Lelkipásztori munkánk középpontjában a család

2015. október 7. 15:38

Veres András
Új Ember
Az egyháznak vannak korhoz kötött előírásai és megváltoztathatatlan törvényei. A házasság és a család kérdésével kapcsolatban egy megváltoztathatatlan tanítással állunk szemben. Interjú.

Milyen megállapításokat tartalmaztak ezek a dolgozatok a családokra vonatkozóan, és hogyan építhetők be ezek a tapasztalatok a szinódusi munkába? 


Ami biztos: a házasság és a család vonatkozásában nincs újdonság az egyház tanításában, amely Jézus Krisztus kinyilatkoztatásán alapul. Napjaink társadalmi kihívásai azonban szükségessé tesznek bizonyos reflexiókat, hiszen lelkipásztori munkánk során számos esetben találkozunk olyan helyzetekkel, amelyek évtizedekkel korábban nem voltak olyan általánosak, mint napjainkban. 

Mire gondolok? A nyolcvanas években, amikor a dolgozatomat írtam, világosan látszott, hogy a nyugati társadalmakban bizonyos politikai erők igyekeznek meggyengíteni és aláásni a házasság intézményét. Ez a folyamat napjainkban már egész Európát és számos, a kontinensen kívüli országot is érint. Jól látható, hogy általánossá vált ez a probléma, ezért az egyháznak határozottan kell állást foglalnia vele kapcsolatban. A szinódusnak az is a feladatai közé tartozik, hogy világossá tegye az egyház tanítását, illetve olyan érveket fogalmazzon meg, amelyek támpontot jelenthetnek a napjaink kihívásai közepette élő ember számára. Beszélhetünk az elváltak kérdéséről is, hiszen Magyarországon ma a házasságok fele válással végződik. Sajátos helyzetben lévő csoportot alkotnak az újraházasodott elváltak is. A szinódus foglalkozni fog ezekkel a témákkal, majd a tanácskozás végén megfogalmaz egy záródokumentumot, amelyet átad a Szentatyának. A szinódus mint a pápa munkáját segítő testület nem dönt, csupán tanácsokat ad a pápának, aki – a világegyház véleményét megfogalmazó – javaslatokat esetleg felhasználja egy pápai enciklika vagy apostoli buzdítás kiadásához.

Milyen válaszai lehetnek az egyháznak a családokat érintő problémákra? Hiszen az egyneműek házasságát polgárjogilag már számos országban engedélyezték. Az egyházra is erős nyomás nehezedik azzal kapcsolatban, hogy legyen megengedőbb a házasságot, illetve a családokat érintő kérdésekben. Milyen változásokat hozhat a szinódus e tekintetben? 

Az egyháznak vannak korhoz kötött előírásai és megváltoztathatatlan törvényei. A házasság és a család kérdésével kapcsolatban egy megváltoztathatatlan tanítással állunk szemben. Jézus tanítása alapján egy férfi és egy nő kapcsolatában az isteni terv valósul meg. Az azonos neműek közötti kapcsolatok a dolgok természetéből fakadóan természetellenes kapcsolatok. Az egyház – jelen esetben a szinódus – a társadalmi nyomás ellenére sem fog másfajta tanítást megfogalmazni, hanem a problémákra reflektálva lelkipásztori útmutatást ad majd azzal kapcsolatban, hogy milyen módon foglalkozzunk az ilyen életállapotban lévő emberekkel. Az állásfoglalás várhatóan nem hat majd az újdonság erejével, hiszen jelenleg is érvényben vannak bizonyos előírások ezekre az esetekre vonatkozóan. Hangsúlyozom: az egyház az isteni kinyilatkoztatást a társadalmi, politikai nyomás hatására sem változtathatja meg. Sőt, ebben a helyzetben még határozottabban kell megfogalmaznia az álláspontját. Újra el kell magyaráznia a kinyilatkoztatás igazságát, és elképzelhető, hogy több szempontból kell megvilágítania a kérdéssel kapcsolatos véleményét.” 

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés