A liberális egyházak hanyatlásának igazi okáról

2015. január 5. 16:59

Michael Brown
CharismaNews
A liberális egyházak, azok, amelyek elfogadják az abortuszt és a homoszexuális életmódot, egyben azok is, amelyek a legmeredekebb hanyatlást könyvelték el híveik számát illetően.

„Szinte naponta közlik a konzervatív keresztényekkel, hogy ha nem lesznek felvilágosultabbak és progresszívebbek, irrelevánsakká válnak a társadalom számára, minthogy tovább csökken a számuk. 


Valójában épp ennek az ellenkezője igaz: csak annyiban leszünk relevánsak, amennyiben tiszteljük Istent és kitartunk a bibliai igazság mellett, s ezért van az, hogy a »progresszívebb« és »felvilágosult egyházak« azok, amelyek a leggyorsabban veszítik el híveiket.

Isten a saját evangéliuma mögé fog állni, nem valami ember-csinálta, felpuhított változat mögé. (…)

Isten a bibliai normák mellett fog állni, nem valami félutas, világi kompromisszum mögé.

Az igazat megvallva, a legtöbb ember, aki komolyan veszi a spirituális dolgokat, komoly emberekhez szeretne csatlakozni, a legtöbb olyan ember pedig, aki nem veszi komolyan Isten szavát, a lelki elköteleződést sem fogja komolyan venni.

Miért törődnél a templomba menetellel, ha nem hiszed, amit ott prédikálnak? Miért menj egy imaórára vagy bibliaórára, ha nem vagy biztos a valóságában? Miért köteleződj el egy egyházban komolyan, ha szélsőséges radikálisnak tartod a komoly keresztényeket?
 
1974-ben egy német teológus, Gerhard Meier írt egy merész és nagy vitát kiváltó könyvet, A történelmi kritikai módszer vége címmel, amelyben elmagyarázta, hogy amit a szemináriumokban tanítanak a lelkészeknek, az nem segít az embereknek. 

Maier úgy érvelt, hogy ha a lelkipásztorok a szemináriumban az interpretáció »történeti kritikai« módszerét tanulnák, amely szerint nem Mózes írta Mózes öt könyvét, a próféták nem prédikáltak  a Megváltó eljöveteléről, Jézus igazából nem támadt fel, és a Biblia igazából nem Isten szava, és hasonlók, akkor a lelkipásztorok ugyan prédikálhatnának gyülekezeteiknek, de semmit nem tudnának nyújtani nekik.

A hívek azért jöttek a templomba, hogy megerősítést és iránymutatást kapjanak, növekedjenek a hitben és reményben, és hogy miként birkózzanak meg a nehéz körülményekkel, de a lelkészek hitetlenséggel voltak tele. Ezért aztán a katedrálisokban, amelyekben korábban háromezer ember ült, most harminc ember ül vasárnap reggelenként.

Nemrégen az anglikán egyház istentiszteletei látogatottságának meredek esésének fényében Brenda Hale bárónő, Anglia egyik topbírónője kijelentette a Yale Law School egy konferenciáján, hogy az anglikán egyház pontosan azért hanyatlik, mert túl keveset követel a hívektől: »nincsenek böjti törvényei, öltözködési követelményei férfiaknak és nőknek, és a tagjai nagyon keveset tudnak arról mondani, milyen előírásokat követelnek meg tőlük.«

Milyen figyelemre méltó! Úgy tűnik, Hale asszony tudatában van annak a régi bölcsességnek, hogy ha valami semmibe nem kerül, akkor semmit sem ér.

És vannak, s ez igaz, olyan konzervatív felekezetek, mint a Déli Baptista Konvenció, amelyek az utóbbi években úgyszintén hanyatlanak, habár ennek mások az okai.

Ezzel együtt a liberális egyházak, azok, amelyek elfogadják az abortuszt és a homoszexuális életmódot, amelyek kompromisszumot kötnek a bibliai igazságot és elvárásokat illetően, egyben azok, amelyek a legmeredekebb hanyatlást könyvelték el híveik számát illetően. Minden valószínűség szerint ők egyben azok is, akik a legkevesebb elköteleződést kívánják meg híveiktől. (…)

Az Episzkopális Egyháznak 3,4 millió tagja volt a hatvanas évek közepén; ma ez a szám alig kétmillió fölött van. A Presbiteriánus Egyház (USA) 4,25 milliós tagsága a hatvanas évek közepétől mára 1,8 millióra csökkent, és ez a szám gyorsan csökken majd a következő években is.

És ezek azok az egyházak, amelyek zászlóvivőként tették magukévá a liberális álláspontot, többek közt a házasság újraértelmezésének kérdésében.

Sokáig úgy tudtam, hogy a fiatalok azért hagyják ott a templomainkat, mert az egyházaink nem elég liberálisok. Úgy tudtam, hogy a fiatalok és az öregek a felvilágosult, progresszív egyházakban gyülekeznek. Talán ezek a jelentések arról, hogy miért hagyják ott az emberek az egyházakat, nem voltak annyira pontosak, amennyire annak tűntek?

(…) Mint az Egyházak Nemzeti Tanácsának 2011-es jelentéséből kiderül, míg számos liberális, úgynevezett »fősodorbeli« protestáns felekezet tagsága csökkent, az „Assemblies of God és a  Church of God (Cleveland, Tennessee) adatai szerint a pünkösdi csoportok híveinek száma nő...” (…).

Ez igaz az egész világon (főleg Európán és Észak-Amerikán kívül), ahol a bibliai alapú, Szentlélekkel teli egyházak, amelyek konzervatív erkölcsi értékeket vallanak magukénak, túltesznek minden más vallási jelenségen (…). 

Ne higgyük el a hazugságot, hogy a világot akkor nyerjük meg, ha világiassá válunk.”
 
Michael L. Brown az Egyesült Államokban közismert teológus professzor, messiáshívő zsidó, a Zsidó Vallás Oxford Szótárának egyik szerzője, számos teológiai kar tanára, a The Line of Fire című rádióműsor vezetője. A szabad akarattal kapcsolatban libertárius nézeteket vall, ezzel együtt a konzervatív oldalt erősíti. 
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 92 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Akkor megvalósult nálatok az ökumenizmus.

Igaz, bálnák nem, de delfinek ki szoktak menteni fuldokló embert a tengerből. Az emberi emlékezet sok mindent megőriz, így vagy úgy.
DE:
'És mondá az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő' 1Mózes 6.3
Mintha a tudomány most kezdené megpendíteni, hogy genetikailag kb. ennyi ideig élhetünk.
Száz éve még az örökkévaló világegyetem volt a tudomány álláspontja. Most már inkább valamiféle ősrobbanás a tudományos alapelv.
Valami azért van az Írásban, amire a szkeptikusok is felkaphatják a fejüket, hogy azt honnan tudták, akik írták.
Ahogy az élőlények egy részének is van tudata, az egész világegyetemnek is lehet.

De hát egy bizonyos korban, kinél előbb, kinél később, de mindenki eljut a kérdésfelvetésig. Ez miért vezetne a hit elvesztéséhez? Legfeljebb akkor, ha nem kapod meg nem keresed meg a megfelelő választ.

" Ők nem fogadják el a homoszexualitást, de erősen gyakorolják."
Pont fordítva. Elfogadják, hogy van, de nem gyakorolják. Erősen sem! Gyengén sem!

Nem ugrott itt semmi!
Ezt a kérdést minden gondolkodó ember felteszi, mint mondtam, vagy előbb, vagy utóbb. A férfiak, fiúk előbb. Az élet nagy kérdéseit.
Ezen a fórumon erről már többször vitáztunk heteken keresztül. Nekem nincs kedvem elölről kezdeni.
De a Teológia megadja a megfelelő választ.
Nagyon logikus a felvetésed.
Azért azt ugye tudod, hogy a Biblia nem természettudományos könyv? Nem biológia könyv?
Az ember üdvösségtörténetét írja le.
Isten és az ember közti kapcsolatot.

Te ezt honnan tudod? Van egy olyan mondás, hogy tartottad a gyertyát náluk? De messzebb is mehetek!
DE! A katolikus egyháznak nem egykét tagja van. A katolikus egyház én is vagyok. Minden tag együtt. Akkor te mit is írtál? "de erősen gyakorolják." Kik? "a katolikus egyházzal?" Nem túlzás ez egy kicsit?

És mi az, hogy "minket" Kik azok a "mink" Kiknek a nevében beszélsz?

Azért a 22. zsoltárt olvasd el, ill. belekukkanthatnál az Iz 53-ba is.

Mindkét helyen a végsőkig megalázott igaz váratlan győzelméről, és diadaláról van szó, amelyet Isten fog neki adni.

Az Iz 53,9-10 még a szövegszerű logikátlanságot is fölvállalja, amikor így ír Kr. e. kb. 500 évvel, a babiloni fogság idején:

"A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el... látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete és teljesül általa az Úr akarata".

Mondhatod, hogy ez nem a húsvéti események megjövendölése, de nem könnyű megválaszolni a kérdést, hogy "és akkor micsoda"?

Róma főrabbija a II. világháború idején, Emmanuele Zolli pont ezen a szövegen rágódva jutott arra a meggyőződésre, hogy nincs más érvényes értelme, mint Jézus Krisztusra vonatkoztatni.

Konkrétan a "harmadnap" kapcsán valóban nem jut eszembe ószövetségi prófécia, de a Hiszekegy kijelentésének a súlypontja nyilvánvalóan a "föltámadt", míg a "harmadnapra" az egy körülmény.

In aeternum. Ámen!

Mi az, hogy "Hát ööö"

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés