Melegházasság: ateisták és marxisták is támogatják a pápát

2013. január 10. 14:06
A „ratzingeriánus marxisták” és egy ateista közéleti szereplő is támogatja a pápát az azonos neműek házassága elleni küzdelemben, akinek a francia rabbi melegházasság-ellenes tanulmányát idéző karácsonyi beszéde ellen idén jóval kevesebb támadás érkezett.

Sokkal kevesebb támadást váltott ki a pápa Római Kúriához intézett karácsonyi beszéde, mint amennyit az egyház képviselői kapni szoktak, amikor az azonos neműek házasságának bevezetését kritizálják – írja a L'Espresso olasz lap január 11-én megjelenő számában (és blogjában) blogjában Sandro Magister, az olasz katolikus tévé, a TV 2000 tanácsadója.

Ennek oka részben az lehet, hogy a pápa Gilles Bernheim francia főrabbinak a Francois Hollande szocialista elnökhöz írt 25 oldalas tanulmányát idézte, amelyben a vezető zsidó értelmiségi végig a melegházasság ellen, a hagyományos családfogalom mellett érvel.

Magister azt is megjegyzi: a pápa beszédére többek közt meghívták az olasz közélet egyik érdekes figuráját is, az ateista Ernesto Galli della Loggiát, aki a december 30-i Corriera della Serában aztán bőségesen idézte a rabbi tanulmányát – valamint kifejezte egyetértését vele és a pápával, ellenezve a „regnáló konformizmust” a melegházasság ügyében.

Loggia tevékenységét régóta számon tartja a Vatikán. Az illető felesége, Lucetta Scaraffia ráadásul rendszeresen ír a Szentszék félhivatalos lapjába, a L'Osservatore Romanóba, és közeli ismerőse a főszerkesztőnek, Giovanni Maria Viannak.

Azonban, mint Sandro Magister írja, nem Loggia az első az olasz szekularista értelmiségiek közül, akik nem osztják a balliberális konszenzust az azonos neműek egybekelését vagy épp az abortuszt illetően. Január 2-án Silvia Vegetti Finzi, egy híres olasz pszichoterapeuta foglalt állást az azonos párok örökbefogadási joga ellen a Corriera della Serában.

Mindezt pedig megelőzte a „ratzingeriánus marxisták” állásfoglalása: Pietro Barcellona filozófus, az „operaizmus” teoretikusa, Mario Tronti, Giuseppe Vacca politológus, Paolo Sorbi szociológus, akik korábban mind a kommunista párt tagjai voltak, ma pedig a Demokrata Párt tagjai, egyetértenek XVI. Benedek „antropológiai víziójával”, amelynek része, hogy a házasság egy férfi és egy nő közt jöhet csak létre, illetve hogy az emberi életet védeni kell a fogantatástól a halálig. A csoport utolsó, decemberi találkozóját az olasz jezsuiták által szerkesztett, a vatikáni államtitkárság jóváhagyását élvező La  Civiltà Cattolica szerkesztőségében tartották.

Magister egyébként azt is megjegyzi, hogy a Vatikánban attól tartanak: sem a következő, februári választásokat nagy eséllyel megnyerő Demokrata Párt, sem a Vatikán által egyébként támogatott (és katolikus) jelenlegi, technokrata válságkezelő miniszterelnök, Mario Monti nem fogja a Szentszék álláspontját képviselni az olasz közéletben melegházasság-ügyben. Ráadásul Andrea Riccardi, a Vatikánban nagy befolyással bíró Szent Egyed közösség alapítója és Monti nagy támogatója, aki szívesen exponálja magát a katolikus hierarchia kizárólagos képviselőjeként, eddig mindig csöndben maradt, amikor ezek a kényes témák szóba kerültek.
 

Összesen 75 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Egy férfi és egy nő úgy lehet egy testté, hogy egy testi funkciót: az élet továbbadását közösen tudják megoldani.

Az élet továbbadása egyik teremtettséggel kapott feladatunk, dehát egyedül nem megy. Meg homoszexuális kapcsolatban sem.

Egy férfinak és egy nőnek együtt van erre egy egészen hagyományos, de ma is hatékony módszere. Aki e módszer gyakorlásától undorodik, az lehet jó adófizető polgár, lehet jó keresztény is, ha küzd ezzel a lelki torzulással, és Isten elé teszi, de nem tudod elmagyarázni egyetlen gondolkodó embernek sem, hogy nem beteg. Sajnálom.

Néha egész ronda reuma fog el, de soha nem jut eszembe, hogy polgárjogi kérdést csináljak annak bizonygatásából, hogy ez normális dolog.

Pártállástól függetlenül, ez a többségnek visszataszító, olyan, minha valaki a háton a púpot akarná divatba hozni.

Elutasítással, vagy akár undorral tekinteni arra az aktusra, amiből valaki megszületett, az pszichés probléma.

Lehet, hogy olyan probléma, amit a pszichológusok nem kívánnak kezelni, mert attól tartanak, hogy megsértenék a "nem ártani" hippokrateszi elvét, de attól még a probléma az probléma.

Itt most nem arról beszélünk, hogy mindenáron gyógyítani akarnánk a homoszexuálisokat, hanem arról, hogy nem akarunk számukra megnyitni egy jogintézményt, amely elsődlegesen a következő nemzedékek biztonságos fölnevelését szolgálja.

Tehát a jogintézmény, amit a társadalom megalkotott. A szerelemnek nyilván nem egyetlen célja a következő nemzedék nevelése, de a jogintézménynek, amivel a társadalom a szerelmet körülveszi, igenis ez az egyetlen célja. Máshoz ugyanis a társadalomnak nincs köze.

Mindenesetre, ahogy máshol megbeszéltük, katolikus házasság nem is köthető, ha a pár akaratilag kizárja a gyermekvállalást, és polgári házasságok esetében is elenyésző azoknak az eseteknek a száma, amikor a gyermekvállalás akarati kizárásával köt házasságot a két fél.

Ebbe a jogintézménybe általában azok a párok lépnek be, akik gyermeket akarnak. Ezen akarat miatt fontos ez az intézmény a társadalomnak. Az összes többi jogkövetkezmény ezt védelmezi.

Tegyük föl, hogy egy homoszexuális személy mégis arra jut, hogy személyes céljai szempontjából a homoszexualitása probléma. Pl. mert saját gyermeket szeretne, és szeretné őt szokásos családban fölnevelni. Tudod, ezek olyan átlagos emberi vágyak.

Szerintem baj, ha az illető csak olyan pszichológusokra talál, akik széttárják a kezüket, és fejüket ingatva mondják, hogy "a homoszexualitás nem betegség".

Józan dolog ezt olyan embernek magyarázni, akinek emiatt nem lehet gyereke?

kiegészítés: egész iparágak épültek arra, hogy gyermekhez segítsenek olyan hetero párokat, akiknek gondjuk van a gyermeknemzéssel. Egy homoszexuális személy esetében még egy kis személyiségvizsgálat sem végezhető el, hogy tényleg olyan mélyen gyökeredzik-e az a homoszexualitás? Nem "betegség" azzal jönni, hogy "a homoszexualitás nem betegség"?

Aha. Szóval a homoszexualitás az egy kétbites dolog. Valaki vagy homo- vagy hetero. És ha homo-, akkor műhiba, sarlatán, hörrhörrhörr. Na, ez az önveszélyes ideológia.

Azt gondolom, hogy a homoszexualitás max. öröklött hajlam, lehetnek körülmények, amik fölerősítik, és lehetnek körülmények, amelyek gyöngítik. Esetleg elfogadom, hogy felnőtt korban már a "nem ártani"-hippokrateszi elve szempontjából veszélyes túl messzire menni abban, ha valaki mindenképpen gyógyítani akarja a homoszexualitást.

A gyermek homoszexuális párok általi örökbefogadását azonban szörnyű ötletnek tartom, ugyanis egyrészt a gyermeket is személynek tartom, akinek lehetnek jogos érdekei, másrészt nem hiszek a fönti kétbites ideológiában.

A föntiek értelmében úgy gondolom, a homoszexualitás igenis személyiségzavar/betegség/probléma, mert nem gondolkodik egészségesen az, aki elutasítja azt az emberi cselekedetet, amelyből önmaga származik.

Lehetnek olyan gyermekkori tényezők, amelyek ezt a személyiségzavart fölerősítik, és lehetnek olyanok, amelyek megakadályozzák a kibontakozását. Józan ésszel azt kell föltételeznünk, hogy ha egy gyermeket homoszexuális személyek nevelnek, az súlyosan fölerősíti a homoszexualitásra való esetleges hajlamait.

Nem arról van szó, hogy "nem gyakorolja", hanem "nem tudja gyakorolni" azt az emberi cselekedetet, amely pl. saját foganását is okozta. Max. alkalmilag, de egy tartósan boldog hetero párkapcsolatban semmiképp. Ez pedig ugyanolyan emberi korlátozottság, mint ha más okból nem lenne termékeny, pl. a megfelelő számú spermium hiánya miatt, stb. Utóbbiakat gyógyítják, előbbinek legalább a kialakulását akadályozni kellene azzal, hogy gyermeket nem adunk homoszexuális párnak örökbe.

Mit mond a Biblia a homoszexualitásról? (Ó és Újszövetség)

(Ter;19:1-13)
„A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta őket, felállt, eléjük ment, földig hajolt előttük, és így szólt: »Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat.« Azok így válaszoltak: »Nem, a szabadban akarunk éjszakázni.« De unszolta őket, azért betértek hozzá és beléptek házába. Ő pedig vacsorát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett, s azok ettek. Még nem tértek nyugovóra, amikor a város férfiai, fiatalok és öregek, az egész nép az utolsó férfiig körülvették a házat. Kihívták Lótot és így szóltak: »Hol vannak a férfiak, akik ma este érkeztek hozzád? Hozd ki nekünk, hadd ismerjük meg őket.« Lót kiment hozzájuk a bejárat elé, de az ajtót bezárta maga mögött, és így szólt: »Testvéreim, ne kövessetek el ilyen gonoszságot. Itt van a két lányom, még nem voltak együtt férfival, kihozom őket nektek és tegyetek velük, amit akartok. A férfiaknak azonban nem árthattok, mert ők az én tetőm árnyékában vonták meg magukat.« Erre azok így kiabáltak: »El veled! Idegenként jött ide és már a bírót akarja játszani! Veled még jobban elbánunk, mint velük.« Hevesen rátámadtak az emberre, Lótra, s már azon voltak, hogy betörik az ajtót. De a férfiak kinyújtották kezüket és behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az ajtó előtt álló embereket pedig vaksággal sújtották, apraját és nagyját, úgy, hogy hiába keresték a bejáratot. Ezután a férfiak így szóltak Lóthoz: »Ha még van itt valakid a városban, fiad és lányod vagy más valakid, aki hozzád tartozik, vezesd ki a helységből, mi ugyanis elpusztítjuk ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellenük Isten előtt, és Isten azért küldött bennünket, hogy pusztítsuk el őket.« Akkor Lót kiment és beszélt vejeivel, akik leányait feleségül akarták venni, és ezt mondta: »Rajta, költözzetek el erről a helyről, mert Isten elpusztítja a várost.« De vejei azt hitték, hogy tréfálkozik. Amikor hajnalodott, az angyalok siettették Lótot és mondták: »Rajta, vedd feleségedet s két lányodat, akik itt vannak, nehogy a várost sújtó büntető ítélet téged is érjen.« Mivel még késlekedett, a férfiak kézen fogták őt, feleségét és mindkét lányát, mert Isten meg akarta őket menteni, és kivezették, s csak a városon kívül engedték el őket. Amikor kivezették őket, ezt mondták: »Menekülj, az életedről van szó. Ne tekints hátra, ne állj meg sehol a környéken, hanem menekülj a hegyekbe, nehogy elpusztulj.«„

(Lev;18:22-24)
„Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog. Ne hálj együtt semmiféle állattal, attól tisztátalanná válsz. Az asszony se adja oda magát állatnak, hogy vele háljon. Ez undok dolog. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmiféle ilyen tettel. Így szennyezték be magukat azok a népek is, amelyeket elűztem előletek.”

(Lev;20:20:13)
„Ha valaki férfival hál együtt, úgy, ahogy asszonnyal szoktak együtt hálni, ez utálatosság, amelyben mindketten részesek, ezért meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk.”

(Róm;1:26-27)
„Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét.”

(1Kor;6:9-10)
„Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát.”

A Róm;1:26-27 konkrétan azt tanítja, hogy a homoszexualitás annak az eredménye, hogy valaki megtagadja Istent és nem engedelmeskedik neki. Amikor egy ember folyamatosan bűnben és hitetlenségben van, akkor a Biblia szerint Isten „átadja” még gonoszabb és züllöttebb bűnöknek, hogy megmutassa neki az Isten nélküli élet hiábavalóságát és reménytelenségét. Az 1Kor;6:9 kijelenti, hogy a homoszexuális bűnök elkövetői nem öröklik Isten Országát.

Isten nem teremtett senkit homoszexuális vágyakkal. A Biblia szerint a bűn miatt válik valaki homoszexuálissá (Róm;1:24-27) és ez kizárólag a saját választása.

„Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Amen. Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét.”

Születhet valaki nagyobb homoszexuális hajlammal, mint ahogy másokra inkább az erőszakosság vagy műs bűnök a jellemzők. Ez nem ad felmentést valakinek, hogy a bűnt válassza és kiélje bűnös vágyait. Amikor valaki úgy születik, hogy hajlamos a dühre, a haragra, akkor helyes kiélnie ezeket? Persze, hogy nem! Ugyanez igaz a homoszexualitásra.

Viszont a Biblia nem írja, hogy a homoszexualitás „nagyobb” bűn lenne, mint bármely másik. Minden bűn sérti Istent. A homoszexualitás csak egy abból a sok dologból, amit az 1Kor;6:9-10 sorol fel arról, hogy mik fognak elválasztani valakit Isten Országától. A Biblia szerint Isten megbocsátása pont úgy rendelkezésre egy homoszexuálisnak, mint egy paráznának, bálványimádónak, gyilkosnak, tolvajnak, stb. Isten erőt is ígér a bűn feletti győzelemhez, beleértve a homoszexualitást is, mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban az üdvösségért.

(1Kor;6:11)
„Néhányan bizony ilyenek voltatok, de megtisztultatok, szentek lettetek, és megigazultatok Urunk, Jézus Krisztus nevében, Istenünk Lelke által.”

(2Kor;5:17)
„Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.”

(1Tim 1:8-10)
„Mi tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki helyesen alkalmazza; de tudatában kell lennünk, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, a lázadókért, az istentelenekért, a bűnösökért, a vallástalanokért, a közönséges lelkűekért, az apa- és anyagyilkosokért, a vérengzőkért, a tisztátalanokért, a fajtalanokért, a rabszolga-kereskedőkért, a hazugokért, a hamisan esküvőkért, és mindazért, ami még ellenkezik az igaz tanítással, a boldog Isten dicsőségéről szóló evangéliummal, amelynek hirdetésére megbízást kaptam.”

(Szent Korona Rádió)

"Ez ugyanolyan szélsőségesek által terjesztett ostobaság, mint a holokauszttagadás. Ez utóbbit az új Btk már a nemzetközi egyezmények nyomán büntetni rendeli. Előbb-utóbb remélhetőleg azokat is büntetni fogják, akik ezt a meleglobbiróll szóló hazugságot terjesztik."

Inkvizítori lelkület! Máglyára velünk, akik vesszük a bátorságot, hogy másképpen gondoljunk dolgokat?!

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában