Isten Tiszteletreméltó Szolgája

Október 19-én avatják boldoggá VI. Pál pápát

2014. május 12. 10:53
Október 19-én avatja boldoggá VI. Pál pápát, a II. Vatikáni Zsinat pápáját Ferenc pápa, miután elismerte a VI. Pál nevéhez kötődő csoda valódiságát.

Május 9-én, pénteken délután Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusát, és engedélyezte több dekrétum kihirdetését.

Ezek közé tartozik az a dekrétum, amely „Isten Tiszteletreméltó Szolgája”, VI. Pál (Giovanni Battista Montini) pápa közbenjárásának tulajdonít egy csodát. A kihallgatáson a Szentatya engedélyezte a Szenttéavatási Kongregációnak, hogy közzétegye: VI. Pál boldoggá avatására 2014. október 19-én kerül sor a Vatikánban. VI. Pál 1897. szeptember 26-án született az olaszországi Concesio-ban, és 1978. augusztus 6-án halt meg Castel Gandolfóban. 

Egy másik dekrétum csodát tulajdonít Isten Tiszteletreméltó Szolgája, a velencei születésű, rendalapító egyházmegyés pap, Luigi Caburlotto közbenjárásának, aki 1897. július 9-én halt meg. 

 
Egy-egy dekrétum pedig elismeri a következő személyek hősies erényeit: Isten Szolgája, Giacomo Abbondo, olasz egyházmegyés pap, 1788. február 9-én hunyt el Tronzano-ban; Isten Szolgája, Jacinto Alegre Pujals spanyol jezsuita pap, 1930. december 30-án hunyt el Barcelonában; és végül Isten Tiszteletreméltó Szolgálója, Caroline Barbara Colchen Carré de Malberg, francia családanya, a Szalézi Szent Ferenc Leányai Társulat alapítónője, 1891. január 28-án hunyt el Lorry-les-Metz-ben.
 
Giovanni Battista Montini bíborost, milánói érseket a nemrég szentté avatott XXIII. János halála után, 1963-ban választották meg pápává, ő pedig a VI. Pál nevet vette föl. Ő volt az utolsó pápa, akit a pápai tiarával koronáztak meg; utódja, I. János Pál eltörölte e ceremóniát. Az ő uralma alatt fejeződött be a II. Vatikáni Zsinat, 1965-ben. Ugyanebben az évben felállította a püspöki szinódust, de két dolgot kivont a hatásköréből: a papi nőtlenséggel és a fogamzásgátlással kapcsolatos döntéseket; később mindkét témakör enciklikái témája lett, a Humanae Vitae elveti a fogamzásgátlás minden formáját, és sokak szerint rejtett egyházszakadás követte a téma mentén. VI. Pál feloszlatta a nemesi testőrséget és a palotaőrséget, és a Svájci Gárdát tette meg a Vatikán egyedüli fegyveres erejévé.  1970-ben a liturgikus reform keretében ő vezette be az addigi miserítust felváltó novus ordo-t, azaz új rítust, amely engedélyezi az anyanyelvi misézést és a pap számára a nép felé fordulást, valamint egyszerűsítette a liturgiát. 1964-ben Jeruzsálemben találkozott I. Athenagorasz ökumenikus konstantinápolyi pátriárkával, ami az 1054-es kölcsönös kiközösítés visszavonásához vezetett.

Összesen 31 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Szükség lehet új szentekre, szükség lehet szent pápákra, de púp
lehet a háton az ehhez szükséges csoda.
A lóláb néha nagyon is kilóg.
Magyar hívők talán ezernél is több esetet összeszedtek, de Rómában úgy ítéltek, nincs szükség a magyar szentre, Kaszap Istvánra.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 14. 10:24

Róma jóváhagyása már megtörtént 2006-ban, XV. Benedek pápa részéről.
Bóday Jenő atya SJ volt a viceposztulátora Kaszap Istvánnak.
Nagyon sokat dolgozott az ügyön, bár már majdnem vak volt, és menet közben is számtalan betegséggel kellett megküzdenie. Halála után egy hétel hagyta jóvá Benedek pápa a beadványt.

Bóday atya idős ember volt. Gondolhatod, hogy meg szerette volna élni a boldoggá avatást. Minden energiáját erre fordította. Népszerűsíteni akarta Kaszap Istvánt, nem engedte, hogy a feledés homályába merüljön. Videó kazettát is kiadott, szorgalmazta a kilenced elvégzését Kaszap Istvánért, stb.

Sajnos nem jó a Magyarok érdekérvényesítő képessége a Vatikánban.
Gondolj csak Mindszenthy bíboros úrra!
Pénzt kap a bencés szerzetes, Somorjai Ádám, hogy kutatásokat végezzen és előmozdítsa az ügyét a boldoggá avatására, erre ő mit csinál? A pénznek fuccs és nyilatkozik a Népszabadságnak Mindszentyről NEGATÍVAN. Konkrétan le nem hülyézte. Egy kullancsnak állította be, aki a hatalomhoz ragaszkodik.
Nyírta, ahol tudta ez a Somorjai Ádám, de remélem megéri, a boldoggá avatást, és akkor, majd jól pofára esik a sátánfajzatja. Mert ez a véleményem róla.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 14. 10:26
magnamater | 2014. május 14. 21:18

Elírtam XVI. Benedek pápa természetesen.

Már boldog vagy! Attól, hogy hülyeségeket irkálsz, minden hova. Ez tesz téged boldoggá.
Úgy, hogy maradj szépen a kis fatornyos hazádban!

Köszönöm a tájékoztatást.
Protekció még a Vatikánban is van,sokkal több olaszt avatnak szentté, mint más nemzetiségűt,pedig az olaszok cseppet se jobbak másoknál, a maffia is ott működik.
Mindszenty bíboros úrról hallottam hogy ott megvolna a csoda, mert épen maradt a teste - nem tudom, ez igaz e.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 15. 10:56

Igaz!
Amikor áthozták az esztergomi temetésre, kiderült, hogy ép a teste le is van fényképezve.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 15. 12:19

Egyébként rengeteg munka a szentté illetve boldoggá avatási anyag összeszedése, fordítása, jóváhagyása. Aztán ott van az ördög ügyvédje. Az is megvizsgálja az életét, minden infót előszednek gyerekkor óta. Nem elég a szép élet, rendkívüli Krisztus követés, hűség, és ember szeretet, szükséges.
Így derült ki Teréz anyáról is, hogy milyen hosszú ideig volt lelki "sötétségben, szárazságban." A meghívása - a vonaton történt - óta nem kapott személyes választ Istentől, mégis kitartott az imádságban, azzal kezdte a napot. Reggel 1 vagy 1 1/2? óra imádság munka előtt.

Mindszenty Józsefnél 2 csoda volt, de az egyik érvénytelen, mert a franciaországi beteg,újból megbetegedett.

Néri Szent Fülöpöt is azonnal szentté akarták avatni, de a pápa nem engedte, bár nagyon szerette, mert nagy volt körülötte a hisztéria.
A róla szóló könyvet érdemes elolvasni.

Hogy miről tudnak vagy nem tudnak a mennyben arról senkinek nincs megfellebbezhetetlen bizonyítéka.

Ellenben mindenki a saját bűneiről fog majd számot adni, nem a máséról. Ezért is van, hogy a katolikusok nem foglalkoznak sem a reformátusok, sem a jehovatanúk, sem az ateisták sem mások bűneivel.

"Az előtt" is voltak boldog és szent pápák. Csak számold össze őket, ha van időd. Óriási tévedés, hogy "alig van"!

Nem sikerült összeszámolnod? Segítsek?
Meddig veszed első századoknak az első századokat?

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 18. 9:52

Na, jó segítek, mert látom, hogy nem tudsz a végére jutni. 73 szent 8 boldog pápa van a pápaság története óta, vagyis Kr.u. 64 v.67-óta Szent Péter volt az első pápa. Nem Róma püspöke kizárólag, az is.
Pál ugyan vitatkozott Péterrel némely dolgokban, de a primátusát, amit Jézustól kapott, sosem és senki nem vitatta.

Farkas Árpádnak szólt az üzenet.

Már ha az egyház egybehangzó tanúságtételét nem tekintjük bizonyítéknak. Más bizonyíték valóban nincs, mint ahogy Krisztus föltámadására sem.

Péter maga nem az apostolutódok, hanem az apostolok feje volt a Szentírás világos tanúsága szerint, ennyiben valóban nem helyes pápának nevezni. Igazából degradálja.

De a pápa és a többi apostolutód püspök valahogy úgy viszonylik egymáshoz, ahogyan Péter az apostolokhoz. Egy világos bibliai hagyomány él ebben tovább.

Az egyház egybehangzó tanúságtétele az, hogy nem maradt fönn olyan ókeresztény irat, amely mást mondana, mint hogy Szent Péter Rómában szenvedett vértanúhalált. Olyan irat viszont, amely ezt állítja, nagy számban maradt fönt, és a II.-III. századi ilyen értelmű közmeggyőződést föltárt római építkezések és graffitik is igazolják.

Nem volna egybehangzó a tanúságtétel, ha előkerülne mondjuk egy olyan II. századi irat, amely Szent Péter halálát Jeruzsálemhez vagy Alexandriához kötné. De nincs ilyen ellentétes dokumentum, tehát a tanúságtétel egybehangzó.

Vitatkozni vele azon a nihilista alapon lehet, hogy az "ókorból semmi nem biztos, és Szent Péter bárhol meghalhatott". De ha erre az alapra helyezkedünk, akkor a Szentírás hitelességét se nagyon tudjuk megvédeni.

Isten Egyházát a Szentlélek ihlette. Abban is, amikor fölismerte, mely iratokat kell minden istentiszteleten nyilvánosan fölolvasni, és ezzel az egyházzal megismertetni, de abban is, hogy Róma mindenkori püspökére éppúgy kell tekinteni az apostolutódok között, mint Szent Péterre az apostolok között.

Mondjuk kötelező vélemény (dogma) jellege ez utóbbi állításnak van, Szent Péter római vértanúsága a kb. bizonyos magyarázata ennek a dogmának.

Ha cím szerint nem használták, Szent Pétertől számítjuk a pápák névsorát, hiszen ő Simon=Kéfás=Petrosz=Szikla a szikla akire Krisztus az egyházát építette.
Megkapta az oldás - kötés hatalmát, Mt 16, 16-20,
Jézus föltámadása után rábízta az egyház vezetését. Jn 21, 15-17.
Péter vezető szerepe és tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt.
Azután, hogy Herodes Agrippa elfogatja, Jakabbal együtt, akit ki is végeztetett 44-ben, elkezdődött a komoly keresztény üldözés. "más helyre ment" Csel 2,12-17 Antiochiába.
Hogy Rómában járt-e? Hát mit gondolsz honnan írta a levelét? 1Pét 1,1 1Pét 5,13
Rómában halt vértanúhalált a Szent Péterben van eltemetve.

Azt ugye tudod, hogy az apostolok és más tanítványok nem notesszel és ceruzával mentek Jézus után.
Sőt Jézustól azt a feladatot sem kapták, hogy minden szavát, cselekedetét, pontról pontra az emlékezetükbe véssék. Sok minden csak Jézus halála után állt össze a fejükben.
Nem az volt a lényeg, hogy mi, hol és mikor történt, hanem élték átélték az eseményeket. Nem is gondoltak arra, hogy ebből egyszer egy könyv fog születni. Nem is voltak képzett emberek. Persze az akkori embereknek a memóriája jobb volt, hiszen mindent meg kellett jegyezniük. Ezért sem lehet lebecsülni a szájhagyomány útján terjedő történeteket.
A hagyományra hagyatkozott Szent Ilona is amikor megtalálta Jézus keresztjét.

"Meddig veszed első századoknak az első századokat?"

Ezt kérdeztem Farkas Árpádtól, látod?
Hol van itt az, hogy nem fogadom el?

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés