Nagy pillanat: szembenéz az egyház a világgal

2014. október 5. 10:43

Török Csaba
MNO
Az, hogy mi a házasság és mi a család, Isten tervétől és kinyilatkoztatásától függ, nem az egyház pillanatnyi véleményétől, szeszélyétől.

Mutat-e valamerre a szinódus irányát tekintve az a mozzanat, amelyet a pápa tett nem is olyan régen: vadházasságban együtt élőket és már gyermekes párokat adott össze. Lehet-e ezt előzetes kapunyitásnak tekinteni a tanácskozás végkimenetele felé?


A rendkívüli szinódusra nagy hatást gyakorol a pápa szándéka, hiszen pont emiatt hívják össze. Természetesen a szó nélküli gesztusok is jelzésértékűek. Mindazonáltal az idei év a helyzetfelmérésé, nem fog születni sem kidolgozott és részletes tanítás, sem jogi szabályozás. Ezek a jövő őszig tartó időszakban fognak körvonalakat ölteni, s ezt követően, a rendes szinódusi általános ülésen lesznek megvitatva. Végül minden valószínűség szerint 2016-ban lát napvilágot a pápa szinódus utáni apostoli buzdítása, amely a katolikus tanítást fogja tartalmazni.

Lássuk a gyakorlatot: lehetséges-e „egyházi megoldás” arra, hogy aki polgárilag újraházasodott, de előtte szentségi házasságban élt, áldozhasson?

Ezen a téren nem az áldozás az elsődleges kérdés, hanem az, hogy lehet-e a házasság hajótörése után másodszor is szentségi házasságot kötni, vagyis szentségi szinten rendezni az életállapotot. Az nem merül fel, hogy szentségi házasságon kívüli párkapcsolatban élők áldozhassanak. Erről a kérdésről, a második szentségi házasság lehetőségéről, vagyis a házassági állapot egyházi rendezéséről szól a bíborosok vitája. Kasper szerint igen, Müller és Pell szerint nem lehetséges. Itt meg kell várnunk 2015 őszét, illetve 2016-ot, hogy lássuk, a szinódus milyen eredményre jut, illetve milyen rendelkezéseket hoz a pápa.

A rendkívüli szinódus 77 oldalas munkadokumentumából milyen kép rajzolódik ki, mennyire ismeri az egyház a mai családok helyzetét, mit tekint egyáltalán családnak?

Az, hogy mi a házasság és mi a család, Isten tervétől és kinyilatkoztatásától függ, nem az egyház pillanatnyi véleményétől, szeszélyétől. A kérdés az, hogy Isten szavát miként tudjuk a mai kor kétségtelen tényei között igazul, helyesen értelmezni. A kérdőív pontosan annak a szándéknak adott hangot, hogy az egyház ismerje meg a valóságot, annak tükrében mondja el tanítását, tárja fel a Szentírás és a hagyomány aktuális, gyakorlatra figyelő értelmezését. Vagyis: nem a házasság vagy a család teológiája változik meg, ahogy az emberi személyé sem, hanem a hittani alapigazságok valósághoz való viszonya lesz a vizsgálódás tárgya. Világos, hogy a problémák gyökerét az emberi személy válsága, illetve a személyes hit válsága jelenti, amely megelőz minden házasságról való beszédet. A kérdőívekre beérkezett válaszokból nyilvánvalóvá vált, hogy mind külső, mind belső nyomás is ránehezedik a hívő családokra. Belső nyomás a párkapcsolati krízis, a kommunikációs nehézségek – ezek korunk függvényei, úgy hívők, mint nem hívők számára –, a családon belüli erőszak, a szexuális visszaélések a családokon belül, valamint a családok függősége a fogyasztói társadalom keretein belül a médiától, a tömegtájékoztatástól, a külső modellektől. Külső nyomást jelent a családok társadalmon belüli helyzete, a munka, az adó, a szabadidő, a támogatási rendszerek, az elvándorlás, a szegénység és a túlélésért folytatott harc, a fogyasztói szemlélet és individualizmus, amelyet sugároz a közeg, valamint az egyház hitelessége vagy hiteltelensége is. Érezzük, hogy nincs megfelelő lelkipásztori válasz sok családon belüli krízishelyzetre. Mindez oda vezet, hogy komoly nehézségek adódnak az egyházi tanítás és jog alkalmazása terén – ez vezet el a vizsgálandó kérdések sokaságáig, illetve ezt jelzi a bíborosok vitája.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 35 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

1. A "holokausztozás" témája nem az egyház hatásköre .
2. A "jézuskázás" az Ön szóálotása , ilyen nincs a katolikus egyházban . Az Úr Jézus VAN , feltámadottan , létbelelieg mindenkihez közel .
3. Bárki erőt és vigaszt találhat az Ő jelen-létében , de ehhez komolyság kell , nyitottság az ő jelenlétére , mert a találkozáshoz mindig két fél szükséges ... .

1. "A" vallások helyett itt csak a katolikusról van szó .
2. A katolikus hit nem szabálygyüjtemény : ha Ön annak tekinti , ne legyen katolikus . Így viszont az élő Isten jelenléte elől zárkózik el .
3. "Az az Isten aki megteremtett téged a hozzájárulásod nélkül , nem fog üdvözíteni a te hozájárulásod nélkül" / Szent Ágostn /.
4. A szabadságunk már Istentől van , a kérdés az , hogy a kapott szabadsággal él , vagy visszaél valaki . A Szentháromságtól elzárkózni annyi , mint beszűkült életet élni : pl. valakinek van egy 200 km/h sebességre alkalmas autója , de 1 km/h sebeséggel vánszorog .

1.Az egyház és a világ kapcsolata kezdettől / Jézus feltámadásától / fogva drámai : a hívőknek a szeretetükkel kell hívnia a még nem hívőket , de a nem-hívők ateizmusa is "hívás"/csábítás a keresztényeknek a hitetlenségre ...
2. Az elvált újraházasodottak kell , hogy megtapasztalják annak a hívő közösségnek / egyháznak / a megértését , segítő támogatását , melynek maguk is tagjai s ahol Jézus szeretetét kell , hogy megkapják akkor is , ha nem járulhatnak szentáldozáshoz .

1. A papok nem eröltetik a házasságkötést : ugyanis eleve van egy természetes emberi igény a tartós párkapcsolatra .
2. A papok is családban nőttek fel , tehát nagyonis van fogalmuk a családról...
3. Kérdezze meg a boldog házasságban élőket , s azonnal kiderül a házasság előnye .
4. A házasság nem automatikusan lesz jó : szeretetben azzá kell tennie a résztvevőknek .

1.Az ilyen szövegről azonnal látszik , hogy nem az Istentől hallotta ...
2. Az ocsmány képzelgéseit ne keverje össze az Isten szavával .

1.dr. Török Csaba felszentelt katolikus pap , mint ilyen Jézus megbízottja .
2. Az aposotli szukcesszió alapján a katolikus egyház mondanivalója Jézusig vezethető vissza . .
3.Minden jószándékú ember , aki egyetért a katolikus egyházzal , hirdetheti , és hirdesse is az evangéliumot .
4. Istenről sok mindent és sokfélén lehez mondani , tehát a katolikus egyház jogosan védi a tanítás tisztaságát : a megtestesült Krisztus tud egyedül jól beszélni Istenről , mert azonos vele / az Atyával /.
5. Ezért fontos az apostoli szukcesszió/egymásutániság , vagyis a Jézusig visszamneő közösség .

Én csak az Ön beteges szövege ellen tiltakozom , melyet Isten szavának akar feltüntetni .

1. Megszoktam .
2. Bárki hirdethet bármit , de akkor ne hivatkozzo a katolikus tanításra .

"Van fogalmuk a családról ?"
Nem nincs fogalmuk. Honnan is lenne. Őket nem apa nemzette, anya szülte. A kettő nevelte. Nincsenek nagyszüleik, testvéreik, rokonaik. Nem gyóntatnak, családot, beteget látogatnak. Nem keresztelnek, esketnek, temetnek. Honnan is lehetne fogalmuk. Ellenben neked aztán van fogalmad, látjuk, ha tovább olvassuk a kis szösszenésed. Úgy látszik a szüleid, ha vannak, "csak anyagi vonatkozásban" kötöttek házasságot" "hátránya sokszor több és súlyosabb." Ez a hátrány te lennél?

A biológus piszkálgatja a pap pedig a szeminárium előtti időkig benne élt, az lehet 18, de lehet 28, év is, sőt haza is jár a CSALÁDJÁHOZ. Ő akárhány éves, akkor is a mama kicsi fiacskája marad, mint mi valamennyien.
Ha professzor, akkor megint csak a családjában él, élete végéig.
"de elég ez?" Különben miért felvételizne a szemináriumba?
Egy pap az többet van emberek között, mint a mikroszkópja fölött álló biológus. Egy férfi az megszállottja a munkájának, hivatásának. A család az a második a sorrendben. Mondtam valami újat?

"Először is nem értette meg az analógiát. Azt mondja, hogy a (katolikus) pap azért illetékes családi ügyekben, mert sok családot vizsgál."
Csak, hogy nem ezt írtam!
- "a pap pedig a szeminárium előtti időkig benne élt, az lehet 18, de lehet 28, év is, sőt haza is jár a CSALÁDJÁHOZ.
Ezt mondtam! És amit még írtam Catullusnak. Úgy, hogy ne szemezgess, és ne ferdíts!

Csernus Imrének sincs családja, mégis elég jól elboldogul a szakmájában igaz?
Tudod mit, ha hiszed, ha nem, még tanácsot is tud adni.
Pál Feri atyának sem kell megnősülnie ahhoz, hogy el tudja mondani a családosnak, hogy mit kéne máshogy tennie. És egyik lelkivezetőnek sem.
Zacher Gábornak sem kell kábítószeresnek lennie. Attól, még ugye jó orvos?
Sőt az orvosnak nem kell vakbélgyulladást kapnia ahhoz, hogy meg tudja operálni.
És prostituáltnak sem kell lenni ahhoz, hogy valaki ismerje az életüket.
Kozma Imre atya sem hajléktalan, mégis ismeri a problémáikat és tesz is érte.
Sőt az általam felsoroltak, jobban ismerik, mint azok az emberek akik krízisben vannak.

Tudom, hogy egynél is több szerep van. Ezt már letárgyaltam egyszer kordarttal. Kihagytál még egypár szerepet.
Rejtve és melyik a papa, mama kicsi fia, vagy a testvér bátyja, öccse...?
Nem kapja az ágyba a kakaót, mert korán reggel zsolozsmázik, majd misézik és utána utazik be az egyetemre.
Nem kell ennyire lemenned kutyába. És fejezd be a velem való packázást!

"Hogy szerinted ez nem fontos, sőt kívánatos, az egy dolog."
Mikor és hol írtam?
"Kozma Imre atya sem hajléktalan, mégis ismeri a problémáikat és tesz is érte."
Gondoltam, hogy ez a megfogalmazás alkalmas lesz arra, hogy ne a lényegre koncentrálj.
Tesz is érte mindenki a maga szakterületén a hajléktalanokért, a családokért, a drogosokért. Az aki nem hajléktalan, nem családos nem drogos. Mert nem kell, hogy az legyen.
Szereted kiforgatni mások szavait és mindent elkövetsz, annak érdekében, hogy így fenntartsd a veled való beszélgetést.
A családokat nem hasonlítottam semmihez.
Különböző példákkal szerettem volna megvilágítani a véleményed tarthatatlanságát. Vagyis, hogy nem kell családosnak lenni ahhoz, hogy összegezzük a kutatások eredményeit, konferenciát rendezzünk a problémát feltárjuk, megoldjuk. Mert erről van szó. Koncentrálj Török Csabával készült interjúra.

"Ugyanakkor a családi életre vonatkozó tanácsokat lépten-nyomon osztogató, de a családi élet teljességétől önkéntesen elzárkózó férficsapatot ezen az alapon teljesen jogos hiteltelenséggel vádolni."

Ugyanakkor a családi életre vonatkozó tanácsokat lépten-nyomon osztogató, de a családi élet teljességétől önkéntesen elzárkózó Csernus Imrét, Pál Feri atyát, ezen az alapon teljesen jogos hiteltelenséggel vádolni.

Ugyanakkor a drogosokra, alkoholistákra, öngyilkosokra vonatkozó tanácsokat lépten-nyomon osztogató, de a drogtól, alkoholizmustól, öngyilkosságtól, teljességgel önkéntesen elzárkózó, Zacher Gábor, Csernus Imrét, Bagdy Emőkét, Molnár C. Emmát... ezen az alapon teljesen jogos hiteltelenséggel vádolni.

Ugyanakkor az infarktusra, cukorbetegségre, rákra...vonatkozó tanácsokat "lépten-nyomon" osztogató, de ezen betegségektől önkéntesen elzárkózó orvosokat, ezen az alapon teljesen jogos hiteltelenséggel vádolni.

Csernus Imre drogproblémájáról onnan tudsz, hogy ő vallott erről többször is. Ez már nagyon régen volt, egyetemista korában 2 évig tartott. Most 50 éves.
Vagyis NEM "újabb keletű elhatározás hősünk életében." Kb. 27 éve történt.

"A család egyébként még mindig nem betegség, hogy ezek az analógiák érvényesek lehessenek."

Jézus orvosnak is nevezte magát.
Annyiban betegség, amennyiben Jézus annak tartja a bármely élethelyzetben megcsömörlött, kisiklott, bajba jutott embereket, akiknek szükségük van rá, az orvosra. Szükségük van Jézus minden sebet begyógyító, meggyógyító segítségére.
"Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot."
Lk 5,31
Családorvos a szamariai asszonynál, a házasságtörő asszonynál.
Jézus nem csak testi betegségeket gyógyít, hanem lelkieket is. Testet, lelket kezelésbe vesz.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés