Püspökök ásták volna alá Krisztus tanítását

2015. április 15. 8:31

Athanasius Schneider
karizmatikus.hu
Az egész világ számára nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház ölének kellős közepén olyan emberek vannak, akik aláássák az Úr tanítását.

Excellenciás püspök úr, mi az Ön véleménye a nemrég lezajlott családszinódusról. Mi a szinódus üzenete a családok számára?


A szinódus folyamán voltak pillanatok, amikor nyilvánvalóan olyan kulcspozíciót betöltő papok által kifejtett manipuláció állt fenn, akik a szinódus redakciós (szerkesztői - ford. megj.) és vezetői struktúrájában kulcspozíciót töltöttek be. A vita utáni jelentés (relatio post disceptationem) egy egyértelműen előre elkészített szöveg volt, amely nélkülözte a kapcsolatot a szinódusi atyák tényleges kijelentéseivel. A homoszexualitással, szexualitással, az »újraházasodott elváltakkal« és azok szentségekhez járulásának engedélyezésével foglalkozó bekezdésekben a szöveg egy radikális, újpogány álláspontot képviselt.

Ez az első alkalom az egyháztörténetben, a katolikus püspökök hivatalos gyűlésének egy dokumentumaként a pápa vezetésével ilyen heterodox (eretnek - a ford. megj.) szöveget közzétettek, függetlenül attól, hogy a szöveg csupán előzetes jellegű volt. Hála Istennek és a világ összes hívője imájának, a szinódusi atyák jó része határozottan elutasította azt az álláspontot, amely korunk ama romlott, pogány ideológiai áramlatát tükrözi, amelyet világszerte a politikai nyomás és a majdhogynem mindenható és világszerte elterjedt genderideológiához hű hivatalos tömegtájékoztatás által keresztülvisznek. Egy ilyen dokumentum, még ha csak előzetes is, valóban szégyen és jele annak, hogy milyen mértékben behatolt az antikrisztusi világ az egyház életének e fontos színtereire. Ez a dokumentum olyan sötét folt lesz a következő nemzedékek és a történészek számára, amely bemocskolja az apostoli szentszék becsületét. Szerencsére a szinódusi atyák végső üzenete egy igazi katolikus dokumentum, amely kifejezi a család isteni igazságát, anélkül, hogy elhallgatná a probléma mélyen fekvő gyökereit, azaz a bűn valóságát. Valóban bátorságot önt és vigaszt nyújt a katolikus családoknak. (...)

A szinódus alatt, Gądecki von Posen érsek és néhány más jelentős prelátus nyilvánosan kifogásolta, hogy a viták eredményei az egyház változhatatlan tanításától eltértek. Van rá remény, hogy e zűrzavar közepette, a klérus azon tagjai és azok a hívők, akik eddig nem voltak tudatában annak, hogy az egyházon belül vannak olyan emberek, akik aláássák az Úr tanítását, minderre ráébredjenek?

A lengyel katolikus egyháznak bizonyára becsületére válik, hogy a katolikus püspöki kar elnöke, ő excellenciája Gądecki érsek tisztán és bátran védelmezte Krisztus igazságát a házassággal és az emberi szexualitással kapcsolatban. Ezáltal II. János Pál igazi lelki gyermekének bizonyult. George Pell bíboros a liberális szexuális aknamunkát és az »újraházasodott elváltak« állítólag irgalmasságból és lelkipásztori okokból szorgalmazott engedélyezését a szinódus folyamán találóan a jéghegy csúcsának és egyfajta egyházi trójai falónak nevezte.

Az egész világ számára nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház ölének kellős közepén olyan emberek vannak, akik aláássák az Úr tanítását. Mindez az internetnek és néhány katolikus újságírónak köszönhető, akiknek nem közönyös, hogy mi történik a katolikus hittel, amely számukra Krisztus kincse. Örvendtem, hogy néhány katolikus újságíró és blogger Krisztus jó katonájaként viselkedett és felhívta a nyilvánosság figyelmét Urunk változhatatlan tanításának klerikális aláásására. Bíborosok, püspökök, papok, katolikus családok, katolikus fiatalok világosan ki kell, hogy mondják: »Nem vagyok hajlandó alkalmazkodni a világ újpogány szelleméhez, még akkor sem, ha azt néhány püspök vagy bíboros terjeszti. Nem fogom elfogadni, hogy Isten irgalmasságát saját szájuk íze szerint, csalóka és téves módon értelmezik és új pünkösdöt emlegetnek. Nem vagyok hajlandó tömjént szórni, a genderideológia, az újraházasodás és az együttélés bálványszobrai elé. Még ha a püspököm ezt is tenné, én nem fogom ezt tenni. Isten kegyelméből inkább szenvedek, minthogy eláruljam Krisztus igazságának teljességét az emberi szexualitásról és házasságról.«

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 129 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

1.SENKI nem tudja "aláásni" az Úr Jézus tanítását , mert az Jézusé , nem a tanítványoké...
2. Kétezer év óta működik az ígéret : a pokol kapui nem vesznek erőt rajta...
3. Jó , hogy bűnös az egyház , mert így nekem is helyem van benne : ezt mindenki szívlelje meg !
4. S akkor nem botránkozik , hanem megújult , alázatos-hálás szeretettel az egyház igazi reformátora lesz , mert nem elszakadni kell , hanem a saját szeretettel növelni az egyház szeretetét...

Eltűntél. Írjam, vagy máskor? (Jézus isteni mivolta)
Vagy elolvastad azóta az Ap Cselt és a leveleket?

"s lesznek, majd egyházi személyek és igazi hívők, akik majd felülbírálják a felettesüket és megítélik a tévedhetetlen hirdetett pápát."

A pápa hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen.
És, ha ebben akkor semmiféle "egyházi személyek és igaz hívők" ezt nem bírálhatják felül.

Véleményt, pedig bárki megfogalmazhat. Ahogy te is.

Nem! De úgy látszik te ezt is jobban tudod!

"Túl sok a zsidó identitású keresztény főméltóság már a nyájban."

mennyi neked a túl sok? A 12 apostol, Jézus vezetésével, vagy a 72 tanítvány? Vagy a farizeusok csoportja, akik Pálhoz csatlakoztak?
Vagyis a kemény mag!!! Ez neked a túl sok?

Kérlek, hogy olvasd el előbb a "Gallilei esetet" már annyiszor beszéltünk itt róla, ki is tárgyaltuk, hogy se kedvem, se időm erre.
Csak annyit, hogy az ő nézetét a világi tudósok is elutasították. Akkoriban a legnagyobb tudósok, feltalálók papok voltak.

A dogmák pedig kellenek. Jézus tanítása örök!!!
Vagyis "A pokol kapui sem vesznek erőt rajta."
Mt, 16,18

Ezt az egyházzal kapcsolatban mondta Jézus.

Nocsak, nocsak? Valóban? És ezt mivel bizonyítod?

Ezt tudom, és magyar volt.

Jó, az rendben, de más a jogokért kiállni, vagyis emberszámba venni és más megszegni a krisztusi tanítást.
Ferenc pápa sosem fogja ezt megszegni, átalakítani, hanem toleránsabban nézi a dolgokat. Vagyis irgalmasan, irgalommal.

A pápa meghallgat mindenkit és dönt! És nem a liberálisok mellett döntött. Vagyis marad minden a régiben. A krisztusi tanítást, példát, ha elhagyná, őt is elhagynák a hívek és a püspökei.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés