Burke bíboros: Jézus nem engedné áldozni az újraházasodottakat

2014. október 12. 16:49
„Nem tudom, hogy mehet át a javaslat az újraházasodottak áldozásáról, ha egyszer Jézus azt mondta, hogy a férfi, aki elválik feleségétől és mást vesz el, házasságot tör – mondja Raymond Leo Burke bíboros.

„Nem tudom, hogy mehet át a javaslat (az újraházasodottak áldozásáról), ha elfogadjuk magának a mi Urunknak szavait, aki azt mondta Szent Máté evangélista szerint, hogy a férfi, aki elválik feleségétől és mást vesz el, házasságot tör” – mondta Raymond Leo Burke bíboros, a legmagasabb rangú amerikai főpásztor a Vatikánban, az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságának (a Szentszék legfelsőbb bírósága és egyik legfontosabb szerve) prefektusa, volt La Crosse-i és St. Louis-i püspök. Hozzátette: aki ilyen szabálytalan kapcsolatban él, házasságtörést követ el, és ezért nem engedhető áldozáshoz, amíg nem rendezi állapotát.

Burke kifejti: nagy a várakozás a média részéről, ami változást szeretne, az emberek közül pedig már sokan azt hiszik, hogy az egyház meg is változtatta álláspontját a kérdésben, és azzal nyaggatják a papjukat, hogy akkor is áldoztassa meg őket, ha szentségi házasságon kívüli kapcsolatban élnek. Burke rámutatott: a németek és sok más európai püspök támogatja Walter Kasper német bíboros javaslatát az újraházasodottak áldozásának engedélyezésére, de például az afrikaiak elutasítják azt. 
 

Összesen 50 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A jószívű Ferenc pápa engedte volna az újraházasodottak áldozni,de a dogmák miatt nem tehette.
A dogmák miatt az Egyháznak nincs történelmi szemlélete. ELŐKÉP, mondják akkor, ha valami hasonlót találnak az Egyház tanaihoz, holott nem előképről, hanem elődökről, előzményekről van szó.
Minden új elgondolás a régiekből táplálkozik,a régiekből építkezik.
Vegyünk például egy egészen ősi dolgot, matriarchátus hitvilágát.Négy jellemző tulajdonsága van, és nem véletlenül
mind a négy tényező a nők nagy felfedezésével, a földműveléssel kapcsolatos.
1./ A minden élőt éltető NAP NŐI ISTENSÉG, ANYAISTENNŐ!A HOLD férfiisten.E hit emlékét őrzi a gyönyörű mari /cseremisz/ népdal:

Nap jön a menny hajlatán
arca nyíló tulipán
ő legyen az én anyám
ő legyen az én anyám

Hold jön a menny hajlatán
húzza fehér, égi szán
ő legyen az én apám
ő legyen az én apám.

A férfiuralom beköszöntével változik a helyzet a Nap lesz a férfi, a Hold a női istenség.

2./Második jellemzője e kornak a TENYÉSZET
ENYÉSZET mítoszok,melyek megmagyarázzák, télire miért hal el a természet, s tavasszal mért kel új életre minden.A görög hitrege szerint Perzefonét elrabolja az alvilág istene.ekkor lesz tél, de amikor kiszabadul a fogságból, kitavaszodik.

3./ Harmadik jellemzője e kornak a MEGHALÓ ÉS FELTÁMADÓ ISTEN. Halhatatlanoknak nevezik az isteneket, de Tammúz,más néven DUMUZI,a szép fiatal gabonaisten meghal, elsiratják az asszonyok,de föltámad, mint az elvetett gabonamag.

4./ Végül a KENYÉR, MINT AZ ISTEN TESTE. Juan de Tovar nevű szerzetes, egy spanyol hódító és egy azték hercegnő gyermeke AZTÉK KRÓNIKA című könyvében írja, hogy a leányok bizonyos ünnepnapon ember alakúra formált kalácsot sütnek,és azt, mint az Isten testét fogyasztják el.
Minő különös, e négy elem közül kettő a keresztény hit fontos része: Jézus Isten is meghal és feltámad, a KENYÉR, AZ OLTÁRISZENTSÉG Jézus teste.
Elfáradtam, később folytatom.

Ha okos férfiak társasága napokig, hónapokig ,évekig, sőt évszázadokon át tárgyal egy témáról,megállapításait nem nevezném isteni kinyilatkoztatásoknak, inkább emberi spekuláció termékeinek.
Bármiféle történelmi szemlélet lényege,hogy figyelembe veszi az előzményeket.azok hatásait.
A vallástörténetbe a mítoszok is beletartoznak,
és összefüggésben vannak a vallásokkal
A mítoszok nem fölösleges történetek,hanem fontos dokumentumok abból a korból,melyben keletkeztek.
Ha írásaim zavarba ejtőek,nem muszáj elolvasni azokat
Nem mondtam, hogy k9vetni kell engem - nem is tudok járni - csak leírom a gondolataimat.

"A jószívű Ferenc pápa engedte volna az újraházasodottak áldozni,de a dogmák miatt nem tehette."

Jézus szavai miatt, jó?

Válaszok:
ancilla | 2014. október 30. 22:25

Olvastad te egyáltalán az evangéliumokat?
Rémlik, mit mondott Jézus a témáról?
???
Mi van a dogmákkal?
???

Miért bántottad volna meg?
Nyilván nem a fizikai utánasétálásról írtál, nem?

Válaszok:
magnamater | 2014. október 31. 17:38

Ancillácska csillagocska, mért sajnálod tőlem azt a néhány jó szót? Kordart kedves sorai nekem jól estek,most szegény bánja, hogy kimondta.Nem sajnáltatni akartam magamat, csak megmagyaráztam a helyzetemet, egyedül vagyok,nem tudok sehova menni, ezzel tudom elfoglalni magamat, hogy gondolkozom, és leírom a gondolataimat. Nem akarok senkit se kitéríteni a hitéből,annál is inkább, hogy a gondolkodás során változik a véleményem.

Válaszok:
ancilla | 2014. október 31. 20:17

Én sajnálom, ha megbántottalak, és elnézést kérek.
Csak szerintem ez nem tartozott a tárgyhoz, és félrevitte a témát.
Még egyszer bocs.

Válaszok:
magnamater | 2014. november 4. 11:29

Kedves Ancillácska, igazad van, nem ez volt a megadott téma,de az összefüggés letagadhatatlan.A nőuralom vallásának két jellegzetes motívuma hogyan került bele a jézusi hitbe?Valószínűleg az e korban még mindég élő Tammúz kultuszból, és föltehető,Mária Magdolnát nem azért tartották parázna nőnek,mert a testét árulta, hanem,mert idegen Istent Tammúzt szolgálta, mint hívő, vagy papnő - így már megvan a kapcsolat Jézus és az ősi matriarchalista hitvilág között.
Az áldozat mibenléte már gyermekkoromban foglalkoztatott: az Istennek szánt ajándékot m mért kellett elégetni? Később arra a megállapításra jutottam, megfigyelhették az Isten nem eszi meg a néki adott áldozatot, mert lélek, ezért elégetve a füst lesz kedves neki.Az áldozat és az Istenhit kialakulásáról Zolnay Vilmosnak fantasztikus elmélete van, melyet POKOLJÁRÁS című könyvében fejt ki:szerinte mind az Istenhit,mind az áldozat szokása a horda vezérének a meggyilkolásából származott, a megölt ősapától még holta után is féltek,noha testét megették_- ezért fiát is megölték, hogy engesztelje meg az öreget.
Emberevés követte először az emberáldozatokat,később a totemállat helyettesítette a feláldozott embert,a totemállatra nem volt szabad vadászni, de az ünnepén megölték és megették.
A vallástörténet nagyon érdekes, de nem akarlak untatni vagy sérteni vele.

Válaszok:
ancilla | 2014. november 4. 14:53
Sulammit | 2014. november 4. 19:56

Te vallástörténész vagy?

Én sajnos nem... ezért aztán nem is tudhatom, hogy honnét van tudomásod ezekről az érdekes dolgokról amelyeket itt leírtál, mármint Mária Magdolnát illetően.

Az ő személye számomra annyiban érdekes, hogy Jézus megbocsátotta a bűnét, mely tudtommal házasságtörés volt (hogy ezt üzletileg tette-e, azt megint csak nem tudom - erről nem szól a Szentírás) - azzal, hogy "többé ne vétkezz". A többi nem érdekel annyira, bevallom, hogy még könyveket olvastam volna erről.

Aztán meg: sem nem untatott, sem nem sértett a hozzászólásod.

Nem bizonyított, hogy Mária Magdolna parázna volt, ez, csak feltételezés, városi pletyka. Valószínű, hogy betegséget űzött ki belőle Jézus.

Válaszok:
magnamater | 2014. november 7. 19:26

Sajnos, e pletykát az Egyház is terjeszti- A Simon hézában vendégeskedők rossz nőnek tartották a Jézust megkenő hölgyet, de lehet, hogy tévedtek.Egyébként az Ószövetség paráznaságnak nevezi az idegen Istenek tiszteletét.

Válaszok:
Sulammit | 2014. november 7. 19:58

Hogy Isten uralmát elismerjük, nem kell ahhoz megölnünk senkit vagy semmit.Az áldozat bemutatás azt jelenti, megölnek valakit vagy valamit.Az áldozatot mindenütt egységesen az áldozati lakoma követte,az áldozat húsát közösen elfogyasztották,- ez se tűnik az isteni uralom elismerésének,inkább visszaemlékezés az első áldozatra, amikor a megölt ősapát meg is ették

Na ezt jól tudod. A paráznaság nem a mai szóhasználatot fedi le, hanem amit írtál,
"Ószövetség paráznaságnak nevezi az idegen Istenek tiszteletét."

"A Simon hézában vendégeskedők rossz nőnek tartották a Jézust megkenő hölgyet, de lehet, hogy tévedtek."
Ebben sem tévedsz és ők sem tévedtek. Ismerték a nőt és Jézus is megerősítette őket a válaszával.

Az egyház nem terjeszti, hanem pontosan nem tudja. Lehet egy megtért asszony is és lehet egy betegségétől megváltott nő.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. november 9. 7:37

Azért a paráznaság mind a kettőt jelenti, és alapjelentése mégiscsak a házasságtörés lehetett.

Ezt vitték át az Isten és ember közötti szövetségi kapcsolat megtörésére, amit egy bálvány imádásával lehetett megvalósítani.

Szóval amikor nem szerepel a kontextusban Isten vagy a bálványistenek, csak emberek közötti viszonyok, akkor a "paráznaság" házasságtörést, ill. házasságon kívüli szexuális életet jelent. Pl. (most ezt teljesen csak emlékezetből, eredeti a Királyok II. könyvében) Acháb vérében parázna nők fürödtek, mivel a harci hocsiját, amiben elvérzett, a Tibériás-tóban mosták le.

Válaszok:
Sulammit | 2014. november 9. 10:45
Sulammit | 2014. november 10. 13:03

A paráználkodás igazad van, mindkettőt jelenti.
A héber nevén nevezi a dolgokat.
Azt írja, hogy "Ne törj házasságot!" Ló tináf!
A paráználkodásra más szava van a hébernek.
Mi keresztények, paráznaságot értünk alatta. De a héber számtalanszor ír az Ószövetségben ne paráználkodj más istenekkel. Erre figyelmeztetnek a próféták.
Már írtam, hogy a babiloni fogság után írták, ez 70 éves fogság volt és itt megtapasztalták, illetve sokaknak tetszett is a más isteneknek való áldozás.
Nem paráználkodott pl. Jákob a feleségei szolgálóival. Abban a korban azért más volt, mivel többnejűség volt. A nép fennmaradása érdekében.
Ráchel is majdnem lebukott, amikor ellopta és eldugta apja amulettjeit, kis bálványait. Salamon is idegen isteneket áldozó nőket vett feleségül.
Szóval sokszor voltak hűtlenek és sokszor tértek meg, mert Istenben bízik. Erről szól alapjában véve az Ószövetség.
Jahve sokszor hasonlítja parázna nőhöz Izrael népét. Aki fűvel fával megcsalja, vagyis idegen istenekkel.

De az Újszövetség sem a paráználkodó, hanem a házasságtörő nőről beszél.
A kereszténység paráznaságon a szó eredeti jelentését érti.
De mindig meg kell nézni az eredeti szót, akár héberül, akár görögül van írva, vagy arámul egy vitatott kérdésben. Azóta sokszor és sokan fordították, megváltozhat egy szó értelme.

Így lebuktatni minket. Most elvonulok porban és hamuban vezekelni.

Visszatérve az eredeti témánkra.
A házasságtörés felülírja a paráználkodást.
Paráználkodni tud a lány vagy egy elvált asszony, pl. a szamariai asszony.
Házasságtörés komolyabb dolog, (Szűz Mária) hiszen a feleség a férj tulajdona. És úgy is tekint rá. Tehát nem egy szimpla megcsalatásról van szó, hanem a tulajdonjog sérelméről, védelméről.
Együtt is van felsorolva a házzal, szolgálóval, ökörrel, szamárral.
A magántulajdon szent és sérthetetlen.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. november 10. 14:49

Ez mai morális szerint is így van. Aki házasságot tör (férfi vagy nő) az megtör egy letett szentségi ígéretet, és egy konkrét személy, a házastársa ellen vét.

Akinek az életében nincs ilyen szentségi ígéret, az mindenesetre azt nem töri meg.

Azt azért jogosan lehet mondani, hogy általában a házasság szentsége ellen vétkezik, hiszen azt az emberi tettet, aminek a házasság szentségét kellene újra és újra megerősítenie, szentségfölvétel nélkül éli meg.

Válaszok:
Sulammit | 2014. november 10. 16:22

Ma igen, de akkor nem. Mi az Ókorról és a Tízparancsolat házasságot ne törj vagy ne paráználkodj különbségéről beszélünk.
Ugyanis egy nőnek nem lehetett több férje férfi szolgálója, ellenben egy férfinak - Ábrahám, Jákob... - viszont igen.
Hiszen Jákobnak sem a két feleségétől volt a 12 gyereke illetve 12 fia+1 lánya, hanem 4 fia a két feleség két szolgálójától.

Föl lettem világosítva, ekkora világosságról meg is lehet vakulni.Isten megparancsolta a zsidóknak
az állatáldozatokat- mit,mikor, hogyan kell áldozni -furcsa, a többnejűséget nem forszírozta,és nem zavarta,a zsidók előtt sok ezer évvel előbb sok Isten és bálvány tiszteletére mutattak be áldozatokat.Az áldozatok megölése az embert megrázta,ám az Urat hidegen hagyta: teremtményei mind halandók voltak,és egymással etette őletAz emberről lehet elhinni, nem bocsátott meg, míg ki nem dühöngte magát,míg vér nem folyt.
Engem akartál felvilágosítani, pedig a Te fejedben van a sötétség.

Mielőtt lehülyéznéd a másikat, nem kellene é gondolkodnod, hátha neki van igaza?
Ha Isten értelmet adott, nyilván azért adta, hogy használjam azt.
Értelmes teremtményeinek, Ádámnak, Évának mért tiltotta volna a tudást - ha nem akarta, hogy tudjanak, ostobának teremti őket- a "tudás fája" nem inkább emberi képzelet szülötte,mint isteni parancs?
Az igazságos Isten mért állna bosszút azokon, akik a "bűn" elkövetésekor jelen se voltak, még meg sem születtek? Nem halandó é minden teremtmény,akik nem is vétkeztek?
Haragja mért csitulna vértől, saját fia vérétől?
Mért kellene neki áldozat,élők és holtak mind az övé?
Ezekre nem tudsz válaszolni, így nincs más hátra,lehülyézni a másikat, ki e régi könyvet annak látja, ami : EMBERI MŰNEK!

A kérdéseimre válaszolj

Mondtál valamit, de az nem válasz volt.Nem is tehetted, mert amit mondtam,azt cáfolni nem lehetséges.
Abban még egyetértünk, hogy a mű hasonlít mesteréhez, és íy a mester is hasonlít az ő művéhez.
És nem mondanál é őrültnek olyan embert, ak bármi sérelemért megölne egy házaspárt,de nem érné be vele, mert megölné aztán is minden utódját,majd, amikor édes egyetlenjét, gyermekét megölik, akkor már megbocsát,de az öldöklést csak nem bírja abbahagyni?
Ha jártál már hegyes, dombos vidéken, a látvány minden lépésnél másnak látszik, pedig már régóta mozdulatlan a vidék. A dolgokat több szempontból kell néznünk, egy szempontból csodálatos, ha egy ember föláldozza magát a többiért,de az Úr szempontjából nézve igen furcsa - a Világ alkotója nem lehet őrült!!!!!
Mindég is a sakát fejemet használtam ezután is így fogok tenni - katekizmust, bibliát gyermekkorom óta ismerem és olvasom

Vizsgálj meg csak egy szúnyogot, minden célszerű, minden tökéletes rajta.A szent könyv, a Biblia hány vallásfelekezet forrása? Hogyhogy annyiféleképp magyarázható? Ellentmondások,képtelenségek tömege található benne, régi történetek,sok ezer év torzításának fényében, hátborzongató erkölcsök, szokások, lehetetlen állítások, és a JÓ ISten kegyetlennek,bosszuállónak ábrázolva
Összehasonlítva a Könyvet akár egy apró teremtménnyel:A SZERZŐ NEM LEHET UGYANAZ!

Nem azzal kellene foglalkoznod, egy béna vénasszony kinek a feje után jár,inkább azzal, hogy amire talán nem is egészen hülye fej rájött,mégis igaz.

Nicsak, tilalomfa az Édenből Kaptam egy fejet, de tilos használnom!

Kinek Isten értelmet adott, fölhatalmazta, hogy használja.
Szájad van, ki tilthatja meg, hogy ételt tömködj bele?

A Szentlélek nem a delphói jósda, hogy többféleképp értelmezhető nyilatkozatokat adjon
Ey könyv hitelességét nem bizonyítja, hogy le van benne írva, hiteles.

Kordart, meg vagy te buggyanva! Egy öregasszonytól ilyet elvárni!

Kedves kordart,
szerintem magnamaternek joga van azt hinni, amit csak akar. A gond, azt hiszem, azzal volna, ha mindezt úgy hinné és hirdetné, hogy közben katolikusnak vallja magát.
Nem?

Értelme nincs...
... joga van hozzá.

Ne figyelj rá - ilyen egyszerű:)

Kedves kordart:), neked egészen igazad van - csak azt mondom, hogy szerintem figyelmeztetni üdvös és szükséges, vitatkozni vele egy szint fölött (alatt?) fölösleges.

Az Igazságra tanítani - szerintem - csak azt lehet, aki nincs bezárkózva a saját elképzeléseinek burkába.

Ezért szokták néha mondani, hogy a hitről vitatkozni csak azonos hitben élők között lehet gyümölcsöző.

Szerintem van olyan, aki csak nagyon ráér, és provokál, nem akar tanulni az égvilágon semmit.

De sok sikert azért:)

Válaszok:
Sulammit | 2014. december 1. 15:53

Akkor azt is nézzük meg, hogy mit mond erről Jézus.
Most nem idézek, csak fejből, de ráismersz remélem. Máté evangéliumából.
- Disznók elé gyöngyeiteket ne szórjátok, mert megfordulnak és összetapossák és még titeket is megszaggatnak.
- Ha nem fogadnak be, és a szavaitokra sem hallgatnak, akkor, még a lábadról is töröld le a port.

Válaszok:
ancilla | 2014. december 1. 16:18

Hát valahogy így:)

Válaszok:
ancilla | 2014. december 1. 16:19

mármint hogy valahogy így gondoltam én is :)

Ancilla és társai joggal haragudnak - én is haragudtam, amikor a nővérkém kicsi koromban elárulta, a karácsonyfát nem a Jézuska hozza.
Egyébként mindenki tévedhet,csak az tévedhetetlen, aki mindent tud-
Gimnazista koromban a tisztelendő úrral a lélek létezéséről vitatkoztam - sok év múlva, egy súlyos műtét során láttam a testemet kívülről, és az orvosokat, és hallottam,mit beszélnek.Álomnak gondoltam, de aztán Mody könyvében olvastam, sok ezren élték ezt át hasonló helyzetben - a JÓ ISTEN meg mindent nem kötött az orrunkra.
Egyébként az Egyházat nagyra becsülöm,munkáját végtelenül fontosnak tartom.

Válaszok:
Sulammit | 2014. december 1. 18:40

Bocsánat, miből szűrted le azt a következtetést, hogy én haragszom?

Válaszok:
magnamater | 2014. december 5. 13:55

Részemről biztos, hogy nem haragszom rád. Miért haragudnék? Katolikus vagyok, tehát a katolikus tanítást a mérce. Ebbe nem fér bele az, amiket te gondolsz a Szentírásról, Istenről. Megjegyzem, ha nem volnék, csak a Szentírást olvasnám magamtól, akkor bizony jól elolvasnám a könyvek előtti magyarázatokat.

Válaszok:
magnamater | 2014. december 3. 19:16

A GENESIS /1916. évi Szent István társulat kiadása/ előszavában olvastam:"Az ebben a könyvben eléadott történet a világ teremtésétől kezdve Józsefnek, Jákob finak haláláig terjed,és időszámításunk szerint 23698 évet foglal magában".
Nékem ez az időszak jóval hosszabbnak tűnt

Válaszok:
Sulammit | 2014. december 4. 0:25

A zsidó időszámítás a Genezistől 2014-ig 5775 év.

Válaszok:
magnamater | 2014. december 4. 14:31

Szóval ez a zsidó időszámítást jelenti.Én meg azt hittem, a valóban eltelt idő ennyi.A magyarázatokat is magyarázni kell.

Válaszok:
Sulammit | 2014. december 5. 21:02

Kedves Ancillácska, azt írtad valakinek, nem kell velem foglalkozni.A harag jogos, nem szép illúziót rombolni. A látszattal ellentétben nem vagyok a KIJELENTŐ,aki ragaszkodik elképzeléséhez, inkább a KERESŐ vagyok, aki szeret a dolgok végére járni.Hiába logikus egy elgondolás,ha nem ismerünk egy fontos tényezőt. Például, aki még nem látott verebet ugrálni, nem tud a találós kérdésre válaszolni, hányat lép egy veréb egy esztendőben? Ilyen az áldozat problémája is.A megvesztegethetetlen tanú, nyelvünk állítja,az ÁlDOZAT NEM AZ ISTEN MEGAJÁNDÉKOZÁSÁT JELENTETTE, HANEM AZ ÁLDOZAT MEGÖLÉSÉT. Áldozatul estünk nem azt jelenti, elajándékoztak bennünket, hanem azt, hogy megölnek, vagy valamiképp károsodást szenvedtünk.
Az egész élő világ áldozatokon alapszik a növényeket megeszik a növényevők,a növényevőket me
geszik a ragadozók - lehet, hogy magasabb szinten is van értelme az áldozatnak.Te egy nagyon kedves és okos leányka vagy, kérlek, ne haragudj rám.

Válaszok:
magnamater | 2014. december 10. 16:30
ancilla | 2014. december 12. 22:19

Összeadták az életkorokat, eseményeket így jött ki ez a szám.
Pl. Izrael államisága Kr.e 1000- ben volt.
Vagyis Dávid királytól kezdve. 3000 ezer éves a zsidó állam.
Minden történelmi esemény benne van az Ószövetségben. Asszír, babiloni, perzsa uralom. Nem sorolom fel a többit, mert rengeteg megpróbáltatás érte a zsidó népet a történelem során.

"Noli me tangere" - ne "érints engem , még nem mentem fel Atyámhoz" Mondta a feltámadt Jézus kedves tanítványának,a szerelmes Mária Magdolnának. Bulányi Atya szerint Jézus az Atyába volt szerelmes, gyermekkora óta utána áhítozott, hogy találkozzon véle, képes volt meghalni érte.
De hogyhogy a szerető Atya mért nem rohant eléje, hogy Drága Fiát keblére ölelje, Édes Egyetlenjével végre találkozzon? Aki e találkozásért kész volt kínhalált szenvedni? Hiszen minket, haszontalanokat, semmirekellőket mind személyesen fogadott a Fénylény, eligazítva, hogy vissza kell é mennünk,vagy maradhatunk. Ez a pillanat az igazságnak az ideje volt, átláttuk saját hitványságunk, megtudtuk, mi vár még ránk. De a hőn szerető Isten nem akarta e szerető szívet összezúzni,
Ha a lélek visszaszáll a testbe, a testtel együtt nem kerülhet az Úrnak elébe.Jézus lassan maga is rájött,meg fog halni, mint más előbb meg megöregedni, el kell innen tűnni, meg ne öljék újra az üldözői. Nem működött hiába,művét befejezik apostolai.
A csalódásokat el lehet kerülni, higgy abban ami boldoggá tesz.

Nem hinném, hogy bárki haragudna rád, kedves mater magna.

De azért te nagyon sok összevisszaságot írsz itt ezen az oldalon (és ezeket gondolod is), ebben kordartnak igaza van... legalábbis katolikus szemszögből, vagyis a mi hitünk szerint.

Viszont szerintem az, hogy vitatkozunk veled, az nem ellened irányul, hanem legföljebb az ellen, ami írsz, illetve gondolsz, és közzéteszel. És talán kordart azért válaszolt olyan harcosan neked, mert attól tart, hogy sokakban, akiknek nincs kialakult elképzelésük a hitbeli dolgokról, a te gondolataid zavart okoznak.

Szóval a lényeg az, hogy biztosan nem haragszom (miért is?) - és szerintem mások sem, hanem csak vitáznak veled.

Isten áldjon:)

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés