Erdő Péter: Nincs feloldhatatlan ellentét

2014. április 20. 12:32
Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap tartott szentmiséjén úgy fogalmazott: a feltámadásnak az is az üzenete, hogy nincs feloldhatatlan ellentét, nincs jóvátehetetlen bűn, nincs felesleges ember vagy közösség.

A feltámadásnak az is az üzenete, hogy nincs feloldhatatlan ellentét, nincs jóvátehetetlen bűn, nincs felesleges ember vagy közösség - mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap tartott szentmiséjén. „A feltámadt Krisztus így köszönti tanítványait: békesség veletek! Ez a béke Isten szeretetének mindent átfogó rendje. A feltámadás fényében már nincs feloldhatatlan ellentét, nincs jóvátehetetlen bűn, nincs felesleges, jelentéktelen ember, közösség, nép vagy család. A halálon túl is bízhatunk Istenben” – jelentette ki a bíboros. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy húsvét alkalmával legyenek társai a feltámadásnak örülő tanítványoknak, kezdjenek új életet, amelyet ők akkor elkezdtek, és amely az egyház élete, a találkozás Jézussal.

 
Erdő Péter szólt arról: minden evangélium egybehangzóan állítja, előbb volt a feltámadás ténye, és azután a megértése annak, hogy így teljesülnek be az Ószövetség jövendölései. A fiatal Szent János, aki Péterrel együtt elsőként belépett az üres sírba – mondta bíboros –, megértette, hogy mit jelentett a gondosan összehajtott lepel, anélkül is, hogy a Megváltóval újra találkozott volna. Péter már ekkor hinni kezdett a feltámadásban. A hit Isten kegyelmi ajándéka, ezt tanítja, vallja az egyház – hangsúlyozta Erdő Péter. Azt mondta: „úgy látszik, a hit nemcsak a személyes találkozás meggyőző ereje által alakulhat ki az emberben, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Ezt tanítja, ezt vallja azóta is az egyház.”
 
Az üres sír mindenki számára lényeges jel volt - mutatott rá Erdő Péter. Hozzátette: „bennünket is arra hív Krisztus, hogy ezt a tanítványt kövessük, mert mi is látjuk az üres sírt, de élő testi valóságában, itt a Földön, nem találkozunk felismerhető alakban Krisztussal.” A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe; a keresztény világ húsvétvasárnapján Jézus feltámadását ünnepli, e napon világszerte ünnepi miséket, istentiszteleteket tartanak. Húsvétkor a keresztény világ annak állít emléket, hogy Jézus mártírhalálával magára vállalta az emberiség bűneit, ezzel megváltotta a hívőket bűneiktől, így hitük szerint az üdvösségre, az örök életre vezette őket. Húsvéttól egészen az ötven nappal későbbi pünkösdig a Jézus feltámadása feletti örömről szól az egyházi liturgia.

Összesen 75 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Minden ember fontos: az öregező csökkenti a nyugdíjfolyósító kiadásait. Előbbre hozza a temetkezési vállalkozó munkáját, tehát nő a dzídípí.

Azok akik minden húsvéti témájú topicot elárasztanak a gyalázkodásaikkal, (bizonyítva ezzel, hogy valójában ki is az összeférhetetlen, kiben munkálnak gyilkos indulatok, gyűlölet) gyakran számon kérik másokon a nekik kedves ünnepek, eszmék kritizálását, becsmérlését. Erre viszont nincs semmi erkölcsi alapjuk, lévén ők a főgyűlölködők!

Te pedig tutiban vagy, mint mindig, megpróbálva beleadni, belevetíteni mások hozzászólásába olyan dolgokat amikről abban egyáltalán nincsen szó!

Itt most az emberi jóérzés minimumáról volna szó, ugyanis. Arról, hogy ami másoknak szent és fontos ünnep,azt miért kell gyalázni, úgy, hogy közben elvárnák az ő ünnepeikkel,megemlékezéseikkel szemben a tiszteletet? Ez nem állampolitika, hanem jóérzés kérdése. Akkor is az, ha még X hsz-ben próbálod kiforgatni a szavaimat és menteni a menthetetlent.

Már eltekintve attól, hogy Jézus vallását gyakorló zsidó volt, aki pl. Izaiás próféta könyvtekercsét olvasta föl ékes arám nyelven (valószínűleg) a kafarnaumi zsinagógában, ahová "szokása szerint" szombaton bement :-)

De pl. a kereszthaláláról szóló beszámoló is Márknál a 22. zsoltár döbbenetes jövőbelátásának a beteljesülését mutatja be. (pl. "elosztották maguk között ruháimat"; "átlyuggatták kezemet, lábamat").

Szóval aki a zsidó Jézust ki akarja kerülni, annak bezony nem az Ószövetséget, hanem az evangéliumokat kell kidobnia.

Akit körülmetéltek, mint egy zsidót, megtanítottak Szentírást olvasni, mint egy zsidót, szombatonként zsinagógába járt, mint egy zsidó, évente följárt Jeruzsálembe, mint egy zsidó, az bizony egy zsidó.

Saját küldetését zsidó próféciák alapján mutatta be, pl. ezért vonult be szamárháton Jeruzsálembe, és halál fölötti diadalát zsidó zsoltár szavaival hirdette meg a kereszten ("Istenem, Istenem, miért hagytál el engem").

Szinte mindenki észrevette, csak maga Erdő nem, hogy nem mondott igazat: a bűnök jelentős része bizony jóvá tehetetlen, a pletykától kezdve a gyilkosságig.
Nem lehet ezen csodálkozni. A buddhisták szerint a bűn:ártani másoknak. De kinek ártott volna a tiltott gyümölcs? Nem azért vagyunk halandók, mert az ősök ettek a fáról, hanem, mert az Úr nem tudta a testet tartósabbra csinálni - születnek és meghalnak a csillagok is, a halandó mindenségbe minek telepített volna halhatatlan embert- az édenkertből az elszaporodott emberségnek később úgy is el kellett volna menni - s az igazságos Isten mért büntette volna azokat, kik a bűn idején még meg se születtek?
Hit kötelezi a hihetetlent elfogadni - üldözte az Egyház Bulányi Atyát, aki megmondta: sz ószövetség nem Isten igéje.

Istenben nem is keresem a zsidót, de Jézus azért lehetett Krisztus, mert valóságos Isten és valóságos ember volt teljes személyi egységben. Embersége szerint pedig bezony zsidó egy zsidó édesanyától.

Tudom, hogy szar ügy, de ezt a kereszténység már végigrágta, és még a valamirevaló egyházszakadások előtt, már Kr. sz. 431-ben eljutott erre az eredményre, azóta meg egybehangzóan hirdeti.

A dolog szerintem egyszerűbb. Olyan közegbe küldi, amelyet kb. egy évezreddel azelőtt kiválasztott arra, hogy ha ott lép föl a Fia, azt az egész emberiség meghallja. Ez a zsidó nép kiválasztottságának az értelme.

Ha a mi Urunk pl. a magyarok őseihez jött volna el, nem tudott volna olyan Örömhírt hátrahagyni, amely sértetlen épségben hangzik évezredek óta.

Minthogy azonban a zsidó nép, mint nép, nem hallotta meg Szent Péter pünkösdi beszédét, és nem tért meg Jézus Krisztus hitére, végleg elveszítette történelmi küldetését, és jelenleg Krisztus nélkül tévelyeg, miközben a kereszténység hirdeti Krisztust. Ezt jelenti a "vére rajtunk és utódainkon"-mondat.

De azért ez megintcsak az érem egyik oldala. Ettől a zsidók nem válnak pogányokká, hiszen az Ószövetség könyveiben valódi isteni kinyilatkoztatást hordoznak, pl. valóban le van írva a 22. zsoltár is a szent könyveikben, így Isten mindig hívja őket. Közösségi elvetettségük ideje addig tart, amíg újra nem kiáltják azt, amit Virágvasárnap, hogy "Hozsanna Dávid Fiának!"

Ez így van, de az Örömhírnek el is kell jutnia a címzettekhez, és ehhez Isten emberi közvetítést vesz igénybe, mert így tudja biztosítani a szabad beleegyezést (vagy elutasítást).

Namost, akkor viszont technikai problémák is vannak. Az emberi faj a nagy ókori birodalmak kora előtt egyszerűen nem volt elég egységes ahhoz, hogy Isten Fiának örömhíre fönnmaradjon és a legtávolabbi szigetekre is eljusson. Ma pedig túl nagy a zaj ehhez. Az idők teljessége ott, akkor, időszámításunk kezdetén érkezett el.

Amit Isten ezt megelőzően tenni tudott, az egészen pontosan az, amit tényleg megtett: kiválasztott egy népet, gondozta, vezette, hűségesnek mutatkozott felé, hogy általa előkészítse annak küldetését, akinek el kellett jönnie.

A zsidók vitték szét. Melyik apostol nem volt zsidó? És úgy hiszem, Szent Péter komolyan beszélt a Pünkösdi beszédében, amit megtalálsz az Apostolok Cselekedeteiben:

2,37-39 37 Amikor ezeket [tehát a Föltámadás meghirdetését] hallották, szívükben megrendültek. Így szóltak Péterhez és a többi apostolhoz: »Mit tegyünk, férfiak, testvérek?« 38 Péter azt felelte nekik: »Tartsatok bűnbánatot, és mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára; akkor megkapjátok ajándékul a Szentlelket. 39 Mert az ígéret nektek szól, valamint a ti fiaitoknak, és mindazoknak, akik távol vannak {Iz 57,19}, de akik közül mindenkit meghív magához a mi Urunk Istenünk.«

Denia, Te is tudod, a gyilkosságot nem lehet jóvá tenni, mert a halottat nem lehet feltámasztani, és nem lehet semmisnek venni, mert a bűnöst lecsukják érte.Nyilvánvaló dolgokat kár letagadni.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. április 21. 14:10

Ilyen formában nem állítják. A rabbiképző egyik tanárától olvastam olyan megállapítást, hogy a kereszténység és a rabbinikus zsidóság a második templom lerombolása előtti vallásosság két különböző továbbélése.

A nyilvánvaló dolgok egyike, hogy egy gyilkos számára akkor van út Krisztushoz, ha szembenéz a tettével, vállalja az emberi megtorlást miatta, és így kéri Isten irgalmát.

Válaszok:
magnamater | 2014. április 21. 21:46

A Jézus korabeli vallás elég radikálisan átalakult a Jézust, mint Krisztust elvető zsidók körében is, hiszen lerombolták a Templomot, ami a Jézus korabeli kultusz egyértelmű középpontja volt.

Így az, hogy a Második Templom vallásosságának melyik a hiteles folytatása, és hogy kik is az idősebb testvérek, egyáltalán nem olyan egyszerű kérdés.

Időben az Újszövetség iratai megelőzik pl. a Talmudot. Ezért vicces, amikor Jézus újdonságát mai zsidók azzal tagadják, hogy Jézusi mondásokat idéznek a Talmudból :-)

Válaszok:
ottapont | 2014. április 21. 15:45

Vannak Jézus hívő zsidók, szerte a világon

http://www.zsidokjezusert.org/..

Magyarországon is

http://www.talita.hu/index.php..:jezus-hiv-zsido-vagyok-tar-kata-a-zsidok-jezusert-koezoessegrl&catid=52:egyuett&Itemid=79

Izraelben is, bár ott nagyon nehéz a helyzetük, a folytonos megaláztatások s diszkrimináció miatt.

'Fordulj egy vallástörténészhez ez ügyben, a jutubon AVATARA néven találod előadásait.'


Tudtad, hogy ez a bizonyos avatara azonos azzal a Bácsfi Dianával,aki a karlendítő, fasiszta provokátorkodástól jutott el az ezoterikus sámánkodásig?? Egyébként zsidó származású, édesapja belügyes volt, talán ezek sem elhanyagolható részletek róla.
Mivel fasiszta pozőrként nem talált követőket, most ezoterikus katyvasszal hülyíti a hiszékenyeket.

„Ó boldog Magyarország! csak ne hagyja magát félre vezetni már –”
Dante

Időben az Újszövetség iratai megelőzik pl. a Talmudot.

Ez valóban érdekes, nem is tudtam.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. április 21. 17:11

Maga a halotti lepel is arról tanúskodik amit mondok.

A halotti lepel hosszadalmas és alapos vizsgálatok sorozatának volt már alávetve, egyházi és világi kutatók által.A legmodernebb, 3D technológiát is beleértve. Ezen eredmények egyike sem igazolja azt amit állítasz.


http://www.history.com/shows/t..

A közelgő zsidó Húsvét miatt vették le hamarabb a keresztről, akárcsak a két latrot, ezért végeztek velük gyorsított eljárással. Ez benne van az evangéliumokban.

Mondtam én, hogy ezt komolyan veszik? Olyan zsidók azonban valóban vannak, nem is kevesen, 20-30%-ra becsülik az arányukat, akik Jézust jelentős zsidó vallási személyiségnek tartják. Amit nem fogadnak el, az a Jézus Istenségére vonatkozó keresztény teológia. Akik ezt is átveszik, azok megkeresztelkednek...

A másik oldalról az a folyamatos előkészítés, amivel Isten előkészítette Jézus egész emberiségnek szóló küldetését a saját népe körében, nekünk, keresztényeknek is fontos. Isten hűségét ugyanis mi keresztények is folyamatosan megtapasztaljuk.

Válaszok:
ottapont | 2014. április 21. 17:30

Nagy biztonsággal csak a kezdőpontokat lehet meghatározni. A Talmudot a Templom pusztulása, tehát Kr. sz. 70 után kezdték leírni, és kb. 2-3 évszázad törvényértelmező vitáit foglalja össze.

Az Újszövetség legősibb iratai Szent Pál levelei. Róla azt lehet biztosan tudni, hogy Kr. sz. 52-53 között járt Korintusban, és onnan írta levelei jó részét. Ez utóbbit onnan tudjuk, hogy fönnmaradt az Apostolok Cselekedeteiben említett Gallió prokonzul egyik hálatáblája a császárnak, amiben pontos datálás van az ő hivatali idejére.

Az evangéliumok a következő évtizedekben keletkeztek, legújabb iratnak Kr. sz. 150 körülről a 2. Péter levél tűnik, amely már kész, ismert levélgyűjteményként utal Szent Pál leveleire.

Válaszok:
ottapont | 2014. április 21. 17:21

A mellette kétfelől megfeszített gonosztevőnek eltörték a lábszárcsontjait. Jézusét nem, mert az elszenvedett k1nzások következtében, amit még a keresztre feszítés előtt elszenvedett meghalt. Ezért, mintegy a halál beálltának nyugtázásaként lándzsát döfött a katona a szívébe! Ezt mégis hogyan élte volna túl?

Igen, az Újszöv.- re vonatkozó adatokat tudtam, a talmuddal kapcsolatos volt új számomra.

Köszönöm a kiegészítést!

Minden jót neked is, és 'legyen neked hited szerint!"

'Most hiába sorolnék száz másik forrást, aki nem tudja szűrni az információt annak teljesen mindegy.'

Miből gondolod, hogy én vagyok az aki képtelen szűrni? Te linkelted be avatarát, mint hiteles személyt, nem én! :D

Amit nem fogadnak el, az a Jézus Istenségére vonatkozó keresztény teológia. Akik ezt is átveszik, azok megkeresztelkednek...

A Jézus Hívő zsidók hisznek Jézus istenségében, de nem keresztények. Ők egy külön kategória:


Hiszünk egy szuverén Istenben, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személyében létezik, aki tökéletesen szent, végtelenül bölcs, akinek hatalma határtalan, és szeretete minden mértéket meghalad; hisszük, hogy Isten az egész teremtett világ forrása, és hogy minden létező közvetlenül az Ő hatalmának gyakorlása által jött létre.Hisszük, hogy az Atya Isten az örök üdvösség szerzője, aki szerette a világot, és a Fiát adta érte váltságdíjként.Hisszük, hogy a Messiás Jézus öröktől fogva létezik, és egyenlő az Atya Istennel, és szűztől való születése által emberi természetet öltött magára, úgyhogy isteni és emberi természettel egyaránt rendelkezik.

http://www.zsidokjezusert.org/..

Válaszok:
Csomorkany | 2014. április 21. 17:36

OK, nyertél, ezek szerint ilyen irányzat is van. Amíg homályban hagyják, hogy ez lényegében kereszténység, addig talán nem fosztják meg őket az izraeli állampolgárságtól...

A kérdés ettől függetlenül annyi, hogy kitől kapták ők ezeket a Jézusra vonatkozó - amúgy tiszteletre méltó - gondolatokat. Mert ha netán az évezredet keresztény hagyományból, akkor ugye...

Válaszok:
ottapont | 2014. április 21. 17:39

OK, nyertél,

Nem versenyként fogom föl a dolgot.

A kérdés ettől függetlenül annyi, hogy kitől kapták ők ezeket a Jézusra vonatkozó - amúgy tiszteletre méltó - gondolatokat. Mert ha netán az évezredet keresztény hagyományból, akkor ugye...


Őszinte legyek erről annyira részletesen nem olvastam, onnan tudok róluk, hogy az autószerelőm is ilyen Jézus hívő zsidó.

De itt úgy látom részletesen le van írva a teológiájuk, akit érdekel

http://messiasizsido.hu/index...

Válaszok:
Csomorkany | 2014. április 21. 17:48

A passiótörténet kisebb módosításokban meglepő hasonlóságot mutat mind a négy evangéliumban. Jézus életéről szóló történetnek ez a részlete a leginkább dokumentált, legtöbb helynév, azonosítható szereplő és időpont ebben a leírásban szerepel.

Természetesen annak aki az evangéliumokat manipulált, hazug írásoknak tartja, amelyek célja elferdíteni a valóságot annak ez semmit nem jelent. A vitát itt akár le is zárhatjuk, mert semmi értelme, főleg így, Húsvéti időben.

Bocs, de ezt most túlzásnak tartom végighallgatni :-)

A kérdés nem az aktuálisan vallott teológiájuk, hanem a vallott teológiájuk eredete. Mert ha netán évezredes keresztény nézeteket vettek volna át, akkor ugye...

A másik fontos megjegyzés, hogy ez akkor is csak egy irányzat, amiről kétségtelenül nem tudtam. A gondolat, ami a zsidóság nagy tömegeiben jelen van, sokkal egyszerűbb. Kb. ennyi: "Jézus mégiscsak egy fontos zsidó volt, vagy mifene."

Válaszok:
ottapont | 2014. április 21. 17:55

Hogy a nagy tömegek mit gondolnak azt pontosan nem tudom, meglehet túl optimista vagy.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. április 21. 18:19

Jó, a "nagy tömeg" alatt azt értettem, hogy a zsidóság 20-30%-a. Lásd fönt.

A harci helyzet az, hogy az apokrif evangéliumok magyar nyelven is hozzáférhetőek, semmi eltitkolt nincs bennük. Pl. itt:

Csodás evangéliumok, Bp., Telosz, 1996

Annyi velük a probléma, hogy világos módon forrásként használják a kánoni evangéliumokat, vagyis másodlagos irodalmat jelentenek. Kb, mint egy mai Jézus-film.

A két dolog egymás mellett létezik: a gyilkos megbánhatja bűneit, eljuthat Krisztushoz, de a bűnét nem lehet jóvá tenni, a halottat nem lehet föléleszteni.

Válaszok:
Csomorkany | 2014. április 22. 22:45

Krisztus Urunk pont ezzel kapcsolatban módosította az általános emberi tapasztalatot :-)

Válaszok:
magnamater | 2014. április 23. 19:35

Izé, ezt most nem pontosan értem. Hogy jönnek a qumráni tekercsek az apokrif evangéliumok témájához? Jó, értem én, hogy minden mindennel összefügg, és az összefüggések pókhálóján a Vatikán a nagy ronda szőrös pók, aki kiszívja a belegabalyodó legyek vérét, de azért mégis!

A qumráni tekercsekben történetesen egy darab apokrif evangélium nincs.

Tapasztalatot tudatmódosító szerrel lehet módosítani -csak a módosított tapasztalat nem felel meg a valóságnak

Válaszok:
Csomorkany | 2014. április 23. 22:26

Vagy azzal, ha valaki új elemet hoz az addigi monoton tapasztalatba.

Válaszok:
magnamater | 2014. április 24. 17:23

Meghal az, akit megölnek, ez a "monoton tapasztalat", kábítószer hatására élőnek láthatja az ember a holtat, holott jóvátehetetlenül meghalt.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában