Civilizációs öntudatlanság

2015. október 26. 9:34

Köntös László
reposzt
Egyszerűbben: Európa keresztény, még ha nem is tudja önmagáról. Ez a civilizációs öntudatlanság tudatformája.

„A második világháború utáni indoktrináció egy totálisan új európai kezdetről tényleg szinte tökéletesre sikeredett, s a domináns társadalmi öntudat elhitte önmagáról és elhitette önmagával, hogy civilizációs előzmények nélküli. A szekularizáció folyamata ezért tűnhet fel úgy, mint amely már nem része annak a civilizációnak, amelyből származik, sőt amely folyamat egyenesen lezárja a civilizáció folyamatát, s ekként megvalósítja a történelem végkifejletét. A civilizációs öntudatlanság számára egy posztszekuláris fordulat elgondolhatatlan, hiszen ezzel romba dőlne a történelem befejezhetőségéről alkotott posztmodern hiedelem.

Sokáig úgy is tűnt, hogy a civilizációs öntudatlanság tudatformája, az előzmények nélküliség tudata valóban képes a civilizációs folyamat végleges megszakítására. Viszont az iszlám mai megjelenése mintha éppen arra világítana rá, hogy Európa második világháború utáni domináns gondolkodásmódja, az önmagát civilizációs előzmények nélküli tudatnak feltételező tudatforma hamis alapokon nyugszik, mert nem ismeri eléggé a civilizációk természetét. Meghökkentő módon évezredek mozdulhatnak meg újra, s a tudatalattiba süllyedt civilizációs tudat épp az iszlám megjelenésének hatására újra öntudatra ébredhet. A civilizációs öntudatlanságban tehát messze nem a civilizációnak magának a végleges feloldódásáról van szó, hanem a civilizációnak egy olyan, önmagát elrejtő vonásáról, amelynek eredményeként a civilizáció mint a közösségi identitás végső kerete nem feltétlenül válik ismertté a társadalmi öntudat számára, hanem öntudatlan mélyrétegekbe ivódik. Egyszerűbben: Európa keresztény, még ha nem is tudja önmagáról. Ez a civilizációs öntudatlanság tudatformája.

Amely állítás természetesen bosszantó lehet azok számára, akik nem vallják magukat kereszténynek. Eszem ágában nincs bárkire is ráerőltetni, hogy keresztény, ha egyszer nem az. Viszont a civilizációk létének a tagadása valamely elvont egyetemesség alapján de facto nem szünteti meg a civilizációkat, hanem éppen az egymáshoz való viszonyulásukban kapnak jelentést. A keresztény jelző azért kaphat napjainkban ismét jelentést, még azok számára is, akik amúgy nem keresztények, mert viszonyszóvá válhat, s egész egyszerűen azt jelenti, hogy másokhoz képest más. Ez nyilván kikezdi a civilizációs öntudatlanság önmagába zárt tudatformáját, hiszen a máshoz való viszonyban önreflexióra kényszerít. Egyszerűen, ki kell mondani, hogy az iszlám Európához képest más, s Európa az iszlámhoz képest más. Nagyon köszönöm Hegedős Somának, hogy ezt kimondta.”

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 18 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A keresztény európában hatalmas lukak tátonganak a vallást illetően. A pápa európában lakozik és mégsem tudja növelni a kereszténység támogatottságát.
Liberalizálni próbálja a vallást, például nem örül, hogy a melegházasságot sokan elutasítják. Ugyanakkor elzárkózik a cölibátus felfüggesztésétől.

Egy olyan közösség, amelyet nem a felebaráti szeretet, tolerancia, szolidaritás, megbocsájtás és befogadás irányít, már rég nem keresztény.

Pontosan milyen eltussolásról beszélsz Pannonhalmán? Miben különbözik az ottani ügykezelés bármely más magyarországi iskola pedofil ügyének a kezelésétől?

:-) Jó duma. Ráadásul igazságod is vagyon.

De azért tovább gondolva Köntösnek is megvan a maga igazsága. Mert lehet, hogy erős túlzás "keresztény Európáról" beszélni pusztán amiatt, mert egy törvényi és társadalmi környezet a kereszténységnek megfelelő magatartásokat jutalmaz, és az azzal ellentétes magatartásokat büntet, de mégis valami rossz történik, amikor a kereszténységet kifejező magatartások hirtelen veszélyessé kezdenek válni.

Azért ezt kicsit túlbonyolítod. Mondjuk egy generációval ezelőtt kirúgtak volna a munkahelyek jelentős részéről, ha templomba jártál volna, és ez kiderül. Az elmútthuszonöt évben ez így nem fenyegetett. Valamiképpen csak üdvözölhető változás, nem? És fordítva, ha nem is a keresztény Európa bukásáról beszélve, de csak hápoghatnánk (legalább magunkban), ha újra egzisztenciális kockázattá válna templomba járni, mondjuk kitörne miatta a fejetlenség.

Avagy bibliai példával élve, se Gallió helytartó, se Pontius Pilátus helytartó nem a keresztény Európát képviselte, de mégiscsak van egy világos szentírási értékítélet amellett, hogy Gallió helyesen gyakorolta a hatalmát Korinthusban, Pontius Pilátus meg nem (vö. pl. a nejének a látomása).

Szóval ezt az értékítéletet én akkor sem engedném el, ha se Gallió, se Pontius Pilátus nem minősíthető keresztény politikusnak.

Ennek megfelelően az, ha egy politikai környezet kedvezőbbre avagy kedvezőtlenebbre fordul a keresztény tanúságtétel szempontyábul, mégiscsak megállapítható.

Azzal meg, amit te mondasz, az a baj, hogy a politikusokat kiemeled azok köréből, akiket Isten az üdvösségre hívott, és ezért többek között arra, hogy "onnan fentről" kapott hatalmukat Isten dicsőségére használják.

Igen, Pált Isten védte meg Korinthusban, de ehhez eszközül választotta Galliót.

Nem véletlenül választottam a feleség jelenetét Pilátus kapcsán. A látszólag jelentéktelen mozzanat pont a Szentírás figyelmeztetése, hogy Pilátus sem egyszerűen báb egy színdarabban, ahogyan te fönt bemutatod. Megkapta az esélyt arra, hogy másképp döntsön, mint ahogy döntött, és ne szolgáltassa ki Jézust a zsidóknak, de nem élt vele. Isten titka, hogy a megváltás miként ment volna végbe, ha Pilátus úgy dönt, hogy "kimarad a Krédóból", de volt ilyen döntési szabadsága.

Vedd ki a feleség jelenetét a Szentírásból, és utána mondhatod, hogy Pilátus tette, amit a szerepe diktált. De a feleség jelenete írva van.

Szóval visszatérve arra, amiben tök igazat adtam neked: végső számadásunk Istennel van, és hülyeség azon nosztalgiázni, hogy ilyen vagy olyan társadalmi környezet mennyivel jobb vóna.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés