A keresztény egységtörekvések eddigi gyümölcseiről

2014. január 22. 10:08

Kránitz Mihály
Vatikáni Rádió
Az egység a kereszténység ereje! A megoszlás a gyengéje.

„Az első és a legfontosabb Krisztus imájának meghallgatása és vágyának teljesítése. Ehhez nagyon fontos az egyházak közeledése. A mozgalmi ökumenizmus, amely 1910-ben az edinburghi missziós konferenciával kezdődött, mára világszinten kibontakozott. A II. Vatikáni Zsinattól pedig a katolikusok is szívügyüknek tekintik az egység helyreállítását. A megtérés, az életszentségre való törekvés, a keresztények egységéért mondott magánimádság és nyilvános könyörgés az ökumenikus mozgalom szíve és hatékony eszköz az egység kegyelmének az elnyerésére. De a szeretet párbeszéde mellett a teológiai dialógus is megkezdődött, melynek állomásai az Ut unum sint pápai körlevél 1995-ből, és az 1999-ben aláírt evangélikus–katolikus Közös Nyilatkozat, valamint a 2001-ben elfogadott Charta Oecumenica és a sok-sok ökumenikus találkozó...

II. János Pál pápa bűnbánati gesztusai – melyet 1991-ben Magyarországon is megmutatott – begyógyították a szakadások okozta sebeket. Őt követően Benedek pápa is pápasága egyik célkitűzéseként jelölte meg az egyházakkal való kiengesztelődést. 

Ferenc pápa pedig, aki általános elismertségnek örvend, mind az ortodoxia képviselőit, mind pedig a protestáns egyházi vezetőket többször is fogadta a Vatikánban. A szentatya fontosnak tartja, hogy az egyház megújuljon, és félretéve az előítéleteket, a különbözőségek ellenére a keresztények munkálkodjanak az egységért, és kérjük az Úrtól, hogy ő legyen a vezetőnk ebben a szándékunkban. Így a teljes szeretetközösség felé zarándokolunk, mert bár vannak és lesznek nehézségek, de ezek türelmet, párbeszédet és kölcsönös megértést igényelnek. 

Ferenc pápa, aki a reformáció hónapjában, tavaly október végén fogadta a Lutheránus Világszövetség küldöttségét, kijelentette: ha alázattal közeledünk Krisztushoz, biztosak lehetünk abban, hogy egymáshoz is közeledünk. A szentatya feladatként jelölte meg a reformáció ötödik centenáriumára való előkészületet, mely abban áll, hogy párbeszédes úton vessük össze nézeteinket a reformáció valóságáról, annak következményeiről és az arra adott válaszokról és a szívünkben az egység vágyával reménnyel eltelve nézzünk előre. Ferenc pápa emlékeztetett arra is, hogy az egység nem elsősorban emberi erőfeszítéseink gyümölcse, hanem a Szentlélek működve, aki előtt bizalommal meg kell nyitnunk szívünket, hogy vezessen minket a kiengesztelődés és a szeretetközösség útján.”
 
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés