitázol, nem velem!
Már elnézést, de Jézus csak jobban tudja, mint te, nem gondolod?
"Márta, Márta!
Sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha."

Ráadásul, Márta rászól Jézusra! Kioktatja! Letolja!
Ahogyan most te is teszed.

A felhozott példáidból jól látszik, hogy nem értetted meg a példabeszédet.

Jóváhagyja-e a Szentírás azt, hogy valaki kora gyermekkorától napi sok-sok órát ússzon vagy más "sport"-nak nevezett aszkézisgyakorlatot űzzön, még csak nem is Isten, hanem a saját dicsősége miatt?

Az apácák Jézus menyasszonyai. Ezt gondold tovább.

Jézus korában a nőket eltartotta a családja.
Nem voltak női esszénusok.

Valóban nem ijedt meg Jézus azoktól, akik provokálták, csőbe akarták húzni. Úgy felelt meg nekik, ahogyan ember nem tudott volna. Megszégyenülten oldalogtak el a vele vitatkozók.

Ahogy Mártának is elment a kedve a vele való vitától, számonkéréstől, és megszégyenülten végezte tovább a házimunkáját.

Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. (Mt 15,18)

Ekkor odahívta Jézus a sokaságot, és így szólt
hozzájuk: "Halljátok, és értsétek meg! Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert... Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. 20 Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert."
Mt 10-20

Tudod-e, hogy a franciák ma sem fürdenek naponta, mint mi? Ha valaki mégis igen, megkérdezik, hogy valami bőrbetegsége van-e.

A mai gyerekek fürdenek, mégis időről időre betetvesednek.

Ezek a nővérek fürdenek, mert tőlük indultál ki.

"Uram! Nem törődsz vele, hogy a testvérem egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen!

Az Úr ezt válaszolta neki: - Márta, Márta! Sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha."

"Nem törődsz vele" "Szólj már neki"

Hogy beszél Jézussal? Vádolja és uszítja.
Egy nő így beszélni egy férfival, abban az időben?

"Csak egy a szükséges" "Mária a jobbik részt" "nem is veszíti el soha."
Ez a lényeg. A kaja, bár fontos, de adott esetben várhat. Van a test kielégítésénél fontosabb dolog is. Isten szavát hallgatni, befogadni, tanítvánnyá lenni.

Ne tereld el a vitát. Nem az volt a téma, hogy Jézus megszégyenítette-e vagy sem Mártát. Ezt hozzáfűztem, mert így lehetett.
Pont azzal szégyenült meg, hogy rájuk szólt, méghozzá szemrehányó szavakkal és Jézus Mária mellett tette le a voksát.
Kérdezz meg egy nőt, hogy miként élné ezt az elutasítást meg. Mert Jézus elutasította Mártát.
Nem elég az, hogy Márta nem hallgatja Jézus szavait, még Máriát is el akarja küldetni a lábaitól. Mert Mária Jézus Lábánál hallgatja a tanítást.

Mária Jézus lábához ült, úgy hallgatta a tanítását.
Abban az időben a nőket nem tanították a Törvényre, csak az étkezésire. Láttad a Jentl c. filmet?
Mária itt úgy jelenik meg, mint egy tanítvány.
Olvasd el az előző példabeszédeket is.

Pontosan erről van szó, amit írtál. Jézus jelenlétében nem a SOK, hanem az EGY a fontos RÁ figyelni, ŐT hallgatni.
Mária a kontemplatív életformát sugallja.
Kalkuttai Teréz anya is, mielőtt a munkához kezdett, az aktív munkához, 1 1/2 órát imádkozott.

Ki mondta, hogy apácának kell lenni ahhoz, hogy Jézus közelében legyen valaki? Senki. "Sőt" nincs sőt!
Elég korán remete életmódot választott nem egy férfi, azért, hogy közelebb kerüljön az élő Istenhez. Pl. Keresztelő Szent János is. Ez egy hivatás. Van aki postás lesz, van aki szerzetes.

Assisi Szent Ferenc, tehát "vallásos bolond" volt szerinted?

Szerintem meg nem érted meg az akkori kor emberét.
É persze a mai kor szerzetesét sem. Ja, és Jézust sem!

Máté 5:30 Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára."

Ugye érted, hogy miért idéztem? Amennyiben nem, gondolj a rózsabokorra. Jézus szerint hasznosabb, megoldás, mint a jobb kezed.

Máté 5:22 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére.

"tehát önmagában az, ha valaki normálisan akarja a "testét sanyargatni" az azt jelenti, hogy a testi higéniáját nem hanyagolja el."

Nyilván te is és más böjtölök is megmossák az arcukat.
Csakhogy abban az időben, az arc, fej, láb megmosása, olajjal megkenése, nem higiéniai szokásokat jelentettek elsősorban.

Egy ember sok minden miatt böjtölhet az életében.
Az Istenért végzett böjt, valami egészen más.

Miért te mást olvastál?

Jézus ennél drasztikusabb tanácsot ad. Vagyis vágd le a kezed, ha bűnbe visz.

"Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni – azt hiszem –, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni."
Jn 21, 24-25

Amit te itt művelsz, az szőrszálhasogatás.

Máté 5:30 "Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára."

Erre válaszoltad:
"Akkor a karját kellett volna levágnia."

Most megint a rózsabokorról beszélsz. Látszik, hogy nem vagy katolikus és nem ismered a bocsánat tévedtem, szavakat, vagyis nálatok nem szokás a gyónás, a bűnbocsánat kérése, önvizsgálat, stb.

Észrevetted, hogy mindig másról beszélsz?

Nem a szerzeteseknek mondta Jézus. Nézd már meg, hogy kiknek. Ha minden szavát magadra veszed, akkor ezt is és ne másra mutogass!

Láttad tegnap Plácido Domingot?

Vagyis én. Jól nézel ki és a hangod, az még ma is páratlanul gyönyörű.

Az igaz, hogy először az antiochiai híveket nevezték kereszténynek, - a Szentírásban!

"Valaki attól tud keresztény lenni, hogy Krisztust követi, vagy Krisztusnak a tanítványa."

Előtte nem követték Krisztust? :)
Nézd már meg, hogy hányat írunk akkor.

Jézus NEM úgy beszél Jánosról, mint a legnagyobb prófétáról, hanem, "Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat." "asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál."
Attól volt nagy, hogy előkészítette Jézus útját. De sem ő sem tanítványai nem tudták biztosan, hogy Jézus-e a Messiás, mivel ők is más messiási-típust vártak. Keresztelő János NEM a legnagyobb próféta, hanem az utolsó próféta és nem az "Ószövetség lezárásaként"
Akkor az Ószövetségben lenne benne és nem az Újszövetségben.

Ezeket a "sőtöket" meg kellene indokolnod. Vagy ezentúl azt gondolod, hogy elég leírnod, hogy "sőt" és minden rendben van?

"Egy darabig párhuzamosan zajlott a szolgálatuk."
Nem. János fogsága után kezdi el Jézus a tanítást.

Az a "sok" két tanítvány volt.
Amit utána írtál valami forrást lehetne?
Amit írtál a böjtölés alatti mosakodásról, a zsidóknál a szigorú böjt alatt, ami heti két nap volt, tilos volt a köszöntés, ezért lehajtott fejjel közlekedtek, tilos volt a munka, a fürdés, a fej megkenése olajjal.
Ezért mondja Jézus, hogy a tanítványok, - vagyis mi - úgy böjtöljenek, mintha lakomán vennénk részt, legyünk vidámak, mert nem az emberekért, hanem Istenért böjtölünk.

Válaszok:
ottapont | 2016. augusztus 11. 19:48

És hallom, hogy spanyol létedre, megy az olasz, - mondjuk ez természetes - angol, német.

Tudod te egyáltalán, hogy mi az a vadméz?
A sáska az sáska, és nem növény.

Olvasd tovább Mátét.
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Mt 4,1

Jézus Kafarnaumban.

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava:... Mt 4,12-17

A galileai működés.

Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt. Híre elterjedt egész Szíriában. Mt 4,23-24

Igaz, hogy leírtam már neked, ezek szerint elkerülte a figyelmedet.
"Attól volt nagy, hogy előkészítette Jézus útját."

Keresztelő János születésének hírüladása.

Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Izrael fiai közül sokat megtérít Urukhoz, Istenükhöz. Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak.” Lk 1,13-17

Benediktus

Téged pedig, fiú, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját, Lk 1,76

Válaszok:
ottapont | 2016. augusztus 11. 19:36

Először is ne hasonlítsd össze a szinoptikusokat János evangéliumával.
Másodszor az előbb tanácsoltam neked, hogy olvasd tovább!

Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, - bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai – elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Jn 4,1-3

Egyik evangéliumban sincs szó arról, hogy tanított volna.

Már volt pár tanítványa mielőtt bemerítkezett. Nyilván elírta, a nyilvános működésre gondolt.
Mielőtt megkezdte volna Jézus a nyilvános működését bemerítkezett, a pusztában megkísértetett a sátántól, akinek ellenállt.

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 12:57

Unokatestvérek voltak.

Keresztelő Szent Jánosn zsidó szokás szerint pap volt, akárcsak apja, Zakariás. A Templomban kellett volna szolgálnia és mielőtt kivonult a pusztába egészen biztosan ott is szolgált.
A kivonulása súlyos kritika volt az ellen a züllöttség, erkölcstelenség, hitehagyás ellen amit az ottani szolgálata alatt tapasztalhatott. Ezért hirdette a bűnbánatot, előkészítve az Úr működését is egyben.

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 11:40

" De sem ő sem tanítványai nem tudták biztosan, hogy Jézus-e a Messiás"

Már,hogy a csudába ne tudta volna János, hogy kicsoda Jézus, hiszen már János anyjának is kinyilvánította a Szentlélek. :) Mi másért nevezte volna a Mária méhében levő magzatot Urának?

"Honnan van az nékem, hogy az én Uramnak anyja jön el hozzám!"

János ki is mondta ezt, amikor Jézus arra kérte, hogy megkeresztelje:

"13Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. 14János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” 15Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki."

Miért nem akarta megkeresztelni Jézust? Mert tudta, hogy:

"11Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni."

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 12:14

Elég egy kicsit elgondolkodni azon milyen végtelenül változatos a teremtett világ, vagy azon, hogy nincs két egyforma ember azonos ujjlenyomattal, nemhogy azonos személyiséggel, mindjárt rájövünk arra, hogy a Teremtő Isten nem egy kaptafára gyártott minket, kontár módra.

A szeretetére adott válaszunk sem azonos, ilyen elvárása sem az Atyának, sem Jézusnak nincs felénk. Különbözőképpen élik meg az emberek az Istennek átadott életük mindennapjait, ez a kezdet kezdete óta így volt és most is így van. Már a kereszténység hajnalán, az első időkben is voltak remeték, szerzetesrendek, ők azon kevesek akik már itt, a földi életben is jelként mutatnak a menyország felé, ahol nincs házasság, nem mennek férjhez, nem nősülnek. Nem a nagy tömegek útja, de Istennek tetsző út. A zsidók között is voltak nazírok.

Tévedésben vannak azok, akik csak úgy tudják elképzelni a megélt istenhitet, az Istennek szánt életet, ahogyan arra ők képesek és ezt akarnák mindenki más számára is, mert nem tudják elfogadni, hogy mivel a Teremtő nem fröccsöntve gyártott minket embereket, ebben sem vagyunk teljesen egyformák.

Miért tenne a vallás másolattá? Ez hülyeség.

Azért néznek ki nagyon hasonlóan mert ima elmélkedés közben kb ugyanolyan arcot vágnak.

Ez minden imádkozóra, elmélkedőre vagy dícsőítőre igaz. Ha egy vidám vasárnapról betennének ide egy fotót azt látnánk, hogy az emberek a képen kb ugyanúgy emelik a magasba a kezüket, átszellemült arccal stb.Keresztelő Szent János tanúságtétele:

29Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. 30Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. 31Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel.” 32Ezután János tanúsította: „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt. 33Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. 34Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia. (Jn 1,29)

35Másnap megint ott állt János két tanítványával, 36s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” 37E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött.

35Másnap megint ott állt János két tanítványával, 36s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” 37E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. (Jn 1,35)

Neked tulajdonképpen mi a célod azzal amit itt a katolikus mandineren csinálsz?

Úgy értem ez az egész felelősségre vonósdi, hogy miért nem merítkezel be, meg az összes többi megjegyzés, szurkapiszka, odamondósdi.

Kíváncsi vagyok, hogy mi válthatja ki ezt egy magát hívőnek tartó keresztényből?

Számomra ugyanis még a gondolat is nevetséges és abszurd, hogy teszem azt felmegyek a hitgyüli oldalára, vagy a buddhistákhoz, mormonokhoz, édesmindegy, és osztani kezdem őket.

Hát persze, hogy unokatestvérek voltak.

Legnagyobb valószínűség szerint az esszénusok qumráni közösségében nevelkedett.
Innen hívta az Úr (Szentlélek) a Megváltó fellépésének előkészítésére. Bűnbánatot hírdetet, vagyis követelte a belső megtérést, a gondolkodásmód megváltozását, amit metanoinának nevezünk. Izajás róla jövendölt 40,3

Megjelentek nála a farizeusok, akik az Írás mellett a hagyományokat is szigorúan megtartották, ami sokszor külsőségekbe ment át.
A szadduceusok is, de ők a hagyományokat elvetették.

Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével, a farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa.
Lk 7,29-30

Jánost az egész életre szóló megtartoztatás, nem, mint papot, hanem, mint nazirt jellemzi. Nem is házasodott.
János mégis inkább próféta és nem nazireus, hiszen, "már az anyja méhében a Szentlélek tölti el." Lk 1,15
Lukácsnál ez a prófétálás adományát jelenti.

Az rendben van, hogy papi családból származott, de sehol nem olvasni, hogy ő is betöltötte volna ezt a szolgálatot bármikor, pedig a róla szóló történetek a saját tanítványi köréből származnak.

Válaszok:
ottapont | 2016. augusztus 12. 15:23

"Hogy halljátok az evangéliumot."

Köszönjük Emese!

Az Evangéliumot olvassuk és a templomban vagy hittanon hallgatjuk is. De nem "csak" az Evangéliumot, hanem a Szentírást. Vagyis az Ószövetséget, ApCselt, páli és apostoli leveleket kihagytad. Mi azokat is olvassuk, hallgatjuk, tanuljuk és tanítjuk.

Keresztelő János küldöttsége.

Közben János a börtönben hallott Jézus tetteiről. Elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg: „Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus így válaszolt és mondta: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik rajtam.” Amikor azok elmentek, Jézus Jánosról kezdett beszélni a tömegnek: „Mit mentetek ki látni a pusztába? Széltől hajladozó nádat?...
Mt 11,2-19


Keresztelő János küldöttsége

Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hívatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: „Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: „Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.”...
Lk 7,18-35

Vagyis bizonytalanok voltak. Jézus Izajás próféta szavaival adja meg a választ.
Vagyis a Messiás Jáhve szolgájának formájában jött el és nem a zsidók által várt diadalmas királyként.

Válaszok:
ottapont | 2016. augusztus 12. 15:26

A tanítást vagyis Isten Országának a hirdetését, ami Jézus programbeszéde volt.
Igen a nyilvános működéséről beszéltem.
Az evangéliumok kihangsúlyozzák, hogy amikor János működése végetért, (bebörtönözték) akkor kezdődött el Jézusé. A kettő nem együtt és nem egyszerre.
Pont azért, hogy különbséget tudjanak tenni János és a Messiás között.

Ne felejtsd el, hogy János és Jézus tanítványi köre között vita és feszültség alakult ki. Az evangéliumok is hozzák ezt a vitát.
"Némelyek szemére vetették: János tanítványai böjtölnek és imádkoznak, s ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid ellenben esznek és isznak."
Lk 5,33
Máténál, "odamentek hozzá a tanítványai és megkérdezték" Mt 9,14

Nevetséges vagy, amikor megpróbálsz a katolikusok fölé emelkedni. Mert nem beszélgetőpartnernek tekintesz bennünket ez már világosan látszik. Közben pedig ilyen hülyeségeket írsz, mint pl. itt is.

"akkor miért nem követted legalább abban, ahogyan Jézus megkeresztelte?"

Mi van??? Kit keresztelt meg Jézus? Jánost? :)

Hű, de nagy "titkot" osztottál meg acidoval! :)
Alámerítő Jánosnak hívták Keresztelő Jánost és ezt MINDEN katolikus tudja, csak neked lehetett újdonság, különben nem ilyen lekezelően írtad volna acidonak.

Nem rólam van szó! Tájékozódj előbb, mielőtt szóvá tennél valamit. Vagyis olvass! És ne okoskodj!
Volt egy megjegyzése ottapontnak felém. Mert én ezt írtam.

"De sem ő sem tanítványai nem tudták biztosan, hogy Jézus-e a Messiás"

ottapont válasza nekem:
"Már,hogy a csudába ne tudta volna János, hogy kicsoda Jézus, hiszen már János anyjának is kinyilvánította a Szentlélek. :) Mi másért nevezte volna a Mária méhében levő magzatot Urának?"

Ezért tartottam szükségesnek az Evangéliumból bizonyítani, azt amit írtam.

"- egyébként nem csak tanítás volt, ahogyan azt te szeretnéd értelmezni,"

Arról beszéltem, hogy nem egyszerre tanítottak.
Jézus nyilvános működése akkor kezdődött... vagyis ebben belefoglaltatik minden, amit Jézus életéről tudunk.
Az csak természetes, hogy be is mutatta.

Figyelj ide! Eddig azt gondoltam, hogy a Szentírást valamennyire ismerő ember vagy. Mert, ha az lennél nem akadnál föl ilyen dolgokon, amik egy Szentírást ismerő, naponta olvasó, tudó emberek között fel sem merül.

Neked is jó vitatkozást kívánok!

Válaszok:
ottapont | 2016. augusztus 12. 15:40

Keresztelő Jánost egyébként nagy kezdőbetűvel írjuk. Csak, hogy tudd!

Az evangélium kétezer év óta hirdetve van a katolikus egyházban.

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 16:57

A napokban hallgattam egy püspök homíliáját arról, hogy Keresztelő Szent János, papi család sarjaként a templomban kellett szolgáljon. Szintén ő említette, hogy anyja Erzsébet is papi családból származott, Áron főpap családjából.
Szerinte a Heródes korára jellemző erőszak, korrupció megfertőzte a Templom légkörét is, hatalmi harcok, machinációk helyszíne lett, és persze a pénz és ahhoz való ragaszkodás is fontos tényezővé vált.
Ezt látva János kivonult a pusztába, ahogyan nagy elődei is tették, a próféták, és elkezdte az Istentől kapott küldetésének a beteljesítését.


Azt, hogy valószínűleg esszénusok qumráni közösségében nevelkedett hol olvastad?

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 20:08

Jó, hogy emlékeztettél erzekre a részekre.
Igazad van, Jézus Messiás volta ezek szerint még János előtt sem volt felfedve. Akkor válik világossá számára amikor a tanítványok meghozzák Jézustól a választ, bizonyságot pedig az Atya tesz róla amikor Jézus elmegy Jánoshoz, hogy megkeresztelje.

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 17:45

'Pontosabban bemerítette. Mert azt ugye tudod, hogy az a szó, hogy "kereszetel" egyáltalán nincs benne a Bibliában, hanem csak az a szó szerepel, hogy "bemerít"?'

Ehhez képest magad írtad 14:33 kor:

22. Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzék velök, és keresztele.
23. János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járulának és megkeresztelkedének.

Ami azt illeti a hitvitának nem sok értelmét látom, egészen pontosan semmit.

Mert van ugye ez az ellenséges, lenéző magatartás velünk, katolikusokkal szemben, és a mögötte levő szellemiség, amivel nincs mit kezdeni és nem is érdemes.

Be lehet menni ebbe az utcába és reagálni minden egyes provokációra, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy ennek bármi jó hozadéka volna.
Végül is ki-ki eldönti adott helyzetben mi a helyes és érdemes. Ki tudja, még az is lehet, hogy lelki haszon származik belőle, feltéve ha mi megőrizzük a türelmünket és nem vesszük át a lenéző stílust.

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 16:55

Szeretem a hitvitákat, közös gondolkodásra inspirál. Újra olvasásra, a Szentírás gondosabb tanulmányozására, a tanultak ismétlésére valamint a tudás átadására.
A zsidók is milyen jól el tudnak vitatkozni egy egy szó, a mondatok értelmén.

Ennek viszont Isti-Pistivel én sem látom értelmét.
Mellébeszél, terel nem vitatkozik tisztességesen.
Bár legalább nem férfi soviniszta.
Ami ezt a lekezelő magatartását illeti a katolikusokkal szemben, hát annak semmi alapja sincs, mert nincs mögötte annyi tudás, mint nekünk, csak okoskodás. Ha pedig tud valamit, akkor úgy tálalja, mintha megtalálta volna a bölcsek kövét, miközben egy mindenki által tudott dolgot közöl.

Egy kérdésem van még hozzá, amire nem válaszolt, bár acidoval gúnyolódott a témában.

Válaszok:
ottapont | 2016. augusztus 12. 17:16

Ha nem lenne katolikus egyház, nem lenne bibe belekötnie, mert nem ismerné az Újszövetséget. Se.

Na igen, egy dolog keresni egy-egy szó vagy szentírási rész értelmét, megvilágítani a benne rejlő tanítást, kibontani visszavetítve az Ószöv.re, stb. ezeknek a dolgoknak valóban van értéke.
Én ezt nem tartom hitvitának, hanem értékes eszmecserének, jellemző rá a másik fél felé irányuló tisztelet, a különbözőség ellenére. Nem sok ilyet lehet itt tapasztalni azok részéről akik idejárnak leszólni, beszólni, fölényeskedni.

Ezt írtad acidonak. Ismerős?

"Ne viccelj már, egy snassz méz is mennyibe kerül, hát még ha úgy címkézik, hogy "bio", hát még, ha vadméz. Még nem vad méhek se nagyon vannak, nemhogy vadméhek manapság."

Tegnap kérdeztem tőled, hogy tudod-e egyáltalán, hogy mi az a vadméz? "Elfelejtettél" válaszolni.

"A sáska bizonyos vélemények szerint valamilyen növény lehet, de ha nem, akkor is kóser étel, és valószínűen nagyon tápláló."

Nincsenek ilyen vélemények. A sáska egy állat és pl. Egyiptomban ehetsz méregdrágán.

A zsidók nem ilyen Messiásra vártak. Nem olyanra, aki belső megtérésre buzdít. Ezért nem ismerik el ma sem Messiásként Jézust.
Ők azt mondják, hogy ha kinézünk az ablakon és békét látunk a Földön, akkor jött el a Messiás.

Válaszok:
ottapont | 2016. augusztus 12. 17:54

A többségükre igaz amit írsz, de sokan voltak akik elismerték, ők a tanítványai, követői lettek. Ma is vannak zsidók akik hiszik, hogy Jézus Krisztus a Messiás, ők a messianisztikus zsidók.
Láttam egy dokumentumfilmet nemrég róluk, egyre több a megtérés köztük is. Sokan közülük arról számoltak be, hogy közvetlenül álomban kaptak bizonyságot Krisztusról, ez érdekes módon a muszlimból kereszténnyé váltaknál is megvan.

Válaszok:
Sulammit | 2016. augusztus 12. 20:13

Lehet, hogy ott szolgált, (Templom) Bár idősek voltak a szülei, nem tudom, hogy ki vezethette be, ki taníthatta a gyakorlati dolgokat Jánosnak.

Egy kis érdekesség.
Apja Abia papi osztálya a nyolcadik volt abból a 24 papi osztályból 1 Krón 24, 7-19
Egy egy papi osztály hetenként váltotta egymást így kétszer kerültek sorra évenként. Egyes osztályok nemzedékre oszlottak így sorsolással döntötték el a pap személyét. tömjénáldozat, (illat) bemutatása kiemelt szolgálat volt. Aki ebben részesült, további sorsolásból kimaradt.
Krisztus korában a papság száma, kb. 7500 volt.
A tömjénáldozat bemutatása pedig egy ritka eseménynek számított egy pap életében. Zakariásnak ez jutott osztályrészül, amikor Gábriel jobb kéz felől megjelent neki.
Naponta kétszer mutatták be ezt az áldozatot hajnalban és délután.
A Misna szerint Áron áldását kellett volna elmondania a nép fölött a négy segítőjével. Tovább volt benn, jelet kért stb. jelezte és a nép megértette, hogy jelenése volt.
Erzsébet is papi és ahogy írod Áron családjából származott.

Ismerte az esszénusokat és a tanítványai is. János apostolról tudjuk, hogy K. János tanítványa volt és az evangéliuma tartalmaz olyan szövegeket, amik erre utalnak.
Rózsa Hubánál olvastam.
Azt viszont többeknél, hogy puszta utalhat arra is, hogy János kapcsolatban volt a qumráni közösséggel.
A qumráni közösségbe felvettek kisgyermekeket is nevelésre, akikhez, húsz éves kortól lehetett belépni a rendbe.
A qumrániak szokása volt a vízbemerítés fürdőzései.
Később kivált közülük, Isten hívására. Ez csak egy feltételezés.

"Egyes exegéták (Rózsa H. J.A. Fitzmayer) lehetségesnek tartják, hogy a pusztai tartózkodásra való rövid megjegyzés arra utal, hogy János a qumráni esszénisoknál növekedett fel. Josephus Flavius egyes megjegyzése szerint, a qumráni közösség, ténylegesen vett föl kis gyermekeket nevelésre. Zsidó háború II. 8. Emellett János szigorú életmódja, a megtérésre irányuló tanítása, és az általa alkalmazott szertartás (alámerítés) bizonyos hasonlóságot mutatnak fel az esszénusokkal. Ennek következtében mi sem tartjuk kizártnak, hogy János kapcsolatban állhatott a qumrániakkal, bár ezt egyértelműen bizonyítani nem igen lehet. Az viszont biztos, hogy nem lett soha a közösség tagja, hiszen az evangéliumok egyöntetű tanúsága szerint független prófétaként lépett fel Júdea sivatagában."
Kocsis Imre Lukács evangéliuma.

Én is láttam egy videót róluk. Izraelben üldözik őket.
Pannonhalmán táncolhattak az oltár előtt, valamelyik húsvétkor.
Sok zsidó van, aki keresztény hitre tér. Pl. Erdő Péter családja is.
Nagyon tetszik Római főrabbijának, - a nevét most nem keresem ki, - megtérése a náci idők után. Nagyon érdekes története van.

Hallottál már arról, hogy szerkesztés?

Ezt már cáfoltam, keresd meg.

Nem kell felhívni a "szíves figyelmemet" arra, amit magam is tudok.
Mivel Szentírásról beszélgetünk, ezt a stílust alkalmazd a veled egy közösségben járókkal szemben.

Több tiszteletet kérek a veled beszélgető katolikusoknak. Nem tudom, hogy sikerül e ez neked.

Igen, róla beszéltem. Köszi, itt még meg sem néztem.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában