Felelősségünk a cigányság nyomorúságos helyzetének megoldásában

2014. szeptember 23. 7:22

Beer Miklós
Váci Egyházmegye
Keresztényként szemünk előtt kell tartanunk azt az igazságot, hogy egyikük sem maga választotta meg, hogy cigánynak szülessék. Ahogyan mi sem választottuk meg a családunkat, személyes adottságainkat.

Krisztusban Kedves Testvérek!

A mai evangéliumban Urunk elénk tárja a munkanélküliség kiszolgáltatott, reménytelen helyzetét. Egyre égetőbb problémája ez a jelenkori társadalmunknak is. Ez a világméretű nyomorúság különösképpen érinti Európában és elsősorban hazánkban a cigányságot. Ferenc pápánk sürgető felhívása egybecseng Jézus tanításával. Nem mi döntjük el, hogy ki méltó az irgalomra.

A cigányság nyomorúságos helyzetének megoldásában egyházunknak sajátos felelőssége van.

Tényként tapasztaljuk, hogy évszázadok óta velünk élnek. Arányszámuk a lakosság vonatkozásában rohamosan növekszik. A megszületett gyermekek aránya néhány megyében már elérte az 50%-ot.

Tényként tapasztaljuk, hogy a mélyszegénység elsősorban őket érinti. Az utóbbi 25 év alatt vált drámai méretűvé körükben a munkanélküliség, az analfabétizmus, az éhezés, a közbiztonság romlása. Megszűnt a kötelező munkahely, a sorkatonai szolgálat, megjelentek a városi gettók.

Keresztényként szemünk előtt kell tartanunk azt az igazságot, hogy egyikük sem maga választotta meg, hogy cigánynak szülessék. Ahogyan mi sem választottuk meg a családunkat, személyes adottságainkat.

Keresztényként szemünk előtt kell tartanunk azt az igazságot is, hogy mindannyian emberként születtünk és hordozzuk a Teremtő Isten képét.

Keresztényként valljuk, hogy egyedül Isten Fia választotta meg, hogy hol és milyen körülmények között szülessék. Jézus Krisztus személye és magatartása vezet ahhoz az igazsághoz is, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. Ha pedig testvérek vagyunk, akkor Krisztus követőiként felelősek is vagyunk egymásért.

Jézus Krisztus példája adja meg a testvéri szeretet megoldását. Ő testvéreiért, értünk, sorsközösséget vállalva kiüresítve önmagát és a megváltó szeretet mindhalálig való áldozatát hozta meg a kereszten. „Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.” /1 Ján. 4,8/

Ezeket a legalapvetőbb keresztény igazságokat a jelen társadalmi helyzetben önvizsgálatként újra és újra át kell elmélkednünk.

A világban szörnyű dolgok történtek és történnek. Az indiánok lemészárlása, a négerek rabszolgasága Amerikában, a népirtások, a holokauszt többféle formája, a mai nemzedékben is jelen levő fajgyűlölet, a rasszizmus jelzi azt az embertelenséget, amely a másik ember emberi méltóságát nem tudja elfogadni: a káini tragédiát, a testvériség megtagadását.

Keresztényként roppant nagy a felelősségünk.

Ferenc pápánk szüntelenül szembesít bennünket a szegénység, az ártatlanok nyomorúságával.

„Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a világ javaiból, mégis – amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét?” / 1 Ján. 3,17/

Keresztényként nem utalhatjuk át a megoldás felelősségét másra. Keresnünk kell az együttműködés lehetőségeit az állami intézményekkel, jószándékú civil szervezetekkel.

Nem csaphatjuk be magunkat. A cigányság nem maga kereste a nyomorúságát, de saját erejéből nem is tud abból kiemelkedni. A foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, az önmagáról való gondoskodás képességének megtanítása, az oktatásban való részesítés mind-mind feltétele annak, hogy önbecsülésük lehessen. Mindezt nekünk kellene megadnunk, nekünk kellene ehhez hozzásegíteni őket.

Az Úristen egymásra bízott bennünket. Tőlünk várja, hogy testvérként tegyünk értük valamit.

Keresztényként nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a cigányság sajátos kezdetleges vallásossággal keresi az egyházzal való kapcsolatot. Szentnek tartják a keresztséget, a családot, gondoskodnak az öregekről, tisztelik a halottakat, különös gyermeki vonzódással tekintenek a Szűzanyára.

Nem ők tehetnek arról, hogy a vándorló, gyűjtögető életmód, a sajátos cserekereskedelmi viszonyok, a régi mesterségek iránti kereslet mind-mind eltűnt a mai európai civilizációból. Partra vetett halként tengődnek.

Amikor az egyházban keresztény testvérként ismerünk rájuk, csak akkor nevezhetjük magunkat is valóban kereszténynek. A mai európai társadalomban a cigánysággal szemben tanúsított magatartásunk egyfajta kontrolljelzése hitünk mélységének és őszinteségének.

Krisztusban Kedves Testvérek!

Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy olyan súlyos kérdésről van szó, amire nem vagyunk felkészülve. Bénítanak az előítéletek, a korszellem önző érzéketlensége, az egyéni fájdalmas csalódások, sérelmek. Tisztában vagyunk azzal, hogy a cigányság nyomorúságát nem a börtönök és az erőszak fogja megoldani. Nekünk kell kitalálni a számukra felkínálható munkahelyeket.

Hálát adunk Istennek, hogy korunkban is vannak nagylelkű papok, szerzetesek, világi testvérek, kik a közvélemény gúnyos megjegyzései ellenére is vállalják a cigány testvérekkel való önzetlen törődés áldozatát. Álljunk bátran melléjük, legyünk munkatársaik!

A Szentlélek Úristen adjon bátorságot, nagylelkűséget, ötletességet, hogy példát és bátorítást adhassunk minden olyan kezdeményezéshez, amely ezt a súlyos ellentmondást, igazságtalanságot segít megszüntetni.

Ne feledjük el Urunk Jézus Krisztus példáját! Sokszor tegyük fel a kérdést, hogy Ő mit tenne ma Magyarországon, Európában a cigányokért? „Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.” /2 Kor 8,9/

Amen.

Felolvasandó szeptember 21-én minden közösségi szentmisén.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 91 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Azért ez nem ilyen egyszerű. Hisztéria csak az elmúlt húsz évben alakult ki a cigányság körül. A XIX. századi társadalomba igenis sokkal inkább integrálódtak. A cigányzene pl. teljesen beépült a magyar dzsentrikultúrába, de szinte minden akkori irodalmi alkotásban találsz pozitív figuraként ábrázolt cigányokat.

1.Minden hátrányos helyzetű ember különleges törődést igényel , mert Jézus - mindenki Megváltójaként is - kiemelt figyelemmel foglalkozott a peremcsoportok tagjaival / leprások , özvegyek stb /
2. Az más kérdés , hogy a cigányok segítése sajátos karizmát igényel , erre külön képzés is szükséges . Az előítéletmentesség viszont mindenki feladata .

Válaszok:
Csomorkany | 2014. szeptember 23. 8:37

Azért ez érdekel: mit értesz "előítéletmentességen"? Hogy kell azt csinálni?

Ha bármi értelme van annak a szónak, hogy "cigány", akkor egy halom előzetes ítélet összefoglalását jelenti, ami anélkül ott van bennem, hogy a csoport egy-egy tagjával kapcsolatba lépnék.

Hasonlóképpen az a szó, hogy "sváb" szintén megjelenít egy csomó előzetes ítéletet. Pl. egy rendberakott portára fogok számítani, valamilyen szakmunkát végző családtagokra, begyetemre járó (kisszámú) gyermekre.

Na, a cigányok esetében nem, de előzetes várakozásaim azért vannak...

Nagyon megértő vagyok mindazokkal szemben, akik szerint az elmúlt pár évtized egyik csődje Magyarországon a cigánykérdés kezelése. És a legkevésbé sem vagyok megértő azokkal, akik szerint az egyetlen probléma a többségi társadalom "rasszizmusa".

Beer püspök úr megközelítése viszont példaértékű, még ha túl sok konkrét megoldási tippet nem is vet föl.

Válaszok:
gwrf | 2014. szeptember 23. 9:00

sose voltál te keresztény

az egyháznak vannak konkrét programjai, de természetesen egyedül az egyház nem fogja megoldani a cigányság kérdését. Ez a szöveg inkább útmutató, ill figyelemfelhívás a hívek számára.

Igazából egyetértünk. Persze, hogy van bennem előítélet: értelmesnek tartom azt a szót, hogy "cigány", meg azt a szót is, hogy "sváb".

Mindezek a szavak lényegük szerint egy-egy embercsoportra vonatkozó előítéletek összefoglalásai.

Azért az tökjó, hogy mindenki felelős mindenért csak a cigányok nem. Jó lenne már túllépni ezen a felfogáson és akkor talán történne is valami.

Válaszok:
péterx | 2014. szeptember 23. 10:54

Hát, ez egy elég nehezen verifikálható világkép.

Pillanatnyilag az egész világ piacgazdasági logika szerint működik, talán Észak-Koreát leszámítva. Hit kérdése, hogy ha egyik országot szegényebbnek találod a másiknál, akkor ennek fő okaként piaci torzulásokat nevezel meg, vagy más szempontokat.

Magyarországra, sőt még a cigányságra is igaz, hogy királyok nem éltek úgy pár száz éve, mint ma átlagemberek milliói. Ennek közvetlen oka azonban nem a szabadversenyes kapitalizmus, hanem egyszerűen a technológiai fejlődés.

A technológiai fejlődés egyik oka valóban a szabadversenyes kapitalizmus, de ilyen ok még a fegyverkezési verseny is, amelyet az elmúlt évszázadokban a nagyhatalmak folytattak. Ilyen ok továbbá a Föld bolygó erőforrásainak a mértéktelen, és hosszú távon folytathatatlan kizsákmányolása is, és igazából még hosszan lehetne sorolni.

A cigányság felemeléséhez a keresztényi szeretet szükséges, de nem elegendő.

A cigányokon IS szubszidiáris módon kell segíteni , vagyis akkor , ha valóban nem tud önerőből lépni . Magyarul : "gólhelyzetbe" kell hozni , de a gólt neki kell belőni ...

Őszinté szólva , semmi kedvem mások segítéséhez , de mivel adósa vagyok Krisztusnak , nem zárkózhatok el Tőle : "amit egynek a legkisebbek közül tettetek , nekem tettétek" . Az ítéletkor felhangzó jézusi szavak "sarkantyúznak" , hogy ne a hangulataimnak engedelmeskedjem ...Egy kis pénzbeli segítség , egy jó szó , ruha adományozása stb. mindenkinek a lehetőségi körébe beletartozik , nem kell egetverő nagy dolog ...

Magyarország vitán felül piacgazdaság , ez nem nyitott kérdés . Korrupció pedig volt-van-lesz , akármilyen a gazdasági szisztéma ...

Látom, még nem nőttél ki az egytényezős világmagyarázatokból, gondolom, majd eljön az is, de nem én fogom előidézni.

Én csak arra tudom szerény figyelmed fölhívni, hogy a szavakat, amiket használsz: "szabadversenyes kapitalizmus" ill. "állammonopolista kapitalizmus", az ezen szóval leírt rendszerek esküdt ellenségei, marxista ideológusok alkották.

Ha talán tovább olvastad volna, hogy még két lényeges okot azonnal odatettem.

A marxizmus munkaérték elmélete már akkor elavult volt, amikor Marx átvette.

A társadalommagyarázatára azt tudom mondani, hogy a tömeges rabszolgatartás legföljebb néhány katonailag erős ókori államra volt jellemző, és ahol a katonai fölény érvényesült egy másik társadalommal szemben, ott az újkorban is megjelent.

A "feudalizmus" hasonlóképpen Európának legföljebb egy kis részén volt jellemző, ami általánosan igaz, az az "agrártársadalom"-leírás lehetne, de az meg nem marxista.

Végül a "kapitalizmus" pedig megintcsak olyan társadalmi, vagy inkább gondolkodási forma, ami évezderek óta jelen van a világban.

A marxizmus jövőt előre jelző képessége szóra sem érdemes.

Abban mondjuk igazad van, hogy tök fárasztó még 2014-ben is a rendszerváltás előtti időkre fogni, hogy továbbra is teljes káoszban élünk.

Nyilvánvalóan , kivétel nélkül minden tisztes piaci szereplő , s polgár a korrupció minimalizálásában , illetve megszüntetésében érdekelt . Normatív utópia...

Amúgy játékelméletről hallottál valamit harangozni?

Vannak olyan helyzetek, amikor a józan önérdeküket követő szereplők nem a társadalmi optimumot mozdítják elő.

Pl. a haszonmaximálás szempontja nem minőségi termelésre, hanem korrupcióra indítja őket. Vagy politikai érdekérvényesítésre segílykékért.

annak kereszteltek. A kereszténységből az itteni megnyilatkozásaid alapján egy fél mondatot sem sikerült elsajátítanod.

És ne bolsevikozz, szarul áll egy olyannak, aki ex munkásőröket és mszmp párttitkárokat véd nagy hangon.

1. Rágalmazni könnyű , érvelni nehezebb ...
2.A negatív érzelmei befolyásolják az észlelését . Ha jóindulatúbb ,szebb lesz a világa...

Ezt más szavakkal így lehet elmondani: "az utópia az egyetlen rendszer..."

Ami a munkaérték-elméletet illeti, Marx egy akkor 30 éves közgazdasági modellt vett át, miközben a kortárs angol közgazdászok már rég olyan modellekkel dolgoztak, amelyek a ráfordított munka mellett a ráfordított tőkét is figyelembe vették. Komoly közgazdasági könyvekben ezért a marxizmus max. egy lábjegyzet. Ha vitatod, esetleg nézz szét a Közgázon. Persze a sumér-magyar nyelvrokonságnak is vannak hívei, miért ne lennének marxista közgazdászok is?

Tudsz Rómán kívül olyan ókori államot mondani, amelynek a gazdasága a rabszolgamunkán alapult? Csak súgok: Egyiptom, Mezopotámia, Kína, India nem ilyen alapon működtek, ezzel szemben az amerikai Dél államai a XIX. században igen.

A feudalizmuson a hűbéri társadalmat értjük, ahol a hűbéresek feudumokat kaptak a királytól. Ez tiszta formában Franciaországra, és bizonyos fokig a Német Császárságra jellemző földtulajdonlási forma. Anglia pl. sokkal inkább a szabad paraszti gazdaságokra épült, de Észak-Európa is. Magyarországon nagyjából minden a király tulajdona volt.

Dominanciákról, irányzatokról, stb. azért igen olcsó beszélni, mert így lehet kibújni a statisztikai igazolás kényszere alól.

Azz 1%-ot valamilyen statisztikai fölmérésre alapozod, vagy hasraütésre? Tényleg kérdezem, az én hasraütésem ugyanis 10-20%.

De nem csak erről van szó, tényleg működtek hagyományos szakmák - mind ahogy amúgy a Kádár-korban sem 80%-os munkanélküliség jellemezte a cigányságot - a többségi társadalom irodalmi alkotásokban felém tükröződő alapérzése pedig a lenézés volt, és nem a félelem.

Pl. olvasd el Arany János idevágó verseit.

De azért azt is nehezen tudom elképzelni, hogy egy cigányprímásról ma süteményt nevezzenek el, és bomoljanak érte a pesti szépasszonyok (Rigó Jancsi).

Ne haragudj, megnéztem a linkelt forrásaidat, de a magyarországi XIX. századról szinte semmi infó nincs, ill. ami van, az inkább engem támaszt alá, tehát egy nagyjából konszolidált helyzetről ír.

Arra azért fölhívnám a figyelmed, hogy ez a "mi mindannyian", vallásgyakorló keresztények együtt sem több, mint a társadalom olyan 10%-a.

Ha tehát most "mi mindannyian" elköteleződünk, akkor is legföljebb egy irányt tudunk mutatni sok másik mellett.

Én egyházam nevében sem vállalnám a cigányság társadalmi integrációjának a teljes felelősségét. Annyit mondanék, hogy ami rajtam áll, megteszem.

De 12 apostollal nem egy speciális irányú misszió kezdődött, hanem az egész világ evangelizálása. Bennem ott vannak rossz érzések, hogy a cigánymisszió, mint sajátos missziós irány afféle pótcselekvésnek tűnik a társadalom egészének a megszólítása helyett.

Ahogy említettem, a marxizmus a Közgázon használatos tankönyvekben lábjegyzet. Ez tény, ellenőrizheted. Azokban is lábjegyzet, amiket amerikai szerzők írtak, tehát ez nem magyar túlkompenzálás.

Az indoklás pedig az illető lábjegyzetekben, hogy Marx már a saját korában elavult elméletekre építette a maga modelljeit.

Persze egy sumerológust sem tudok meggyőzni arról, hogy amit tanít, annak semmi köze a tudományhoz, nyilván egy marxistát sem tudok. Nem is próbálkozom tovább :-)

Válaszok:
Sulammit | 2014. szeptember 27. 6:51
Sulammit | 2014. szeptember 27. 9:00

Pasztorális irányok szempontjából számomra legtanulságosabb talán egy liturgikus szöveg, a katolikus áldás, amivel új házasokat küld útjukra az egyház:

Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon!

Hívek: Ámen!

Pap: Legyetek áldottak gyermekeitekben, találjatok az életben őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben!

Hívek: Ámen!

Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!

Hívek: Ámen!

Ahogy a szövegben is benne van, a "szenvedőkhöz és szegényekhez" így, nevesítve valóban indokolt megkülönböztetett figyelemmel fordulni. Igazából üdvösség kérdése...

Nevesítve a "cigányokhoz" - ez egy összetettebb kérdés. Minimum ott kezdődik, hogy van-e valóban cigány nyelv. Ha van, akkor egy népről lehet beszélni, és ilyenként "cigányok között cigánnyá lenni". De az igazság az, hogy annyit elért a magyarság, hogy a cigányok 80-90%-a magyar anyanyelvű.

Innentől kezdve egy nevesített "cigánypasztoráció", az éppenséggel kirekesztés.

Orián Géza barátom, Isten nyugosztalja, egy híres református szociális munkás volt a cigányok körében. Arra panaszkodott, hogy a keresztény gyülekezetek méla rémülettel gondolnak arra, hogy cigánycsaládok kezdenek a templomokba járni.

Ha egy katolikus papnak van olyan mániája, hogy ő befogadó a cigányokkal, akkor lesznek hívei, akik lekopnak, de a mag az tudomásul veszi a dolgokat. Katolikusok megszokták, hogy úgy fogadják a papot, mint az időjárást :-)

Géza szerint református közösségnek eszközei is vannak, hogy a lelkészüket leállítsák. Ettől függetlenül ő egy nagyon tiszta tekintetű, reálisan gondolkodó valaki volt, szeretnék olyan lenni, mint Ő (de nem fog menni).

Válaszok:
Sulammit | 2014. szeptember 27. 7:37

"Persze egy sumerológust sem tudok meggyőzni arról, hogy amit tanít, annak semmi köze a tudományhoz,"

Remélem nem Komoróczy Gézára gondoltál?
Nagyon jó kis könyve a Sumer vagy magyar?

Válaszok:
Sulammit | 2014. szeptember 27. 6:59

Rosszul írtam. Sumer és magyar?

Válaszok:
Csomorkany | 2014. szeptember 27. 19:24

A szegényekkel kapcsolatban el lehet gondolkodni, hogy ki a szegény?
Biztos, hogy szegényebb, mint én?
Amíg a szájában ott lóg a cigaretta, addig nekem ne mondják, hogy szegény. A piáról nem is beszélve.
Egyszer egy cigány ismerősöm panaszkodott, hogy ő milyen szegény. Akkor kiszámoltam neki, hogy összesen mennyit költenek cigire a feleségével együtt. Iszonyatos szám jött ki. Nem is tudtam, hogy ennyibe kerül egy doboz cigi. Akkor kiszámoltam, hogy ezen hány kiló húst tudna venni a családjának. Megdöbbent.
Egy nap alatt elfüstöltek egy kiló hús árát! Micsoda felelőtlenség!

Mondhatnánk a Colát és a chipset is, napi szinten olyanoknál akik ezzel kompenzálnak.
Ez nem a régi nagyszüleim vagy dédszüleim tisztes szegénysége.
Akkor a szegénynek voltak állataik. Tehén, disznó, tyúk, liba mindenkinek. És konyhakert. Már jó ideje nincs istálló és a házakat is úgy építik, hogy oda nem tartozik disznóól.
A cigányok még mindig kert nélküli koszban játszanak, ami tegyük hozzá a szabadság és az otthon levő nagy család miatt, egy gyereknek maga a paradicsom.
DE, ha valaki belenéz a cigányokról készült műsorba a TV1-en, akkor nagyon jó példákat lát. Szorgalmas uborkát termesztő falut, szép házakat, növénybegyűjtő embereket.

A cigányoknál nem lehet egy népről beszélni. Ők maguk különböztetik meg magukat. Nem egy egységes etnikai tömb. Nem keverednek egymással. Magyarral még házasodik, de egymással nem. Le is nézik egymást nyíltan.
Először a romungrók érkeztek a 14-15. században őket magyar cigányoknak is nevezik. Ebbe a csoportba tartoznak a muzsikus cigányok, bár nem mind volt zenész.
Később jöttek az oláhok és a beások 1693-ban. De a XIX. században özönlöttek ide amikor Romániában megszűnt a rabszolgaság! tartoztak a lovárik,
Az oláhokhoz 13 törzs tartozik. Mesterségük szerint különültek el. Pl. lovári, sátoros, üstfoltozó, köszörűsök, szőnyegesek stb.
Az utolsók a beások voltak ők Zalában telepedtek le és fakanál, teknőkészítéssel foglalkoztak.
A mai cigány nyelv egy dialógus.

Nem akartak letelepedni, földet venni, jobbágymunkát végezni, alattvaló lenni.
Nem alakult ki náluk a magántulajdon fogalma, lopás koldulás volt a fő probléma velük. Felélték azt amit találtak. Nem ismerték a fáradságos munkával megtermelt élelmiszer értékét.
Ez ment évszázadokig. Minden országnak meggyűlt velük a baja.
Azok a nyugati országok akik most ujjal mutogatnak ránk, simán elintézték a dolgokat. Svédországtól Olaszországig.
Egyszerűen KIIRTOTTÁK vagy kiutasították, keletre zavarták őket amikor már kényelmetlenné váltak a számukra. Egy példa: I. Ferenc porosz király rendeletet adott ki, (1725) hogy minden 18 év feletti cigány aki az ország területén találnak felakasztható. Nagyon sokat fel is akasztottak és főleg a határok mentén, elrettentés céljából.
DE Anglia és Skócia is véres üldözéseket rendezett és kitiltotta a cigányokat.
Szóval mindenhol hajtóvadászat, fejvadászat folyt ellenük. A cigány rablóbandákat is felszámolták, megkínozták és megölték. Ez mindenhol így történt, Spanyol és Franciaországot, de bármelyiket említhetném.

Egy támogatott nem szegény cigány összejövetelen mondott valaki egy viccet. A lényeg, hogy Isten azt mondta, hogy vegyétek el a Magyartól, ha nektek nincsen. Mindenki nevetett és tapsolt örömében, hogy így kell bizony, ha nekünk nincs lopjuk el. Megdöbbentő volt köztük ülni. Még mindig itt tartanak, pedig ezek nem voltak szegény falusi munkanélküliek.

"Sok olyan elkötelezett kellene" -van is.
Ha a görög katolikusokat nézzük néhány elcigányosodott iskolát működtet pl. Rakacaszenden, Szolnokon. Sok kistelepülésen van kisebb nagyobb görög katolikus cigány közösség Borsodban, Szabolcsban.
Római katolikusok régóta igen eredményes cigány pasztorációt folytatnak, ennek referense Székely János püspök úr, aki káplán korától fogva foglalkozik cigányokkal. De P. Hoffer József atya is. Kispesten a VIII. kerületben, Csobánkán, Érden, Érsekvadkerten, Monoron, Karcagon, nem sorolom tovább.
Cursillo közösség, Alfa kurzusok, Teréz anya nővérei, Szent Ferenc Kisnővérei, Jó Pásztor nővérek, Premontrei nővérek, jezsuiták, piaristák, szaléziak- a Don Bosco kazincbarcikai iskoláról van egy jó cikk a Magyar Kurírban, de több iskolát is fenntartanak,. Létezik a Szeretet Iskola, a bajai ferences esti gimnázium, Kispesten is van ilyen, mert sokan a negyedik osztályt sem fejezték be, 200 óra hiányzással évfolyamonként, Budapesten! Hát akkor mi lehet vidéken? Gyömrőn van a Ceferino ház. Nem lehet itt mindent felsorolni. Szóval segítségben nincs hiány. A papképzésbe is bekerült a romanológia.
A protestáns felekezetek is igen sokat tesznek.

Magyarországon a világon elsőként a Bibliát Tarjányi professzor úr vezetésével a Szent Jeromos Bibliatársulat, rovari nyelvre lefordította két nemzetközi hírű CIGÁNY nyelvész lektorálta.

Bocsánat, ez csak szövegösszefüggésben értendő. "Sumerológuson" a korábbi szövegeimre utalva olyan személyt értettem, aki a magyar-sumér nyelvrokonság bizonyításán dolgozik.

Természetesen ettől a viszonylattól eltekintve önmagában a sumér néppel foglalkozni, az tudományos tevékenység, hiszen volt ilyen nép.

Válaszok:
Sulammit | 2014. szeptember 27. 20:04

Harcosnak kifejezetten nem mondanám. Viszont nagyon ügyes, és végtelenül elkötelezett pedagógus volt. Ja, és hófehér kábszeresekkel kezdte. De arra jutott, hogy a gyökerénél kell megfogni a problémát: el kell érni, hogy a veszélyeztetett személyek eleve ne nyúljanak a szerhez, mert ha elkezdik, akkor lényegében már halottak.

Tudom, hogy arra gondoltál. Komoróczy is ezt taglalja. És azt bizonyítja, hogy hülyeség az egész.
Mármint, hogy Sumer és magyar.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. szeptember 28. 11:42

Na, ez ugyanaz, mint amikor én magyarázom egy marxista "közgazdász"-nak, hogy hülyeség a marxizmus. Eredmény is kb. ugyanannyi.

Európában, a Balkántól nyugatra, a cigányokat először a XV. században írták le.
Mint keresztény zarándokok jelentek meg, olyan vezetőket követve, akik meglehetősen hivalkodó címeket használtak.

Mivel az a keresztény lakosság kötelessége volt, hogy a zarándokokat segítsék, különösen akkor, ha különböző uralkodók ajánlásaival rendelkeztek, a cigányok elkezdtek visszaélni a kor keresztényeinek vallásosságával. A cigányok ajánlóleveleket mutattak fel, többek között Zsigmond magyar királytól is, úgy állítva be magukat, hogy őseik bűneiért vezekelnek, akik elutasították a keresztény tanításokat. Őseik ezen bűneiért ítéltettek arra, hogy zarándokként vándoroljanak a földön mások jótékonyságán függve.

Először a cigányokat tisztelettel kezelték, hamarosan azonban olyan hírnévre tettek szert, mint tolvajok, tenyérjósok és gyanús becsületességű lókupecek. Egy korabeli német krónika említi, hogy „ők nagy tolvajok voltak, különösen az asszonyaik, amiért többüket el kellett fogni és kivégezni”. Hasonlóan egy kora XV. századi olasz krónika is …

(Forrás: Kevin MacDonald: A People That Shall Dwell Alone,, Writers Club Press, 2002, xvii.old.)

Csak az Evangélium. Én is így látom. Azokban a falukban, ahol megtértek a cigányok, új élet köszöntött be az életükbe.
Erről ők tesznek tanúságot.

Ezt a bejegyzésedet most vettem észre.

Zokni Hozzászóló kiszűrése 2014. október 7. 10:42
@Sulammit
- írja.
Ez tömény rasszizmus, faji előítélet a cigánysággal szemben.
Tudta?
És ezt hol engedi meg az Istene?

Tudsz olvasni?
Egy cigány összejövetelen mesélt egy cigány ember egy viccet. Ez volt a lényege. "... Isten azt mondta, hogy vegyétek el a Magyartól, ha nektek nincsen..."
Erre a válaszod:
"Ez tömény rasszizmus, faji előítélet a cigánysággal szemben."

Te most viccelsz? A cigánysággal szemben? Nem a magyarsággal szemben? Ők tapsoltak örömükben én pedig kényelmetlenül éreztem magam, hogy ezek így gondolkodnak rólunk? Nekik az a jó, ha Istenre hivatkozva mindenünket ellopják? És az én Istenemről teszel fel kérdést nekem? Te nem vagy normális. Tudtad?

Úgy látom, hogy te nem érted.
Én abban a cigány közösségben tisztelt, szeretett, meghívott vendég voltam.
Azt próbálom megértetni veled, hogy mi zajlik a cigány emberekben felénk. A felszínen vagy a mélyben.
Röhögve tapsolnak, hogy milyen jó, Istennek tetsző dolog meglopni a magyart. Azt a magyart amelyik millió dologgal és dologban segíti őket. Neked fogalmad sincs, hogy mennyire utálják a magyarokat. nekem van, mert elmesélik, hogy engem szeretnek, de a magyarokat nem.
És ezek nem egyedi jelenségek. Csak EGY példával akartam megvilágítani a sötétségedet. Ha százat írok, akkor elhiszed?
"Csak azt remélhetem, hogy másoknak nem árt, mert nincs abban a helyzetben."
Ez egy rád jellemző aljas mondat volt. Képzeld, hogy vagyok abban a helyzetben, de segíteni megy az ember nem ártani.
Nagyon korlátolt és rosszindulatú ember vagy.
Ne azt üsd aki segít, hanem TE tégy valamit a másik kritizálása és minősítgetése helyett.

Úgy látom, hogy te nem érted.
Én abban a cigány közösségben tisztelt, szeretett, meghívott vendég voltam.
Azt próbálom megértetni veled, hogy mi zajlik a cigány emberekben felénk. A felszínen vagy a mélyben.
Röhögve tapsolnak, hogy milyen jó, Istennek tetsző dolog meglopni a magyart. Azt a magyart amelyik millió dologgal és dologban segíti őket. Neked fogalmad sincs, hogy mennyire utálják a magyarokat. Nekem van, mert elmesélik, hogy engem szeretnek, de a magyarokat nem.
És ezek nem egyedi jelenségek. Csak EGY példával akartam megvilágítani a sötétségedet. Ha százat írok, akkor elhiszed?
"Csak azt remélhetem, hogy másoknak nem árt, mert nincs abban a helyzetben."
Ez egy rád jellemző aljas mondat volt. Képzeld, hogy vagyok abban a helyzetben, de segíteni megy az ember nem ártani.
Nagyon korlátolt és rosszindulatú ember vagy.
Ne azt üsd aki segít, hanem TE tégy valamit a másik kritizálása és minősítgetése helyett.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés