„Varázstalanítás" ellen

2014. június 9. 13:18

Szilvay Gergely
Talita
Ha pedig Ferenc pápa tényleg a harmadik világot képviseli, akkor érdemes megnézni, hogy a harmadik világ közvéleménye mennyivel konzervatívabb állásponton van az abortusz, a válás, a homoszexualitás és hasonlók kérdéskörében.

„Benedek népegyháza nem jelent üresen kongó templomokat – ugyanis Benedek éppenséggel szembement az üresen kongó templomokat eredményező, német egyházi mainstreammel. Egyébként: a Pew Research Center felmérései szerint Dél-Amerikában a legnémetesebb, legeurópaibb egyház az argentin (tegyük hozzá, Brazília egyháza is részint német adományokból él, nem hiába van számos német származású püspöke). Az a nézet, hogy a szertartásosság és egyértelmű kiállás nem vonzó, legalábbis nem megalapozott. XII. Piusz alatt horribilis mértékben nőtt az amerikai katolikusok száma. Nagy botrányt kavart, amikor Benedek pápa az ókonzervatívnak tartott André Joseph-Leonard püspököt nevezte ki Belgium prímásává. Csakhogy az ő egyházmegyéjének vallási élete sokkal élénkebb volt, szemináriumában pedig háromszor annyi növendék volt, mint a németesebb utat választó egyházmegyékben. (...)

Harmadrészt: nyilván, irányíthat így Ferenc. Csak épp ez épp azzal az imiddzsel ellentétes, amelyet kialakított magáról: azzal, hogy jobban szereti Róma püspökének nevezni magát, meg Bergoglio atyának, aki kollegialitásban igyekszik dönteni mindenről. Az erőskezű menedzser felteszi a kezét? Ha erőskezű menedzser, akkor miért nem nevezi magát I. Ferencnek, aki pápa? És miért irányítja kézi vezérléssel az olasz püspöki kart, miközben korábban kijelentette, hogy nagyobb szabadságot kell adni a püspöki karoknak? Vagy csak azoknak kell nagyobb szabadság, akik az ő szája íze szerint élnek vele? (...)

Ha pedig Ferenc pápa tényleg a harmadik világot képviseli, és mi annyira szeretjük a harmadik világot, akkor érdemes megnézni, hogy a harmadik világ közvéleménye mennyivel konzervatívabb állásponton van az abortusz, a válás, a homoszexualitás és hasonlók kérdéskörében. Ezek szerint a harmadik világ nem a német módira a vevő.

Időnként nekem szegezik: a harmadik világ ezt a stílust érti, amit Ferenc pápa képvisel? Lehet. De akkor miért vannak rendszerint a konzervatívabb állásponton az afrikai püspökök a vitákban? Miért nemzeti hős Srí Lankán Malcolm Ranjith, a legtradicionalistább bíboros, aki végigvizitálta a plébániáit, és megköveteli minden papjától, hogy teljes miseruhát vegyen fel a liturgiához, valamint elrendelte, hogy térdelve kell áldozni? Miért van tele Londonban a régi rítusú mise ázsiai diákokkal? Miért trendi tradinak lenni a fiatalok közt, ahogy az Economist írta? (...)

Remélem, a Szentlélek tudja, mit csinál, és egyszer majd megsúgja nekem is, nekem, aki azt szeretné, ha végre abbahagynánk az állandó reformkényszert az egyházban az örök állandóság javára, valamint abbahagynánk az egyház racionalizálását és »varázstalanítását«.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 44 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Amitől nekem herótom van, az az oltár forgatása. Mármint mindkét irányban. Mostanra nagyjából minden magyar templomban fölépült sokmilliós beruházással egy modern szembemisézős "altare stabile", mert annak kell lenni, mert fából épített tábori oltár az nem jó, erre jön egy csomó okos ember és kitalálja, hogy nem, mert a háttal misézés az igazi, és a II. Vatikáni Zsinaton is mindenki háttal misézett.

Erre nehéz mást mondani, mint hogy odafönt szórakoznak az emberrel. Éspedig mindkét oldalról.

Hozzáteszem, hogy a tridenti rítusú szertartásokban tényleg jóval kevésbé használták a szertartást, mint manapság.

A rorate-mise pl. a hajnali időpont miatt valahogy mindig népszerű volt és maradt. De ténylegesen rorate-misének csak a tridenti rítusban volt nevezhető, mert akkor minden nap az angyali üdvözlet volt az evangélium, prédikáció persze semmi, mert 30 napig ugyanarról a rövid szakaszról, ráadásul évről-évre, egy Bangha Béla képességeit is fölülmúlja.

Na, a legkevésbé sem bánom, hogy a novus ordoban ez a műfaj kiveszett, és amit ma "rorate-mise" néven ismerünk a templomainkban, az egyszerűen egy hajnali időpontú hétköznapi mise változatos olvasmányokkal. Az emberek meg ma is szeretik.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. június 10. 7:32

Bocsánat: "tényleg jóval kevésbé használták a Szentírást, mint manapság."

Úgy ismertél meg, mint aki egy közkeletű elnevezést ki akarna iktatni? :-)

De a "rorate-mise" az eredendően egy bizonyos műfaj, egy votív mise, aminek a novus ordoban nincs megfelelője. Ami nem baj, mert ha magyar nyelven fölolvasnák minden hajnalban egy szűk hónapig ugyanazt az evangéliumot, az volna csak a varázstalanítás. Helyette találkozunk a Messiás folyamatos ószövetségi meghirdetésével, amit az egyszerű hétköznapi misék adventben tartalmaznak. Ez viszont egészen varázslatos.

A novus ordo esetében nem ezek a teljesen helyénvaló újítások jelentik a problémát, hanem a "novus" jelleg, tehát hogy egy forradalmi gesztussal egyszerre cseréltek le egy csomó mindent, és hogy erre az egyház egyáltalán nem volt fölkészülve.

De akik emiatt tiltakoznak, azok elfelejtik, hogy ma már igencsak fölnőtt egy generáció, amelynek a tridenti rítus a "novus".

Tartok tőle, hogy a tridenti rítus hirdetői most leginkább pont azokra a forradalmi érzelmekre számíthatnak, amit amúgy leginkább kárhoztatnak a zsinattal kapcsolatban.

XVI. Benedek amúgy leginkább a "kontinuitás hermeneutikáját" követelte a zsinattal kapcsolatban, tehát annak a megtalálását, hogy a II. Vatikáni zsinat igenis benne gyökeredzik az egyházi hagyományban. Ismerjük el, nem mindig könnyű megtalálni, de tényleg ez jelenti a kiutat.

"2.) A tévedhetetlenség a korakereszténység idején egyáltalán nem volt a levegőben."

Ez mondjuk igaz, bizonyítja a Galata levél, amelyben Pál apostol megemlíti, hogy nyilvánosan szembeszállt Péter apostollal és képmutató viselkedése miatt megfedte:

„Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: "Ha te zsidó létedre pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?" Galata levél 2:11-14

Válaszok:
Csomorkany | 2014. június 10. 9:09

A tévedhetetlenség ma sem személyes viselkedésre vonatkozik. Péter tévedhetetlenül fölismerte azt az igazságot, hogy a Jézussal szövetséget kötött pogányok nem kötelezhetőek a zsidó szokások megtartására, de az adott helyzetben személyesen gyávának bizonyult a fölismert igazság képviseletéhez. Amit utóbb megfelelően meg is bánt. A mai pápának is van pl. gyóntatója, és nincs kétségem affelől, hogy van is mit megbeszélniük.

Válaszok:
ottapont | 2014. június 10. 9:52

Magam részéről nagyon is el tudom képzelni, hogy a ma dogmaként elfogadott pápai tévedhetetlenség gondolatán Róma első püspöke meglepődött volna. Mint sok minden máson is a katolikus egyház dolgaival kapcsolatban, de ez természetesen csak magánvéleményem. :)

Nem a kimagaslóan fontos szerepét vitattam, hanem azt, hogy tévedhetetlen. Az Egyház, amelynek feje az apostolutód, tévedhetetlen. Az esendő ember, egymaga tévedhet.

Jézus maga mondta, hogy Péterből a sátán beszél, amikor az le akarta beszélni az előtte álló szenvedésről, pedig akkor annak előtte már új nevet adott neki és kijelentette Péter főségét!

13Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” 14Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” 15Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” 16Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” 17Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. 18Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. 19Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” 20Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus.

Majd közvetlenül ezután!

21Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. 22Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled.” 23Megfordult és rászólt: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.”

Ha nekem címezted ilyen értelemben neveztem egyházfőnek a pápát

http://hu.wikipedia.org/wiki/P..

Eléggé használatos ez a cím, még soha nem hallottál róla?

"Ebben a megbízásban ("Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat!") már közvetve a tévedhetetlenség is benne foglaltatik, mert ha valaki Isten megbízásából végez valamit, akkor Isten arról is gondoskodik, hogy megbízását jól végezze."

Valóban adja hozzá a Szentlélek a kegyelmi ajándékokat, de nem eleve elrendelés szerűen. A megbízott tévedhet is. Ha jól tudom a tévedhetetlenség isteni tulajdonág.

"Rosszul tudod"

Meglehet. Nem is állítottam, hogy a teljes és tökéletes igazság birtokában lennék. Azt majd 'odaát', ha érdemes leszek rá.

amikor hit és erkölcs kérdésében, a világegyház püspökeivel egységben

A világegyház püspökeivel egységben...így igen! Mivel ez az Egyház egészét jelenti, amelynek Jézus megígérte, hogy vezetve lesz a Szentlélek által és a pokol kapui sem vesznek rajta erőt.

"...az egyetemes zsinat határozatai is csak akkor tévedhetetlenek, ha szorosan a hitre, nem pedig egyházkormányzati dolgokra vonatkoznak"

Ezt eddig is tudtam.

"HA(!) a pápa jóváhagyása is hozzájárul...."

Viszont a pápa csak azt hagyhatja jóvá amit a zsinat, vagyis a világegyház püspökei EGYÜTT elhatároztak, ha jól értem. Vagy a pápa egymaga is hozhat hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen döntéseket?

Válaszok:
ottapont | 2014. június 10. 20:20

Közben látom, hogy ezt már megválaszoltad.

"Az idézet, mely szerint Péterre épül az egyház, valószínűleg nem a földi Krisztustól származik. A legtöbb kutató, teológus egyetért abban, hogy ez a mondat a húsvét utáni palesztinai gyülekezettől, illetve Mátétól származik. A többi evangélista nem is idézi!"


Ezt úgy érted, hogy az evangélista Krisztus szájába ad olyan szavakat, amelyeket Ő soha nem mondott? Vagyis, hogy Máté evangéliuma hamisságot tanít amikor ezt tanítja?

' az a tény, hogy a kijelentés nem közvetlenül a földi Krisztustól származik'

Ez egyrészt nem tény, hanem egyesek VÉLEMÉNYE, másrészt a logika elemi szabályai szerint Mátét hazuggá teszed mivel ő ezt írta:

'17Erre JÉZUS AZT MONDTA NEKI: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. 18ÉN IS AZT MONDOM NEKED: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. 19Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” '

Vagyis olyan szavakat adott Jézus szájába amit az sohasem mondott?! Szerinted.

XXIII. János pápa ezen az úton járt, utódai közül leginkább Ferenc követi őt.

Ami azt illeti II János Pál pápával kapcsolatban sem kimondottan hatalmaskodó, gőgös vagy fennhéjázó személyi ugrik be, sőt Benedek pápával kapcsolatban sem.

'én csak azt mondom, hogy nem a földi Jézustól származik, de mivel a szöveg Istentől származik, így nem tévedés Jézus szájába adni'

Isten olyan sugalmazást adott volna az evangélium írójának, hogy írja le KÉTSZER egymás után, hogy 'Krisztus mondta', holott ez nem így történt? Ezt én nem hiszem el.

Tisztában vagyok vele, hogy a Szentírás Ószöv. részében egymástól mind stílusban, zsánerben stb.teljesen különböző könyvek vannak, és egyes könyvek kifejezetten szimbólumokkal tanítanak, ezeket hiba szó szerint venni. Itt helyes és szükséges az értelmezés.

Azonban az általunk jelenleg tárgyalt rész egyáltalán nem ilyen. Az evangélista egy teljesen egyértelmű kijelentést tesz: "Krisztus mondta". Ha nem mondta volna, akkor a szerző nem adta volna a szájába kétszer is a Péterrel kapcsolatos szavakat.

Ezt írtad, erre reagáltam:

'A pápának úgy kell a legnagyobbá válnia, mint a tanítványoknak,azaz mindenki közül a legkisebbnek kell lennie.'

A naggyá válás eme módja ugyanúgy sajátja volt az előző két pápának is mint Ferencnek. Sőt!
A nagycsütörtöki lábcsókolgatás a szememben túlzó és értelmetlen. Jézus az egymás iránti alázatra tanított ezzel, nem az egymás bálványozására. Ezért nem csókolgatta a tanítványok lábait, de ez egy más téma.

Tegnap hallottam egy izgalmas szempontot. A "Kéfás" és a "Kaifás" név az ugyanannak névnek két változata. Amikor tehát Jézus "Kéfás"-nak nevezi el Simont, akkor kvázi leváltja Kaifást.

Hát, mindenesetre tudták, hogy hívják a főpapot.

Szerintem működik a szöveg: "Te Kaifás vagy, és én erre a Kaifásra építem egyházamat".

Ezek után Péter az, aki a tanítványok közül először szembesül Kaifás ítéletével, személyesen megrendül, de pont ebben rádöbben Jézus prófétai hatalmának a működésére, és ezzel elindul azon az úton, ami a pünkösdi beszédhez vezet: "Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Isten Úrrá és Messiássá tette".

Túl azon, hogy így is működik a szöveg, így magyarázatot nyer a névadás kivételes gesztusa.

Szóban visszamondták, sajnos nem tudom, melyik publikációban jelent meg így.

De az tény, hogy a "Kéfás" és a "Kaifás" ugyanaz a név, mivel az arám nyelvben csak a mássalhangzók fontosak.

Egy óvatosabb megközelítés biztosan helyénvaló:

1. Tény, és jópofa szempont, hogy a "Kéfás" és a "Kaifás" ugyanaz a név.

2. Ez minden "leváltási elmélet" nélkül is mutatja, hogy Simon, a halász "főpapi" nevet kap Jézustól, miután Jézus kijelenti róla, hogy közvetlen kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában