Misericordiae vultus

2015. december 8. 10:24

Ferenc pápa
Magyar Kurír
A korrupció megakadályozza, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe, mert hatalmaskodásával és mohóságával szétrombolja a gyöngék terveit és elnyomja a szegényebbeket.

„Arra kérem Püspöktestvéreimet, hogy hívják és fogadják e misszionáriusokat, hogy mindenekelőtt az irgalmasság meggyőző hirdetői legyenek. Az egyházmegyékben szervezzenek »népmissziókat«, oly módon, hogy ezek a misszionáriusok legyenek a megbocsátás örömének hirdetői. Kérjék őket, hogy gyóntassák a népet, hogy a kegyelem Jubileumi Évben kapott ideje sokaknak nyújtson lehetőséget az atyai házba való visszatalálásra. A lelkipásztorok – főként a nagyböjti időszakban – buzdítsák a híveket arra, hogy járuljanak »bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk« (Zsid 4,16).

19. Jusson el mindenkihez a megbocsátás hívó szava, és senki ne maradjon közömbös az irgalmasság megtapasztalására szóló meghívás iránt. A megtérésre szólító felhívásom különösképpen szól azoknak, akik életvitelük miatt távol vannak Isten kegyelmétől. Különösen is gondolok azokra a férfiakra és nőkre, akik valamely bűnözői csoporthoz tartoznak. A saját javatokra kérlek benneteket, változtassátok meg az életeteket! Mindezt Isten Fiának nevében kérem, aki támadta ugyan a bűnt, ám sohasem utasított vissza egyetlen bűnöst sem. Ne essetek abba a szörnyű csapdába, hogy azt gondoljátok: az élet a pénztől függ, és hozzá képest minden értéktelen és silány. Ez csak látszat. A pénzt nem vihetjük magunkkal a másvilágra. A pénz nem boldogít. A vértől átitatott pénz halmozása miatti erőszak nem tesz sem hatalmassá, sem halhatatlanná. Előbb vagy utóbb mindenkit elér Isten ítélete, amely elől nem lehet elmenekülni.

Ugyanez a felszólítás érvényes a korrupciót elkövetőkre és bűntársaikra is. A társadalom ezen elmérgesedett sebe súlyos, égbekiáltó bűn, mert aláássa a személyi és közösségi élet alapjait. A korrupció megakadályozza, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe, mert hatalmaskodásával és mohóságával szétrombolja a gyöngék terveit és elnyomja a szegényebbeket. Olyan baj, mely befészkeli magát a mindennapokba, s később közbotrányokká fokozódik. A korrupció nem más, mint a bűnben való megátalkodottság, amely arra törekszik, hogy Istent a pénz hatalmának illúziójával helyettesítse. A sötétség műve, amelyet a gyanakvás és a cselszövés tart életben. Corruptio optimi pessima – állította joggal Nagy Szent Gergely, annak kifejezésére, hogy senki nem érezheti magát mentesnek e kísértéstől. Hogy a magán- és a társadalmi életből kiűzzük a korrupciót, a leleplezéséhez szükséges bátorság mellett okosságra, éberségre, törvénytiszteletre, átláthatóságra van szükségünk. Ha nem szegülünk nyíltan szembe vele, előbb-utóbb bűntársakká leszünk, és szétroncsolja az életünket.

Elérkezett a megfelelő pillanat, hogy megváltoztassuk az életünket! Itt az ideje, hogy engedjük megérinteni a szívünket. Az elkövetett bűnök, még a súlyos bűntények ellenére is; itt az óra, hogy meghalljuk azoknak az ártatlan embereknek a sírását, akiket megfosztottak javaiktól, méltóságuktól, érzéseiktől, sőt még az életüktől is. A rossz útján maradni csak illúzió és szomorúság forrása. A valódi élet egészen más. Isten fáradhatatlanul nyújtja felénk a kezét. Mindig készen áll, hogy meghallgasson, s én is kész vagyok rá, miként püspök- és paptestvéreim is. Elég, ha elfogadjátok a megtérésre szólító meghívást, és alávetitek magatokat az igazságszolgáltatásnak, miközben az Egyház az irgalmasságot kínálja fel.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 23 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Megváltónk, Jézus Krisztus születésének ünnepére készülődünk. A szeretet fényének kiáradására. Ebben az adventi időszakban minden figyelmünkkel Jézus Krisztusra figyeljünk és megváltásunk ígéretére. Az Ő szeretete és irgalma legyen velünk a legsötétebb erők mesterkedései közepette. Hirdessük Krisztus megváltó kegyelmét és szeretetét.

Ferenc pápa! A klímaváltozás, a korrupció nem adventi téma. Különösen nem a Péter-utódtól. Leírtam tehát Helyetted mindazt, amit Neked kellett volna. Adjon Neked az Úr Jézus Krisztus bölcsességet és jóságot, hogy földi küldetésedet Isten rendelése szerit végezhessed. Ámen!

Szerintem meg kifejezetten jól sikerült próbálkozás, hogy kitágítsa a gondolkodásunkat abból, hogy csak a szex miatt lehet valaki életmódszerűen távol az egyháztól.

Ha valaki zsebretett egy jó nagy adag korrupciós pénzt, és mondjuk ebből él a családja, akkor max. a halálos ágyán van esélye rendbetenni a dolgait Istennel.

"A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!" - mondta VI. Pál pápa 1972. június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepén. Ez az aratás kezdete. Anyaszentegyház szimbolikája szerint az aratás pedig az utolsó időké.

Akik a rendkívüli szentév témájának az irgalmasságot tették meg, vélhetően gyanították, hogy 2016-ban nagy szükség lesz az irgalmasságra. Például a bevándorlók milliói iránt.

Ha ehhez még az is hozzájárul, hogy a szent év kezdetén, Karácsonyt várva nem KRISZTUS-ról beszélünk, hanem a korrupcióról, akkor az igen különös.

Isten óvja Szent Atyánkat!

Megpróbáltam elképzelni a füstkaszálókat, de nem megy. Nem lehet, hogy az írásodba képzavar keze tette be a lábát?

XVI. Benedek pápa 2012. októberében a migrcióval kapcsolatban egy igen óvatos álláspontot közölt. A migráció gerjesztői valószínűleg ezt is túl határozottnak ítélték. XVI. Benedek pápa éppen négy hónappal később, 2013. február 11-én bejelentette lemondását.

…Valóban le kell szögeznünk: „Az emberek egyetemes szolidaritása a valóság ténye és az nemcsak hasznos előnyökkel jár, hanem kötelességekkel is”(Caritas in veritate enciklika, 43.). A migránsok és menekültek, minden nehézségük ellenére, megtapasztalhatják azokat az új és vendégszerető kapcsolatokat, amelyek arra bátorítják őket, hogy szakmai ismeretükkel és szociokulturális örökségükkel hozzájáruljanak a vendéglátó ország jólétéhez, és gyakran ahhoz is, hogy hitük tanúságával ösztönzést adjanak a régi keresztény hagyományokkal rendelkező közösségeknek, mivel ez a tanúság a Krisztussal való találkozásra bátorítja és az Egyház megismerésére serkenti azokat...
Természetesen minden államnak jogában áll, hogy szabályozza a migrációs áramlásokat, és olyan politikát gyakoroljon, amelyet a közjó általános igényei megkövetelnek, de ugyanakkor az államnak is mindig tiszteletben kell tartania minden ember személyes méltóságát. A Gaudium et spes zsinati dokumentum 65. pontja emlékeztet arra, hogy a kivándorlás személyes joga az alapvető emberi jogok közé tartozik és mindenki szabadon megválaszthatja magának a számára legalkalmasabbnak tűnő lakóhelyet, hogy ott aztán kibontakoztassa képességeit és megvalósítsa saját céljait és terveit. A jelenlegi szociokulturális helyzet összefüggésében viszont a kivándorlás joga előtt meg kell erősítenünk a jogot a nem kivándorláshoz, azaz annak a szabad döntési lehetőségét, hogy valaki saját országában maradhasson, amint ezt Boldog II. János Pál már megfogalmazta: „az ember elsődleges joga, hogy saját hazájában éljen. Ez a jog azonban csak akkor lesz hatékony, ha állandó felügyelet alatt tartják a kivándorlásra ösztönző tényezőket”...
Vatikán, 2012. október 12.
XVI. Benedek pápa
http://www.magyarkurir.hu/hire..

Mi az akadálya annak, hogy irgalmas legyél?
Mi az akadálya annak, hogy irgalmat gyakoroljál?

"rászorulók" Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára.
Sőt embertársainkéra is.
Ne fogd vissza magad!

Folytasd nyugodtan, mert nem vívódik bennem semmi.
Elsősorban keresztény vagyok, másodsorban is, és harmadsorban is ...!

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés