Újévi beszéd, 1947. január 1.

2016. január 4. 9:37

Márton Áron
Magyar Kurír
Több mint kétszáz éve tartja magát – ellentétben a keresztény tanítással – egy olyan felfogás, hogy az ember rossz hajlamok nélkül, jónak születik, s ha elromlik, ennek a kedvezőtlen körülmények, az úgynevezett környezet az oka.

„Felelős az a természettudományos irányzat, mely elég lelkiismeretlen és komolytalan volt, hogy kétes értékű tudományos feltevések, ún. hipotézisek alapján az ember isteni származását tagadásba vegye. Az igazi nagy tudósok alázattal térdeltek le Isten nyomai előtt, melyeket a természet nyitott könyvében mindenütt felfedeztek. Akadtak azonban olyanok is, akik meghamisították a nagyok gondolatait, a meghamisított gondolatokat katedrákról és népszerűsítő füzetekkel kidobták a tömeg közé, s ezzel a méreggel az Istenhez vezető legfinomabb hajszálgyökereket rothasztották el.

Felelős az a bölcselet és pedagógia, mely a kereszténység egyik legnagyobb hittételét, az eredeti bűn létezését letagadta. Több mint kétszáz éve tartja magát – ellentétben a keresztény tanítással – egy olyan felfogás, hogy az ember rossz hajlamok nélkül, jónak születik, s ha elromlik, ennek a kedvezőtlen körülmények, az úgynevezett környezet az oka. Hiába mondott ellene ennek a feltevésnek maga az élet, hiába cáfolta meg bűnökkel és gaztettekkel a mindennapi tapasztalat, felelőtlen társadalomtudósok és nevelők még hangosabban hirdették az ellenkezőjét, s a nyárspolgár, akinek a napi bűnözés úgyis kényelmetlenül nyomta a lelkiismeretét, szívesen elhitte a színes hazugságot, hogy a bűneit áttolhassa a körülményekre.

Felelős az az irodalom, mely az említett tudományok szólamait és féligazságait lefordította a tömegek nyelveire, s könnyed, regényes és elbeszélő formában továbbadta, és a könnyelműséget és felelőtlenséget széles körök életfelfogásává tette.

Felelős az a művészet, amely – követve az irodalmat – szakított az óriás elődök nagy hagyományaival, s a kereszténység természetfölötti tényeinek és időtlen gondolatainak – a művészet egyetlen méltó tárgyának – a megfogása helyett ereje legjavát és hatalmas tömegnevelő lehetőségeit a testiség, s a bűnös és kicsinyes és szellemtelen polgári élet ábrázolására pazarolta.

Felelősek az államok, melyek – szintén engedve annak a korszellemnek, melyet a tudomány, bölcselet, irodalom és művészet szuggeráltak – törvényeikkel egymásután lazították meg a legnagyobb erkölcsi kötelékeket. A felvilágosultság és a helytelenül értelmezett szabadság nevében egymás után szabadították fel az állhatatlan házasokat a házasság felbontására, a lelkiismeretlen szülőt a gyermek elhagyására, az erőset a gyenge elnyomására, a gazdagot a szegény kihasználására, a többségi népet a kisebbségi nép, a többségi állampolgárt a kisebbségi állampolgár, egyik fajt a másik faj, sőt: egyik vallást a másik vallás üldözésére.

Felelős az a képmutató társadalom, mely az államok keresztény és erkölcsellenes törvényeit megtapsolta és elfogadta. Kereszténynek mondotta magát, vasár- és ünnepnapokon kegyes arcot öltött, hithűségével a kaporból és mentából tizedet fizető farizeusmódján kérkedett. De élete a valóságban pogány élet volt: templom után és a hét többi napjain nyugodtan elkövette a maga uzsoraüzleteit, elhelyezte a rágalmazó megjegyzéseit; szalonjaiban és kaszinóiban vitatta a házaséletről vallott felfogást, szórakozásaival, szabados életmódjával és felelőtlen közéleti szereplésével megtagadta a keresztény elveket.”

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 32 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"Gellért is legurult," Szerinted megbotlott, vagy rosszul lépett?
Nagyon cinikus vagy! "Mi végre"?

https://hu.wikipedia.org/wiki/..

http://www.szentgellert.hu/isk..

Ez bizony nem tényközlés, hanem cinizmus.
Milyen tényt közöltél? Mi volt ebben a tény?

Sosem volt a vallás másodlagos az ember életében.

Nézz utána, hogy a archeológusok, mikortól nevezik embernek az ősembert.

Születik is. És ehhez is szüksége van Istenre.
Egy férfi és egy női sejtből még nem születik gyerek.

Az állat is eszik, iszik, ölel alszik.
Az ember ennél több. Gondolkodik, tervez...

De a halálhoz vezető út, az hosszú.
Még meg lehet térni. Neked is.

A meghalás pillanata rövid - pillanat.
De a haldoklás lehet, hosszú és gyötrelmes.

Mártírokat nem csinálják.
A katolikus egyháznak vannak szentjei. 2016 éve!

Nem a saját hitemről beszéltem. Hanem arról, hogy Isten nélkül mozdulni sem tudnál. Te sem.
"Ezt az emberek ÍGY érzik (sokuk)." "Érti?"
Ja sokuk.
És te érted? Azt, hogy hány milliárdan hisznek Istenben? A te számod, bizonyítékod az, hogy "sokuk"
Az enyém a szekularizáció ellenére is az, hogy több milliárdan.

A kétezer évet ne vedd egy halmaznak.
A felvilágosodás után kezdődött a lazulás.
Támadások sorozata Istennel, vallással, hittel, egyházzal szemben.
Olyan lazulás, ami benned is végbemegy. Leválasztottad az agyadat a szívedről.
Bizonyíték erre többek között, azt írtad, hogy: "legurult" (Gellért).

A tények valóban a szekularizáció felerősödése, ez a nyugati országoknál jó régóta megfigyelhető.
Ez nem meglepő, hiszen benne van a Jelenések könyvében is. De megmarad a szent maradék.
Most már nem csak a zsidóságra vonatkoztatva, ahogy ír erről Jeremiás próféta, hanem akik Krisztusban kitartanak.
Jézus kérdése is az, hogy amikor megint eljön, talál-e még hitet itt a Földön?

Én úgy értelmeztem, hogy akik hisznek azoknak, - remélem - nem vált másodlagossá.
Akik nem hisznek, azoknak persze, nemhogy másodlagos, "sokadlagossá" vált. De ez nem az emberek többsége. Az emberek többsége hisz Istenben. Aki nem az is elgondolkodik rajta. Az élet értelmén.
Főleg ti férfiak.
De attól még, hogy ki vallja, ki pedig nem, Isten létezik. Erre a legfőbb bizonyíték Jézus a Krisztus.
Nem tudunk többet mondani Istenről, mint a katicabogár az emberről, akinek az ujja hegyére szállt. A katicabogarak, csak akkor tudnának valamit, igazit az emberről, ha egy ember katicabogárrá változna és elmondaná, a katicák életformájában és nyelvén "mondaná "el, hogy kicsoda az ember.
Jézus ezt tette. Az Isten emberré lett és elmondta nekünk, hogy Ki is az Isten.

Az benne a csodálatos, hogy mindezek dacára, (szekularizáció, másodlagossá válása) vagy éppen ezért, jócskán vannak hősök és szentek, a XX. században. Sőt, sokkal többen lettek mártírrá, mint korábban.

Ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem.
Róm 5,20

Ui: Mi végre? Megint csalódtál bennem? Hát így jártál! :)
Mikor védtél meg, kivel, kikkel szemben?
Köszönöm!

Csak magamból indulhatok ki.
Az a helyzet, hogy ezt észre sem veszem.

Tényekkel nem is vitázom. Valóban "tömeges" a szekularizáció. (Ehhez tedd az Ázsiában, Afrikában növekvő keresztények számát.) De ettől még nem igaz az az állításod, hogy "lassan hiábavalóvá teszi egyes emberek önfeláldozását."

Gondoltál arra a sok keresztényre, Dajka Margittól kezdve Salkaházi Sáráig és azon túl, akik életüket kockáztatták ill. adták a zsidókért?
Hiába való volt? Ugye, hogy nem. Sára meghalt, de sok sok kisgyerek és felnőtt életét megmentette.

http://www.esztergomi-ersekseg..

Az igazi szőlőtő.

"Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért."
Jn 15, 13

Abban a bizonyos keresztény kórban, amit sokan visszasírnak, voltak igazi hívők, igazi szentek, akik az evangélium mellett döntöttek.
Mások csak a formákat tartották be, de szívük mélyén nem voltak keresztények ill. gyakorlati magatartásukban inkább pogányok.
Ez jól megfigyelhető volt az utóbbi évtizedekben is, amikor a faluról Pestre jött ember, már nem járt templomba, hiszen itt már nem figyelte a falu közössége.

A hitetlenek, pedig, ha valami baj éri őket, megkérdezik tőlünk, hogy ilyenkor hol van Isten?
Miért nem avatkozik közbe? Hiányolják Isten jelenlétét az életükben.
Lehet, hogy rossz a példa, de Illyés Gyula folyton kereste Istent, és azon szomorkodott, hogy nem találja.

Például a csodákra is gondolsz?
De példa erre a próféták meghívása is.

Az Isten szava ledönt minden falat amit eléje emelünk, téglái ugyanis emberi okoskodásból állnak!

Gondolj, Mózesre, Jeremiásra, Jónásra! Milyen gyöngének érezték magukat az Isteni szavának hirdetésére, mégsem térhettek ki küldetésük elöl, hiába a kifogás, ellenállás, lázadozás, mindent elnyom az isteni szó, de felhangzik az is, hogy: "Ne féljetek!" Iz 41, 13
Régi zsidó felfogás szerint, "a küldött olyan, mint a küldő."

"Az Istennel való találkozás nem azért történik az emberrel, hogy Istennel foglalkozzék, hanem, hogy az értelmet tettel bizonyítsa a világban.
Minden kinyilatkoztatás elhivatás, küldetés...
Akit kinyilatkoztatásban küldenek útjára, szemében Istenképet visz magával..."
Martin Buber Én és Te

Anyagi tények az, hogy nincsenek véletlenek. Ezt azért figyelembe vesszük.

Ui. 1. 18 éves kora, körül elgondolkodnak a fiúk, férfiak, azon, hogy mi végre vagyunk a Földön.
Azért a filozófusok nagy többsége férfi.

Ui. 2. Gondoltam.
Mosolyogtam, de nem hagytalak a "fenébe". Ugye?
Pedig nem is olyan régen porig aláztál.

Örülök! :)

Jó, majd elolvasom.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés