Elegem van ebből a „ki vagyok én, hogy megítéljem” hülyeségből

2015. február 27. 0:34

Ronald Mann
Crisis Magazine
Az ítélkezés alapvető eleme a tekintély gyakorlásának. Ha nincs bátorságod ítélkezni, akkor nem szabad elvállalnod hatalmi pozíciót. Nem ítélkezni a kötelesség elkerülése, ami ma igencsak sújtja az egyházi hierarchiát is.

„Elegem van ebből a »ki vagyok én, hogy megítéljem« hülyeségből. Csak Isten ítélkezhet az emberi lélek állapotáról. De puszta mellébeszélés azt állítani, hogy nem tudjuk és nem szabad megítélnünk az emberi viselkedést.  A vonakodás az erkölcsi viselkedés megítélésétől a morális relativizmus és szubjektivizmus elkerülhetetlen következménye, ami erodálta a bizalmat az objektív morális igazság meghatározásának képességében, amin az alapos ítélkezés nyugszik.


Az ítélkezés alapvető eleme a tekintély gyakorlásának. Ha nincs bátorságod ítélkezni, akkor nem szabad elvállalnod hatalmi pozíciót. Nem ítélkezőnek lenni ma kordivat. Amikor tizenéves gyermekeimet arra intettem, hogy ne haverkodjanak ezzel és ezzel, a bevett válasz az volt, hogy »ó, apa, olyan ítélkező vagy!« Nem ítélkezni a kötelesség elkerülése, ami ma igencsak sújtja az egyházi hierarchiát is. Ez elhomályosítja Urunk üzenetét, zavart okoz a hívek körében, és aláássa a világiak erőfeszítéseit a napjaink perverziói elleni harcban.

Az ítélkezés hiánya vagy a nem megfelelő ítélkezés a pederasztia-botrányban oda vezetett, hogy egy viszonylag kis számú, gonosztevő pap deviáns viselkedéséből nemzetközi botrány lett, ami megvetés tárgyává süllyesztette a pápaságot és évtizedekre megbénította az egyházat. (…)

Szóval a Biblia azt mondja nekünk, hogy ne ítélkezzünk az emberek felett? Lássuk csak: »Emberfia! Téged ilyen őrállóvá tettelek Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! 8Ha ezt mondom a bűnösnek: Bűnös vagy, meg kell halnod! - és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon.9De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet.« (Ezekiel, 33, 7-9)

Sem Péter, sem Pál nem volt túl érzelgős, ha a másokon való ítélkezésről volt szó:

»Péter azonban ezt mondta neki: Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát.« (ApCsel 8, 20-23)

»Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, és így szólt: Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait?«  (ApCSel, 13, 9-10)

S itt van pár példa a levelekből. (…)

Szóval egyértelmű, hogy a Biblia bátorítja a mások viselkedésének megítélését. Azonban akik lenézik az ítélkezést, ezt szokták idézni: »Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.« (Mt 7, 1-2). Ez azonban nem az ítélkezés elleni parancs, hanem arra való figyelmeztetés, hogy egy ítéletet jó szívvel, képmutatástól, arroganciától, aljasságtól és gyűlölettől mentesen kell meghozni. (…)

A legtöbb pap, püspök, bíboros és pápa jó ember, akik Isten szolgálatára szentelték életüket. Ugyanakkor ők is hibázhatnak, ferdíthetnek, mint bárki más. A talpnyalás egy mindig jelen lévő probléma. (…) Az előző években gyakran láttunk olyat, hogy a megalapozott ítéleteket gyávasággal tompították, amit óvatosságnak álcáztak; valamint hogy megadták magukat a zeitgeist előtt, amit lelkipásztori aggódásnak álcáztak.”
 
Ronald Mann az University of Louisville nyugalmazott fizika professzora.
 
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 27 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Gondolatok e témában

"Dilemma"

"...azt is egyre inkább megtapasztalom, hogy mindaz az ódium – emberek elvesztése, ajtók bezárulása, „szeretetlenként” és „gyűlölködőként”, vagy más nyelvjárás szerint „intoleránsként” és „fanatikusként” való megbélyegzettség, és a többi – amely az igazság képviseletével jár, nem pusztán „kockázat”, amely némi tapintattal és diplomáciai érzékkel elkerülhető, hanem ennek a magatartásnak szükségszerű következménye, mégpedig annál inkább, minél egyenesebben és következetesebben képviseli valaki azt..."

http://hortuscarmeli.blogspot...

1."Ne ítélj , hogy ne ítéltessél" : vagyis , legyen véleményed , de mindig maradj nyitott a Szentháromság abszolut ítéletére .
2. Az emberi megismerés ugyanis kétsíkú : van abszolut bélátás / teljes lét felfogása /, mert enélkül nem lehetne az Istent megismernünk . Viszont , a feltételes-véges momentum is jelen van , hiszen mindig konkrét tér-idó lehatároltság körülményei között realizáljuk a teljes nyitottságunkat .

Így is van. Tilcsuk Bea Bibliát! Messze meghaladtuk, aki arra hivatkozik, abból merít valamit, az zavaró tényező a társadalmi haladás fényes ösvényén.

A szöveged a Szabad Nép szintjén van. Mármost az igazi baj anno sem a Szabad Néppel volt, hanem az ÁVO-val. De ezt csak munkamegosztásnak hívják.

"Ne ítélj,hogy ne ítéltessél" - most Ferenc pápát azért ítélik el,merne ítélkezett.
Azt is meg lehet ítélni,mikor kell ítélkezni.

Egy elég morcos hölgy.

Ő véleményt mondott, én meg a véleményéből megállapítottam, hogy ávós. Probléma?

OK, akkor mi ezt megbeszéltük. A többi szentfazék majd válaszol, ha akar.

Ez egy kemény világ.

Ha egysegelem netán hitharcosnak nevez azután, hogy én ávósnak neveztem, akkor ezt valahogy ki fogom bírni, és a nyájas olvasóra bízom annak eldöntését, hogy melyik minősítés találóbb a nagybecsű szöveganyag alapján.

Ezzel kapcsolatban van egy jó exegézise Newmann bíborosnak.

Jézus a Szentírásban kérdez:
"Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a saját szemedben nem látod a gerendát?" (Lk 6,42)

Newmann válaszol Jézusnak:
"Azért mondhatom, Uram, mert gyűlölöm a felebarátomat."

Ez a gerenda. Nem az általában vett bűnösségem, hanem a konkrét tekintetem, amivel vétkező felebarátomra nézek.

Ki ez a manus,hogy a pápát ítélgeti?

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 3. 11:52

Bízd már rám, hogy az én kommentjeimben miről legyen szó!

Szillogizmusba foglalva valahogy így föst:

1. Szabad Népbe illő szövegeket írni nem helyes.
2. Amit írtál, a Szabad Népbe illik.
3. Amit írtál, nem helyes.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés