Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Felhasználó törlése

2017. február 6. 14:21

Igen figyelemre méltó, hogy a Mandiner a reformáció 500. évfordulójának évében egy ilyen írással rukkol elő.

„»A hagyományos katolikus értelmezéssel összhangban álló szemlélet szerint a kereszténység befolyását egy forradalmi folyamat ásta alá, amely lépésről lépésre bontotta le a trón és oltár szövetségét.


Ez a forradalom a nyugati civilizáció metafizikai öngyilkossága.

(...)

A humanizmus Isten és a katolikus hit primátusa helyett az embert tette a gondolkodás legfontosabb viszonyítási pontjává. Ennek talaján kapott erőre Luther határozott, egyértelmű, de téves világnézete.«


Igen figyelemre méltó, hogy a Mandiner a reformáció 500. évfordulójának évében egy ilyen írással rukkol elő. Filemon Norbert, a szerző, egyenesen azt állítja, hogy »minden rossz«, vagyis a nyugati civilizáció fokozatos leépülése és öntudatvesztése, ahogyan fogalmaz, a »metafizikai öngyilkosság«, a reformációval kezdődött. Felrajzol egy amúgy régtől fogva ismerős »fejlődési« modellt, forradalmak sorozatát, amelynek a végeredménye a mai, identitását vesztett Európa. A főbb forradalmi állomások: humanizmus-reformáció, felvilágosodás, kommunizmus, valamint a negyedik forradalom, amit ő kultúrmarxizmusnak nevez, s végül az ötödik, az utópisztikus fantázia világa. A lényeg, hogy ebben az egyébként nem túlságosan új történelemszemléletben (hazai gondolkodók közül elég csak Molnár Tamásra gondolnunk) Európát a forradalmak sorozata döntötte romba, s eme forradalmak kiindulópontja, ami az első dominót meglökte, maga a reformáció.

Mi tagadás, reformátusként elég komoly intellektuális erőfeszítésembe kerül ezen történelemértelmezés mögött nem látni valamiféle nagyon karakteres katolikus szemléletmódot, amely a mai napig nem volt képes megbocsátani a reformációnak, s a mai napig nem volt képes meghaladni az egyébként valóban sajnálatos és botrányos egyházszakadás hagyományos értelmezési keretét.

Holott mára már nyilvánvaló, hogy az a kulturális-ideologikus világ, amelyben az európai keresztyén felekezetek önmagukat egymással szemben értelmezték, immár a múlt világa, hiszen előállt egy új, korábban nem ismert viszonyítási pont, egy többségi szekuláris világ, ahonnan nézve, akárhogyan is, a keresztyénség egésze, minden belső megosztottsága, avagy pluralizmusa ellenére is egy platformra került. Akárhogyan is, a keresztyén felekezetek, még ha sok tekintetben, főleg belső teológiai kérdésekben egymáshoz viszonyítva is határozzák meg önmagukat, egy csónakba kerültek. Ez egy teljesen új nézőpontot kínál a keresztyénség egészének az értelmezéséhez, sőt a felekezeti önértelmezéséhez is. Mert még az is kiderülhetne, hogy a keresztyén felekezetek minden történelmi szétszakítottságuk ellenére is akár még szövetségre is léphetnének annak érdekében, hogy egy ellenkultúrát hozzanak létre a sokszor igenis keresztyénségellenes szekuláris gondolkodás dominanciájával szemben. Nagy elvi előrelépés lehetne egy olyan közös keresztyén hit, amely felhagyva a múlt szembeállító szemléletein, meggyőződéssel vallja, hogy a szekularizmus messze nem a »történelem vége«, hanem éppenséggel egy poszt-szekuláris korszak küszöbén állunk.”
A bejegyzés trackback címe: http://kereszteny.mandiner.hu/trackback/28304


Összesen 336 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerintA LELKIISMERET a választóvíz, amelynek egyazon oldalán állnak a keresztények és a keresztyények, azaz katolikusok és mindenféle protestánsok:
VALLJA-E HOGY AZ EMBER ISTENTŐL, TEREMTŐJÉTŐL KAPOTT LELKIISMERETET?
Ez az Istentől kapott Lelkiismeret adja a képességét a jó és a rossz megkülönböztetésére, és életét ennek alapján szervezi.
Minden más eszmerendszer, filozófia, Istenen kívüliség nem keresztény híján van a lelkiismeret elismerésének.
Ezért aki Jézusban hiszi a Atya, Fiú, Szentlélek egységét, amiből az életét kapta, az testvér, felebarát és a különbség nem perdöntő.

Válaszok:
Starlord | 2017. február 6. 14:51
brabant89 | 2017. február 6. 15:07
stevekrax | 2017. február 7. 11:56
raber | 2017. február 7. 12:13

El kell dönteni, hogy mekkora "reform" a farizeusokhoz visszatérni!
El kell dönteni, hogy mi ellen tetszenek még protestálni!
El kell dönteni, hogy pl. a Vidám Vasárnapok népével tényleg testvérek-e!

Szerintem egyszerű a döntés.


Köntös László írásait szeretem , de itt most nagyot téved . Nem arról van szó , hogy a katolikusok nem tudnak megbocsátani , hiszen van ökumenizmus , és jó , hogy van . Viszont : az úgynevezett reformáció valójában egyházszakadás volt , mert a Jézus által alapított egyetlen egyház helyébe semmiféle hivatkozással nem szabad másikat állítani .

Válaszok:
Stenonis | 2017. február 6. 17:02
zsoltkom | 2017. február 6. 17:49
Öreg | 2017. február 6. 19:09
Knerten | 2017. február 6. 20:14

Az Úr Jézus egyetlen egyházat alapított , s ehhez kell tartani magunkat . Ő az abszolút , minden más szempontot felülmúló norma .

Válaszok:
Starlord | 2017. február 6. 18:20
zsoltkom | 2017. február 6. 18:44

Így van , kezdettől fogva komoly gondok voltak : nem az igazakat jöttem hívni , hanem a bűnösöket , mondta Jézus...


Ha üdvözülni akar , ilyen szamárságot ne írjon...Ugyanis : amit az örök Jézus akar , az végtelen üdv ; minden más egyéb véges-emberi töredék...

Válaszok:
zsoltkom | 2017. február 7. 05:51

"Csak" egy bökkenő van : hogy Jézus a Teremtő-Megváltó Isten , létszerűen , s az ember a megkérdezett teremtmény . Lehet úgy is válaszolni neki , ahogy Ön leírta , de az nem felel meg a valós létviszonyoknak , ezért önsorsrontó . A feltámadt Jézus szenvedése , elutasítottsága , keresztje az idők végéig tart , s a végén leplezetlenül feltárul , mi a reális helyzet . Ez az ítélet .

Válaszok:
zsoltkom | 2017. február 7. 08:03
zsoltkom | 2017. február 8. 08:37
zsoltkom | 2017. február 8. 11:55

Valóban , történelmi tény , hogy Luther nem akart egyházszakadást , de a körülmények fölébe kerekedtek .


Nincs igaza : a katolikus egyház az egyetlen , mely töretlenül vissza tudja magát vezetni , az apostoli utódláson keresztül Jézusig .

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 7. 11:18
Sulammit | 2017. február 7. 13:26

Abban az időben Föld központú világnézet volt.
Galilei katolikus volt és maradt.
Galilei lánya apáca lett.
Jó lenne, ha elolvasnád az életrajzát. Vagy legalább a perét.

Válaszok:
kgyula | 2017. február 7. 13:06

Mi az, hogy képtelen a bűnbánatra, ... nem ezt teszi szüntelenül?


Önnek természetesen nincs igaza , mert alapvető tényeket tagad : pl. kezdettől volt Eucharisztia . Ön nem érti a történelmiséget : UGYANAZ másként valósul , az egyház a történelem vándora , identitásban .


"a katolikus egyház az egyetlen , mely töretlenül vissza tudja magát vezetni , az apostoli utódláson keresztül Jézusig ."
Ezt írta Péterx. Mi nem igaz benne? Cáfold!

Nem volt szentáldozás??? :) Hát akkor miért gyűltek össze házanként az Úr parancsa szerint?

Ja, és nem volt anyák napja sem. Ezért nem ünneplik meg az édesanyákat a jehovisták.

Téged nem lehet komolyan venni, Istike!

Válaszok:
kgyula | 2017. február 7. 13:50

Akkor olvasd el a Szentírásban Jézus szavait.

Krisztus ígérete Péter életében megvalósult: „Te Péter vagy – azaz Kőszikla, és én erre a sziklára építem Egyházamat. és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta“ (Mt 16,18). Ez a krisztusi megbízás a pápaság kezdete és Szent Péternek a pápaságba való beiktatása.

Nem egyházaimat!

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 7. 14:51

"Mint, a tolvaj". Jel 3,1.3
"Mint éjjel a tolvaj" 1Tessz 5,1-9
Vagyis váratlanul.

Van egy "kis" különbség a te és Jézus megfogalmazása közt. Ugyanis Jézus így ír a tolvajokról.

Mindannyian, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok.

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.


Na, ezt, ha kifejtenéd.

Válaszok:
kgyula | 2017. február 7. 14:35

Ez jogászkodás. És a választ te is nagyon jól tudod.

Válaszok:
kgyula | 2017. február 7. 14:52

Ja, és nem heppje, ez tény. Visszatudjuk vezetni.

Válaszok:
kgyula | 2017. február 7. 14:53

1. Az apostoli utódlás nem "hepp" , hanem nagyon is kézzelfogható bizonyíték a Jézusig visszamenő hitelességre és igazságra .
2. Az ortodoxoktól a Péter-fősége / pápaság / különböztet meg . Róma volt kezdettől fogva a világegyház központja , s a Rómával való egység volt kezdettől fogva a kritérium . Az ortodoxok - sok ortodox egyház van : kopt , orosz stb - a szervezeti különbség miatt mások , a tanbeli közelség nagyon nagy !


Ön nagyot téved : a Jézussal való azonosságot mutatja be ...Ha ez nem lenne , AKKOR csakugyan lehetetlen lenne az eligazodás .

Válaszok:
kgyula | 2017. február 7. 15:03

Beütöttem a gugliba a szót: lelkiismeret.
Pár idézet a meghatározásokból:
képességünk, melynél fogva saját cselekedeteink és egész erkölcsi mivoltunk fölött erkölcsi ítéletet mondunk, de inkább keress rá, s válassz, ha tudsz.
Én maradok ennél: 27"Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket."
A saját képmás, pedig a tőle kapott lelkiismeret.
Vagy élsz vele, vagy nem.
Esetleg felváltva, mint legtöbbünk.


A katolikus egyház a történelemben továbbélő Krisztus . Ezt egy elsőáldozó is tudja...

Válaszok:
kgyula | 2017. február 7. 16:17

Tévedés : a "katolikus" a hitvallásban ontológiai kategória , nem csak felekezeti . Történelmileg a protestáns későbbi , nem-eredeti , s ugyanúgy véges , lehatárolt...

Válaszok:
Super Partes | 2017. február 7. 16:57

Jézus él ! Igaz ! Úgy , ahogy megtestesült , s feltámadottan a történelemben / is / tovább él . Tehát : Ő a FŐ , s élteti az Atyától , a Szentlélekkel az egyházát . Nem szabad a kettőt élesen szétválasztani ! A Fő , az egyház feje , s így életei már MOST az egyházát ! Ez különben analogice minden szeretetre igaz : a különbözőek egysége , s az egységben levők különbözősége !


Kár , mert a hit és az ész összetartozik !


Miért ne lenne jelentősége annak, hogy név szerint vissza lehet vezetni az apostolokra?
Ez egy fantasztikus dolog.


Ez olyan, mintha, semmibe vennéd Jézus családfáját is.


Amennyire a Szentírás engedi. Jézus a mérték és nem a vatikáni hierarchia.


Mert a protestánsok nem fogadnak el csak két szentséget az apostoli utódlást sem, a pápa főségét.
Akkor hol ökumenikus ez? És miért kellene ökumenikusnak lennie a hitvallásunknak? Kik nem fogadták el a jó pár száz évvel előttit?

Egyébként pedig a katolikus, nem egyetemest jelent?
Az apostoli nem magában foglalja a keresztény is ?
A "szent" maradt ki. Ettől lenne ökumenikus?

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 8. 09:48

Kövecske? Miért nem mindjárt kavics?
Kénytelenek vagytok mindenféle manipulációra, mert nem fogadjátok el Péter primátusát.

... Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Jn 1,42

Jézus megváltoztatja Simon nevét "Kéfá"-ra, ami az arám nyelvben "sziklát" jelent. Ez egy nem mindennapi dolog volt Jézustól. Egyrészről azért, mert Jézus csak Simonnak adott új nevet, méghozzá egy olyan nevet, ami nem is volt személynév abban az időben.

Nézd meg, hogy Isten kiknek adott és miért új nevet.
Láthatod, hogy minden névadásnak üdvtörténeti szerepe, jelentősége van.

Tudás, érvek helyett már megint csak személyeskedésre futja?

Istike-Pistike, Isten, csak hozzád szól. Csak veled társalog. Áltasd csak magadat ezzel.
És persze elmagyarázta neked, hogyan értette ezt a kőszikla dolgot.
És azt is mondta neked ugye, hogy: "Igaz, hogy a teremtésnél azt mondtam, hogy "szaporodjatok és sokasodjatok", de te Pistike, csak nyugodtan használj kotont, magyarázd is meg magadnak és a katolikusoknak, hogy ezt neked szabad és ne vedd komolyan a szavaimat, csak amikor neked az jólesik."

Miért is kellene keresnem a hitet, ami rég megvan? Miért is kellene keresnem Jézust, aki rég rám talált?
Istike, ilyen sületlenségeket ne egy hívő embernek írj, hanem egy keresőnek.

Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra.
Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz.
Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon.
A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.
Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.
„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet.
Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.” 91. Zsoltár

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 8. 12:23

Ez nem játék a betűkkel. Nem véletlen, hogy milyen hosszú ideig fogalmazták a Hitvallást, minden szóra ügyelve.

Magyar Katolikus Lexikon > E > egyetemes Egyház

egyetemes Egyház (lat. Ecclesia universalis): egyházfelfogás a II. Vatikáni Zsinat előtt, mely szerint azok is az üdvözítő →Egyházhoz tartoznak, akik jóhiszeműen kívül vannak az intézményes Egyházon, de Isten kegyelmében élnek. - Az ~ fogalma egyesíti az egyedül üdvözítő igaz Egyh. tanát (→extra ecclesiam nulla salus) azzal az elvvel, hogy aki önhibáján kívül nincs az Egyh-ban és Istennek tetsző életet él, üdvözülhet. - A II. Vat. Zsin. után az anonim keresztény fogalmában él tovább.

KL I:463.


Hülyeséget beszélsz! Nem azt jelenti, hogy nincs szükségem rá, hanem az, hogy vele élek. Fogod?
Gyengébbek kedvéért, Jézussal és a Jézusban való hitemmel.

Ha neked ez itt a keresztény oldalon eddig nem jött le, akkor vedd le a hályogot, - amit nevezhetek nyugodtan rosszindulatnak - a szemedről.

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 8. 13:24

Az érveid özönét zúdítod rám. Hol is vannak?

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 8. 16:04

Csakhogy Jézus megtestesült, ugye? Valóságos Isten és valóságos Ember.
Nem a szobrot imádod, szereted, hanem a mögötte lévő személyt.

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 9. 11:51

Ez érdekes. És miért nem?
Csodálkoztam is, amikor szentségekről írtál.
Hogy állsz ezekkel a dolgokkal?

Tudomásul venni, hogy sok száz éve ez a szokás.
Mit szólsz Lukács evangelistához? Ő festette meg Szűz Mária portréját.
A képzőművészet nem a XXI. sz. találmánya.


Nincsen ember hiba nélkül.


Olvasd el az egész 7. fejezetet. Csak egy részét másoltam be.

A belső ember harca a benne lakó bűnnel

14 Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. 15 Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Zsolt 51,7 ; Gal 5,17 16 Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. 17 Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18 Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. 19 Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20 Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. 21 Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszra van lehetőségem. 22 Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, 23 de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24 Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25 Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.

Szent Pál Rómaiakhoz írt levele 7, 14-25

Válaszok:
zsoltkom | 2017. február 9. 12:01

Igen, ha Pétert imádná valaki, az helytelen lenne.
Csak Istent imádjuk!

Válaszok:
I_Isti | 2017. február 10. 09:14
kgyula | 2017. február 10. 09:52

Megérintik, megsimogatják. Én még nem láttam,hogy csókolgatnák.
Ráadásul le is van zárva az a rész a Szent Péter bazilikában.


Reklamálj a művésznél. Ezt a képét mindenki ismeri.
Az almát is mondhatnád, ugyanis az sem szerepel a Bibliában, csak a művészek fantáziájában.

Mindig ugyanaz a téma kerül elő. Nem tudtok belenyugodni abba, hogy Jézusról szobrokat, festményeket készítünk, amit aztán, milliók és milliók látnak. Pl. a Pietát.
Ha annyira beakarjátok tartani a tízparancsolatot, miért dolgoztok szombaton?
Csak erre az egy parancsolatra vagytok háklisak, mert ezt tudjátok csak betartani. :)

Azt ugye tudod, hogy milyen korban keletkezett, írták a parancsolatokat? Milyen népek vették körül Izraelt? Mit jelent ez a tiltás?


Milyen érdekes, hogy amikor Isten adja a 2. parancsot, a nép épp az aranyborjú körül táncolt. Vagyis mire következtetsz ebből?


Ezt te honnan tudod? Ezt is megbeszélte veled?


Nem a képet, a szobrot szereted, imádod, hanem a mögötte levő embert.
A szerelmedről a fotó, gyerekeidről miért hordják az emberek a tárcájukba? Pedig mindennap látják őket.
Ilyen az ember. Vizuális. Szeret látni, érezni, tapintani.


"Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőnszerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek."

Isten nem mondta, hogy róla sem készíthetünk.

Válaszok:
kgyula | 2017. február 13. 08:19
I_Isti | 2017. február 13. 08:32

Amíg a gondolat, csak gondolat marad és nem váltják tettekre nincs semmi baj.

7.De ha nem cselekszel helyesen, nem bûn van-e az ajtó elõtt, mint leselkedõ állat, amely hatalmába akar keríteni, s amelyen uralkodnod kell? Ter 4,7

Válaszok:
acido domingo | 2017. február 10. 20:35

- Az egyformát, azt arra érti, hogy mindannyian vétkezünk, nem arra, hogy kisebb, nagyobb.
- Jézus is magasabb rendűnek nevezi a lelket.
"Ne féljetek azoktól akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik, inkább attól féljetek, aki a lelket is a testet is el tudja pusztítani!" Mt 10,26
- A Római levél a legnehezebb levél teológiailag.
A "jót akarom" a szándékot jelenti, nem az akarati elkötelezettséget.
Az ember nem úgy él, ahogyan szeretne. Szakadék van az eszménye és a reális élete között.
Tehát Pálnál az "akarok nem akarok" itt is a szándék nem az elhatározás értelmében kell értelmezni.
Mindig a jót keresve cselekszünk, még akkor is, ha rosszat teszünk. A bűnben is a jót keressük. Mivel ezt az abszolút Jótól, - Istenből - elfordulva cselekszi, a jót keresve, rosszat követ el.
- Törvényt Pál tágabb értelemben veszi. a bűnbeesett ember belső életében szabállyá válik, hogy a jót keresse és vágyakozzon utána, de a rosszat, mégis spontán elköveti. Gal 5, 16-17 itt is ezt a témát boncolgatja Pál.

Válaszok:
zsoltkom | 2017. február 12. 08:19

Olcsó vádaskodás (mondhatnók sátáni tett) a "tisztelet" és az "imádat" fogalmát tudatosan összekeverni, amikor az egyház világos tartalmi megkülönböztetést ad:

- akit tisztelünk, azt értünk való imádságra kérjük Istennél

- akit imádunk, ahhoz imádkozunk, és azt kérjük, hogy hallgassa meg kéréseinket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.


A misén vétekről beszélünk. Olyan vétekről, amit ott meg is bánhatunk, személyes gyónás nélkül.
Egyszer mondtam egy atyának, hogy úgy....elkövettem volna, mire ő: "Hacsak gondolt rá és nem tette meg, akkor nincs semmi baj."
Igen, jó lenne, ha gondolati bűneink sem volnának, na de vannak. És Isten nem bünteti meg, ha uralkodni tudunk rajtuk, bármilyen súlyos gondolatok is legyenek azok.
A baj, ott kezdődik, ha folyamatosan játszunk azokkal a gondolatokkal, mert a végén tettekre is fogjuk váltani, ha nem akarunk uralkodni rajtuk, Vagy nem vagyunk elég erősek hozzá.
A bűn mindannyiunk ajtaja mögött ott leselkedik.


"Hol van Isten? Az égben..."

Micsoda??? :)
Na ezen már Loyolai Ignác is megbotránkozott a Legyetek jók, ha tudtok, c. filmben.


Sosem gondoltam Istenre, mint szakállas bácsira, de neked, hogy jutott ez az eszedbe?
Költőket is írhattál volna, az "öreg" Istenre.

Válaszok:
kgyula | 2017. február 13. 12:58
kgyula | 2017. február 13. 13:21

Erről is már beszélgettünk. Michelangelo hiába festette meg Istent fehér szakállal, attól én még nem asszociálok öreg Istenre.
Ezért kérdeztem, hogy neked, honnan jutott eszedbe?
Vagyis, ha Istenről beszélsz, neked ez a kép ugrik be? Egy reformátusnak? :)

"Erre Fülöp kérte: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk."
"Már oly régóta veletek vagyok - felelte Jézus -, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? 14, Jn 8-9


Valamint tiltsátok meg a Biblia szerzőinek is.

Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek. És harsány hangon mondogatták egymásnak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.” Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele az ajkamat és így szólt: Iz 6, 1-7


Jézus életkorát vették a művészek. Ehhez viszonyították az Atya kinézetét. Ha azt mondjuk, hogy az Atyának a Fia, azt egy festőnek valamiképp érzékeltetnie kellett, ha meg akarta festeni.
Azért ugye tudod, hogy mi végre született ez a parancs?


És a szobrát a Hősök terén.


Azt ajánlom neked, hogy szerezz be anyagokat az áteredő bűnről, mert ez olyan téma, amit neked kell elolvasni és töprengeni rajta. Hiába válaszolunk, 66 kérdésed lesz minden mondat után és azokra lehetetlen itt válaszolni.
Járhatnál hittanra, egyetemistákkal, de ne gondold, hogy csak a te kérdéseidre fognak válaszolni.
Millió kérdésed van és a válaszokhoz évek hittan tanulására van szükség.

Válaszok:
zsoltkom | 2017. február 15. 12:05

Nem azt mondom, hogy nem bírom. Nem azt mondom, hogy nem fogok válaszolni.
Azt mondom, hogy ez egy nagy téma és sajnálnám, ha nem tudnék kielégítő válaszokat adni.
Ha van türelmed kivárni, hogy szakaszosan írok, akkor állok elébe. Kérdezz!

Válaszok:
zsoltkom | 2017. február 16. 08:35


Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció | Elfelejtett jelszó