A keresztyén pesszimizmusról

2016. március 21. 15:18

Köntös László
reposzt
A keresztyén messianizmus alapvetően pesszimista mindenféle politikai messianizmushoz képest. Nem hiszi ugyanis azt, hogy az ember valaha is képes lenne meghaladni önmagát, vagyis a benne lévő rosszat.

„A keresztyén messianizmus radikálisan szakít mindenféle olyan reménnyel, amelyet az éltet, hogy csak egy lépés, s itt lesz már a Kánaán. Brutálisan hangzik, de a keresztyén messianizmus nem gondolja azt, hogy valamely erőfeszítés, avagy politikai messiás, vagy valamely messinaisztikus eszme révén van megoldás a mindenkori emberi krízisre. A keresztyén messianizmus nem gondolja azt, hogy csak jönnie kell valakinek, aki majd képes lesz arra, hogy már itt, ebben a világban megteremtse az álomban és utópiában mindig is jelenlévő szép és boldog emberi életet, s hogy ezzel kielégítse a mindenkori ember vágyát a maradéktalan boldogságra. A keresztyén messianizmus azt gondolja, hogy nincs és nem is lehet evilági messiás, mert az emberi lét úgy, ahogy van, megoldhatatlan, és a krízis nem felszámolható. A keresztyén messianizmus szakít azzal az ideával, hogy az ember tulajdonképpen jó, s ha van is benne rossz, az kijavítható és korrigálható. 

A keresztyén messianizmus alapvetően pesszimista mindenféle politikai messianizmushoz képest.  Nem hiszi ugyanis azt, hogy az ember valaha is képes lenne meghaladni önmagát, vagyis a benne lévő rosszat.  A keresztyén pesszimizmus azt gondolja, hogy a rossz az emberben kitörölhetetlenül, meghaladhatatlanul és megmásíthatatlanul jelen van. A keresztyén pesszimizmus azt gondolja, hogy a rossz nem pusztán a mindenkori emberi identitás járulékos része, hanem identitásalkotó eleme.  A keresztyén pesszimizmus nem gondolja azt, hogy rossz emberekkel fel lehet építeni a jó társadalmát. A keresztyén pesszimizmus persze nem gondolja azt, hogy minden ember egyformán rossz, s hogy egy tömeggyilkos és egy tisztességes polgár közé egyenlőségjelet lehet tenni.  De azt igenis gondolja, hogy az ideális jó szempontjából kivétel nélkül mindenki elégtelen, mert nincs tökéletes ember. Nincs senki sem, akiben valamilyen formában ne lenne jelen a rossz. Nincs senki sem, aki az egyetlen jónak, Istennek meg tudna felelni, s ezért, ha a valódi és teljes emberség kritériuma az Istennek való megfelelés, akkor mindenki elbukott, s erkölcsileg mindenki elégtelen. Nincs kivétel. A keresztyén pesszimizmus nem gondolja azt, hogy vannak jó emberek és vannak rossz emberek. Istenhez képest mindenki rossz. Ugyanakkor ezt természetesen nem a rossz igazolása, avagy beletörődés a tragikus emberi sorsba.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 40 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Úgy hiszem jól beszélsz!

Azt írja Köntös:
"A keresztyén messianizmus alapvetően pesszimista mindenféle politikai messianizmushoz képest.
Nem hiszi ugyanis azt, hogy az ember valaha is képes lenne meghaladni önmagát,
vagyis a benne lévő rosszat."

nota bene A "keresztyén messianizmus" alapvető várakozása Jézus második
(nagy dicsőségben való) eljövetelében való hit lehet, semmi egyéb.
Semmi egyéb úgynevezett "politikai-messianizmus", hanem csakis a Jézus ejövetele által bekövetkező, politikaiként is értelmezhető és értelmezendő esemény.


Ha szerinted Jairus a Köntös-i hozzáállás rossz-ság emberbenlakozásáról és meghaladás(á)ról amolyan zsidós hozzáállás, én osztozom is meg nem is nézetedben , hiszen például
Jézus maga farizeus-"Írástudók"-hoz fordul egyszerünek tűnő de
igen komplex Krisztosz-Messiás-kérdésével ,tanító jellegű kérdésével:

"" - Miképpen vélekedtek ti a Krisztus (Khrisztú, Strong-number 5547) felől?
,Kinek a fia az?
- A Dávidé."" [ Jézus tovább is kérdez :) ]

Máté22:42--46 , Márk12:35--37 , Luk20:41--44 (és Zsolt110:1)

Akár bizony "politikai-messianizmus" aspektusából is Megérdemelne Jézus (az egyébként a fi-ságra, a leszármazási kérdéskörre szűkítő) kérdésfölvetése egy komolyabb mélyelemzést!!

Sőt a Khrisztosz és a Meshicha szavak szóetimológiájába meg lexikon-szócikkébe is bele szükséges bonyolódni szerintem.

A Szentírás az Öröm Evangéliuma.
Számtalan helyet és példát tudnék erre hozni neked.
Ha Jézus komor, örömtelen, nevetni nem tudó lett volna, nem sereglettek volna hozzá a gyerekek.

"Az utókor, azért nem írta meg: Krisztus könnyezve nevetett, mert a hitet mondani iszonyú nehéz lehetett."

Ne feledd, hogy Jézus hívő embereket tanított nem hitetleneket.

Isten Országáról (a mennyországról, Atyja lakhelyéről) csak örömmel lehet beszélni.
Ne feledd evangélium=örömhír. "Örömhírt mondok nektek" gondolod, hogy ezt szomorúan, depressziósan tette? Több empátiát Zsolt.

Itt van még egy szöveg linkje, s ebben a

"Már bevezető megjegyzéseiben autoriter hangon kijelenti Scholem, hogy"

kezdetü bekezdés taglalja a "keresztyén messianizmus"
és a másik ,a "politikai messianizmus" differenciáit.

""A messianizmus befelé fordulása Scholem szerint „menekülés”, kísérlet „megkerülni a messiási igény igazzá bizonyulásának lehetőségét” a történelem színpadán.""

Gershom Scholem szerint tehát éppúgy van ahogyan emitt topikunkbéli Köntös László állítja:
a "keresztyén messianizmus" pesszimistább a politikai messianizmushoz képest.

(és:
Köntös László hozzáááása ilyen módon "zsidós" ;)

QED :-D

http://pilpul.net/komoly/messi..

Az lenne, hogy annak néznek. Lelki szemetesládának.
Egy anya élete, folytonos odaadás.

Ma is örülök a mának és mégsem nevetgélek.
Az öröm ugyanis nem egyenlő a nevetéssel.

Jézus életét vagyis az Evangéliumokat elolvastad-e már?

Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt!

Jézus első csodáját egy lakodalomban tette.
Oda nem szomorkodni jár az ember. Minden evangélista azt emeli ki az életéből amit a legfontosabbnak tartott.
Jézusra azt mondták a farizeusok, hogy eszem, iszom, borissza ember. Lehet ezt depisen tenni?
Virágvasárnap volt. Az emberek pálmaleveleket, a ruháikat tették a lába elé, amikor bevonult Jeruzsálembe. Ő pedig depisen ült volna a szamárcsikó hátán?
Ismerd meg Jézus életét és ne találj ki róla elképesztő dolgokat.
Ha nevetsz tudsz közben beszélni? Gondolkozz már el egy kicsit! Öröm hír, az Öröm híre és nem a humor fesztiválra írt humoreszkek az Evangéliumok.

Olvasd el az öröm példabeszédeit.
Az elveszett bárány (Lk 15, 1-7)
Az elveszett drachma (Lk 15 8-10)
A tékozló fiú Lk 15 11-32)

"Az öröm Istennél lakozik, onnét érkezik hozzánk, megragadja a szellemet, lelket, testet, egész valónkat, s ahol ez az öröm egy embert megragadott, szétárad, magával ragad és felszakít zárt ajtókat.
Van öröm, mely a szív fájdalmáról, ínségéről félelméről nem tud, ez legfeljebb csak pillanatokra tudja azt megbénítani, de tartósan nem! Isten öröme a bölcső szegénységén a kereszt ínségén ment át, ezért legyőzhetetlen, megdönthetetlen. Az öröm nem tagadja a meglévő ínséget, de benne megtalálja Istent. Nem tagadja a bűn komolyságát, de épp így találja meg a megbocsátást. Beletekint a halál arculatába, de épp benne találja meg az életet.
D. Bonhoeffer

Ma nagycsütörtök, holnap nagypéntek van. Egy kis gondolatébresztőt fogadj el tőlem ezekre a napokra.

Az emberlét csúcspontja az ÖRÖM, amit tanulni is lehet, csak jól meg kell választanunk a tanítómesterünket, aki számunkra Jézus Krisztus.
Ő az öröm forrása, aki tanítását örömhírnek, tanítványait Isten Ajándékának nevezi (Jn 17, 6-7; 1 Kor 6, 19-20)
Ha Isten az öröm forrása, és ajándékozója, Jézus az örömünk az Ajándék, a Szentlélek is személyes Öröm.

Az örömhírt az a Jézus hirdette, akinek magának is része volt a megpróbáltatásban, szenvedésben, de még a keresztjét hordozva sem vonta vissza, az örömhírről szóló tanítását.
Tanítványai, ezt a keresztutat saját sorsukkal azonosítva sem riadtak vissza attól, hogy tanúságot tegyenek az örömhírt hirdető Jézusról és maguk is Krisztus örömhírét hirdessék.

Arra, most nincs időm, - mivel a téma gazdagsága kimeríthetetlen - hogy a Szentírásban az ÖRÖM nagyívű felfestését mutassam be neked.
Keresd és találd meg az öröm színeinek felvillanásait az elbeszélésekben.

"Nem véletlen, hogy az Isten parancsolatát komolyan vevő vallások (judaizmus, protestáns keresztyénség) tiltják az istenség kiábrázolását"

Jézus valóságos ember volt. Vagyis megtestesült Isten. Így természetes, hogy lehetett ábrázolni.
Meg is tették, az ikonokon mind ugyanaz a Jézus-arc tekint ránk.
Nem kellene elfelejtened azt, hogy miért? Azért, mert a kortársak ismerték, látták. Művészemberek nemcsak az őskorba éltek.
A Turini lepel is ezt a Jézus arcot, Jézus testet őrzi.
http://rtl.hu/rtlklub/fokusz/c..

Ami a HVG-ben megjelent, nem csak a "mélykeresztények" körében váltott ki "hisztérikus őrjöngést" már, ahogy te fogalmazod.
Az legyen a te problémád, ha ilyen Jézus-arcot őrzöl magadban.
Aki a szépséget teremtette, maga ne lenne szép?

Azzal természetesen egyetértek, hogy ne a filmekből, hanem a Szentírásból ismerje meg Jézust.

De ez a mondatod nevetséges. Nem véletlen, hogy az Isten parancsolatát komolyan vevő vallások (judaizmus, protestáns keresztyénség)

Vagyis a katolikus vallás Isten parancsát nem komolyan vevő vallás?
Melyik parancsolatát veszitek ezenkívül még komolyan?

Jézus valóságos Isten volt. Nem volt titok előtte az emberi szenvedés, az emberi nyomorúság.
Miért jött közénk? "Nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek."
Noé történetében mondja Isten, hogy Nem pusztítom el többet a Földet az ember miatt, mert ifjúkora óta rosszra hajlik a szíve. Nagyjából így van, nézd meg pontosabban.

Mi az, hogy "Jézushoz mentek egypáran"?

Zsolt! Így nem lehet a Szentírásról, beszélgetni, ha el sem olvastad.
Mindig magadból indulsz ki, hogy téged letaglózna, te depi lennél tőle, neked rossz lenne a hangulatod.
Mert ez jól látszik.
"Az én gondolatom, nem a ti gondolataitok." mondja Isten.

Jézus ott volt a Teremtésnél, egy az Atyával, pontosan ismeri az embert, tudja mi a nyomor és a szenvedés. Nem gyógyítani jött, bár azt is megtette, de nem mindenkivel, hanem megtérésre hív.
TÉGED IS!

Erre nagy súlyt helyeztek, de a többi paranccsal mi van?

Az ortodoxia (ikonok) nem középkori ábrázolás.

Hála Istennek Michelangelo festményét nem tudtátok tönkretenni. Az van.

A Turini Lepel Jézus testlenyomatár őrzi.

Az, hogy kinek mi a szép, az valóban ízlés kérdése.
Nekik szép és ez a lényeg.

Az ortodoxiát azért hoztam példának, mert korán keletkeztek az ikonok.
Jézus köztünk járt. Ismerték, nem is kevesen, tehát, simán ábrázolhatták a kortársai. Azért írtam neked, hogy nem csak az Őskorban voltak művészek, (barlangfestmények).

Azt kérdeztem, hogy milyen parancsolatot vesz a reformáció ilyen vehemensen komolyan, mint a képábrázolás tilalmát. Ami ügye az aranyborjú és társai, (bálványok) tilalmára vonatkozott, nem pedig Jézus ábrázolásokra.

Hát akkor lássuk csak, mit mond erről a számotokra létfontosságú parancsolatról Jézus.

A gazdag ifjú

Máté 19:16-28
Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: "Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
Ő így válaszolt neki: "Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat."
Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus így felelt: "Ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan,
tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat!"
Az ifjú erre ezt mondta: "Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem?"
Jézus így válaszolt neki: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem."

Mt 16, 16-22

Szóval ne fetisizáljuk azt a második parancsolatot.

http://uj.katolikus.hu/lelkise..

Válaszok:
Sulammit | 2016. március 27. 13:09

"Mellébeszélsz. Miért lenne fétisizálás az, ha megállapítom, a keresztyénségen belül nem mindenki tartja meg ezt a parancsolatot?"

Te beszélsz mellé.
Nem azt mondtad, hogy a "kereszténységen belül".

kgyula Hozzászóló kiszűrése 2016. március 24. 21:01
@zsoltkom
"Nem véletlen, hogy az Isten parancsolatát komolyan vevő vallások (judaizmus, protestáns keresztyénség) tiltják az istenség kiábrázolását."

Valóban körbetekerték, miután rendbe tették a testet. Csakhogy Jézusnál ez elmaradt, mert nem volt idő rá.
Az asszonyok azért mentek kora hajnalban a sírhoz, hogy ezt a hiányt pótolják.
Jézus testét le kellett mosni a vértől, be kellett balzsamozni, bekenni az olajjal. Olvashatod Jánosnál, hogy Nikodémus és Arimateai József, "fogták a testet és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték." Jn 19 40
Nem volt érdemes addig körbetekerni, amíg ezek a szertartások el nem lettek végezve. Az előkészület napjára való tekintettel, viszont erre nem volt idő.

A Turini lepel történetében nem kötelező egy katolikusnak sem hinni. DE!
Vagyis a katolikus egy hiszékeny, minden tudományosságot félretévő egyház, bezzeg, nálatok reformátusoknál van a bölcsek köve. Legalábbis ezt sugallod.
Nagy tévedésben vagy, vagytok, és nem ez az egyetlen a Szentírással kapcsolatban, Jézus tanításával kapcsolatban.

"mert akkor nem a búval-bélelt jutna az ember eszébe."

Csak a te eszedbe Zsolt!

"Ilyen keveset tudva Jézusról, hogy még a haját sem tudjuk milyen, nem merészség példaképnek állítani?"

Ha tudnád, akkor lehetne példaképnek állítani szerinted? A szeme színét sem tudjuk. És akkor mi van? Akkor már smafú az egész megváltás?

Azért árulj már el nekem valamit.
Ha nem hiszel Istenben, miért töltjük itt veled az időt azzal, hogy bizonygassuk neked, hogy a keresztények jobbak, mint az Istent tagadók, vagyis te, pl.

Ha összehasonlítást akarsz, azt javaslom neked, hogy próbáld ki a keresztény életet is.
Az életed nagyobb részét Istentagadóként élted.
Pár hónapra, vagy pár hétre próbáld ki ennek az ellenkezőjét, hogy ne nekem kelljen bizonygatnom, hanem tapasztalatot nyerjél. Na mit szólsz hozzá?

Azt nyilván tudod, hogy Dávid vörös hajú volt. Na már most, akkor fehér bőrű volt, vöröses barna szemmel.

Nézz utána, hogy Palesztina földjén milyen típusú emberek éltek.
Az, hogy izmos munkásteste volt, az természetes, a munkájából kifolyólag.

Jézust az ikonok sötétbarna hajjal barna bőrrel és barna szemmel ábrázolták.

@Sulammit
Azt nyilván tudod, hogy Dávid vörös hajú volt. Na már most, akkor fehér bőrű volt, vöröses barna szemmel.

Nézz utána, hogy Palesztina földjén milyen típusú emberek éltek.
Az, hogy izmos munkásteste volt, az természetes, a munkájából kifolyólag.

Jézust az ikonok sötétbarna hajjal barna bőrrel és barna szemmel ábrázolták.

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
Ezt bizony eldöntöttük jóval több, mint ezer éve.
Nem ismered ezek szerint az Apostoli hitvallást sem.

Nem sejtem, Zsolt, hanem tudom! És ez nagy különbség.

Ha a nagyböjtben péntekenként, - amikor szigorú hústilalom van - húst ettem volna, nekem is lelkiismereti problémát okozott volna. Nem csak a nagymamáinknak, vagy azok idejében.

Írd csak le nyugodtan továbbra is a gondolataidat.
Nagy részükkel nem értek egyet.
Azt gondoltam, hogy legalább a szent három napban elcsendesedsz, de nem. Így sosem fogod meghallani Isten szavát, válaszait. Hiszen mindig csak magadra figyelsz.

"Ha pedig Isten, mi szüksége volt emberi alakra és főként véges életre?
Nem érthetett mindenhez és nem lehetett mindenhol. Sem emberként sem Istenként nem tudott kiteljesedni. Nagyon rossz lehetett neki úgy meghalni, hogy többet is tehetett volna."

Figyelj ide! Ezek olyan gyerekes kérdések, feltételezések, már ne is haragudj.

A neten is megtalálhatod a Katolikus Egyház Katekizmusa c. könyvet két kötetes, és a Dogmatika c. könyvet több szerzőtől. Olvass bele, számtalan kérdésedre meg fogod kapni a választ.

Kérted, hogy írjak valamit, pár mondatot az üdvösségről. Ha rövidet akarsz akkor ezt írhatom neked, hogy az ember, csak Jézus Krisztus megváltó kegyelméből üdvözülhet. És a keresztény ember megigazulásának útja, hogy hittel fordul Krisztus felé és átadja neki az életét. Emellett azt is valljuk, hogy a jó cselekedeteinknek szükségképpen következniük kell hitünkből.

Meggyőzhetetlen vagy. Tanulmányozd a kort, hogy mi illett egy rabbinak, egy felnőtt zsidó férfinak és mi nem.
Aztán olvasd el Jézus programbeszédét.

"Nem véletlen, hogy az Isten parancsolatát komolyan vevő vallások (judaizmus, protestáns keresztyénség) tiltják az istenség kiábrázolását."

Akkor ez mit jelent szerinted? Én értem bele, vagy te írod bele?
Nincs bennem ellenszenv a véleményeid iránt.

Igen Tamásra azt mondjuk, hogy mi vagyunk. Mi akik már nem láttuk Jézust.

Sokan vizsgálták a Leplet. Nagyon sok könyv, tanulmány jelent meg róla.

Nem ezt mondtam én is? DE!
"A Turini lepel történetében nem kötelező egy katolikusnak sem hinni."

Mi is ugyan ezt valljuk a hitünkről.

Azt hittem, hogy másként fogsz érvelni. Izajás szavait vártam. Az Ebed-Jahve dalok 4. énekéből.
"Nem volt sem szép, sem ékes( hisz láttuk) külsejére nézve nem volt vonzó." Iz 53,2

Mi nem láttuk, de sokan látták. Pálról is tudjuk, hogyan nézett ki.

Mondtam, hogy olvasd el Jézus programbeszédét.

Most olvastam amit zokninak írtál.
Sok kérdésed van, és sokakat érdeklő kérdések.
A legjobb tudásom szerint fogok válaszolni rá.
Először megadom a helyeket, hogy mi az amit el kell olvasnod. Mellyek Jézus programbeszédei.

Amit zokni írt neked annak pont az ellenkezőjét gondolom.
Beszélgetni fogunk egymással. Ha valamire nem emlékszem, vagy feltehetően rosszul, azt szoktam mondani, hogy majd odafönn, (nincs odafönn) megkérdezem Istent, ill. megkérem, hogy mutassa meg, hogyan is volt az az esemény.
Vannak olyan festmények, ahol úgy ábrázolja a festő a megdicsőülteket, ahogy zokni írta. Kész unalom az egész. És ugyanaz a festő a poklot színesnek, mozgalmasnak.
Olvastam egy történetet: egy kisfiú mondta a nagymamájának, hogy ő NEM akar a mennybe kerülni.
mert ott mindig csak imádkozni kell.
Amit tudunk azt a Szentírásból tudjuk, mert Jézus azért beszélt róla.

e vigyázz, mert emberi hasonlatokkal tudjuk csak érzékeltetni, hiszen OTT, nincs se tér, se idő.

Egyenlőre a helyeket adom meg.
Jézus programbeszéde vagyis Isten uralma elkezdődött.

Mk. 1, 14-15 Márk szerinti evangélium az első a négy evangélium között.

Mt 4,12-17; Lk 4 14-30; Jn 2,1-12

Majd,ha lesz kérdésed ezekkel kapcsolatban válaszolok.

Szívesen. A Szentírással kapcsolatos mindenféle dolgot, - olvasni, hallgatni, beszélni, beszélgetni - nagyon szeretek.
Kérdezve tudunk haladni. Egy híres és bölcs, nagyon szeretett professzorom mondta, hogy rossz kérdés nincs, csak rossz válasz.
Az igaz, hogy számtalanszor próbára teszed a türelmemet, de csak azért, mert keveset olvasol és sokat kérdezel.
Én sokat olvastam, nagyon figyeltem és úgy kérdeztem sokat. Kérdeztél még régebben a tanulási módszeremről.A legfontosabbat kihagytam. mindig imádkoztam előtte. Mindig Istent kérem, hogy vezessen, hogy ne a saját (hülye) fejem - így szoktam mondani, - után menjek.

Jézust nagyon nem érdekelte, hogy megszólják, vagy sem. Mindenért megszólták.
Lakodalomba, vendégségbe járt, bűnös emberekhez is.
Szóba állt nőkkel, ami nagy "szentségtörésnek" számított, főleg egy rabbinál.
Folyamatosan szemére hányták a szokások semmibevételét, de rá is fáztak, mert kaptak a nyakukba hideget és meleget a farizeusok, szadduceusok, írástudok. Tehetetlenek voltak Jézus válaszaival szemben.

A Biblia a legjobb, legszebb, legérdekesebb olvasmány. Minden benne van, még az is, ami tabunak számít.

A videó egy részét néztem meg, mert nagyon késő volt. Nem nevettem, hanem figyeltem az emberek reakcióit.

A zsidóknál nem ritka a vörös haj.

"Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű."
1Sám 16,12

"Amikor azonban felnézett és meglátta Dávidot, semmibe vette, mert még fiatal volt, szép külsejű vörös ifjú."
1Sám 17,42

"Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hiszen elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet." 1Sám 16,7

Csak, egyetértésem jeléül.

Ezt nézd meg. Amennyiben kíváncsi vagy Dávid Katalinra a következő linket is, bár nagyon rövid.

https://www.youtube.com/watch?..

https://www.youtube.com/watch?..

Rózsa Huba professzor urat feltétlenül hallgasd meg.

Világvége a bibliai hagyományban az előadásának a címe.

https://www.youtube.com/watch?..
A Társulati Esték a Pázmány Jogi Karán van.
Szentkirályi utca. A Spartacus mellett.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában