A liberális egyházak hanyatlásának igazi okáról

2015. január 5. 16:59

Michael Brown
CharismaNews
A liberális egyházak, azok, amelyek elfogadják az abortuszt és a homoszexuális életmódot, egyben azok is, amelyek a legmeredekebb hanyatlást könyvelték el híveik számát illetően.

„Szinte naponta közlik a konzervatív keresztényekkel, hogy ha nem lesznek felvilágosultabbak és progresszívebbek, irrelevánsakká válnak a társadalom számára, minthogy tovább csökken a számuk. 


Valójában épp ennek az ellenkezője igaz: csak annyiban leszünk relevánsak, amennyiben tiszteljük Istent és kitartunk a bibliai igazság mellett, s ezért van az, hogy a »progresszívebb« és »felvilágosult egyházak« azok, amelyek a leggyorsabban veszítik el híveiket.

Isten a saját evangéliuma mögé fog állni, nem valami ember-csinálta, felpuhított változat mögé. (…)

Isten a bibliai normák mellett fog állni, nem valami félutas, világi kompromisszum mögé.

Az igazat megvallva, a legtöbb ember, aki komolyan veszi a spirituális dolgokat, komoly emberekhez szeretne csatlakozni, a legtöbb olyan ember pedig, aki nem veszi komolyan Isten szavát, a lelki elköteleződést sem fogja komolyan venni.

Miért törődnél a templomba menetellel, ha nem hiszed, amit ott prédikálnak? Miért menj egy imaórára vagy bibliaórára, ha nem vagy biztos a valóságában? Miért köteleződj el egy egyházban komolyan, ha szélsőséges radikálisnak tartod a komoly keresztényeket?
 
1974-ben egy német teológus, Gerhard Meier írt egy merész és nagy vitát kiváltó könyvet, A történelmi kritikai módszer vége címmel, amelyben elmagyarázta, hogy amit a szemináriumokban tanítanak a lelkészeknek, az nem segít az embereknek. 

Maier úgy érvelt, hogy ha a lelkipásztorok a szemináriumban az interpretáció »történeti kritikai« módszerét tanulnák, amely szerint nem Mózes írta Mózes öt könyvét, a próféták nem prédikáltak  a Megváltó eljöveteléről, Jézus igazából nem támadt fel, és a Biblia igazából nem Isten szava, és hasonlók, akkor a lelkipásztorok ugyan prédikálhatnának gyülekezeteiknek, de semmit nem tudnának nyújtani nekik.

A hívek azért jöttek a templomba, hogy megerősítést és iránymutatást kapjanak, növekedjenek a hitben és reményben, és hogy miként birkózzanak meg a nehéz körülményekkel, de a lelkészek hitetlenséggel voltak tele. Ezért aztán a katedrálisokban, amelyekben korábban háromezer ember ült, most harminc ember ül vasárnap reggelenként.

Nemrégen az anglikán egyház istentiszteletei látogatottságának meredek esésének fényében Brenda Hale bárónő, Anglia egyik topbírónője kijelentette a Yale Law School egy konferenciáján, hogy az anglikán egyház pontosan azért hanyatlik, mert túl keveset követel a hívektől: »nincsenek böjti törvényei, öltözködési követelményei férfiaknak és nőknek, és a tagjai nagyon keveset tudnak arról mondani, milyen előírásokat követelnek meg tőlük.«

Milyen figyelemre méltó! Úgy tűnik, Hale asszony tudatában van annak a régi bölcsességnek, hogy ha valami semmibe nem kerül, akkor semmit sem ér.

És vannak, s ez igaz, olyan konzervatív felekezetek, mint a Déli Baptista Konvenció, amelyek az utóbbi években úgyszintén hanyatlanak, habár ennek mások az okai.

Ezzel együtt a liberális egyházak, azok, amelyek elfogadják az abortuszt és a homoszexuális életmódot, amelyek kompromisszumot kötnek a bibliai igazságot és elvárásokat illetően, egyben azok, amelyek a legmeredekebb hanyatlást könyvelték el híveik számát illetően. Minden valószínűség szerint ők egyben azok is, akik a legkevesebb elköteleződést kívánják meg híveiktől. (…)

Az Episzkopális Egyháznak 3,4 millió tagja volt a hatvanas évek közepén; ma ez a szám alig kétmillió fölött van. A Presbiteriánus Egyház (USA) 4,25 milliós tagsága a hatvanas évek közepétől mára 1,8 millióra csökkent, és ez a szám gyorsan csökken majd a következő években is.

És ezek azok az egyházak, amelyek zászlóvivőként tették magukévá a liberális álláspontot, többek közt a házasság újraértelmezésének kérdésében.

Sokáig úgy tudtam, hogy a fiatalok azért hagyják ott a templomainkat, mert az egyházaink nem elég liberálisok. Úgy tudtam, hogy a fiatalok és az öregek a felvilágosult, progresszív egyházakban gyülekeznek. Talán ezek a jelentések arról, hogy miért hagyják ott az emberek az egyházakat, nem voltak annyira pontosak, amennyire annak tűntek?

(…) Mint az Egyházak Nemzeti Tanácsának 2011-es jelentéséből kiderül, míg számos liberális, úgynevezett »fősodorbeli« protestáns felekezet tagsága csökkent, az „Assemblies of God és a  Church of God (Cleveland, Tennessee) adatai szerint a pünkösdi csoportok híveinek száma nő...” (…).

Ez igaz az egész világon (főleg Európán és Észak-Amerikán kívül), ahol a bibliai alapú, Szentlélekkel teli egyházak, amelyek konzervatív erkölcsi értékeket vallanak magukénak, túltesznek minden más vallási jelenségen (…). 

Ne higgyük el a hazugságot, hogy a világot akkor nyerjük meg, ha világiassá válunk.”
 
Michael L. Brown az Egyesült Államokban közismert teológus professzor, messiáshívő zsidó, a Zsidó Vallás Oxford Szótárának egyik szerzője, számos teológiai kar tanára, a The Line of Fire című rádióműsor vezetője. A szabad akarattal kapcsolatban libertárius nézeteket vall, ezzel együtt a konzervatív oldalt erősíti. 
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 93 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Akkor megvalósult nálatok az ökumenizmus.

Igaz, bálnák nem, de delfinek ki szoktak menteni fuldokló embert a tengerből. Az emberi emlékezet sok mindent megőriz, így vagy úgy.
DE:
'És mondá az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő' 1Mózes 6.3
Mintha a tudomány most kezdené megpendíteni, hogy genetikailag kb. ennyi ideig élhetünk.
Száz éve még az örökkévaló világegyetem volt a tudomány álláspontja. Most már inkább valamiféle ősrobbanás a tudományos alapelv.
Valami azért van az Írásban, amire a szkeptikusok is felkaphatják a fejüket, hogy azt honnan tudták, akik írták.
Ahogy az élőlények egy részének is van tudata, az egész világegyetemnek is lehet.

De hát egy bizonyos korban, kinél előbb, kinél később, de mindenki eljut a kérdésfelvetésig. Ez miért vezetne a hit elvesztéséhez? Legfeljebb akkor, ha nem kapod meg nem keresed meg a megfelelő választ.

" Ők nem fogadják el a homoszexualitást, de erősen gyakorolják."
Pont fordítva. Elfogadják, hogy van, de nem gyakorolják. Erősen sem! Gyengén sem!

Nem ugrott itt semmi!
Ezt a kérdést minden gondolkodó ember felteszi, mint mondtam, vagy előbb, vagy utóbb. A férfiak, fiúk előbb. Az élet nagy kérdéseit.
Ezen a fórumon erről már többször vitáztunk heteken keresztül. Nekem nincs kedvem elölről kezdeni.
De a Teológia megadja a megfelelő választ.
Nagyon logikus a felvetésed.
Azért azt ugye tudod, hogy a Biblia nem természettudományos könyv? Nem biológia könyv?
Az ember üdvösségtörténetét írja le.
Isten és az ember közti kapcsolatot.

Te ezt honnan tudod? Van egy olyan mondás, hogy tartottad a gyertyát náluk? De messzebb is mehetek!
DE! A katolikus egyháznak nem egykét tagja van. A katolikus egyház én is vagyok. Minden tag együtt. Akkor te mit is írtál? "de erősen gyakorolják." Kik? "a katolikus egyházzal?" Nem túlzás ez egy kicsit?

És mi az, hogy "minket" Kik azok a "mink" Kiknek a nevében beszélsz?

Azért a 22. zsoltárt olvasd el, ill. belekukkanthatnál az Iz 53-ba is.

Mindkét helyen a végsőkig megalázott igaz váratlan győzelméről, és diadaláról van szó, amelyet Isten fog neki adni.

Az Iz 53,9-10 még a szövegszerű logikátlanságot is fölvállalja, amikor így ír Kr. e. kb. 500 évvel, a babiloni fogság idején:

"A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el... látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete és teljesül általa az Úr akarata".

Mondhatod, hogy ez nem a húsvéti események megjövendölése, de nem könnyű megválaszolni a kérdést, hogy "és akkor micsoda"?

Róma főrabbija a II. világháború idején, Emmanuele Zolli pont ezen a szövegen rágódva jutott arra a meggyőződésre, hogy nincs más érvényes értelme, mint Jézus Krisztusra vonatkoztatni.

Konkrétan a "harmadnap" kapcsán valóban nem jut eszembe ószövetségi prófécia, de a Hiszekegy kijelentésének a súlypontja nyilvánvalóan a "föltámadt", míg a "harmadnapra" az egy körülmény.

Mi az, hogy "Hát ööö"

Szia! Neked is jó éjszakát!

Legközelebb, majd a másik oldalon. Jó?

'Ki a fene járna erre rendszeresen?'


Aki, veled ellentétben, tisztában van azzal amiről a mise valójában szól.

"Gondolom ez a kételkedés kifejezése akart lenni."
Az evolúció?

Hát persze, hogy ugyan az! Mégis mire számítottál?
Igen ceremónia. Aminek forgatókönyve van és eltérni nem lehet, mert akkor érvénytelen lesz a mise.
Ha egy előadásra jegyet veszel és megnézed még egyszer, a szereplők mindig más szöveget fognak mondani, hogy ne unatkozzál?
És mi az, hogy 5 percet kap a pap? Ez nem igaz! Nálunk, 10 perc prédikáció az ideális, az ajánlott. Vannak papok akik ennél többet beszélnek, de, ha fél órát beszélnének, fellázadnának a hívek.
Ahol nincs szentség ott valamivel ki kell tölteni az időt!

Ki a fene járna? Hát mi katolikusok és képzeld rendszeresen! Ja, és nekünk is van pár száznál még több dalunk is!
Hát, csak reformáljad a ....hitgyüliseket!

"de azt azért lehet tudni, hogy vannak homoszexuális papok az egyházban"
Nem tudom, lehet, de ha kiderül idejekorán, nem szentelik pappá.
Tudod nekem már elegem van abból, hogy a papok nemi életével foglalkozik a világi világ.
Régen az apácákkal hozták őket össze, aztán, prostikkal, asszonyokkal, lányokkal.
Aztán amikor mindenkire azt mondták, hogy homokos, róluk is az terjedt el.
Manapság pedofil mindenki tehát a papok is. A világ a saját mocskával, bűnével bemocskolja őket.
Mi köztük élünk miért nem tudunk róla, csak az újságokból? Egy nő hidd el, hogy simán kiszúrja, ha defektes valaki. Én még nem szúrtam ki egynél sem.
Nagyszerű papokat ismerek és püspököket. És csak hálával tartozom nekik.

Jártál? Hány évet?

1. Azt írtam "ha"
2. Manapság.
3. Az aktívat, hogy érted?
4. Ki másé?
5. Esetleg? Nem tévedek, mert nem vagyok a birtokában. Biztos! / Esetleg? Biztos!
+1. Ebben tévedsz én legalábbis észreveszem, látom! Érzem!
+2. Akiket ismerek nem azok. / Nem ismerek. Biztosan nem ismerek!

Akkor 18 éves korodig tanultál hittant?

Igen az újságokból.
Nagyon sajnáltam azt a püspökünket, aki az utcán ment papi civilben és valaki leköpte, hogy pedofil. Azok akik valóban azok többet ártottak, ártanak az egyháznak, paptársaiknak, mint azt valaha is gondolnák. A gyerekekről már nem is beszélve.

Akkor honnan tudsz ennyit. Mert Az Úr Szenvedő Szolgájáról akartam írni, de láttam, hogy ismered és a szövegkritikát is.

Gondoltam, csak a félreértések elkerülése végett kérdeztem.

Ahhoz képest, hogy nem vagy hívő katolikus, nem lehetséges, hogy te tévedsz a saját mindentudásodat illetően?
"5. Esetleg tévedsz a saját mindentudásodat illetően?"
Például a 3. pontban. Nekem meggyőződésem, hogy nem egyéb, mint rágalmazás. És most én mondom neked, hogy szégyelld magad!!!

"Gondolom ez a kételkedés kifejezése akart lenni."
Hát igen. Mi még Counterrel soha semmiben nem értettünk egyet. Még véletlenül sem, talán, mert nincsenek véletlenek.

És ki mondta, hogy egyikből vagy másikból több van?
Linkeld be már légy szíves?
Látod, ezt utálom benned, hogy olyan dolgokat magyarázol bele más véleményébe, amit az nem mondott, nem gondolt. Hát milyen ember vagy te? Ilyen!

1. Biztos, hogy nem.
2. Pontosan 5775 éves a zsidó naptár szerint.
3. Ezt már megfejtettem és véleményeztem.
4. Az igaz, de, csak az. És csak a személlyé, nem a közösséggé.
5.
+1-2
Nehéz. Úgyhogy ne is próbálkozz.

Nem kerülöm.
Nem vagyok az a menekülős fajta.
Mint már mondtam, nincsenek véletlenek.

Viszont a parttalan, értelmetlen, sehová sem vezető vitákat nem kedvelem. Fárasztanak.
Nem elmenekülök, hanem otthagyom. Egy gumicsonton nem fogok marakodni veled. Rád hagyom, rágódj, csak te rajta.

Az "aktívval" nem értek egyet, ha nem tűnt volna fel.

Te most szórakozol velem? Igen?

"3. Nem gondolom, hogy ne volna több az aktív heteroszexuális pap, mint a homoszexuális." Ezt írtad.
Hagyd már abba a kötekedést!

Nagyon! :) Á nem!
Nyaggattalak? És te engedtél nekem? Ezt még sosem tetted meg. Ezután, meg pláne nem fogod. :(
Cáfoltál? Egy fenét!

A történelmi kritikai módszer nem tényeket közöl, és azok, akik ezt ellenzik, azok éppen ezért nincsenek hazugságban. A történet kritikai módszer a legjobb esetben is feltételezéseket állít, valószínűségeket határoz meg különböző vizsgálati módszerek alapján. Pld feltételezi, hogy bizonyos könyveket nem írhatta egy ember, mert különböző szókincskészletet használ, esetleg bizonyos szavak mögé más fogalmakat, jelentéseket helyez, másképp értelmez.
De pld ha két könyv között sok év telik el, akkor egy emberre is igaz lehet, hogy változik a szókincse, változnak a szavak jelentései, romlik vagy épp javul a fogalmazása stb...
Tehát a módszer csak alternatívát kínál... lehet, hogy más a szerző, mert.... De tényeket nem tud mondani. Persze, azok, akik tényként fogadják el a leírtakat nem különböznek semmiben azoktól a hívőktől, akiket pont a hitük miatt kritizálnak, mert tényként kezelik a Biblia szavait. És alapvetően nem az a kérdés, hogy Jónás volt-e a hal gyomrában, vagy hogy 6x24 óra alatt teremtetett a világ, mert ezek bibliai képek allegóriák, amik sokkal több üzenetet hordoznak annál, hogy igaz/hamis-ként lehetne értelmezni. A történet kritikai módszer szélsőséges értelmezése Isten üzenetét kérdőjelezi meg. Az a lelkész, aki szolgál az igével nem tud úgy szolgálni igazából, ha magában az üzenetben is kételkedik.

És pedofilok.

Tényleg döbbenet, az, hogy azt hiszed, hogy "de egyetértésemet fejeztem ki". Velem biztos nem!

Én is remélem, sőt tudom! De nem aktív heterok, hanem passzív heteroszexuálisok. Cölibátus!


Hagyd már azt a naplót. Ne nyaggass már vele folyton. Látod, most is te nyaggatsz! És mindig.

De bizonyára nem fordulnak szembe Jézus szavaival, amit az utolsó ítéletben mondott. Ami persze összefügg a hittel.
Mt 25, 31-46

Oppá! Nem a tudás, hanem az isteni tudás! Azért van egy kis különbség nem?
"Olyanok lesztek, mint az Istenek"

"kételkedtem a katolikus vallásban, és 18 éves korom óta meggyőződéses ateista vagyok."

Ha én ateista lennék, tennék az egészre.
Ha te ateista lennél tennél az egészre.

De te keresel, választ vársz és azt is tudod, hogy mire. Ne mondd, már nekem, hogy aki ateista az tudja, hogy milyen jövendöléseket mondtak a próféták.
Szerintem az van, hogy a hittani ismereteid megrekedtek a mondjuk tizenéves szinten, míg az egyéb tanulmányaiddal nyilván tovább jutottál. Hozd be a lemaradásodat. Járj felnőtt hittanra. Egyetemistáknak is van hittan - habár nem tudom, hogy hány éves vagy, - pl. az Egyetemi templomban is, de biztos, hogy máshol is.

"Amikor húszéves voltam, kezdtem kételkedni Istenben, harmincéves koromban, tagadtam, ma ott térdelek a karácsonyi jászol előtt, amelyben megszületett a világ legnagyobb Igazsága."
(Huysmans)

Nézd, tény, hogy az evangelisták kiélezték a hasonlóságot a Zsolt 22 és a passió között, de volt mire alapozniuk.

Azért az "átlyuggatták kezemet, lábamat"-mondat az bizony a 22. zsoltárban van benne (17. vers), pedig nagyon nem zsidó kivégzési módról van szó, és a zsoltár egésze is az igaz szenvedéséről és váratlan megdicsőüléséről szól (v20 és folyt.)


Iz 53:
A gonoszok között vásárolt sírbolt eléggé megfelel a gazdagok szemléletének a Bibliában. Életének hosszúra nyúlása és utódai az megfeleltethető az egyháztörténelemnek.

Nem vitás, hogy Izaiás próféta saját nyelvén, saját fogalmaival írt le egy isteni sugallatot, de azért utólag nézve megfelelően korrekt a dolog.

Jó kérdések, de azt sugallják, hogy csak valamiféle élőlényszerűségről lehetne szó. Talán megéljük, hogy a kvantumfizika, ha nem is ad még választ, de újabb kérdéseket vet fel. Alain Aspect kísérleteivel már elindult ezen az úton.

Akkor csapj bele!

Meg is érdemelted! Te is voltál már nem egyszer igazságtalan velem szemben.
Mindennap felhánytorgatod ugyanazt.
Mondtam már, hogy jóváteszem és elolvasom. Igaz? Nahát!

Te most milyen bosszúéllásról beszélsz? Mikor álltam én bosszút és kin? Nem vagyok bosszúálló "típus". Már megint magadból indulsz ki. Ráadásul semmi empátiakészség nincs benned.
Állandóan az én nevelésemmel "faragásommal" foglalkozol. És pont te azután az aljas mondatod után? Hogy merészeled?

Nincs időm megkeresni azt az ominózus linket. Adnál valami közelebbi támpontot egy favágónak? :)

Erről azért eszembe jut Chesterton egyik mondása (emlékezetből):

"A régi idők liberálisai szerint azért kell minden véleménynek szabadnak lenni, mert az igazság annyira fontos dolog, hogy mindenkinek tanúságot kell tennie mellette.
A mai liberálisok szerint azért kell minden véleménynek szabadnak lenni, mert az igazság tökéletesen lényegtelen. A maiak úgy dobják el maguktól az igazságot, ahogy a döglött halat visszadobjuk a vízbe."

Ha az ökumené azt a véleményt jelentené, hogy "mindegy miben hiszel csak higgy valamiben", akkor hányok tőle. Ha az ökumené azt jelenti, hogy "fontosnak tartom az igazságot, ezért kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolsz róla", akkor Isten ajándéka. Isten ajándéka minden olyan fölfedezés, hogy "jé, ebben vagy abban nincs is valódi vita, legföljebb más szavakat használunk". Isten ajándékai azok a fölfedezések is, hogy "igen, ebben vagy abban tényleg meg kell térnünk, mert rossz az, amit csináltunk".

Igazából hit kérdése...

Teszel egy gesztust és utána időt sem hagyva, meg sem várva, hogy erre reagáljak, máris ítélkezel.
Ez valami szakmai ártalom?

Meg fogom kérdezni Gusztost.
Olyan linket adjál legközelebb, amihez nem kell használati utasítást mellékelned.

Addig is, ha a parlamenti jegyzőkönyvek nem tartalmazták, akkor evidens, hogy nem is mondta.
Most ne kezd azzal, hogy miért nem néztem utána, mielőtt terjesztem, a hazugságot a rágalmat, mert ebből elég! Te ezek szerint magadból indulsz ki és minden mondatnak utána nézel?
Akkor bizonyára feljelentést is tett rágalmazásért. Vagy megírták a ballibsi lapok, hogy megrágalmazták. Jöhetnek a linkek, de ezuttal, ne olyan bénákat küldj.

Te utána néztél na hogy is hívják ezt a másik kopaszt? Ja, a Tóbiás kurvapecérségének?

Szívesen beszélek erről a tévedésemről. És nem vagyok felelőtlen, azért mert "felülök" egy megjelent hírnek.
Tudod, mit ha van időd, egyszer gyűjtsd majd ki azokat a szavakat, amiket eddig rám mondtál. kezdheted a :felelőtlen, rágalmazó, hazugságot terjesztő... folytasd! Ha összegyűjtötted az
ítélkező szavaid, majd szólj.

Különben is szégyelld magad. Én Csajkovszkijt a legszebb zongoraversenyemet küldöm neked, te pedig a folyamatosan a megalázó szavaidat.
Hát igen,"Az ember már csak ilyen gyarló, ugye."

Kérdezted, hogy milyennek látlak. Mindenkivel szemben,
1. cinikus
2. kekeckedő
3. gúnyolódó
4. szőrszálhasogató
5. okoskodó
6. sértegető
7. ítélkező
8. minősítgető
9. megalázó
10. irgalmatlan.
11. tapintatlan
Írhattam volna azt is, hogy másokat folyamatosan leminősítő.
El vagy tévedve, ki akar a gyarlóságain felülemelkedni? Akkor nem lenne szükségem a gyónásra. De a gyónás után, bizony elvárja tőlem Jézus, hogy lépjek tovább és ne rágódjak azon, amiben, már megbocsájtott. De ugye nem baj, ha ezt nem neked teszem meg, hanem az Őt, nem téged, megbántott személynek, az Úr Jézus Krisztusnak, aki ezt nekem meg is bocsátja, ellentétben veled.

Hát pont azért, mert készen kaptam. És te úgy bántál velem, mintha én "gyártottam" volna.
Érted, hogy miről beszélek?
Mindenkivel elbánsz mindenkivel leszámolsz.
Nincs benned szeretet, könyörtelen ember vagy, és kíméletlen, hogy bővítsem a sort.
A velem szembeni viselkedésed "fáj".
A velem szembeni folyamatosan ilyen viselkedésed az ami "fáj".
Te ezt nem veszed észre?

Igazad van, sok bosszúságot.
Ha kíváncsi vagy, akkor nézd meg, hogy miket írtál és próbáld meg magadban, azt, hogy "kíméletesen szeretettel", hogy lehetett volna megtenned. Talán, ha nem ellenségként, hanem beszélgetőtársadként tekintenél rám, vagy valami ilyesmi. Hiszen végső soron azért szólítasz meg, vagy csak azért, hogy csiszold az elméd? Hogy filozofálhass?
Ha, nem le akarnál söpörni, megsemmisíteni, talán akkor sikerülne, átfogalmaznod, - magadban. Ennél többet nem segíthetek.
Ha emberszámba vennél!

Talált, süllyed! Tényleg nem vagyok zen mester. Miért, pont zen?
"Egyébként a "kérdeztél valamit? jó, akkor találd is ki rá a választ"-féle válaszokkal mit kezdjek?"
- Nagyon is sokat. Legyél kreatív!

Miért, ne tenném, miért ne tenném, ha jó, nekem, ha jó nekem! (Konc Zsuzsa)
Várj, lehet, hogy mégis zen mester vagyok?
Ezt nem csak a zen tanítja. Ez egy jó pedagógiai fogás.

Nahát! Ezzel a linkkel MEGINT sokat segítettél. :)

Nem is így kell mondani. Hanem úgy, hogy abba a kis buksidba!

Ez igaz. Mindig egyenes választ kapok tőled.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés