Magyarországon rendezik a következő eucharisztikus világkongresszust

2016. január 31. 14:30
1938 után 2020-ban újra Magyarország rendezheti az eucharisztikus világkongresszust. A katolikus egyház tanítása szerint az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztust hirdető és ünneplő egyhetes kongresszust négyévente rendezik meg.

Magyarországon rendezik meg a következő eucharisztikus világkongresszust 2020-ban – jelentette be Ferenc pápa vasárnap az 51. kongresszust lezáró szentmisére küldött videoüzenetében a Fülöp-szigeteki Cebuban. A katolikus egyház tanítása szerint az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztust hirdető és ünneplő egyhetes kongresszust négyévente rendezik meg. 

Magyarország második alkalommal ad majd otthont az eseménynek. Az 1938 májusában Budapesten megtartott 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró, a Hősök terén bemutatott szentmiséjén félmillió hívő vett részt.

Magyar küldöttség is volt a Fülöp-szigeteken

A Fülöp-szigeteki Cebu városában január 2-án kezdődött 51. kongresszuson tíz fős magyar küldöttség is részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetésével. A küldöttség tagjai voltak Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök és Székely János esztergom-budapesti segédpüspök – tájékoztatott Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense.

Az esemény záró szentmiséjét – amelyet a Bonum TV közvetített – Charles Maung Bo bíboros, rangooni érsek, a pápa legátusa mutatta be többszázezer hívő előtt. A szertartás végén Piero Marini érsek, a kongresszusok szervezéséért felelős pápai bizottság elnöke nyújtotta át a pápa videoüzenetét.

Az 1938-as budapesti kongresszust szintén a Fülöp-szigeteken, akkor Manilában jelentették be, ahol 33. kongresszust tartották – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának közleményében. A katolikus egyház 1881 óta szervezi meg az eucharisztikus világkongresszusokat.

Összesen 75 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Talán marad még addig Európában néhány katolikus ország, sziget. A kongresszus fő témája várhatóan Európa újraevangelizálása lesz. S talán az iszlám beillesztése a katolikus teológiába, a hétköznapi együttélésbe, az Ábrahám hívők egymásra találása.

Angelo Scola milánói érsek éppen most jelentette ki, hogy az iszlám ünnepeit be kell illeszteni a katolikus iskolák rendszerébe. Tekintettel ara, hogy Itáliában a tanulók húsz százaléka már nem olasz származású, ezért az iszlámnak helyet kell adni a közéletben is.

Nem szabad lemondani a jászolról, de el kell fogadni az iszlám sajátosságait is. A plurális társadalom legyen befogadó, mindenki fejezhesse ki magát, hitét. Mondotta az érsek.

Az Olaszországban törvénykezési szakaszban tartó meleg házasságok, meleg párok által gyermekek örökbefogadása kapcsán Scola világosan foglalt állást. A család és a meleg házasság, s a gyermekek vállalása két teljesen külön álló dolog. A baloldali olasz kormány által tervezett engedélyezés Scola szerint súlyos antropológiai és szociális károkkal járna.

A mecsetek építésével viszont egyetértett. A migráció kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a befogadáshoz új Marchall segélyre van szükség.

Itáliában már több iskolában megtiltották a karácsonyi énekek éneklését, pályaudvaron eltávolították ismert és tisztelt apostol mozaikját a falról, iskolákban levették a keresztet. Mindez a Pápa hazájában,a szeme előtt.

A Pápának eddig egy érdemi lépése volt, hogy elment a római zsinagógába. A nyáj meg szerteszét széled. Márpedig Európa iszlamizációját csak a zsidó-keresztény összefogással lehet megakadályozni.

Az Úr Jézus mint valóságos Isten , végtelen lét-hatalmával és szeretetével átjár , hordoz minden létet . Feltámadottként hitelesítette szavait : az én testem VALÓBAN étel...Amit a végtelen lét-hatalmú Isten mond , azt senki nem bírálhatja felül . Az Eucharisztikus Világkongresszus segíteni fog minden jóakaratú embert emberi élete jobb megértésében és boldogabb megvalósításában . Az Örök Élet Kenyerét imádni , ünnepelni kell , nem csak a szentmisén !

Puszta emberi megközelítéssel lehetetlen az Istent felfogni . A hit azt jelenti , hogy valaki a létet az abszolút lét , Isten léte alapján érti . Akinek tehát van hite , az érti a Kongresszust is , az Eucharisztiát is . A hit ugyanis nem értelem ellenes , hanem értelem feletti . Az Isten transzcendens , minden határt meghaladó létével közösségben minden ember arra hivatott , hogy örökké éljen . Javaslom , olvassa el Weissmahr Béla Filozófiai istentan c. könyvét .

1.A végtelen lét és élet kimeríthetetlen téma ! Nem pusztán elméletileg , hanem gyakorlatiasan is . Például : közös imádkozás , hála kifejezése a jelenlevő Úr Jézus iránt . Énekek , beszélgetések , a világ minden tájáról ideérkezett hívő-társak megismerése stb.
2.Az eucharisztia tükrében végső mélységben lehet érteni , például , hogy mi az ünnep , a szeretet , az élet értelmessége , a szenvedés legyőzése , a szegények segítése , a házasság , a tanítás , az öröm , a boldogság stb. vagyis az élet összes lényeges témája tartalma lehet a Kongresszusnak !

Carl Gustav Jung a háza homlokzatára ezt írta ki öles-aranyozott betűkkel : vocatus , atque non vocatus , Deus aderit / Híva , vagy hívatlanul , Isten jelen van / Az Isten abszolút léte mindent önállóvá téve alkot meg / a szabd Isten szabaddá tesz /, ezért a halálig mindenki lehetőséget kap a hitre . Azután jön a számadás . Ez nem fenyegetés , ez realitás . Aquinoi szent Tamás írta : szívesen veszem bírámul azt , aki a keresztig menően szeretett engem !

Minden ember abszolút különbséget tesz a jó és a rossz között : a jónak lennie KELL , a rossz ne létezzen . Az ítélet tehát már zajlik , az idők végén csak leplezetlenül kiderül minden . Nem zsarolás ez , hanem a tetteink lét-minőségének végleges feltárulása .

1. Az Eucharisztiával foglalkozik .
2.Az Eucharisztia Jézus valóságos jelenléte a kenyér és bor színében . Jézus valósága pedig a kereszténység középpontja .

Jézus a lelkiismereten keresztül is mindenkit elér , hiszen a primer lelkiismeret az abszolút létről szól . Ha valaki önhibáján kívül nem jut el Jézus hitben való elismerésére , de lelkiismeretesen teszi a jót , az üdvözülhet , akkor is , ha nem keresztény . Például , egy derék ateista ember , ha - akármiért - képtelen elismerni hitben az Úr Jézust , de tisztességesen él , üdvözülhet . A végén minden kiderül...

A szentírás az egyház könyve , a katolikus egyház érti jól ! Kezdettől fogva , az Utolsó Vacsora résztvevői , az apostolok , tanúsították Jézus akaratát , hogy az Eucharisztiában is közöttünk akar lenni . A kenyér és a bor az Ő jelenlétének a hordozói , kifejezői !

Értse meg : az Eucharisztia témája minden egyebet is magában foglal , mert a szentségi Jézus tart fenn minden létet . Persze , a központi téma a szorosan vett Eucharisztikus imádat lesz , de ez nem elszigetelhető a többi életkérdéstől !

Komoly válaszra miért idétlenkedik ? Így magát diszkvalifikálja egy tisztes beszélgetésből...

Pedig , higgye el , érti ! Ugyanis , a nem-értés észlelése már sz előzetes értést fejezi ki . Más szóval : az ember mint ember a teljes létet már eleve érti , s ezt kell élete folyamán részleteznie , behoznia , alkalmaznia ! A szilárdságtan - Műszaki Fóiskolán magam is tanultam - elvont , ezért egzakt : ott nem kell másal foglalkozni , csak az erőkkel , tehát ez lényegesen kisebb lét-tartalom ,azaz , jobban áttekinthető...

Mát Szókratész megmondta , hogy minden tudás a nem-tudással kezdődik . Például : a kérdés már jelzi , hogy valami tud a kérdező , mert amit egyáltalán nem ismer , arról kérdezni sem lehet . Ugyanakkor azért kérdez ,mert szeretné elmélyíteni a még hiányos tudást...N. Cusanus , Hegel , és más gondolodók is rámutattak erre a fontos és lényeges valóság- megismerési összefüggésre .

A Katolikus Egyház bármely rendezvénye kedvéért melyik közterünket gyalulták le, melyik parkunkat vagy erdőnket betonozták le??

Annyira jó lenne, ha csak egy példát írnál, plz!

Rémes, hogy mennyire irreleváns hozzászólás! :O

Az 1938-as Kongresszusról érdemes elolvasni az alábbi cikkeket

http://www.bibl.u-szeged.hu/ha..

http://lexikon.katolikus.hu/N/..

Érdekesség, hogy a '38-as esemény előtt szintén a FÜlöp-szigetek adott helyt a Kongresszusnak.

Szerintem csodálatos, nagy jelentőségű dolog.

Deo gratias!

A keresztény tanítás az üdvözültekről annyit mond , hogy a szentek biztosan üdvözültek . Azonban még Judásról sem állítja kifejezetten , hogy elkárhozott , bár Jézus a kárhozat fiának nevezte... Vagyis : az ítélet az Isten titka . Ha egy ateista azért ateista , mert nem kínálták fel neki eléggé színvonalasan hitet , akkor ez mentőkörülmény lehet . A két biblikus idézet arról szól , hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tenni a hitért , s ezt meg is kell tenni , mert a hit értelmes !

Válaszok:
Csomorkany | 2016. február 2. 8:07

Ezt most miért kellett? Mire volt jó? Mondd!
Nem szoktál hibázni, de ez most megtörtént.
"erdőnket fogunk lebetonozni?"

"hiszem, hogy Isten nem gonosz semmiféle pokol tüze nem vár oda át"
Nem is Isten a gonosz, hanem némely ember.
Nem Isten a bosszúálló, hiszen láthatnád a Szentírásban, - ha olvasnád - hogy végsőkig gyakorolja irgalmát.
Ha nem hiszed a poklot, akkor nem ismered a Szentírást.
Nem hiszel Jézus Krisztusnak.
A Szentírás a kárhozatot, mindig a TUDATOS gonoszsággal emlegeti.
Az a gonoszság, megátalkodottság, amikor az ember egész személyes szabadságával, a rossz mellett dönt és nem is hajlandó azt felülvizsgálni.
Isten nem erőszakolja rá senkire a szeretetét és az üdvösséget sem.
A megátalkodott nem fogadja ezt el, szembefordul vele. Ezért nincs "véletlen" elkárhozás. És az örök büntetést sem lehet tragédiának nevezni.
Ha olvasnád a Szentírást akkor tudnád, hogy a kárhozat örök. Számtalan helyen megtalálhatnád.

A pénz egy eszköz és nem szorul imádatra.
Persze van akiknél Isten pótlék, nem vitás.

Na és kik azok?

Így sokkal jobb. Ugye?

https://www.youtube.com/watch?..

Nem imád. Használ.

Isten megismerhetetlensége a megismertségéből fakad ...Ugyanis a léte kimeríthetetlen Titok . Azt ismerjük meg , hogy a léte , valósága minden korlátot meghalad...Így tehát a további fejtegetései is hibásak .

A kérdés szerkezete : valamennyit tudok , de még nem eleget...Tudniillik , az ember nem Isten...Az Isten mindent egyszerre megismer az ember csak lépésről-lépésre , s soha nem ér a nem-tematikusan tudott lét-ismeret tematikus kifejtésének a végére . Ezért egy örökkévalóságon át sem unatkozunk majd...

Erre nem gondoltam :( de nem érzem, hogy ütné egymást a két dolog.
Felfogható valamiféle kvázi jóvátételként is.

A történelem pedig ismétli önmagát, de talán nem ennyire szolgaian. Reméljük.

Töredelmesen bevallom, hogy inkább bro1-gyel értek egyet, bármennyire meg fog lepődni. Hogy élhetne rendes, tisztességes életet az, aki pont a Teremtőjének nem hálás?

C.S.Lewisnek van egy jó mondása a témáról (emlékezetből): "Téged, aki kérdezed, hogy Isten tud-e hit nélkül üdvözíteni, Isten nem akar hit nélkül üdvözíteni."

Lewis arról beszél, hogy mivel Isten kegyelme messze felülmúlja a képzeletünket, ezért remélhetjük, hogy valamilyen módon fölkínálja az üdvösséget olyanoknak is, akik soha nem hallották a keresztény örömhírt Krisztusról mondjuk Tuniszban, vagy az ókori Egyiptomban. Viszont aki hallja a keresztény igehirdetést, annak Isten egészen pontosan ezt kínálta föl az üdvösség útjaként, és nem más úton akarja üdvözíteni. Így ha más utak felől érdeklődik, azzal egyszerűen azt fejezi ki, hogy elutasítja Isten ajánlatát.

Ja, ha te az üdvösséget jócselekedetek megdolgozott bérének tartod, akkor kicsit távolabbról kell kezdened a kereszténységgel való ismerkedést. Én pl. nem vagyok különösebben jó ember.

Te azért írogatsz a keresztény témájú cikkeknél, mert térítesz?
A hívő keresztényeket próbálod megtéríteni az ateizmusra, vagy miféle zavaros világnézetedre?

Nem fog menni, csak szólok.

Ha pedig csak a grafomániádat akarod így kiélni, akkor arra szívesen ajándékozok neked egy pár füzetet meg néhány golyóstollat. Az még sokkal nagyobb kielégülést ad majd, meglásd.

Zavaros hozzászólásaid egyre kevesebb ember érdeklődését keltik fel közülünk. A hölgyek is hanyagolnak... szóval ideje más társaságot keresni, ahol majd értékelik rendkívüli intellektusodat :D

Válaszok:
Sulammit | 2016. február 9. 10:13

Mondom: messzebbről kellene kezdened az ismerkedést a kereszténységgel. Abban a terjedelemben, ami a mandin reális, nem tudom helyretenni azokat a tévképzeteket, amelyeket pl. a legutóbbi hozzászólásod tükröz.

Pl. Nem: az üdvösség nem wellness hotel. A Biblia szerint szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit biztosan tudunk róla, az az, hogy örök együttlét a föltámadt Krisztussal. Vö. a keresztény hitvallás azon hitágazata, hogy "és országának nem lesz vége"

Bocs, de ami nem megy, az nem megy. Érdemi hittani ismeretek nélkül harcolsz itt szalmabábokkal, amiket keresztény tanításnak képzelsz, és elvárod, hogy mi meg ledöntsük azokat, hogy újakat építhess. Ez tényleg teljesen céltalan. A keresztény tanítás hozzáférhető, megismerhető, nosza!

Pont ez volt veled a problémám. Hogy mindig azt mondtad, hogy én biztos így gondolom, meg biztos úgy gondolom. És meg sem kérdezted, hogyan gondolom.
Amit te gondoltál, azt gondoltad, hogy én is azt gondolom.
A saját kitekert gondolataidat tulajdonítottad nekem.

"Egy beszélgetésben előbb-utóbb kiderül, hogy még a legkiválóbb istenhívő sem ingyen tesz jót."
Ez már megint fájt.

Az üdvösség, elsősorban, nem a vágyunk, hanem a célunk.

Nem végleg mondtam neked, hogy Isten Áldjon! csak egy időre. Azt ugye tudod?

"Most egy ideig nincs kedvem beszélgetni veled, mert elvetted a kedvem tőle." Isten áldjon!
Ezt írtam neked. "egy ideig" nem azt, hogy végleg.
Ez egy szép katolikus köszönés, hogy Isten áldjon.

Most azért jelentkeztem, mert láttam, hogy Ancilla mit írt neked.
Neki is akartam írni, hogy én nem hagytalak el, csak egy kis időre elbúcsúztam tőled.

Tudom, hogy rosszulesett neked, de pont a békesség megőrzéséért tettem. Igen béke van. Különben sem vagyok haragtartó.

Az üdvösségről is akartam neked írni, - mert látom, most ez érdekel téged - de még kgyulának sem írtam le mindent amit akartam az Eucharisztiával kapcsolatban.

Megtudnád-e szerezni Szent Ágostontól a Vallomások c. könyvét? Bármelyik fordítás jó. El kellene olvasnod. Mindent leír magáról kendőzetlenül. Sokat töprengett ő is. Hiszen filozófikus alkat. Te is az vagy. Csakhogy az embernek időnként magának kell megtalálnia a válaszokat, amit magának vagy másoknak feltesz. Nem mindig másoktól a kész választ, amit vagy elfogad, vagy nem.

Túl sokat töprengsz és nem hagyod hatni magadra a válaszokat. Hagyj időt magadnak, hogy megérjenek benned, ne azonnal újrakérdezz.
Próbáld TE megtalálni a választ.
Nekem azért könnyű, mert a másik ember helyzetébe, gondolataiba könnyű beleélnem magam. Empátia. De ennél sokkal több. Ha azt akarom tudni, hogy mit gondol a másik, mit érez, egyszerűen, mint egy overálba, belebújok, a másik emberbe felhúzom a cipzárt és kész.

Tudom, hogy vergődsz, kínlódsz, nem érzed jól magad a bőrödben. Nem velünk, velem van bajod, hanem magaddal.
Üresítsd ki magad, dobj ki minden szemetet, rossz gondolatokat, mert ha telepakolod magad mindenfélével, hogy költözzön be Isten?! Készíts neki helyet.

Holnap hamvazószerda van. Ezzel megkezdődik a nagyböjt. Hamvaszkodj meg. Ha nem tudsz, mert dolgozol, akkor vasárnap. Bár sok templomban akkor már nem lehet. És jöhetnek a fogadalmak, lemondások Istennek ajánlva, Istennek a segítségét kérve, hogy sikerüljön.
Ne agyalj annyit, hanem kezdd el a keresztényéletet! Olyat, amilyen szerinted kell, hogy legyen. Magadon próbáld ki. Te valósítsd meg, amit másoknál hiányolsz.
Imádkozzál sokat. Tudod az imádkozás, beszélgetés Istennel. Nem a már kész imádságokra gondolok, hanem a te személyes beszélgetésedre a személyes Istennel.
Mindent mondj el neki. És utána maradj csöndben. Nagyon zaklatott vagy. Ilyen állapotban persze, hogy nem hallod meg a válaszát. Csendesedj el.
Imádkozom érted! :)

Rendben, kezdjük elölről. Zsolt, miért írtad azt, amit írtál?

Sosem foglak lehülyézni, erre ne is számíts! :)

Csak egy időre, ancilla, csak egy időre köszöntem el Zsolttól, nem végleg. Az én nevemben ne beszélj.
Mindig érdeklődéssel olvasom a hozzászólásait, bár sokszor nem értem. Lehet, hogy velem van a baj és nem vele.
Kérlek, hogy ne hajtsd el! Kérdezve tanul az ember.
Zsolt jó ember, jó férj, és jó családapa. Majd egyszer jó keresztény válik belőle hidd el nekem.

"A hölgyek is hanyagolnak... szóval ideje más
társaságot keresni, ahol majd értékelik rendkívüli intellektusodat :D"

Válaszok:
Csomorkany | 2016. február 9. 10:44
ancilla | 2016. február 11. 14:18

Azért erről eszembe jut az eset, ami Paul Ricoeurrel esett meg a párizsi diáklázadások idején. Túszul ejtették, és kérdőre vonták:
- Maga miért képzeli okosabbnak magát nálunk? Honnan veszi ehhez a bátorságot? Mi a különbség köztünk és maga között? Nem ugyanolyan emberek vagyunk?
Ricoeur:
- Hát, talán én több könyvet olvastam.

Válaszok:
Sulammit | 2016. február 9. 12:06

Nyilván, hogy jóval többet tudunk ebben a tárgyban, mint zsoltkom, de ő ezt sehol nem vitatta.
Őt az erkölcsteológia érdekli, ha be akarnám sorolni az érdeklődési körét.

Ezért ajánlottam neki a Biblia bizonyos részeit és Szent Ágostont. A nagyböjtben, pedig az elmélyedést, és imádkozást. Ima nélkül nem fog neki menni.
Ő keresztény szeretne lenni. Ő Istenhívő szeretne lenni. Ő is meghívott szeretne lenni. Ő is tanítvány szeretne lenni.
Nem veszitek észre, hogy mennyire vágyik erre?
Vágyik a keresztények szeretetére, elfogadására és arra, hogy ő is el tudjon fogadni bennünket olyannak amilyenek vagyunk.

Válaszok:
Csomorkany | 2016. február 9. 12:13

Ha ezt kéri, és nem csak te látod bele, akkor azt kell mondjam, hogy én ezen a felületen keresztül ezt nem tudom neki megadni. Itt mi nickek vagyunk.

Válaszok:
Sulammit | 2016. február 9. 15:11

Én így érzem.

Viszont, itt a jó alkalom, hogy evangelizáljál, ahogy akartad a migránsokat.
Zsolt nincs olyan messze, és tud magyarul, tehát nem lenne nehéz dolgod vele.

Dehogynem tudnád megadni. legfeljebb többet kell "körmölnöd".

Mondtam már, ha Istent keresed, akkor ne a földre irányítsd a távcsöved, hanem fölfelé.
Ha folyton lefelé irányítod, persze, hogy csalódni fogsz.

Egy szentnek is vannak rossz tulajdonságai.
De a nagyfokú Isten szeretetétől válik szentté.

Nem lenne sértődés, mert akkor tisztán látjuk a dolgainkat.

Amikor meghalunk igencsak csodálkozni fogunk azon, hogy kik kerültek a mennyországba, akikről addig azt gondoltuk, hogy biztos, hogy nem.
És kik vannak a pokolban, akikről pedig azt gondoltuk, hogy biztos a mennyországba fognak kerülni.

Csomorkány hívő, és én is, tehát tőlünk többet fog számonkérni Isten.
Talentumot kapunk és azzal kell elszámolnunk amennyit kaptunk.

El fogom fogadni, ha soha nem leszel Istenhívő.
Ebben biztos lehetsz.

Ó ennek nagyon örülök.:)
Tetszeni fog, ebben biztos vagyok.

Miért mit írt Péterx?

"Zsolt jó ember, jó férj, és jó családapa. "

Ezt honnét lehet tudni?

:O

Válaszok:
ancilla | 2016. február 11. 14:20
Sulammit | 2016. február 11. 14:26

Csak nehogy azt válaszold, hogy ez derül ki a hozzászólásaiból, mert sikítok.

Válaszok:
Sulammit | 2016. február 11. 14:52
Sulammit | 2016. február 11. 19:39

Nemcsak itt szoktunk beszélgetni. Onnan.

Ezt például gondoltam.
További jó beszélgetést!

Válaszok:
ancilla | 2016. február 11. 14:42
Sulammit | 2016. február 11. 14:54

Fenti hozzászólásom Sulammitnak szólt.

Amit itt írt erről, vagyis a családról abból is.
Úgy, hogy sikíthatsz.
De olyan hangos legyen ám, mint a Kabaréban.

A beszélgetéseinkből ez ki is derült.

Köszönöm.

Neked más jön le?

Válaszok:
ancilla | 2016. február 11. 20:24

Mit gondolsz, mennyire lehet bárkit a "nicknevén" leírt hozzászólásaiból megítélni? Mit tudsz meg róla/rólam/bárkiről?
Azt, amit ő/én/bárki el akar hitetni magáról.

Ne légy már ennyire naív.

Nem beszélve arról, hogy egy ilyen szuper férj és családapa, ahelyett, hogy az interneten írogat mérföld hosszú értelmetlen agymenéseket állandóan(!), inkább legózzon a gyerekével/gyerekeivel, vagy beszélgessen a feleségével. Ez neked nem tűnik fel?

Uff.

Amúgy meg közlöm veled, hogy egy internetes fórumon bárkit bármiről meggyőzni nem lehetséges.

Lehet, hogy részletkérdésekben igen, de alapvető hozzáállásban nem. Különös, hogy ekkora tapasztalattal a hátad mögött ez még nem tűnt fel neked.

Általában véve úgy látom, hogy rengeteg időd és fölös energiád van, és ez irigylésre méltó.

Sok sikert zsoltihoz meg a többihez.

Én a Nagyböjtre eltűnök a Mandinerről.

Válaszok:
Sulammit | 2016. február 12. 10:08
Sulammit | 2016. február 17. 10:15

Talán még elolvasod, mert már benne voltál a nagyböjtben amikor írtál nekem.

Ez egy tévedés. Amit meg akarok tudni róla, - bárkiről - azt meg is tudom. Itt az akaratra tenném a hangsúlyt. Attól függ, hogy mennyire érdekel az a másik.

Nem vagyok naiv. A hivatásom kudarca lenne, ha nem így lenne, de a képességem is erre orientál.

Nemcsak, hogy feltűnt, de rá is kérdeztem. Választ is kaptam rá.

Én is közlöm veled, hogy hatalmas tévedésben vagy.
Beszélgetni, érvelni kell. Én is meggyőzhető vagyok és a másik is. Tapasztalatból beszélek.
De, miért is kellene meggyőznünk egymást?
"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan"

Ha Zsoltra szűkítjük le, akkor a Magvető példázatára hívnám fel a figyelmedet.

A magvető jelen esetben Jézus, de lehet bárki Isten szócsöve. A lényeg a mag, a vetés, vagyis Isten igéje.
Isten szava: az örömhír, a talaj mi magunk vagyunk. Az, hogy mennyire vagyunk fogékonyak Isten szavára megmutatja jelenlegi állapotunkat, készségünket az ige befogadására.
Jézus nagy realitással nézi az embert, nem voltak illúziói az emberi magatartást illetően. Azok, akik nem fogadják be különböző fázisában utasítják el az örömhírt, de azoknál sem egyforma intenzitású, akik befogadják Isten örömüzenetét. Minél mélyebb a megérintettség, annál elkötelezettebbé válnak és több termést hoznak.
De a lényeg mégsem a négyféle talaj, - mert Jézus megértése sohasem érdem, mindig, KEGYELEM - hanem a mag sorsa, a talajban vagyis Jézus örömhíre bennünk.
A 30, 60, 100 szoros termés azt jelenti, hogy az ember saját életében sem "terem" egyformán. Változó intenzitással éli meg a hitét. Ahogy változik növekszik a hitünk, úgy lesz bőségesebb a termés.

Ekkora tapasztalattal a hátam mögött nekem ez tűnt fel.
És még az, hogy te viszont egyszerűen leírod a másik embert, ha az nem képviseli a te nézeteidet, hitedet. De milyen is akkor ez a te hited?

Hé Zsolt! Nem azt írtam, hogy "szuper férj vagy". Hanem azt, hogy: Zsolt jó ember, jó férj és jó családapa. És nem túloztam. Így gondolom.

A "szuper" szót ancilla írta. Freudi elszólás! :)
"egy ilyen szuper férj és családapa..."

Nagyböjtre egy elmélkedésre szánt mondatot írok neked. Szívleld meg kérlek.

"Ha "emberileg" szeretsz valakit, magadhoz kapcsolod.
Ha keresztény módra szereted, Krisztushoz kapcsolod."
Michel Quoist

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés