Ferenc pápa: Ne csak keressük, hanem engedjük Istennek, hogy szeressen!

2014. december 25. 8:49
„A történelemben a sötétséget áttörő fény feltárja előttünk, hogy Isten atya, és az ő türelmes hűsége erősebb a sötétségnél, a romlottságnál. Ez a karácsonyi éjszaka üzenete!” – mondta Ferenc pápa a római Szent Péter-bazilikában december 24-én, késő este bemutatott ünnepi szentmisén.

„Karácsony szent éjszakáján a liturgia így mutatja be nekünk a Megváltó születését: fényként, amely behatol a legsűrűbb sötétségbe, és szétoszlatja azt. Az Úr jelenléte népe körében megszünteti a vereség terhét, a rabszolgaság szomorúságát, és életbe lépteti az örömet, az örvendezést” – mondta Ferenc pápa december 24-én, az este fél tíz előtt kezdődő karácsonyi éjszakai misén a Magyar Kurír szerint.

 
Az ünnepi szentmise előtt egy Kalenda nevű, hagyományos ének hangzott fel a Szent Péter-bazilikában, amely a Krisztus születéséhez vezető eseményeket sorolja fel. Ezután a pápa leleplezte a Szent Péter apostol sírja feletti főoltárral szemben a gyermek Jézus szobrát és imádkozott előtte. A szobor előtt ezután virágokkal érkező gyermekek hódoltak, akik közül egy szíriai volt. A gyermekek a világ sarkait szimbolizálták. 
 
„Ezen az áldott éjszakán mi is úgy jöttünk el Isten házába, hogy áthaladtunk a földet borító sötétségen, mert a hit lépéseinket megvilágító lángja vezetett” – tette hozzá a szentatya a szentmise homíliájában.
 
„A világot borító sötétség eredete a régidők éjébe nyúlik vissza. Gondoljunk csak ama sötét pillanatra, amikor az emberiség első bűncselekménye történt: amikor a féltékenységtől elvakult Kain keze halálosan lesújtott testvérére, Ábelre Ekképpen a századok folyására az erőszak, a háború, a gyűlölködés és az elnyomás nyomta rá bélyegét. Isten azonban, aki reményét a képére és hasonlatosságára teremtett emberbe helyezte, várt” – folytatta Ferenc pápa.
 
Hozzátette: „A történelemben a sötétséget áttörő fény feltárja előttünk, hogy Isten atya, és az ő türelmes hűsége erősebb a sötétségnél, a romlottságnál. Ez a karácsonyi éjszaka üzenete! Isten nem ismeri a dühkitörést, sem a türelmetlen felháborodást. Ő mindig ott van, mint az apa a tékozló fiúról szóló példabeszédben, vár, hogy már messziről észrevegye elveszett fia hazatérését.”
 
Az egyházfő emlékeztetett: „miközben szemléljük a most született, jászolba fektetett kis Jézust, e szent éjszaka arra hív minket, hogy gondoljuk végig: hogyan fogadjuk Isten gyengéd szeretetét? Engedem-e, hogy elérjen, hogy átöleljen, vagy meggátolom, hogy közeledjen hozzám?” Mint mondta: „a legfontosabb azonban nem az, hogy keressem őt, hanem, hogy engedjem: hadd találjon ő rám, és hadd simogasson meg gyengéd szeretetével. Ez az a kérdés, amelyet a gyermek már pusztán a jelenlétével feltesz nekünk: megengedem-e Istennek, hogy szeressen engem?” „Mily nagy szüksége van ma a világnak a gyengédségre!”
 
„A keresztény ember nem adhat más választ, csak amit Isten ad a mi kicsinységünkre. Az életet jósággal és szelídséggel kell megközelíteni – jegyezte meg Ferenc pápa. – Amikor tudatosítjuk magunkban, hogy Isten szerelmes a mi kicsinységünkbe, és hogy ő maga kicsinnyé lesz, hogy még jobban tudjon találkozni velünk, akkor nem tudjuk megtenni, hogy ne nyissuk meg előtte szívünket.”
 
Ferenc pápa szerint a betlehemi jászolt „az egyszerű emberek látják meg, azok, akik készek befogadni Isten ajándékát. Ellenben nem látják meg a pökhendiek, a beképzeltek, akik a törvényeket személyes szempontjaik alapján hozzák, és akik elzárkóznak mások elől.” 
 
A szentmise végeztével a pápa a gyermek Jézus szobrát a bazilikában található betlehembe vitte és elhelyezte abban.
 

Összesen 28 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A Betlehemben született csecsemő arra született, hogy felnőve feláldozzák.
Karácsonyi műsorként az egyik adó memutatta, degy Kánáni születésű feláldozott csecsemő koponyája alapján milyen is lehetett. Ketten állították helyre: egy szobtászművésznő és egy férfi számítógéppel, a nő alkotta fej sokkal élőbbnek tűnt.
Sokezer csecsemőt, mint elsőszülöttet áldoztak fel Kánaánban, mielőtt Ábrahámnak eszébe jutott, hátha az Isten beéri egy birkával vagy kecskével is.
Véleményem szerint itt, országunk területén is dívott aszörnyű szokás. az érdi ugynevezett kaptárkövek is feláldozott csecsemők tetemeinek tárolására szolgált.
Nem kellett volna é az Úrnak már Káint és Ábelt is felvilágosítania:nem kéri az áldozatokat, se gyereket, se birkát és Édes Fiát is hagyják békén tovább élni, Ő nem szeret ölni, de nem tudta örökéletűnek az Embert teremteni- ostoba szokás az áldozat, ideje volt felhagyni véle.

Válaszok:
magnamater | 2014. december 25. 11:57

memutatta=megmutatta
degy=egy

Anyja is volt a sok kicsi gyermeknek,vajon milyen süket dumával dumálták meg őket,hogy beleegyeztek az áldozatba, a szörnyű gyilkosságba?

Képzelet szülte szörnyetegek szájába adták a szörnyű szöveget:meg kell ölni az elsőszülöttet -és addig harsogták, a szerencsétlen anya nem hallotta meg az Igaz Isten, a Teremtő szavát, melyet félreérthetetlenül belekódolt a gyermekbe, hogy élni akar, és az anyaszívbe,etesse, gondozza, szeresse a gyermeket.Ez az akarata, neki nem kell áldozat,nem akarja, hogy kedvéért bárkit is megöljenek,saját gyermekét meg különösen nem,nem akarja ártatlanon leverni haragját,nem akar áldotatot!

Többen vagyunk, mintsem gondolnád:)

... akik nem vagyunk vevők erre a stílusra.

Nem tisztem kordart helyett válaszolni, de azért hadd szóljak hozzá.

Úgy hiszem, ő az egyetemes Egyház tagjaként beszél - teljes joggal - T/1-ben.

Nem vagyunk skizofrének:), hanem Krisztusi közösség tagjai.

Ha valaki "mögé bújunk", az csak Krisztus, illetve az Ő tanítása.

Egyébként olvass vissza!

Megválaszoltuk.

Mi.:)

Megértetted Te nagyon jól, hogy miről írtam, csak megijedtél, mint annak idején az inkvizítorok megijedtek a Nap körül forgó Földtől,és Te is mondanád, vonjam vissza, de az Ég áldjon, mit vonnék én vissza, hogy nem képzeletbeli szörnyalakok kívánsága volt é az áldozat,és semmi haszna ártatlanokat ölni,és a Teremtő Istent nem lehet Molokkal egyenlővé tenni, és az isteni akarat bele van kódolva a csecsemőbe, hogy élni akar,és ez élete végéig benne marad? s éljen mindenki, míg életképes a teste,megbocsát Ő a bűnbánónak, nem kell, és sohasem kellett megölni senkit se érte?!

Nem én állítom, Isten feláldozta fiát a kereszten, hogy gyermekáldozatot kívánt, mint Molok.Én azt mondom, nem volt eredeti bűn,amit egy gyilkossággal kellett helyre hozni.Nem Isten kívánsága volt az emberáldozat,hanem ostoba emberi elképzelés, melyet megszüntetni és elfelejteni kell, nem fenntartani.

Honnan veszed, hogy olvastam, s nem tudok butaságot kitalálni magamtól. De akkorát biztosan nem. hogy egy gyümölcs miatt kell mindenkinek meghalni,és ezzel se érte be az Úr, mert saját fiát is leküldte kínhalált halni, Óvodás koromban hallottam e történetet, toporzékoltam úgy tiltakoztam mi nem is ettünk belőle, mért vagyunk megbüntetve.
Harag azért semmi, amit sokan mondanak, el szoktuk azt hinni.

Ostoba ember nem képes felismerni az ostobaságot.Nem a hiányos tudású ember az ostoba,ki úgy gondolja, halála által megváltja a világot,a Teremtőtől volna ostobaság, legsikeresebb teremtményének gáncsot akarna vetni,olyan parancsot adva néki, mit biztosan nem fog teljesítni,aztán halálra ítélné őt és feleségét, és minden leszármazóját, ráadásul édes egyetlen fiától is elvárná,haljon meg a legkínosabb halállal.A Világ Teremtője nem lehet ostoba, ostoba ember tételezi fel róla,hogy értelmetlenül cselekszik.

Válaszok:
ancilla | 2015. január 3. 10:28

Már többször leírtam,nem hiszek a "bűnbeesésben"-noha valós tényen alapszik: az őserdőben volt értelme tilalomfát állítani,egy kertben a kerítés kirekesztette az illetékteleneket, akik meg belül voltak, jogosan ettek.A Világ Teremtője, ezért tulajdonosa is, miért kicsinyeskedne, arra voltak a fák, a gyümölcsök teremtve, bárki ehetett belőle.Ősbűn, ha volt ilyen, a gyilkosság lehetett,kannibálok voltak az ősök eredetileg. Ha nincs eredeti bűn, mért kellene megváltó?
Jézus, mint az ő korában mindenki, hihetett az áldozat-emberáldozat erejében, de a Teremtőnek ugyan minek kellett? Hisz minden élőt halandónak teremtett, és amíg élnek, addig érdekesek.
Nem vagyok túl okos, de ezek nem butaságok, bár az ember tévedhet, csak a Mindentudó nem.

Válaszok:
magnamater | 2015. január 1. 17:57

Jézus, mint akkoriban mindenki, hitt az áldozat szükségességében, de egyszer se mondta, Ádám- Éva bűnéért kell meghalnia.
Meglátva a Tammúzt játszó férfit, felismerte,kábítószer hatására tud 3 napig holtan feküdni, aztán visszaszáll belé a lélek és feléled.Három nap alatt meglátogatja ÉGI ATYJÁT,feltámadva pedig senki se kételkedik benne, hogy ő az Atya gyermeke.Csak előbb mindenki előtt kell meghalnia, ehhez a kivégzés a legalkalmasabb, ezért fogatta el, ítéltette magát halálra
Bulányi Atyának is beszámoltam elképzelésemről. Ő az Ószövetséget nem tartotta Isten Igéjének, csak héber eredetmondának,azonban Jézus feltámadásáról szóló elméletemet "ügyes mesének" minősítette
Elképzelés sokféle van, nem kell egymást bántani érte.

Világosíts fel, légy szíves, mi az ügyetlenség benne?

Hát ezt jól megmagyaráztad! Elméletem azért nem igaz, mert különbözik attól, amit cáfol?!!
De térjünk vissza az áldozatra. Amíg halász -vadász volt az ember, meg kellett ölje a vadat, ha húsát ajándékba akarta adni. De Isten mihez kezdjen egy agyonvert emberrel? Mi öröme lehet az átélt fájdalomban,hisz a fájdalom csak arra való, figyelmeztesse az embert, hogy baj van.Vagy talán azt akarta mutatni, fel tudja a halottat támasztani? Hiszen rengeteg halott volt, kik maguktól meghaltak, minek kellett volna ezért valakit agyonverni?
De kár Neked kérdéseket feltenni, nem vagy vitaképes

Népszavazás dönti el, mi a népakarat, a valóság teljesen független attól, hányan mondják, vay mondja é éppen valaki.
Mindenki vitaképes, ki érvre érvvel tud válaszolni,minősítő, becsmérlő szavak nem számítanak érvnek.

A kiűzetés egy étkezési tabu miatt volt valószínűleg megtörtént esemény.Az őserdőben, hol nem védte kerítés a fákat,a horda főnöke tabu alá vonta kedvenc gyümölcsfáját, hogy más ne egyen róla.A tabu megsértése halálbüntetést vont maga után,de megengedték a bűnösnek, hogy elmeneküljön.Az elűzöttek, ha kertészek lettek volna,szaporítóanyagot /magvakat, sarjakat oltóvesszőket/ vittek volna magukkal, hogy az Édennél még szebb kertet létesítsenek.De a pusztában ahová kiűzték őket,tovább folytatták a gyűjtögetést és a vadászatot,a gyűjtögető nők felfedezték a földművelést és vezető szerephez jutottak. A férfiak ezt megirigyelték,átvették a vezetőszerepet, és kijelentették, őket bizta meg az Úr a földműveléssel,a nő bűnos mert őmiatta űzték ki őket a Paradicsomból.
Hát ez abibliai történet valós alapja.
Amiből ugye kimaradt a sok évig tartó halász-vadász korszak, kimaradt a földművelés feltalálása,kimaradt a matriarchátus, és annak leverése.
Hát íme az ügyetlen mese, az meg a valóság, sárból lett gyúrva a férfi, a nő meg az oldalcsontból, de hova lettek kidobva belőle az Y kromoszómák?!

Válaszok:
ancilla | 2015. január 3. 10:32

"legsikeresebb teremtményének gáncsot akarna vetni,"

Jézus "született, de NEM TEREMTMÉNY"

miről beszélsz?

Szerintem Te egy saját vallást alapítottál magadnak.
Az életben soha nem hallottam-olvastam még ennyire kusza, eklektikus gondolatmeneteket.

A legtöbb ember tisztában van azzal, hogy amit ő kitalál/amit elhisz, azt valójában előtte már számosan kiókumlálták, és elnevezték valamilyen vallásnak.

Te - úgy tűnik - mindazt a sok innen-onnan összeszedett dolgot, amit valaha a legkülönbözőbb obskúrus szerzőktől olvastál eggyégyúrod, és itt a fejünkre ömleszted, mint a saját "elméletedet".

Annyira kicsinyes ez, nem?

Válaszok:
magnamater | 2015. január 4. 15:44

Vallást alapítottam volna? Jujj! Az egy életveszélyes foglalkozás! Krisztust megölték érte, Mohamednek az volt a szerencséje, nagyobb volt a vitézség, mint a kegyesség benne. Eknaton fáraót trónjáról letaszították,őt magát, és vallását elpusztították. Követője, Mózes, a zsidók vezére rejtélyes módon tűnt el a hegyekben,Buddha viszont ki királynak született, otthagyva trónját , megmenekedett.VIII. Henrik, ki két nejét is kinyírta,vallását és trónját is megtartotta.Az apróbbakat meg egyszerűen eltüzelték.Én akkor szerencsés voltam, néhány becsmérlő szóval megúsztam.
De mit beszélek, nem alapítottam én vallást, se másnak, se magamnak.Érdemem csupán ennyi:felfedeztem, az első számú Ádám mítosz nem az éllattenyésztőké, hanem a halász-vadászoké lehetett, a második számú pedig nem keletkezhetett egy kertben, csak az őserdőkben, és, mivel a gyümölcsszedés a nők reszortja volt,felhasználták a sztorit a nők ellen a matriarchátus leverése után-
Az is a saját felfedezésem, Krisztus a feltámadás után nem mehetett haza meztelen, a ruhát neki csak Lázár vihette, kinek húga Tammúz tisztelője lehetett, onnan származhatott a kábítószer, és a meghaló-feltámadó Istrn képzete, és a kenyér, mely az Isten teste.

Na, erről beszélek...
;)

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés