Püspökök ásták volna alá Krisztus tanítását

2015. április 15. 8:31

Athanasius Schneider
karizmatikus.hu
Az egész világ számára nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház ölének kellős közepén olyan emberek vannak, akik aláássák az Úr tanítását.

Excellenciás püspök úr, mi az Ön véleménye a nemrég lezajlott családszinódusról. Mi a szinódus üzenete a családok számára?


A szinódus folyamán voltak pillanatok, amikor nyilvánvalóan olyan kulcspozíciót betöltő papok által kifejtett manipuláció állt fenn, akik a szinódus redakciós (szerkesztői - ford. megj.) és vezetői struktúrájában kulcspozíciót töltöttek be. A vita utáni jelentés (relatio post disceptationem) egy egyértelműen előre elkészített szöveg volt, amely nélkülözte a kapcsolatot a szinódusi atyák tényleges kijelentéseivel. A homoszexualitással, szexualitással, az »újraházasodott elváltakkal« és azok szentségekhez járulásának engedélyezésével foglalkozó bekezdésekben a szöveg egy radikális, újpogány álláspontot képviselt.

Ez az első alkalom az egyháztörténetben, a katolikus püspökök hivatalos gyűlésének egy dokumentumaként a pápa vezetésével ilyen heterodox (eretnek - a ford. megj.) szöveget közzétettek, függetlenül attól, hogy a szöveg csupán előzetes jellegű volt. Hála Istennek és a világ összes hívője imájának, a szinódusi atyák jó része határozottan elutasította azt az álláspontot, amely korunk ama romlott, pogány ideológiai áramlatát tükrözi, amelyet világszerte a politikai nyomás és a majdhogynem mindenható és világszerte elterjedt genderideológiához hű hivatalos tömegtájékoztatás által keresztülvisznek. Egy ilyen dokumentum, még ha csak előzetes is, valóban szégyen és jele annak, hogy milyen mértékben behatolt az antikrisztusi világ az egyház életének e fontos színtereire. Ez a dokumentum olyan sötét folt lesz a következő nemzedékek és a történészek számára, amely bemocskolja az apostoli szentszék becsületét. Szerencsére a szinódusi atyák végső üzenete egy igazi katolikus dokumentum, amely kifejezi a család isteni igazságát, anélkül, hogy elhallgatná a probléma mélyen fekvő gyökereit, azaz a bűn valóságát. Valóban bátorságot önt és vigaszt nyújt a katolikus családoknak. (...)

A szinódus alatt, Gądecki von Posen érsek és néhány más jelentős prelátus nyilvánosan kifogásolta, hogy a viták eredményei az egyház változhatatlan tanításától eltértek. Van rá remény, hogy e zűrzavar közepette, a klérus azon tagjai és azok a hívők, akik eddig nem voltak tudatában annak, hogy az egyházon belül vannak olyan emberek, akik aláássák az Úr tanítását, minderre ráébredjenek?

A lengyel katolikus egyháznak bizonyára becsületére válik, hogy a katolikus püspöki kar elnöke, ő excellenciája Gądecki érsek tisztán és bátran védelmezte Krisztus igazságát a házassággal és az emberi szexualitással kapcsolatban. Ezáltal II. János Pál igazi lelki gyermekének bizonyult. George Pell bíboros a liberális szexuális aknamunkát és az »újraházasodott elváltak« állítólag irgalmasságból és lelkipásztori okokból szorgalmazott engedélyezését a szinódus folyamán találóan a jéghegy csúcsának és egyfajta egyházi trójai falónak nevezte.

Az egész világ számára nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház ölének kellős közepén olyan emberek vannak, akik aláássák az Úr tanítását. Mindez az internetnek és néhány katolikus újságírónak köszönhető, akiknek nem közönyös, hogy mi történik a katolikus hittel, amely számukra Krisztus kincse. Örvendtem, hogy néhány katolikus újságíró és blogger Krisztus jó katonájaként viselkedett és felhívta a nyilvánosság figyelmét Urunk változhatatlan tanításának klerikális aláásására. Bíborosok, püspökök, papok, katolikus családok, katolikus fiatalok világosan ki kell, hogy mondják: »Nem vagyok hajlandó alkalmazkodni a világ újpogány szelleméhez, még akkor sem, ha azt néhány püspök vagy bíboros terjeszti. Nem fogom elfogadni, hogy Isten irgalmasságát saját szájuk íze szerint, csalóka és téves módon értelmezik és új pünkösdöt emlegetnek. Nem vagyok hajlandó tömjént szórni, a genderideológia, az újraházasodás és az együttélés bálványszobrai elé. Még ha a püspököm ezt is tenné, én nem fogom ezt tenni. Isten kegyelméből inkább szenvedek, minthogy eláruljam Krisztus igazságának teljességét az emberi szexualitásról és házasságról.«
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 129 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

1.SENKI nem tudja "aláásni" az Úr Jézus tanítását , mert az Jézusé , nem a tanítványoké...
2. Kétezer év óta működik az ígéret : a pokol kapui nem vesznek erőt rajta...
3. Jó , hogy bűnös az egyház , mert így nekem is helyem van benne : ezt mindenki szívlelje meg !
4. S akkor nem botránkozik , hanem megújult , alázatos-hálás szeretettel az egyház igazi reformátora lesz , mert nem elszakadni kell , hanem a saját szeretettel növelni az egyház szeretetét...

Eltűntél. Írjam, vagy máskor? (Jézus isteni mivolta)
Vagy elolvastad azóta az Ap Cselt és a leveleket?

"s lesznek, majd egyházi személyek és igazi hívők, akik majd felülbírálják a felettesüket és megítélik a tévedhetetlen hirdetett pápát."

A pápa hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen.
És, ha ebben akkor semmiféle "egyházi személyek és igaz hívők" ezt nem bírálhatják felül.

Véleményt, pedig bárki megfogalmazhat. Ahogy te is.

Nem! De úgy látszik te ezt is jobban tudod!

"Túl sok a zsidó identitású keresztény főméltóság már a nyájban."

mennyi neked a túl sok? A 12 apostol, Jézus vezetésével, vagy a 72 tanítvány? Vagy a farizeusok csoportja, akik Pálhoz csatlakoztak?
Vagyis a kemény mag!!! Ez neked a túl sok?

Kérlek, hogy olvasd el előbb a "Gallilei esetet" már annyiszor beszéltünk itt róla, ki is tárgyaltuk, hogy se kedvem, se időm erre.
Csak annyit, hogy az ő nézetét a világi tudósok is elutasították. Akkoriban a legnagyobb tudósok, feltalálók papok voltak.

A dogmák pedig kellenek. Jézus tanítása örök!!!
Vagyis "A pokol kapui sem vesznek erőt rajta."
Mt, 16,18

Ezt az egyházzal kapcsolatban mondta Jézus.

Nocsak, nocsak? Valóban? És ezt mivel bizonyítod?

Ezt tudom, és magyar volt.

Jó, az rendben, de más a jogokért kiállni, vagyis emberszámba venni és más megszegni a krisztusi tanítást.
Ferenc pápa sosem fogja ezt megszegni, átalakítani, hanem toleránsabban nézi a dolgokat. Vagyis irgalmasan, irgalommal.

A pápa meghallgat mindenkit és dönt! És nem a liberálisok mellett döntött. Vagyis marad minden a régiben. A krisztusi tanítást, példát, ha elhagyná, őt is elhagynák a hívek és a püspökei.

Ez biztos. Ami ma igaz, az 500, de talán annyi sem elavul.

Rendben. És a tudomány sem tudja. Sokáig, csak hipotézis.

Volt bocsánat kérés. Meghurcolás nem, azért. Erre írtam, hogy olvasd el.

Egyetértünk. Ki kell tisztítani a sebet, fertőtleníteni, nem elhanyagolni, ami súlyos károkat okoz.
Talán karcolásnak gondolták, nem tudom.

1. Igaz.
2. Hamis.
3. Hamis
4. Hamis.
5. Hamis.
6. Hamis.
7. Igaz.
8. Hamis.
9. Hamis.
10. Hamis.
11. hamis.
12. Hamis.

Bocs, de most ennyire volt időm. Szerintem a Szentírásod mellé vegyél Szentírás magyarázatot is.
Kitűnő szerzők, kitűnő könyvei kaphatók.

Végül is látom, hogy mire megy ki a játék. Itt senki sem zsidó! Hát ez érdekes meglátás. De nem keresztény tanítás. Ez pedig ugyebár egy keresztény mandi, katolikus oldal.

Ha bővebbet vársz tőlem, cáfolatot, akkor arra várnod kell holnapig. Ha csak felsoroltad a saját elképzeléseidet és nem vársz választ, akkor szólj, légy szíves jó?

Válaszok:
Sulammit | 2015. április 15. 20:07

Ez már réges régen volt, hogy bűnnek számított.
Ma már nem, de arra figyelmeztetnek, hogy ne légy a rabja, (felnőttkorban) mert, ha párkapcsolatod lesz lehet, hogy nem fog menni a dolog, mert ezt szoktad meg. Vagy csak így.

Galilei. Akkor nem olvastad el ezek szerint.
Az a baj, hogy annyi kiváló tudósa, tudós pápája, csillagász pápája van az egyháznak, és az emberek ezt az egyet ismerik és ezt hánytorgatják fel pl. nekem, a 80 éves korában meghalt tudóst. 500 évet rajtam, 2000-et rajtad. Hát nem röhejes?
Nem csak, hogy újdonság volt, hanem nem is volt bebizonyítva. Hol ismerünk ma el hipotézisen alapuló dolgokat tudományosa? Vegyünk csak egy gyógyszert. Hány év évtized, míg bevezethetik.
A kor számos legnagyobb tudósa is tagadta ezt az elméletet. Tycho, Brahe.
Azt kérte a bizottság tőle, hogy ADDIG, ne hirdesse tényként, ezt a rendszert, amíg, az tudományosan be nem bizonyosodik. Amikor ő megszegte ezt az ígéretét, és újra írt a Kopernikusz által kidolgozott rendszerről, egyházi bíróság elé állították. Több egyházi tudós a pártjára állt!!! azok kerültek többségbe akik ellene szavaztak.
Névlegesen börtönre ítélték, de nem kellett bemennie, mert otthon kellett élnie. Házi őrizetben. És persze a munkáját is folytathatta.
A komcsik írtak tanították, hogy megkínozták, pedig ez hazugság, nem igaz!!!
Haláláig hívő maradt és a lánya is apáca volt.

Nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy a katolikus pap, kanonok Kopernikusz dolgozta ki, és azt, hogy Galilei baráti körében számtalan tudós pap volt, akik segíteni próbáltak neki a pártjára álltak.

Tehát amit írtam, abból jól láthatod, hogy nem kellett neki semmit megtagadnia, csak várnia a bizonyításig. És 80 éves koráig dolgozhatott a művén.

Nem te vagy az egyetlen aki félre van tájékoztatva, pedig manapság, de régen is aki akart, az utána nézhetett a dolgoknak, főleg, ha állít valamit.

"Hol olvasod a Bibliában, hogy "a pápa NEM tévedhetetlen"?

Ha majd egyszer magadhoz tértél, bizonyítsd be az állításaidat.
Tudod, aki állít az bizonyít.

Vagyok olyan kedves és ajánlhatok önnek, NEM katolikus szerzőket, református, evangélikus, megfelel? Merthogy a végeredmény ugyan ez lesz.

Nem talált! Így nyeremény sincs.
"S honnan, a Wikipédiáról? Uram segíts!!"

Gyors volt a segítség! remélem meg van elégedve.

Nem tudom, hogy figyelmesen olvastad-e amit írtam. Másolom, hátha elkerülte a figyelmedet.
"Bocs, de most ennyire volt időm."

Írtam neked, hogy, ha itt megtalállak, akkor írok. Azt mondtam, hogy húsvét után, de eltűntél. Legalábbis nem találkoztam a neveddel.
Gondoltam, hogy feleslegesen minek írogassak, ha nem vagy itt. Jól gondoltam?
Ugyanis jártunk már úgy veled, hogy írtunk itt ezerrel és te köddé váltál. Még akartam is szólni itt valakinek, hogy felesleges, mert már rég nem vagy itt.
Szóval holnap és Jézus Istensége lesz a téma. Készültél? :)

Jaj dehogy haragszom rád! :)

Hogy olvasta volna? Ez mai hír...

Schneider nyilatkozata már régi. November 5. 2014, ha jól emlékszem.

Nyilván meglepődik majd (én is meglepődtem, de jó értelemben), örültem én is, örülni fog ő is.

Nem mindig következik szerves folytatásként Ferenc pápa egyik nyilatkozata a másik után, ez látható. Nem baj, de látható, hogy így van.

Schneider dolgainak pedig érdemes utána olvasni. Rendkívül hiteles ember, nagyon erős, szép hittel és következetes nézetekkel.

:)
Engem nem zavar. Egyébként tényleg szép zsidó nevet választottam magamnak.

"Még jó, hogy az ember haragja,
Nem az embert harapja."

József Attila

Mert az is. Ez akkor derült ki amikor a Palotanegyed egyik étterem tulaja nyilatkozott és ki is írta a blogján, hogy annak örül, ha pápa lesz, de annak már nem, ha elmarad az étterméből. Mert étlap nélkül rendeli a sólettett (Finom is az) és a kóser szilvapálinkát. Innen tudjuk. De a nagyszülei Erdélyben zsidó származásúak, a szülei katolikusok hat gyermekkel.

Egyetértünk egy csomó mindenben.
Szent Pál mondja, "Amikor gyenge voltam, akkor voltam erős." Most fejből, úgy hogy nem keresem meg, hogy hol.
A lényeg ez a válsz arra amit írtál.
Sok mindenben más a tanítás. Amiről írtál azt én is, csak hallomásból ismerem. Sőt azt tanították, hogy betegséget okoz.
A házasság előtti nemi élettel is megengedő, ha az házasságra irányul.
Sőt engem igazol, amikor átmegyek a piros lámpánál, amikor üres a pálya. Mert a lámpa van az emberért és nem az ember a lámpáért.
Bizonyos körülmények között magamat kell előtérbe helyezni, nem a másikat. Stb.

Galileinél gondold el ezzel romba dőlt a Földközpontúság. És akkor mi lesz a Bibliával: Érthető az Egyház részéről nem?

De amikor bizonyítva lett nem volt probléma.

Ez az utolsó mondatodra, vagy bekezdésre vonatkozott.
Neked céged van és jobban belelátsz ezekbe a dolgokba nem? Mani.

Igen, valóban csodálatos. :)

Tudod, volt van egy dok. film a Garabandáli látnokokról.
Abban szólt a Szűzanya a bűnös papokról és püspökökről. Rég láttam, de ez megmaradt bennem, valamint az, hogy talán egy püspök, azt mondta, hogy el nem tud képzelni ezekről az egyházi személyekről súlyos bűnöket. Az igaz, hogy én sem ismerek ilyen papokat, - olyat igen aki megnősült, de előtte kivált a rendjéből ill. elhagyta a hivatását, mert szerelmes lett, - de arra gondoltam, ha ezt a Szűzanya mondja, akkor Ő ezt csak jobban tudja, hiszen látja a dolgokat, amit mi nem. És lám lám mik derülnek ki egyesekről, akik elengedték Isten kezét.
Vagyis hiszek, nem jó, TUDOM, mert megtapasztaltam, hogy van Isten. Tisztelem, becsülöm a papjainkat, tudom, hogy mennyi munkát végeznek, és most gondold el azt a sok fiatal srácot, férfit ilyen hátszéllel dolgozni, vagy szembe széllel! Mert rájuk zúdul mások bűne.
És akkor nem szóltunk a családi háttérről.

A szeretet himnuszában olvashatjuk, hogy "tudomány elenyészik" de megmarad a hit, remény és a szeretet. Ez a három, de ezek közül is legnagyobb a szeretet. Tudod, hogy miért a szeretet az ami megmarad?
Nem tudom, hogy van -e Bibliád, mindenesetre belinkeltem neked.

http://mazsola.iit.uni-miskolc..

Ugye milyen szép és bölcs?!

Igen, látom. Reagálva az észrevételedre. Ez a válaszom.
Tegnap eltérített a nevemben való elmélyedés. De értettem, hogy mit kell látnom. Ezt, ugye?
Ezt írtad 15. 11:35-ben, és válaszoltam, a 12:32-kor

Ezek olyan szörnyűségek, amit mi fel sem foghatunk, csak megborzongunk rajtuk. Nagymamám látta, amikor feltett kézzel kellett menetelniük, azt nem tudom, hogy melyik utcában. Képzeletemben a Nagykörúton.
Ha látok egy kisgyereket akkor nekem eszembe jutnak ám ilyen dolgok. Ha most lenne az a kor mi lenne ezzel a kicsi 4-5 évessel? Vannak negyedek ahol több zsidó lakik az átlagnál. Olyan boldogok ezek a kicsik. Ki a fenét érdekli, hogy ki zsidó és ki nem?
A mi korosztályunkat, biztos, hogy nem. k már abba ezt a skatulyázást!
Miért, ha zsidó, akkor mi van? Az már nem ember?
Megmondta, II. János Pál is, hogy egy keresztény ember nem lehet antiszemita.
Mózes is csak felnőttkorában, sőt férfikorában metélkedett körül.

Először is szeretném megkérdezni tőled, hogy neked, számodra, kicsoda Jézus Krisztus?

Hogy bizonyítsam be neked, a Szentírásból, hogy Jézus Isten fia, ha nem is Létezik szerinted Isten?
Mit vársz akkor tőlem?

Akkor, ha nem hiszel ezekben az általad felsorolt dolgokban, szövegekben, személyekben, mégis miért érdekel ez a téma annyira?
Bizonyosságot szeretnél találni, vagy, csak azért, hogy alázd a keresztényeket akik ide írnak, valami ilyesmit írtál valakinek. Nem biztos, hogy pontosan idéztelek, de a lényege ez. Szóval miért? Mert sok mindent tudsz, ezt már írtam neked. De az ember nem tanulja meg, nem is jegyzi meg azt ami nem érdekli.
Elmondanád, hogy miért?
Isten kereső sem lehetsz, hiszen nem keressük a semmit, a nincset. Akkor mi vagy? És sok időt fordítasz ezek olvasására, vagy, "csak" jó a memóriád?

De olyan módon értette. Az igaz, hogy földi Messiást vártak, de, hogy valaki Isten Fiának nevezze magát...
Nem ezt szántam neked érvelésnek. De ez akkora téma... Ha érdekel belefoghatok, de apránként, miattad. Majd jelzed, hogy ezt, vagy azt tudod és nem fogadod el.
Persze véleményem szerint azt is tudod, hogy mivel érvelnék, hiszen felkészült vagy. Azt, hogy én mennyire, az majd kiderül.

Ha nem hiszel az Újszövetségnek, akkor nem hiszel Jézusnak sem. És az Atyának sem aki kinyilatkoztatta benne a Fiát.
Akkor mivel kellene bizonyítanom szerinted. A saját tapasztalataimból? Azt sem fogod elhinni.

Azt, hogy értelmezed, amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy "ti kinek Tartotok engem?" Mármint Péter válaszát?
Az igaz, hogy a feltámadás fényében, vagyis húsvét után jutottak a tanítványok a Messiásban és az élő Isten Fiában való teljes hitre, mert az evangéliumok, már az Ősegyház hitét láttatják.
Azt is észrevetted bizonyára, hogy azt, hogy Jézus Isten Fia, egyedül Jézus maga tudta kinyilatkoztatni az embereknek. Az ő kinyilatkoztatása nélkül, ezt soha senki fel nem fedezhette volna. Mt 11,27
Miért akarták elfogni a főpapok? Számtalan vándorrabbi prédikált abban az időben is.

Én inkább olyat játszanék veled, hogy te bizonyítsd be nekem, hogy Jézus Isten Fia volt, és a világban szétnézve, hogy Isten teremtette. Na mit szólsz?

Rendben, ennyire nem hatoltam a dolgok mélyére.
Az érdekelt, hogy van -e értelme beszélgetni veled, mert eddig úgy láttam, hogy van. De nem szeretnék úgy járni, mint a katolikus Istenhívő, de Jézust legkevésbé sem követő c-vel.
Megint holnapra marad. Leírom amit tudok és majd meglátjuk elfogadod-e, cáfolod-e? Jó?
Amikor láttam, hogy miket írtál neki gondoltam, hogy kár a fáradságért. És kár is volt.
Magázva bunkó a pali egyébként. Ha nem lennék keresztény tudnék neki mit írni.

Az nem baj, ha nem értünk egyet akárhány dologban.

Pont ez az Evangéliumok központi kérdése, amit te feszegetsz. Kicsoda Jézus Krisztus?
Azt írtam már, hogy Jézus is feltette ezt a kérdést Péternek Fülöp Cezáriában. Válasz Mt 16,16
Ez nem azt jelenti, hogy igazán értette volna amit mond, mert akkor nem bújtak volna el félelmükben magukra zárva az ajtót, nem tagadta volna meg Jézust.
Írtam már, hogy csak a feltámadás után jutottak el a Messiásban és az Isten Fiában való teljes hitre.
Az Evangéliumok előtt az ősegyház már hirdette ezt.
(1 kor 15,1 kk)
Vagyis, hogy az Atya feltámasztotta Jézust. A legtöbb apostol az élete feláldozásával, de előtte is mindent vállalva.
Az ApCselt is olvasva láthatod, hogy a hívek azonosságot láttak a feltámadt Krisztus és a názáreti Jézus között. Nem csak a csodái miatt, hanem az ószövetségi Írásokra hivatkoznak. Izajás, Dániel, Joel, Zsoltárok. Jézus maga is számtalanszor hivatkozott az Írásokra. A Szenvedő Szolgára is amit már kérdeztél. Az első igehirdetésében is lépten - nyomon visszatér az Ebed - Jahvera való hivatkozásra. Iz 52-53. Az ApCselben 8,26-40, Fülöp is az Iz 53, 7-8-at magyarázza az etióp tisztnek. Mt 12

Péter első pünkösdi beszéde zsolt 110. Tudod a Dávid kérdés. "Dávid nem ment fel az égbe, mégis mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz "Ülj jobbomra" stb. ApCsel 2,34-36
Szent Pál leveleiben is olvashatod Róm, 2,3-6, Kol 1,15-20, Fil 2,6-11 és Jánosnál is később akit nem fogadsz el.
Még van egy csomó.
A szigorú monoteizmust valló zsidóknak, természetesen botrányos volt Jézus istenítése. ApCsel 4,12 Nincs más üdvösség egyedül Jézusban. Vagyis az új Próféta feltárta Isten üdvözítő tervét és ennek az üdvösségnek a közvetítője.
Keresztség, színeváltozás, az Atya, a Golgotán a százados tesz tanúbizonyságot róla. A Nagytanács előtt, pedig a főpappal mondatja ki

Egyenlőre ennyire volt időm.

Az Isten fia messiási cím.
Az Ószövetség nem használja az Isten fia kifejezést, de utal erre a kapcsolatra, például a királyra vonatkozóan. Zsolt 2,7 2 Sám 7,14
Persze nem valamiféle isteni természetnek gondolták, ami a királyra ráruházható, hanem egy különleges kapcsolatnak a király és Isten között, Isten részt ad a hatalmából és a dicsőségéből a királynak.
Márknál nem ezt jelenti ez a cím, nála többet, Mk 1,1
a messiás mellé, még hozzáteszi az Isten Fia címet.
Megint a Dávid történetre térek vissza. Mk 12,6
Miért mondja Dávid Urának a Messiást, ha az ő fia? Kinek a fia a Messiás? Mk 12, 35-37 Jézus Abba kifejezése is erre az eddigi meghaladó valóságos istenfiúságra utal.
Jézus óriási tekintéllyel tanított.
- Nem azt mondta, mint Mohamed, hogy neki megjelent Gábor angyal, és üzenetet bízott rá.
- Nem azt mondta, mint Buddha, hogy megvilágosodásban volt része ezt akarja tovább adni.
- Nem azt mondta, mint Mózes, és a próféták, hogy az Úr szólt hozzájuk.
- Jézus senkire sem hivatkozott.
Nem azt hirdette, mint a próféták, hogy hamarosan eljön a beteljesedés, a Messiás országa.
Ő ezt prédikálta: "Beteljesedett az idő" Mk 1,15 A történelem nagy várakozása végetért. Benne és általa, Isten maga valósítja meg országát itt a Földön.
Jézus nem azt tanította, hogy kövessétek az Istent, hanem azt, hogy, "Kövess engem!" Mk 1,17
Amikor királlyá akarták tenni, kitért előle. Erre a tanítványainak jó része elhagyta. Ha tovább olvasod, láthatod, hogy már nem követik tömegek, mert nem ezt várták tőlenem azt, ami a küldetése volt. Jn 6, 14-15 60-70, Mk 6,45 8,27-33

:) Látom, tényleg milyen egyszerű!

"különféle álruhában " :) Hát ez jó!

Erre a galileai dologra visszatérve. Az egyes területek lakóinak megoszlása eredet, vallás, nyelv szerint nagyon változatos. Nem sorolom fel csak Galileát mondom. Itt többségben zsidók laktak, sok idegennel keveredve. Zsidó vallású, arámul és görögül beszéltek. Elképzelhető, hogy Jézus is tudott görögül.
Folytatom.
Igen azt állítom, hogy vallási okokból!

Jézust Pilátus, Arkelausz nem tekinti ellenségnek.
Az Írástudók viszont igen. Ha a rómaiak ellen lázadna, még támogatnák is. De nem ezt látják, hanem, hogy szavaival tetteivel, szembe megy a TRADÍCIÓVAL. A hittel, a vallással, amit eddig védtek, a Szombattal, Törvénnyel, a Hagyomány szentségét, tekintélyét sőt az egyistenhitet is veszélyezteti, a tanításával.
Az igazi indítékuk az, hogy Jézus Isten Fiának tekinti magát. Föléje helyezi magát a Törvénynek, a szent Hagyománynak. De ez lehetne az Ő magánügye, de nem lett az, mert tömegeket vonz a tanítása, ezreket, akik eddig ragaszkodtak az egyistenhitükhöz. Lerombolja a Szombatot, Lerombolja a Templomot - erről beszél - a Magasságbeli egyetlen szentélyét!
Messiásnak elfogadták volna, aki rendet teremt, kiűzi a rómaiakat.
Mit mond a főpap? "Nekünk Törvényünk van, a Törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiának tette magát!" Jn 19,7 "Jobb, ha egy ember hal meg, a népért, mint az egész nép elpusztuljon."
Ha úgy vesszük igaza is van, mert azt gondolta, hogy Istenért az ügyért így teszi a legjobban.

Gondolj a Templomban való ostorozásra. Mit csinál Jézus rendetlenséget. Ugyanis az volt a szokás, hogy a környező országokból az ünnepekre felözönlő zsidók, vagy zsidó vallásúak a pénzüket ott váltják át, sékelre. Az áldozati állatokat sem cipelték magukkal, hanem ott vásárolták meg. A Templomnak az a része egy mészárszék volt, csupa vér minden. Így képzeld el. És akkor jön Jézus és az Ószövetségből, Amikor bevonul Jeruzsálembe, Úgy jön, mint Messiás király. Zak 9,9. Zakariás szavait idézi. "Nem lesz többé kereskedő az Úr házában. Zak 6,12; 14,21
Ezzel a templom megtisztítással világosan jelzi, hogy
Ő a Messiás király.
Ő a Templom ura.
Atyja házában teljhatalommal rendelkezik.
Ez egy nyílt sisakos harc. Vagy elfogadják, vagy megölik a jeruzsálemi vezetők.
Az utolsó vacsorán világossá teszi, hogy nem az egyiptomi szabadulás az igazi, hanem az igazi az Ő vérében köttetik hamarosan.

"Te vagy-e a Messiás az Áldott Fia?"
"Magad mondtad. Látni fogjátok az Emberfiát.."
Ezért a mondatáért vállalta a kereszthalált, erre tette rá az életét.

Értem! Azért mosolyogtam, és azért volt érdekes az álruhában, kifejezésed, mert valóban így van, ahogy írod.

Fel sem tételeztem rólad ezt a bizonyos fajta gondolkodást.
Azt, hogy mással kapcsolatban igen, annak számtalanszor tanújelét adtad.

Simone Weilt olvastad, olvasod?

De tudod, hogy ki Ő?

Ajánlom tőle Ami személyes és ami szent c. művét.
Különböző írásaiból lett összerakva. Halála után találták meg az írásait. Nem tudom, hogy a neten meg van-e, ha igen, akkor a Prológust olvasd el először.
Filozófus nő volt. És te szereted a filozófiát és szeretsz filozofálni is.
Nagyon mélyek az írásai. És tiszták.

Ezt nem is kértem tőled!

Vicces, hogy deklarált ateistaként mennyit foglalkozol a Szentírással :-)

De az értelmezési kereted elhibázott. Nem éled magad bele a szereplők helyzetébe.

Jézusnak célja van a maga kérdésével: ki akarja mutatni, hogy a farizeusi írásértelmezés csak kifogást keres, hogy miért ne kelljen az ő messiási igényét elismernie. Ennek megfelelően:

1. Ő maga és a farizeusok mindenesetre egyetértenek abban, hogy az idézett zsoltárt Dávid írta.
2. Ő maga és a farizeusok mindenesetre egyetértenek abban, hogy az idézett szakasz a Messiásról szól.
3. A zsoltárt nem Dávid vagy Saul apja írta, hanem Dávid maga, tehát a zsidók leghatalmasabb királya, aki a köznép emlékezetében a legközelebb jutott a "Messiáskirály" fogalmához. Ilyenként nevezi "Urának" azt, akinek el kell jönnie.

Márk 1,1 rendben amit írtál.
Kb. 60-as évek végén írta, és nem véletlenül. Már mint a szót.
Csak, ha kíváncsi vagy rá, mert esetleg nem tudod, írom le, hogy miért.

Máté mindig mennyek országát ír!
Mert zsidó keresztényeknek szól a tanítása.
Erről egyébként még nem esett szó, vagyis, hogy kikhez beszél, kiknek szól a tanítás.

Mk 12,6 Nem is kellett volna belemenni, mert ennek nagy irodalma és számos eltérő értelmezése van.
A lényeg, hogy a zsoltár királyzsoltár, a felirat Dávidé és a zsidóság sosem vonatkoztatta a Messiásra.
Írásbeli bizonyíték van rá, hogy Dávid is Úrnak nevezte a Messiást, vagyis nem úgy tekintett rá, mint aki földi királyként uralkodik, hanem, - mint a keresztények, - mint emberfeletti, Isten oldalához tartozó lényre.
Ezzel cáfolatot nyer a zsidó írástudománynak az az állítása, hogy Jézus nem lehet a Messiás, mert nem Dávid trónján ülő nemzeti királyként jelent meg. Az írástudósok Messiás fogalma tehát Dávid szerint is téves.
Az evangélisták tudtak Jézus dávidi leszármazásáról. Mt 1,1; Lk 1,27; 2,4; Mk 10,47....
Azt nem vonja kétségbe, hogy az Úr Krisztus Dávid fia, hanem a politikai értelműt utasítja el. De nem ad feleletet arra, hogy milyen értelemben Dávid fia a Messiás.

Mk,17 Jézus keres tanítványokat és nem fordítva, ahogy a rabbiknál szokás. A tanítványok a tanulmányi idő leteltével, maguk is rabbik lettek. Jézus egy életre hív és mindig ő marad a Mester. Csakhogy Jézus, nem a Tórát tanítja, nem az Ószövetséget, hanem maga lép a Tóra helyébe.

Pál követőinél Jézus tanításáról prédikál.
Olvasd el az előtte és az utána következő mondatokat is.

És még valami. Mivel Jézus isteni tekintélyt, hatalmat tulajdonított magának ez a zsidóság szemében, botrány, istenkáromlás volt.
Ezért válik lehetetlenné, hogy Jézust elfogadja rehabilitálja a zsidó utókor!

Bocsánat, hogy beleszólok vitájukba,de amennyiben Erzsébetről, Mária rokonáról, és Erzsébet férjéről, Zakariásról van szó, ők nem lehettek prozeliták. Pap csak az Áron nemzetségbeli lehetett, más nemzetségbeli zsidó nem!Prozelita nőt sem vehetett feleségül, Erzsébet is Áron nembéli volt!
Ha Erzsébet Áron nembeli volt, úgy rokona, Mária úgyszintén, így az az elképzelés, hogy Jézus magyar, vagy pártus volt, nem állja meg a helyét, hiszen bárki is volt az apa, anyja után zsidónak számított.

Válaszok:
Sulammit | 2015. április 20. 20:50

Nem szóltál bele semmibe, mert elment már rég a fickó! :)
Azért jó, hogy felvilágosítottad, mert úgy látszik, hogy állítólagos katolikus létére az Újszövetségben, a Lukács evangélium elején sem tart. Különben tudná azt amit leírtál.

"Miért nem írja meg a véleményét, őszintén, kendőzetlenül, talán akkor megkönnyebbül?"

Krisztusban kedves testvérem, arra gondolsz, hogy úgy írjam meg a véleményemet, ahogy te rólam?
Miért is hozna nekem megkönnyebbülést, ha visszaadnám a sértéseidet, vádjaidat?
Elmondanám a véleményemet rólad kendőzetlenül?

Csak a politikai oldalon néztelek meg, ott nem beszéltél ilyen hangnemben senkivel. Igaz, hogy nem végeztem beható tanulmányokat, csak pár hozzászólásodat olvastam el. Csak azért kaptál, mert te is kormánypárti vagy, mint én. Bár én nem kaptam azon az oldalon sem. Csak itt és csak tőled!

Pont azért mondtam, hogy vége, mert te állítólagos keresztény létedre ilyen hangnemet engedsz meg magadnak, ráadásul egy nővel szemben.

Legyek irgalmas, megbocsátó, szerető? Többek között? Rendben!
És magadnak milyen tanácsot adsz?

Nem ő írta! Mások írták! :) Ó csak ironizált rajta, ahogyan máskor is szokott.

Igen! Nagyon is megbántottál!

Rendben. Béke, béke, béke, sose vesszünk össze! :)
Ugye ismered ezt a kibékülős játékot.
(A kisujjunkat közben össze kell akasztani)

Ami engem ebben a műfajban lenyűgözött, az a kitalált középkor. Nagy Károlyt a szerzetesi fantázia termékének nyilvánítani - ehhez azért kellett kreativitás.

Ha megvan a nagy ötlet, jönnek az epigonok. A Rubik-kockát meg a tajvaniak hamisították. Azzal, hogy átértelmeztük Illiget, méltó bosszút álltunk. Minden igazságosság ezt kívánta!

Ki mondta, hogy Illignek nincs igaza? Megírt egy könyvet egy tök kreatív ötlettel, és betegre kereste vele magát. Igaza volt, vagy nem volt igaza?

Szerinted a rubiconosok mennyit kerestek azzal, hogy cáfolni próbálták? Na ugye!

Tudod, mit? Neked is igazad van.

Én csak beléptem a Vízöntő korszakába, amikor a személyes igazságok nagy békés harmóniába olvadnak össze, szemben a Halak korszakának a vérgőzös háborúival.

"Hát ez biztos nem igaz. Maga Dávid is messiás volt (Felkent), mint ahogy minden utóda, sőt még Cirusz (Kürosz) perzsa király is."

"A Messiás képzet nem létezik Dávid korában, mert hiszen van zsidó állam, és annak van felkent királya.
A Messiás képzet csak azután alakul ki, hogy a babiloni fogságból történt visszatérés után nem áll helyre a zsidó államiság."

Ez mindkettő igaz.

Dávid zsoltárával, 110-es kapcsolatban, majd idézek neked egy zsidó értelmezést, Naftali Kraus Dávid zsoltárai c. könyvéből. Ezt biztos, hogy nem keresztény értelmezés szerint írta. Mint ahogyan nyomatékosítja is a 110-es elején.

Azért az nem magától értetődő, hogy a másik esküszegése, azaz házasságtörése sem old föl a saját eskü alól, hiszen ezzel igencsak megváltoznak a dolgok a kiinduláshoz képest.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés