Keresztény-e Európa?

2015. január 24. 14:58

Béndek Péter
1000 A Mi Hazánk
A legzártabb réteg, a fehér középosztály túlnyomó része sem vallásos. Már hogy lenne akkor Európa keresztény? Hát így: a szélsőjobbos terminológiában.

„Az uralkodó osztály, a  véleményformálók többsége és a felső-középosztály természetesen még mindig túlnyomórészt az európai rassz tagja, és e rasszt szereti a magyar miniszterelnök is nemes egyszerűséggel kereszténynek titulálni (így lesz a kereszténység védelméből akár ártatlanul is – pontosabban műveletlenségből – újra és újra rasszizmus Európában). Pedig a legzártabb réteg, a fehér középosztály túlnyomó része sem vallásos. Már hogy lenne akkor Európa keresztény? Hát így: a szélsőjobbos terminológiában. A fehér európai – keresztény. (...)

A kereszténység dominanciája egyeseknek vágyálom, másoknak lemondás, megint másoknak hatalmi ügy, a legtöbbeknek azonban érdektelen sóder. Európa fölött nagyjából elmúlt a kereszténység, és a radikális iszlám térhódítását sem fogja megállítani az, ami elmúlt. Másnak kell. Európa bizonytalan magában, de a bizonyosság – sajnos vagy nem sajnos – nem Róma felől fog érkezni. Attól persze a tradíciónk gazdag, ennek a kereszténység vitathatatlan súlypontja, az olyan fehér stb. embernek pedig, mint én vagyok, mindig is összehasonlíthatatlanul kedvesebb marad, mint – ha már itt tartunk – az iszlám. De az ember a 21. században ne tévessze már össze a saját hiteit, antikvárius érzelmeit és személyes elfogultságait Európa valóságával és a társadalomszervezés lehetőségeivel!”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 64 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Péter!

Ön honnét állapítja meg valakiről, hogy vallásos, vagy ateista?
Mitől biztos abba, hogy valaki nem keresztény, hanem ateista?
Honnan tudja, hogy élete alkonyán sem lesz vallásos?

Péter! Mi akar ez lenni? Netán szélső balos rasszizmus? Burkolt zsidózás?

„Az uralkodó osztály, a véleményformálók többsége és a felső-középosztály természetesen még mindig túlnyomórészt az európai rassz tagja..."

Mégis Rousseau-nak van igaza amikor azt mondja: „Ember ne kutasd a rossz okát, te magad vagy az.”

Hova lett az Ön konzervatív polgári filozófiája? Ja, hogy sohasem volt. Így már más a menyasszony fekvése.

Halálos ágyán az egyházgyűlölő Volteire is papért rimánkodott.
Amúgy -szerintem- a kereszténység többet jelent annál, hogy "vallásosság". A kereszténység alapelveinek nagy részét egy ateista ember is a magáénak valja, mert azok egy értelmes ember általános alapelvei.

Az eb ott van elhantolva, hogy amikor volt a népszámlálás, és te olyasmit mondtál a kérdezőbiztosnak(mint rengeteg honfitársunk), hogy hívő vagy a "magad módján", akkor azonnal bekasztliztak a keresztény kutricába. És ennek a számadatnak alapján kapják a történelmi egyházak a támogatást. :))

Ezt akartam írni. Pontosan, egyet értek.

Én biztos vagyok abban, hogy Béndeknek nincs igaza.
Európa keresztény voltát ugyanis merően hamis úgy kezelni, mintha az a vallásosságot, a fenntartások nélküli hithű buzgalmat, egyáltalán a keresztény hit fenntartások nélküli elfogadását és gyakorlatát kellene, hogy jelentse. Ez már századokkal ezelőtt sem volt egyértelmű evidencia.
Európa keresztény volta alatt - szerintem - azt kell érteni, amit a kereszténység a történelem során az európai társadalmon formált és kialakított.
Azt, ahogyan éljük az életet.
Mert nem kell túl sok odafigyelés ahhoz, hogy pillanatok alatt kiderüljön bárkiről, hogy milyen hit alapozta meg, tette determinálttá az illető viszonyát a világhoz.
Mi, itt Európában az egyéb vallások által befolyásolt kultúrától szignifikánsan eltérően viselkedünk és ez a viselkedés azokra is jellemző, akik fenntartott fejjel, büszkén hirdetik, hogy az ő identitásuknak semmi köze a kereszténységhez.
Ez a viselkedésmód még az európai zsidók esetében is nyilvánvaló és minden pillanatban tetten érhető.
Én így értelmezem azt, hogy Európa keresztény.

Mindaz, ami mára oly divatos lett bizonyos körökben nem egyéb, mint zabhegyezés, ködszurkálás, vízgereblyézés.
Aminek semmi értelme sem lenne, ha ezek az emberek nem tartanák nagyon progresszívnek és haladószelleműnek magukat attól, hogy igyekeznek fenntartott orral belerondítani abba, ami évszázadok során Európát jelentette.
Az európai kultúrán felnevelkedett ember függetlenül attól, hogy ateista, avagy hithű, az keresztényként viselkedik, ettől keresztény Európa.
És ez az ösztönös habitus teszi, hogy az idegenek számbeli terjeszkedése, az európai kultúrától és viselkedésmódtól való eltérése egyre inkább teszi próbára az őslakos, kereszténységen kulturálódott, fehér rasszhoz tartozó milliók türelmét.

"Vallások nélkül mindez nem történhetett volna meg"
--------------------------------------
Azt hiszem, te azt sem érted, hogy vallások nélkül emberi kultúra sem jött volna létre.
Hogy a vallások kialakultak, az természetes következménye az emberré válásnak.
A legutóbbi időkig minden kultúra fogódzója a vallás volt.
Hogy miért, nos egyszerűen azért, mert az ember dacos önfejűsége miatt nehezen irányítható és kezelhető.
Márpedig egy irányítatlan és kezelhetetlen tömegnek nem kell túl sok idő ahhoz, hogy újra állattá alakuljon.
Ehhez a kezelhetőséghez pedig a leghatékonyabb eszközt a misztikummal vegyes, az emberi képességeken felül álló, parancsolni és büntetni képes megfoghatatlan hatalom létének elfogadtatása volt a legmegfelelőbb.

És ezzel egy pillanatra sem foglaltam állást abban a mindent felülíró nagy kérdésben, ami ma oly sok vitát gerjeszt.
Mert az már a Hit kategóriája.

Nyilván tudod, hogy minden adózónak joga van az SZJA-ja 1%-át felajánlania valamelyik jegyzékbe vett egyháznak. Ezt a pénz az egyházak kevesellték, mondván, hogy nem minden hívőnek van lehetősége, adózó jövedelem híján. Sikeresen kialkudták, hogy a befolyó összeget az állam kiegészítse, az összesen befolyt SZJA 0,8%-a mértékéig. Ennek a pénznek a felosztása történik "létszámarányosan", magyarul bemondásra.

Tökéletesen egyetértek az 1% felajánlhatóságával. De azt már vitatom, hogy miért kell ezt az összeget, mely valóban a hívektől folyik be, kiegészítenie az államnak az teljes befolyt SZJA 0,8%-ának mértékéig, mondvacsinált ürügyek alapján. Ráadásul az elosztás manipulált létszámadatok szerint történik. A kérezőbiztosok úgy voltak eligazítva, hogy azoktól, akik bizonytalan választ adnak a vallási hovatartozásukat illetően, azt kérdezzék meg, hogy meg voltak-e keresztelve. És ha igen (ami a leggyakoribb válasz volt), akkor a teljes családot beszámolták a keresztények közé. Így pumpálták fel kb.ötmilliósra a katolikusok számát. Holott ennek a létszámnak max.10%-a teljesíti azokat az egyház által megállapított kritériumokat, melyek a hívőt megkülönböztetik a vallástalantól.

Kedves Fórumtársak!

Először tisztázzunk valamit. Senkinek sem vagyok az elvtársa és nem is leszek. Aki pedig önmagát elvtársnak érzi, tartsa meg magának. Aki meg akar szólítani, a nick nevemen megteheti mindenféle jelző nélkül.

Természetesen akinek nem inge ne vegye magára …….

Gombóc XVI. Artúr

A kereszténység alapelve Isten és Jézus létezésének elfogadásával kezdőik. Ez egyben a vallásosság alapja is. Így az ateista nem lehet keresztény és vallásos sem, hiszen tagadja Isten létezését.

brabant89

Ahogy írtam, nem vagyok az elvtársad. Ha te elvtársnak érzed magad, akkor e jelzőt tartsad meg magadnak. Azokat pedig akiknek az elveivel egyetértek magam válogatom meg.

Aki pedig tévedésben van az te vagy. A vallásosság alapköve az Istenben való hit. Az ateista pedig tagadja Isten létezését. Így akár tetszik neked akár nem, a két szó egymásnak ellentéte.

Aki így fogalmaz „nem hisznek az egyházak hitében” annak fogalma sincs a vallásról, csak trollkodik. A templomba járás nem mutató. Lehet, hogy akik nem járnak, vagy kevesebbet járnak templomba azok között több a hívő, tisztességes keresztény, mind akik templomba járva csak ájtatoskodnak és kilépve a templom kapuján máris vétkeznek. Az ember gondolatiba, lelki mibenlétébe pedig még egy brabant89, aki elvtársnak vallja magát sem tud belelátni.

Aki nem érti a rassz jelentését, fogalmát az te vagy. Európában nemcsak fehér bőrű ember van, hanem színes is. Amennyiben a bőr színe alapján ítél valaki az éppúgy rasszista, mint az aki származás alapján.

A rassz jelentése:
Elkülöníthető etnikai csoport, amelyre örökletes sajátságok jellemzőek.
Hasonló külső sajátságokkal jellemezhető, közös őstől eredeztetett személyek csoportja.
Taxonómiai osztályozás, az emberi fajon belül elkülönülő genetikai jellegzetességeket mutató emberek csoportjai.

Az embereknek fajta és bőrszín alapján való elkülönítése, egyes fajták hátrányos megkülönböztetése rasszizmus. Az embert cselekedetei alapján ítéljük meg és nem a rassz jegyek alapján.

Végezetül; Felesleges felvetnetek, hogy miért nem használom a „válasz” fület. Mindkettőtöket kiikszeltem, mert alkalmatlanok vagytok a tisztességes párbeszédre.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés