Mi lett veled, Európa?

2016. május 9. 8:09

Ferenc pápa
Vatikáni Rádió
Egy új európai humanizmusról álmodom, a humanizáció állandó előrehaladásáról, amelyhez szükség van emlékezetre, bátorságra, egészséges és emberi utópiára.

„A teremtőképesség, a tehetség, az újrakezdés képessége és a saját korlátokból való kilépés alkotja Európa lelkét. A múlt században azt tanúsította az emberiség előtt, hogy lehetséges az újrakezdés: a tragikus összeütközések esztendei után, melyek a legszörnyűbb világháborúban csúcsosodtak ki, egy előzmények nélküli újdonság támadt a történelmében, Isten kegyelme által. A háborús romhalmaz hamvai sem tudták kioltani a reménységet és az alapító atyák szívében ott izzott az európai terv. Ők tették le a béke bástyájának és az egyes államok által épített háznak az alapjait, nem utasítás révén, hanem a közjó szabad választása által. Európa, megannyi megosztottság után, végre önmagára talált és elkezdte építeni a házát.  (...)

Európa a népek családjaként mindjobban kibővült, de mostanában úgy tűnik, hogy egyre kevésbé érzi sajátjának a közös otthon falait, amelyeket olykor az atyák felvilágosult tervétől eltérve húztak fel. Az egység újdonságának a légköre egyre inkább kihunyóban van és mi – itt Ferenc pápa Európa nevében fogalmazott – az egykori terv gyermekei engedünk az önzésünknek, a saját hasznunkat nézzük és sajátos kerítések építésére gondolunk. Mindazonáltal a belenyugvás és a fáradtság nem tartozik Európa lelkületéhez, ugyanis a nehézségek az egység erőteljes motorjaivá válhatnak. (...)

Európa nagymama lett, elfáradt és megöregedett, nem termékeny és nem életerős már, és hogy nagy eszméi, melyek Európát egykor megmozgatták és ösztönözték, mára elvesztették vonzerejüket: Úgy tűnik, hogy Európa elhagyta alkotó- és teremtőképességét. Inkább arra hajlik, hogy területeket biztosítson, lövészárkokkal veszi körül magát, ahelyett hogy új erőket teremtene a társadalomban, melyek képesek mozgósítani annak összes rétegét és szereplőit”. (...)

Mi lett veled, humanista Európa, az emberi jogok, a demokrácia, a szabadság védelmezője? Mi történt veled Európa, költők, filozófusok, művészek, zenészek és irodalmárok földje? Népek és nemzetek anyja, aki meg tudta védeni testvérei emberi méltóságát? (...)

Értelmemmel és szívemmel, reménnyel és hiú nosztalgiák nélkül, mint egy gyermek, aki Európában, mint anyában, ismét megtalálja életének és hitének gyökerét, egy új európai humanizmusról álmodom, a humanizáció állandó előrehaladásáról, amelyhez szükség van emlékezetre, bátorságra, egészséges és emberi utópiára. Fiatal Európáról álmodok, amely képes még rá, hogy anya legyen, aki gondozza gyermekét, aki testvérként segíti a szegényeket, a befogadást keresőket. Olyan Európáról, amely érvényre juttatja a betegeket és időseket, hogy ne legyenek leselejtezve. Olyan Európáról, amelyben migránsnak lenni nem bűntény, hanem felhívás egy nagyobb elkötelezettségre az egész emberi lény méltóságával, ahol a fiatalok a becsületesség tiszta levegőjét szívják be, szeretik a kultúra és az egyszerű élet szépségeit, amelyet még nem szennyeztek be a fogyasztói társadalom véget nem érő szükségletei, ahol megházasodni és gyermekeket nevelni felelősség és nagy öröm, nem pedig probléma a munkanélküliség miatt. A családok Európájáról álmodok, amelyben a politikák inkább a gyermekek születésére összpontosítanak, mintsem a javak növekedésére. Olyan Európáról, amely előmozdítja és védelmezi mindenki jogait, anélkül, hogy elfeledné mindenki iránti kötelességeit. Olyan Európáról, amelyről nem lehet elmondani, hogy utolsó utópiája az emberi jogokra irányuló elkötelezettsége volt.” 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 85 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Őszinte hitet tett a migráció mellett.

Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból (Mt 21)

Tim. 6.10: "Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak."

Demográfia javítása, 80 ezer euró, a társadalom felforgatása, politikai célok, emberi életek veszélyeztetése, több száz, ezer kilométeren keresztül való utaztatás, stb..
Ezek lennének a humanitárius megoldások?

Szeretett Szentatya ! Nem kellene a Szentháromság létvalóságát háttérbe szorítani , egy - ki tudja hányféleképpen értelmezett - úgynevezett "humanizmus" javára . Jézus valóságos Isten és ember , tökéletes Megváltó , végtelen lét és szeretet . Ne köntörfalazzunk , Ő mindannyiunk üdvössége , s ez minden időkre érvénye , mert az örök-időfeletti létével átfog mindent és felszabadít !

Ferenc pápa az elmúlt évtizedek legkeresztényibb katolikus vezetője. Azt képviseli, amiről az egyháznak a szégyenletes pedofil-botrányok és pénzmosási ügyek helyett szólnia kell: az evangéliumi alapértékekhez - szeretet, elfogadás, szegények, üldözöttek segítése, tolerancia, megbocsájtás, mértékletesség stb. - való visszatérést. Csak azoknak van problémájuk a pápa üzenetével, akik nem ismerik, nem gyakorolják a hegyi beszéd erkölcsi elveit.

a celebpápát hallhattuk beszélni a német delegáció látogatása után...

van több kérdés???

"Fiatal Európáról álmodok, amely képes még rá, hogy anya legyen..."

Helyett: olyan fiatal Európa kellene, amelyikben anyák ÉS apák számára is van hely.

"aki gondozza gyermekét, aki testvérként segíti a szegényeket, a befogadást keresőket."

Helyett: aki, megszüli gyermekeit és bátran harcol saját értékeiért, testvéreivel összefogva az ellenségei ellen.

Áruló. Esetleg diverzáns.

Nincs ezzel a beszéddel úgy általánosságban semmi probléma, sőt kifejezetten pozitív, hogy a vállalati érdekekkel szemben és a munkanélküliség leküzdéséért emel szót. Az a baj, hogy a humanizmus, a befogadás és a párbeszéd melletti kiállás mögött valójában mindössze a muszlim beköltözők támogatása áll.

"Ha van egy szó, amelyet fáradhatatlanul kell ismételnünk, akkor az a párbeszéd. Minden lehetséges eszközzel elő kell mozdítanunk a párbeszéd kultúráját. Ez azt is jelenti, hogy a másikat értékes beszédpartnerként ismerjük el."

Ismételgethetjük ugyan fáradhatatlanul a párbeszéd szándékát, csakhogy attól nem lesz párbeszéd, mert ahhoz két fél kell. Az iszlám pedig egyelőre nem szándékozik párbeszédet folytatni sem a kereszténységgel sem a humanizmussal, egyéb nyugati "kultúrákról", nem is beszélve. Nemcsak a vad iszlám, amely egyenesen ki akar irtani bennünket, de a "mérsékelt" iszlám sem. Sőt, mondjuk már ki végre egyértelműen és világosan, soha nem is folytatott és soha nem is akart párbeszédet folytatni senkivel, aki és ami más, mint ő.

Annak természetesen örül, ha ölelgetik és simogatják, mert könnyebben halad a célja felé, amely nem más, mint a hódítás. Ám nem becsüli az ölelgetőket és simogatókat, hanem magában jobban megveti őket, mint azokat, akik szembeszállnak vele.

Krisztus valóban szeretetre, alázatra és befogadásra buzdította követőit, de vajon vágóhídra is küldte őket azokkal szemben, akikre mindez nem hat? S mi lett volna, ha Péter utódai az elmúlt századokban fáradhatatlan párbeszédre buzdították volna híveiket védekezés helyett?

Eljutottam oda, hogy katolikusként ezt a Bergogliót a megtestesült Antikrisztusnak tartsam: egy szemfényvesztő hamis pap, aki sima beszédével a kereszténység romlását okozza.

Én többet nem imádkozom a misén Ferenc pápáért, mert számomra ő nem Krisztus földi helytartója, hanem az Úr egyházának elárulója. Jogunk és kötelességünk mindenféle engedelmességet neki megtagadni: keresztényként Isten országát kell szolgálnunk és védelmeznünk a celebpápa köntösébe bújt Antikrisztus és szövetségeseivel szemben.

"... a nehézségek az egység erőteljes motorjaivá válhatnak."

Pontosan. Nehézségek: erőszakos migráció és tehetetlen, nem európai érdekeket szolgáló Unió. Ebből születik az új kontinentális egység, amely a nemzetek önrendelkezésén alapul, és amelynek célja a hagyományos európai értékek - kereszténység, család, nemzetek és kultúrák sokszínűsége - megőrzése.

"Olyan Európáról, amely előmozdítja és védelmezi mindenki jogait, anélkül, hogy elfeledné mindenki iránti kötelességeit."
Ez is jogos. A mindenki jogaiba beletartoznak az őshonos európaiak jogai is. Például ahhoz, hogy asszonyait ne erőszakolják meg. Vagy ahhoz, hogy ne robbantsák föl a repteeit és metróit. Vagy ahhoz, hogy a gyermekei biztonságban, az őseik által létrehozott országban és kultúrában nőhessenek fel. Gondolom, hogy az európai politikai "elit" elsődleges feladata ezzel foglalkozni. Mindenki más jogai ezt követően jöhetnek. Amint Izrael vagy az USA is elsősorban a saját polgárainak jogait képviseli és garantálja, mindenki más csak ezután következik.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés