A keleti rítusú katolikus püspökök üzenete

2014. október 28. 10:01

keleti rítusú katolikus püspökök
Magyar Kurír
Biztosítjuk az egész ukrán népet imáinkról, közelségünkről és szolidaritásunkról, miközben az ország keleti részében folytatódik a katonai konfliktus.

Mi, a különböző európai saját jogú egyházakat képviselő püspökök azért találkoztunk Lembergben (Ukrajna) 2014. október 23–26. között, hogy együtt gondolkodjunk és megbeszélést folytassunk a keleti rítusú katolikus egyházak küldetéséről az Orientalium Ecclesiarum és az Unitatis Redintegratio kezdetű zsinati dokumentumok kibocsátásának 50. évfordulóján, illetve az ukrán görögkatolikus egyház hivatalos elismerésének 25. évfordulóján. Találkozónk végeztével szeretnénk közzétenni néhány reflexiónkat.


A keleti rítusú katolikus egyházak szerepe és hozzájárulása az Egység Útjához

Abból a zsinati kijelentésből kiindulva, amely kifejezésre juttatta a katolikus egyház törődését a keleti egyházakkal, és felhívta őket a fejlődésre és küldetésük új apostoli hévvel történő betöltésére (vö. Orientalium Ecclesiarum, 1),
– újra megerősítjük, még nagyobb tudatossággal, jogunkat és kötelességünket híveink lelkipásztori gondozására, akárhol élnek is, valamint jogunkat az Evangélium hirdetésére azok irányában, akik azt még nem ismerik;
– kifejezzük testvéri kívánságunkat, hogy az ortodox egyházak is végezzék szeretetben és igazságban küldetésüket, amelyet Isten rájuk bízott;
– ugyancsak elismerjük, hogy az ortodox egyházak ugyanolyan buzgalommal viseltetnek híveik lelkigondozása iránt, bárhol éljenek is a világban, minden ellenséges érzület nélkül, a vallásszabadság tiszteletben tartásával;
– kijelentjük, hogy Krisztus egyetlen egyházának megosztottsága ekkleziológiai szempontból anomáliát jelent, amit nem lehet normának tekinteni az egyház életének és küldetésének szempontjából;
– osztozunk az ortodox egyházakkal azon aggodalomban, amellyel a jelen kulturális és társadalmi folyamatokat szemléljük, mivel ezek Európa keresztény voltának folyamatos elvesztését és szekularizációját hozzák magukkal; 
– meg vagyunk róla győződve, hogy mindez komoly elkötelezettséget jelent számunkra, mivel Krisztus egyházának egysége szükséges, elsődleges és visszavonhatatlanul fontos dimenzióját jelenti a keleti rítusú katolikus egyházak identitásának, bármilyen nehéz és fáradságos is az ökumené útja; – emlékeztetünk rá, hogy a keleti rítusú katolikus egyházak szeretnének tevékeny részesei lenni annak az igazságban és szeretetben folytatott párbeszédnek, amelyet a katolikus egyház az ortodox egyházakkal folytat. 

A közel-keleti helyzet 

Megbeszéléseink és imádságunk tárgyát képezte az a drámai helyzet, amely a Közel-Keleten a keresztényeket és más vallási és etnikai kisebbségeket napjainkban körülveszi. Kifejeztük közelségünket és szolidaritásunkat a helyi lelkipásztoroknak és híveiknek; mindazonáltal felhívjuk arra a figyelmet, hogy a béke és a kiengesztelődés nem jöhet el a Közel-Keleten, csakis a nemzetközi közösség világos és határozott közbeavatkozása révén minden érintett fél irányában, elsősorban a lelkiismereti és vallásszabadság előmozdítása és a nevelés terén teendő erőfeszítések révén, hogy az új nemzedékek képesek legyenek egymással a párbeszédre. 

Az ukrán görögkatolikus egyház elismerésének 25. évfordulója 

Azért is érkeztünk Ukrajnába, hogy megünnepeljük az ukrán görögkatolikus egyház legalizációjának 25. évfordulóját. Ennek az egyháznak az újjászületése az isteni gondviselés eseménye, amely ma az egyház egészét bölcs megfontolásokra indítja, valamint arra, hogy megújult erővel folytassa az Evangélium hirdetését, valamint még komolyabb elkötelezettséggel válaszoljon azokra az új lelkipásztori kihívásokra, amelyek napjainkban az országban jelentkeznek. Biztosítjuk az egész ukrán népet imáinkról, közelségünkről és szolidaritásunkról, miközben az ország keleti részében folytatódik a katonai konfliktus, amit még külső agresszió is tetéz, rengeteg szenvedést okozva főként a civil lakosság körében. Mindenkit felhívunk rá, hogy haladéktalanul lépjenek a béke és kiengesztelődés útjára.

Lemberg, Ukrajna, 2014. október 26.
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés