Üdvözlöm az ortodox rabbik nyilatkozatát

2015. december 22. 20:51

Köntös László
reposzt
Erre most jönnek ezek az ortodox rabbik, a zsidó-keresztény viszonyt egészen szokatlan nyelviséggel megemelik, s mindent a feje tetejére állítanak. Tényleg zavarba ejtő.

„Az ortodox rabbik nyilatkozata visszhangtalan maradt. Vártam volna reflexiókat, kommentárokat, értelmezéseket. Semmi. Úgy tűnik, nagy a zavar, ami persze érthető. Mert ez a nyilatkozat zavarba ejtő. Az ismert gondolati sablonokra felépülő mai hétköznapi világkép nem tud vele mit kezdeni. Ez a sablonos világkép végtelenül egyszerű, mert a zsidó-keresztény vallási hagyományhoz való viszonyt szekularizálta, lecsupaszította, hétköznapi skatulyákba, sztereotípiákba gyömöszölte. Az önértelmezést és a másik értelmezését közhelyes gondolati kényszerpályákra terelte. Eszerint vannak ugye, a »zsidók« és a »keresztények«. A »zsidók« liberálisok, utálják a nemzetet és a kereszténységet.  A »zsidó« egyszerűen azt jelenti, hogy »nem keresztény« és nem »nemzeti«. Aztán vannak a »keresztények«, akik jobboldaliak, nacionalisták és antiszemiták. A »keresztény« azt jelenti, hogy »nem zsidó«. Ez az egyik végtelenül egyszerű és hamis sztereotípia, amelyre a mai általános hétköznapi gondolkodás épül. Erre most jönnek ezek az ortodox rabbik, a zsidó-keresztény viszonyt egészen szokatlan nyelviséggel megemelik, s mindent a feje tetejére állítanak. Tényleg zavarba ejtő.

A nyilatkozat kilép a fenti gondolkodás fogságából, s egy ma egészen újnak ható látásmóddal közelíti meg a témát. Visszamegy a vallási eredethez. Ezzel kitágítja a mai domináns valóságértelmezés határait, hiszen nem a jelenből nézi a jelent, hanem a múlt évezredes távlataiból. Szétfeszíti a mai általános világkép le-és beszűkített időszemléletét, és szembemegy azzal az ideával, hogy a vallási alapú civilizációk kora lejárt, s így azok a mai közösségi önértelmezéseknek immár nem lehetnek a forrásai. (...)

A nyilatkozat azért történelmi, mert felhívja a figyelmet a zsidó-keresztyén viszony kikerülhetetlen jelentőségére úgy, hogy közben kilép a közhelyek mindkét oldalon meghatározó, előítéletektől terhelt, rövidre zárt világából. Ezért ez a nyilatkozat már a puszta létével is kritikát gyakorol a zsidó-keresztén viszony panelektől, retorikus elemektől agyonterhelt, hamis, álságos és rejtőzködő hétköznapi világán. Ez a hamisság pontosan tetten érhető abban, hogy nincs igazi bűnbánat, de nincs valódi bűnbocsánat sem. Felszínességek, közhelyek vannak, álságos holokauszt megemlékezések egyfelől, kényszeres bűntudat-gerjesztés másfelől, a »kinek a szenvedése és fájdalma a nagyobb« lélektani játéka, kódolt beszéd, s mindenekfölött félelem a témától. A politikai korrektség nagy dicsőségére.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 129 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

„..Az ortodox rabbik nyilatkozata visszhangtalan maradt.."

Finkelsteinék szabadságra mentek, Habony meg egyedül nem tudta megfogalmazni a "visszhangot".

A történeti Jézus, már rég nem kérdés.

Tekintettel arra, hogy a nyilatkozatot magyar rabbik ebben a pillanatban nem írták alá, kérdés hogy miért kellene a magyar keresztényeknek
elsőként reagálni. Zsidó belügy pl. az a kérdés, hogy mekkora súlya van az aláíró rabbiknak
a nemzetközi zsidóságon belül. Ezt én keresztényként nem is tudom, nem is akarom felmérni.

Ahogy drága anyósom mondogatta mindig a Párt utasítása szerint:
"Az objektív igazság a mi oldalunkon áll!"

No persze.

Igen, érvényes! Jézust a Krisztust ma is keresztre feszítenék!

Ja, és köszönöm a szép verset!

A bűn gyökere, hogy nem akarom elfogadni a Megváltót.

És, ha nem akarom elfogadni a Megváltót, akkor nem akarom elfogadni a megváltást.

Ha nem akarom elfogadni a megváltást, az annak a jele, hogy nem akarom tudomásul venni azt, hogy szükségem van megváltásra.

Ha nem akarom elfogadni azt, hogy szükségem van megváltásra, akkor ezzel indirekt módon, tanúságot teszek arról, hogy nekem nincs bűnöm.

Mert Megváltóra és megváltásra, csak annak van szüksége, akinek bűne van.

XII. Pius azt mondta, hogy: "A XX. század emberének legnagyobb bűne, hogy nincs bűntudata.
Nem azt mondja, hogy nincs bűn, általában van bűn, de az mindig a más portáján van és nem az enyémen."

Ott ahol nincs bűnbánat, nem is lehet megbocsátani. Az isteni irgalom lepereg erről a lelkületről, a megkeményített szívű emberről.

Azt szólom, hogy miféle alma? Az almáért nem is. :)

A holokausztért sem. Prohászka Ottó párti és tisztelő vagyok.

Mivel nincs kollektív bűnösség kollektív felelősség sincs.

Ezekiel próféta írta le először, hogy az atyák bűneiért a fiúk nem felelnek. És ez már elég régen volt.

A bűnbeesés más tészta. Hosszú. Most ünnepeljünk.
Ha akarod, majd egyszer visszatérhetünk rá.
De, csak HA!
Mert megvan a saját meggyőződésed, és ehhez ragaszkodsz is, ahogy én is az enyémhez.
Úgyhogy nem hiszem, hogy akarsz erről vitát nyitni.
De, ha mégis, állok elébe.

Isten ajándékot adott nekünk, szeretett Fiát Jézust. Kell ennél nagyobb ajándék?

Mi erre is emlékezünk karácsonykor. Látnád azt a sok fiatal férfit karácsonykor a betlehem körül állni könnyes szemmel!
Mindig elcsodálkozom ezen.

Január 1. nekünk parancsolt ünnep. Szent család ünnepe.

Én is így gondolom, mert fontos a véleménycsere.
Fontos, egymás véleményének ha nem is tudjuk elfogadni, legalább megismerése és nem lenézése.

Rendben van lordom! :)
Ha majd összefutunk, akkor ütköztetünk! :)

Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok neked és a családodnak.

Sík Sándor

A bűneimmel egyedül

A bűneimmel egyedül vagyok.
A szó lebotlik ajakamról,
Mint elesett, fölvérzett kisgyereknek:
Kiáltana, de csak szepegni tud,
És poros arcán két sáros barázdán
Nagy tehetetlen könnyek cseperegnek.

Ó, hogy ismertem jót és rosszat egykor!
Néven neveztem a bűnt és erényt,
Mint Ádám a paradicsomban
A rámosolygó teremtményeket.
De most: egy néma rengeteget látok
Egy ismeretlen, névtelen világot
Az önmagát sem értő szó megett.

Oly kétségbeesetten egyszerű
A szó, a név, a számozott szabály!
A tett is olyan: megtapinthatod.
A mások tette olyan egyszerű!
De az én tettem? Ki értheti azt,
Mikor magam sem értem,
Amikor már az anyaméhben
Hét fátyollal fogantatott.

Ki mondja meg, mi vagyok benne én?
Mi az apám, és mi a nagyapám,
Mi ház, föld, víz, nap, amely érlelé?
Meddig Plutarchos, meddig Mózes,
Meddig Jókai, meddig Szent Ferenc,
Meddig a kenyér és meddig a perc,
És mekkora része az Istené?

Én azt sem tudom, tettem-é? nem-é?
Én cselekedtem, vagy csak úgy esett?
Vagy az egész csak képzelet?
Ó, vak sebészet gyóntatónak lenni,
De gyónni, - patakot tenyérbe merni,
Kottába venni a forgószelet!

Jaj, így vagyok a bűneimmel!
Megvert, fölvérzett, maszatos gyerek,
Még sírni is csak szepegve merek.
De Egyvalaki hozzám térdel,
Ölébe vesz, semmit sem kérdez,
Csak megcsókolja vérző homlokom.
És én meleg mellére bújva,
Szabadító sírásba fúlva
Az egyetlen szót dadogom:
Atyám!

"olyan isten nekem nem kell, amely mások bűnét annak fejében bocsátaná meg, ha a bűnösök a valaha élt egyetlen bűntelent ölik meg cserébe!..."
A 11 éves unokámnak ezt így magyaráztam el:
"A Teremtő Isten, amikor rájött, hogy teremtménye, az ember mennyire bűnre esendő - hisz pontosan a teremtmény tisztelete miatt nem épített belénk automata bűnt kizáró képességet -, nos ekkor elhatározta, hogy megadja a lehetőséget minden teremtményének a bűntől való mentesülésre.
Elküldte Jézus Krisztust és a Szentlelket.
Aki őket ismerő, tisztelő, szolgálni akaró, ezáltal rájuk hivatkozó őszinteséggel kéri a bűnei bocsánatát, annak a Teremtő Isten megadja a felszabadítást bűnei alól."

Kezdj el utánanézni - alaposan - a dolgoknak.
Ha szerencsés vagy, még nem késő.

Szerintem a rabbik nyilatkozata: KORSZAKOS JELENTŐSÉGŰ.
Két probléma megoldását javasolnám számukra még:
1. A Soá: "Zsidó terminusa[1] a Soa vagy Soá (‏‏שׁוֹאָה), ami a teljes pusztulást, kiirtást jelenti (jiddis חורבן).[2" Távolról sem kívánom senki teljes kiirtását, de: tudjuk, ez - HÁLA ISTENNEK - nem történt meg. Úgyhogy ez ellentmondás, így az erre való hivatkozás, érvelés hiteltelenedik, nem tartalmazza az igazságot.
2. "Zsidóknak és keresztényeknek egyaránt szövetség által megpecsételt küldetése a világ tökéletesítése a Mindenható egyeduralma alatt, hogy az egész emberiség az Ő nevéért kiáltson, s az utálatosságok eltöröltessenek a földön."
"A világ tökéletesítése" - akkora gumifogalom, amibe bizony belefér számtalan Soros úr-elvtárs emberbaráti nemesítő-tökéletesítő munkája - ráadásul, kéretlenül. A világ tökéletesítése paradigma nem elfogadható!

A rabbik nyilatkozata lehet, hogy már későn született, de jobb későn, mint soha.
És magam sem tudtam róla, Köntös cikkéig.
És ez elgondolkodtató - a világmédia teljesítményét illetően.
Még egy: Európa identitásának formálásában ezt a rabbinyilatkozatot Európa minden iskolájában, tanintézményében a tanulók számára teljes mértékben érthetővé, értékelhetővé kellene tenni!

"egy biztosító társaság, amelyik hatalmas 20 méter magas reklámfelületen egy fejjel lefelé fordított fenyőfával ajánlja magát:"
Erre gondoltam pl., amikor a "világ tökéletesítését" szóvá tettem.

"miért nem állítják le Sorost, a Soros-világhálózatot?"
Kérdés: nem nőtte-e túl a Sorosok hatalma az ő hatalmukat.
Szerintem: mindent összevetve, nem!
Tehát: megtehetnék.
De ez ellenségeskedést szülne közöttük.
Ezért: az ilyesmi - nem gojok között - fel sem merülhet.
És valahol itt van a kutya elásva.

Mert szembesülnek önmagukkal.
A saját bűnös mivoltukkal, irigységükkel, kicsinységükkel. (alantas mivoltukkal)
Valamint nagyok a követelmények. Egy szent életű ember magasra teszi a mércét, önmaga és mások számára is. Ezért jobb az útból eltenni.
Pedig mindenki lehet szent. Mindenki előtt nyitva az út. Ha neki sikerülhet, nekem miért ne?

Az Ószövetségben a zsidók MINDEN prófétájukat megölték, ahogy Szent Pálnál is olvashatjuk.

Inkább közelebb áll a tényekhez: Az ő életük - nem mindenkié - a hallatlan fokú becsvágy és éntudat.
Ami sok baj forrása bárkire nézve.
Ők sem kivételek.
Ráadásul ők ennek a magatartásfajtának prototípusai és másoknak semmiképpen nem engedélyeznek ilyesmit.
De: minden népnek van keresztje, úgyhogy ne ítélj, hogy ne ítéltess.

Tekintve, hogy a karácsonyfa, ellentétben a menórával, nem vallási szimbólum, a hasonlatod és a ráépülő okfejtésed sántít, úgy gondolom.

Egy plakáton fejjel lefelé ábrázolt karácsonyfából "keresztényüldözést" vizionálni komikus (vagy paranoid?)

A hasonlat már csak azért sem áll meg, mert a zsidó családok is állítanak karácsonyfát. :)

És állítják a keresztények! Bennünket valahogy kihagytál.

Mint, ahogy az Újszövetséget is. Lukács kivételével.

Pedig a Biblia szakértők egyáltalán nem szidják a zsidókat, hiszen ismerik az Ószövetséget, és a zsidó történelmet.

Nagyon köszönöm! Te is tartsd meg a humorodat, mert valóban színes lesz az új évünk.

Ezt a jókívánságodat is köszönöm. Egyet küldök belőle neked is.

https://www.youtube.com/watch?..

Ez azt a kérdést veti föl, hogy melyik néphez fognak tartozni azok a zsidók, akik elfogadták Jézust, mint Messiást...

Megbocsáss, ez a "két nép egymás mellett, örökre"-duma komolytalan. Szent Pál, akire alapozni vélsz, arról ír, hogy egykor maguk a zsidók is elfogadják majd Jézust Messiásnak, és ezzel ledől a válaszfal a zsidók és a pogányok között.

Szia! Válaszoljál már légy szíves Bokros Birkának, mert én nem tudok.
A zsidók, Izrael, mitől, hogyan lett ilyen gazdag? Atombomba, meg ilyesmi. Ha tudod olvasd el.

Nehogy már megsértődjél! Igenis TE a zsidók gyöngye vagy! :) Szép bók ez egy férfitől.

Neked is, további szép ünnepet, mert magamra vettem.

Amennyiben te sem tudod, akkor csapj fel oknyomozó újságírónak.
Na én is csak tippelgettem. Ezek is közte voltak.

Jean Ziegler mit mondott, mitől vannak a véres kezek?

Ugye nem te vagy a Gyurcsány? Mert ő keverte össze, - ahogyan most te - a Messiást Megváltóval.
A zsidók nem várják a Megváltót.

A kiválasztottságnak így is vége, mert már megszületett a Megváltó! És Új szövetség van.
Az Újszövetség.

Ezekiel próféta már egyenesen kijelenti, hogy az isteni felelősségre vonás, kinek-kinek szabad és személyes tettei alapján történik. Isten mindenkit döntésre és ezzel együtt számadásra szólít.
Ezekiel elutasítja a nép között élő kényelmes biztonságérzetet, hogy bárki önmagában azért üdvözülne, mert Izrael népének tagja, amelyet Jahve kiválasztott és és különleges pártfogásával és ígéreteivel elhalmozott.
A bűnös is csak a saját és nem a közösség tagjainak vétkéért bűnhődik. Ez 3,17-21; 14,1-20; 33, 1-20
Ezekiel próféta Kr.e. 593-571-ben élt.

Volt nemrégiben egy nagy botrány. Akkor derült ki ugye?

Miért keverned össze a Bibliát a Talmuddal?

Ez NEM a Tóra és ha az lenne sem lenne Talmud.
Nem a magyarázattól függ, valamely könyv elnevezése, címe.

Nem, nem tudom. Ez teológia.
A kérdés az volt, hogy felelnek-e a fiak az apák bűneiért? És nem. Nem felelnek.
Ezt már Ezekiel próféta is tanította a zsidóknak.

Nem nekem kell háti használatra, hanem azoknak akik a kollektív bűnösséget akarják ránk nyomni.

Na ezzel macerál Zsoltcom is engem. :)
De folyamatosan, és kitartóan. :)

Szóval ilyesmivel. Mi különbözteti meg a hívőt.
Ha ilyesfajta választ adok neki, amit te is írsz és én is így gondolom, akkor csalódott, mert nem ezt várja, hanem azt, hogy én sokkalta jobb legyek nála. Vagy mi keresztények egy nem hívőnél, vagyis nála.
De ez nem így működik.

Jó éjszakát! Az enyém kellemes világ! :)
Mert kellemessé teszem!

És, ha a kölkeik nem is tudták, hogy mit tesznek az apák?
Múltkor feltett valaki egy linket Az utolsó hóhér volt a címe. Ez a hóhér jó lelkiismerettel végezte a munkáját, de a gyerekei a vetítéskor, - ha nézték - tudták meg, hogy az apjuknak nemcsak börtönőr volt a foglalkozása, hanem hóhér is volt.
Vagyis nem akarta, nem merte elmondani.
Más példákat is mondhatnék, de ezzel a cigányozással elvetted a kedvem. Ezek komoly dolgok Blabla.

Mi az, hogy "Mi nem zsidók"? Kik azok a mi?
Én nem vagyok fehér? Tévúton jársz! Fordulj vissza!

Ki mondta neked, hogy felejtened kell?

Ma már tényleg nem, de holnap biztosan.
Ha szeretsz úgy beszélgetni, hogy a másik ne értse, vagy csak találgasson,... te tudod.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában