Keresztény dzsihád

2016. március 28. 16:49

Balavány György
hvg.hu
Háborús narratívájának megfelelően a mai kereszténység egyszerre defenzív, vagyis védekező jellegű, és agresszív. Úgy véli, a túlélése érdekében – Isten nevében – le kell győznie a világot.

„Háborús narratívájának megfelelően a mai kereszténység egyszerre defenzív, vagyis védekező jellegű, és agresszív. Úgy véli, a túlélése érdekében – Isten nevében – le kell győznie a világot. Sőt, úgy harcol, mintha Istent kéne megvédenie. Egyszerre folyik az ún. hitvédelem és a világ erőszakos krisztianizálása, vagyis az a törekvés, hogy az egyház szemlélete az egyházon kívül, akár törvények formájában érvényesülhessen – lásd a melegházasság körüli összecsapásokat, ahol a nem-hívőket is az állítólag biblikus magatartásra akarnák kényszeríteni.

Van ennek a tendenciának egy sokat emlegetett vezérigéje, így hangzik: »Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!« (Máté 28, 19-20, Károli fordítás.) Ha egy defenzív-agresszív kereszténnyel vitatkozol, ezt a »missziói parancs« néven ismert locus classicus-t biztosan a fejedhez fogja vágni.

Jó, akkor legyen ez a mai szentlecke. Tényleg úgy tűnik, itt a világ határozott krisztianizálására kapott utasítást az egyház, és ez egy bizonyos értelemben igaz is – a kereszténység ab ovo misszionáló vallás. De nem úgy, hogy »menjetek, és erőltessétek rá a meggyőződéseteket mindenkire.« Nézzük meg jobban, mit is mond? Mire kellene „megtanítani” az egyházon kívüli világot? Arra, amit Jézus parancsolt. Aha, és mit parancsolt, mai  nyelvre fordítva:  tanított vagy képviselt, az életével, a tetteivel, a halálával?

Most radikális kijelentéseket fogok tenni, vállalva ennek kockázatait. Amit Jézus képviselt és a tanítványaira hagyott, az pontosan az ellentéte az egyház jellemző magatartásának  Amikor Jézus parancsról beszél, akkor – az evangéliumi kontextust figyelembe véve – nem valami basáskodó uralmi rendszert akar, hanem szeretetet. Márk 12:30-31-ben ő maga mondja: »Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből... és szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.« A názáreti rabbi, aki a keresztény hagyomány szerint a megígért Messiás, nem holmi decens és fegyelmezett rendszert, hanem a szeretet etikáját hirdette meg: a teljes erőszakmentességet, a sértésekre kedvességgel való reagálást, mások szükségeinek enyhítését vagy akár átvállalását, a következményekkel nem is törődő, feltétel nélküli befogadást, a tevékeny szeretetgyakorlást, akár a vallásos szertartások, intézmények és struktúrák helyett is. Ezért beszél a templom lerombolásáról, és ezért mondja: »Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.« (Máté 9, 13.) Jézus egy ilyen útra hívta el a követőit. Isten nem parancsolta, hogy oltalmazzuk meg őt a világgal szemben. Krisztus nem a világ ellen harcolt, hanem a világért, és az Írás szerint ez a harc vitte a keresztre, és ez diadalmaskodott a feltámadásakor.

Isten nem gyűlöli a világot, azt csak egyház teszi.»Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.« (János 3,16.) – azt mondják egyes írásmagyarázók, ez a mondat a Biblia szíve. Mennyire menő lenne már, ha ez a szív dobogna hallhatóan a keresztény egyházban! Egyháztagként mondom: a gyökeres változáshoz, amely nélkül az egyház rövidesen értelmét veszti, nem valami új  tan beemelése szükséges, csupán  az, hogy felfedezzük és magunkhoz  öleljük a régit, az eredetit, amit, illetve akit elhagytunk: Krisztust. Ez a hitelesség ára és egyetlen receptje, semmi más.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 161 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Robbantásos merénylet a pakisztáni Lahor-ban:
"Az év egyik első meleg estéjén sokan keresték fel a parkot, és sokan voltak közöttük pakisztáni keresztények, akik a húsvéti fesztiválra érkeztek a parkhoz tartozó vidámparkba."
MTI, 2016. március 28, tehát ma.

Több, mint 400 halott és sebesült.

Keresztény dzsihád?

"A harag a Biblia szerint egyfajta Istentől jövő energia, amely a problémamegoldást hivatott elősegíteni. A bibliai harag példái között említhetjük azt az esetet, amikor Pál szembeszegült Péterrel, aki rossz példát mutatott (Gal 2:11-14), amikor Dávid felháborodott a Nátán prófétától hallott igazságtalanságon (2Sám 12), vagy amikor Jézus haragra gerjedt annak láttán, hogy egyes zsidók megszentségtelenítik az istentiszteletet a jeruzsálemi templomban (Jn 2:13-18). Vegyük észre, hogy sem Pál, sem Dávid, sem pedig Jézus nem önmagát védte, hanem vagy másokat vagy egy alapelvet vett a védelmébe."
Forrás: Mit mond a Biblia a haragról

Válaszok:
kalotaszeg | 2016. március 28. 23:34

És a templomosok is annak vallják? Te meg, ha megkérdeznek, nyilván normálisnak vallod magad. Holott nem vagy az.

1.Balavány írt egy teológiainak álcázott politológiai cikket / a térítés=dzsihád / . Na , ezt jól megaszonta...
2. Balavány úr , a kereszténység kezdettől fogva missziós , mert Jézus egyetemes .
3. Éppen ezért ne írjon kapitális csacsiságot arról , hogy az egyház léte értelmét veszti . A katolikus egyház az idők végéig az Úr Jézus tanúja . A bűnösök szentegyházaként !
4. Balavány írt egy idealista cikket , s ezért a realitástól elrugaszkodva borong . Márpedig , ez a hús-vér konkrét egyház van , ez képviseli az Úr Jézus valódi jelenlétét / ahogyan az Úr Jézus szereti ezt a közösséget , s ezen keresztül az egész világot / , s nem Balavány valamiféle katar szektája .

Menjen el egy misére !...Ott láthatja a feltámadottan visszatért Úr Jézust ! Tegyen jót egy embertársának , s a velünk levő Krisztusnak tette ! Olvasson Bibliát , az Örök Logosz tér be Önhöz !

A Spanyol Inkvizíció időtartama alatt, 1540 és 1700 között körülbelül 87,000 eljárást folytattak le, amelyek eredményeként legalább 1303 embert végeztek ki. (ezerháromszázhárom)
Forrás: az angol nyelvű Wikipaedia közlése 2011 december 16-i állással. (A téma 29 oldalából a 19. oldalon összesített eredmény)
Az eljárások hatékonyságára vonatkozóan érdemes megvizsgálni, hány eljárásra lett volna szükség a Szovjetunió kommunista fennhatósága alatt, hogy arányaiban ennyi kivégzést eredményezzenek.
Mivel a Wikipaedia összesítése „legalább” 1303-at említ, e számot konzervatívan megduplázom, így 2,606 kivégzést kapunk körülbelül 87,000 eljárásra. Tehát halottanként 33.83 eljárásra volt szükség.

Azt tudjuk a Hawaii Egyetem professzorának R J Rummel becsléséből, hogy a szovjet kommunista uralom alatt 61,911,000 volt az idő előtt, erőszakos halállal halt személyek száma. Ezt kell megszorozni 33.83-al ahhoz, hogy megkapjuk a Spanyol Inkvizícióban alkalmazott eljárások száma - halálok száma aránypárt. Az eredmény 2,094,449,100.
Tehát több mint kettő milliárd bírósági eljárást kellett volna lefolytatni a szovjet kommunistáknak, hogy módszertani arányaiban megfeleljenek a spanyol inkvizíciónak.

Ha ennyi nem zajlott le, az azt jelenti, hogy mennyivel volt önkényesebb a szovjet kommunista emberirtás az Inkvizíciónál.

Írta mindezt Balavány az isteni szeretet nevében.

André köszönetet mondhat neki a Pride-on.

A cikk kevés igazsága mellé túl sok blődséget és hazugságot kanyarított a szerző.

"Abban egy igaz szó sincs."

Ez túlzás.

Ilyen alapon egy ország mindenkori legfőbb vezetője is népszerű, még akkor is, ha a népéből milliókat irtat ki...

1.A döntés a tied .
2.Nem kell szembeállítani a "szobai" és az egyéb találkozási módokat .
3. A mise az egyházias , mert a hit közösségi is .
4.A teljes lét közvetített ! De : a közvetített létet egyénilag kell átvenni !
5. A lelkiismerti szabdság a közvetítéssel együtt is "végállomás" , azaz , akarta ellenére senkit nem lehet Istenhez vinni .
6. Végül : majd az Úr ítéli meg mindenki életét .

Ennek mi köze bármihez? Én csak azt mondtam, hogy az ismertség nem egyenlő a népszerűséggel, és egy poszt megszerzésétől nem lesz az ember automatikusan népszerű.

Lefordítom, mit jelent amit írtál: Ferenc pápa az általa elkövetett mocsokságok és meg nem tett helyes lépések mellett is népszerű (vagy ha végletesen engedékenyen állunk hozzá: ha Ferenc pápa semmit sem csinál, akkor is népszerű), mert a bárányai vakok és/vagy gyengék és/vagy buták, és ez nem rossz és nem ártalmas senki számára. Szerintem rossz és ártalmas, elsősorban a hívek számára. Legalábbis jelenleg, hiszen még megjöhet az eszük, és máglyára vethetik Ferencüket.

Többször is elolvastam. Azt írtad, amit írtam.

Ha millió és milliárd embert csapnék be, lehet, hogy magamnak is ugyanazt kívánnám...

Nagyon szépen írt. Számon tartottuk. Azután jött egy 180 fokos fordulat, ami azóta is tart.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés