Katolikus viták: kitörhet a világ a materialista kábulatból?

2015. január 5. 15:05
Rózsa Kitti
Danube Institute
Thomas Storck szerint nem létezhet gazdasági liberalizmus „kulturálisan konzervatív” társadalmi renddel együtt.

„Thomas Storck szerint a gazdasági verseny az egyik legdestruktívabb, és legdestabilizálóbb erő a világtörténelemben. Azok, akik ezt támogatják, de vele egy időben elítélik a dekadens liberalizmus más megjelenési formáit, például a legalizált abortuszt vagy az egyneműek házasságát, csak áltatják magukat, mert a liberalizmus mindkettőért felelős. Nem támogathatjuk egyszerre a kapzsiság kielégítését a bujaság kielégítésének elítélése mellett, nem létezhet gazdasági liberalizmus »kulturálisan konzervatív« társadalmi renddel együtt.

Storck szerint az emberi élet a lelkünk megváltásáról szól. Ez nem zárja ki az evilági boldogságra való ésszerű törekvést, de ez nem jelenti az egyéni szabadság maximalizálását és a javak céltalan felhalmozását; vagy azt, hogy az életmódunk pusztán arra irányuljon, hogy megőrizzük és növeljük azoknak a bevételét, akik gazdasági (és politikai) uraink, miközben a társadalom többi tagja egy materialista-hedonista kábulatban marad.


Ez az, amiről a katolikus „leszámolás” szól: nem puszta belső civakodás ez a katolikus társadalmi tanítás egyes pontjairól vagy a kormányzatok hatalmának pontos korlátairól, hanem a társadalmi és egyéni életünk orientációiról, a katolikus egyház társadalmi rendben elfoglalt helyéről és arról szól, hogy a modernitás és az amerikai köztársaság, vagy a katolikus egyház jelenti-e korunk új rendjét. Ezek olyan kérdések, amelyekről érdemes vitázni, de csak akkor, ha a vita valódi kifejezései kezdetektől fogva világosak. Ha az eszmefuttatások elrejtik, hogy valójában mi forog kockán, akkor a vita értelmetlen. Azonban ha ezt megértjük, lehetővé válik a valódi problémák és következményeik megismerése, illetve ezek mentén az álláspontunk kiválasztása.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 47 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Hm, kommunista katolikusok a szabadpiac ellen, ilyet se látok mindennap.

:D)

Pierre Teilhard de Chardin jezsuita már akkor előre látta, hogy a rádió, a tévé és a számítógépek egy „nooszférát” fognak létrehozni, egy elektronikus membránt, amely behálózza a Földet, és mintegy idegrendszerként összekapcsolja az emberiséget, amikor mások még nem is álmodtak róla. Hogy csak az internetnél maradjunk, amely segítségével ide pötyögöd az ékezet nélküli igénytelen ostobaságaidat. Tele van a katolikus egyház hozzá hasonló "fan" lakókkal!

„Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz. A pohár alján pedig ott van az Isten!”

-Heisenberg-

For science to get going, one needs a set of presuppositions, or foundational beliefs, about the natural world. These beliefs include the following:
1. The universe is good, and it is a good thing to know about it. If people believe that matter is evil, they won’t be inclined to investigate it.
2. The universe is regular, orderly, and rational. If people believe that material behavior lacks order, they won’t bother to study it.
3. This order could be of two types. It could be necessary order, in which case we should be able to discover the order by pure thought. Alternatively, it could be contingent order, in which case we must discover the order by observation and experiment. Belief in necessary order is disastrous for science, whereas belief in contingent order is essential to its development.
4. Human sense perception and reason are basically reliable, and the regular patterns of material behavior are intelligible to the human mind.

These beliefs seem obvious to us, but only because we live in a culture that has held them for hundreds of years. Other cultures held quite different beliefs about the material world.

A number of historians have suggested that modern science arose in a Christian culture because core Christian beliefs provided the presuppositions needed for science to get started. British scholar, R. G. Collingwood, has written:

“The presuppositions that go to make up this Catholic faith, preserved for many centuries by the religious institutions of Christendom, have as a matter of historical fact been the main or fundamental presuppositions of natural science ever since.”3

How do these presuppositions follow from core Christian beliefs?
1. The scientists of the 17th Century believed the material world to be good because God had made it good. Genesis 1 ends with the comment, “God saw all that he had made and it was very good” (Gen. 1:31). Moreover, the essential goodness of matter is affirmed by the Incarnation.
2. The founders of modern science believed that the universe is regular, orderly, and rational because God is personal, rational, and faithful.
3. They believed that the order of the universe is contingent because the existence and behavior of the created world depends on the will of a sovereign Creator. The importance of this theological perspective, for science, is that one cannot deduce the behavior of the natural world from first principles. God could have made a world that behaved in any way he wished, so if you want to know how the world does behave, you have got to go and look. Hence, the importance of observation and experiment, an approach that distinguished the science of the 17th Century from the deductive approach of the ancient Greeks.4
4. 17th Century scientists believed that the behavior of the material world is intelligible to human reason because God has made us in his image and given us a mind with which to think.

All these beliefs follow from the Christian doctrine of creation.

http://www.cslewis.org/journal..

Vannak örök keresők, vannak akik már rátaláltak arra amit mások csak keresnek. Nem értem Te, aki önmagadat mint keresőt határozod meg, miért viseltetsz ekkora ellenszenvvel azokkal szemben akik úgy érzik már nem kell tovább keresniük, és többre tartják a prizmánál az egy, igaz Istent?

A valódi nagy koponyák kivétel nélkül szerények, mivel tisztában vannak önnön tudásuk, képességeik végességével. Te nem vagy szerény, kimondottan önteltség árad sok hozzászólásodból, ez azért nagyon árulkodó.

Kösz.

Ez pedig egy rövid, de jó kis elemzés a tudomány és a tudományosság közötti különbségről és utóbbi térnyeréséről

https://www.youtube.com/watch?..

Ez a különbség a hit, és a tudás között.

"A hit, az HISZ!

A tudás? Az TUDJA mikor nincs birtokában a válasz...."

Arra hiába vársz, hogy emberi életed során TUDD az Istent és az Ő dolgait a maguk teljességében. Ilyen értelemben Heisenberg sem tudta,viszont HITTE.

A felfuvalkodottság egyik eredője az a tévhit, hogy a szellemi, értelmi képességeid (amik vagy vannak vagy csak képzeled) saját érdemed, amire büszke lehetsz, ami megkülönböztet a 'butáktól'.

A hívő ember, veled ellentétben, tudja, hogy nincs mivel dicsekednie mivel minden amivel rendelkezik ajándék. Olyan dolog amit hasznosan kell kamatoztatnia mások javára.
Nincs ebben semmi álszerénység, egyszerűen a helyén vannak a dolgok: tudom kicsoda Isten és hozzá képest kicsoda vagyok én. Ebből a viszonyból következik, hogy a nálam szerényebb képességűekkel szemben sem lehetek anélkül felfuvalkodott, hogy nagyot hibáznák.

A kioktatást és az észosztást nem én kezdtem el olyasmiről amiről nem tudok hanem te

'A természetfelettibe vetett hit, nem képes valós csodákat produkálni.'


A történelem során egészen napjainkig számos eset az ellenkezőjét bizonyítja eme állításodnak. Persze az érintettek tanúságtételét, beleértve sok-sok élet teljes és gyökeres pozitív megváltozását, szokás egy laza kézmozdulattal lesöpörni, hazugságnak minősítve.


'Akkor meg mire fel mersz akár csak hinni is?'


A hit kegyelme is Istentől való, ugyanúgy része van benne az egyszerű, fizikai munkát végző szegény embernek mint a legnagyobb koponyáknak. Az istenhitre sok úton lehet eljutni, van aki hosszú, tekervényes csigavonalakon át ér célba. Másoknak, éppen a kegyelem folytán rövidebb és gyorsabb az út. Isten létét ki lehet következtetni "az egész teremtett világ hirdeti Isten dicsőségét (például Zsolt 19,2–7)", de meg is lehet tapasztalni, közvetlenül, mert Ő élő kapcsolatra törekszik.

A Teremtő soha nem monoton, nem ugyanazt az útvonalat képzeli el mindenki számára. Miből gondolod, hogy én azt teszem? Hol írtam le azt, hogy neked ugyanazt, ugyanúgy kellene gondold és hidd mint ahogyan én gondolom és hiszem?

Csupán arra hívtam fel a figyelmedet, hogy a teremtő-teremtmény viszony kikapcsolása önhittséget és mások megvetését eredményezi. Innen származik azok lenézése akik nem olyan úton-módon jutnak Isten hitre mint ahogyan azt te jónak látod. A következő lépés már a megbélyegzés: imamalmok, fanatikus vadbarmok stb.

A hit abban, hogy Isten képére és hasonlatosságára van teremtve minden ember megadja az ember valódi önbecsülését és egyben az embertárs megbecsüléséhez vezet.

'MIRE FEL mersz vallást alapítani, és eljátszani hogy hiszel?'

Ennek a mondatnak velem kapcsolatban semmi értelme, de aki egyszer belelendült az üres vádaskodásba annak nehéz lehet leállni...

Hol írtam azt, hogy nekem ezzel

A hozzám hasonló emberek istent az igazságban a megértésben találták meg érted amit mondok?

problémán van??


Neked van problémád azzal, hogy mások nem ilyen úton jutnak hitre, valamint te írtál dehonesztáló jelzőket ezen emberekről.

Azt is te jelentetted ki, hogy a természetfelettibe (mindközönségesen Istenbe) vetett hit nem képes valódi csodákat produkálni. Pedig nagyon is képes, erről sokaknak van tapasztalata.

"Nekünk"

?

Addig ameddig nem nézed le mások Istenbe vetett hitét és bizalmát azért mert ők nem a te utadat járják addig nincs baj a "hiteddel".

Ez viszont egy igen értékes és szép megfogalmazás.

Egyetlen dologra kérlek, ne nézd le azokat akiknek hozzád hasonló szellemi képességek nem adattak, mert az erős hit és szívjóság ajándéka nekik is megadatott.

"baszod alássan!"

Sajnálom, hogy csak ennyire futotta a megértésből, a szellemi fölényből.

Konkrétan HOL akartam neked előírni, hogyan keresd az Istent?

Idézned??


Hol bélyegeztelek meg, aggattam rád leminősítő jelzőket azért mert másképpen gondolkodsz mint én??

Ezeket te művelted és rám vetíted ki! :D

Szerinted vadbarom imamalom mindenki, aki hiszi, hogy a "természetfölötti csodákra képes".

Egyébként meglehet újdonság számodra de ismert tudósok rendszeres templomba járók és mély imaéletet élők voltak. Elég ha csak Pascalra gondol az ember. Imamalom lett volna? Alig hiszem.

Azért ha minimális türelmed lenne keresztény felebarátaid iránt, meglepő dolgokra bukkannál.

A Katolikus Egyház Szent I. Vatikáni Zsinata pl. kimondta az Úr 1870. évében, hogy "Isten léte és jósága az emberi értelem számára fölismerhető".

Azaz: nincs szükség hozzá se pápára, se papra, se Jézusra.

Amit ezek után a pap és a pápa tesz, az lényegében egy régi történet elmondása Jézusról. Szerintünk fontos megnyilvánulása volt Istennek, ami ott történt. Egy történetet mondunk el, ami szerintünk fontos. Nagyon haragszol azokra, akik elmondták neked, hogy volt II. világháború? Valakik azt is fontosnak tartották neked elmondani. Kb. ennyi dióhéjban.

Kik akasztottak ki? Kik akarták előírni számodra hogyan szabad vagy nem szabad keresd az Istent, vagy megértsd a világ dolgait, ha az jobban tetszik?

Ja, és ne csodálkozz ha magamra vettem, végig nekem címezted ugyanis. Ha visszaolvasod rájössz.

belendültél, van ilyen, elnézve

Akkor maradjunk ennyiben. Talán csak egy még egy apróság. Amikor saját szavaid szerint "keresed Istent", ne feledkezz meg emberi adottságaid közül az időről.

Istent csak úgy lehet keresni, hogyha abból indulsz ki, aki vagy. Az összes megkapott ajándékodat elemezve.

Nem csak a lét az adottságunk, hanem konkrétan az időbeli lét. Isten időt adott nekünk. Nyilván azért, hogy történjenek benne dolgok, amik megváltoztatnak bennünket.

Ha annyira képtelen gondolatnak találod, hogy a teremtő Isten az időnek bizonyos pontjain elhelyezzen eseményeket, amikben kinyilatkoztatja önmagát, akkor miért kaptunk egyáltalán időt? Mi célja volt ezzel?

Térjetek meg, mert közel van az Isten országa!

Mert közel van a mennyek országa!

:)
Már megint cikizel.

Közeledik, de még nincs a nyakamon a kés.
Én? Én is. És legyőzöm.

Válaszok:
Sulammit | 2015. január 6. 12:22

Honnan tudod, hogy engedek?

Tegnap is engedtem. Tudod, Vadai, ja, ma is.
Megtudtam, hogy Vadai Ricardó Ágnesnek hívják.
Ma csak megkérdeztem, hogy c-vel, vagy k-val írja-e a nevét?

A Sátánt lehet gyapálni.

Menj a fenébe! Fúj!

Különben is rosszul tudod a nevüket mert mindannyian felvették második keresztnévnek a Rikárdó nevet.
Vadai Rikárdó Ágnes
Gyurcsány Rikárdó Ferenc

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés