Állambiztonsági kockázatnak tekintik az idegen vallásokat a kínai hatóságok

2014. május 12. 11:30
A Kínai Társadalomtudományi Akadémia május 6-án füzetet adott ki az ország biztonságát fenyegető legnagyobb kockázatokról, melyek első négy helyének egyikén „a külföldről beszivárgó, idegen vallások” állnak – írja a La Croix.

A Kínai Társadalomtudományi Akadémia május 6-án füzetet adott ki az ország biztonságát fenyegető legnagyobb kockázatokról. A füzet tartalma az államigazgatás legmagasabb szintjének nézeteit tükrözi.

 
A szerzők összegyűjtötték a négy legnagyobb veszélyt, mely véleményük szerint a kínai állam biztonságát fenyegeti: a nyugati nemzetek által behozott demokratikus eszmék, a nyugati kultúra dominanciája, az interneten való információáramlás, illetve az idegen vallások beszivárgása.
 
„Az ellenséges nyugati hatalmak idegen vallásokat szivárogtatnak be Kínába, mégpedig egyre változatosabb és egyre intenzívebb módon. Eszközeik egyre kifinomultabbak mind a nyílt, mind a titkos eljárások esetén. Szélsőségesen lázító eszmékről van szó, melyek természetesen fű alatt terjednek. (...) A külföldről beszivárgó vallások már a kínai társadalom összes területét megfertőzték” – olvasható a jelentésben.
 
A vallás útján érkező, káros külföldi hatások témája nem számít újdonságnak a kínai politikai vezetők gondolkodásában, a Kék könyv mégis sajátos helyzetben jelent meg, melyet a politikai hatalom vallásokkal szembeni egyértelmű szigorításai jellemeznek. Hszi Csin-ping 2013. márciusi hatalomra jutása ugyan reményt keltett azok körében, akik szívesen látnának reformokat Kínában, az államelnök azonban ezeket a reményeket igen hamar szertefoszlatta.
 
A hatóságok jól tudják, hogy például az árvaházak nagy részét keresztények működtetik, akik többnyire kapcsolatban állnak a nyugattal, és bár a hatóságok elismerik ezen intézmények jelentős szociális szerepét, rettegnek attól a befolyástól, melyet a keresztények intézményeik által a kínai társadalomra gyakorolhatnak.

Összesen 57 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Nagy vallások egymás ellen hadakoztak /kereszténység, mohamedánok/, ugyanazon vallás változatai /katolikusok, protestánsok, síiták, szunniták/ szintén háborúztak.
Minek a bajokat importálni?
Egyébként Kína vallási téren is nagyot alkotott./taoizmus,konfucianizmus/

Igazad van: a keresztesháborúkat jobb elfelejteni
Nagy Lajos királyunk is hadjáratot vezetett a Balkánra valami eretnekség ellen /talán bogumiloknak hívták őket/, Franciaországban meg a katarokat rendesen kiirtották.

Nem rangsoroltam a vallásokat.

Figyelemre méltó a taoizmus alapvető elve: a TAO, a Világtörvény isteneknél is erősebb, a világmindenség e törvény alapján működik Ez megegyezett az én elgondolásommal, amit e versikébe foglaltam
Egy meg egy az kettő.
Ez ellen az Úr ugyan mit tehetett?
Olyanra csinálta a világot, amilyenre lehetett.
Konfuce abban volt nagy, hogy az egyén és állam viszonyát mint családi kapcsolatot határozta meg,elfogadhatóvá téve az állampolgári létet -s megkönnyítette az államszervezést.

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 15:52

Nem tartod furcsának,a Teremtő oly próbának veti alá legkiválóbb teremtményét, melyről biztosan tudja,el fogja bukni, hiszen ő teremtette, tisztában volt vele, adott esetben hogyan fog viselkedni?
Nem sértő é az Istenre nézve, hogy feltételezed, igazságtalan, és halállal büntet olyanokat, kik a bűn elkövetésekor még meg sem születtek?
A világ zseniális Teremtőjéről mért feltételezhető olyan logikátlanság, felháborodik egy gyümölcs illetéktelen elfogyasztásán, de rögtön megbocsát egy aljas gyilkosság elkövetése után?
Az édeni történet csak visszaemlékezés egy étkezési tabu megsértésére és az azt követő elűzésre.
Ha nem volt ősbűn, mitől lettünk megváltva?
Jézus a négy Evangéliumban egyszer se mondja, hogy az ősszülők bűne miatt kell meghalnia - ezt csak Szent Pál állítja, aki életében még nem is találkozott Jézussal?

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 23. 11:00
Sulammit | 2014. május 23. 11:08
ottapont | 2014. május 23. 16:05
Sulammit | 2014. május 23. 16:25

"Nem tartod furcsának,a Teremtő oly próbának veti alá legkiválóbb teremtményét, melyről biztosan tudja,el fogja bukni, hiszen ő teremtette, tisztában volt vele, adott esetben hogyan fog viselkedni"

A próbát Isten nem azért adja, - mert Ő tudja, -ezt jól gondolod, de a teremtmény nem tudja.
Az ember azt hiszi, gondolja, hogy milyen erős, meg tudja állni, Pl. alkoholista, drogos, de akár egy böjtnél is szembetaláljuk magunkat azzal, hogy elbukunk, se erőnk, se kitartásunk, mert jön a vágy és az leterít minket.

Neked van szükséged a próbára, hogy tudd, megállod-e vagy csak "hősködsz".

Ami a gyümölcsöt illeti, nem "étkezési tabu" Hanem szembefordulás Isten akaratával. Az ember kezdettől fogva erkölcsi, lény. Ismeri a jót és a rosszat, ami között dönthet! És a döntésének következménye van, amiért vállalnia kell a felelősséget. Isten adott egy parancsot, ahhoz mellékelt egy használati utasítást is. Igaz, tehát tudták, hogy mit cselekednek és annak a következményét is.
Az ember amikor a rosszat választja, nem a rosszat akarja, hanem az önérdekének jót!
A paradicsomból való kiűzetés azt jelenti, hogy már nem lehet Istenhez közel, Isten közelségét vesztette el.
Izrael Istene büntető Isten ezt tapasztalták meg. De azt is tudták, hogy Isten jóságos, Teremtő Isten. Akkor mi történhetett?

Ezután Isten gondoskodik az emberről, felöltözteti. stb. És ezután születik Káin akiért Éva hálát ad Istennek. A Káin név is ezt jelenti "gyermeket kaptam Jahvétól" "Isten segítségével embert hoztam a világra" - most már tudja a helyes sorrendet. Áldja az Istent.

Válaszok:
magnamater | 2014. május 23. 14:25

És persze a lényeg, mit ígért a Sátán, Hogy olyanok lesztek, mint Isten! Megszegték a parancsot, de nem lettek olyanok, mint az Isten, sőt a helyzetük rosszabb lett, mint előtte volt.

Olyanok lesztek, mint Isten! Ezt ígérte nekik a Sátán.

Ezt a mindennapi életünkben is megtapasztalhatjuk. Ígér valamit aztán jót röhög rajtunk, ha megtesszük. Még véletlenül sem segít ki a bajból amibe belevitt.
Ez a Sátán.
Aztán jön Isten, Aki viszont MINDIG "kihúz" a csávából.

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 16:07

Fene nagy öntudatra ad okot kimásolni a lexikonból egy szakaszt. Amely ráadásul elfogult és egyoldalú - nincs benne, a kortársak tiszteletre méltóaknak tartották a katarokat, és III. Ince pápa utasítást adott rá, hogy korra és nemre nem nézve, öljék meg
valamennyit.-És végül miből gondoltad, hogy mások semmit se tudnak, egyedül te ismered a katarokat?

Ha Isten előre tudta a próba eredményét. akarattal lökte az emberiséget a romlásba.

És mért kellett a fia halála ahhoz, hogy megbocsássa, amit el se követtünk?
Isten nem lehet olyan, amilyennek a keresztények elképzelik.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 23. 15:55

Lao-ce a szalmakutya-hasonlatot használja a tao mélyebb értelmének megmutatására: „A bölcs ember sem emberséges, úgy bánik az emberekkel, mint afféle szalmakutyákkal”. (A szalmakutyát az ókori kínaiak a temetéseken áldozat gyanánt égették el.)


Meg is látszik a mai Kínán, az emberek egymáshoz való viszonyulásán az, hogy szalmakutya bölcsességeken nevelkedett kommunista eszmék szerint szocializálódtak. Szegények!

Még egyszer. Isten mindig tudja a próba eredményét. És nem lökte az embert romlásba.
Isten nem akaratlan élőlényeket teremtett.
Szabad akarat ez a kulcsa mindennek. Ez egy kétélű fegyver, mert az ember Isten ellen is fordíthatja.
Az ember Isten képmása és mind ilyen, személyes szellemi mivoltának, következtében szabad akarattal rendelkezik. Az emberi élet drámája ez a kettősség, mert magában hordozza az örök üdvösség, de az örök kárhozat lehetőségét is.
Ha van gyermeked, először is miért van, ha romlás az élet?
Tehát a gyermekednek megtanítod mi a jó és mi a rossz igaz? És ő választ. Ezért mondjuk, hogy minden embernek elölről kell megtapasztalnia mindent. De te azért ott állsz mellette ugye?
A jelzőlámpák az utakon mire vannak? És ha tudjuk a kreszt miért nem tartjuk be, és, ha nem tartjuk be azért, csak magunkat hibáztathatjuk, ha baleset történik. Döntesz. Ügy döntesz, hogy átmész a sínen. és ... Erről az Isten tehet? Nem.
Nem romlásba, hanem más élethelyzetbe került az ember.
Bepillantást nyertél Isten elgondolt és teremtett világába, amit az Isten elleni lázadásával az ember elvesztett. de a vágyunk mindig megmarad, hogy oda visszatérjünk.

Istent nem a keresztények képzelik el ilyennek, vagy olyannak.
Isten kinyilatkoztatta magát a próféták által és végül elküldte egy fiát a megváltásunkra. Ha van Újszövetséged, olvasd el a gyilkos szőlőművesek című példabeszédet. Mt;21,33

Fia halála és feltámadása. Ez a helyes kérdés.

Jób története is bizonyítja, hogy nem szükségszerű elbukni a próbát, nagyon sokan megállták, megállják azt, olyanok akik Jóbbal ellentétben nem kerültek be a Szentírásba 'csak' Isten szentjei közé.

"A világ zseniális Teremtőjéről mért feltételezhető olyan logikátlanság, felháborodik egy gyümölcs illetéktelen elfogyasztásán, de rögtön megbocsát egy aljas gyilkosság elkövetése után?
Az édeni történet csak visszaemlékezés egy étkezési tabu megsértésére és az azt követő elűzésre."

Miféle étkezési tabu? Tilos volt az embernek almát enni talán?

A Biblia könyveit nem szó szerint kell venni, teljesen különböző stílusban írt művekről beszélünk. Az emberek közül sokan nem képesek felfogni, hogy műfaját, szerzőit, stílusát tekintve egy nagyon sokszínű, komplex műről van szó.

Bűnbeesésre visszatérve, az ember nem azzal követ el bűnt, hogy almát eszik, ez a szimbóluma annak, hogy a gonoszra hallgatva, (aki maga is szembeszállt Teremtőjével) elveti Isten parancsát, amely az erkölcsi jóval és rosszal kapcsolatos. Jelesül, hogy ezeket egyedül Istennek, mint Teremtőnek van joga megszabni. Az ember, mint teremtmény ezzel szembeszállt, megtéve magát "jó s rossz tudójának". Ez volt az ősbűn, ebből következett az ember rosszra való hajlama, sebzettsége, amelynek szörnyű következményei ott vannak közös és egyéni történelmünk/történetünk lapjain.
Ezt egyedül Isten tehette csak jóvá, amikor megtestesült, emberré lett, hogy magára vegye sebzettségünket és bűneinket.

Válaszok:
magnamater | 2014. május 23. 21:48

A gonosz soha nem tartja be az ígéreteit, lépre csal miközben megkötöz, elveszi a szabadságot.

A szabadságot csak akkor lehet megtartani, ha azt visszaadjuk Istennek.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 23. 16:29

"de rögtön megbocsát egy aljas gyilkosság elkövetése után?"

Káinnal nem ezt tette. A védelme alatt állt,hogy ne szenvedjen vérbosszút, de száműzte "Édentől keletre." Az előre megfontolt testvérgyilkosság után Isten számonkérte a tettét. Amit Káin letagadott, sőt meglehetősen pimaszul válaszolt. Ha az emberi igazságszolgáltatást valaki el is kerüli az Isten ítélőszékét nem kerüli el. A szülei legalább bevallották, bár Ádám, Évára, Éva a kígyóra kente a bűnt. Isten megátkozza Káint, míg a szüleinél a kígyó kap átkot. Csakhogy Káin összeomlik, de a bűnbánatnak még a nyoma sincs benne. Ezután Isten megjelölte, hogy senki se emeljen rá kezet, és menedékvárosba "vitte". Itt élt tovább.

Igen. Boldogság mániás. Mindig ezt ígéri. És azt, mint az első emberpárnak, "olyanok lesztek, mint Isten." és a buta ember nem elhiszi?

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 16:33

Mindenkinek azt ígéri, amire az illető leginkább áhítozik, van akinek hatalmat, van akinek sikert, van akinek gazdagságot. Kevesen jutnak el odáig, hogy direkt alkut kössenek vele, természetesen ezeket a "face to face" alkukat se tartja be.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 23. 19:56

Például hírhedt HVG-s újságírónk Tóta W Árpád, aki ugyan nem hisz ebben a "mesében", de akkor, már a poklot választaná - írta már többször is. Hát kedves Árpád legyen meg a te akaratod.

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 22:05

Almafa taburól A túói főnök című új-kaledóniai mese és mítoszgyűjteményben.
A történet alighanem a Bibliánál is régebbi,valószínűleg a matriarchátus idejéből való, mert a fa tulajdonosa és a tabu kinyilvánítója egy Tibó nevű öregasszony, a vétkesek pedig férfiak.Tibót bizsergés figyelmezteti, baj van.
-Rám jött a bizsergés. Mit jelent ez? A cukornádamat lopják?
A bizsergés nem szűnt meg.
- A táróimat szedik ki?
A bizsergés folytatódott.
- A jamomat lopják?
jelt adó bizsergés még mindég tartott.
- Vajon megszegték a tabut, amit az almafámra vetettem ki?
A bizsergés megszűnt, az öregasszony meglátta a flrfit a fa tetején, lecsalta, megvendégelte, ott altatta, és éjszaka levágta a fejét.

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 22:07
Sulammit | 2014. május 23. 23:24

A héten firkált valamit az 'álkeresztény' 'áljobboldalt' ostorozva, abbeli fölháborodásában, hogy azok köpködik Jézust! No comment!

Én nem kívánok poklot senkinek, ez a Tóta nem tudja mit beszél.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 23. 23:16
Sulammit | 2014. május 24. 0:22

A zsidó hagyományban viszont semmiféle almaevési tabu nem volt, más tabuk voltak.

Azért a lényeg átment abból amit írtam, vagy ismét elakadtál az almánál?

Válaszok:
magnamater | 2014. május 24. 15:59

Kösz, már rég jártam arra, de ezt elolvasom. Sőt commentelem.

Aki még életében nem olvasta a Bibliát, leáll vitatkozni, hogy már pedig almafa volt Édenben, és Éva almát adott Ádámnak.
Hogy ez, hogy ment át a köztudatba nem tudom. Pláne, hogy narancs, citrom és füge ligetek vannak Izraelben.
A másik a fügefalevél. Ha almafa alatt álltak, hogy lett abból fügefalevél ruhájuk?

Nem találom. álbaloldal...ezzel a címmel írt.

Teljesen lényegtelen, almafa vagy más gyümölcsfa volt a Bibliában szereplő tiltott fa.Az idézett új-kaledoniai mese is bizonyítja, tabuvá nyilvánított fa sok helyen előfordulhatott, de csak a zsidóknál kapcsolták össze az emberteremtéssel és a halál magyarázatával.
Ott volt értelme tabuvá nyilvánítani egy fát , ahol még nem volt kerítés,kerítéssel védett gyümölcsös,a kerítés helyett a tabu tilalma védte a
fát, hogy illetéktelenek ne szedhessék meg. A tilalom megszegőit halállal büntették de a halálra ítéltnek még lehetőséget adtak a szökésre -erről az izlandi zágákból tudunk.
Abibliai történet alighanem a gyűjtögetés idején ősközösségi körülmények között történhetett,mert a rabszolgaság idején nem lett volna értelme az elűzésnek, büntetés helyett szabadsággal ajándékozva meg a vétkest.
A gyűjtögetés korát bizonyítja, hogy Éva szedi le a gyümölcsöt, ez női feladat volt a gyűjtögetés korában Érdekes, hogy Éva pont kétszer annyi büntetést kap, mint Ádám, hiszen neki is meg kell halnia, neki is dolgoznia kell,de Ádámnak nem kell kínnal szülnie és nem kell Éva hatlma alatt lennie - ez már a patriarchátus ideje!

Válaszok:
ottapont | 2014. május 24. 16:21
Sulammit | 2014. május 25. 1:55

'Az idézett új-kaledoniai mese is bizonyítja, tabuvá nyilvánított fa sok helyen előfordulhatott, de csak a zsidóknál kapcsolták össze az emberteremtéssel és a halál magyarázatával.'

Az emberteremtésnek nincs köze semmilyen fához a Bibliában.


'Teljesen lényegtelen, almafa vagy más gyümölcsfa volt a Bibliában szereplő tiltott fa.'

Így van, teljesen lényegtelen a fa, a tabu, a kerítés meg az összes többi részletkérdés amiről itt írtál. Egyedül az a lényeg, hogy a bűnbeesés szempontjából mit szimbolizál. A szimbólum jelentőségét és értelmét itt többen kifejtettük, de arra egyáltalán nem reagáltál, valamiért fontosabbnak tartod elveszni a részletekben.

Utánanéztem a hozzászólásaidnak és meglepve olvastam, hogy ugyanezt a témát sokkal régebben kiveséztük már mi ketten is ezen a fórumon, de mintha mi sem történt volna felteszed ugyanazt a kérdést, újra meg újra, a kapott válaszok lényegére nem reagálva. Ezt én értelmetlen dolognak tartom.

Válaszok:
magnamater | 2014. május 24. 21:09

Kettős képtelenség: lehetetlen csodákat leíró szöveg, és egy olyan isteni jellem, mely elfogadhatatlanul kegyetlen és bosszúálló,nem éri be az összes ember halálra ítélésével, még saját fiát is kínhalálra ítéli - ember sincs ilyen - ezek ellen nincs mit mondani, és nem is mondtatok semmit

Válaszok:
ottapont | 2014. május 24. 21:43
Sulammit | 2014. május 25. 10:16

"Kettős képtelenség: lehetetlen csodákat leíró szöveg"

Miért, vannak lehetséges csodák is? Szerintem az ami emberi számítás szerint lehetséges az már nem is csoda!

Másrészt, Istennek, Aki a semmiből teremtette meg az egész univerzumot mi is okozna problémát? Számára nincs lehetetlen!

"egy olyan isteni jellem, mely elfogadhatatlanul kegyetlen és bosszúálló,nem éri be az összes ember halálra ítélésével, még saját fiát is kínhalálra ítéli"

Itt, a kegyetlennel és bosszúállóval kapcsolatban egészen konkrétan mire gondolsz?

Mert szerintem az, hogy a bűnnek következménye van, hogy a Teremtő elleni lázadásnak következménye van, az abból adódik, hogy Isten igazságos és benne nincs semmi bűn, semmi rossz. Ugyanakkor végtelenül irgalmas is, ezt abból tudjuk, hogy megtestesült Szűz Mária által, emberré lett, mindenben hasonlóvá válva hozzánk, kivéve a bűnt. Önként magára vette a világ bűneit, hogy nekünk ezáltal esélyünk legyen az örök életre.

Nagy tévedésben vagy, hogy Jézus Krisztust elválasztod egymástól.
Ne felejtsd el, hogy Jézust az Atya semmire sem kényszerítette, Ő mindent önként, szeretetből vállalt. Ők ketten egyazon Istenség, a Szentháromság két személye, akik lényegileg egyekÉ

"Én és az Atya egy vagyunk."János 10:30

"Aki engem lát, látja az Atyát." János 149

Az akaratuk is közös:

Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit Ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit Ő tesz. János 5,19-20

A Szentháromság Egyisten második személye
szenvedett értünk kínhalált a kereszten,maga az Isten, nem valami gonosz demiurgosz bábocskája.


Olvasva amiket írsz meg kell kérdezzem, hogy hiszel-e egyáltalán egy mindenható Isten létezésében? Mert ha nem, akkor az sok mindent megmagyaráz.

Ügyvéd lehetsz, vagy politikus, hogy ennyire ki tudod fordítani a szavaimat.Nem én mondom, Isten kegyetlen, hanem azok akik azt állítják, az ősszülők bűne miatt lettünk halállal büntetve.
A halál nem a bűn büntetése,élő-haló világot teremtett a Teremtő, - ebbe a rendszerbe bele se illett volna a halhatatlan ember - nyilván, ilyenre lehetett megcsinálni.
Nem én mondom, Isten kínhalálra ítélte saját gyermekét, hanem azok, akik szerint Krisztus kínhalála kellett ahhoz, hogy Isten megbocsásson egy vétket, amit el se követtünk-
Nem volt ősbűn, amit minden ember örökölt, csupán arról lehet szó, mikor már felismerte ősünk, rosszat cselekedett, akkor már ember volt.

Nem volt szövegtorzulás Mózes szarva.
A héber "keren" szó szarvat és sugarat egyaránt jelent. Ennek igéje "karan" egyértelműen a sugárzás folyamatát jelenti.
Szent Jeromos, amikor a Vulgatát összeállította, azért is tévedhetett, mert a latinul a héber szóra hangzó "cornu" szintén szarvat jelent. A szarv dicsőség, erő, hatalom jelképe. Michelangeló tudhatta a szavak értelmét, mert sugárnyalábból alakította ki Mózes szarvát.

"Az ókori nyelvek esetében igen macerás eldönteni, hogy egy gyümölcs pontosan mi."

A probléma nem ez, hanem az, hogy nem szerepel, hogy milyen gyümölcs. Nem kell semmit eldönteni, mert nincs megnevezve.

Arról beszéltem, hogy aki NEM olvasta a Bibliát megnevezi a gyümölcsöt. Aki olvasta, az tudja, hogy nincs benne almáról szó.

Az ókori Izraelben nem volt alma, hanem narancs volt.

Így is nézheted, a történetet, de tévedés, hogy előtte nem kellett dolgoznia az embernek. "művelje és őrizze meg" A kiűzetés után "fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján"

",nem éri be az összes ember halálra ítélésével, még saját fiát is kínhalálra ítéli - ember sincs ilyen".

Eddig az volt a problémád, hogy miért kell meghalnia mindenkinek.
Most a Fiúval jössz.
Egyszer láttam egy dok. filmet megtért cigányokról. A szekéren ülő cigány bácsi Isten jóságáról,irántunk való szeretetéről beszélt. Azt mondta, hogy "Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Melyikünk tudja ezt megtenni, mert én nem." Ő értette.
Isten nagyságáról gondolkodj el ezzel kapcsolatban. Jézus a kereszten is egy szavával el tudta volna pusztítani az alatta gúnyolódó embereket. De ő azt mondta "Atyám bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, hogy mit tesznek." Lk; 23,34

"Amint Ádámban mindenki meghal, Krisztusban mindenki életre kell." 1 Kor;15,22
A bűn elfordulás Istentől és a teremtett dolgokhoz való jogosulatlan ragaszkodás. Isten Országából való kizárás. A bűn a teremtés rendjét is megzavarja.
Isten számon kéri az emberpárt, hogy mit tett?
Ahelyett, hogy elmondták volna, bocsánatot kértek volna, elkezdték egymásra kenni a saját bűnüket.
Az ember kapta a parancsot ő mégis az asszonyt hibáztatja.
Az asszony pedig a kísértőt, vagyis a kígyót.
A kígyó kapja a legnagyobb büntetést.
Ha elismerik, bevallják, pedig tudták, hogy kár tagadni Isten mindent tud, lát.
Éva igaz, hogy fájdalommal szül, de boldog és hálát ad a gyermekért. De a bizalom kettejük közt sérült, megingott.

Válaszok:
magnamater | 2014. május 25. 12:17

Mindenkinek problémája, hogy meg kell halni, nemcsak az enyém, és ennek oka nem az, hogy bárki ember rosszat cselekedett volna, hanem olyan világmindenség részei vagyunk, melynek törvénye: keletkeznek és elmúlnak a dolgok, még a csillagok is születnek, aztán meghalnak.Manysik, chantik így mondják:FELSŐ ÉG ATYÁCSKA ÉLŐ HALÓ VILÁGOT TEREMTETT.
Nem én jövök a fiúval a keresztények hirdetik a megváltást, Krisztus kereszthalálának szükségességét. A teremtett világ tele van szellemes,zseniális megoldással, ha Istennek bármely problémája van az emberiséggel, azt aligha saját gyermekének véres, szadista kivégzésével oldja meg.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 25. 20:54

A keresztre feszítés szerinted micsoda?Nem szadista kivégzés, hanem édes álomba ringatás? Fárasztó vagy, most már hagyjuk abba, az agyad le van bénulva.

A Bibliában már nem szerepel, hogy szarva nőtt volna. Hiszen nem latinul olvassuk. Tehát már csak a Mózes szobra emlékeztet a latin fordításra.

Az alma a művészetekben /festészet/ került elő. Mivel csak kellett valahogy ábrázolni a jelenetet, ami nagyon kedvelt témája volt. Így ment át a köztudatba. Fügével, datolyával az a probléma, hogy nagyon kicsik, nem jól ábrázolhatok. A datolyafa meg túl magas. Narancsot festhettek volna, de azt pedig ezen az éghajlaton nem ismerték. Az olasz festők viszont igen.
Csak tippelek.

A gondolataid első szakaszával egyetértek, minden ember elgondolkodik azon, hogy honnan a halál?
A vallásos ember pláne. Mi az élet értelme stb. És erre valamilyen választ vár, talál.

Jézus hirdeti a megváltást. Ő úgy fogadta, mint az Atya igazságos ítéletét az emberiség bűneiért, és mivel közvetítő volt, mindnyájunk nevében elégtételt nyújtott. A halálban fejezte ki leginkább, az Atya iránti engedelmességét.
Krisztus halála óta tudjuk, hogy a halál nem a végzet.
A mai evangélium neked is szólt,a szeretetről.
"Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom és kinyilatkozom magam neki." Jan; 14,21
Ha szeretnéd Istent nem írnál feltételeznél róla ilyeneket.
A megváltástan sokkal nagyobb terjedelmű annál, minthogy ilyen fórumon megvitathatnánk.
Ha tényleg érdekel a téma, tudok ajánlani szerzőket, amiben elmélyedhetsz és mivel Isten szabad akaratot adott, eldöntheted, hogy mit teszel ebből magadévá.

Vajon min vesztek össze először az emberek?
Elárulhatom: a valláson. Vagyis egy vallási cselekményen: az áldozaton.
A Bibliából értesülünk az eseményekről. Káin és Ábel volt a két illető.
Még ennyi év távlatából is tudható, nem a Káin verése ment neki az Ábel birkáinak, hanem az Ábel birkái estek neki a Káin szép zöld vetésének.Káin azonban béketűrő ember volt, nem verte agyon sem a birkát, sem Ábelt. Békében voltak együtt mentek az áldozati ünnepségre.
Fák lombja mögül,hegyek, felhők mögül nézte az Úr a készülő ünnepet és nem örült neki.Tudta, hogy baj lesz, még szólhatott volna,hagyják az egészet, nem eszik ő se bárányt, se búzát,se nyersen, se elégetve,de nem tette.
Emlékezett a kezdetekre: -múltat jelent, jövőt Ő egyszerre látott.Úgy kezdődött, a horda főnökét a horda megölte, mikor már megelégelték kegyetlenségét és rájöttek, a nagy hatalmú úr is csak halandó, de aztán megijedtek, hátha visszajön a holtak birodalmából bosszút állni, így után küldték kedvenc fiát, elsőszülöttjét, engesztelje meg az öreget.
Kellemes esemény volt, így szokás lett belőle, egy főnök végül kijelentette, nem ő az ős, hanem egy állat. Látták a népek, nem stimmel a dolog, az új öregapa nem hasonlít rájuk,szarva van farka van,de ráhagyták. Semmi baj belőle,ha elismerik , de ha ellenkeznek, ráfizetnek. Ezért már nem vadászták a totem-őst, csak az ünnepen feláldozták, Iszonyú ünnep volt, mindenki ordított a gyönyörűségtől:Öld meg a bestét! biztatták a papot.
És az Úr látta, hogy baj lesz, Káinnak nem volt birkája, gabonát áldozott,de a búza nem tudott ordítani, csak halkan sercegett, nem folyt a vére, csak elszenesedett. És akkor KÁint kicsúfolták, kinevették,és a béketűrő Káin agyonverte a csúfolót.
És az Úr, aki egyszerre lát múltat, jelent és jövőt, tudta, hogy ebből még nagy baj lesz, és elszomorodott.

Ragyogóan bizonyítottad állításomat: vallási vitáktól egyesek begorombulnak.
Az általad felsorolt igazságok engem nem cáfolnak.

A május 26- 11 2-i szövegedre gondoltam- hadd ne ismételjem vissza.Ezek helytálló megállapítások, de nem bizonyítják a katolikus egyház dogmáit,sem nem cáfolják az én állításaimat.

Tükörírás ez az írás, magadat látod benne, nem azt, ami benne van:kibogozását a régi történetnek, és beleérzést egy emberi tragédiába.

A történeteket, melyek fehéren-feketén benne vannak a Bibliában, már több ezer éve bogozzák-magyarázzák, és Te hiába mondod, hogy nem kell, még kiszámíthatatlanul hosszú ideig így fog majd lenni.

A Szent István Társulat által 1915-ben kiadott Szentírás első kötetében olvasható:
"Az e könyvben eléadott történet a világ teremtésétől kezdve Józsefnek, Jákob fiának haláláig terjed,és időszámításunk szerint 2369 évet foglal magában."
Non comment.
Legföljebb annyit, hogy a Tanítóhivatal jól teszi, hogy csillagászoknak, geológusoknak, régészeknek, történészeknek, és más okvetetlenkedőknek nem engedi meg, hogy beleszóljanak a dolgába.

Válaszok:
Sulammit | 2014. június 4. 11:15

Az alább felsorolt foglalkozások között rengeteg a keresztény ember. Sőt pápák is szép számmal.
Gergely naptár pl. mond valamit neked?
II. Szilveszter pápa? Az első ingaórát ő készítette a reimsi székesegyházban. Az arab számokat, amelyeket ma használunk, ő vezette be, Mert az addig használatos római számokkal, nem lehetett magasabb matematikát nem lehetett művelni.
Nagy szent Albert német szerzetes? Ő pl. Európa első növény, állat és ásványtanát ő szerkesztette meg. Kora legátfogóbb műveltségű embere. Ő beszélt már arról is, hogy a Föld gömbölyű, és, hogy a túlsó felén is laknak emberek. 1280-ban halt meg. Hol volt akkor még Galilei? Aki szintén hívő ember volt.
Kopernikusz lengyel csillagász kanonok volt.
De figyelmedbe ajánlom Teres Ágostont is jezsuita szerzetes, csillagászt és a könyveit. Mágusok és a csillag Máté evangéliumában nagyon izgalmas olvasmány.

A biblia NEM természettudományos könyv.
Egyébként a zsidók nem 2014-et írnak, az ő időszámításuk a Teremtéssel kezdődik, és 5774 az ez évi dátumuk, pont a Bibliára hagyatkozva.
Nem olyan nehéz vissza számolni. Dávid illetve az államalapítás Kr.e. 1000-ben volt.
Nyugodj meg minden Biblia olvasó és magyarázó emberben felmerülnek bizonyos kérdések, amire választ szeretnének kapni. A zsidó rabbi iskolák, minden mondatnak az értelmét magyarázatát keresték, évezredeken keresztül, akárcsak a kereszténység.
Akit érdekel a téma járjon felnőtt hittanra. Ott minden kérdését felteheti, választ is fog kapni rá.

A kötelező az volt, hogy csak azt a Bibliát lehetett olvasni,melyre az Apostoli Szék ráütötte:Nihil obstat=semmi nem találtatott.

A szimbolikus jelentőségű számok ősiek, négyjegyű szám ritkán fordul elő köztük,mint a kínaiaknál:"ezer mérföldnyi utazás egyetlen lépéssel kezdődik" vagy "én itt vagyok, te messze túl, köztünk tízezer szikla van."
A 2369 számnak nincs szimbolikus jelentése, még a zsidók számítgatták ki úgy, hogy Ádámnak és utódainak a Bibliában megadott élettartamát, ez szolgált a zsidó időszámításhoz és az Egyház ezt átvette.

Válaszok:
magnamater | 2014. június 4. 11:45

Kimaradt egy szó: élettartamát összeadták,

"Senkit sem szabad kiverni a hitéből" - mélységesen igaz ez a magyar szólásmondás.A hit mindenkinek legfontosabb belső ügye, az elleni támadást mindenki személyes sérelemnek tekinti, és szenvedélyesen reagál rá

A kereszténység csodálatosan szép vallás: Istenfia lejön az égből és feláldozza magát a bűnös emberiség megváltásáért.
Az Úr szempontjából nézve azonban már elég aggályos e hit. Mért próbálna ki valamit, amiről pontosan tudja, mi lesz az eredménye? Mért lenne a halál a bűn büntetése, hanem a teremtett világ tulajdonsága és a változás kelléke,/talán a változatlanság unalmát volt pótlandó az Úr számára./
Mért kellett Néki áldozat-az élő volt számára sikerélmény, nem az elpusztított.Mért irigyelte volna a tudást eszes teremtményeitől, mért bosszankodott volna, hogy nem engedelmeskednek egy elég értelmetlen parancsnak,mért büntetne olyanokat, akik ott se voltak, mért nem tudott rögtön megbocsátani,mért akkor, amikor csakugyan súlyosan megbántották?
"Az Ószövetség nem Isten igéje" - jött rá Bulányi
Atya és más más papok és laikusok is.
De gond van az Újszövetséggel is.Istennek nincs teste,nincs ivarsejtje, se Y kromoszómája, így fia se lehet, csak teremtménye.És az isteni értelem hogyan férhetne be egy emberi agyban?Krisztus isteni agya mért nem figyelmeztette Krisztus emberi agyát, kézmosás ügyben főpapnak van igaza. -Az isteni tudat és emberi tudat hogy fért meg egymás mellett? És, ha Jézus bűnt követett volna el, elkárhozik, és az Istenember személye szétrobban?De én nem akarok kiverni senkit a hitéből - a kereszténység jó vallás,és végül mégis csak elvisz a Teremtőhöz, akivel minden ember találkozni fog a halála után
Pax Domini sit semper vobiscum

-Nem jogi kérdés, hanem ésszerűség kérdése!E próbatétel bajt hozott az emberiségre, és saját gyermekére!Ezt az előrelátó és jóakaratú Isten nem tehette!
-Az isteni előrelátás nem befolyásolta az emberi szabad akaratot, az isteni előrelátás az isteni cselekedetet befolyásolja.
-Nem volt ilyen parancs, nem volt ilyen bűn!
-
-Isten nem unatkozik! A világmindenség változásai elszórakoztatják. Isten ránk hasonlít!
-Megölni egy állatot, az nem Isten hatalmának
elismerése!
-Isten fogalmával összeférhetetlen, hogy értelmetlen cselekedeteket tulajdonítsunk néki.-
-Iaten nem adhatott olyan értelmetlen parancsot,hogy egy kertben levő fáról ne lehessen gyümölcsöt enni!Inkább az emberevést kellett volna letiltani, amely ősidőkben elég sokáig dívott, és a mai napig fennmaradt.
Nem volt eredeti bűn, igy nem is hat ránk!
.Jézus soha nem mondta,Ádám Éva búnéért kell meghalnia.
Azt hiszem Pál apostol írta, Jézus első a teremtmények közül
Senkit sem akarok kiverni a hitéből! Ezt a keresztények tették,például velünk, magyarokkal

Válaszok:
magnamater | 2014. június 8. 8:38

Még valamit kihagytam: nem valami szép egy anyának azt mondani:"mi közöm van hozzád, ó asszony? És a szelíd teremtés nem felelt vissza:csak annyi, hogy megszültelek és felneveltelek.Az sem volt szép, mikor a gyermekéért aggódó anyának azt mondta, a gyermekek étkét nem kell a kutyáknak adni-

Részletek HÁROM VALLÁSTÖRTÉNETI REJTÉLY című könyvemből:
A nyelvoktatás egységesen, egyetlen szóval kezdődik. Ez a szó az ANYA.
Ez az első és legfontosabb tudnivaló a gyermek számára.
Az anya egyúttal asszony is, de nem nevezheti magát asszonynak,hiszen ő az asszonyok közt az egyetlenegy, ő szülte a gyermeket, táplálja és gondozza.
A modern lélektan még inkább kihangsúlyozza az anya szerepét: az anya-gyermek kapcsolat döntően fontos a személyiségfejlődésben, a gyermek el is pusztulhat, ha nem kap anyai szeretetet.
A mindent jelentő anyával szemben a többi asszony közömbös, sőt, estenként veszedelmes is.
Már az állatkölyök részére is döntő fontosságú, hogy fölismerje az anyját,hisz más nőstény csípheti,rúghatja, haraphatja, sőt fel is falhatja.
Az embergyereknek is félnie kell az idegen asszonytól,aki ellophatja, eladhatja,/Valamikor fel is falhatta. /ennivaló kisgyerek- milyen hátborzongató nyelvemlék/.
Olykor még a saját családbéli asszonytól is tartani kellett. A mongol uralkodókról jegyezték fel, hogy a feltűnően sok feleség feltűnően kevés fiúgyermeket tudott felnevelni: az egymással rivalizáló asszonyok megölték egymás gyermekét.
Túl is tárgyaltam az ANYA szó jelentőségét, hogy kimondhassam:cseppet sem hiszem, hogy Jézus idejében asszonynak szólították volna a zsidók az anyjukat.
Mért pont a zsidó nő adta volna fel stáruszát, egyetlen voltát s hagyta volna magát az Idegenek, Veszélyesek vagy Romlottak szintjére süllyeszteni e megszólítás által?
És mikor tértek volna át az új megszólításra?
Ha egy kisfiúnak azt mondják, Mama többé nem Mama, hanem Asszony, az keservesen sírni kezd,hogy anyja többé nem szereti, s el akarja taszítani magától.
Vagy talán a kamaszkorban? Ez a vad fantázia ideje,a kamasz minden nőről mindenfélét gondol, csaka Mama szent.Minő otrombaság volna felhívni rá a figyelmet, Mama is csak egy asszony.
Vagy a felnőtt férfinak szólt volna az anyja: mától ne szólíts anyádnak, csak asszonynak?
Ez lett volna csak az ostobaság! A zsidó nő öreg korában nem számíthatott másra, mint fiára.Nyugdíj persze még nem volt, vagyona se igen lehetett, mert nem örökölhetett. Férje bármikor eltaszíthatta, gyerekkel együtt.
Az eltaszított nő még a társadalom rokonszenvére sem számíthatott- elvált nő, megvetett nő egymást helyettesítő fogalmak!
Viszont a fiút erős törvény kötelezte anyját tiszteletben tartani és róla haláláig gondoskodni.
Vajon nem kellett e a megszólításnak olyannak lennie, hogy ne feledtesse, de emlékeztesse a fiút a kötelezettségére?
Meggyőződésem, hogy ez az'asszony' megszólítás éppen rendhagyó volta miatt került bele az Evangéliumokba.
...Jézusnak anyjához intézett szavai egymás mellé rakva is egyetlen mondatot képeznek, egyetlen hangulatot fejeznek ki: " Aki hallgatja beszédem, az az igazi anyám, mi közöm van hozzád, ó asszony, íme a te fiad. "

Idézet Mauriac Jézus élete c. könyvéből:"Valójában senki sem érti, miért égeti le Jézus kétszer is az anyját:egyszer a lakodalmas nép előtt veti oda anyjának: mi közöm nekem és neked, ó asszony,egyszer pedig az egész gyülekezet előtt:Aki atyám akaratát cselekszi, az az én anyám.

Mentegetik, mennyien mentegetik e krisztusi szókat
Jól mentegetik, rosszul mentegetik, lényeg, hogy mentésre szorulnak.

Mikor az érvek már elfogytak, ócsárolni kell a másikat.

Fényesen bizonyítottad állításomat: vallási vitáktól az emberek kiborulnak.
Érveid elfogytak, igazából nem is voltak. Mert mit lehet arra felhozni, Isten sugallta mű mért van tele tárgyi tévedéssel,az Úr legalább vigyázott volna, egyik szavával a másikat agyon ne üsse, szóval teremtve elébb a mindenséget, aztán nekifogott agyagból csinálni embert.Napfényt igénylő növényeket mért előbb teremtett, mint az életben tartásukhoz szükséges égitestet? Ábrahámnak mért nem mondta mosni kell, nem körülmetélni, és hogy a Napot senki kedvéért meg nem állítja, mert kozmikus katasztrófa lett volna belőle. És gyermekét sem hagyta volna szégyenbe,hogy már sok nemzedék elmúlt, de még mindég nem jött vissza, és a mennybe se ment föl, mert még, hogy Izraelből távozott, utána Indiában tűnt fel és ott működött sokáig.
Észt adott Ő nékünk, nem kinyilatkoztatást, de szükség van a vallásra, hogy szelídítse az élet gyilkos törvényét, de amikor összevesznek rajta,ez az eszköz nem felel meg a céljának.

Én nem vagyok vallásalapító típus, csak gondolkodom, és elmondom, amit gondolok-és nem akarok senkit kitéríreni a hitéből, ami őt boldoggá teszi

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés