Levelet írtak a bukaresti parlamentnek a romániai püspökök

2015. május 12. 8:53
A család, az iskola és az ifjúság állt a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája szatmárnémetiben tartott ülésének középpontjában. A püspökök hangsúlyozták a roma és más, hátrányt szenvedő, a társadalom perifériáján lévő közösségek támogatásának fontosságát. A katolikus főpapok levelet írtak a bukaresti parlamentnek az alkotmány egyik paragrafusa módosításának érdekében is.

Szatmárnémetiben zajlott május 6. és 8. között a romániai római és görögkatolikus püspökök konferenciájának tavaszi plenáris ülése. A tárgyalások középpontjában a család, a katolikus iskola és az egyház karitatív tevékenysége állt. 

 
A romániai képviselőház és szenátus közös tanácsának az új alkotmány kidolgozását célzó törekvéseit figyelemmel követve a katolikus püspökök közös levelet írtak a parlamentnek, amelyben újra megfogalmazták kérésüket a 48-as cikkely 1-es bekezdésének módosítására, miszerint: „A család egy férfi és egy nő szabad akaratából létrejövő házasság eredménye, az ő egyenlőségükre épül, valamint az ő jogukra és kötelességükre, amellyel gyermekeiket nevelik és oktatják.”
 
Ugyanígy – az emberi méltóság védelmében – a püspökök hangsúlyozták a roma és más, hátrányt szenvedő, a társadalom perifériáján lévő közösségek támogatásának fontosságát, identitásuk megtartásával integrálva őket a helyi közösségekbe, hosszú távú programok keretében.
 
A romániai püspöki konferencia tavaszi ülésen bemutatták a július 22. és 26. között Kolozsváron megrendezendő Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó (INTC) előkészületeit, a jelentkezési és lebonyolítási információkat. A főpásztorok jóváhagyták a konferencia nemrég elkészült logóját és honlapját. Ez utóbbi a romániai katolikus egyház identitásának és életének tükrözője lesz.
 
A munkaüléseken megvizsgálták a Romániai Caritas Konföderáció új statútumát, és a Caritas javaslatára döntöttek arról, hogy június 7-én az ország katolikus templomaiban gyűjtést szerveznek a nepáli földrengés érintettjei javára.
 
A továbbiakban szó esett a katolikus iskoláról, a megszentelt életről, a szociális pasztoráció kezdeményezéseiről és nehézségeiről, a következő hónapok teendőiről. A romániai főpásztorok tudomásul vették, hogy a konferencia főtitkára, Eduard-Mihai Coșa ötéves mandátuma lejár, és kinevezték a helyére Francisc Ungureanut, a Bukaresti Főegyházmegye papját, aki ez év június elsejétől látja el a feladatot.
 
A konferencia következő plenáris ülésére szeptember 21. és 23. között, Lugoşon kerül sor. A tanácskozások befejeztével a püspökök május 9-én, szombaton közös zarándoklaton vettek részt Máramarosszigeten, a „szegények temetőjében”.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés