Bocsánatkérés és magyarázat

2013. szeptember 16. 8:58

Vári György
Kettős Mérce
A számonkérés jelentős részben jogos. Valóban nem „követelhetünk” semmit a római katolikus egyháztól saját tanításainak továbbadását illetően.

„A bírálók úgy látják, hogy a petíció aláírói, akik a szóban forgó tankönyv visszavonását követelik, a szólás és a sajtó szabadságát vonják kétségbe, továbbá ezúttal épp ők azok, akik nem tartják tiszteletben állam és egyház szétválasztását. Vagyis éppen azt, amire hivatkoznak, a felvilágosodás Európájának vívmányait.

Azt követelik, hogy a római katolikus egyház ne taníthassa saját katekizmusát, amely a homoszexuális cselekedetet halálos bűnnek tekinti. Teljes összhangban különben a szerző mondatával, aki tehát nem tett mást, mint ismertette a tankönyvben – feladatának megfelelően – az egyházi álláspontot. Vagyis az aláírók azt akadályoznák meg, hogy a római katolikus egyház taníthassa azt, amit történetesen tanít. Ráadásul a tankönyvnek az ügyben tökéletesen ártatlan, egyháza álláspontját egyszerűen bemutató szerzőjét állítják pellengérre teljesen alaptalanul, hiszen amit ír, nem személyes véleménye, hanem a katekizmus, mást nemigen lehetne írnia senkinek a kérdésről a katolikus hittankönyvben. Mindezzel tovább szítják – szítjuk – az amúgy is roppant gyanakvó közhangulatot, továbbpörgetjük a háborús retorikát.

A számonkérés, azt hiszem, jelentős részben jogos. Valóban nem »követelhetünk« (én, aki nem vagyok katolikus, bizonyosan nem) semmit a római katolikus egyháztól saját tanításainak továbbadását illetően, természetesen nem írhatjuk elő, mit gondoljanak és milyen értékrendet közvetítsenek azoknak, akik katolikus nevelésben kívánják részesíteni gyermekeiket. Épp ezért a magam részéről mindenekelőtt meg kívánom követni a könyv szerzőjét, Fülöpné Erdő Máriát és általában is jelezni szeretném: felületes voltam, hibáztam, felvilágosult gőgöm indokolatlan volt, sajnálom.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 49 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"általában is jelezni szeretném: felületes voltam, hibáztam, felvilágosult gőgöm indokolatlan volt, sajnálom"

Tiszteletem!

Bárcsak mi,katolikusok is ki tudnánk ezt mondani hasonló helyzetben.

Elolvastam teljes egészében amit írt, szerintem komolyan gondolta, mint ahogyan azokat a jogos kérdéseket is, amelyeket felvet.
Például

"A pap, lelkipásztor, rabbi, közösségi vezető és – amennyiben erről kíván szólni – a hittankönyv szerzője és a hitoktató is az Isten átláthatatlan és nehezen teljesíthető kérését kell, hogy tolmácsolja mindazoknak, akik ott ülhetnek az óráján és akár már sejthetnek is valamit abból, hogy ez a döntés vár rájuk. Nekik annyit mondani, annyit és semmi egyebet a világon, hogy ez halálos bűn, minden mást rájuk hagyni, elengedni a kezüket, hogy oldják meg maguk, ahogy akarják és tudják ezt a szinte megoldhatatlan helyzetet, az, ha átgondolt döntés, úgy szeretetlenség, ha átgondolatlan, úgy figyelmetlenség."

Természetesen nem szabad, nem volna szabad elengedni a kezüket! Ezzel kapcsolatba jutott eszembe ez a kis könyvecske

http://www.magyarkurir.hu/fajl..

Sok ehhez hasonló segítség van még hittanárok, lelki vezetők számára, hogy valóban irgalmas szeretettel tudjanak segíteni azoknak akik rájuk vannak bízva és ezt a segítséget igénylik.

Nem értem, miért ne lehetne az erkölcsi kérdésekre egy tudatos reflexiót megfogalmazó tananyag az általános iskolákban.

Számomra legalábbis szemléletformálónak bizonyult, amit itt ott fölcsipegettem pl. a jogszabályok alapjait képező megfontolásokból.

Emlékszem a jó öreg IPM magazin egyik tesztkérdésére:

Egy asszony és a szeretője fölbérelnek egy bérgyilkost, hogy ölje meg a férjet. A tettet a bérgyilkos elköveti. Kinek a tette a legsúlyosabb bűn?

Tök meglepő volt számomra, hogy a jogszabályok szerint a bérgyilkosé.

No, miért ne lehetne ilyesfajta problémázásokból összerakni néhány tanévet? Tényleg nem értem, mi ez a nyavalygás az erkölcstannal.

Na persze, mindenki aki önmegtartóztatásban él az egy potenciális gyilkos.

Ma te nyerted a 'Ki mondd nagyobb hülyeséget' versenyt. Gratula. :p

Sokan valóban nincsenek tisztában vele mit is jelent ez katolikusul

Gondoltam bemásolom az ide vonatkozó tanítást, hátha itt elolvassák.

1854 A bûnöket súlyosságuk szerint kell mérlegelni. A halálos és bocsánatos bûnök közötti különbségtétel, mely már a Szentírásban megfigyelhetõ, [94] az Egyház hagyományában általánossá vált. Az emberi tapasztalat e különbségtételt megerõsíti.

1855 A halálos bûn Isten törvényének súlyos megsértésével lerombolja az ember szívében a szeretetet; az embert elfordítja Istentõl, végsõ céljától és boldogságától azzal, hogy valami kisebb jót helyez Isten elé. A bocsánatos bûn, bár sérti és sebzi a szeretetet, nem oltja ki.

1856 Mivel a halálos bûn az élet elvét, a szeretetet öli meg, Isten irgalmasságának új kezdeményezésére és a szív megtérésére van szükség, ami rendes körülmények között a kiengesztelõdés szentségében valósul meg.

"Amikor az akarat olyan dologra irányul, ami önmagában ellentmond a bennünket a végsõ célhoz kapcsoló szeretetnek, a bûn tárgya miatt halálos (...), akár Isten szeretete ellen van, mint a káromkodás, hamis eskü stb., akár a felebarát szeretete ellen, mint az emberölés, házasságtörés stb. (...). Ha viszont a bûnös ember akarata néhányszor olyan dologra irányul, ami önmagában rendetlen, de nem ellenkezik Isten és a felebarát szeretetével, mint például a fölösleges beszéd, az alkalmatlan nevetés stb., az ilyen bûnök bocsánatosak." [95]

1857 Ahhoz, hogy egy bûn halálos legyen három dolog együttes megléte szükséges: halálos mindaz a bûn, "melynek tárgya súlyos anyag, és teljes tudatossággal és megfontolt beleegyezéssel követik el." [96]

1858 A súlyos anyagot Isten parancsolatai határozzák meg Jézus válasza szerint, amit a gazdag ifjúnak adott: "Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne szólj hamis tanúságot! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!" (Mk 10,19) A bûnök súlyossága között is van különbség: a gyilkosság súlyosabb, mint a lopás. A sértett személyek minõségét is mérlegelni kell: a szülõk elleni erõszakos cselekmény súlyosabb, mint ha idegen ellen követik el.

1859 A halálos bûn elkövetéséhez teljes ismeret és teljes beleegyezés kell. Föltételezi a cselekedet bûnös jellegének ismeretét, annak Isten parancsával való ellenkezését. Az elegendõen megfontolt beleegyezést is magában foglalja, hogy a döntés személyes legyen. A színlelt tudatlanság és a szív keménysége nem csökkenti, hanem növeli a bûn szándékosságát. [97]

1860 A nem szándékos tudatlanság csökkentheti a súlyos bûn beszámíthatóságát, sõt fölmenthet alóla. De senkirõl sem tételezzük föl, hogy nem ismeri az erkölcsi törvények minden ember lelkiismeretébe beleírt elveit. Az érzéki ösztönök, a szenvedélyek, a külsõ kényszer és a betegségek szintén csökkenthetik a bûn szabad és szándékos jellegét. A rosszakarattal, a rossz szándékos választásával elkövetett bûn a legsúlyosabb.

1861 A halálos bûn, miként maga a szeretet is, az emberi szabadság radikális lehetõsége. Magával hozza a szeretet elvesztését és a megszentelõ kegyelemtõl, azaz a kegyelmi állapottól való megfosztottságot. Ha a bûnbánat és Isten bocsánata nem orvosolja, kizár Isten országából és a pokol örök halálát okozza, mivel szabadságunknak hatalmában áll végsõ, visszavonhatatlan döntéseket hozni. Mindazonáltal -- jóllehet meg tudjuk ítélni, hogy egy cselekedet önmagában nézve halálos bûn-e --, a személy fölötti ítélkezést rá kell bíznunk Isten igazságosságára és irgalmára.

http://www.katolikus.hu/kek/ke..

Persze, én is megértem ha nem azonosul ezzel valaki, sőt...ez a tanítás a hívő katolikusoknak szól.

Na látod, Gyuri.

Nem ártana kivetkőznia az érettlen, vádaskodó vitakultúrából. Ez mindenkire vonatkozik.

Jellemző, hogy újfent csak egy "zsidógyerek" (bocs, kölcsönzött a fogalom, NEM pejoratíve használom) képes arra, hogy megtorpanjon a balfasiszta apostolok öntelt shitstorm-reflexe.

Tanulhatna belőle pld. a mindenlébenhívő szentfazék TGM.

"Ezt akarjátok? Ez a bűncselekmények előidézése."


Honnan veszed, hogy a szexualis perverziók a cölibátusból erednek? És hogy a cölibátus szexuális erőszakba torkollik.
Ez nettó hülyeség.

A gyerekeket (90 %-ban fiúkat !!!) molesztáló papokra kifejezetten nem az erőszak jellemző, míg a nem erőszakot elkövető személyekre nem a cölibátus, hanem inkább a kicsapongó promiszkuitás és prostitúció.

Egyébként nem győzöm ismételni, hogy temérdek felmérés (melegaktivista honlapokon olvasható) kimutatta, hogy az élettársi és szexuálisan kiélt erőszak a homoszexuális férfikapcsolatokban fordul elő.

Az elmúltévekben két híressé vált "melegek elleni erőszak áldozatáról" kiderült, hogy gyilkosak a saját közegükből kerültek ki.
Stephen Jimenez, melegaktivista, legújabb könyvében erről ír
"The book of Matt. Hidden truth about the murder of Matthew Sheperd."


http://forward.com/articles/18..

"Ezt akarjátok? Ez a bűncselekmények előidézése."

Túl hamaer elküldtem, JAVÍTOTT:

Honnan veszed, hogy a szexualis perverziók a cölibátusból erednek? És hogy a cölibátus szexuális erőszakba torkollik.
Ez nettó hülyeség.

A gyerekeket (90 %-ban fiúkat !!!) molesztáló papokra kifejezetten nem az erőszak jellemző, hanem a puhány ragacsosság. Ellenben a NEMI erőszakot elkövető személyekre nem a cölebsz, hanem inkább a kicsapongó promiszkuitás és prostitúció a jellmző.

Egyébként nem győzöm ismételni, hogy temérdek felmérés (melegaktivista honlapokon olvasható) kimutatta, hogy az élettársi és szexuálisan kiélt erőszak a homoszexuális férfikapcsolatokban fordul elő LEG GYAKRABBAN.

És ami az "előidézést" illeti:
Az elmúlt években két híressé vált "melegek elleni erőszak áldozatáról" kiderült, hogy gyilkosak a saját közegükből kerültek ki.
Stephen Jimenez, melegaktivista, legújabb könyvében erről ír
"The book of Matt. Hidden truth about the murder of Matthew Sheperd."

http://forward.com/articles/18..

A hírhedt Uganda gyilkosságról, amire az UNESCO is kiverte a hisztit, kiderült, hogy a berendelt fiú prosti összevezett az illető kucsafttal, meggyilkolta és kirabolta.

Nézd, az első tippem az volt, hogy a legnagyobb bűnt az követi el, aki fölbérli a bérgyilkost.

Elolvasni egy világos érvelést arról, hogy a gyilkosság tényleges elkövetése a legsúlyosabb bűncselekmény, számomra emlékezetes és szemléletformáló volt.

Egy csomó ilyet össze lehet szedni. Mondjuk "uzsorakamat", mint erkölcsi probléma. Akár "szerzői jogok".

Klasszikusok közül Szókratész pere.

Egyszerűen hülyeség azzal nyomulnod, hogy mindezekre egy tudatos reflexió, egy végigbeszélés az bármilyen szempontból probléma egy iskolában.

Leírtad, én meg írtam egy csomó példát, hogy miért nincs igazad. Van egy csomó olyan erkölcsi helyzet, amiről szemléletformáló dolog beszélgetni. Az én szemléletemet legalábbis formálta néhány elem, ami itt-ott fölbukkant a tanulmányaim során. Teljesen ésszerű lehet ezeket rendszeres tananyaggá szervezni.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában