A keresztény politizálás esélyei a mai Magyarországon - 1. rész

2014. április 10. 10:13

Vértes László
Közéletfejlesztő blog
A keresztények közéleti szerepvállalása az elvilágiasodás veszélyével jár, a szerepvállalástól való tartózkodás viszont a kereszténység háttérbe szorulását hozza.

„A keresztény közéletiségről kétféle elképzelés létezik: az első szerint Isten országa nem e világból való - mondta Jézus -, és ez azóta is így van, vagyis a keresztények a világon kívül élnek, nem dolguk részt venni a közügyek irányításában. A politizálás ebben a megközelítésben nem kívánatos, sőt káros. A másik elképzelés szerint Jézus az ókori környezetre mondta, hogy Isten országa nem abból a világból való, hanem majd a követői által megvalósított világban lesz. Erre utal az az állítása, hogy »Isten országa bennetek/köztetek van« (Lukács 17, 21), azaz a keresztények személyközi kapcsolataiban, társadalmi viszonyaiban ölt testet. Ebből a modellből aktív politizálás következik.

Lukács evangéliumában görögül ez áll: »Isten országa bennetek van«, viszont a legtöbb modern fordításban így szerepel: »Isten országa köztetek van«. A magyarázatok arra helyezik a hangsúlyt, hogy Isten országa NEM a világtól elhúzódó egyén lelkében, hanem a földi világban élő egyének közösségében van. Az ókorban nem létezett a mai értelemben vett egyén, mindenkinek nagycsaládja, törzse, faluközössége/városa volt, amelyek nélkül nem maradhatott volna életben, és amelyek meghatározó mértékben voltak jelen az életében és a gondolkodásában. A bennetek-köztetek terminológiai váltás azért következett be, mert a mai ember képes lenne félreérteni azt, ami Jézus hallgatói számára még teljesen egyértelmű volt. (Ahogy az amerikai alkotmányt olvasva elcsodálkozhatunk, miért nincs benne, hogy házasságot egy férfi és egy nő köthet. Azért, mert amikor írták, senki legvadabb rémálmaiban nem szerepelt, hogy ezt a nyilvánvaló előfeltételt bárki valaha megkérdőjelezheti.) Jézus követői a messiási értékrendet megvalósító közösségeket építettek, ezzel töltötték az egész életüket. Térítéseik során Isten földi országának határait terjesztették ki, azzal a céllal, hogy globális uniót hozzanak létre a zsidó Messiás tanítása szerint. (...)

A keresztény világunió létrejöttének harmadik akadálya belső: a hatalommal való érintkezés súlyos torzulásokat okozhat a lelki értékrendben. A zsidó Messiás követése belső meggyőződésből értékes, formai alapon a fentebb említett hozzáadott értéke lecsökken, akár nullára. A közügyekkel foglalkozó keresztények ugyanazoknak a kísértéseknek vannak kitéve, mint világi társaik, és hiába ellenállóbbak, hébe-hóba el fognak bukni. Különösen egy kettős mércés környezetben, amely a világiaknak elnézi, hogy világi módra viselkednek, a keresztényektől azonban ezt nem tűri. A »hírhedt« Borgia pápát, VI. Sándort azért tartják a történelem egyik legnagyobb gazemberének, mert úgy viselkedett, mint a kora felvilágosultnak, reneszánsznak tartott elitje. VI. Sándorból csak egy volt, míg a felvilágosult, reneszánsz elit létszáma minimum több tízezer, és nem VI. Sándor rontotta meg őket, hanem fordítva. A messiási értékrend része az egységes mérce. A kettős mércézés összezavart világlátást eredményez, teljesíthetetlen elvárásokhoz vezet. Kétségtelen tény, hogy a keresztények közéleti szerepvállalása az elvilágiasodás veszélyével jár, a szerepvállalástól való tartózkodás viszont a kereszténység háttérbe szorulását, azaz a világiasság - mivel a világiasság nem önálló ideológia, és nincs ideológiai vákuum - (...) teljes uralmát hozza. Melyik az okosabb megoldás: ha megtanuljuk irányítani a messiási értékrendű társadalmunk-gazdaságunk-kultúránk-művészetünk ügyeit, vagy ha kiengedjük a kezünkből az irányítást, és panaszkodunk, hogy a saját társadalmunk, gazdaságunk, kultúránk, művészetünk nem a messiási értékrend szerint működik?”
 
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 54 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Hülyeségeket írsz, ha világiasan akarok fogalmazni.
Imádkozom érted, de te is magadért, hogy a Szentlélekisten világosítsa meg az elmédet, és adjon neked bölcsességet, ha keresztényként beszélek.

Te térdelj már le egyszer, ne azokat utasítgasd, akik a te felszólításod nélkül is térdelnek.

Galilea nem a "gójok" földje volt.

"Hát a KDMP?" - olyan párt nincs! KDNP az már igen.

"A vallás nem lehet politikaformáló tényező. Egyébként érdemes Márait és..." - dehogy nem. Vedd végig a történelmet.

"...iratkozz be egy alapfokú szemináriumra, vagy mire."
- Az alapfokon 6 éves koromtól 13 éves koromig vettem részt."

És utána, van közép és felsőfokú tanulmányod?
Miért nem érdekel az Ószövetség?
Miért nem fontos számodra Jézus származása, családfája?

Ugyanis, az Ószövetség az Újszövetségben lesz nyilvánvalóvá, az Újszövetség pedig az Ószövetségben van elrejtve, nem szabad az egyiket a másiktól függetlenül szemlélni.

"A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg..." Jakab 1,22-27

Nem akartalak megbántani. Csak azért kérdeztem az általánoson kívüli tanulmányaidat, mert elég gyakori az, hogy a hittani tanulmányok megrekednek az ált. isk. szinten, miközben, az egyéb tanulmányaiban tovább halad. Egyszerűen további hitoktatásra gondoltam. 13 éves korod után nem lehetsz hitoktató... és ehhez középfokú tanulmányok sem elégségesek.

Az Ószövetség ismerete tényleg nem szükséges az Istennel való kapcsolatodhoz, de, ha valakit ismerek, szeretek, szeretnék róla többet tudni. Persze Jézustól tudsz meg a legtöbbet az Atyáról, de, ha nem olvasod az Ószövetséget, hogy érted az meg az Újszövetséget? Mindkettő
- Azért, amiért Isten családfája sem fontos. :)szent könyvünk. És, ha Jézusról akarsz többet tudni, elengedhetetlen az Ószövetség ismerete. És mit csinálsz PL. egy képtárban? Hogy érted meg, hogy miről szól a festmény? Nincs igényed a tanulmányaidban való előrehaladásra.

"családfa" Mi az, hogy "Isten családfája sem érdekel"? Ez vicc ugye? Nem voltak hitetlenek az emberek. Jézus megismertette az Atyát, mert a zsidók is azt gondolták, hogy helyes az Isten tiszteletük. Jézus meghirdette Isten országát. Ez volt a programbeszéde.

"Isten és a benne való hit nem ezeken alapul."
Hát persze, hogy nem, állította ezt valaki? Pasztör azt mondta, "ha lenne annyi hitem, mint egy provanszi parasztasszonynak...
Szépen leírtad, amit gondolsz az Isten hitedről. Valóban a Biblia tanulmányozásától, ha már van hited csak összezavarodnál? Csak nem attól félsz, hogy akkor elvesztenéd a hitedet? 18 éves kor körül sokan elfordulnak Istentől, mert jönnek a kérdések, de idővel egy mélyen hívő vissza tud fordulni.
Arra nem gondoltál még - mert nem beszélsz róla, - hogy azt a bizonyos "tantusz ami leesik" Szentlélekistennek nevezik? Ő az aki megvilágosít, vezet.
"lakatlan sziget" Isten gyermeke vagy, Isten képmása. Ha rá hagyatkozol, persze, hogy könnyebben megy. De az embert tanítani kell. Mit mondott Szent Pál? "A lélek erős a test viszont gyenge" Jézus tanított, Szent Pál tanított, Péter és a többiek is tanították a népet, és te hiábavalóságnak gondolod a tanulást?

Én úgy vagyok, hogy van egy hozzád hasonló erős hitem, de tárgyi ismeretem is, mert Isten szavára szomjazni kell. És ez a Biblia. Csodálatos megfogalmazás, egyszerű, tömör nyelvezet. Amit én elmondanék 20 mondatban, le van írva 2-3-ban. Az Ószövetség pedig leírja az elfordulást, megújulást. A zsidó nép üdvösségtörténetét. Gyönyörű. Sajnálom, hogy ez neked nem okoz örömet.
Hívő létedre, hogy tudod megállni, hogy ne olvasd el Izajást, vagy a csodálatos zsoltárokat. Akkor te a zsolozsmázást is fölöslegesnek tartod? A rózsafüzért, gyónást, áldozást?
Most sem vonultál vissza "az ez irányú témákban" Sikerült megértetni magad. És ha valamiben nem értünk egyet veled, akkor mi van? Semmi, igaz?

Nekem is eszembe jutott, de akkor már elküldtem. Mert ugye keresztyént írt.
Rózsafüzérezett Gyökössy Bandi bácsi is, és volt egy szép Szent Ferenc szobra is az író asztalán. Persze gyónt is, csak ezt nem verte nagydobra, mert kiátkozták volna a reformátusok, akik azért ragaszkodnak, a címeikhez és a ruházatukhoz, valamint a katolikus templomainkhoz. (amit elvettek) Pl. az Ócsai gyönyörű katolikus templom.
A zsolozsmát azért írtam, mert a reformátusok szeretnek az Ószövetségből olvasni és zsoltárokat énekelni.
Szabó László püspökük, aki okos ember egyszer azt mondta a TV-ben halottak napján, hogy ők gyertyát sem gyújtanak a síroknál, mert ez olyan katolikus babonaság. Bár tudja, hogy a reformátusok is egyre nagyobb számban megteszik. Nem tudja, hogy Krisztus világosságának jelképe? Azóta nem tartom bölcs embernek, mert nagyon megbántott ezzel a mondatával.

Ezt akartam írni én is, csak nem tudtam, hogy kinek címezzem. Egy keresztség van! És az nem katolikus, vagy református. Ráadásul a reformátusok annyira ismerik a Szentírást, hogy fejből mondják az idézetek számát és természetesen, hogy kitől idéztek.

Jézus bizony olvasta a Törvényt, a Prófétákat és az Írásokat. Pedig ugye neki aztán igazán nem lett volna szüksége rá, hiszen, ha valaki akkor Ő elmondhatta, hogy "Csak Isten van és senki más. Csak Ő és én."

"Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet" Mt 28,19
A kereszténység térítő vallás. Te hogyan teljesíted Jézus parancsát? Hogyan tanítasz, hogyan evangelizálsz, ha nincs ismereted arról amit tanítanod kellene? Istent Jézus által ismerted meg, Jézust az Újszövetség által. Csakhogy az Atya a Fiú és a Szentlélek egy, ahogy az Ószövetség és az Újszövetség is egy. Jézus a közvetítő Isten és az ember között. Jézus egyházat alapít, és te azt mondod, nincs szükségem egyházra, sem papra, sem dogmákra, magad rátalálsz a keresztény erkölcsi normákra.

Csakhogy Jézus azt mondja, az apostoloknak, "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket." Jn 15,16 és ez az apostolok utódaira is vonatkozik. Sértődötten visszavonulsz és játszod a meg nem értett embert, akit csak Isten ért meg. Mit szól ehhez Isten? Vagy ezt is megbeszélted vele, mert olyan jóban vagytok?
Az Úr Jézus azonosítja magát az Egyházával.
"Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet engem vet meg, aki engem megvet, azt veti meg aki engem küldött." Lk 10,16

De nem is leszólnia! Húsvétkor Nagyszombaton mi gyertyát gyújtunk miután egy időre eloltunk minden fényforrást, a megszentelt hatalmas húsvéti gyertyáról, amit a pap hoz be a templomba. Azt énekeli a pap, hogy, hogy "Krisztus világossága" mi azt feleljük "Istennek legyen hála" Előtte megtapasztaljuk a sötétséget, amit a fény, vagyis Krisztus nélkül élünk meg.
A zsolozsma ÉNEKLÉSE, szerzetesrendekben napi 4-5-ször történik. A harmadrendi szerzetesek a templomban vagy az összejöveteleiken ÉNEKLIK. A mi templomunkban az új atya bevezette reggel 7-kor énekeljük. Én otthon zsolozsmázok jó pár éve. Egyedül nem énekli az ember a zsoltárokat, hanem, mint a papok, magában imádkozza. Mi egyébként gregorián dallamokra énekeljük. Pannonhalmán is így imádkoznak a bencés szerzetesek, biztos megtalálod a neten, gyönyörű.
Most nézem, hogy Lászlót írtam, de ismerem régóta, tudom, hogy István, csak eltévesztettem.
Gyökösi nem volt identitás zavaros. A Kézfogás c. sorozatát és más könyveit sem lehetett kapni a református boltban, csak a katolikusban. És a Szent Gellért Kiadó adta ki. A kiátkozást nem szó szerint értettem. Egyébként számtalan református járt és jár hozzánk, mert náluk nálatok, zárva van a templom, nálunk, meg naponta több szentmise is van, azon is részt vesznek, mert itt jobban tudnak imádkozni - mondják.
Ami az ócsai premontrei templomot illeti tévedsz, mert a premontrei szerzetesrendnek készült 1234-ben. A reformátusok használták a reformáció előretörése és a török hódoltság idején kiköltözött szerzetesek után. A reformátusok sosem adták vissza, pedig a katolikus egyház számtalanszor visszakérte. Katolikus többségű a falu.

Jézus is bizonyára kívülről tudta Izajás próféta rá vonatkozó jövendölését, mégis inkább "szólásra jelentkezett" és felolvasta a tekercset. A papok, lelkészek, leírják a beszédüket, felkészülnek a misére, Istentiszteletre.
"(ő otthon hagyhatta, nem kellett neki, nem úgy, mint a tiszteletesek. :)" Tudod mi jutott eszembe erre a mondatodra? A farizeus aki lenézte, - mint te most a tiszteleteseteket - a bűnös vámost. A farizeus és a vámos Lk 18,10-14 "azon tudálékos ifjak elé, akik hitből írnak iránymutató cikkeket"
Ne úgy emelj fel valakit, akár magadat, hogy közben lenézel másokat. Na kiment haza megüdvözülve, a farizeus vagy a vámos?
"A hit Isten ajándéka, nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessen."
Szent Pál Ef 2,8-9
"Tudásbéli fokozata"? Dehogy nem volt! Templomba járt gyerekkora óta és azt tudta amit tanítottak neki ott és amikor már tudott olvasni, naponta olvasta a Bibliáját, nem úgy, mint az unokája.

Ne gúnyolódj az imádkozó embereken.
Tévedés, nem helyettünk imádkozik a pap, hanem együtt imádkozunk a szentmisén, hívők és a pap. Nem passzív résztvevői vagyunk a szentmisének. Nálunk egész nap nyitva van a templom, és nem csak a misére jöhetnek be. Mindig van imádkozó ember aki csak egy röpimára jön be, mert arra járt, vannak akik a Szűzanya előtt imádkoznak vagy az oltáriszentség előtt. Jól érzik magukat Isten színe előtt. Mert nálunk ott van ami nálatok nincs az oltáriszentség! De azért, hogy tudd, nem mindenki tud otthon nyugodtan imádkozni, mert a kisgyerekek lármáznak, lecke ellenőrzés, stb. Nem tudom hol laksz, de például a pesti Ferenceseknél is akár mikor megy be az ember, mindig tele van imádkozó emberekkel.
Amit idéztél azt nem a templomban imádkozó embereknek mondta Jézus, hanem a farizeusokhoz szólt, akik mindent úgy csináltak, hogy lássák az emberek - nem Isten dicsérete volt a céljuk - és így kivívják az elismerésüket. Mt 6,6 de olvasd el az előző mondatot is. Egyébként a Királyok könyvében és Izajásnál írott mondatokat idézi, Jézus. Jézus is imádkozott a zsinagógákban, tehát mellé lőttél.

Az ima beszélgetés Istennel. Ima, imádság, imádás, szépen kifejezi a magyar nyelv. Különböző imák vannak. Kérő, dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, - gondolj Dávidra 50. zsoltár és közbenjáró. Sokféleképpen lehet Istenhez szólni. Mi a rózsafüzért is imádkozzuk, és még olyan marhaságot nem hallottam, hogy az nem ima. Van kész imaszöveg, például a tegnap említett zsoltárok, ami bizonyítottan több Dávid által írt imádság. És természetesen mindenki tud spontán is imádkozni. Ha annyit mond valaki, hogy "Köszönöm Uram", Vagy "Segíts Istenem", "Hála Istennek" már az is ima, mert ezekkel a mondatokkal Istenhez fordulunk, hozzá emeljük a lelkünket.
Amikor a tanítványok kérték, Jézust, hogy tanítsa meg őket arra az imára amit ő szokott, imádkozni, megtanította nekik a Miatyánkot. És ezt biztos, hogy sokszor imádkozta, különben nem figyeltek volna fel rá a tanítványok.
A költők verseit azért is szeretjük, mert összefoglalják, jobban kifejezik, a bennünk levő érzéseket. Pl. a egy kis rész
72. zsoltárból

Amikor elkeseredett a lelkem,
amikor a szívem vérzett:
Akkor balga voltam, józanság híján,
akár a barom,olyan voltam színed előtt,
de most már mindig nálad maradok,...
Különben kim lenne a mennyben?...
Nekem jó az Istenhez tartozni:
Az Úrban találok menedéket,
hogy hirdessem minden tettedet.

Vagy az 54. zsoltár
Ha csak ellenségem gyalázna, azt
még elviselném.
Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl,
elbújnék előle.
De te voltál az, aki társam vagy,
te lettél ellenségem, akiben megbíztam,
akivel az Isten házában bensőséges
barátságra léptem.

Hát nem gyönyörű?
Nálunk nem szokás, az ami nálatok. Az ökumenikus imahéten halljuk. Szerintem nagyon szépen imádkoznak a reformátusok.De azt ne feledd, hogy a legbensőbb érzéseit nem mindenki tudja kitárni, annyi ember előtt. Nálunk a kis közösségeinkben imádkozunk spontán és szintén nagyon szépen. A lényeg a köszönet Isten felé, az, hogy ott lehetünk.

Egyetértünk.
Egyébként azt is akartam írni, hogy ugye milyen emberi?

"Hát nem gyönyörű?

Ha esetleg erre jársz, kérdeznék valamit tőled.
Gondolod, hogy neked nagyobb hited van, mint Aquinói Szent Tamásnak, Páduai Szent Antalnak, Vagy Avilai Szent Teréznek? Ők nagy misztikusok és nagy tudósok voltak, egy személyben! Hit és ész nem zárja ki egymást!

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában