Egy valóban rendkívüli szinódus

2014. október 23. 11:31

George Weigel
First Things
A sajtó szerint eljött a Rég Várt Katolikus Fegyverletétel Nagy Pillanata, amikor a Katolikus Egyház, a szexuális forradalom győzelmének útjában álló utolsó nagy intézményes védőbástya, végre beismeri eddigi tévedéseit.

A vatikáni zsargonban a püspökök külön összehívott szinódusa rendkívüli szinódus, ami azt jelenti, hogy nem rendes szinódus, amit ugye három évenként tartanak. A nemrég befejezett 2014. évi Rendkívüli Szinóduson valóban rendkívüli dolgok történtek, a „Hűha” értelmében. És ha ez ebben az évben tartott Rendkívüli Szinódus annak a szinódusnak volt az előnézete, amelynek a témáját volt hivatva meghatározni, t.i. a 2015. évi Rendes Szinódusét, amely szinódus várhatóan, nos, valóban rendkívüli lesz.

Hogyan volt a 2014. évi Rendkívüli Szinódus rendkívüli? A Bárd (t.i. Shakespeare) elnézését kérve, a következőkben:

1.  A 2014. évi Rendkívüli Szinódus rendkívüli sajtó figyelmet kapott. Sajnos, a figyelem túl nagy része a tömegsajtó tévképzetének volt tulajdonítható, mely szerint eljött a Rég Várt Katolikus Fegyverletétel Nagy Pillanata: az a pillanat, amikor a Katolikus Egyház, a szexuális forradalom győzelmének útjában álló utolsó nagy intézményes védőbástya, végre beismeri eddigi tévedéseit és együtt rohan a szexuális felszabadulás ígéretföldjére, melyet ebben ez esetben a házasság kérdésében történő katolikus fegyverletétel jelenít meg. Amire fel kellett volna figyelnie a világnak – az afrikai püspökök tanúságtétele a monogámia és az élethosszig tartó házastársi hűség felszabadító ereje mellett – elszomorítóan kevés figyelmet kapott, holott a harmadik világbeli nők a legfőbb kedvezményezettjei annak az igazságnak, amit az Egyház kapott az Úrtól.

2. A 2014-es Szinódus a haldokló északi egyházak püspökeinek rendkívüli önbizalmát bizonyította, akik ennek ellenére úgy érzik, lelkipásztori tanácsokat adhatnak azoknak a helyi egyházaknak, amelyek vagy virágzanak, vagy kitartanak. Sok észak-európai püspök és teológus (és püspök-teológus) úgy tett, mintha újra eljöttek volna azok a paradicsomi évek, amikor ők határozták meg a II. Vatikán Zsinaton a világegyház napirendjét. Hogy ugyanezek a püspökök és teológusok elnököltek a nyugat-európai katolicizmus összeomlása felett az elmúlt 50 évben, láthatólag a legkevésbé sem számít nekik. Újra itt vannak a szép napok. 

3. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt, vagy legalábbis a média szerint az volt, a bíborosok közötti nézeteltérések precedens nélküli nyilvánosságra kerülése miatt. Esetleg azok, akik rendkívülinek vagy rendhagyónak találták, megnézhetnék Szent Pál levelét a galataiakhoz (2:11), ahol Pál beszámol arról, hogy Pétert szemtől szembe kritizálta. Vagy elgondolkozhatnak azon a nagyon ellenséges hangulatú veszekedésen, amely az észak-afrikai püspökök között a donatista vita  idején folyt. Vagy elmélyedhetnek a karthagói Ciprián püspök, egyháztanító és István pápa, Róma püspöke közötti veszekedésben. Vagy olvassák el a II. Vatikáni Zsinat első ülésszakának vitáit. A 2014-es nézeteltérések nagyon is figyelemre méltóak, mégpedig abban, hogy egyébként intelligens emberek, akiknek az álláspontját eléggé szétbombázták a tudóstársaik, képtelenek voltak annak beismerésére, hogy tévedtek. De még közelebbről megnézve, ahogy a NFL-ban mondják, ez sem annyira új. 

4. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt abban, hogy mennyi teológiai zavarodottságot mutattak az Egyház öregjei, akiknek igazán képben kellene lenniük. Természetesen az Egyház ön-megértése fejlődik az idők folyamán, ahogy Egyház lelkipásztori gyakorlata is. De ahogy Boldog John Henry Newman bemutatta a kérdésről szóló modern értekezésében, minden autentikus fejlődés szerves folyamatosságban van a múlttal; nem pedig szakítás a múlttal. Ugyanígy nincs helye annak a dogmafejlődés igazán katolikus elméletében, hogy az Úr szavait átírják, vagy hogy a Szentírás tiszta szövegéhez való hűséget fundamentalizmusként írják le.

5. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt abban, hogy túl sok püspök és teológus (és püspök-teológus) még mindig nem fogta fel a Modernkori Kereszténység Vastörvényét: azok a keresztény közösségek, melyek szilárdan megőrzik a hittani és erkölcsi határaikat, képesek virágozni a modernitás kulturális mérgei közepette is; azok a a keresztény közösségek, amelyeknek hittani és morális határai átjárhatóak (majd láthatatlanok) lesznek, kiszáradnak és elpusztulnak.

6. Még egy dolog: miért nem voltak a családról tartott szinódusra meghívva a Házasság és Család II. János Pálról Nevezett Pápai Intézetének képviselői? Rendkívüli: nemcsak a vatikáni zsargonban, hanem hétköznapi nyelven is.
 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 18 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

1.A szexualitás szeretet-feladat : ezt a Szentháromság már eldöntötte ... Az egyháznak az a dolga , hogy a "szexuális forradalom" híveit is erre figyelmeztesse , szeretetben ...
2. Itt nem az egyház és a szex-"forradalmárok" vitáznak . Aki hűséges-tartós-házas szeretetkapcsolatban szexel , az a Jóisten hatalmas ajándékát csodálatosan éli . Aki pedig nem ezt teszi , az percemberke lesz , s a sok múló gyönyörben kiég : jóllakhatsz fulladásig a gyönyörökkel , az EGÉSZBŐL hiányzik valami / Váci Mihály : Valami nincs sehol c. versét olvassa el minden hedonista és nem-hedonista / .

"Egy jó dugás" önmagában lehet hogy nem. Végülis bűnbánatot is lehet tartani, meg is lehet térni. De ha valaki ehelyett az "egy jó dugás"-t évszámra megsokszorozza, akkor fogalma sem lesz, ki lesz az a nő ill. férfi, aki az "egy jó dugás"-on túlmenően még arra is képes, hogy gyermekei anyja vagy apja legyen.

1.Igen pontokba szedem / majdnem mindig , mert a témák összetettsége ezt többnyire megkívánja / .
2. Én sem szólok bele mások kifejezési módjába : itt a sokféleség a jogos .
3. A szomorú az , hogy a durva-sértegetős-káromkodó bejegyzések is megjelenhetnek , úgy néz ki , hogy nincs moderálás . Az más kérdés , hogy ilyenkor is fel lehet venni a kesztyűt : magam az irónia , az ellen-kérdés , a nyílt feddés módszerével próbálok fellépni . Vagy : nem méltatom válaszra , mert a szintjére nem akarok lesüllyedni , elvégre ez a legjobb kritika .

1.Kérdezze meg az AIDS-eseket , hogy ártott-e ?...
2. Összefügg : Isten / a Teremtő / adja a képességet , a szexre is , és mindenre . Ez filozófia : véges lét lehetetlen végtelen nélkül .
3. Ráadául , nem minden kötöttség rossz : gondoljon a szeretteivel való kapcsolatra...

Visszanézhető : válaszoltam , s restellem , de most nem sok újat írtam...

Isten adakozó szeretet / létajándékozó közlés , Nélküle nem is lennénk / , tehát NEM elnyomás . Viszont : azt Ön is tapasztalja , hogy a szeretetnek is van követelménye , mert enélkül a szeretett ember elzüllik , vagy veszélybe sodródik / pl. nem engedem a gyereknek a drogozást , a lustálkodást , az önzést stb / .

Jó lenne, ha az egyház nemcsak virágzó kisközösségekben élne tovább.
Jót tenne az embereknek, a társadalomnak.
Ez azon múlik, lesz-e elég hivatása magaslatán álló pap, lelkész.
Különben pedig jó együtt, a feladatoknak legjobb tudásunk szerint megfelelve megöregedni.

Nem ezt a szót használta , hanem , hogy az istenhit mások fölé terjeszkedik .

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés