Henri Boulad és a hétköznapi misztika

2014. július 21. 14:18
Henri Boulad, a híres kairói jezsuita, számos sikeres lelkiségi könyv szerzője, július 17-én Budapesten a Párbeszéd Házában tartott előadást.

Két teremben sem fértek el a Henri Boulad kairói jezsuita előadására érkezők július 17-én, a Párbeszéd Házában.

Boulad atya arról beszélt a Talita keresztény női portál tolmácsolása szerint: a személyiségem a külső burok, amiben élek. Meghatározza a születésem, társadalmi körülményeim, a lehetőségeim. Ebből a „kis halál” során juthatok át egy belsőbb területre, az egyéniségemhez. Ez már sokkal inkább rólam szól, egyediségem ragadható meg itt, az, amiben különbözöm a többi embertől. De ez még mindig zárt terület. Ha megmaradok itt, nem tudok kapcsolatba lépni, kapcsolatban lenni Istennel. Csak ha átjutok a „nagy halál” zónáján a személyhez, akkor jutok el igazi valóságomba, arra a területre, ahol Isten vár. Ez az isteni mag, ami bennem van, a találkozás helye. Nevezhetjük szívnek, bár Boulad atya attól tart, ez sokakat félrevezet, és valami romantikus-szentimentális dologra gondolnak, holott az Istennel való találkozás, együttlét nem ilyen. És ez a pont, mag az, ahol valójában összekapcsolódik az életem a többi emberével is. Boulad azt mondja, hogy nem a kommunikáció, hanem a „communio” valósul meg itt. Annak felismerése, hogy egyek vagyunk.

Fizikai értelemben az ember úgy hal meg, mint bármelyik állat. De ha átjutunk a „kis és a nagy halálon”, akkor már a fizikai halálnak semmi jelentősége nincs. Ez a megnyílás, az Istenéhez hasonló nyitottság állapota. Minden ember valamilyen szakaszában van ennek a folyamatnak. Többé-kevésbé vagyunk zártak, ill. nyitottak fizikai halálunk pillanatában. A pokol, a tisztítótűz, a mennyország nem helyek, hanem állapotok. Ha valaki teljesen zárt, az a pokol. Magányának pokla. Ha valaki teljesen nyitott, akkor ez számára a mennyország. Ha pedig valaki a megnyílás állapotában van, az a tisztítótűz, amelynek során megnyílhat, így a mennyországba juthat. Isten nem büntetni akar, hanem azt szeretné, hogy mindenki megnyíljon.

Összesen 11 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Abban teljesen egyetértek, pokol, tisztítótűz, mennyország nem hely, hanem állapot. Ám az adottság, hogy valaki nyitott, extrovertált karakter, vagy zárt, introvertált személyiség, az adottság kérdése.Az előbbiek boldogabbak, mert könnyebben teremtenek megfelelő kapcsolatokat, ám a pokol nem a zártság, a magány következménye, hanem az elkövetett bűnök újra és újra átélése, melyektől a lélek nem szabadulhat.

" A pokol, a tisztítótűz, a mennyország nem helyek, hanem állapotok."
Ez nem nem az atya magánvéleménye, hanem a katolikus egyház tanítása.
Ott nincs tér és idő.

Azok kárhoznak el, akik megkeményítették szívüket embertársaik nyomora láttán (gazdag és szegény Lázár története).
A megátalkodottság tudatos emberi gonoszság. A személyes szabadságával a rossz mellett dönt és ezt később sem vizsgálja felül. Nincs véletlen elkárhozás. Maga fordul szembe az Istennel, magát ítéli el. Amint olvassuk a hozzászólásokból ezt nem éli meg tragédiaként, sőt az Istenhívő embert gúnyolja ki, nézi le. A sorsukon nem is akarnak változtatni, mert nem akarnak Isten útján járni Őt elismerni.
Olyan tetteket hajtanak véghez ami viszont megtorlásért kiált.
Az elkárhozott magában van az önzésével együtt, csakhogy csupa olyan szeretetlen ember veszi körül, mint ő maga.
A pokol az maga az ember, úgy ahogy van. A hibáit nem ismeri el, másokat hibáztat a sorsáért, másokat nehéz elviselnie.

A szentmise után is bemész a sekrestyébe és bizonyítékot kérsz az atyáktól? Ezt mondod nekik?
"Pontos idézet a dogmatikából ezek igazolására?"
Megadom a pontos idézetet, habár te nem adtad meg Schütz kötet és oldalszámát, úgy, hogy én is csak a könyv címét adom meg, keresgélj. De azt tanácsolom neked, hogy járj hittanórákra, felnőtt hittan is van, és akkor ilyen evidens dolgokon, hogy "nem hely, hanem állapot" nem kell, hogy győzködjelek. Azért ezt egy katolikus embernek tudnia kellene.
DR. Gál Ferenc Dogmatika

"A halálos bűn állapotában meghaltak kárhoznak el."

Csak azok kárhoznak el, akikkel szemben az irgalmasságot már nem lehet gyakorolni, mert ők maguk utasítják vissza.
Szenvedésüket az okozza, hogy Istentől elszakadtak, már semmi világit nem birtokol, szeretetet nem kap és adni sem tud.
A kárhozottak szenvedéseinek fokozatai vannak. Mindenki annyira érzi Isten hiányát,amennyire a bűneivel szembefordult vele.
Isten jobban szereti a teremtményeit, mint mi egymást és sokkal több mentő körülményt talál, mint mi találnánk.
Hogy ki kárhozott el azt nem lehet megmondani. A súlyos bűnöket meghatározta az egyház, de Isten a legrejtettebb egyéni szempontokat ismerve dönt az ember sorsáról, tökéletesen ismerve minden mentő és súlyosbító körülményt, amit mi nem ismerhetünk.
Sok dogmatikus beszélt már arról, - akarsz neveket? - hogy az elkárhozottak száma éppen Isten mélyebb ismerete miatt kevés.

Erről eszembe jut az a rendszeres templomlátogató katolikus szomszédom, aki szegény úgy halt meg szívrohamban, hogy előtte vasárnap nem volt templomban.

A feleség utána évekig - gyakorlatilag a saját haláláig - rettegett, hogy elkárhozott a férje.

Ezen pedig mindenki jogosan botránkozott, aki korábban azért irigyelte őket, mert a hitük lelki biztonságot ad nekik a halállal kapcsolatban. Így végülis Krisztusnak elég rossz tanúi lettek.

"Schütz Antal: Dogmatika II. köt. A pokol."

Hát az a szomorú hírem van, hogy ilyen címszó nincs a II. kötetben. Van ellenben A végső állapotok II. fejezet. Ezen belül Az örök kárhozat. A kárhozat dogmatikai valósága. A kárhozat helye.
Kösz, de már megtaláltam, elolvastam. Azért az a mondat remélem nem kerülte el a figyelmed"Marad tehát az újszövetségnek - ő írja kisbetűvel - a "fönt" és a "lent" által kifejezett hely-megjelölése. De nincs kétség benne, hogy ezzel is nem helyet, illetve az irányt akarja kifejezni, merre a mennyországot és a poklot keresnünk kell, hanem hódol annak az általános...ma is beszélünk magasröptű szellemről..magas vagy, magasröptű szellemről...mély hangról."
Ma már Schütz Antal 1923-ban kiadott Dogmatika könyvét nem használjuk. Nekem hála Istennek megvan.
Ellenben Gál Ferencét igen. Ma is sokan, (teológusok) idézik. A Szentháromság címszó alatt nagyon kimerítő, jól megfogalmazott - mindig jól, érthetően fogalmaz - tanítást ad. Érdemes ezt is tanulmányozni.
Vagy a két kötetes A Dogmatika kézikönyve van használatban.
Ajánlom még DR. Előd István Katolikus Dogmatika című könyvét.
De, ha valakit érdekel a dogmatika Alszeghy Zoltán Sj vagy Weissmahr Béla Sj könyveit is olvassa.

Hát, azért elég furcsa ötlet a XX. század közepén egy olyan teológust idézni a pokol fizikai helyéről, aki - korának megfelelően - abban a meggyőződésben élt, hogy a Föld a világ közepe, és az égitestek is akörül keringenek.

Semmi kifogásom azellen, hogy Aquinói ebben a világképben a föld közepére helyezte a poklot, ahogy amúgy Dante is, de a XX. század elejére kicsit változtak ennek a véleménynek a világképi előfeltételei. A XXI. századra nemkevésbé...

Amúgy ha találok egy középkori szentet, akire Dante azt a véleményét alapozta, hogy a Purgatórium az egy sziget a Föld túloldalán, akkor azontúl az is védendő, örök katolikus meggyőződés lesz?

Ha menny és pokol helyhez kötöttek, vajon felfedezhetőek é, hogy az Univerzumban hol vannak helyileg?
Pokolnak való hely rettentő sok van, mennyországnak valót még nem találtak - csak nem leht ebből következtetni arra, haragszik ránk a JÓisten?

"Aki keres az talál." Na ebben igazad van és mint írtam korábban kerestem és megtaláltam, sőt el is olvastam. Sőt azt is mondtam, hogy ezt a könyvet már nem használjuk.
Ha belenézel bármelyik dogmatikába láthatod, hogy úgy kezdik, hogy dogmatika fejlődés történet. Vagyis XY ekkor és ekkor ezt gondolta. Volt egy Tridenti Zsinat 1545-ben és azóta volt egy II. Vatikáni Zsinat is. 400 évvel később. És most idézek neked DR. Előd István 1978-ban kiadott Katolikus Dogmatika előszavából. "Könyvünk szerzője ezeknek a feladatoknak abban a szellemben kívánt megfelelni, amely a II. vatikáni zsinat óta megújította a katolikus hittudományt... Magyar nyelven negyven évvel ezelőtt jelent meg rendszeres dogmatika.Schütz Antalnak 1937-ben második kiadásban, közreadott Dogmatikája terjedelemben és a részletekbe menő tárgyalás szempontjából többet nyújt, mint tanítványának ez a tankönyve. Negyven év során azonban az értelmezésben több úton közelítették meg a dogmákat, mint a megelőző négyszáz év alatt...A hittudományok tanulóinak azonban áttekinthető rendszerezésben kell látniuk a tudományok eredményeit - és bizonyára sokan mások is igénylik ezt. DR. Szennay András OSB főapát a Magyar Katolikus Püspöki Kar teológiai referense

Ja, Előd atya sem beszél helyről. Természetesen.

"Egy nápolyi szajha jelentkezik a pokolból"

Miért nem szóltál, hogy neked ez a tudományos mércéd, nem fárasztottam volna magam!

Kedves diszlájkoló, kérlek, áruld el nekem, mi nem tetszett néked a szö9vegemben?

"Én ezt a liberális teológusok és papok káros befolyásának tulajdonítom, akik nagy hatással lehetnek a becsületes hívőkre is."

Csak remélni merem, hogy a tegnap elhunyt kiváló és nagy tudású, mindenki által szeretett és tisztelt dogmatikust FILA BÁLA professzor urat, nem sorolod a liberális tudósok közé. Isten nyugosztalja.
Ahogy csak remélni merem, hogy Gál Ferenc dogmatikus professzort sem.

Teljes félreértésben vagy. A dogmatika egy tudomány a teológián belül és nem tud mit kezdeni a Szűz Mária jelenésekkel.
Ezek a professzorok nevelték, tanították az egyetemeken a papokat. Azokat, akik ma már plébánosok, professzorok. Vagy az egyház vezetőjét Erdő Pétert.
Gál Ferenc sírfeliratán ez áll: "Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökké, mint a csillagok.

Te egy egyszerű hívő ember vagy vigyázz a megfogalmazásoddal.
Mi az, hogy "Ez csak az ő magánvéleménye!" H.B-é?
"Schütz atya Dogmatika könyve ma is az egyik legkeresettebb, legmegbízhatóbb, legpontosabb és a legjobban használható."
Ezt mire alapozod? Két kiadást élt meg 1937-ben az utolsót. Mint írtam már 1927-ben írta meg a könyvét. Antikváriumban lehet csak hozzájutni 15000 forintos áron. Azt állítod, hogy ebből tanulnak a kispapok? Akkor nagy tévedésben vagy.
Előd István dogmatika tankönyve, hiánypótló volt. 1978-ban adták ki.
Gál Ferencét 1990-ben.
A Dogmatika Kézikönyvet 1997-ben. Fila Béla és a másik kiváló dogmatikus Lukács László ellenőrizte illetve sajtó alá rendezte.
Az egyetemeken, csak, hogy tudd jegyzeteket használnak, a legjobb dogmatikusaink tudományos munkáiból.
Te a Katolikus Egyház Tanító Hivatalának hivatalos állásfoglalását kérdőjelezed meg, vagyis a pokol, purgatórium, mennyország, Istennel, Istenhez való közelségünket, távolságunkat jelenti. "Mint az élet végérvényes kudarca, mint kizártság az Istennel és minden teremtménnyel való közösségből, mint makacs nem szeretés. A purgatóriumot sem szabad "helyként" felfogni, inkább, mint az emberben lejátszódó történést."

"Az aki vagyok, nem fogja egy örökkévalóságon át szomorúan üdvözölni azt, aki lehettem volna." Karl Rahner

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés