Szent Péter csontjai fölött uralkodik a pápa

2013. április 3. 8:02
Militia Christi
Katekéta
Előfordultak politikai viaskodások, ellenpápák emelkedtek, de abban nem volt kérdés, hogy a pápai hatalom Jézustól származik.

Luther maga is minden alap nélkül terjesztette, hogy Szent Péter sírja nem ott található, mert érdekei ezt diktálták: elvetette a pápaságot, s ezért tagadnia kellett a péteri utódlást is.

A Szent Péter-bazilika alatti ásatásokat csak a harmincas évek végén kezdték meg. Az elsődleges cél nem annak bizonyítása, hogy valóban az apostol sírján áll a pápai hivatal a szó szoros értelmében is, hanem egy végrendelet: az elhunyt XI. Piusz pápa azt kérte, hogy az altemplom alatti sírba temessék.

Később XII. Piusz pápa rendelt el nagyobb feltárást. A tízéves munka során derült ki, hogy a Vatikán alatt egy temetőváros húzódik, melyet a Krisztus utáni II–IV. században használhattak. A pogány síremlékek között esély volt arra, hogy megtalálják Péterét, ami végleg pontot tenne a kérdésre. A Valerius család sírhelyén például Péterre utaló feliratokat találtak, de maga a sír nem lett meg.

Konstantin császár épített a vatikáni dombon egy bazilikát Szent Péter emlékére, s emiatt vált megközelíthetetlenné az egykori temetőváros. Az ásatások során megtalálták éppen a bazilika oltára alatt az apostol sírját, mely a nekropolisz központi helyén fekszik. A szövegek alapján kiderül, hogy az őskeresztények erősen hittek a Szentháromságban, Jézus istenségében és Péter elsőségében. Ami viszont nagyon fontos: a Szűzanya közbenjárásában is, mivel erről szóló feliratok is kerültek a sírra. (Ezt a reformátusok ma is elvetik: azt mondják, Szűz Mária bár kitűnő asszony volt, nem indokolja semmi a katolikusok kirívó tiszteletét iránta, nem ment testben a mennybe, nem érdemes hozzá imádkozni. Ebben nagyon nem értünk egyet, s úgy tűnik, az őskeresztények is másképp gondolták.)

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 21 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Akik viszont manapság tagadják, hogy a pápa Péter utóda, azoknak jó lenne fölmutatni egyetlen incifinci ókori forrást, amely szintén tagadja.

Az ókorban (és az ortodoxokkal mindmáig) ennek a jelentősségén vitatkozunk, magán a tényen nem.

Amit az egyház általánosan elfogad, az akkor is teológiai kiindulópont, ha fényképfölvételekkel nem bizonyítható, merthogy az ókorban másképp mentek a dolgok.

Lásd pl: "A Szentírás Isten Szava".

Na, állítást azt tudok sorolni, nem keveset. A római pápát Keleten és Nyugaton Szent Péter utódaként kezelték.

Hirtelen Szent Ireneusz pápanévsora ugrik be. Ő érvelt először az apostoli jogfolytonossággal, vagyis, hogy mindenféle gnosztikus szektavezérrel szemben, akik a saját okosságaikkal nyomulnak, a keresztények azt hirdetik, amit Jézus hiteles apostolai hiteles apostolutódoknak adtak tovább.

Jézus leintette az egymással versengő apostolokat.Egyetlen vezető célszerűnek látszik,de helyről és utódról nem volt útbaigazítás.Lehetséges volna,hogy a két Egyház kiegyezzen, s felváltva válasszanak egyszer keleti, másszor nyugati vezetőt.

Különös nincs benne, de hiteles se sok.

Szóval az ember kételkedik abban, hogy amikor előrángatjátok az ortodoxiát, akkor az az ortodox gondolatmenet valódi megértésén alapul, és nem pusztán azon a primitív logikán, hogy ellenségem ellensége a barátom.

Ebben az esetben pl. tény, hogy az ortodoxok nem azt vitatják, hogy a római pápa Szent Péter valódi utódja. Ami azt illeti, a katolikusok pedig nem azt állítják, hogy a pápa jelenlegi egyházkormányzati túlhatalma, tehát hogy a világon (szinte) minden latin rítusú püspököt Róma nevez ki, az egyetlen lehetséges egyházmodell.

Egyrészt te rángattad elő az ortodoxiát, mert a poszt nem említi őket. Másrészt rosszul rángattat elő, az ortodoxok ugyanis sose vitatták, amit a poszt állít, hogy Szent Péter Róma püspöke volt, és csontjai a Vatikán dombon találhatók. Ezzel kapcsolatban az ortodoxok részesei az egybehangzó ókori tanúságtételnek.

Az ebben való kételkedés tényleg az előprotestáns mozgalmakkal kezdődött. Mi akkor az ostoba és történelmietlen? Talán az a mód, ahogyan az ortodox-katolikus vitára utalsz egy másról szóló saját késői meggyőződésed igazolásaképp.

Legyen, a posztban is van zavarosság, amennyiben nem világosan különíti el azt a kérdést, hogy valóban Rómában lett-e vértanú Szent Péter attól, hogy mit jelent a pápai hatalom és attól, hogy eredetiek-e a csontok. Ez három különböző kérdés.

A helyzet a következő:

- Hogy a csontok eredetiek volnának, az a katolikus egyházban sem hittétel. Illő dolog megvizsgálni a modern pápák által előterjesztett érvelést, de vagy elfogadjuk vagy nem.

- Hogy a római pápának egyetemes tanítóhivatala volna, azon a protestánsokkal és az ortodoxokkal közösen veszekszünk.

- Hogy viszont a pápa Szent Péter valódi utóda római püspöki hivatalában, azt egyedül a protestánsok vitatják, nagyjából a valdensektől kezdve.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában