„Polgári vallás”?

2015. február 1. 16:26

Köntös László
reposzt
A liberalizmus emberképe egész egyszerűen ellentmond a mindennapos tapasztalatnak, s ezért ezt a féloldalas antropológiát meg kell haladni.

„Valószínűleg azért, de ez csak feltételezés, mert a liberalizmus egész egyszerűen nem tud mit kezdeni a keresztyénség emberképével, vagyis az általános és egyetemes emberi elesettség gondolatával. A liberalizmus nem tud mit kezdeni a rossz jelenségével, még akkor sem, ha az amúgy mindennapi, egyetemes és időtlen tapasztalat. Másrészt azért Nussbaum mégis csak érzékeli, hogy a liberalizmus emberképe egész egyszerűen ellentmond a mindennapos tapasztalatnak, s ezért ezt a féloldalas antropológiát meg kell haladni.

Logikusnak tűnik, hogy gondolatvezetéséből egyszerre csak előbukkan a »polgári vallás« (civil religion) egyébként régóta ismert eszméje. Vagyis, ahogyan én értem a polgári vallás mögötti igényt, ismételten felvetődik a végső autoritás egyidejű hiányának és szükségességének a kérdése. S ez már tipikusan a felvilágosodás problematikája, amely az elé a dilemma elé került, hogy ha nincs Isten, akkor vajon miféle végső instancia, végső hivatkozási alap ad majd legitimitást. S ha jól értem, Nussbaum arra következtetésre jut, hogy a felvilágosodás észbe vetett hite csődöt mondott, s ezért szükség van, ha nem is teljes felülbírálatára, de kiegészítésére mindenképp. Ez lenne szerinte a szeretettel beoltott »polgári vallás« régi-új ideája.

Isten »megszűnt« ugyan, s az istengondolatra nem lehet már társadalmat alapozni, ám racionálisan belátható, hogy azért valamit kellene a helyébe tenni, amely valamiféle belső közösségi koherenciát teremt. Nussbaum tehát egyetért a »polgári vallás« régóta ismert ideájával, ám világossá teszi, hogy szerinte ez a puszta racionalitáson alapuló »vallás« mégsem bír megvalósulni, mert nem számol az ember érzelmi világával. Ezért a tisztán racionalitáson alapuló belátást ki kell egészíteni a szeretet motivációjával, s a ráció és érzelem ezen új kombinációja lehetne az alapja a »polgári vallásnak«. 

Csakhogy a polgári vallás hívei pont azt nem értették meg sohasem, így Nussbaum sem, hogy mi az, hogy vallás. Ők úgy gondolják, vallást lehet kreálni, ez csak elhatározás, hogy ne mondjam, politikai döntés kérdése. Holott a vallási tapasztalat lényege pont az, hogy azt az ember nem saját kezdeményezéseként éli át. Ha megszűnik Isten, mint alany, akkor a vallást valóban csak kreálni lehet, ami nyilvánvalóan önellentmondás. De erről nem is érdemes többet beszélni, hiszen itt nyilvánvaló áthidalhatatlanságok vannak.

Mindenesetre üdvözlöm Nussbaum könyvét, amely számomra jelzésértékű elmozdulás a liberális gondolkodáson belül, s egyúttal üzenet arról is, hogy a ma sokszor véglegesnek és megdönthetetlennek hitt liberális teóriák emberről és világról messze nem állnak olyan stabilan a lábukon.” 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 188 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Történetesen pont ez az egyik lényeges felekezetközi különbség. A református emberkép semmiféle természetes jóval nem számol az emberben. Ha bármi jó van bennünk, az Krisztus érdeméből és a megváltás kegyelméből került belénk.

A katolikus emberkép szerint az eredendő istenképiségünket megőriztük, képesek vagyunk jót cselekedni, de ez a képességünk döntően meggyengült: a bűn következtében értelmünk elhomályosult és akaratunk rosszra hajlóvá lett.

Jelen állapotunkban tehát komolyan harcolnunk kell azért, hogy a jót válasszuk.

Az ökumenikus párbeszéd esélyét az adja, hogy már az is kegyelem, hogy Isten megteremtett bennünket, így egy magamfajta megátalkodott katolikus is tud valamit kezdeni a "sola gratia" jelszavával.

Melyik halhatatlan Isten szállt Benned földre? Ha netán egyik sem, és mégis halandó volnál, akkor ezt a léthelyzetet értelmezik a keresztények úgy, hogy bűneid zsoldját kapod. Velem együtt természetesen. Ha ezt nem látod be, attól még így van, mert Isten, aki megteremtett bennünket, igazságos.

Szerintem brabant89 egy pillanatig sem gondolta, hogy más lenne a véleményed.

De az már a hazugságod, hogy ez a Katolikus Egyház álláspontja. Ha az volna, csak akadna valami nyoma a Katolikus Egyház valamely tényleges használatban lévő iskolai tananyagában, vagy Szentíráskommentárjában.

Jellembéli fogyatékosságra az vall, hogy a saját véleményedet mindenáron kizárólagos katolikus álláspontnak hazudod, noha 1942-esnél újabb forrásokat nem tudsz idézni az alátámasztására.

A te dolgod. De nem a katolikus egyházé.

Soha nem vontam kétségbe, hogy ez a véleményed, de az hazugság, hogy ez a katolikus egyház álláspontja.

Max. annyi mondható el, hogy a katolikus egyházban elfogadható, tehát nem eretnek vélemény az evolúciót tagadni.

Állítani viszont éppúgy nem eretnekség, hanem egyetértés szentté avatott pápák véleményével. A jelenlegi katolikus teológiai felsőoktatásban az evolúciótagadás lényegében nincs jelen.

Ha erről nem veszel tudomást, és rosszindulatúan vádaskodsz, az gondolod, hogy elkerüli a Magasságbeli figyelmét?

Továbbá elfogadható, tehát nem eretnek (sőt uralkodó) vélemény az evolúciót állítani.

Éppen ezért nem téveszti meg sem brabant89-et sem senki mást az, aki katolikus tanításként mutatja be, hogy Ádám és Éva nem voltak történelmi személyek, hanem a róluk szóló bibliai beszámoló az jelképes elbeszélés.

Jogod van történelmi beszámolónak tartani, de nincs jogod kétségbe vonni senkinek az igaz katolikus hitét, aki jelképes elbeszélést lát benne, és mondjuk a Szent István Társulat modern fordításának a Püspöki Kar által ajánlott kommentárjai szellemében magyarázza.

Válaszok:
Sulammit | 2015. február 9. 11:08

Látom, hogy van akit cseppet sem zavar az, hogy a Katolikus Egyház nem foglalt állást, az evolúcióval kapcsolatban. Nem tette le a voksát se pro se kontra.
Azt mondja, hogy a Biblia nem biológia könyv, ezekkel a dolgokkal foglalkozzon a természettudomány. A teológiának ez nem a feladata.
És az sem zavar egyeseket, hogy aki a SZIT felelős kiadója, alelnöke, sajtó alá rendezője, a Bibliához az ószövetségi bevezetőket írta, az ó és újszövetségi szövegmagyarázatokat javította, átdolgozta, az a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ószövetségi tanszék professzora, a Szent István Társulat Szentírás - Bizottság Elnöke Rózsa Huba, számtalan könyv szerzője, ami magyarázatul szolgál többek között a Teremtéstörténethez.
Ezért nem szerették a régi időkben, ha egy hívő a Bibliát a kezébe veszi, mert aztán úgy magyarázza, ahogy neki tetszik, mindenfajta előtanulmányok nélkül.

Légyszíves, ne bánts azért, mert a püspökeim által ajánlott Szentírásnak hiszek, és nem neked.

Tudod, a magamfajta katolikusok esetében erény bízni a püspökökben.

Az általad idézett szentírási szakaszhoz a püspökeim által ajánlott Szentíráskiadás ezt a kommentárt fűzi: "...A tíz-tíz nemzetség felsorolása mutatja, hogy itt is inkább jelképről van szó, nem történeti adatokról..."

Azzal a rossz hírrel kell szolgálnom, hogy "Ádám, Éva és az édenkert konkrét létével, a beszélő kígyóval, a szenvedés és halál büntetésből kapott eredetével" a mai teológia sem számol, ezért kicsit fura az evolucionista tudósoktól számonkérned.

Ha pl. figyelemmel olvasnád a püspökeim által ajánlott Szent István társulati Szentíráskiadást, rájönnél arra, hogy első körben nem ateista evolucionista tudósokat kellene meggyőznöd a föntiekről, hanem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem azon teológusait, akik egyetértésben tudják magukat ezekben a kérdésekben nagyjából a teljes római biblikus felsőoktatással.

Azért néhány pontosítás:
- Azt az állítást, hogy "a világot Isten teremtette" - nem cáfolja az evolóció. Amúgy a teremtés legvalószínűbb útját, vagyis hogy egy "ősrobbanás" után a világ legalapvetőbb állandói pont úgy alakultak ki, hogy az egész káoszból a mai világegyetem alakult ki, egy belga katolikus pap dolgozta ki.

- A szenvedés és a halál büntetésből kapott eredete már a középkorban is vitatott kérdés volt, komoly problémát okozott pl, hogy akkor miért teremtett az Úr szúnyogokat? Ha jól végiggondolod, bármilyen viccesen hangzik, ez igenis valódi kérdés. A legvalószínűbb válasz pedig akkor is, azóta is, nagyjából a ferences teológiáé, hogy Isten eredeti teremtő terve az átlelkesített élőlény, az ember kiemelése volt a teremtésből, egy új ég és egy új ég megteremtése irányába, de az ember ezt nem akarta, elbukott egy olyan ősbűnben, aminek - mai felfogás szerint - az Ádám-Éva történet jelképes elbeszélése. Ennek a büntetéseként Isten az embert "benne hagyta" a természetben, kiszolgáltatva pl. a szúnyogoknak.

Úgy illik bele az evolúciós elméletbe, ha jelképes elbeszélésként magyarázzuk. Ahogy a katolikus Szentírásmagyarázat teszi is. Így minden klappol.

Az evolúciós elmélet ad egy választ arra, hogy Isten milyen természeti folyamatok eredményeként teremtett embert a földön pár tízezer (netán pár százezer) éve, noha korábban nem élt, az Ádám-Éva történet pedig megmagyarázza, hogy az ember természetéhez miért tartozik hozzá az örökös lázadás és bűn, noha a teremtő Isten ezt nem így akarta.

Ja, az én problémám az, hogy régi szentírásmagyarázatot idézel, miközben a legújabb kiadású Szentírások ellentétes magyarázatairól következetesen hallgatsz.

Pedig a forrásidézés egyik alapszabálya, hogy mindig a legújabb kiadásokból idézünk.

Egyáltalán: miért velünk vitatkozol? Miért nem a PPKE.HTK kommentáríró szakembereivel, így pl. Rózsa Hubával?

Már rég föladtam, hogy meggyőzzelek. Csupán annak a hazugságnak a terjesztéséről akarlak lebeszélni, hogy amit mondasz, az bármilyen szempontból kötelező katolikus tanítás volna.

Rózsa Huba történetesen a Püspöki Kar által ajánlott, és mai szentmiséken fölolvasott szentírásfordítás vezető kommentátora. Ha azt írta, amit írt, akkor az nyilvánvalóan érvényes katolikus tanítás.

A Neovulgata-fordítást fölösleges ezzel szembeállítanod, ugyanis egyrészt ugyanúgy a püspöki kar ajánlja, másrészt ugyanígy jelképes elbeszélésként magyarázza az Ádám-Éva történetet.

Ragaszkodásom a fölismert igazságnak szól az élet bármely területén. Az evolúciót pl. igazságnak ismertem föl, az ezzel kapcsolatos kérdéseidet pedig megválaszoltam.

Az Ádám-Éva történet jelképes értelmezése, amelyet mind a SZIT-fordítás, mind a Neovulgata fordítás képvisel, tökéletes összhangban van az evolúció elméletével.

Nincs kettős igazság, tehát nincs külön tudományos igazság és külön vallási igazság. Csak igazság van, ami Isten egyik neve, ezért igazából vallásos szintű elkötelezettség jár neki. Akár a megvető "szerelem" szavad is vállalom, ha mindenképpen ezzel akarod gyalázni katolikus vallásos meggyőződésemet.

Na ne fárassz!

bevezetés a Gen 1-11-ről általában: "A Szentírás első fejezetei képekben és példák segítségével beszélnek Istenről és az emberiségről... A könyv nem képes és nem is akar választ adni természettudományos vagy biológiai kérdésekre"

Ter 2,7: "A héberben szójáték: föld (ádámá) - ember (ádám). Az ember teste anyagi, de lelke Istentől van.

11: Hevila földje India. A paradicsom nem földrajzi hely, hanem az Istennel való boldog együttlét állapota

21-24: Mélyértelmű jelkép: a férfiból »hiányzik egy darab«, amit a feleség tölt be...

Miért tusakodsz az igazság ellen? Nincs olyan ma élő katolikus püspökök által ajánlott Szentíráskiadás, amely ne jelképesen, és így az evolúciós elmélettel logikai összhangban magyarázná a Ter 1-11-et.

Ha katolikusnak mondod magad, ne vitázz az összes ma élő püspökkel!

A katolikus meggyőződésnek szerves része, hogy azt kell hinni, amit a püspökeink elénk tárnak, és nem kell hinni azt, amit nem tárnak elénk kötelező hittartalomként.

A püspökeink pedig nem tárják elénk kötelező hittartalomként, hogy Ádám és Éva ugyanolyan történelmi személyek volnának, mint mondjuk Julius Caesar vagy XII. Pius pápa.

Majd ha ezt a tényt világosan elismerted, és nem vádolod megtévesztéssel meg modernizmussal meg mittoménmivel azokat, akik a püspökeinkkel összhangban tanítják a katolikus hit igazságát, akkor tartalmi vitába lehet veled szállni azzal a fundamentalista nézettel kapcsolatban, hogy mégiscsak történelmi személyekről volna szó.

Nem velem vitázol. Én elismertem föntebb, hogy Ádám és Éva történetiségének a tagadása sem kötelező katolikus hittartalom. Viszont az állítása sem.

Ennek a kölcsönös elismerése jelenthetne egy olyan kiindulópontot, ami után korrektül lehetne vitatkozni.

Amíg mindenféle hörrhörrt (eretnek, modernista, stb.) akarsz rábizonyítani azokra, akik a kérdésben mást mondanak, mint te, addig vagy én is visszalövök egy hörrhörrel (fundamentalista), és megbeszéltük, vagy rámutatok arra, hogy lényegében az összes ma élő püspököt eretnekezed és modernistázod, én pedig inkább a ma élő püspökökkel tartok, mint veled. Legalábbis sem magyar, sem külföldi nyelveken nem ismerek olyan II. Vatikáni Zsinat után kiadott katolikus Szentírást, amit tehát ma élő püspökök ajánlanak, ami ne jelképesen magyarázná a Gen 1-11-et. Van pedig olasz Szentírásom is, amit vélhetőleg a pápa is használ.

Ja, csak hogy rögzítsük, hogyan állunk a vitában: akkor elismered, hogy a 2015. február 15. 01:01-i hozzászólásoddal ellentétben igazam volt abban, hogy a Káldi-Neovulgata is az evolócióval logikai összhangban, jelképesen magyarázza az Ádám-Éva történetet? Megkértél egy munkára, hogy nézzek utána. Utánanéztem, léccilécci, ne vedd úgy, mintha mi sem történt volna.

Saját vitapozíciómat annyiban is rögzíteném, hogy az evolúcióról nem tudok többet, mint amit a középiskolai biológiatanárom tanított. Nem is érdekel különösebben. Amiről szilárdan meg vagyok győződve, az az, hogy az Ádám-Éva történet, és a Gen 1-11 egésze jelképes elbeszélések sorozata, amelyek az emberiség mai helyzetét értelmezik.

A Bábel-tornya történet pl. a ma tapasztalható emberi soknyelvűségre ad választ. Történeti szempontból téves a válasza, de teológiai szempontból teljesen rendben van: a soknyelvűség is az emberi nyomorúság része, az emberi bűn büntetése.

Hogy ez az átfogó véleményem a Szentírás elejéről történetesen teljes összhangban van az evolúció elméletével is, az csak megerősít abban, hogy helyesen értelmezem a ma élő püspökökkel összhangban a Szentírást.

Csakis azon egyszerű oknál fogva nem, mert Rózsa Huba a Szent István Társulat felelős kiadója, alelnöke.
A Szent Jeromosé pedig, a másik PPKE Újszövetségi Tanszékvezető professzora, Tarjányi Béla.
Ugye nem gondolod, hogy a két professzor mást tanítana a Szentírásról, nevezetesen a Genezisről?
Rózsa Huba a legjobb! Messze a legjobb Ószövetséges! Már életkoránál fogva is. Ami nem azt jelenti, hogy az Újszövetségnek ne lenne a tudósa. Még a Scheiber Sándor díjjal is előbb jutalmazták, egyszerre Raj Tamás rabbival, mint Schweitzer főrabbit. Ez nem azt jelenti, hogy más Ószövetséggel foglalkozó professzorok ne volnának jók. Ő a legrégebbi, legnagyobb ismerettel bíró, legtapasztaltabb, legszigorúbb. De, ha belelapoznál a Jeromos-féle Szentírásba, láthatnád a fordítókat. Fodor György szintén biblikus a Pázmányon, görög katolikus, vagy Kocsis Imrét. Székely Jánost. Ezek a tudós papok a Pázmányon való doktorátusuk után, Rómában tanulták tovább a Szentírás tudományt. Szaklicenciátust szereztek a Rómában a Pápai Biblikus Intézetben.
Fejezd már be az okoskodásodat a papi felső vezetés bírálatával kapcsolatban!

Még valamit. Tanuld meg, egyszer s mindenkorra, hogy Isten nem büntet!!!
Ezt már olvastam nálad, nem is egyszer!
Még egyszer vésd az eszedbe, a Teremtő, Szerető, Jóságos, Szabadító, Irgalmas Isten nem büntető Isten!

Jó, örülök, hogy néhány pontot sikerült tisztáznunk.

Akkor hát nincs olyan élő katolikus püspök által ajánlott magyar Szentírás, amely ne jelképesen magyarázná a Gen 1-11-et.

Ennek megfelelően a vita a katolikus egyházon belül zajlik, szimpla jelzőkkel nem dönthető el. Ha pl. te a "modernizmus"-t nyomod, akkor én a "fundamentalizmust" pl. a Pápai Biblikus Bizottság által kiadott "Szentírásmagyarázat az Egyházban" c. dokumentum alapján. Ezek után ott állunk, ahol a part szakad.

Rajtad a bizonyítás terhe, ha azt állítod, hogy van olyan élő, és a pápával egységben lévő püspök, aki nem jelképesen magyarázza a Gen 1-11-et. Én nem ismerek ilyet. Róma püspöke pl. olyan olasz Szentírást használ, ami szintén a jelképes értelmezést képviseli.

Sose vitattam, hogy volt idő, amikor az egyház jóval kevésbé reagált a szentírási szövegek belső szövegfeszültségeire, ezért történelmi személyként kezelte a Gen 1-11 szereplőit.

Nyilván találhatsz olyan forrásokat, amelyeket ma adnak ki, de amelyek ebben a régi szemléletben születtek.

Ugyanakkor ezek a szövegek tekintélyben nem írhatják felül azokat a konkrét szövegeket, amelyeket a mai Szentíráskiadásokban kommentárként odaírnak a Gen 1-11 alá.

A SZIT által kiadott Szentek Életében megjelent Római Martirológium pl. nem említi Szent Ábelt (vö. Szentek élete, I. kötet, 223-224.o. Január 2. szentjei)

Ami a KEK-et illeti, az általad idézett részekben pont ugyanarról tanít, mint az Ádám-Éva történet: az áteredő bűnről. Senki nem kidobni akarja a Gen 1-11-et a Szentírásból azért, mert nem történelmi igazságot beszél, hanem egy jelképes elbeszélés. Miért ne hivatkozhatna a Gen 1-11 jelképeire egy ugyanerről a témáról tanító mai dogmatikai szöveg?

A SZIT Szentek élete martirológiuma csak annyit bizonyít, hogy az egyéb martirológiumaid, amiket beidéztél pl. a Gyulafehérvári Egyházmegyétől, nem a ma élő püspökök, és Róma aktuális tanítását mutatják.

Kérted, hogy reagáljak valamit az általad idézett forrásokra. Megtettem.

Köszönet helyett, mint kutya a hányásához, visszatérsz a tévtanítással kapcsolatos vádaskodáshoz, annak komoly megfontolása nélkül, hogy amit itt képviselek, azzal kapcsolatban egyetlen élő, a pápával egységben lévő püspököt sem neveztél meg, aki mást mond, mint én, nemhogy a pápát.

Próbáld meg elviselni a kínos tényt, hogy ebben a kérdésben egy megengedett, de eléggé kisebbségi véleményt képviselsz az összes ma élő püspökkel szemben, és nem az IGAZSÁGOT.

Szép katolikus hagyomány, hogy a teológiai stúdiumokat megelőzi a filozófia.

Ebben az esetben némi ismeretelméletre lenne szükséged.

Az igazság teljességének ismerete Isten privilégiuma. Az emberek feje egy csomó szempontból szükségképpen tévedésekkel van tele.

A Szentlélek kegyelme Szent Péter utódjának, és a vele egységben lévő püspököknek megadta üdvösségre szükséges katolikus hitigazságok ismeretét és képviseletét.

Szent Péter mindenkori élő utódának és a vele egységben lévő mindenkori élő püspököknek.

Ha Szent Ádám és Szent Éva történeti létezése kapcsán nem hogy megosztottságot nem tapasztalok az élő püspökök között, hanem azt tapasztalom, hogy egységesen tagadják ezt a történetiséget, akkor saját katolikus hitemben két érvényes következtetésem lehet:
- Ádám és Éva nem voltak történeti személyek
- Ádám és Éva történeti személyek voltak ugyan, de ez nem olyan lényeges hitigazság, amelyet a katolikus egyház pápája és püspökei képviselni tartoznak.

Ha ezen két következtetés valamelyikében megnyugodnál, akkor egységben volnál a pápával, a püspökökkel és legutolsóként velem is.

Mivel azt látom, hogy egyik következtetést sem vagy hajlandó levonni, hanem mindenképpen azt bizonygatod, hogy ez a történetiség lényeges hitigazság, kénytelen vagyok fölhívni a figyelmedet arra, hogy nem velem van vitád, hanem a Katolikus Egyházzal.

Na, rossz szokásom önmagam kiegészítése, de még egy szempont: szemlátomást képtelen vagy elhinni, de engem a darwinizmus tényleg csak középiskolás szinten érdekel. És az már régen volt.

Ezért természetesen nem fogok darvinista könyveket nézegetni, bár a National Geographicot alkalomadtán elolvasom. Leginkább a fogorvosnál...

Amiről szilárdan meg vagyok győződve, főleg a Pentateuchus belső szövegfeszültségeinek ismeretében, hogy a Gen 1-11-et jelképesen kell érteni.

Ez most mire bizonyíték? Mit akarsz ezzel bizonyítani?
Azt, hogy Isten egy bosszúálló büntető Isten?
A te Istenképed ilyen?
Mit tanít a mennyei Atyáról Jézus?

Mondom: ismeretelmélet. Enélkül marad a bibliai fundamentalizmus, ami igazából tipikus protestáns megközelítés. Ők nem tesznek filozófiát a bibliai stúdiumok elé.

Ádámra és Évára, mint jelképes személyekre utalnak a mai egyházi szövegek. Banális példa, de ha én úgy beszélek Winnetouról, mint aki itt járt meg ott járt a Vadnyugaton, abból nem következik, hogy valóságos személynek tartom.

Az eredeti bűnbeesés szükségszerűen bekövetkezett, és annak öröksége a természetünkkel adott áteredő bűn. Nagyon szégyenletes, hogy folyamatosan azt a látszatot kelted, mintha én ezt tagadnám.

Nem tagadom, de úgy vélem, nem tudhatjuk, hogy történelmileg pontosan mi történt, a valós történések jelképes elbeszélése az Ádám-Éva történet.

Sajnos sehogysem tudom valós történések újságírói pontosságú leírásának fölfogni pl. azt, hogy Isten az összes állatfajt párosan teremti, de az embert először férfinak, és egy második teremtő aktussal egy oldalbordából utólagosan formálja meg az asszonyt. Mondj, amit akarsz, ez nem történelmi esemény. Ez valós történelmi folyamatok irodalmi földolgozása.

Ja, és mondj, amit akarsz, de ne feledd: a mai pápa és a mai püspökök, tehát a mai egyház nem azt mondja, amit te hallani szeretnél.

A katolikus Szentíráskiadásokat a nemzeti püspöki karok ajánlják. Ha bűn elfogadni az összes általam ismert püspöki kar egybehangzó ajánlását, akkor ezt a bűnt vállalom.

Idéztem a Martirológiumot. Szent Ábelt nem ünnepeljük, Ádámot valóban említi a Martirológium, de a szóhasználat egyértelműen jelképes:

"Jézus Krisztus összes test szerinti ősének emlékezete, aki Dávid fia, aki Ábrahám fia, ő pedig Ádám fia volt. Azaz mindazon ősatyák, akiktől embersége szerint származik az Úr Krisztus, az áldott Isten."

Ha te ebből a megfogalmazásból azt olvasod ki, hogy nekem Szent Ádámot katolikus kötelességem történelmi személynek tartani, akkor hogyismondjamcsak, elfogult vagy.

Katolikus kötelességem hinni, hogy Jézus Krisztus valóságos ember volt, és embersége szerint valóságos emberi ősei voltak.

Válaszok:
Csomorkany | 2015. február 18. 20:43

Ez most érvelés akart lenni? Erőltesd már meg egy kicsit magad!
Lehetne úgy csinálni, hogy a saját szavaiddal írnál valami kézzelfogható érvet a kijelentéseid alátámasztására?
Nem, ez számomra nem magyarázat.
A te értelmezésed szerint, ha van bűn, akkor lennie kell egy büntető Istennek is.
Habár látom, hogy te lélektanilag, még itt tartasz. Ez az egyik köteléked, ami összeköt Istennel.
Ezek szerint te, minél nagyobb bűnt követsz el, annál nagyobb büntetésre számítasz Istentől. Ez érdekes. De persze nem áll összhangban a jézusi tanítással.
Egy megtért, vagy egy kereső embernek a büntető Istent mutatod be? Ez tényleg nagyon vonzó lehet egy az élettől megcsömörlött, szeretetre vágyó embernek, hogy nem elég, hogy a férje veri, de még attól is büntetésre, megtorlásra számíthat, akinél szeretetet, menedéket keres. Na, ne! Ezt azért ne!
Hány embert tudtál ezzel a szemlélettel Jézushoz vezetni?

Szerintem az csak Isten zsenialitását bizonyítja,hogy olyan élővilágot teremtett,mely alkalmazkodással, kiválasztódással,mutációkkal tökéletesíteni képes magát.
A legújabb genetikai vizsgálatok az egyetlen egy emberpártól való származást igazolják.
Ez az emberpár kiirtotta volna a többit,vagy tényleg ők voltak az elsők, mint egyetlen mutációk,nem tudni.
Ősbűn? Leletek bizonyítják, egymást ették az ősök, nem bűn volt, bevett gyakorlat.A bűn akkor keletkezett, mikor az ember rádöbbent, helytelenül cselekedett.Mikor már kritikája volt aga felett, attól kezdve nevezhetjük embernek - valaki olyat ehettek meg, akit nem lehetett - a főnöküket - de nem bánták meg,évezredeken át ismételgették, nagyon jól esett nékik - a rituális királygyilkosság szokása fennmaradt évezredekig Álmost is meggyilkolták.

Kicsit gondolkodva a dolgon, a Martirológium mindhárom ős-megnevezése tiszta krisztológia:

Dávid fia: tehát beteljesítője a Nátán-jövendölésnek: mindörökké uralkodni fog.

Ábrahám fia: tehát az ószövetségi szövetségi nép gyermeke

Ádám fia: tehát valóságos ember

Ezt ugye valójában a pápának írtad, és a vele egységben lévő nemzeti püspöki karoknak? Mert - mint tudod - én a csak a legutolsó vagyok azok közül, akik jelképesen, és így az evolúcióval logikai összhangban magyarázzák a Gen 1-11-et.

Neked nem itt,hanem az ATV-ben kellene szerepelni, Havas Henriket helyettesíteni, épp úgy tudsz fölényeskedni,pöffeszkedni. Mindenkit kiosztasz,de semmi érdekeset, fontosat, lényegeset nem mondasz.Tisztára, mint a Havas.
Stílusod nem ide illő,mint a femina csajok a templomban.

Nem tudsz mit kezdeni, a teremtő, szerető, gondoskodó, megváltó, irgalmas, szabadító, jóságos Istenképpel? Igaz?
Nem ismered azt az Atyát akit Jézus bemutat a Tékozló fiúban. Ideje lenne átelmélkednek ezt a példabeszédet.
És ideje lenne eltávolodni, ettől a farizeusi, beszédedtől, gondolkodásodtól. És végképp elveszíteni, elhagyni.

Jó estét kívánok, Szent Ádám, Szent Éva és Szent Ábel nincs benne a Szentek névsorában, amelyet az aktuális Római Martirológium tartalmaz.

Ha ez zavar téged, kritikádat léccilécci ne nekem, hanem a pápának címezd. Ja, hogy akkor lelepleződne, hogy nem vagy vele egységben. Intellektuális bátorság kérdése vállalni az igazságot.

OK, akkor a Martirológiumot kipipáltuk. Csak hogy tisztázzuk az előrelépéseket:

- Hivatkoztál a Káldi-Neovulgatára, kiderült, hogy csak nem olvastad a kommentárjait.

- Hivatkoztál mindenféle obskurus, netről leszedett Martirológiumokra, kiderült, hogy csak nem olvastad Római Martirológiumot.

Elmondanád, hogy az újszövetségi szerzők mitől tévedhetetlenebbek természettudományos igazságok terén, mint a Genezis szerzője?

De mindenekelőtt azt mondd már el, miért vagy gyáva vállalni, hogy nem velem vitatkozol, hanem a Jézus átal kiválasztott apostolok mai utódaival, így Szent Péter utódával? Idéztem egy csomó egyházi dokumentumot, amelyekre hamisan hivatkoztál, de továbbra sem ismered el a nyilvánvalót. Ez így sajnos mérsékelten hiteles.

Ne hazudj már! Nem tiszteli szentként! Az általad említett szentek nincsenek benne a római Martirológiumban.

Ember, ha egy szöveg valóságos személyként említi Szent Ábelt, abba úgy kapaszkodsz, mint valamiféle mindent eldöntő végső érvbe. Ha idézetekkel bebizonyítom az ellenkezőjét, akkor a dokumentum hirtelen minden tekintélyét elveszíti a szemedben, és elkezd többé nem számítani. Ez így maga a módszertani hazugság.

Na, kérlek szépen, a Vatikán honlapján ezt az olasz szentírást találod:

"http://www.vatican.va/archive/.."

Idézek a könyv alakú kiadás 28. oldaláról, a Genezis bevezető részéből, annyiból pontatlan, hogy nem teszem ki az olasz hangsúlyjeleket:

I primi undici cc della Genesi sono da considerare a parte. Descrivono, in modo popolare, l'origine del genere umano; enunziano con uno stile semplice e figurato, quale conveniva alla mentalita di un popolo poco evoluto, le verita fondamentali presupposte dall'economia della salvezza: la creazione da parte di Dio all'inizio dei tempi, l'1intervento speciale di Dio che forma l'uomo e la donna, l'unita del genere umano, la colpa dei nostri progenitori, la decadenza e le pene ereditarie che furono la sanzione. Ma queste verita, che riguardano il dogma, e sono assicurate dall'autorita della Scrittura, sono nello stesso tempo fatti e se le verita sono certe, implicano fatti che sono reali, sebbene non possiamo precisare i contorni sotto il rivestimento mitico che e stato loro dato, secondo la mentalita del tempo e dell'ambiente.

Azaz:
"A Genezis első 11 fejezete megkülönböztetett figyelmet érdemel. Népszerű módon írja le az emberi faj származását; meghirdeti - egy egyszerű és kifejező stílusban, amely megfelel egy kevéssé fejlett nép mentalitásának - az alapvető igazságokat, amelyeket az üdvösség rendje föltételez: a teremtést Isten részéről az idők kezdetén; Isten sajátos beavatkozását, amivel embert formál (férfit és asszonyt), az emberi nem egységét, ősszüleink vétkét, a hanyatlást és az ősi bűnöket, amelyek (isteni) szankciókat követelnek. De ezek az igazságok - amelyek a dogmát illetik és amelyeket a Szentírás tekintélye biztosít - egyidőben tények is, és ha az igazságuk biztos, abból az is következik, hogy tényként biztosak. Mégis, a tények körvonalait nem tudjuk pontosítani a rájuk adott mitikus köntös alatt, amely megfelel az idő és a környezet mentalitásának."

Ha netán úgy vélnéd, hogy pont ugyanazt mondom, mint a pápák közvetlen tekintélyével alátámasztott Szentírás kommentárja, az nem véletlen. Olvastam ezt a szöveget, és meghatározta a gondolkodásomat.

Történtek dolgok az ősidőkben, ezeknek máig ható következményei vannak, a történéseknek dogmatikailag érvényes leírása a Gen 1,11, de a Gen 1,11 szövege a mitologikus nyelvezet miatt arra nem alkalmas, hogy a történések pontos lefolyását rekonstruáljuk.

A te szövegeidben mármost két dolog zavar:
1. A pápával való egységedet arra a homokra építed, hogy folyamatosan képzelegsz és tévedsz azzal kapcsolatban, amit a pápa mond, és figyelmen kívül hagyod azokat a dokumentumokat, amelyek a pápa valós tanítását megfogalmazzák.
2. Következetesen olyasmit tulajdonítasz nekem, amit nem állítok, pl. állandóan azzal nyomulsz, hogy én tagadom az áteredő bűnt.

Nem tudod?
Akkor vedd le a hályogot a szemedről.
Ne ragaszkodj a kő szívedhez, mert azt mondja az Úr hogy:
"Új szívet adok nektek,
új lelket öntök belétek.
Kőszíveteket elveszem testetekből,
és hússzívet adok nektek.
Lelkemet árasztom belétek"
Ez 36,26

Jó, szorítkozzunk a tényekre. A Vatikán hivatalos honlapján megjelenő Szentírás kommentárjának a tanítását fogadtam el, te pedig az egyház tanítását illető megtévesztéssel vádolod azokat, akik ezt teszik.

Az, hogy az igazságról demokrata módon gondolkodnék, nem tény, hanem a Te rágalmazásod. A Gen 1-11 jelképes értelmezését nem azért fogadtam el, mert valami többségi szavazásnak engedtem, hanem azért, mert a saját szememmel is látom azokat a szövegfeszültségeket, amelyekre ez a jelképes értelmezés végső soron alapul.

Állítottad, hogy Ádám és Éva történetiségének tagadásából következik az áteredő bűn tagadása. Én viszont azt állítom, hogy nem következik, és ezért az áteredő bűnt az egyházzal összhangban vallom, Ádám és Éva történetiségével kapcsolatban pedig elfogadom egyházam mondanivalóját arról, hogy ők valószínűleg jelképes személyek. Tudomásul veszem azt is, hogy ez nem kötelező hitigazság.

Továbbra is szándékosan félreérted a mondandómat, amit ez a szöveged bizonyítja:

> "Majomból "ugrott ki" mutációval a majomember
> Ádám és Éva? No meg Ábel is? Hol van nyoma a
> közös ősnek? Mi van az Édenkerttel?"

Nem tudom. Tényleg nem tudom. Valami biztosan történt, Isten közvetlen beavatkozásával is számolni kell, de a tényleges történéshez a Szentírás alapján nem juthatunk el, mivel a Szentírás mitologikus nyelven mondja el a dogmatikai igazságot. Legalábbis így fogalmaz a pápák által ajánlott szentíráskommentár.

Én két szempontot hozzátennék:
1. A nyelvhasználat nem annyira mitologikus, mint inkább tanmeseszerű. A mítoszok istenek és emberek kalandjait mutatják be, istenekre fókuszálva, a Gen 1,11 viszont félreérthetetlenül monoteista. Ezért az ókori irodalmi műfajok közül nem a mítoszokhoz hasonlítanám, hanem a tanmesékhez.

2. A történelmi eseményekhez egyszerűen azért nem juthatunk el, mert a történelmi emlékezet megszakadt.

Amikor a pápa óvatosságáról képzelegsz, akkor továbbra is a képzelgéseid homokjára építed a pápával való vélt egységedet. A pápa által ajánlott dokumentumok teljesen egyértelműek, és én semmi mást nem teszek, mint a pápák tanítását ismertetem a kérdésről.

Ja, az Édenkert az a Káldi-Neovulgata szerint szimbolikus helyszín. Szerinted földrajzilag hol folyik az ott említett 4 folyó? A Tigris és az Eufrátesz még csak OK, de igazából az általuk körbezárt terület is nagyobbnak tűnik, mint amennyire egy embernek a létfenntartáshoz szüksége van, vagy amit hatékonyan őrizni tudna...

Hát persze,másképp nem is lehetett,és mivel Ádámtól több ezer éves cölibátust megkövetelni nem lehetett,kezdte észrevenni,az állatot nemcsak megenni lehet.És az öröklődés leginkább reciprok történik - ó szörnyű atavizmus-szegény Counterből kitörhet az állat.

Te vagy folyamatosan ellentétben a szentírással.

A pápa, a mai Szentírásokat ajánló püspöki karok, Acido és Csomorkány van ellentétben azzal a Szentírásértelmezéssel, amit képviselsz. Ez a helyes sorrend. Én csak a végén vagyok. És látom, betonkemény a fejed, még mindig nem fér bele, hogy evolúcióbiológiát csak a középiskolában tanultam. Amiben egyetértek a pápákkal, az az általuk ajánlott olasz Szentírásnak az értelmezése.

Pontosabban árnyalatnyinak tűnik az a különbség, hogy én nem mitikusnak, hanem tanmeseszerűnek találom a Gen 1-11 nyelvezetét. Mindkettő ókori műfaj, amin az akkori emberek a maguk világáról beszéltek. A mi korunk szempontjából azonban a tanmesék fontosabbak. A tücsök és a hangya meséjét sem dobjuk ki, bár pontosan tudjuk, hogy sem a tücsök, sem a hangya nem tud beszélni. Sőt! Az ókoriak is tudták!

A mítoszok gyakorta visszaemlékezések valódi eseményekre,az események erős torzulást szenvedtek a valós történet, és annak leírása között eltelt hosszú időszak torzítása miatt.Az első emberpár még nem foglalkozhatott földműveléssel,a nélkül is elegendő élelemhez juthatott, manapság is vannak még olyan területek,melyek nem két embernek,de nagyobb csoportnak is elegendő élelmet tud nyújtani halász-vadász gyűjtögető életmód mellett is.
Eme első foglalkozás rendkívül sokáig tartott, az első emberpár gyermekei még nem foglalkozhattak sem földműveléssel, sem állattenyésztéssel,e két foglalkozás is különböző területeken alakult ki,A pásztorok nomádok voltak, és gyakorta megtámadták a földműveseket.Magaskultúrák ott keletkeztek, ahol az állattenyésztők és földművesek már közösen tudtak gazdálkodni.
Káin és Ábel története már nem a gazdasági, hanem kulturális jellegű, az áldozaton vesztek össze,
az volt a baj, a búza nem tudott ordítani,vérét venni nem lehetett, -nevettek, s Káin a gúnyolótmegölte.

Válaszok:
Sulammit | 2015. február 22. 19:23

A Teremtéstörténet a fogság körüli utáni időben keletkezett.
Bemutatja Ábelen keresztül az állattenyésztést, Káinon keresztül a földművelést. Az áldozaton olyan formában vesztek össze, hogy miért kedvesebb az egyik Istennek és miért nem a másik. Ezt a ordító búzát és a többit hol olvastad?

Válaszok:
magnamater | 2015. február 24. 13:19
magnamater | 2015. február 24. 13:20

Te most azt hiszed, hogy "megfogtál" a búcsúddal?
Ne röhögtesd már ki magad! Tanuld már meg, hogy Isten nem büntet! Nyilván, ha a színe elé kerülsz, megkapod a magadét a téves tanításodért, fafejűségedért, és egyéb bűneidért, de ez már nem az én gondom.

Volt egy emberpár lett két gyerekük akiből az egyik testvérgyilkos lett, akit Isten megjelölt, hogy senki se bánthassa.
Ki az a senki? Ha csak a szülei voltak? Azok elől kellett volna bujdosnia?
Hogy lettek utódai Káinnak?
Ki volt a felesége?
Hogyan lettek Szetnek utódai?
Te most komolyan azt gondolod, hogy egy 6,7 éves gyerek erre nem kérdez rá?
Magyarázd ezt meg légy oly szíves nekünk tudatlankáknak!

Szerintem nem rajonganak, hanem próbálják az egyházunk tanításába beilleszteni.

Nem tudsz hitelesen belehelyezkedni az igazság hirdetőjének a pózába, amíg nem ismered el azt az igazságot, hogy a pápával van vitád és nem velem.

Nem általában "a mai szentírásmagyarázatot" másoltam ki neked ékes olasz nyelven, hanem egy konkrét szöveget, amely a pápa és az olasz püspöki kar ajánlásával jelent meg. Ha kicsit kétértelműbb volna, és bele tudnál kapaszkodni, akkor úgy hurcolnád, mint a véres kardot, hogy lám-lám, itt a mindent eldöntő bizonyíték a tévtanításomra. Végülis ezzel próbálkoztál a Káldi-Neovulgáta esetében is...

Azt tudom neked nyújtani, hogy ha szembenézel az igazsággal, hogy a pápával van vitád és nem velem, akkor békén hagylak. Felőlem hirdetheted Szent Évát, az oldalbordát, csak ne az egyház nevében tedd. Mert az hazugság.

Amíg itt nyomoulok, és te is itt nyomulsz, és meghamisítod az egyház álláspontját, addig kénytelen vagyok veled szemben képviselni az igazságot.

Hogy értsd: az igazság az, hogy a pápák, és a vele egységben levő püspöki karok a Gen 1-11 jelképes értelmezését képviselik. Ha ezzel kapcsolatban (tehát a pápák megismerhető álláspontjával kapcsolatban) magadban képzelegsz, mások felé pedig hazudozol, akkor kénytelen vagyok fölidézni mindazokat a pápák és püspöki karok ajánlásával megjelent dokumentumokat, amelyek leleplezik a hazugságodat.

Ádám és Éva történetiségével kapcsolatban nem vádollak hazugsággal, csak úgy vélem, hogy tévedsz. Az nem ugyanaz. De olvasatlanra venni a Katolikus Egyház tekintélyével kiadott szentíráskommentárokat, és enélkül fantáziálni arról, hogy mit képvisel az egyház, az hazugság.

Ne maszatolj!!!
Természetesen a halálunk után el kell számolnunk a tetteinkkel. Mindenkinek. De ki beszélt a halálunk utáni büntetésről? Te sem arról írogattál, mert akkor nem szóltam volna rád. Folyamatosan a büntető Istenről beszélsz.
Szerinted miért írtam példaként a Tékozló fiú példabeszédet? Ez miről szól?
Kétszer leszünk megítélve halálunk után. Egyszer személyesen, másodszor mindenki által nyilvánvalóvá válik, hogy kik voltunk. Például miként beszélsz velünk! Mindannyiunkkal, akiknek más a véleménye, mint neked. Ez az "ecsém", "jóember" amit acido domingonak írtál, mutatja jól a lelkivilágodat. hamvazószerda és péntek között.nem tudom, hogy acido volt-e vasárnap templomba, de te ezek szerint voltál. Csak nem látszik. Ha te gondolkodhatsz a kezdetek történésein, akkor engedd már meg, hogy a fórumtársak is hadd tegyék ezt meg, szíves engedelmeddel.
Lehet, hogy olvastad már. De egy kis ismétlés nem árt, még neked sem.

http://lexikon.katolikus.hu/T/..

http://www.matthaios.hu/az-osb..

Az amit a Teremtés könyve első fejezetének műfajáról tudunk, nem bátorít fel arra, hogy Ádám és Éva bukását szükségképpen az első emberpár történetének tartsuk. Tudjuk jól, (kivéve kordart) milyen szívesen sűríti a Biblia egy embercsoport viselt dolgait ősük történetébe. De az ember bukását a Biblia is négyféle bukás elbeszéléssel magyarázza.
1. Ter 6,1-4 az Isten fiai az emberek lányaival házasodtak össze.
2. Ter 5,1-6,12 A vízözön előtti ősatyák idejében lassan árasztotta el a bűn az emberiséget és lassan rövidült meg az emberi élet.
3. Ter 11, 1-9 Bábel is az emberek közötti megoszlásra utal.
Nem hűtlenek tehát Isten szavához azok, akik kételkednek abban, hogy a paradicsomkert tragédiája, az első emberpár egy bizonyos tettét állítja szemünk elé.
Könnyebb volna Ádámot és Évát az első emberrel vagy az első embercsoporttal azonosítani akik eljutottak értelmük és szabadságuk teljes használatára, és hűtlenek lettek Istennek lelkiismeretük szavában megnyilvánuló akaratához.
Az emberi bűnök tömegében nyilván volt egy első igazi, tudva és akarva elkövetett bűn, vétek.
Ez a válaszom.

Mit érdekel engem az, hogy te kinek szoktál válaszolni és kinek nem? Ezt nem kérdeztem tőled, amit viszont kérdeztem arra nem válaszoltál. Egyébként nem igaz, hogy nem szoktál! Nézd csak végig a hozzászólásaidat, hogy kiknek és mit válaszoltál.
Szóval, ne háríts! Tőled kérdeztem és pedig azért, mert te vagy itt az egyetlen, aki szó szerint és nem értelem, szerint illetve célja szerint olvassa a Bibliát. Tudod a beszélő szamár! :) Nem fogod fel, hogy a Biblia magyarázata nem áll ellentétben a szavahihetőségével? Mindennap jóváteszem a kérdéseimre nyilvánvalóan, hogy megtudom adni a választ. És te? Szóval, hogy is van ez?
Ádám és Éva, több városnyi utódot hozott világra? És hogyan? Nem volt lánygyermekük!!! És, ha lett is volna ki, kivel? Gondolj már bele egyszer, hogy mit állítasz?
Na most hozzád fordul egy "jó szándékú kereső" mit mondasz neki ezekre a kérdéseire?
És a 6 évestől felfelé?
Ki fognak nevetni!!!
A gyerek direktbe rákérdez a rokoni kapcsolatokra. És nem célozgat, mint én.
Ki provokál téged? A kérdéseket provokációnak veszed? Ha egy "jó szándékú" megkérdezi tőled, azt mondod neki, hogy provokál? Ha egy hittanos gyerek megkérdezi, azt mondod neki, hogy provokál? Nincs unokád ugye? Nem fordult hozzád, még egyetlen gyerek, egyetlen "kereső" sem ugye?

Látod, senki nem figyelt, csak te. Áruld, már el nekünk, hogy mi volt az a könyörgés, majd ki fúrja az oldalamat. Biztos emlékszel rá, mert téged igazol. Ha nem így lenne, akkor nem forszíroznád ennyire a dolgot.

Te ismered ezeket a professzorokat? Nekem egyik név sem ismerős. Ezek amerikai kutatók nemdebár. Köszönöm! Ennyi!
Nem ismerjük őket, ha újból bemásolod akkor sem.
Hol vannak a kutatási eredményeik?
Ha legközelebb valaki a telefonkönyvet linkeli be neked, akkor azt is el fogadod?

Egyébként múltkor, ha figyeltél pont egy olyan lengyel embernek a kutatásait idéztem, aki az evolúció bizonyíthatatlanságát próbálta bebizonyítani.
Minden kérdés nyitott. nem tudjuk, hogy petesejtet, emberpárt, embercsoportot indított-e útjára Isten.

A Teremtéstörténetről számtalanszor beszéltünk már. Elmondtam azt amit én tudok, idéztem neked MAGYAR világhírű Ószövetséges professzort, sőt professzorokat, rólad minden tudomány lepereg.
Semmit nem vagy hajlandó tanulni, befogadni. megkövesedtél, pedig ez veszélyes! Milyen keresztény ember az, aki nem hajlandó tudomásul venni, észrevenni az idő jeleit.
Nem tűnt fel, hogy a Biblia szerzői koruk gyermekei voltak? És a világról csak ennek megfelelően volt tudásuk?
Sajnálom, de rólad bizony a mi kis csipet csapatunk jut eszembe.
Ők is csak hajtogatják a magukét és mind akiknek beragadt a tű mindig ugyanazt.
Nem akarlak meggyőzni, és téged az Isten se tud meggyőzni. Tudod mit, majd fönn remélem találkozunk egyszer, szépen bemutatkozunk egymásnak és elbeszélgetünk. Akkor sem fogunk mindent tudni, de ennél valamivel többet. Na Isten áldjon!

Senki nem akar téged kirakni az egyházból csak azért, mert akármilyen obskurus, de tényleg egyházi jóváhagyással megjelent könyveket végső igazságként kezelsz.

A baj ott van és marad, hogy te viszont ki akarod rakni az egyházból mindazokat, akik az Ádám és Éva történetre vonatkozó fölfogásukat a pápák által kifejezetten ajánlott Szentírásfordítás kommentárja alapján alakították ki (vagy azzal egybehangzó kutatói véleményeket elfogadva).

Nyilvánosság előtt hazudsz arról, mi az egyház álláspontja. Ez sajna nem tűrhető, ezt le kell leplezni.

Egy dogmatikai kijelentés abban tévedhetetlen, amire válaszol. Ez nem olyan nagy misztérium, így van minden dokumentummal. Mondjuk egy keresztlevél erősebben bizonyítja a keresztség tényét, mint a keresztség dátumát. Ha a dátumot illetően pontatlan, attól még a keresztség bizonyítékaként elfogadható.

A Tridenti zsinattól nem kérdezték meg a reformátorok, hogy "történelmi személy volt-e Ádám és Éva?", mivel a természettudomány akkori szintjén ez a kérdés még nem merült föl. Ebből következően az, hogy a Zsinat történelmi személyként beszél róluk, nem mond semmit arról, hogy mit tartozik hinni egy mai katolikus.

Az idézett dogmaszöveg az egyház kegyelemtani álláspontját mutatja be, abban tévedhetetlen. Isten kegyelme eredetileg szent és igaz emberek teremtésére irányult. Az áteredő bűn ősszüleink bűne következtében tapadt az emberi természethez. Ezek biztos dogmatikai igazságok.

Arra a modernebb kérdésre, hogy "Történelmi személy volt-e Ádám és Éva?" - modernebb egyházi szövegek válaszolnak, pl. a pápák ajánlásával megjelent, katolikus kommentárokkal ellátott Szentírások, amelyekből idéztem.

Úgy véled, az elmúlt évtizedekben megjelent összes katolikus Szentírás ellentmondásba került a Tridenti Zsinattal?

Nem is ez a lényeg. A szilárd égboltozat a szentíró képének része a világról, amely körülveszi: az választja el az ég alatti és az ég fölötti vizeket (vö. Gen 1,6).

A világ a Szentírás bemutatásában egy félgömb alakú buborék: a káoszvizek közepén lebeg, a fönti vizektől szilárd égbolt védi, alulról a világ oszlopai, amelyek kiemelik a szárazat.

Noé története ezért gondolható el a Szentíró számára: Gen 7,11: "feltört a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég zsilipjei" Tehát Isten elkezdte összenyomni az emberi világot jelentő félgömböt.

Meggyőződésem, hogy a szentíró maga úgy is gondolta, hogy az égbolt szilárd, hogy fölötte az ég fölötti vizek vannak, és Isten folyamatos csodája akadályozza, hogy az ég alatti vizek elöntsék a földet. Hasonlóképpen ő maga valóságos személynek gondolta el Ádámot és Évát meg Noét és társait. Szent Ábelt is.

Csak azt is gondolom, hogy bennünket, mai keresztényeket ez az ókori világkép egyetlen elemében sem kötelez.

A szentíró annak a világképnek a kereteiben, amelyek elégségesek voltak az őt körülvevő világban való tájékozódásra, tévedhetetlen dogmatikai tanítást közöl Isten teremtő szándékáról, az áteredő bűnről, stb. és ez az, ami örök tanításként kötelező egy mai világképben is.

Csak annyit kérek, de azt folyamatosan, hogy a lelkes igazságkeresés közben ne tagadd meg azt az igazságot, hogy a pápával és a téged körülvevő egyház nagyjából összes püspökével van vitád. Ha ezzel a ténnyel szembenézel végre, akkor nincs több kérdésem. De addig hazugságban vagy azzal kapcsolatban, hogy a mai egyház mit tanít.

Azt tanítja pl, hogy a szentíró számára megfelelt, ezért helyénvalónak, igaznak tűnt egy olyan világkép, amiben szilárd égbolt választja el az ég fölötti és az ég alatti vizeket.

Ez nem akadályozta a szentírót abban, hogy Istentől ihletve örök igazságokat tanítson hit és erkölcs dolgában. Ahogy az egyház azóta is teszi. Pl. a mai pápák és püspöki karok.

Kedves Szulammit"
Amit olvastam,az Agyagtáblák üzenete című könyvből az ÁLDOZATI ÉNEK c. vers Rákos Sándor gyönyörű fordításában, íme egy részlet belőle:
"Ó Uram, lásd, fülét hogy hegyezi,
szeme kitágul kereken.
szőre égnek áll, farka reszket!"
Hadd ölöm meg a bestét,hadd ölöm meg!
" Ó, Uram, halld,torkaszakadtából mint üvölt,fülig véresen!"

Hadd ölöm meg a bestét,hadd ölöm meg!

"Ó, Uram,sír a bal szeme,
jobb füle bal fülét verdesi
a félsztől foga össze koccan!"

hadd ölöm meg a bestét, hadd ölöm meg!

" Ó, Uram,a nyelve,a nyelve!
Nyelve bal felé bök,harapni akar!
Vére vörös,mint a kökörcsin!"

Hadd ölöm meg a bestét,hadd ölöm meg!

Belé döf egyszer, belé döf kétszer,
belé döf háromszor.
Jobb oldaláról baloldalára rohan.

"...már remegett,szeme is fölakadt
arcának és fülének bőre megvonaglott!
Ó Uram, lásd,maga alá vizelt
vére kiömlött!
...rémülten remegett..
döglődve kinyúlt, úgy remegett
farkával jobbra,balra csapott
ajka fölhasadt,
veséje leszakadt
úgy üvöltött!"

Mint egy sportközvetítés,tökéletesen leírja az áldozati állat minden szenvedését, az áldozatot bemutató pap tevékenységét, és a közönség őrjöngését.
Amit viszont én írtam,az EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI című versem:

A festő botrányt okozott.
Szeretünk szörnyülködni.
Megnéztük, hogy felháborodhassunk.

Tényleg fertelmes volt
a festőnek mégis igaza volt
a vallás vérben született

megölték az öregapát
hordák hatalmas urát
mert vén volt, gonosz volt.

Ebből keletkezett a rituális királygyilkosság elterjedt szokása.

Egy főnök szólt:
engem ne bántsatok
nem én vagyok az öregapátok
öreg medve az ősötök
szarvastól származtok
farkas fiai vagytok.

Öljétek meg az állatot!

Megölték az állatot.

Lassan ölték,
hogy hosszasan halódjon,
sokáig sikoltson.

Volt egy ember,
Káinnak hívták
ő nem ölt állatot
gabonát áldozott
mégis vér folyott.

Az volt a baj,
a búza nem tudott ordítani
vérét venni nem lehetett
nevettek
s Káin a gúnyolót megölte.

Folyt.köv. üdv.

Válaszok:
Sulammit | 2015. február 24. 14:06

Kedves Szulammit"
Amit olvastam,az Agyagtáblák üzenete című könyvből az ÁLDOZATI ÉNEK c. vers Rákos Sándor gyönyörű fordításában, íme egy részlet belőle:
"Ó Uram, lásd, fülét hogy hegyezi,
szeme kitágul kereken.
szőre égnek áll, farka reszket!"
Hadd ölöm meg a bestét,hadd ölöm meg!
" Ó, Uram, halld,torkaszakadtából mint üvölt,fülig véresen!"

Hadd ölöm meg a bestét,hadd ölöm meg!

"Ó, Uram,sír a bal szeme,
jobb füle bal fülét verdesi
a félsztől foga össze koccan!"

hadd ölöm meg a bestét, hadd ölöm meg!

" Ó, Uram,a nyelve,a nyelve!
Nyelve bal felé bök,harapni akar!
Vére vörös,mint a kökörcsin!"

Hadd ölöm meg a bestét,hadd ölöm meg!

Belé döf egyszer, belé döf kétszer,
belé döf háromszor.
Jobb oldaláról baloldalára rohan.

"...már remegett,szeme is fölakadt
arcának és fülének bőre megvonaglott!
Ó Uram, lásd,maga alá vizelt
vére kiömlött!
...rémülten remegett..
döglődve kinyúlt, úgy remegett
farkával jobbra,balra csapott
ajka fölhasadt,
veséje leszakadt
úgy üvöltött!"

Mint egy sportközvetítés,tökéletesen leírja az áldozati állat minden szenvedését, az áldozatot bemutató pap tevékenységét, és a közönség őrjöngését.
Amit viszont én írtam,az EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI című versem:

A festő botrányt okozott.
Szeretünk szörnyülködni.
Megnéztük, hogy felháborodhassunk.

Tényleg fertelmes volt
a festőnek mégis igaza volt
a vallás vérben született

megölték az öregapát
hordák hatalmas urát
mert vén volt, gonosz volt.

Ebből keletkezett a rituális királygyilkosság elterjedt szokása.

Egy főnök szólt:
engem ne bántsatok
nem én vagyok az öregapátok
öreg medve az ősötök
szarvastól származtok
farkas fiai vagytok.

Öljétek meg az állatot!

Megölték az állatot.

Lassan ölték,
hogy hosszasan halódjon,
sokáig sikoltson.

Volt egy ember,
Káinnak hívták
ő nem ölt állatot
gabonát áldozott
mégis vér folyott.

Az volt a baj,
a búza nem tudott ordítani
vérét venni nem lehetett
nevettek
s Káin a gúnyolót megölte.

Folyt.köv. üdv.

Válaszok:
Sulammit | 2015. február 24. 16:04

Ó, neked is meg van ez a könyv! Örülök! Én is beszereztettem, ajándékul kértem évekkel ezelőtt.
Majd beszélgetünk róla, meg az áldozati felajánlásokról is a zsidókra gondolok, mert láttam, hogy az is foglalkoztat téged.
Natán meg van neked Komoróczy Géza Sumer és magyar c. könyve is?
Érdemes elolvasni.
Azt akarod, hogy a Gilgames eposzt hasonlítsuk össze a Biblia tanításával? Jó, összehasonlíthatjuk.
Komolyan mondtad múltkor, hogy 84 éves vagy? +1?

Olvasd el a 42. és az 50. oldalt!

Válaszok:
magnamater | 2015. február 27. 13:39

Nem mondtam, hogy kitaláltak. Tudod az a hír járja bizonyos tudományos körökben, (katolikus) hogy azok a dok. filmek, azok az amerikai professzorok, akiket hallani, látni, semmilyen értelemben nem tudományosak. Gondolok itt a különböző csatornákon futó Istennel, a pápával foglalkozó filmekre. Amcsi filmekre. Egyetlen konferencián nem láthatók, hallhatók, se, meghívott előadóként, se meghívott résztvevőként. Egyszerűen a tudományos életben nincsenek jelen.
Azért azt tudjuk, hogy Amerikában sok kis egyház van.
A darwinizmust jobban elutasítják, mint Európában. Úgy tudom, hogy az iskolákban sem ezt tanítják, de régebben biztos nem. Ma nem tudom, hogy mi a helyzet.
Elolvastam, azért küldtem neked. Nem azért, hogy az igazamat bizonyítsam, hanem azért, hogy lásd, mások is gondolkodnak, felvetnek kérdéseket. És a válaszok nem mindig egyeznek a mi szemléletünkkel tudásunkkal.
Tudtam, hogy ráfogsz cuppanni erre a részre és igazolva látod a saját véleményedet.
Már megmondtam ez a te véleményed, én tiszteletben tartom, de nem értek vele egyet.

Dr. Diós István atya beszélt pont az egyik szentmisén arról, hogy milyen sorozatok mennek ezeken a csatornákon. Karácsony táján is.
Nyilván ismerősen cseng az atya neve, ugyanis ő írta a Szentek életét, kétfélét is.

http://www.ppek.hu/konyvek/Dio..

Ez is jó, bár rövidebb, mivel homiliák.
Na, de hol van a Szentek életében az ősszülők életrajza? Meg sincsenek említve! Egyikben sem. Vajon miért?

Már elmagyaráztam, de sehogy sem akarod megérteni.
Amikor a Biblia szövegét elemezzük, érted? a leírtakat, akkor azzal foglalkozunk, nem a keletkezési módjával, körülményeivel.
Amikor a mikéntjére, hogyanjára kérdezünk, akkor azzal foglalkozunk. Ezt nevezzük egzegézisnek.
Ugye nem gondolod, hogy egy homiliában azt fogja mondani az éjféli szentmisén a pap, hogy á az nem is úgy volt!

A teológia tudósai nem tudják, te pedig tudod. Maradjunk ennyiben. Már mondtam. Mi vagyunk a tudatlanok, akik félrevezetik a keresőket, nálad pedig a bölcsek köve. Ezt már régóta tudjuk. Csak azt nem veszed észre, hogy az egy hamis kő.
Nézd, már meg, hogy mikor keletkeztek ezek a történetek, és, hogy mi célból.

Már azt is leírtam, hogy az ember teremtése, vallási igazságokat akar közölni! Sőt az egész Biblia. Az ember kialakulásának kérdését nyitva hagyja. Ez nem a Biblia, nem a teológia tárgya.
Viszont, amire a természettudósok nem tudnak választ adni, hiszen MINDENT Isten teremtett, az az, hogy az ember fejlődése az állatvilágból, nem ad magyarázatot arra, hogy az ember szellemi természete, hogyan alakult ki. Ugyanis teológiailag semmi akadálya annak, a nézetnek, hogy az ember az állatvilágból alakult ki.
Az emberi SZEMÉLYISÉG SZELLEMI mivolta, nem lehet evolúció eredménye! Azért, mert a puszta testi, biológiai funkcióra visszavezethetetlen! Ezért az ember szellemi mivoltát Isten közvetlen művének tekintjük, mert az!
Azt is mondtam már, hogy két vélemény van. Az egyik a monogenizmus a másik a poligenizmus. Ha az ősbűnt, eredeti bűnt nézzük, akkor csak a monogenizmus jöhet szóba. Vagyis Ádámtól való testi leszármazás. A Szentírás és Szenthagyomány egyéb megjegyzései, inkább arra utalnak, hogy a monogenizmust részesítsük előnyben.
Sok teológus viszont nem tartja összeegyeztethetetlennek, a poligenizmust az ősbűn tanításával, de ezt is írtam már. Az egyház ezt a témát nem zárta le teljes bizonyossággal ,
úgyhogy még elvitatkozhatsz jó pár évig,
évtizedekig.

Engem jobban érdekel, hogy miként tudja, - mert nem tudja - a tudomány megmagyarázni a kétneműséget.

Ja, nem kell bemásolgatnod, azt, hogy hányszor és hol említik Ádámot vagy Évát. A lényeget persze eddig nem írtad ki, na, de mindegy. A lényegre eddig nem törekedtél. Ezek olyan kisstílű viták a részedről. Sajnos veled nem lehet érdemben egy jót vitatkozni.

Ezt a verset te írtad? Nagyon jó! Köszönöm! Várom a folytatást!

Válaszok:
magnamater | 2015. február 25. 15:34
magnamater | 2015. március 5. 14:27
magnamater | 2015. március 5. 14:27

"Az "ecsém" és a "jóember" egy kedves megszólítás"
Ez neked kedves? És az érintett is így gondolta?
Úgy vettem észre, hogy nem. Csomorkánynak is miket írogatsz? És nekem? Ne szájaljak, meg ilyeneket. De mindenkivel így beszélsz! Még nagyböjtben is!

Igenis beszéltél büntető Istenről. Amikor rád szóltam és régebben is. Akkor nem szóltam, mert nem volt kedvem vitát nyitni. Nem nekem írtad és nem akartalak lejáratni egy nem hívő előtt.

Nézzünk egy példát a Biblia szerzőjének és a kor embereinek világképéről. Én egy másik példát veszek, amivel cikizni szokták a keresztényeket.
A Nap és a Hold teremtését.
Azt szokták felhozni, hogy Isten előbb teremtette a világosságot és csak a 4. napon az égitesteket.
Csakhogy az Ókor emberének ez nem okozott problémát, mert hiszen mit látott? Hát azt, hogy akkor is világos van, amikor nem süt a nap. Nem attól lesz világos, hogy süt vagy nem. Vagyis a szerepük, nem a világítás, hanem díszítő elemek jelzőlámpák, jelzik a világosság és a sötétség beköszöntét, amelyik tőlük függetlenül történik az első nap kezdetétől. Mindez Isten teremtménye és ez a lényeg. És mindez azért van, hogy Istent dicsőítsék.
Nézzük a Holdat. A Hold minden időben jelzi a hónapokat és megszabja az időt. A gyermekek születési idejét is holdhónapban számítjuk.
Újhold ünnepét égőáldozattal ünnepelték meg egész évben Izrael fiai, amit a Törvény írt elő számukra. (Szám 28,11-18). Számtalan helyet lehetne idézni a Szentírásból, amiben azt olvassuk, hogy a holdat és a csillagokat nekünk teremtette az Isten azért, hogy jelek legyenek számunkra az ünnepek és az örömalkalmak jelei.
Az első három nap a szétválasztásé, a következő három a benépesítésé, feldíszítésé.

Ádám és Éva történetisége kötelező katolikus tanítás-e szerinted?

Ha azt mondod, igen, hazudsz. Erről.

Ha azt mondod, nem, akkor tényleg megbeszéltük, amit egy ilyen fórumon meg lehetett, részemről befejezve. Te állítod a történetiséget, én tagadom, mindketten katolikusok vagyunk, ennyi.

Sajnos egyértelmű igenig vagy nemig még sose jutottál el, de a folyamatos mellébeszélésedből inkább az igenre következtetek, ezért az a benyomásom, hogy hazudsz arról, hogy mit tanít kötelezően az egyház és mit nem.

Köszönöm kedvességedet, itt a Mandin elég keresetlen szavakkal eltanácsoltak a versírástól, így a Káin-Ábel problémával folytatom.
A két idézetből kitűnik, mekkora különbség volt az állatáldozat és a gabonaáldozat között. Az előbbinek ekkor már sok ezeréves múltja és művészi színvonala volt,a közönség tombolt a gyönyörűségtől,végig nézve az áldozati állat lassú,módszeres kivégzését.Ezzel szemben a gabonaáldozat unalmas volt,semmi izgalom,csak a nedves szemek halk sercegése hallatszott semmi látványosság,csak a gomolygó füst- Káint kinevették, ami neki nagyon rosszul eshetett.És eszébe juthatott, őt érte sérelem, nem az ő vetése ment neki az Ábel birkáinak, az Ábel birkái estek neki az ő vetésének,és ő nem verte agyon se a birkát,se Ábelt, aki most röhög rajta.Ezt nem bírta tovább, és ütött.
Vajon csakugyan az Ábel áldozata tetszett jobban az Úrnak? Cinikusan mondhatnánk, persze az Ábel áldozata, hiszen Ő is megöli minden teremtményét,én azonban,aki halálos borzongást éreztem, amikor csirkéket kellett vágnom,/ma is emlékszem az anyai utasításra: összefogod a lábát rálépsz, lenyomod a földre, bal kézzel összefogod a szárnyát fejét hátrahúzod, aztán egyetlen határozott mozdulattal elvágod a nyakát, vérét a tányérba ereszted, majd lábánál fogva lelógatod, hogy folyjon ki minden vére/ - én nem hiszem, hogy a Jóisten az állatáldozatokban gyönyörködött volna.
Isten nem szólt bele az Ábelék áldozatába, ha mondott volna valamit, azt kellett volna mondania, ő nem eszik se búzát,se kisbárányt,se nyersen, se égetve,ne vesszenek össze az áldozaton.
És végül a tűzről Fejtörést okozott annak idején, mért kellett az áldozati adományt elégetni? hiszen akkor már nem lehet semmi hasznát venni.Anyuka akkoriban tanított főzni, a rántás leégetése miatt is nagyon kikaptam, egy egész bárány elégetése szörnyű bűnnek tűnt előttem.Később rájöttem, megfigyelhették, az )Isten nem eszi meg az áldozatot, biztosan azért, mert lélek,és nem tudja megenni, el kell neki égetni, ha fölszáll a füst,ízlik neki, ha lecsapódik,nem fogadta el, biztosan haragszik.

No, nézzük!

Az első embert Isten teremtette. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Az egész emberiség egyetlen emberi párból származik. (Sent. certa.)

Nem írom alá. A Sent. certa. értékelés hazugság. A pápa nem így értékelte az általa ajánlott Szentírás kommentárjában, a depositum.hu pedig nem írja fölül a pápát.

Az ember két lényegi részből áll - anyagi testből és szellemi lélekből. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Az emberi lélek szellemi valóság. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Az emberi lélek közvetlenül és egész mivoltánál fogva az emberi test formája. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Minden embernek egyéni lelke van. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Minden egyes egyéni lelket közvetlenül az Isten teremti a semmiből. (Sent. Certa.)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

A teremtmény képes befogadni természetfeletti ajándékokat. (Sent. communis.)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

A természetfeletti feltételezi a természetest. (Sent communis.)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Isten az embert természetfeletti célra rendelte. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Ősszüleink a bűnbeesés előtt a megszentelő kegyelem állapotában voltak. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Ősszüleink mentesek voltak a bűnre hajló kívánságoktól. (Sent. fidei proxima.)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Ősszüleink megkapták Istentől a halhatatlanság ajándékát. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Ősszüleink mentesek voltak a szenvedéstől. (Sent. communis.)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Az első embert Isten megfelelő természetes és természetfeletti tudással látta el. (Sent. communis.)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

ádám a megszentelő kegyelemben nem csak a maga számára részesült, hanem utódai számára is. (Sent. certa.)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle. "Ádám" ebben a szövegben az "első ember" metaforája.

ádám a paradicsomban áthágta Isten parancsát. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle. "Ádám" ebben a szövegben az "első ember" metaforája.

Ősszüleink a bűn miatt elvesztették a megszentelő kegyelmet és felkeltették Isten haragját és felháborodását. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Ősszüleinknek a halál jutott osztályrészül, és az ördög hatalma alá kerültek. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

ádám bűne átszármazott utódaira. (De fide)

Az áteredő bűn nem a bűnre való hajlandóság bennünk. (De fide)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Az áteredő bűn a megszentelő kegyelem hiánya, amely kapcsolatban van Ádám bűnével. (Sent. communis.) (Depositum.hu)

Aláírom. Ádám és Éva történetisége nem következik belőle.

Ezek szerint a depositum.hu is téved az egyház tanításának a bemutatását illetően. Mivel neked konkrétan bemutattam a fönti tévedéseket helyére tevő egyházi dokumentumokat, te hazudsz.

Válaszok:
Csomorkany | 2015. február 25. 19:15

Persze ha tovább gondolkodom, maga a depositumos lista is manipulatív.

Pl. "Az első embert Isten teremtette. (De fide)"

és ugyanakkor: "Minden egyes egyéni lelket közvetlenül az Isten teremti a semmiből. (Sent. Certa.)"

A lista azt sugallja, mintha ez két különböző állítás volna, valójában pedig csak arról van szó, hogy az "első ember" az tagja az "emberek" nevű halmaznak, ezért az "emberek"-ről megfogalmazott állítások az "első ember"-re is vonatkoznak.

Arra is érdemes fölfigyelni, hogy maga a lista is fölváltva, kvázi szinonímaként használja az "ősszüleink" és az "Ádám" szót.

"Ősszüleink" természetesen voltak, és a csoportjuk szimbolikus összefoglalásaként természetesen az "Ádám" szó is használható. Csak éppen az ősszüleink biológiailag biztos létéből nem következik egy "Ádám"-nak nevezett történelmi személyiség biztos léte.

Valahol persze Istennek el kellett kezdenie, de ez meg csak logikailag biztos, és semmilyen történelmi állítás nem vezethető le belőle. Pl. akár többször is megjelenhetett az ősidőkben emberi lélek elhordozására élettanilag képes szervezet.

"A felsorolt tételekből az következik, hogy Ádám és Éva konkrét történelmi személyek voltak.
Úgy is mondhatnám, hogy egyik tétel sem bizonyítja, hogy nem voltak azok. "

Bocs, de ez bukás logikából. A két kijelentés, amit az "úgy is mondhatnám"-mal összekötni kívánsz, nem ekvivalens.

Azt valóban mondhatod, hogy "egyik tétel sem bizonyítja, hogy nem voltak [történelmi személyek]"

De azt nem mondhatod, hogy "A felsorolt tételekből az következik, hogy Ádám és Éva konkrét történelmi személyek voltak." Ez ugyanis nem következik.

Most megint egy kicsit "szemtelenkedni" fogok veled.
Nyugodtan hivatkozhattál volna XVI. Benedek pápára, aki nem osztotta II. János Pál pápa véleményét az evolúcióval kapcsolatban. De nem tetted. Vajon miért?

Azt azért tudd, amikor ezeket a lekezelő szavakat használod a beszélgető társaidra, hogy nem vagyunk már gyerekek! Felnőtt emberek vagyunk! Nincs jogod így beszélni velünk!
Azzal, pedig se több eszed, se, több tudásod, tekintélyed meg pláne nem lesz előttünk, ha ilyen stílusban beszélsz velünk. Az ilyen beszéd nem pótolja a tudást, csak leplezi a hiányát. Egyre gorombáb hangnemet ütsz meg! Ideges vagy kordart?
Én veled befejeztem. Ilyen stílusban nem társalgunk!

Válaszok:
Csomorkany | 2015. február 26. 11:41

Ez mindig is kordart vitastílusa volt. Nem tud meglenni szövegei logikájában a "nem vagy vitaképes"-tag nélkül.

"[Nem vagy vitaképes, mert] megpukkadsz, idődet fecsérled, stb."

Katolikus felebarátunkat vagy így fogadjuk el, vagy sehogy.

Válaszok:
Sulammit | 2015. február 27. 17:23

Már megbocsáss, de ez a szokásos hazugságod:

"Mellébeszélsz, mert nem ütközik a katolikus hittel, ha nem tarja valaki összeegyeztethetőnek a darwini elméletet Szentírással. Ezen nem kell megpukkadnotok."

Tekintettel a többes számra, ez gondolom, rám is vonatkozik, ezért kijelentem, hogy

1. Nem ütközik a katolikus hittel, ha nem tarja valaki összeegyeztethetőnek a darwini elméletet Szentírással.

2. Nem ütközik a katolikus hittel, ha valaki összeegyeztethetőnek tartja a darwini elméletet Szentírással

A mellébeszélésed, és hazugságod pedig az, hogy mániákusan az 1.-et ismételgeted, mintha ez cáfolná a 2-est. Pedig pápákat is idéztünk, akik a 2-est vallják.

Ez a hozzáállásod - őszintén mondom - botrányos. Eretnekséggel vádolsz pápákat, és közben játszod itt az elkötelezett katolikust.

Ez a "darwinista" valami fura mánia nálad. Az az állítás, hogy a Szentírás "hit és erkölcs dolgában" tévedhetetlen, nem csak a darwinizmussal, hanem pl. a Bolyai geometriával és a newtoni mechanikával is logikai összhangban van.

Fogalmam sincs, miért a "darwinizmus"-t emeled ki, de jeleznem kell, hogy nem is különösebben érdekel. Ez a te (szélmalom)harcod, nem az enyém.

"Össze nem férhetőség"-ről írtál, és mindenféle dogmaszövegeket dörgöltél az orrunk alá, mintha mi azt tagadnánk.

Nincs jogod azt állítani, hogy Ádám és Éva történetiségének a tagadása az ne férne össze a katolikus hagyománnyal. Ez ugyanis az egyházi hagyomány torz bemutatása, amire senkinek nincs joga, különösen azután, hogy a hiteles hagyományt megismertették vele.

Jogod annyit állítani van, hogy Ádám és Éva történelmi személyek voltak.

Legújabb "[nem vagy vitaképes]"-tagod így szól:

"[Nem vagy vitaképes, mert] Te megszállottan becsmérelsz engem. Gondolod az Úr ezt tétlenül nézi?"

Gondolod az Úr ezt a vitastílust tétlenül nézi?

Meghatóak a pápa iránti mély tiszteleted megnyilvánulásai.

A pápa iránti tisztelet egyik (!) kritériuma, hogy nem készítünk gúnyrajzokat a megismert véleménye alapján.

Nem kiről, miről. Arról a természettudományos véleményről, amelyet a pápa képvisel.

OK, nem rajz, hanem gúnyos kontextusba tett fotó, és nem készítetted, hanem terjeszted. Ettől még egyértelmű gúnyolódás azon, amit a pápa képvisel.

Értem, és egyéb vonatkozásokban szabad rajta gúnyolódni. Az is milyen vicces, hogy argentin, fehér a ruhája, 76 éves, stb. Mindez nem tartozik szorosan Krisztus hirdetéséhez, tehát a kordarti gúnyolódás tárgyává tehető. Szabad katolikusok vagyunk!

Kedves Sulammit,mért gondolod, hogy nem írok igazat, véled, olyan öreg vagyok,nem tudom kiszámolni, ha 1930 dec. 31-én születtem, akkor most hány éves vagyok?
A verset is én írtam,de a merész gondolat, hogy az Istenhit, sőt a kultúra, a művészetek is egy gyilkosságból származna,az Zolnay Vilmosnak POKOLJÁRÁS című könyvéből való. Ledöbbentett engem is ez a gondolat - bűnből az égbe- nékem más elméletem volt erre - hogy az Istenhit a VALAKI VAN OTT élményből fakad. Kisgyermekek, 2 és 3 év között, kik eddig bátrak voltak, most félni kezdenek,valaki les rájuk,elbújva valami mögött a sötétben, anyja hiába nyugtatja szegényt, lásd, nincsen ott semmi.Az ÉN ÉLMÉNNYEL függhet ez össze, mikor a gyerek rájön, én én vagyok és nem valaki más, akkor nyilván megjelenik a MÁS.
Isten nyilván így gondoskodik
róla, hogy mindenki gondoljon RÁ.
Rájöttem, a két elmélet nincs ellentétben, mikor elkövették a szörnyű bűnt,a rejtett lény az meggyilkolt ős arcát vette fel.
Kedves Sulammit,én öreg és gyenge vagyok, hol én vagyok a beteg,máskor a paptopom, nem mindég tudok írni, de Te írj nekem - Komoróczi könyvét, sajnos, nem olvastam, írj róla.

Válaszok:
Sulammit | 2015. február 27. 15:01

Azért, mert igaz, hogy egy csomó dologban más a véleményünk, de friss vagy, mint az ibolya. Érdeklődő, gondolkodó. Lehet, hogy fizikailag gyenge vagy. Azt tudod, hogy sok C vitamint kell ennünk? Minimum napi kétezret. Te mennyit szedsz be? Mennyi gyümölcsöt eszel? Szóval, hogy tartod kondiban magad?
Jó írok róla, mármint Komoróczi könyvéről.
84 éves vagy! Ó akkor te szilveszterkor születtél. Gratulálok. Mi az a "paptomom"?

Válaszok:
magnamater | 2015. február 27. 16:15

Aki gúnyolódik mondjuk a természetes családtervezésen, az a pápa ellen gúnyolódik? Szerintem igen.

Gúnyolódni a pápa által képviselt véleményen és nem érteni egyet vele, az két különböző dolog. Te gúnyolódsz.

A pápák számodra is ismert darwinizmus melletti nyilatkozataiból minimum annyi következtetést szellemi kötelességed volna levonni, hogy ez egy primitív gúnyolódással el nem intézhető kérdés.

Mondjuk sokadszorra is leírom neked, mert képtelen vagy szellemileg túllendülni a primitív gúnyolódás szintjén, hogy a darwinizmus csak annyira érdekel, mint a newtoni mechanika, vagy a Bolyai-geometria. Igaznak tartom őket a maguk keretei között, de egyikben sem mélyültem el. Ha bármelyiket cáfolni vagy igazolni akarod, eleve hülyeség velem vitatkoznod.

Amiről személyes tanulmányozással megalapozott véleményem van, az az, hogy a Gen 1-11 tanmeseszerűen, ill. egy kétezer éve igaznak tűnt világkép keretei között mond el örök hitigazságokat.

Úgy vélem, a szentíró pontosan úgy gondolta, ahogy leírta, hogy az eget és a földet szilárd égbolt választja el, amely fölött végtelen káoszvizek vannak. Én meg nem így gondolom, de határozottan azt gondolom, hogy amikor a szentíró ezekről ír, akkor is szentírást ír.

Hanyadszor is írom ezt le neked? Oszt még mindig a darwinizmus fölötti megbotránkozásnál tartasz. Ez így elég fárasztó.

Ó, az egy helyesírási hiba, laptop akart lenni.
Jó Veled levelezni,de most abba kell hagyni, muszáj lefeküdnöm.

Válaszok:
Sulammit | 2015. február 27. 18:26

Katolikus felebarátomat elfogadom, de ezt a stílust amit képvisel, azt nem!
@Sulammit
"Olvasd vissza magad, mielőtt álszent módon prédikálsz nekem."
Egy mondatban két becsmérlő, lekezelő szó.
"álszent", "prédikálsz"
Tudod én azt tanultam, hogy akinek mindenkivel problémája, baja van, annak igazából saját magával van baja.
Nem látom semmi értelmét a továbbiakban a vele való vitának. Eddig se láttam sok értelmét, egy ideje, már hanyagoltam, de megint megütötte a fülemet ez a középkori büntető Istenről való beszéde. Tök mindegy, hogy mi a téma falra hányt borsó minden szavunk.
Jézus bemutatta nekünk az Atyát, aki valahogy nem egyezik a zsidók Istenképével. Mi nem zsidók vagyunk, hanem keresztények és ehhez kell tartanunk magunkat. Jézus tanításához, különben nem leszünk mások, mint jó zsidók, akik betartják a tízparancsolatot.

Ha fel bírtál kelni, csináld azt, amit mondok és erőre fogsz kapni.
A tenyereddel, vagy a kézfej élével, kezd el ütögetni, de erősen a nyakad és a vállad közti részt. Fájjon! Utána a tenyereddel menj tovább végig a karod végéig ütögesd, de ne sajnáld magad! Ezt lehet többször le és fel. Egyből jobban fogod érezni magad. Ezt mindennap végezd el.
Aztán A válladtól végig ütögesd az egész testedet, a hasadat is, végig a lábadat is, de itt már csak lefele szabad, visszafelé nem!
Ha van valaki melletted kérd meg, hogy a hátadon is menjen végig, kézéllel a bokádig, többször, visszafelé ne!
Nyögni fogsz a gyönyörtől azt garantálom! :)
Erőre fogsz kapni, ha ezt végigcsinálod erődhöz mérten.

Válaszok:
magnamater | 2015. március 2. 14:39

Sem te, sem én nem állunk a gúnyolódás fölött. A pápa sem, ha a világból jön a gúny. De egy katolikus ne gúnyolódjon a pápa által is vallott nézeteken. Legalábbis én így vagyok ezzel.

Tudnál idézni olyan esetet, amikor a személyedet becsméreltem? A szövegeid gyakran ostobaságok, de ezen te tudsz segíteni, nem én.

A majmok bolygója c. film szerinted a darwinizmuson gúnyolódik? Na ez pl. ostobaság tőled.

Te helyezed a darwinizmuson gúnyolódó kontextusba a film képkockáit, amikor az Ádám és Évával kapcsolatos pápa által ajánlott kommentárszöveget véled vele illusztrálni.

Miért, eddig beszélgettünk? Nem úgy tűnt. Helyreigazítottunk, amikor tévesen vagy tévedésedhez makacsul ragaszkodva hazugul kitartás be az egyház tanítását. Ilyen helyreigazításra a jövőben is számíthatsz.

Kedves, jó Szulammit, igazán aranyos vagy,de a húgom doktornő, nem tud eljönni,telefonon beszélgetünk minden nap, így látatlanba adott orvosi tanácsokkal el vagyok látva.
Kisiskolás koromban játszottuk a pletyka-játékot: sorba ültették a kislányokat,az első súgott egy szót a másiknak, az tovább súgta, a legutolsó meg hangosan megmondta - a kezdő szóhoz ritkán hasonlított
A szent könyvekkel is így lehetett: kezdetben teljesen valódiak,reálisak voltak a történetek, és ahogyan mesélték nemzedékről nemzedékre,a történetek egyre csodálatosabbak lettek.
Az Enuma elisben szereplő Tiámat nem anyaistennő volt,és Ereskigál nem az alvilág királynője, uralkodónők, matriarchák voltak ők a matriarchátus idejében, Mezopotámiában,uralmukat megdöntötték a férfiak,Tiamátot Marduk ölte meg,Ereskigálnak is majdnem ez lett a sorsa, de ő felajánlotta a gyilkolni készülőnek- most hirtelen nem emlékszem, Namtar, vagy Nergál volt a neve - hogy nőül megy hozzá. A bibliai Ádám történet is ez időből való, kihirdetik a férfiuralmat a végén,és a női találmány, a földművelés immár a férfi feladata
A Biblia a nőt hibáztatja, ő adta Ádámnak a tiltott gyümölcsöt,ám Tiámat és Ereskigál nem tettek rosszat, őket sértették meg, Ziámatot kicsúfolták unokái, Ereskigált nem hívták meg egy lakomára.
A Biblia és a Gilgames eposz között nem találtam hasonlóságot, szívesen meghallgatom a véleményedet.,.

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 2. 19:24
Sulammit | 2015. március 3. 12:23
Sulammit | 2015. március 3. 13:32

Nem vagy fontoskodó! A nagy mennyiség 2-3 ezer, ha eszedbe jut bevenni. Nekem nem, úgyhogy 1-2 ezer jó esetben. Képzeld, hogy azt mondta az orvos valahol, hogy mindenki a vesekövességgel jön, pedig legalább 20 éve bizonyított, hogy semmi köze a vesekövességhez a C vitamin nagy mennyiségű bevételéhez. Szentgyörgyi Albert 10 ezret vett be naponta. Ha valaki lázas ezret óránként. Nem szoktam lázas lenni. Ezt nem tudom kipróbálni. Régen ötvenet, majd százat ajánlottak és ez fölment betegség esetén ötszázra. Úgyhogy emelkedik az adag. Én ötszázat, vettem be évekig, most ahogy írtam ezret biztos. Nem gyógyszertárban veszem, hanem body üzletben.
Azt tudd, hogy megörökítettem azt a szép mondatodat, amit írtál nekem, amikor meghalt a rokonod!

Amit írtam, az nem saját kútfőből van. Eöry Ajándok érdeme. Ő akupunktúrát, kínai orvoslást tanult Kínában. Az orvosit is elvégezte 40 évesen, mert nem akarták komolyan venni. Matematikus és biológus is. Könyve is és CD-je is van. Biztos itt is megtalálod a neten. Írtam volna még több fájdalom csillapítást gyógyszer nélkül, de csak, ha akarod. Voltam ilyen előadásán. Máltaiaknál mentőorvos hajléktalanokkal foglalkozik. Fantasztikus ember, jó ember. Krisztusi ember!

Válaszok:
magnamater | 2015. március 2. 21:12

Nekem az segítene, ha megadnád a könyörgés forrását, amit bemásoltál, nagyböjt első vasárnapi szentmiséjéből, azzal a céllal, hogy tanuljunk belőle. Mármint, mi tudatlanok.
Ugye tudod, hogy miért kérem? Csak azért, mert segíteni akarok neked!

"Tényleg olvasd vissza miket mondtál rám. Hátha segít neked."

Bántana, ha megbántottalak volna - nem is a tanácsok ellen berzenkedtem, csak elrestelltem magamat,hogy egészségi állapotom a téma,aminek én vagyok az oka.Gyógyszer nélküli fájdalomcsillapításról szívesen hallanék.

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 2. 21:52
Sulammit | 2015. március 3. 12:02

Nem bántottál meg! Az egyiket leírtam. Ezt ízületi bántalmakra javasolja Eöry Ajándok. Mesélt egy néniről aki a kevés lépcsőn sem tudott felmenni, a cédulát beadta a közértbe, úgy vásárolt. Elküldte a kazettát, a néni épp, hogy fel tudta emelni a kezét a válláig. És ezt kezdte csinálni. Két hét múlva a kutyát sétáltatta, olyan jól lett. Itt nem másról van szó, mint a meridián pontokról. Majd holnap a többit. Azt kell tudni, hogy hol vannak a meridián pontok a testünk mely részein.

Ami a pletyka játékot illeti, még ma is játsszák a gyerekek. Fülbesúgósnak hívjuk és tényleg jópofa torzulások születnek belőle.
Azt ne felejtsd el, hogy az ókorban jobb volt a memóriájuk az embereknek, mert fejben kellett tartani a történeteket, eseményeket. Csak egy két példát mondok. A börtönben az Andrássy út 60-ban, ha kikerült valaki, egész sor családtagot kellett felkeresnie, címeket megjegyeznie, üzeneteket átadnia. Ezt a volt foglyok mesélték. Versek memorizálásával tartották frissen a memóriájukat azok akik pl. Zelk Zoltán eleve tudtak is verseket.
Amióta mobil van a saját telefonszámunkat sem tudjuk megjegyezni, vagy legalábbis bizonytalanok vagyunk benne. Amíg nem volt, egy rakás telefonszámot megjegyeztünk.
Itt még erről nem esett szó, de az evangéliumok pontosan szerkesztve vannak, nem csak úgy spontán van leírva. Nyilván amit 20,30,vagy 50 év távlatából írunk le az torzul, változik, de a lényeg azért megmaradhat. Az, hogy Jézus hol mondta ezt vagy azt nem olyan fontos, az evangélisták sem emlékeznek ezekre pontosan. A beszédgyűjteményből utána néztek. Pál levele előbb íródott, a Tesszaloniki levél volt az első. Pál diktálta, írja is. Péter is diktálta Márknak.
Az a szép benne és nem mese, hogy a saját hibáikat gyarlóságaikat sem kendőzték el, pedig megtehették volna. Péter tagadása, Tamás "hitetlensége", Márk menekülése, apostolok elalvása, protekció kérése...

A Biblia a már fennálló állapotot írta le, már ami a férfiuralmat illeti. Hogy uralkodhatna a nő állapotosság, szülés, szoptatás végeláthatatlan egymásutániságában? A törvény sem vonatkozik rá! Nem kell naponta imádkoznia többször, zsinagógába mennie, mert nem hagyhatja abba a szoptatást és uzsgyi az imahelyre! Viszont a női természetről elfeledkezel. Egy férfi mellett nem akarunk uralkodni.
Éva, társa volt Ádámnak, de mindenben. Isten társat rendelt a férfi mellé, nem szolgát.
Nyilván nem arról van szó, hogy Isten nekiállt sarazni! Az Éden kertjét művelni és őrizni kellett, tehát az ember már akkor is dolgozott. Ez a kert azt jelenti, hogy Isten közelében volt, a nyugalom, az asszony teremtése után a gyönyör kertje volt. Héber jelentése ugyanis gyönyört jelent. Ez egy olyan kert volt, mint az Énekek énekében (4,12-15) (6,2-3) ahol a vőlegény Sulammitot hasonlítja egy gyümölcsöző, életteli zárt kerthez. (15)
Ajándékba kapta, gondoznia, vigyáznia kell rá, de az abszolút szuverén ura Isten maradt. Őriznie kellet, de kitől? Káin ezt kérdezi "tán őrzője vagyok testvéremnek?" Nem másvalakitől kellett őriznie hiszen egyedül van még az ember, hanem felelősséget kell vállalnia! Vigyázni, óvni, akár önmagától is. Ezt látjuk a Föld tönkretételénél napjainkban is. Ezt jelenti az uralkodás.
Ádámnak nincs kivel megosztania az örömét, társat választ magának, de nem az állatok közül. Ez a társ, mindenben társ. Vele szemben EGYENJOGÚ, EGYENRANGÚ, EGYENÉRTÉKŰ! Házastárs, munkatárs, beszélgetőtárs - bűntárs. Nem játszótárs, ahogy Ibsen Babaházában Nóra. Vagy szolga.
Az ember meglepetten örvendezik, az új teremtmény láttán. A csodaszép Éva láttán - mert a férfi végre boldog!
Ismered az első szerelmes verset a nőhöz?!

"Ez most már
csontomból való csont,
testemből való test.
Asszonyember legyen a neve,
mert férfiemberből vétetett."

Csak akkor beszélhetünk asszonyról, ha mellette férfi is létezik, és fordítva.
A protestáns fordítás a szócserével jobban visszatudja adni a lényeget:
"Ezért hagyja el az ember apját anyját, feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz."

A mezopotámiai mitológiában az Atrahaszísz eposz szerint, az istenek két csoportjának ellentéte vezetett az ember teremtéséhez, hogy az dolgozzon helyettük, Babilóniában a csatornák építésénél.
Az Enuma elis eposz az ember teremtésének, céljaként, szintén szerint is az istenek szolgálatát jelöli meg.
Agyagtáblák üzenete 42. old. 50. old.
A bibliai hagyomány ezzel szemben mítosztalanítja az emberi munka eredetét és mibenlétét, és egyértelműen azt tanítja, hogy az ember Istentől kapott megbízatása alapján hajtja uralma alá a földet. Nem közvetlenül az Isten szolgálatára kapta ezt az adományt.

Válaszok:
magnamater | 2015. március 4. 15:57
magnamater | 2015. március 7. 12:08

Köszönöm az "őrzést".
Ha így van, akkor lehet benne valami. De az is lehet, hogy esetleg más is hozzájárult, nem tudom. Ez azért több, mint gyanús. Nem tudhatjuk, kik a gyártók stb.
Azt látom, hogy mindenhol erősen nyomatják, a D vitaminnal együtt. Ami nem is vitamin. Nem is tudnánk vitázni rajta, mert te a saját tapasztalataitokról beszélsz. Én is a sajátomról. Régebben szedem, mint 5 év. Ami biztos mennyiség az 500. Ha eszembe jut akkor 1000. De nemrég vettem olyat csipkebogyósat, ami eleve 1000 ebből kell 2x naponta. Nekem a családom figyel oda az ilyesmikre, mert magamtól nem szednék semmit.
Kivéve a D-t. Egyszer Olaszországban a tengerparton sétálgatva gondolkodtam el, azon, hogy miért lehetséges, hogy olyan kevés a rákos megbetegedés náluk. Laza vidám természetűek, sok tengeri herkentyűt esznek, de arra gondoltam, hogy a napfény is biztos, hogy szerepet játszik. Tavaly ősszel rászántam magam és elmentem az "orvosomhoz" nem is ismertem, és írattam D-t. 3000 egységnyit írt. Na ezt szedem ősztől tavaszig.

Mikor az Agyagtáblákban lévő verset idézni akartam a könyvet nem találtam,ezért a verset vallásról szóló könyvem kéziratából kimásoltam. Te ajánlottad,olvassam el a 42. és 5o. oldalt.Kíváncsi voltam, keresésbe kezdtem - három szekrény, tele tömködve könyvvel,ami nem fért be, egyéb helyre lerakodva, végül megleltem,42. oldal - ott Mardukot dicsérik, mi közöm van hozzá,az 50. oldal - ó borzalom, Istár pokolra szállása. Mit jelentsen ez? Pokolra vagyok küldve,- meg vagyok sértve, hogyan vághatnék vissza? Anyukám mondta, nem kell mindent észre venni, nekem is úgy kell tenni, mintha bókot kaptam volna,én, aki egyre inkább a vén Mirigyre hasonlítok, most a szépséges istennővel vagyok együtt emlegetve.
Bár lehetséges, az a dolog nyitja, lehet, a könyvet
m
másodjára is kiadták, és annak más a számozása.
Az enyém 1966-oskiadás.

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 4. 16:55

Majd lemásolom neked a lényeget, jó? Ahhoz van köze, amit írtam, és természetesen nem a személyedhez.
Akár "vén mirigy" akár "szépséges istennő" vagy. :)

Azt, csak megjegyeztem, hogy lazák, nem problémáznak úgy a dolgokon, ahogy mi. Egy történet. Keresztbe állt a buszunk, nem tudott befordulni egy személyautótól. Tehát megálltunk, különben meghúztuk volna a hátsóját. Kijött a kis olasz középkorú pasi, és mivel beszorítottuk, nem tudta kinyitni a kocsija ajtaját. Erre mosolyogva intett, hogy várjunk, és bemászott az ablakán. Odamászott a kormányhoz, intett nekünk és kitolatott, a kis résen, ahol kifért. Nevettünk és hangosan megtapsoltuk ezt a szellemes atrakciót. Ő pedig vidáman integetett nekünk. :)
Ezt Magyarországon elképzelni sem tudom. Sűrű anyázások lettek volna.
Azt hallottam, hogy a hangulat a psziché összefüggésben van ezzel a betegséggel. De nem azért szedem, nem akarok csontritkulást és még egy csomó betegség ellen is jó. Cukorbetegség? mintha ezt is mondták volna.
(Volt aki kórházban volt teljes kivizsgáláson valami oknál fogva, közben elhagyta a felesége és egy hónap múlva már ott is volt egy gyors lefolyású rák.)
Egyébként pont a vízre gondoltam, csak nem akartam leírni.
Vannak rákos kisgyerekek is és állatok is.

Íme a folytatás:

Embert öltek,
állatot öltek
végül Krisztust is megölték.

Misében ismételjük áldozatát
nem gondolva rá
Fia haláláért a Hatalmas hátha haragszik.

Kenyérrel áldoztak
borral áldoztak
de vassal és vérrel kereszteltek
eretneket égettek

Véres papok ma is vannak

brokát a ruhájuk
hosszú a szakálluk
szép a szertartásuk
ősi liturgiájuk.

Vér folyik a ruhájukra
vér a hosszú szakállukra

távol tartották magukat
mégis véresek lettek
távol tartották magukat
azért lettek véresek

kellett volna
szólni a szabadcsapatoknak
rászólni a rendőrökre
figyelmeztetni a fegyvereseket

ne bántsátok az albánokat
ne bántsátok a bosnyákokat
mit mondanak a mohamedánok,
milyenek a keresztények

ne bántsátok a magyarokat
tőletek azt nem érdemlik
töröktől menekültetek
bebocsátást nyertetek
hálából a házigazdát házából kivertétek.

Gyilkosok vagytok
hantok alól
halottak hangja hatol az Égbe
a Lélek elébe
a Lélek ellen elkövetett bűnökre nincs bocsánat.

Nem figyelmeztettek
egyet se rejtettek
senkit se mentettek

vér folyik a ruhájukra
vér a hosszú szakállukra

Akinél az ecset van
rá merünk szólni
akinél a penna van
rá merünk szólni
akinél a fegyver van
arra nem merünk rászólni.

Hát eddig a versem. Az utolsó két sor nem egészen igaz: amikor bejöttek az oroszok két katona leszállt a tankról,egyiknél balta, másiknál géppuska,bejöttek az udvarba, volt ott egy fiatal körtefa, tele körtével, azt akarték kivágni, Anyukám odament, lefogta a katona kezét
a kutyánk elkezdte ugatni,a géppuskát ráfogta a másik, Anyuka azt se engedte. A két katona végül elment, senkit se bántottak.

Íme a folytatás:

Embert öltek,
állatot öltek
végül Krisztust is megölték.

Misében ismételjük áldozatát
nem gondolva rá
Fia haláláért a Hatalmas hátha haragszik.

Kenyérrel áldoztak
borral áldoztak
de vassal és vérrel kereszteltek
eretneket égettek

Véres papok ma is vannak

brokát a ruhájuk
hosszú a szakálluk
szép a szertartásuk
ősi liturgiájuk.

Vér folyik a ruhájukra
vér a hosszú szakállukra

távol tartották magukat
mégis véresek lettek
távol tartották magukat
azért lettek véresek

kellett volna
szólni a szabadcsapatoknak
rászólni a rendőrökre
figyelmeztetni a fegyvereseket

ne bántsátok az albánokat
ne bántsátok a bosnyákokat
mit mondanak a mohamedánok,
milyenek a keresztények

ne bántsátok a magyarokat
tőletek azt nem érdemlik
töröktől menekültetek
bebocsátást nyertetek
hálából a házigazdát házából kivertétek.

Gyilkosok vagytok
hantok alól
halottak hangja hatol az Égbe
a Lélek elébe
a Lélek ellen elkövetett bűnökre nincs bocsánat.

Nem figyelmeztettek
egyet se rejtettek
senkit se mentettek

vér folyik a ruhájukra
vér a hosszú szakállukra

Akinél az ecset van
rá merünk szólni
akinél a penna van
rá merünk szólni
akinél a fegyver van
arra nem merünk rászólni.

Hát eddig a versem. Az utolsó két sor nem egészen igaz: amikor bejöttek az oroszok két katona leszállt a tankról,egyiknél balta, másiknál géppuska,bejöttek az udvarba, volt ott egy fiatal körtefa, tele körtével, azt akarték kivágni, Anyukám odament, lefogta a katona kezét
a kutyánk elkezdte ugatni,a géppuskát ráfogta a másik, Anyuka azt se engedte. A két katona végül elment, senkit se bántottak.

Na ne örülj, nem akarok beszélgetni veled, csak figyelmeztetni szeretnélek, hogy késlekedsz a válasszal. Azelőtt gyorsabb voltál.
Lassulsz kordart, lassulsz!

A szentmise február 22-i könyörgéséből:

„Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul Fiad keresztáldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, mint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most Fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék.”

Mikor könyörögtük ezt a szentmisében amin acido lehet, hogy nem is vett részt, de te ezek szerint igen?
Igen, hallgatnálak, olvasnálak, kezdheted!

ÓÓ és még valami, nem kerestem mégis szembejött velem. Azt kérted, hogy idézzelek.
"Őt, majd megbünteti az Isten (káromlásért, és a magyarok gyalázásáért)- hacsak már nem bünteti.
Ezt Deniának írtad, Dániel Péterről.
2014 okt.8. 12:32
Ezt, mivel már nem emlékeztem rá, bele sem számoltam az általam kifogásolt többihez. De most már igen.

Van ez a paleolit diéta. Na abban olvastam, illetve az előadások a neten is meghallgathatók a D vitaminról. És elgondolkodtam azon, hogy a kisbabáknak is D-t adnak, nehogy elferdüljenek a csontjaik ezt nyomatják az anyatej mellett. Tehát ha a Calcium elég lenne, miért kellene D vitamin. És akkor jutott eszembe, hogy én erre már (napfény) régen rájöttem az olasz tengerparton sétálva.

Nekem nincs szükségem rá. Logika.

Ami pedig a paleolit diétát illeti, Szendi Gábor összefoglalja az amerikai kutató orvosok tapasztalatait, kutatási eredményeit.
Cukorbetegség, laktóz és glutén érzékenység, fényhiány következményei stb.
Nem kell követni, de érdemes elmélyedni benne.

És tudod, hogy miért?
Mert "jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan."
Tanulj a rókától!

Negyede a déli országok rákos megbetegedései mell és végbélráknál. A tengeri herkentyűket kihagytad, ezt is írtam. A tengeri halakban rengeteg a D3 vitamin, vagyis hormon.
Kant után azért még sorolhattál volna egypár németet! Németek hosszú sorát.

Mitől sírsz, D vitaminnak hívjuk, de azóta kiderült, hogy ez egy hormon. Nem tudtad? Akkor inkább azon sírjál!

Deeeee!!!http://www.tenyek-tevhitek.hu/..


http://hu.wikipedia.org/wiki/K..

Nyugodtan írhattál volna, Königsberget is. Még ősibb lett volna, ugye? Csak nem orosz, hanem porosz.

Azért linkeltem be mindkét változatot.
Viszont azt nem írtad ki, hogy a " D vitamin valójában egy hormon, amely számos funkciót lát el a szervezetben. Többek között a D vitamin immunműködést szabályozó hormon."

Erről nem nyitok akadémiai vitát. Semmit nem cáfol. Tájékozódj aztán azt gondolsz róla amit akarsz.

http://www.csaladinet.hu/hirek..

Mi az, hogy visszatért? Az térhet vissza, aki előtte elment, tehát...

Königsberg mióta volt "ősi orosz föld"?

Ne csináld ezt jó? "Szájbarágósan:"

1. Mit érdekel engem, hogy mi az "uralkodó jobbos vélemény."
A tények makacs dolgok. Erre alapozod az érvelésed? Gyenge alapra akarsz építkezni?
2. Nem "ehhez képest" kérdeztem.
Természetesen tudom, hogy mióta orosz város Königsberg és mióta nevezték el Kalinyingrádnak.
De azt is tudom, hogy sosem volt "ősi orosz föld".
3. "Tessék már megérteni" Azt értem, hogy miről beszélsz, de nem értek vele egyet. Nagyon nem!
Na pá!

"Mélységesen mély a múltnak a kútja" - írta Thomas Mann, én pedig mondom, nem is látni a legaljára,inkább csak a víz tükrére, látni benne az arcunkat, saját elképzelésünket.
Ideális a kép, mit az Édenről rajzoltál - de mégis, nem láttál ott véletlen egy vak komondort is?
Intelligo - válogatok, ez igaz, az meg nem, Te kiválogattad,a sárból embert gyúró Isten képe nem valódi, Bulányi Atya az egész Ószövetséget elvetette, de amikor azt mondtam, Aki anyát teremtett, nem mondhatta az anyjának, "mi közöm hozzád, ó asszony,aki gojt teremtett, tudta, nem kutyát teremtett,és tudta, nemcsak a lábat kell megmosni,és amikor Krisztus a sírban feléledt,nem volt mibe öltöznie,a ruhát néki csak Lázár vihette,aki ugyanazon kábítószer hatása alatt aludt holtként a sírban, mint Jézus,-nos, mikor ezeket mondtam, Bulányi atya nagyon megharagudott.
Móra Ferenc írta a két selypes kisgyerekről, mondja az egyik:
-Milyen sép tita- mita
mire a másik:
-azs nem tita-mita, mond ki tittán, hogy matka!
Hát így vagyunk mi is, nem tudunk semmit, nem kell összeveszni miatta.

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 7. 13:03
Sulammit | 2015. március 7. 13:05
Sulammit | 2015. március 7. 13:09

Szerintem ezt a játszmát mi már lejátszottuk veled!
Jézus ruhája. Honnan volt? Ki vitte neki...?

Szerintem ezek olyan földhözragadt gondolatok.
És régen sem vesztünk össze rajta, csak leszögeztük az álláspontunkat.
Nem felejtettem el amit az Agyagtáblákkal kapcsolatban kérdeztél, majd válaszolok rá. De ez a válasz is, mint láthatod, olyan lassan készül el, mint a lucaszéke.

Válaszok:
magnamater | 2015. március 7. 14:08

Bár gyerekkorban folyton azt álmodtam, repülök/és még nappal is megpróbáltam, elrugaszkodva a földtől/ mégis ilyen földhözragadt maradtam.
Te mindég is kedves voltál, de Ancilla már nem áll szóba velem,
Hogy Jézus milyen ruhában távozott a sírból, arra normális választ nem kaptam- legalább annyit mondhattatok volna, hát a kertésztől kapta, Mária Magdolna össze is tévesztette vele.

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 7. 15:17
Sulammit | 2015. március 7. 15:20

Képzeld el, hogy én is! De nem emberformám volt, hanem sas! Gyönyörű hatalmas sas!
Nem is maradtam "földhözragadt" a gondolataim és a képzeletem is szárnyalt, szárnyal. Egyébként is levegő jegy vagyok. Ha van időm, nagy álmodozó vagyok. Ez nem is idő kérdése persze.

Válaszok:
magnamater | 2015. március 11. 14:49

Jó, szót fogadok neked! Válaszolok.
Istennek semmi sem lehetetlen!
Gondolod, hogy egy ruha probléma Istennek?

Válaszok:
magnamater | 2015. március 7. 19:16

Én, a földhöz ragadt, nem értek veled egyet. Faragtam is rá egy rigmust:
Egy meg egy az kettő.
Ez ellen az Úr ugyan mit tehetett?
Olyanra csinálta a világot, amilyenre lehetett.

És egy másik:
Isten teremtette a világot
de nem Ő varrja az alsó nadrágot.
/Juj, ez egy kicsit illetlenre sikeredett, de meg nem haragudhat érte, mert a benne valót is Ő teremtette./
Egyébként minden paraszt tudja, esőért imádkozunk, , de kukoricát neki kell megkapálni.
Az egész teremtett világ bizonyítja, az Úr nagyon is praktikus gondolkodású, Fiának ezt mondhatta: minek neked ruha, ott az a szép nagy lepedő,takard be magad abba,a rómaiaknak is ez a divatja,tógának hívják, minden férfi hordja.

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 9. 12:54

Milyen "szép nagy lepedő"? A Turini lepel" Amit megtaláltak, Jézus testének lenyomatával?

Válaszok:
magnamater | 2015. március 9. 19:22

Az,és mégsem az.
A Turini lepelről is van egy saját elméletem.
Ha ma egy nylon vásznat ráterítenénk Munkácsy ECCE HOMO-jára,felmelegítenénk, a kép rátapadna a vászonra, lenne egy hamis vásznunk egy eredeti Munkácsy képpel. Valami ilyesmi történhetett.Mikor a bizánci hadak körülvették Edesszát hogy adják ki a szent leplet,az edesszai pátriárka, aki nem lehetett ostoba ember, azt gondolhatta,a bizánciak nem látták közelről a leplet, nem tudják megkülönböztetni egy másik olyantól, készíttetett egy ugyanakkora vásznat,rávasaltatta az eredetire, ezt adta át a bizánciaknak,ahonnan a keresztesek elrabolták,majd ezerháromszáztizenvalahányban, mikor pörbe fogták őket, szintén készítettek egy másolatot a másolatról,hogy szükség esetén ezzel az ajándékkal kenyerezzék le a bírákat.Tehát egy későbbi vásznon az erdeti Krisztu-kép lehet.

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 12. 9:41

Zalán mégsem vagyok földhözragadt,szárnyalok én is, képzeletem is, csupán fentről jobban látom a lenti dolgokat.
Nagyon elhallgattál, nem tudsz mit írni, vagy nem visz rá a lélek, hogy rosszakat mondj rám?

Válaszok:
magnamater | 2015. március 11. 16:10
Sulammit | 2015. március 12. 7:45

Zalán=talán

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 12. 8:34

Bocsánat! Sem ez, sem az. Ma fogok beszélgetni, válaszolni.

Zalán-talán-falán-csalán
Ha visszafelé megyünk.

Azt tényleg nem mondhatni, hogy "földhözragadt" vagy.
Ez látható abból is, ahogyan szárnyal a fantáziád.
Olvastál, már könyvet, könyveket a Turini lepelről?
Az a baj, - szerintem - hogy nagyon leegyszerűsíted a dolgokat. Viszont az egyszerűeket pedig túlbonyolítod.
Nemsokára személyesen is látni fogom a Turini leplet, vagyis Jézus valódi és nem másolt testlenyomatát.

Olvasd el Lukács kezdőmondatait és János befejező mondatait, az Újszövetségben.

Válaszok:
magnamater | 2015. március 14. 16:56

Még jó, hogy azt írtad, hogy "belemelegedtetek" és nem azt, hogy "összemelegedtetek"! :)

És a Milánói Dómhoz mit szólnál? Olyan jó, nemsokára megyek. :)
Na persze ott másról tudnánk beszélgetni. Pl. Borromei Szent Károlyról, aki ott van eltemetve. Nagyon szép síremléke van, olyan, mint egy tündérház, vagy ékszerdoboz. Hányszor próbálta meggyőzni, hányszor hívta Néri Szent Fülöpöt, hogy jöjjön Milánóba, és segítse a munkáját. De Fülöp amikor Firenzéből, szó nélkül megszökött Rómába, soha többet, nem hagyta el. Minden nap egy 8 órás zarándok utat tett meg 7 (ugyan azt) a templomot látogatta végig. És órákig imádkozott bennük. Szt. Péterrel kezdte, a falakon kívüli Szt. Pállal folytatta - hogy az milyen csodálatosan gyönyörű templom! - Szt. Sebestyén a Via Appián, San Giovanni a Lateránban, a Jeruzsálemi Santa Croce, San Lorenzo, és végül a Santa Maria Maggioréban fejezte be. Ott szentelt fel két olasz papot akik Magyarországon tanultak és itt is vannak azóta is Erdő Péter bíboros úr. Fantasztikus élmény
volt. Ennyit Fülöp Atyáról. Gazdag élete volt.

Nem Szendié a Paleolit üzletek, ahhoz semmi köze. Ő mondta. Amikor először hallottam róla azt mondtam, hogy ez egy marhaság. Nem tudtam, hogy nem 100, 200 évre visszamenőleg gondolkodik, hanem ahogy a nevében is benn van paleolit kórba. Pont olvastam megint a három fehér halálról a cukor, liszt, só Gyuri bácsinál, a bükki füvesembernél. Még Oláh Andor fogalmazott így.
A cukorban "lubickolnak" a cukor élteti a ráksejteket.
Nagyon sokan lisztérzékenyek, de annyira, hogy, ha nem tartják, nem váltanak életmódot vagyis esznek, az nekik a halált jelenti, mert tönkre teszi a bélrendszerüket.
Szendit az cáfolja meg, hogy akkor nem lenne a szánkban olyan enzim? ami le tudja bontani a gabona izéket. :)
Engem valóban nem érint, de oda kell figyelni, mert szándékosan ne ártsunk magunknak. Vagy csak keveset. Itt a neten meghallgathatók az előadásai. Engem, holott nevettem az egészen, amikor tőle hallottam egy ilyen előadást, azonnal meggyőzött. Ja! Volt egy srác aki súlyos allergiában szenvedett - egyre többen vannak ilyenek - a macskákra különösen, és elmúlt neki. Egyszer "bűnözött" pizzázott és visszajött neki. Mesélte elcsukló hangon, hogy elment próbaként egy macskakiállításra is és onnan is jó közérzettel jött haza. Egy ismerősöm is lefogyott és betartja betegsége ellen kezdte el, mivel férfi nem kérdezősködtem, hogy mi ellen. De meggyógyult az a lényeg.
Szendi a cukor, gabona, tej ellen van. Kutatásokkal bizonyít. DE! nem követem.
A teámat nem tudom cukor nélkül meginni. Nagy ritkán eszem kenyeret, talán havonként, tejet is talán havonként. Az olaszok több gabonát esznek, mint mi! Több tengeri halat, több zöldséget, több gyümölcsöt! Szendi a szénhidrátokat veszi ki az étrendből. Krumpli se, rizs se, semmi se! :)
Várjál csak, a ma reggelben pont egy kutató volt a vendég a vége felé. Nézd vissza ha tudod. A cukorbetegségről beszélt, és arról, hogy a legújabb kutatások szerint okozhatja egy baktériumfajta. Ezt már nem tudom pontosan, vagy csak hajlamosít.

Rendben sétáljunk a tengerparton! És cseréljünk gondolatokat.

Csak tippelni tudok.
Február 18. 16:23 kordartnak?

"Valahol írtál te is föntebb a középkori büntető istenkép káros vonatkozásáról. Akkor is majdnem beszóltam, hogy lájk. A példád mosolyra fakasztott, de lehet nem jössz rá miért."

Egyszerűek és bonyolultak a dolgok, nem én egyszerűsítem, bonyolítom őket.
Amikor kihirdették a C14-es vizsgálat eredményét,nagyon elkeseredtem, akkor találtam ki, hogy az Arc attól még lehet eredeti.
Nagy öröm lehet Neked azt látni, kérlek, számolj majd be róla

Válaszok:
Sulammit | 2015. március 14. 22:08

Jó! Feltétlenül! Tudod a Jézusábrázolások ugyanolyanok. Olyanok, mint az ortodox egyházban, mint a görög katolikus egyháznak. Ők látták Jézust, könnyen megtudták mintázni.

:) Ez a vége jó volt! bennünket, már elhagyott az egyik vezető. Három részre szakadt a csoportunk. Akkor keveset láttunk Milánóból, mármint a nevezetességeiből, mert egymást keresgéltük, méghozzá nagy iramban. És az utcán. Egyedül nem mernék kószálni, ahhoz nem vagyok elég bátor.
Egyszer egy nénivel indultunk útnak Rómában és észre vettem, hogy nem is figyeli az utat. Na akkor kénytelen voltam megnézni, hogy melyik utcában lakunk, hova fordulunk, mindent. Láttunk egy emlékművet nagyon messze, gondoltuk megnézzük. Az volt a Victor Emánuel emlékmű. Nem tudom hány kilométerre a szállodánktól! És a Colosseumot.
Az ilyen kalandokat nem szeretem, mert félek, hogy eltévedek. És mégis megtettem egy másik alkalomkor is.
Akkor Néri Szent Fülöp templomát, ahol egy üvegkoporsóban van kellett megtalálnom. A kellett az egy belső késztetés volt. Meg is találtam. Mikor odaértünk a társammal, mögöttünk bezárták a templomot, olyan késő volt. Az oldalrészében szentmise volt. Egy szót sem tudok olaszul, de értettem a prédikációt!!! Ez is egy csoda volt. És még rengeteg. Kamerával, fényképezővel a nyakában a társam, mentünk végig késő este Rómán, és nem lett semmi bajunk. De ezt már tudtam a templomban is, (hang!) és szóltam neki is, hogy ne izguljon nem lesz semmi baj.

Ami a Szendit illeti, mint hívő ember azt mondom, hogy Isten amit adott nekünk semmi nem lehet rossz.
Most nem jut eszembe a mondat, szó szerint, de ez a lényeg. Vagyis egyetértek veled. MÉRTÉK! Mindenben.

Az egyik professzorom szokta mondani, hogy "Mindenki fiatalon és egészségesen akar az urnába menni."

Az első szakaszt nagyon köszönöm! Nagyon jól esett!

Kérdezhetsz!
És ha idéznéd a történetet, amit írtam segítenél vele. Tudod, a Szentírásnál is, hiába tudja az ember fejből a szöveget, csak utána néz, hogy jól mondja-e és a helyet is meg kell jelölni.
Amit írtál példát, az lehet egyéni tapasztalata is. Mert a nők nincsenek tekintettel arra, ha megtetszik maguknak, kiszemelnek maguknak egy férfit, hogy az nős, vagy pap-e. Én is a belvárosba járok templomba, de biztos nem oda, mert nálunk nincs ilyen prédikátor. Vagy egy utcaira gondoltál?
Aki folyton, vagy nagyon sokat beszél a nők paráznaságáról, az magával küszködik. Vagy nőgyűlölő, vagy pont az ellentéte. Ez pszichológia. Elfojtott ösztönök és nem jól kezelt. Pedig ezt tanulják a kispapok a szemináriumban. Emlékszel a Párizsi Notre Damera? Az ottani papra? Dettó !

Ja, az amikor rákos lett ugye? Ezt egy ismerősömtől hallottam, egy kémikustól. Gondolkodtunk ezen a betegségen és ő mesélte. Az ő öccsével történt a dolog. Amikor kivizsgálták valamiért kutya baja sem volt. És ettől a megcsalástól, megcsalatásba belebetegedhetett. De belül. Amikor azt mondjuk, hogy mardos valami belül. Az lehet lelkiismeret furdalás is. És lehet egy hatalmas bánat is. És a legyengült szervezetet, energiaszegény szervezetet elkaphatja egy ilyen betegség.
Megkérdeztek rákos betegeket, hogy ha visszagondolnak, meg tudnák-e mondani, hogy mi okozta a betegségüket, milyen lelki trauma érte őket. És megtudták! Biztos, hogy van más is, csak akkor a lelkire kérdeztek rá.

Árnyék mögött fény ragyog,
Amire nézek az vagyok,
és azzá válok.

Az a pap egy pszichológiai eset. Mert ugye az a jellemző, hogy a nő csalja meg a férjét?! Az viszont lehet, hogy mivel több a gyónó a nők között, de akkor is. És a család összetartója a nő. Azért hallom, hogy már elég nagy számban nem otthon kötögetnek, hanem kiruccangatnak. Sőt kisgyerekeiket a férjre hagynak. Vagyis simán elhagyják a kisgyerekeiket! De az, hogy egy pap folyton erről beszéljen és mindenről ez jusson az eszébe azért egy elnyomott, ki nem elégített vágy lehet. (Nem kaphatlak meg, ezért megbüntetlek benneteket) Szóval legszívesebben ő is paráználkodna. Ezt látatlanban állítom. Játssza a büntető Istent. Pedig Jézus nem büntette meg, csak figyelmeztette, hogy nem lesz ennek jó vége, ha így folytatod! "Menj és többé ne vétkezz!"

Ó beteg vagy? Gyenge vagy? Akkor mit küldjek neked?
Valami lelki táplálékot. Rövidet. Majd gondolkodom.

Remélem, hogy erőt kapsz ettől a pár sortól.

"Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene!
Ő megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bárminemű szorongatásban vannak: azt a vigaszt nyújtva nekik amellyel az Isten vigasztal minket."
2 kor 1,3-4

A belváros tele van templommal. Oda mész ahová akarsz! Ha negatívan hat rád egy pap állj odébb. Mi megtehetjük, ha Budapesten élsz. Egyet ismerek akire tippelnék. De persze, hogy ne írd le. És én sem, hogy kire tippelek. Akire tippelek azzal volt egy kis afférom is. Kérdeztem valamit tőle és kioktatott, nem szép hangnemben. Én pedig nem hagytam, azt mondtam, hogy ő tudja rosszul. :) És ez így is volt. Nem hagytam magam. Ez egy belföldi zarándok úton volt. Az ő csoportjába kerültem. Erre meglógtam a társammal a másik atyához, aki viszont mindig nagyon kedves volt, és ismertem is. Úgyis hozzá akartam kerülni. Annyit mondtam, hogy átjöttünk hozzá ő pedig örült neki.
Azóta is, de előtte is unszimpatikus volt akivel vitatkoztam. Pedig szeretem és tisztelem a papokat. De ilyen előfordulhat. Főleg, ha öntelt és pöffeszkedő. De a lényeg, hogy le akart söpörni egy zarándok úton ahová töltekezni mentünk. És mi van, ha rosszul tudtam volna, Semmi. Akkor szépen el kellett volna magyaráznia. Így szépen én magyaráztam el neki, hogy rosszul tudja. Ez biztos, mert egy ortodox pap ezt már megtanította nekem.
És ortodoxiáról egy ortodox pap az illetékesebb.

Csak remélni merem, hogy nem a másik papról van szó akihez "elszöktem". Júj, most kifúrja az oldalam, hogy ki lehet.

Mindent a helyén kell kezelnünk. Szerintem, Neked aggodalmas lelkiismereted van. És az nem jó. Ezen változtatnod kell. És ezen dolgoznod kell.

Hallottam egy olyan újságírónőről aki simán egy cikkében az Új emberben neki ment egy papnak, aki a nők bűnéről beszélt ill. írt szintén ebben az újságban. Meg az öltözködésünkről, ami kihívó. Szóval az újságírónő kiosztotta ezt az atyát és leírta a férfiak rövid gatyába templomba járása nem kihívó a ronda szőrös lábukkal? Valami ilyesmit írt. Az Éva bűnével kapcsolatban is jól kiosztotta.

Aranyszájút majd megnézem, mert egyébként írt jó dolgokat is.

Köszi a szíves felvilágosítást, de eddig is tudtam, nagyapám nem azonos a nagybátyámmal
A Spektrum TV-ben mondták, megtalálták minden ember ősanyját Afrikában. Aztán arról tudósítottak, találtak egy olyan maradványt, melyről megállapították, minden férfi /vagy minden ember?/ősapja. A kettő nem egy korból való. Én szépen összeadtam őket, ám, hogy ősanya és ősapa közt több tízezer év volna, ahogy Counter állítja, aligha felel meg a valósának.Ősanyánknak ugyan lehetett sok szexpartnere,de egyetlen apja volt, nem azt kellene é tekinteni az ősapának?És a felfedezett ősanyának is volt egyetlen anyja, miért nem ő az ősanya? Ugyanígy a feltételezett ősapának is lehetett sok felesége/hordában éltek/ de csak egyetlen anyja volt - nem ő volna az ősanya?És az apja? Nem ő tekinthető ősapának? Nem ismerünk olyan állatot,melynek hím egyedei és nő egyedei külön fajt képeznének-ősapának, ősanyának - Ádámnak, Évának egyszerre kellett élniök!

Köszi a szíves felvilágosítást, de eddig is tudtam, nagyapám nem azonos a nagybátyámmal
A Spektrum TV-ben mondták, megtalálták minden ember ősanyját Afrikában. Aztán arról tudósítottak, találtak egy olyan maradványt, melyről megállapították, minden férfi /vagy minden ember?/ősapja. A kettő nem egy korból való. Én szépen összeadtam őket, ám, hogy ősanya és ősapa közt több tízezer év volna, ahogy Counter állítja, aligha felel meg a valósának.Ősanyánknak ugyan lehetett sok szexpartnere,de egyetlen apja volt, nem azt kellene é tekinteni az ősapának?És a felfedezett ősanyának is volt egyetlen anyja, miért nem ő az ősanya? Ugyanígy a feltételezett ősapának is lehetett sok felesége/hordában éltek/ de csak egyetlen anyja volt - nem ő volna az ősanya?És az apja? Nem ő tekinthető ősapának? Nem ismerünk olyan állatot,melynek hím egyedei és nő egyedei külön fajt képeznének-ősapának, ősanyának - Ádámnak, Évának egyszerre kellett élniök!

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés